Bankier.pl

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

(M.P. z dnia 9 grudnia 2008 r.)


Na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz listę biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wg stanu na dzień 28 października 2008 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

______
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 
Lp.Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - skrócona nazwaAdres siedziby
123
 
Województwo dolnośląskie
 
1.Halina Respondek Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza59-700 Bolesławiec, ul.Daszyńskiego 29
2.Henryk Rogala Biuro Rachunkowe "DEBET" działalność gospodarcza59-700 Bolesławiec, ul.Mickiewicza 6
3.Józef Jasnorzewski "DORFIN" Biuro Rachunkowe Biegły Rewident działalność gospodarcza59-700 Bolesławiec, ul.Mikołaja Brody 11/5
4.Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. spółka z o.o.59-700 Bolesławiec, ul.Sierpnia '80 nr 18
5.Zespół Biegłych Rewidentów "BUCHALTER" spółka z o.o.59-700 Bolesławiec, ul.Tysiąclecia 10A/B
6.Józef Harmaciej "BIURO RACHUNKOWE" działalność gospodarcza59-225 Chojnów, ul.Kwiatowa 7
7.Michał Klucznik działalność gospodarcza59-225 Chojnów, ul.Piotrowicka 2
8.Stanisława Zaleska działalność gospodarcza58-200 Dzierżoniów, os.Kolorowe 11C/4
9."GILARSKI i Wspólnicy" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "GILARSKI i Wspólnicy Sp. z o.o."58-200 Dzierżoniów, ul.Chabrowa 1
10.BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "KANON" spółka z o.o.67-200 Głogów, pl.Konstytucji 3 Maja 1
11.Edmund Szyszka Biuro Usług Księgowych działalność gospodarcza67-200 Głogów, ul.gen.W.Sikorskiego 29/5
12.Biuro Usług Księgowych "Buchalter" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Buchalter"67-200 Głogów, ul.Stawna 8a
13.AUDYT BUCHALTER BARBARA MAĆKOWIAK działalność gospodarcza67-200 Głogów, ul.Stawna 8A
14.PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE "FRANKPOL" B.R. HALINA ZOŁOTEŃKA działalność gospodarcza58-500 Jelenia Góra, ul.Bankowa 28/30
15.Małgorzata Ambicka Biuro Usług Księgowych i Badań Bilansów działalność gospodarcza58-500 Jelenia Góra, ul.Daszyńskiego 25A/3
16.Marian Poremba Porfin Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza58-506 Jelenia Góra, ul.Działkowicza 47
17.Kancelaria Biegłych Rewidentów "KONTYSTA" spółka z o.o.58-506 Jelenia Góra, ul.Kiepury 56/30
18.KANCELARIA AUDYTORSKA I RACHUNKOWA BIEGŁY REWIDENT MAŁGORZATA WOLSKA działalność gospodarcza58-506 Jelenia Góra, ul.Kiepury 56/8
19.Marek Piątek Audytor Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza58-506 Jelenia Góra, ul.Wiłkomirskiego 1/5
20.Zofia Beńko działalność gospodarcza57-430 Jugów, ul.Staszica 4
21.Audyt Alina Kusz działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Alina Kusz55-002 Kamieniec Wrocławski, ul.Agrestowa 3
22.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "PRIFIN" LIDIA PRASKA działalność gospodarcza58-400 Kamienna Góra, pl.Wolności 30/2
23.Janina Krzyżanowska Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza58-540 Karpacz, ul.Dolna 14/6
24.Piotr Dobrzański Usługi Księgowo-Ekonomiczne Biegły Rewident działalność gospodarcza55-093 Kiełczów, Borowa, ul.Bukowa 6
25.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza57-362 Krosnowice, ul.Fabryczna 22/3
26.Danuta Karbowska BIURO REWIZYJNO-RACHUNKOWE "AUDIT" działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.A.Mickiewicza 37/38 m.20
27.Henryk Chojnacki BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.Astronomiczna 10/10
28.Izba Doradczo-Rewizyjna spółka z o.o. - skrócona nazwa: IDR sp. z o.o.59-220 Legnica, ul.Batalionu Parasol 6/6
29.Przedsiębiorstwo Konsultingowo - Audytingowe "AUDYTOR-WROCŁAW" spółka z o.o.59-220 Legnica, ul.Bystrzycka 21
30.KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I BADANIA BILANSÓW "OPINIA" Jadwiga Kamińska-Mały działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.Dębowa 38
31.Danuta Karpiak KANCELARIA EKSPERTÓW "CONSULTING" działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.Gwiezdna 11/10
32.Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów "PIAST" spółka z o.o.59-220 Legnica, ul.J.Libana 5
33.Krystyna Manget Biuro Badania Bilansów i Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych "REWIDENT" działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.Kartuska 70
34.BIURO RACHUNKOWE W.KURBIEL działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.Najświętszej Marii Panny 14D/11
35.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG AUDYTORSKICH I RACHUNKOWYCH "BR" MARIA SIELICKA działalność gospodarcza59-220 Legnica, ul.Świętego Maksymiliana Kolbe 3
36.Kancelaria Rachunkowości i Podatków "BILANS" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Rachunkowości i Podatków "BILANS" Spółka z o.o. lub Sp. z o.o.59-220 Legnica, ul.Traugutta 15 lok. 4
37.Biuro Biegłych Rewidentów Spółka jawna Kwiatkowska, Szponar spółka jawna59-800 Lubań, ul.Wąska 6
38."ATUT" KANCELARIA SEWERYN WOŹNIAK PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE działalność gospodarcza59-300 Lubin, ul.1 Maja 6
39.Łucja Kikut KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BIURO RACHUNKOWE "PLUS" działalność gospodarcza59-300 Lubin, ul.Odrodzenia 28/4
40.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BIURO RACHUNKOWE PLUS spółka z o.o.59-300 Lubin, ul.Piłsudskiego 2
41."JANPOL" KANCELARIA EKONOMICZNA JAN POLAŃSKI działalność gospodarcza59-300 Lubin, ul.S.Żeromskiego 8
42.Józef Sofiński USŁUGI REWIDENCKIE I KSIĘGOWO-EKONOMICZNE działalność gospodarcza55-320 Malczyce, ul.Traugutta 13A/4
43."RAL" Zespół Dyplomowanych Biegłych Księgowych Rewidentów spółka cywilna55-200 Oława, ul.Bolesława Chrobrego 17
44.Wanda Galacka Biuro Rachunkowe "Wynik" działalność gospodarcza55-200 Oława, ul.Rynek 7/5
45.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA mgr Ludwika Bachryj działalność gospodarcza47-400 Racibórz, ul.Łąkowa 3c/4
46.Bronisława Pawłowska "EFKA" Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza57-100 Strzelin, ul.Rynek 6/6
47.Jadwiga Sikorska-Giec Kancelaria Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza58-580 Szklarska Poręba, ul.1 Maja 20B
48.Biuro Biegłego Rewidenta Ewa Krawczyk działalność gospodarcza58-100 Świdnica, Bystrzyca Dolna 18a
49.Biuro Biegłych Rewidentów "AUDYT" spółka z o.o.58-100 Świdnica, ul.Bystrzycka 24
50."K I K" BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza58-100 Świdnica, ul.Spacerowa 13
51."K & K" Audit spółka z o.o.58-100 Świdnica, ul.Zamkowa 5
52."Biuro Rachunkowości i Weryfikacji Bilansów" spółka z o.o.55-100 Trzebnica, ul.Daszyńskiego 43/7
53."ANA" USŁUGI KSIĘGOWE, DORADZTWO PODATKOWE, BIEGŁY REWIDENT BEATA OLSZCZYŃSKA działalność gospodarcza56-416 Twardogóra, ul.Paderewskiego 1
54.Iwona Szalwa Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza58-300 Wałbrzych, ul.Pługa 12
55.Tadeusz Kowalski FIRMA "DEBET-KREDYT" działalność gospodarcza58-303 Wałbrzych, ul.Podmiejska 22
56.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "REWIKON" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: REWIKON58-316 Wałbrzych, ul.Senatorska 4/9
57.Wiktoria Fukiet Biuro Konsultingu i Badań Sprawozdań Finansowych "VICTORIA" działalność gospodarcza -skrócona nazwa: BIURO CONSULTINGU "VICTORIA"56-100 Wołów, ul.Komuny Paryskiej 15C/2
58.Franciszka Borecka Biuro Audytorskie "AKTYWA" działalność gospodarcza56-100 Wołów, ul.Wileńska 2A/5
59.Kancelaria Biegłego Rewidenta mgr Halina Rabczak spółka z o.o.50-541 Wrocław, al.Armii Krajowej 8c lok.6
60.Marianna Krudowska "Debet" - Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza51-146 Wrocław, al.Kasprowicza 111/A
61.Zakład Badań Finansowych "Kryter" spółka z o.o.50-071 Wrocław, pl.Wolności 9/3
62.Tadeusz Kurczak "BIURO CONSULTINGOWO-OBLICZENIOWE" działalność gospodarcza52-212 Wrocław, ul.adm.Józefa Unruga 11
63."AUDYT" spółka z o.o.50-541 Wrocław, ul.Armii Krajowej 18/2
64.Edward Roczniak "Buchalter Badanie Bilansów" działalność gospodarcza51-160 Wrocław, ul.Asnyka 7A
65.Irena Wittek "KET-TIW" Biuro Usług Finansowo - Księgowych działalność gospodarcza50-324 Wrocław, ul.Barlickiego 10/1
66."DUET" BIURO RACHUNKOWE, BIEGŁY REWIDENT RAK BARBARA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "DUET"51-114 Wrocław, ul.Bezpieczna 13/2
67.Jadwiga Byra "BIURO RACHUNKOWE" działalność gospodarcza54-101 Wrocław, ul.Białostocka 6
68.Kancelaria Audytorska LKM finance spółka z o.o.54-613 Wrocław, ul.Bliźniacza 6
69.Zespół Biegłych Rewidentów "FINBAD" spółka cywilna51-160 Wrocław, ul.Boya-Żeleńskiego 1
70.Irena Beck "KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA" działalność gospodarcza53-680 Wrocław, ul.Braniborska 2/10
71.Biuro Biegłych Rewidentów "BILANS" spółka z o.o.53-680 Wrocław, ul.Braniborska 2/10 p.13
72."AUDYTOR" Janina Gołygowska działalność gospodarcza50-226 Wrocław, ul.Emila Zegadłowicza 39A/9
73.Janina Różycka "ATUT" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza52-211 Wrocław, ul.gen.F.Włada 5
74.AUDYTOR spółka akcyjna53-439 Wrocław, ul.Grabiszyńska 143
75.Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów "Biegli S & S" spółka z o.o.53-439 Wrocław, ul.Grabiszyńska 163
76.Anna Paciorek "AUDYTOR" działalność gospodarcza53-236 Wrocław, ul.Grabiszyńska 315/72
77.Agencja Biegłych Rewidentów "TAX-2" spółka z o.o.50-357 Wrocław, ul.Grunwaldzka 90
78.AKCEPT działalność gospodarcza52-244 Wrocław, ul.Hufcowa 5
79.Grażyna Kiszczak "GK AUDYTOR" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "GK AUDYTOR"54-129 Wrocław, ul.Hynka 4/4
80.Zofia Szczepaniak "MAXIMUS" działalność gospodarcza50-539 Wrocław, ul.Jabłeczna 18/8
81.Zespół Biegłych Rewidentów "BADBIL" spółka z o.o.51-141 Wrocław, ul.Jana Brzechwy 21
82.BARAŃSKA MARIA BADFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza51-141 Wrocław, ul.Jana Brzechwy 29
83.Agencja Biegłych Rewidentów "ABR" spółka z o.o.50-305 Wrocław, ul.Jaracza 63/2
84.Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.53-307 Wrocław, ul.Kamienna 43/45
85.PAWŁOWICZ IRENA BIURO REWIDENTÓW "TEMPRO" działalność gospodarcza50-077 Wrocław, ul.Kazimierza Wielkiego 29a
86.PAPIEROWSKA LIDIA "IRENAE" AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "IRENAE" Audyt, Rachunkowość51-376 Wrocław, ul.Kłokoczycka 176 B
87.KOZŁOWSKI BARTOSZ KANCELARIA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Mnemonics52-226 Wrocław, ul.Kosmiczna 10c
88.Weronika Drelichowska-Zaguła działalność gospodarcza54-152 Wrocław, ul.Kozanowska 113/3
89.KISIELEWSKA HALINA KANCELARIA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA HALKIS działalność gospodarcza54-117 Wrocław, ul.Królewiecka 5D/1
90.BPG Consulting spółka z o.o.50-075 Wrocław, ul.Krupnicza 13
91.WOJTUŚ ANDRZEJ "ANMA" DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE działalność gospodarcza50-306 Wrocław, ul.ks.Konstantego Damrota 37/3
92."Audytor" Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.54-204 Wrocław, ul.Legnicka 62b lok.217
93.Janina Szarek-Majorowska "MAJOROWSKA - USŁUGI KSIĘGOWE" działalność gospodarcza53-514 Wrocław, ul.Lubuska 115/6
94.WERBIL spółka z o.o.50-146 Wrocław, ul.Łaciarska 28
95.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FABER" LUCYNA KOZŁOWSKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: PU FABER50-019 Wrocław, ul.marsz.J.Piłsudskiego 89
96.Stanisława Sośnicka "S-KA" Firma Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza54-032 Wrocław, ul.Miechowska 31/1
97.Wiktoria Lektarska "VICTORIA-AUDYT" działalność gospodarcza53-646 Wrocław, ul.Młodych Techników 2/69
98."KODEKS-CONSULT" Kancelaria księgowa i audytorska spółka z o.o.50-986 Wrocław, ul.Nabycińska 19/19A
99.Kancelaria audytorska "Re-NOMA" spółka z o.o.53-677 Wrocław, ul.Nabycińska 19/19A
100.Zespół Biegłych Rewidentów "Virtus" spółka z o.o.53-212 Wrocław, ul.Odkrywców 41/2
101.Szczepan Matusik "KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW" działalność gospodarcza50-123 Wrocław, ul.Oławska 16/1
102.ULGA BIURO RACHUNKOWE HALINA SZADE działalność gospodarcza50-503 Wrocław, ul.Paczkowska 26
103.Stanisław Przesada "AUDYT, KSIĘGI" działalność gospodarcza51-672 Wrocław, ul.Partyzantów 9A/3
104."AUDYT PLUS" spółka z o.o.50-048 Wrocław, ul.Piłsudskiego 5/1
105.Zespół Biegłych Rewidentów "FABER" spółka z o.o.50-019 Wrocław, ul.Piłsudskiego 89
106.Biuro Ekspertów Księgowych "AUDYTOR" spółka z o.o. - skrócona nazwa: AUDYTOR Sp. z o.o.53-333 Wrocław, ul.Powstańców Śl. 28/30
107.SOBOCIŃSKA ZDZISŁAWA "BIURO RACHUNKOWE" działalność gospodarcza53-631 Wrocław, ul.Poznańska 25/15
108.SLIPIKO WACŁAW OŚRODEK RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU "PRZYJAZNY" działalność gospodarcza54-066 Wrocław, ul.Pracka 7/8
109.Franciszek Bagłaj "EKSPERT" Kancelaria Usług Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego działalność gospodarcza53-509 Wrocław, ul.Prosta 14/1
110."V.Sukiennik i partnerzy - biegli rewidenci" spółka partnerska51-167 Wrocław, ul.Przejazdowa 14 lok.9
111.Zespół Biegłych Rewidentów "Fiskar" spółka z o.o.50-446 Wrocław, ul.Pułaskiego 14/3
112.TOMCZAK MARIA AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ, SZKOLENIA, DIEL działalność gospodarcza53-116 Wrocław, ul.Pułtuska 50/3
113.Kancelaria Biegłych Rewidentów "AKTYWA" spółka z o.o.53-146 Wrocław, ul.Racławicka 2/4
114.Władysław Knichnicki "BIEGŁY" BIURO RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza50-354 Wrocław, ul.Reja 2/35
115.Andrzej R.Błażejewski Accord'ab działalność gospodarcza52-433 Wrocław, ul.Seweryna Wysłoucha 42
116.Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" spółka z o.o.53-615 Wrocław, ul.Słubicka 18
117.ELIKS Audytorska Spółka z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.53-660 Wrocław, ul.Sokolnicza 34
118.Biuro Biegłego Rewidenta "REGO" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "REGO"52-423 Wrocław, ul.Stanki 5A
119.Elżbieta Pietrzyk USŁUGI KSIĘGOWE "REWIDENT" działalność gospodarcza52-429 Wrocław, ul.Stefki 15
120."B & B" Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran działalność gospodarcza52-245 Wrocław, ul.Szarych Szeregów 79
121.Alina Dutkiewicz "BIEGŁY REWIDENT-BIURO RACHUNKOWE" działalność gospodarcza50-011 Wrocław, ul.T.Kościuszki 35A
122.Kancelaria Biegłych Rewidentów "REWID" spółka z o.o.53-007 Wrocław, ul.Truskawkowa 38
123.EWA MAJEWSKA KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "REWMAR" działalność gospodarcza53-335 Wrocław, ul.Trwała 7/30
124.Kancelaria Audytorska "REWIDENT" działalność gospodarcza53-341 Wrocław, ul.Wielka 24/18
125.Władysława Tabor Biuro Biegłego -"TAWBEK-KONTO" działalność gospodarcza50-226 Wrocław, ul.Zegadłowicza 39/6
126.Ludwika Bogusz "REWI" Firma Audytorska działalność gospodarcza52-230 Wrocław, ul.Żniwna 45
127.Kancelaria Audytorska "CODEX" spółka z o.o.53-506 Wrocław, ul.Żytnia 18 lok.4
128.Czesława Hajdasz Zakład Weryfikacji Bilansów "REWIDENT" działalność gospodarcza57-200 Ząbkowice Śląskie, ul.Powstańców Warszawy 8k
129."KONTEX" spółka z o.o.57-220 Ziębice, ul.Gliwicka 10
130.Stanisława Ślęzak Biuro Rachunkowe "EPONIM" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "EPONIM"59-500 Złotoryja, ul.Rynek 48 skr.poczt.44
 
Województwo kujawsko-pomorskie
 
131."Biegli Rewidenci Żugaj i partnerzy" spółka partnerska87-300 Brodnica, ul.Kolejowa 52
132.T.M. BIEGŁY REWIDENT TERESA MICHAŁKIEWICZ działalność gospodarcza87-300 Brodnica, ul.Wojska Polskiego 38
133.Katarzyna Chojnacka - Biuro podatkowe działalność gospodarcza87-880 Brześć Kujawski, ul.Nowa 4
134.Kancelaria Biegłych Rewidentów Czesław Lewandowski i Janusz Nowaczyk spółka cywilna - skrócona nazwa: Kancelaria Biegłych Rewidentów Czesław Lewandowski i Janusz Nowaczyk s.c.85-319 Bydgoszcz, ul.16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1
135.Ferdynand Aleksandrowicz Biuro Usług Księgowych i Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego "CONSULTOR" działalność gospodarcza85-436 Bydgoszcz, ul.Albatrosowa 4
136.WOJTYNA-AUDYT, DORADZTWO KSIĘGOWE, FINANSOWE I EKONOMICZNE działalność gospodarcza85-808 Bydgoszcz, ul.Białogardzka 28/12
137.Henryk Łodygowski "AUDYTOR" Usługi - Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe działalność gospodarcza85-056 Bydgoszcz, ul.Bulwary 10/5
138.Krystyna Żuk Agencja Usług Księgowych działalność gospodarcza85-650 Bydgoszcz, ul.Cicha 3/1
139."Eksperci Finansowo-Księgowi" spółka z o.o.85-636 Bydgoszcz, ul.Czerkaska 11/7
140."HARTWICH AUDYTOR" spółka z o.o.85-309 Bydgoszcz, ul.Fałata 1/6
141.Jerzy Saladra "AUDIT-DOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego działalność gospodarcza85-087 Bydgoszcz, ul.Gajowa 34
142.Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDYT spółka z o.o.85-430 Bydgoszcz, ul.Gawronia 11
143."UNI-RACH" spółka z o.o.85-021 Bydgoszcz, ul.Gdańska 62
144.Janina Matusiak BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE "AWAL" działalność gospodarcza85-795 Bydgoszcz, ul.Gieryna 2/36
145."KORPEX-AUDYTOR" spółka z o.o.85-174 Bydgoszcz, ul.Glinki 58
146."mgr Halina Tabaczyńska Biuro Rachunkowe" działalność gospodarcza85-466 Bydgoszcz, ul.Gradowa 12
147.Elżbieta Sałasińska FIRMA AUDYTORSKA "EL-MA" działalność gospodarcza85-130 Bydgoszcz, ul.Grudziądzka 27-29 p.10
148.Barbara Lewandowska Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Rachunkowości działalność gospodarcza85-379 Bydgoszcz, ul.Katowicka 20
149.Marzenna Rycharska Biegły rewident Kancelaria AUDYT działalność gospodarcza85-008 Bydgoszcz, ul.Krasińskiego 19/1B
150.Zespół Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" spółka z o.o.85-959 Bydgoszcz, ul.Królowej Jadwigi 18
151.ZAKŁAD USŁUG RACHUNKOWYCH "KONTO" działalność gospodarcza85-133 Bydgoszcz, ul.Lenartowicza 7/16
152.M2 Audyt spółka z o.o. - skrócona nazwa: M2 Audyt Sp. z o.o.85-356 Bydgoszcz, ul.Leszczyna 12A
153.Edward Wolnik "AUDSULTING" Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa działalność gospodarcza85-080 Bydgoszcz, ul.Libelta 12/10
154.Biuro Finansowe "KORAX" spółka z o.o.85-791 Bydgoszcz, ul.Łochowskiego 7/18
155.Halina Lutkowska Biuro Obrachunkowe działalność gospodarcza85-790 Bydgoszcz, ul.Mączna 1
156.Przedsiębiorstwo Usług Rachunkowości "OPINIA" spółka z o.o.85-120 Bydgoszcz, ul.Nowodworska 33/99
157.FIRMA USŁUGOWA "AUDITOR" F I S RZODKIEWICZ spółka cywilna85-435 Bydgoszcz, ul.Rudzikowa 16
158.Lidia Szulakowska Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza85-809 Bydgoszcz, ul.Rysia 14/11
159.Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych działalność gospodarcza85-830 Bydgoszcz, ul.Sandomierska 34/30
160.Alicja Siwak KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza85-309 Bydgoszcz, ul.Strzelecka 32/5
161."BBR - Biuro Biegłego Rewidenta - Agata Kasica" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR A.Kasica85-435 Bydgoszcz, ul.św.Maksymiliana Kolbe 61/6
162.Józef Lewandowski BIURO FINANSOWO - AUDYTORSKIE działalność gospodarcza85-132 Bydgoszcz, ul.Ugory 27B/75
163.Biuro Rachunkowo-Podatkowe "FINANSIŚCI" spółka z o.o.85-036 Bydgoszcz, ul.Wąska 3/1
164."Buchalter" spółka z o.o.85-036 Bydgoszcz, ul.Wąska 3/7
165.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW działalność gospodarcza85-459 Bydgoszcz, ul.Witosławy 10
166.Krystyna Zawadzka KANCELARIA AUDYTORSKA - BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza86-200 Chełmno, ul.Toruńska 42
167."KANCELARIA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA "FINANCIER" działalność gospodarcza87-720 Ciechocinek, ul.Kopernika 46
168.BIURO RACHUNKOWE BIEGŁY REWIDENT -KAZIMIERA WIŚNIEWSKA działalność gospodarcza87-811 Fabianki, Szpetal Górny, ul.Wiśniowa 5
169."AUDYTOR" spółka partnerska biegłych rewidentów spółka partnerska - skrócona nazwa: "AUDYTOR" sp.p. biegłych rewidentów87-122 Grębocin, ul.Spółdzielcza 8
170.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR H.SUWAŁA86-300 Grudziądz, ul.Ikara 15/7
171.Danuta Pinuszewska BBR CONSULT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR CONSULT86-300 Grudziądz, ul.Kulerskiego 20/58
172.Daniela Grajewska Biuro Biegłego Rewidenta "RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE" działalność gospodarcza86-302 Grudziądz 4, ul.Biały Bór 118
173.Jerzy Graczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.F.Becińskiego 14
174.BIURO FINANSOWO-PODATKOWE PERFEKT STANISŁAW PIECIUKIEWICZ działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.Gałczyńskiego 38
175.Marianna Grabowska Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.Kasztanowa 26
176.Jan Smoleń Biuro Badania Bilansów działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.ks.Wawrzyniaka 20/37
177.KWIATKOWSKI KRZYSZTOF KANCELARIA PODATKOWA działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.Plac Klasztorny 1A/1
178.Kancelaria Rachunkowości "Brzykcy i Wspólnicy" spółka z o.o.88-100 Inowrocław, ul.prez.Gabriela Narutowicza 100A/38
179.SZCZUTKOWSKA JADWIGA KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.Romana Dmowskiego 6
180.Zakład Usługowy "REMAT" spółka z o.o.88-100 Inowrocław, ul.Stare Miasto 29B
181.JADWIGA NAWROT BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "EWELINA" działalność gospodarcza88-100 Inowrocław, ul.Świętokrzyska 53/31 i 32
182.Kancelaria Biegłego Rewidenta "MAR BON" Maria Boniewicz działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "MARBON" Maria Boniewicz88-153 Kruszwica, ul.Wiejska 47/7
183.AUDYT - SERWIS działalność gospodarcza87-162 Lubicz, Krobia, ul.Olimpijska 12
184."Biuro Rachunkowe Marianna Wnęk" działalność gospodarcza86-065 Łochowo, ul.Olszynowa 9
185.Halina Błaszak Biuro Usług Księgowych "HAGA" działalność gospodarcza88-170 Pakość, ul.Barcińska 3
186.Teresa Woźniakowska Kancelaria Rachunkowa i Badania Bilansów działalność gospodarcza87-500 Rypin, ul.Mławska 30
187.Magdalena Łaszczyk Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza89-400 Sępólno Krajeńskie, ul.Reymonta 7
188.Krzysztofa Drożyńska Biuro Rachunkowe "DROFIN" działalność gospodarcza87-630 Skępe, ul.Kolejowa 16
189."AUDYT" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza86-050 Solec Kujawski, ul.Bukowa 46
190.Teresa Czaki ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI EPD działalność gospodarcza86-050 Solec Kujawski, ul.Cicha 4
191.Jadwiga Kasperowicz "DEKRET" BIURO RACHUNKOWE I BADANIA BILANSÓW działalność gospodarcza89-200 Szubin, ul.B.Prusa 1
192.Roman Wróblewski działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Batorego 5
193.AUDIT KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA APONOWICZ WANDA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AUDIT87-100 Toruń, ul.Bolta 4e/67
194."FINANSECO" Profesjonalne Usługi Finansowo Księgowe spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.Długa 49/5
195."Rewident" spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.Grudziądzka 46/48
196.Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu związek rewizyjny87-100 Toruń, ul.Jęczmienna 4
197.Firma Biegłych Rewidentów spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.Leszczynowa 60
198."SAKS AUDIT" spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.Matejki 42
199.Stanisław Raś Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowego działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Mickiewicza 111/3
200.Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "REWIMAR" spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.Mickiewicza 83A/2
201.Brygida Gładkowska Biuro Badań i Analiz Biegły Rewident działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Mocarskiego 2A/59
202.Grabowska Teresa Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich ABAKUS działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Polna 140B
203.BIEGŁY REWIDENT JUSTYNA TORCHAŁA działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Polna 49/51
204.Elżbieta Zielińska BIURO WERYFIKACJI SPRAWOZDAŃ I USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Powstańców Wielkopolskich 30
205.Maria Gawrońska Kancelaria Biegłego Rewidenta "KBR GAWROŃSKA" działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Rakowicza 9/2
206.Tadeusz Wiencek Biuro Badania Bilansów działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Rybaki 49A/27
207.Biuro Usługowe - AUDYKS działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Stawisińskiego 1B/21
208.Lucjan Barszczewski Kancelaria Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Ślaskiego 6E/160
209.Firma Doradców Finansowych KarG & B spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.św.Katarzyny 4A/2
210.Jerzy Śliwiński Biegły Rewident działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Tłoczka 5B/32
211.Anna Kułakowska Biuro Rachunkowo-Audytorskie - REWIDENT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Rewident"87-100 Toruń, ul.Wojska Polskiego 43/45
212.Biuro Księgowe - MAGISTER działalność gospodarcza87-100 Toruń, ul.Wyszyńskiego 17/4
213.Firma Audytorska "EMIT TAX-AUDYT" spółka z o.o.87-100 Toruń, ul.Żółkiewskiego 37/41
214.Henryk Stawicki "HESTA-AUDYTOR" działalność gospodarcza89-410 Więcbork, ul.Gdańska 30A
215.Józefa Maria Dziedzic Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich "AKRIBEIA" działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Borowska 25
216.Grażyna Głowacka Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Chmielna 2/4 m.11
217.Biuro Usług Rachunkowych - Jan Lewandowski działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.gen.Dąbrowskiego 3
218.FIRMA "B & B" JAN BIEJ USŁUGI KSIĘGOWE-AUDYT-CONSULTING działalność gospodarcza87-807 Włocławek, ul.Jaworowa 34
219.Jacek Kuźma działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Krecia 6
220.Leonora Śmigielska Biuro Usług Rewidenckich i Rachunkowych działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Łęgska 61/18
221.Jadwiga Bełkowska Biuro Rachunkowości i Bilansów "INWENTA" - Biegły Rewident działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Modra 3A
222.Hanna Andrzejewska BIURO FINANSOWO-PODATKOWE "BIUFIN" działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Sarnia 5
223.Józef Alabrudziński Kancelaria-Biuro Rachunkowo-Podatkowe "ALA" Biegły Rewident działalność gospodarcza87-800 Włocławek, ul.Traugutta 24/3
224.Jerzy Żurawski Biegły Rewident Biuro Rachunkowe "Ductus bis" działalność gospodarcza87-134 Zławieś Wielka, ul.Krucza 3, Przysiek
225.Małgorzata Matuszak RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO PODATKOWE działalność gospodarcza87-134 Zławieś Wielka, Zławieś Mała, ul.Przy Lesie 1
 
Województwo lubelskie
 
226.Danuta Kamińska BIURO KSIĘGOWE działalność gospodarcza24-200 Bełżyce, ul.Słoneczna 26
227.Stanisław Marczuk Biuro Usług Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza21-500 Biała Podlaska, ul.Mickiewicza 2A/43
228.Stanisław Sierpień Biegły Rewident działalność gospodarcza21-500 Biała Podlaska, ul.Terebelska 68/18
229.Halina Wasyluk działalność gospodarcza21-500 Biała Podlaska, ul.Twarda 41
230.Biegły Rewident działalność gospodarcza23-400 Biłgoraj, ul.Jaśminowa 3
231.Wojciech Krużel Biegły Rewident działalność gospodarcza23-400 Biłgoraj, ul.Kościuszki 131
232.Edward Garbacz Biegły Rewident działalność gospodarcza23-400 Biłgoraj, ul.Lubelska 3/25
233.TM AUDYTOR ZESPÓŁ KSIĘGOWYCH I BIEGŁYCH REWIDENTÓW spółka z o.o. - skrócona nazwa: TM AUDYTOR sp. z o.o.22-100 Chełm, ul.Kopernika 27 lok.2
234."BILANS-SAW" USŁUGI ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI BIEGŁY REWIDENT STEFAN SAWOSZ działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "BILANS-SAW"22-100 Chełm, ul.Małachowskiego 1/23
235."T.M.AUDYTOR" KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza22-100 Chełm, ul.Świętego Mikołaja 9/29
236.Stanisława Skorupa Biuro Rachunkowe "Debet" działalność gospodarcza23-251 Dzierzkowice, Dzierzkowice-Wola 10
237.Przedsiębiorstwo Usługowe "DORFIN" spółka z o.o.22-500 Hrubieszów, ul.Partyzantów 9
238.Edward Zdybel działalność gospodarcza23-300 Janów Lubelski, ul.Ojca Jana 8
239.Irena Konefał - Biegły Rewident DORADCA-EKSPERT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Irena Konefał DORADCA-EKSPERT23-300 Janów Lubelski, ul.Zamoyskiego 60
240.Józef Staniak działalność gospodarcza21-002 Jastków, Panieńszczyzna, al.Warszawska 7
241."Aures-Audyt" Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska działalność gospodarcza23-210 Kraśnik, ul.Mickiewicza 10/15
242.DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.20-011 Lublin, al.J.Piłsudskiego 1A
243.Marianna Stasiak Agencja Rachunkowości i Analiz Ekonomicznych działalność gospodarcza20-147 Lublin, al.Spółdzielczości Pracy 36
244.Tomasz Wójtowicz działalność gospodarcza20-150 Lublin, ul.Bursaki 6A
245.Henryk Dąbrowski Biuro Audytorskie działalność gospodarcza20-093 Lublin, ul.Chodźki 3/7A
246.BIURO DORADCZE "PROEKON" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "PROEKON" Sp. z o.o.20-093 Lublin, ul.Chodźki 3/7A
247.Wojciech Sadowski działalność gospodarcza20-023 Lublin, ul.Chopina 24/4
248.Teresa Bucior BIURO RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza20-834 Lublin, ul.Ciepielewskiego Jana 7
249.Biuro Badania Bilansów i Rachunkowości "EKS-BIL" spółka z o.o.20-807 Lublin, ul.Czeremchowa 18/72
250.Zespół Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" spółka z o.o.20-346 Lublin, ul.Długa 5 lok.91
251.JÓZEF SOBINA BIURO AUDYTORSKIE działalność gospodarcza20-857 Lublin, ul.Harnasie 21/26
252."SALDO PLUS" spółka z o.o.20-008 Lublin, ul.Jana Hempla 5
253.Teresa Sawka BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza20-632 Lublin, ul.Jana Sawy 13/18
254.Jan Kozak Usługowe Biuro Rachunkowości i Finansów działalność gospodarcza20-843 Lublin, ul.Koncertowa 7/170
255."BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA" spółka z o.o.20-022 Lublin, ul.Konopnicka 5/2A
256.Anna Dycha BIUK Biuro Badania Bilansów i Usług Księgowych działalność gospodarcza20-805 Lublin, ul.Miernicza 34
257.Jan Grzesiak "RACHUNKOWOŚĆ" działalność gospodarcza20-468 Lublin, ul.Młodzieżowa 9/97
258.Kazimierz Piwoni Biuro Usług Rachunkowości działalność gospodarcza20-501 Lublin, ul.Nadbystrzycka 90
259.Jan Oster Baster-Audytor działalność gospodarcza20-615 Lublin, ul.Nowomiejska 22/16
260.Przedsiębiorstwo Usługowe Biuro Finansowo-Rachunkowe "ANALOG" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "ANALOG" Sp. z o.o.20-092 Lublin, ul.Obywatelska 9
261.J.A.F. BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE spółka z o.o. - skrócona nazwa: JAF-BFK Sp. z o.o., JAF-BFK Ltd.20-089 Lublin, ul.Probostwo 4 lok.12
262.Hanna Pęzioł Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza20-314 Lublin, ul.Przyjaźni 21/100
263.Anna Gruchoła Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDING" działalność gospodarcza20-530 Lublin, ul.Radości 11/29C
264.Jan Głąb "ESTYMATOR" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "ESTYMATOR"20-709 Lublin, ul.Struga 51
265."Biuro Audytorskie SMW" spółka z o.o.20-950 Lublin, ul.Unicka 4
266.Krystyna Ulińska BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza20-435 Lublin, ul.W.Oczki 6
267.Józef Furtak działalność gospodarcza20-806 Lublin, ul.Westerplatte 2
268.BIURO AUDYTORSKIE BIEGŁY REWIDENT MARIA MALCZEWSKA działalność gospodarcza20-620 Lublin, ul.Zachodnia 1/12
269.Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych związek rewizyjny20-601 Lublin, ul.Zana 38 pok.113
270.Edward Dominko CREDIT Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza20-601 Lublin, ul.Zana 38A
271.BIURO USŁUG AUDYTORSKICH I FINANSOWO-KSIĘGOWYCH działalność gospodarcza20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 72A
272.Danuta Narejko działalność gospodarcza21-400 Łuków, ul.Kanałowa 11
273.Biuro Badań Sprawozdań Finansowych "TRO-KO" spółka cywilna21-400 Łuków, ul.Międzyrzecka 60
274.Władysław Domański "BUCHALTER" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "BUCHALTER" B.B.R. Wł.Domański21-400 Łuków, ul.Nowopijarska 16/7
275.Andrzej Pofelski Badanie Sprawozdań Finansowych "Weryfikacja" działalność gospodarcza21-400 Łuków, ul.Zielona 8
276.Zofia Kulik BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza21-050 Piaski, ul.Lubelska 15
277.Zbigniew Domański działalność gospodarcza24-320 Poniatowa, ul.Kraczewicka 158
278.Jadwiga Słotwińska Biuro Rachunkowo-Podatkowe działalność gospodarcza24-100 Puławy, ul.3 Maja 8 pok.13, 14
279.Janusz Dargiewicz Zakład Usług Finansowo-Księgowych "BILANS" działalność gospodarcza24-100 Puławy, ul.Kołłątaja 11/12
280.Przedsiębiorstwo Usług Finansowo-Księgowych "PORTOS" spółka z o.o.24-100 Puławy, ul.Polna 15/16
281.Waldemar Czarnecki Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "LIBRA" działalność gospodarcza21-550 Terespol, al.Marzeń 14
282.Teresa Woś Biuro Usług Finansowo Księgowych działalność gospodarcza22-600 Tomaszów Lubelski, ul.Broniewskiego 34
283.Tadeusz Gorgol Biuro Usług Rachunkowych "EKSPERT" działalność gospodarcza22-600 Tomaszów Lubelski, ul.Króla Zygmunta 4/26
284.Irena Mielniczuk Biuro Usług Rachunkowych działalność gospodarcza22-600 Tomaszów Lubelski, ul.Słowicza 7
285.Krystyna Knichał Biuro Usług Finansowo-Księgowych "REWIDENT" działalność gospodarcza22-600 Tomaszów Lubelski, ul.Żwirki i Wigury 14
286.Janusz Sacharuk Kancelaria Rewidentów i Doradców Finansowych działalność gospodarcza21-512 Zalesie, Malowa Góra 41
287.Adamczuk Krystyna Biuro Usług Finansowo-Księgowych "GWARANT" Biegły Rewident działalność gospodarcza22-400 Zamość, ul.Partyzantów 3/38
288.Zespół Ekspertów Finansowych "TEST" spółka z o.o.22-400 Zamość, ul.Poprzeczna 15 lok.1
289.Jerzy Lebisz Usługi Rachunkowe "FAKT" działalność gospodarcza22-400 Zamość, ul.Wąska 20/46
 
Województwo lubuskie
 
290.Łucja Szafraniec "Biuro Obrachunkowe" działalność gospodarcza66-450 Bogdaniec, Jeże 5
291.Kazimierz Adamczyk Biuro Doradztwa i Badania Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza66-400 Gorzów Wielkopolski, pl.Jana Pawła II 14/9
292.MILA KRYSTYNA ZAKŁAD USŁUG RACHUNKOWYCH "AUDYT" działalność gospodarcza66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Armii Ludowej 12/7
293.Biuro Usług Biegłych Rewidentów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Chrobrego 7
294.Kancelaria Biegłych Rewidentów "CDP" spółka z o.o.66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Czereśniowa 6
295.Teresa Wylegała Biuro Obrachunkowe działalność gospodarcza66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Dąbroszyńska 50
296.Janusz Mania Biuro Ekonomiczne "REWIZOR" działalność gospodarcza66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Kazimierza Wielkiego 61
297.Kancelaria Biegłych Rewidentów "Rectus" spółka z o.o.66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Kazimierza Wielkiego 61
298.Kazimiera Wrońska Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.Korczaka 1C/7
299.Krystyna Filary Biuro Usługowe "AUDYTOR" działalność gospodarcza66-414 Gorzów Wielkopolski, ul.Ogińskiego 6B/8
300.Romuald Szawiel Biuro Obsługi Finansowo-Księgowej "DEBET" działalność gospodarcza66-415 Kłodawa, Santocko 65
301.Józef Wojciechowicz działalność gospodarcza66-600 Krosno Odrzańskie, al.1 Maja 16/7
302.BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE "D.W" spółka z o.o.66-300 Międzyrzecz, ul.Poznańska 12
303.BIURO AUDYTORSKIE BIEGŁY REWIDENT ŁUCJA FRELICH działalność gospodarcza74-300 Myślibórz, ul.Północna 26
304.Janusz Łuczak Biuro Podatkowo-Rachunkowe działalność gospodarcza67-100 Nowa Sól, ul.Chałubińskiego 5A/2
305.Gonia Zdzisław ZG-KONTO działalność gospodarcza67-100 Nowa Sól, ul.Cicha 1B/33
306.BWF ZAKŁAD USŁUG FINANSOWYCH WŁODZIMIERZ BUCZAK działalność gospodarcza67-100 Nowa Sól, ul.K.Szymanowskiego 1A
307.Marcin Andrzej Marciniec Badanie Bilansów i Ekspertyzy Finansowo-Księgowe działalność gospodarcza67-100 Nowa Sól, ul.Królowej Jadwigi 24/9
308.Bolesława Bydlińska Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza67-100 Nowa Sól, ul.Sikorskiego 1/14
309.Anna Karolewicz Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza67-100 Nowa Sól, ul.XXX-lecia PRL 5F/71
310.Danuta Szopa BIURO USŁUGOWE I DORADZTWO działalność gospodarcza66-004 Racula, Drzonków, ul.Słoneczna 12
311.Anna Waszak Biuro Usług Księgowo-Podatkowych "SIGMA" działalność gospodarcza69-110 Rzepin, ul.Chrobrego 11
312.Janina Stolińska działalność gospodarcza69-110 Rzepin, ul.Kolejowa 40
313.Janusz Czernicki Zakład Rachunkowości i Finansów działalność gospodarcza66-500 Strzelce Krajeńskie, al.Piastów 18
314.Stefan Juszczyk Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza66-100 Sulechów, ul.Bankowa 2
315.Kancelaria Biegłych Rewidentów "AUXILIUM" spółka z o.o.66-100 Sulechów, ul.Sikorskiego 18
316.Antoni Kochanek działalność gospodarcza66-200 Świebodzin, os.Widok 1A/15
317."Kancelaria Konsultingowa" A.M.Hatała spółka cywilna66-200 Świebodzin, ul.Kościuszki 4
318."LEŚNIEWSKA TAX" Barbara Leśniewska działalność gospodarcza66-200 Świebodzin, ul.Kupiecka 15
319.Irena Działoszewska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza66-200 Świebodzin, ul.Piłsudskiego 4A
320.CENTRUM KSIĘGOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO "EUROTAX" MAREK GRABOWSKI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "EUROTAX"65-052 Zielona Góra, ul.Chrobrego 61/2
321."EKSPERT-CONSULTING" Biuro Doradztwa Podatkowego i Audytingu Zbigniew Marchelewski działalność gospodarcza65-021 Zielona Góra, ul.Dąbrowskiego 41A
322.A&TC Kancelaria Biegłych Rewidentów Zygmunt Ćwik, Jolanta Banaszczak spółka cywilna65-021 Zielona Góra, ul.gen.Jarosława Dąbrowskiego 45A
323.Firma Auditingu i Rachunkowości "FAIR" spółka z o.o.65-484 Zielona Góra, ul.gen.Władysława Sikorskiego 4
324.Stefania Bukowska BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza65-119 Zielona Góra, ul.Konstruktorów 30/12
325.BIURO DORADZTWA I RACHUNKOWOŚCI "RAFIKS" - ANDRZEJ NAJDORA działalność gospodarcza65-012 Zielona Góra, ul.Nagietkowa 18
326.Biuro Usług Finansowo-Księgowych "DEBET" spółka z o.o.65-062 Zielona Góra, ul.Plac Pocztowy 7
327.BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO KSIĘGOWE KRYSTYNA PTASZYŃSKA BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA PTASZYŃSKA65-454 Zielona Góra, ul.Sikorskiego 4
328.Jacek Wegner "Audytor"- Doradztwo Podatkowe i Finansowe, Biegły Rewident działalność gospodarcza65-071 Zielona Góra, ul.Sobieskiego 4-6/9
329.ZACHODNI INSTYTUT AUDYTINGU I DORADZTWA PODATKOWEGO - KOMSTA działalność gospodarcza65-536 Zielona Góra, ul.Stefana Wyszyńskiego 38D/37
330.BIURO RACHUNKOWE "HELENA" HELENA NOWACZYK działalność gospodarcza65-331 Zielona Góra, ul.Struga 27
331.Biuro Ekspertyz i Konsultingu spółka z o.o.65-147 Zielona Góra, ul.Urszuli 17
332.Liliana Bajda Biuro Doradztwa i Usług Księgowych "EMBIKO" działalność gospodarcza65-001 Zielona Góra, ul.Wojska Polskiego 84B
333.Irena Maria Jasińska "IRENA" Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza65-530 Zielona Góra, ul.Zawadzkiego "Zośki" 4/11
334.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza68-200 Żary, ul.Górnośląska 25
335.Kancelaria Biegłego Rewidenta Marzena Pacholczak działalność gospodarcza68-200 Żary, ul.Olbrachtów 30A
336.Jacek Zembaty działalność gospodarcza68-200 Żary, ul.Paderewskiego 72/18
337.Bogdan Franke "PROFIT" Zakład Rachunkowości działalność gospodarcza68-200 Żary, ul.S.Okrzei 49G/7
 
Województwo łódzkie
 
338.Biuro Biegłych Rewidentów MM AUDYT Marianna Karp, Małgorzata Kwiecińska spółka cywilna - skrócona nazwa: "MM AUDYT" S.C."95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul.Promienista 20
339.Regina Pawłowska Biuro Rachunkowe "AUDYTOR" działalność gospodarcza97-400 Bełchatów, ul.Czapliniecka 50
340.Barbara Furmaniak "AUDIT" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza98-235 Błaszki, pl.Niepodległości 19A
341.Zespół Biegłych Rewidentów "WIDOK - II" spółka z o.o.95-060 Brzeziny, Paprotnia 19
342.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA GABRIELA GABARA-PAWLAK działalność gospodarcza95-060 Brzeziny, ul.Henryka Sienkiewicza 104
343.Helena Bakota Biuro Rachunkowe - biegły rewident działalność gospodarcza95-015 Głowno, ul.Kilińskiego 1A
344."BS-FIN" spółka z o.o.95-015 Głowno, ul.Sikorskiego 3
345.Biuro Obsługi Finansowej i Księgowej spółka cywilna97-545 Gomunice, ul.Krasińskiego 46/6
346.Józefa Górniak "FINANS-LEX" Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza99-340 Krośniewice, Nowe 15
347.Biuro Usług Finansowo-Księgowych Tadeusz Tokarski działalność gospodarcza99-340 Krośniewice, ul.Broniewskiego 2
348.Teresa Tecław Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza99-300 Kutno, ul.Chopina 6
349.Hanna Włodarczyk Zakład Usług Audytorsko Konsultingowych INTERIM MA działalność gospodarcza99-300 Kutno, ul.Dąbrowskiego 6/13
350.Zdzisław Kmito Kancelaria Księgowa działalność gospodarcza99-300 Kutno, ul.Konarskiego 28
351.USŁUGI FINANSOWE IWONA MICHALSKA działalność gospodarcza99-400 Łowicz, os.Bartkowice 19/14
352.Zofia Bożena Moczulska "BIZ" działalność gospodarcza99-400 Łowicz, ul.Bonifraterska 4
353.ETL ŁÓDŹ SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW spółka z o.o.90-437 Łódź, al.Kościuszki 80/82 lok.803
354."Audyt2Biznes" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Audyt2Biznes" Sp. z o.o.90-051 Łódź, al.marsz.Józefa Piłsudskiego 12 lok.619
355.Barbara Cwanek-Łasecka Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza90-051 Łódź, al.Piułsudskiego 12 p.613
356.Gracjan Olczak "BRB" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza92-701 Łódź, Kalonka, ul.Magnoliowa 7
357."PARTNER" Doradztwo Finansowe spółka z o.o.90-513 Łódź, ul.Andrzeja Struga 16
358.Piotr Bujnowicz "MIRAN" Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "MIRAN" Piotr Bujnowicz K.B.R.91-341 Łódź, ul.Brukowa 6
359.Wiesława Kabat KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza93-139 Łódź, ul.Chełmońskiego 12/10
360."FIRMA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA STEFAN JARECKI" działalność gospodarcza93-460 Łódź, ul.Chocianowicka 169
361."REWIKS" BIURO RACHUNKOWE SZELIGA HALINA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "REWIKS"92-511 Łódź, ul.Czajkowskiego Piotra 2 m.21
362.E.N.Sznurkowska Biuro Usług i Porad Księgowych spółka z o.o.91-002 Łódź, ul.Drewnowska 9/6
363.Biuro Rachunkowo-Audytorskie "JURYSTA" spółka z o.o.93-487 Łódź, ul.Eugeniusza 16A
364.Kancelaria Biegłych Rewidentów "CONSULTUS" spółka z o.o. - skrócona nazwa: KBR "CONSULTUS" Sp.z o.o.90-520 Łódź, ul.Gdańska 126/128
365.U-FIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.90-613 Łódź, ul.Gdańska 80
366.mgr Krystyna Piotrowska Kancelaria Rachunkowości Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza90-613 Łódź, ul.Gdańska 91/93
367.BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AUDYT-BIL" spółka z o.o.90-613 Łódź, ul.Gdańska 91/93 lok.14
368.mgr Helena Wojewódzka Firma "AUDYTOR" działalność gospodarcza93-378 Łódź, ul.Gładka 18/10 blok 474B
369.BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE MGR JADWIGA KOWALCZYK działalność gospodarcza92-525 Łódź, ul.Gorkiego 19/14
370.Leon Skóra Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza92-519 Łódź, ul.Gorkiego 59/15
371.Marek Turek "REWIDENT" Biuro Usług Rachunkowych działalność gospodarcza92-116 Łódź, ul.Gubałówka 44
372.Tadeusz Jatczak "Biuro Rachunkowe" działalność gospodarcza93-277 Łódź, ul.J.Dąbrowskiego 44/11
373.Alina Kłos BBR-Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR-Łódź94-052 Łódź, ul.J.Popiełuszki 27/7
374.KANCELARIA REWIDENCKA STANISŁAW TRACZ działalność gospodarcza91-357 Łódź, ul.Jagoszewskiego Mieczysława 57
375."KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA" EUGENIA ELŻBIETA MAZUR działalność gospodarcza90-249 Łódź, ul.Jaracza 56 m.3
376."PRO-FIS" GBR BOGDAN KOWALCZYK działalność gospodarcza91-360 Łódź, ul.Jaspisowa 70
377."KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA, AUDYT I DORADZTWO FINANSOWO-PODATKOWE" IZABELA MACIEJEWSKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR AUDYT I DORADZTWO IZABELA MACIEJEWSKA91-488 Łódź, ul.Jaśminowa 15
378."AUDITIO" spółka z o.o.94-125 Łódź, ul.Kolarska 141
379."INTEGRAL AUDIT" Przedsiębiorstwo Audytorskie spółka z o.o.90-437 Łódź, ul.Kościuszki 80/82 lok.508
380.Biuro Obsługi Przedsiębiorczości spółka z o.o.90-619 Łódź, ul.kpt.S.Pogonowskiego 51
381.Leonarda Wasilewska działalność gospodarcza91-334 Łódź, ul.Limanowskiego 121
382."AKTYWA" KOMPUTEROWE BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AKTYWA91-027 Łódź, ul.Limanowskiego 166
383."WER" BIURO RACHUNKOWE JADWIGA ADAMCZEWSKA działalność gospodarcza91-302 Łódź, ul.Limanowskiego 25
384.Waldemar Ślifierz "Alfa Plus" Biuro Doradztwa Gospodarczego działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Alfa Plus"90-629 Łódź, ul.Lipowa 26/1
385.KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA -MARIANNA BEDNAREK działalność gospodarcza91-357 Łódź, ul.Liściasta 4/8 m.134
386.Henryk Efenberger "AUDITOR" działalność gospodarcza91-103 Łódź, ul.Łanowa 2/48 bl.63
387.Janina Świecimska Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza93-469 Łódź, ul.Łaskowice 139
388.Biuro Biegłych Rewidentów "CORIA" spółka z o.o.90-562 Łódź, ul.Łąkowa 11
389."Biuro Biegłych Rewidentów" spółka z o.o.93-109 Łódź, ul.Łęczycka 22C/33
390.Irena Koszalińska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Koszalińska93-160 Łódź, ul.Mochnackiego 15/19 m.65
391.ANNA STELMASIAK BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza93-160 Łódź, ul.Mochnackiego 9/13 m.18
392.Stanisław Osiecki "RACH-MAT" BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza92-107 Łódź, ul.Morskie Oko 25
393.Aleksandra Rodziewicz "KANCELARIA KSIĘGOWA" działalność gospodarcza91-496 Łódź, ul.Nastrojowa 77/12
394.Jadwiga Ziółkowska "WEKSEL" USŁUGI KSIĘGOWE działalność gospodarcza90-008 Łódź, ul.Nawrot 18/20
395.Kazimierz Szewczyk "RACH-FIN" Firma Audytorsko-Konsultingowa działalność gospodarcza94-104 Łódź, ul.Obywatelska 128
396.RACH-FIN BIEGLI REWIDENCI SZEWCZYK I PARTNERZY spółka partnerska94-104 Łódź, ul.Obywatelska 128 lok.311
397.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA MIECZYSŁAW MARCZAK działalność gospodarcza94-104 Łódź, ul.Obywatelska 128 pok.311
398.GRAŻYNA SIKORSKA - USŁUGI AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE działalność gospodarcza91-008 Łódź, ul.Odolanowska 8 m.33
399.Biuro Biegłych Rewidentów "ELMA-POLAUDIT" spółka z o.o.90-254 Łódź, ul.Piramowicza 11/13
400.FIN POL AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: FIN POL AUDYT Sp.z o.o.90-254 Łódź, ul.Piramowicza 9
401.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA EDWARD INDRASZCZYK działalność gospodarcza94-238 Łódź, ul.Pługowa 20
402.Izabella Świtalska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza93-165 Łódź, ul.Podmiejska 16A/11
403.BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW "EKO-BILANS" spółka z o.o. - skrócona nazwa: BBR "Eko-Bilans" Sp. z o.o.90-248 Łódź, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 29 lok.3
404."Kancelaria Biegłych Rewidentów Pruska i Wspólnicy" spółka z o.o.91-408 Łódź, ul.Pomorska 40
405."FORAUDIT" spółka z o.o.91-408 Łódź, ul.Pomorska 40
406.Mirosława Małachow-Lasota "ABAKUS" Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza91-409 Łódź, ul.Pomorska 70/32
407."CONSAUDIT" spółka z o.o.93-120 Łódź, ul.Przybyszewskiego 199/205
408.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "CONSAUDIT" MIROSŁAW CHUCHRAK działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "CONSAUDIT" MIROSŁAW CHUCHRAK93-120 Łódź, ul.Przybyszewskiego 199/205
409.BIURO RACHUNKOWE "KANON" ZDZISŁAWA DĄBROWSKA działalność gospodarcza93-153 Łódź, ul.Rzgowska 102
410.Mirosław Bogusławski - AUDYTOR działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Kancelaria Rachunkowa "PARTNER"93-424 Łódź, ul.Starorudzka 88c
411.Maria Brendzel "REWIDENT" Biuro rachunkowo-audytorskie działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro "REWIDENT"91-463 Łódź, ul.Stefana 2A/56
412.Anna Stasiak Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Audyt91-521 Łódź, ul.Studzińskiego 72/19
413."PROFIN" Agencja Usług Rachunkowych, Audytingowych i Doradztwa spółka z o.o.90-441 Łódź, ul.Tadeusza Kościuszki 123
414.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "JOSEF WELT" spółka z o.o. - skrócona nazwa: K.B.R."JOSEF WELT" Spółka z o.o.91-156 Łódź, ul.Tatarczana 51
415.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SZELĄG I PARTNERZY spółka partnerska91-156 Łódź, ul.Tatarczana 51
416.Ryszard Stoszek Biuro Usług Finansowo-Księgowych "LEGE ARTIS" działalność gospodarcza93-219 Łódź, ul.Tatrzańska 63 A
417.Grzegorz Matuszewski "BIURO KSIĘGOWOŚCI" działalność gospodarcza90-132 Łódź, ul.Tramwajowa 19/28
418."ForBiznes Audyt - Libsz Kępka Zielińska - Biegli Rewidenci" spółka partnerska90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
419."KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI" BARBARA KUMOR działalność gospodarcza92-314 Łódź, ul.Węgierska 5 m.19
420."BDB-AGOS Usługi Audytorskie, Finansowo-Księgowe, Doradztwo" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "BDB-AGOS Sp. z o.o."90-302 Łódź, ul.Wigury 13
421.Polska Kancelaria Audytorska spółka z o.o.90-319 Łódź, ul.Wigury 21
422.Stanisław Włodarczyk BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza90-319 Łódź, ul.Wigury 21 pok.506
423.Ryszard Potargowicz "AB AUDYT Biegły Rewident" działalność gospodarcza90-046 Łódź, ul.Wodna 35
424.MGR JAN ONOSZKO BIEGŁY REWIDENT 2883/661 działalność gospodarcza90-516 Łódź, ul.Wólczańska 62 m.12
425."Wn-Ma" spółka z o.o.91-058 Łódź, ul.Zachodnia 12A
426."PROFIT" BIURO RACHUNKOWE TERESA WOJTALIK-MIZERA działalność gospodarcza92-402 Łódź, ul.Zakładowa 49 m.23
427.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA MARIOLA KOBIERECKA działalność gospodarcza93-256 Łódź, ul.Zapolskiej Gabrieli 51 m.23
428.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JOLANTA BOJANOWSKA działalność gospodarcza93-124 Łódź, ul.Zarzewska 53/61 m.33B
429.Kancelaria Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA spółka z o.o.90-502 Łódź, ul.Żeromskiego 68
430."SALDO" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA ANNA JATCZAK działalność gospodarcza91-022 Łódź, ul.Żubardzka 11 m.69
431.Józef Mirosław Olczak Biuro Usług Finansowo-Księgowych "RACH-MIR" działalność gospodarcza95-035 Ozorków, ul.Listopadowa 9/11 m.24
432.Halina Małecka działalność gospodarcza95-035 Ozorków, ul.Staszica 3 m.11
433.Mirosława Sulej Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza95-200 Pabianice, ul.Karniszewicka 78
434."REWIDENT" spółka z o.o.95-200 Pabianice, ul.Partyzancka 8
435.Andrzej Glinkowski RACHUNKOWOŚĆ FINANSE AUDYT działalność gospodarcza95-200 Pabianice, ul.Wajsówny 23/38
436.Bożena Wilk KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza95-200 Pabianice, ul.Zamkowa 23
437.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WILK, GRECKI spółka partnerska - skrócona nazwa: KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WILK, GRECKI SP.P.95-200 Pabianice, ul.Zamkowa 23
438."HAL-JAK" Obsługa Finansowo-Księgowa spółka z o.o.97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Dąbrowskiego 10
439.Irena Dziomdziora Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Jałowcowa 1/3
440.JANINA CHMIELEWSKA "KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA" działalność gospodarcza97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Słowackiego 67/Armii Krajowej 18 m.302
441.Danuta Oczkowska działalność gospodarcza97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Szkolna 60/5
442.Henryk Wodziak KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza99-200 Poddębice, ul.Słoneczna 3
443.Teresa Tatara BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA "TAT - FIN" działalność gospodarcza97-500 Radomsko, ul.Gerwazego 5
444."AUDYTING" spółka cywilna97-500 Radomsko, ul.Komuny Paryskiej 1
445.WOLDAN IRENA KANCELARIA BIEGŁEGO działalność gospodarcza97-500 Radomsko, ul.Leśna 13
446.Kancelaria Biegłego Rewidenta Maria Koszel działalność gospodarcza96-325 Radziejowice, ul.Jutrzenki 1
447.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA EWA STOPCZYŃSKA działalność gospodarcza96-200 Rawa Mazowiecka, ul.Prusa 19
448.Leonard Matysiak Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza96-200 Rawa Mazowiecka, ul.Prusa 43
449.Zdzisław Witulski Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza98-200 Sieradz, ul.Bohaterów Września 8G
450.Biegły Rewident działalność gospodarcza96-100 Skierniewice, ul.mjr.Henryka Sucharskiego 12B/8
451.Zofia Flis-Zysiak BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA "WIDOK I" działalność gospodarcza96-100 Skierniewice, ul.mjr.Sucharskiego 8/34
452.Lucyna Maria Białek Biegły Rewident działalność gospodarcza96-100 Skierniewice, ul.Mszczonowska 38/46
453.Alicja Ziółkowska "AL-FIN" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Alicja Ziółkowska "AL-FIN" Biuro Biegłego Rewidenta96-100 Skierniewice, ul.Pomologiczna 3B/55
454.Henryka Zawadzka BIURO USŁUG AUDYTORSKICH I RACHUNKOWYCH "WOKANDA" działalność gospodarcza96-100 Skierniewice, ul.Witkacego 4
455.Janina Zielińska "ENDRIX" Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza96-100 Skierniewice, ul.Zielna 12A
456.EWA JANIAK BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza96-100 Skierniewice, ul.Ziołowa 32
457.Kazimierz Kichiński Biuro Usług Finansowych "DORAFIN" działalność gospodarcza96-500 Sochaczew, ul.Żeromskiego 33A/25
458."ADNAW" BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA DORADZTWO I USŁUGI WANDA SOBÓR działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "ADNAW" BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA WANDA SOBÓR97-200 Tomaszów Maz., ul.Graniczna 19 m.17
459.Wiesława Pożyczka Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Głowackiego 35/37 m.5
460.Marian Rogalski działalność gospodarcza97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.I.Mościckiego 50
461.Zespół Ekspertów Finansowych "FIN-EX" Spółka partnerska Danuta Grygiel-Wąs, Barbara Skomorow i partnerzy spółka partnerska97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Piłsudskiego 57
462.Marianna Stelmaszczyk Kancelaria Audytorska "STELLA" działalność gospodarcza97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Skrzetuskiego 5
463.KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA "MU-FIN" KAZIMIERA MUNDZIA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Kancelaria audytorsko-księgowa "MU-FIN"97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Smugowa 14/20 m.1
464.Zespół Biegłych Rewidentów "WIM-EX" spółka cywilna97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Stolarska 14
465.Biuro Usług Podatkowych "ALMAR" Bończyk Wiesława działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "ALMAR" Bończyk Wiesława97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Zielona 89
466.BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA "ATAX" ACCOUNTING & AUDIT SERVICE MAŁGORZATA SĘKOWSKA działalność gospodarcza95-080 Tuszyn, pl.Reymonta 3
467.mgr Jolanta Kapral-Józala Kancelaria rachunkowo-podatkowa biegłego rewidenta działalność gospodarcza -skrócona nazwa: Kancelaria rachunkowa J.Kapral-Józala98-300 Wieluń, os.Stare Sady 31/14
468.Biuro Biegłych Rewidentów "INFO-RON" H.Krawczyk, I.Lesiak, J.Więcław spółka cywilna98-300 Wieluń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 13
469.FIRMA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA Bożena Trzeciakiewicz działalność gospodarcza98-300 Wieluń, ul.Sieradzka 70
470.Małgorzata Siorek Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza98-300 Wieluń, ul.Warszawska 7
471.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BOŻENA PUSTELNIK działalność gospodarcza98-220 Zduńska Wola, Piaski 55
472.Bożena Gasik BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH działalność gospodarcza98-220 Zduńska Wola, ul.Reja 11B
473.Stanisława Pucek działalność gospodarcza95-100 Zgierz, ul.Bazylijska 39C
474.Jadwiga Wirowska "JAWN-E" Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza95-100 Zgierz, ul.Gałczyńskiego 27/41
475.Ludwik Wojciechowski "BILANS" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza95-100 Zgierz, ul.Śniechowskiego 7
476.Krystyna Lewandowska-Kowalczyk działalność gospodarcza95-100 Zgierz, ul.Witkacego 9/8 bl.54
477.Helena Mucha Biuro Księgowe działalność gospodarcza98-270 Złoczew, ul.Przechodnia 14
 
Województwo małopolskie
 
478.Irena Wieliczko Biuro Badania Sprawozdań Finansowych oraz Prowadzenia Rachunkowości działalność gospodarcza34-120 Andrychów, ul.Baczyńskiego 13B
479.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "REWIT" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "REWIT"32-551 Babice, Wygiełzów, ul.Adama Mickiewicza 30
480.Zofia Wojnicka BAZA działalność gospodarcza32-083 Balice, Szczyglice, ul.Słoneczna 14
481.Małgorzata Koźbiał "Biuro Usług Księgowych" działalność gospodarcza38-350 Bobowa, ul.Okrężna 176
482.Wiesława Solarz - KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW działalność gospodarcza32-700 Bochnia, Cikowice 138
483.Wincenty Gonciarz Biuro Rachunkowości i Weryfikacji Bilansów działalność gospodarcza32-700 Bochnia, ul.Widok 23
484."BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH I BADANIA BILANSÓW" spółka z o.o.32-800 Brzesko, ul.Uczestników Ruchu Oporu 11A
485.Helena Wołowiec Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza32-621 Brzeszcze, ul.Grottgera 8
486.Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie "LEXTON" działalność gospodarcza32-332 Bukowno, ul.1 Maja 161
487.Henryk Pudło Biuro Badań Bilansów działalność gospodarcza32-660 Chełmek, Gorzów, ul.Gorzowska 124
488.Bronisława Świderska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza33-395 Chełmiec, Świniarsko 255
489.Biuro Usług Księgowych "TESTA" spółka z o.o.33-395 Chełmiec, ul.Świniarsko 283
490.Stanisława Mizia Biuro Usług Audytorskich i Księgowych "AUDIX" działalność gospodarcza32-500 Chrzanów, ul.Trzebińska 27/19
491.Aleksandra Przybyłowicz Biuro Usług Rachunkowości działalność gospodarcza38-300 Gorlice, ul.11 Listopada 48
492.Wanda Pabisek Biuro rachunkowe działalność gospodarcza32-048 Jerzmanowice, ul.Sąspów 142
493.Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny związek rewizyjny32-650 Kęty, ul.Sobieskiego 16
494.PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. - skrócona nazwa: PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów30-062 Kraków, al.3 Maja 9
495.Krystyna Sokalska Kancelaria Biegłego Rewidenta AKCept działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "AKCept" KBR31-548 Kraków, al.Pokoju 23/10
496.AUXILIUM KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW spółka akcyjna31-564 Kraków, al.Pokoju 84
497.Kancelaria Biegłych Rewidentów "Auxilium-Audyt" spółka z o.o. - skrócona nazwa: KBR "Auxilium-Audyt" sp. z o.o.31-564 Kraków, al.Pokoju 84
498.Firma Audytorska "ACCO" spółka z o.o.31-159 Kraków, al.Słowackiego 39 Vp.
499.MERITUM AUDYT spółka z o.o.30-004 Kraków, al.Słowackiego 64
500.DORADZTWO RACHUNKOWE I PODATKOWE Jarosław Kiwak działalność gospodarcza - skrócona nazwa: DRIP Jarosław Kiwak31-875 Kraków, os.Dywizjonu 303 46/99
501.Władysław Jaworski CENTRUM EKSPERTYZ AUDYTORSKICH I SĄDOWYCH działalność gospodarcza - skrócona nazwa: C.E.A.S.31-868 Kraków, os.II Pułku Lotniczego 13/153
502.Kancelaria Biegłych Rewidentów BAZAN spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Biegłych Rewidentów BAZAN Sp. z o.o.31-630 Kraków, os.Kombatantów 10 lok.71
503.A & G CONSULTING działalność gospodarcza31-636 Kraków, os.Oświecenia 24/6
504.Biuro Audytorskie "FK-BAD" spółka z o.o.31-956 Kraków, os.Słoneczne 3
505.K & F AUDIT spółka z o.o.31-618 Kraków, os.Złotego Wieku 31 lok.16
506.Lucyna Zych "IN PLUS" Biuro Audytorsko-Księgowe działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Rachunkowe "IN PLUS" Lucyna Zych31-828 Kraków, os.Złotej Jesieni 15c lok.12
507."WERYFIKATOR" spółka z o.o.31-011 Kraków, pl.Szczepański 8
508.Skalski i Skalski spółka z o.o.30-199 Kraków, Rząska, ul.Topolowa 17
509."AKTYWA" spółka z o.o.30-150 Kraków, ul.Armii Krajowej 85/65
510.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "DEBET" LEOKADIA KASPERCZYK działalność gospodarcza30-149 Kraków, ul.Balicka 100
511.Biuro Rewizyjne Pro-Activ Halina Wolak i Partnerzy spółka partnerska - skrócona nazwa: Biuro Rewizyjne Pro-Activ Halina Wolak sp.p.31-515 Kraków, ul.Bandurskiego 30A lok.1
512.Biuro Usługowe Rachunkowości Komputerowej i Doradztwa Podatkowego "REJESTR" spółka z o.o.31-156 Kraków, ul.Basztowa 23/8
513.Krystyna Ślęzak-Marek Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza31-221 Kraków, ul.Białoprądnicka 24D/20
514.FIRMA AUDYTORSKO-CONSULTINGOWA "DEBET/CREDIT" - STANISŁAW WĘGLARZ działalność gospodarcza31-231 Kraków, ul.Bociana 6 II piętro (p.21)
515.Janina Przytuła-Wrońska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza31-710 Kraków, ul.Bolesława Wstydliwego 8
516."LEXUS AUDIT" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Lexus Audit Spółka z o.o. lub Lexus Audit Sp. z o.o.30-084 Kraków, ul.Bronowicka 23 lok.6
517.AdAc spółka z o.o. - skrócona nazwa: AdAc sp. z o.o.30-091 Kraków, ul.Bronowicka 42
518.Jerzy Foryś Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza30-091 Kraków, ul.Bronowicka 81/72
519.Biuro Usług Księgowo-Audytorskich EXPERT spółka z o.o.30-405 Kraków, ul.Brożka 24/68
520.Edward Kuliga Audytor finansowy E.K. działalność gospodarcza31-619 Kraków, ul.Budziszyńska 67
521.Kancelaria Rewidencka działalność gospodarcza30-614 Kraków, ul.Cechowa 51 lok.15
522.FACTUM Zespół Biegłych Rewidentów spółka z o.o.30-614 Kraków, ul.Cechowa 51 lok.15
523.Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych spółka z o.o.30-348 Kraków, ul.Chmieleniec 2B
524.Kancelaria Biegłych Rewidentów Fin-Audyt spółka z o.o.31-121 Kraków, ul.Czysta 1/7
525.Kancelaria Biegłych Rewidentów "SALDO" spółka z o.o.31-070 Kraków, ul.Dietla 19/24
526.Krystyna Olesińska Biuro Usług Księgowo-Audytorskich działalność gospodarcza30-112 Kraków, ul.Dunin Wąsowicza 22/3
527.Biuro Audytorskie PROWIZJA spółka z o.o.31-831 Kraków, ul.Fatimska 41A
528.Małopolski Mleczarski Związek Rewizyjny związek rewizyjny30-009 Kraków, ul.Friedleina 4/6
529.Firma Audytorska "KUMAR" spółka z o.o.30-009 Kraków, ul.Friedleina 6 IIp.
530.Władysław Licak "AUDITOR" Badanie Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza31-711 Kraków, ul.G.Bacewiczówny 10
531.WL FINANSE spółka z o.o. - skrócona nazwa: WL Finanse sp. z o.o.31-115 Kraków, ul.Garncarska 5/5
532.Kancelaria Audytorska Natalia Kucharska działalność gospodarcza31-323 Kraków, ul.Gdyńska 31
533.KANCELARIA AUDYTU I DORADZTWA LEGE ARTIS działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KAiD LEGE ARTIS30-085 Kraków, ul.Głowackiego 10/11
534.Piotr Gzyl Biuro Audytorsko-Consultingowe "Ga-Bo" działalność gospodarcza31-036 Kraków, ul.Halicka 10/11
535.Mariola Bijak BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE "FINKS" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "FINKS" BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE31-261 Kraków, ul.J.Wybickiego 7
536.Bronisław Kogut Kancelaria Audytorska działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Kogut"31-227 Kraków, ul.Jasna 1/48
537.PRO-AUDITOR spółka z o.o.31-526 Kraków, ul.Kielecka 5 lok.5
538.BIURO RACHUNKOWE "LIBERKRAK" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: B.R. LIBERKRAK31-271 Kraków, ul.Kluczborska 31/34
539.Antoni Tekieli Firma Księgowa działalność gospodarcza30-382 Kraków, ul.Kobierzyńska 139B
540.Ludwik Demianiuk AUDYT - KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza30-334 Kraków, ul.Komandosów 12/60
541.Biuro Biegłych Rewidentów REW-BI spółka z o.o.30-081 Kraków, ul.Królewska 57
542.BILANSER spółka z o.o.30-081 Kraków, ul.Królewska 59/16
543.Kancelaria Biegłych Rewidentów "PRO-Consult" spółka z o.o.30-439 Kraków, ul.Księżycowa 19
544.BIURO RACHUNKOWE "KOREKTA" działalność gospodarcza30-042 Kraków, ul.Kujawska 26/4
545.Firma Audytorska "INMEDEX" spółka z o.o.31-419 Kraków, ul.Kwartowa 26/57
546.Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego "EUROFIN" spółka z o.o.30-349 Kraków, ul.Lipińskiego 8/5
547.Biuro Rewizyjne "MA" spółka z o.o.31-503 Kraków, ul.Lubicz 25
548.POLINVEST-AUDIT spółka z o.o.31-503 Kraków, ul.Lubicz 25
549.PROFIN Anna Borowiec-Rogalska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: PROFIN Anna Borowiec-Rogalska30-698 Kraków, ul.Łysogórska 3
550.PROFIN KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW spółka z o.o.30-303 Kraków, ul.Madalińskiego 17 lok.4
551.Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "INTERFIN" spółka z o.o.31-103 Kraków, ul.Mała 1-3
552.Danuta Mikuła Biuro Usług Księgowych i Badania Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza30-023 Kraków, ul.Mazowiecka 125/47
553.Biuro Usług rachunkowych i audytorskich "AUDYT"- Ewa Wolska działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BIURO "AUDYT"30-019 Kraków, ul.Mazowiecka 25 pok.309-310
554.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW AUDYTOR spółka z o.o.30-019 Kraków, ul.Mazowiecka 44 lok.2
555.Stanisława Sudoł Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza31-475 Kraków, ul.Miechowity 3/11
556.Kazimierz Leśniak "Wspólna Sprawa" Doradztwo-Ekspertyzy-Opinie działalność gospodarcza31-475 Kraków, ul.Miechowity 7/75
557.FMK Audyt spółka z o.o. - skrócona nazwa: FMK Audyt Sp. z o.o.30-349 Kraków, ul.Miłkowskiego 3 lok.501
558."BDI Audyt" spółka z o.o.31-571 Kraków, ul.Mogilska 121 lok.45
559.mgr Zofia Skowron Biuro Biegłych Rewidentów "REWIZ" działalność gospodarcza31-571 Kraków, ul.Mogilska 121/126
560.Krystyna Walczyk CENTRUM BADANIA BILANSÓW I USŁUG KSIĘGOWYCH "OMEGA-W" działalność gospodarcza31-571 Kraków, ul.Mogilska 121F/61
561.Krakowskie Centrum Badań Sprawozdań Finansowych "MASTERFIN" spółka z o.o.31-546 Kraków, ul.Mogilska 86 lok.6
562.Bernadeta Wenda Biegły Rewident działalność gospodarcza30-102 Kraków, ul.Morawskiego 5
563.Jolanta Grabska-Czekońska Kancelaria Audytorska działalność gospodarcza30-830 Kraków, ul.Nad Potokiem 25/25
564.Firma Konsultingowo-Audytorska Biegłych Rewidentów, Rachunkowość, Finanse, Podatki "POLEKSPERT" spółka z o.o.31-416 Kraków, ul.Olgi Boznańskiej 6
565.Elżbieta Kobryń - Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "EK-KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA"31-419 Kraków, ul.Pana Cogito 11
566."OPTIMO" Audyt i Konsulting spółka z o.o. - skrócona nazwa: "OPTIMO" Audyt i Konsulting Sp. z o.o.31-419 Kraków, ul.Pana Cogito 11
567.Barbara Cewicka Biuro Usług Finansowo-Księgowo-Podatkowych "TARGET" działalność gospodarcza31-436 Kraków, ul.Piotra Trębacza 6/1
568.Kancelaria Biegłych Rewidentów "AUDYT PLUS" spółka z o.o.30-732 Kraków, ul.płk.Dąbka 8
569.EUROCONSULT spółka z o.o.31-302 Kraków, ul.Pod Fortem 15a
570.Kancelaria Audytorsko-Consultingowa "KONWENCJA" Krystyna Stęborowska działalność gospodarcza30-198 Kraków, ul.prof.Myczkowskiego 25
571.BIURO KSIĘGOWE działalność gospodarcza30-689 Kraków, ul.Przewiewna 1
572.Schmidt i Schmidt Audyt działalność gospodarcza30-128 Kraków, ul.Przybyszewskiego 51
573.AUDGAART Maria Wójtowicz KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AUDGAART30-612 Kraków, ul.Przykopy 14A/63
574.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza31-521 Kraków, ul.Rakowicka 61/2
575.Jan Bałas Kancelaria Biegłego Rewidenta "INDEKS" działalność gospodarcza30-363 Kraków, ul.Rydlówka 5
576.Przedsiębiorstwo Konsultingowo - Usługowe "EURO-EKSPERT" spółka z o.o.31-010 Kraków, ul.Rynek Główny 29
577."Wspólna Sprawa" Doradztwo-Ekspertyzy-Opinie spółka z o.o.30-720 Kraków, ul.Saska 4
578.BIURO USŁUG AUDYTORSKO-KSIĘGOWYCH AG AUDIT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AG AUDIT31-231 Kraków, ul.Siewna 21A/15
579.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA LUCYNA PRZENIOSŁO działalność gospodarcza30-316 Kraków, ul.Słomiana 25/2
580.Biuro Usług Księgowo-Audytorskich "AUDICO" spółka z o.o.30-817 Kraków, ul.Snycerska 34/146
581.Kancelaria Biegłych Rewidentów "KONTO" spółka z o.o.30-102 Kraków, ul.Syrokomli 17
582.Małopolski Spółdzielczy Związek Rewizyjny związek rewizyjny31-153 Kraków, ul.Szlak 65
583.REWIDENT spółka z o.o.31-153 Kraków, ul.Szlak 65
584.A.M.JESIOŁOWSCY-FINANSE spółka z o.o.31-024 Kraków, ul.św.Marka 31
585.KACZKA JACEK JAN JK REVI-CONSULT, KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza30-619 Kraków, ul.Turniejowa 70/10
586."BiLans" spółka z o.o.30-653 Kraków, ul.W.Sławka 16/26
587.BIEL audyt spółka z o.o. - skrócona nazwa: BIEL audyt sp. z o.o.30-633 Kraków, ul.W.Sławka 3A
588.Lucyna Jewulska-Budzik "CONSULTA" Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego działalność gospodarcza30-415 Kraków, ul.Wadowicka 12
589.SOFT BILANS WARDZAŁA I CISŁO spółka jawna - skrócona nazwa: SOFT BILANS WARDZAŁA I CISŁO SP.J.30-415 Kraków, ul.Wadowicka 12
590.Barbara Maria Machaj Biuro Usług Rewidenckich i Rachunkowych działalność gospodarcza30-347 Kraków, ul.Wadowicka 3/206
591."CONSILIUM" działalność gospodarcza30-415 Kraków, ul.Wadowicka 8i
592.Hadrian, Kasprzyk, Korzycki - Biegli Rewidenci spółka z o.o. - skrócona nazwa: Hadrian, Kasprzyk, Korzycki - Biegli Rewidenci sp. z o.o.30-127 Kraków, ul.Wesele 29
593.Jadwiga Wawryk BIURO RACHUNKOWE "EKSPERT" działalność gospodarcza30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37A pok.402A
594.JB CONSULTING spółka z o.o. - skrócona nazwa: JB CONSULTING S. z o.o.31-261 Kraków, ul.Wybickiego 7
595.BOGUSŁAW WARDZAŁA działalność gospodarcza30-611 Kraków, ul.Wysłouchów 27/23
596.Emilia Sierant Kancelaria Finansowo-Księgowa "OMEGA" działalność gospodarcza30-076 Kraków, ul.Zakątek 6A/49
597.Danuta Miłkowska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza30-076 Kraków, ul.Zakątek 6A/60
598.Europejskie Centrum Audytu spółka z o.o.31-351 Kraków, ul.Zielony Most 8
599.Kancelaria Biegłego Rewidenta "CFI" Mirosław Filipak działalność gospodarcza30-689 Kraków, ul.Zyndrama z Maszkowic 7
600.Władysław Żbik działalność gospodarcza32-065 Krzeszowice, Wola Filipowska nr 530
601.Biuro Rachunkowości i Doradztwa "CENT" spółka z o.o.34-600 Limanowa, ul.Krakowska 9
602.Wiktoria Dudek Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza34-600 Limanowa, ul.Piłsudskiego 74/51
603.Jerzy Migas działalność gospodarcza33-370 Muszyna, ul.Jasna 7
604.Stanisław Potaczek "REWIDENT" działalność gospodarcza34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 287
605.BIURO KSIĘGOWO-EKONOMICZNE, Władysław Lis działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, Rynek 18/3
606.Stanisława Góral-Żurawlew Biuro Biegłego Rewidenta "VEGA" działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Armii Krajowej 25/28
607.Aniela Ozga BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Browarna 38/33
608.Waldemar Migacz KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR W.Migacz33-300 Nowy Sącz, ul.Długoszowskiego 44A
609.Lila Stanuch Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Gwardyjska 14
610.mgr Antonina Maler "Partner" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Partner: BBR mgr Antonina Maler33-300 Nowy Sącz, ul.I Pułku Strzelców Podhalańskich 6/2
611.Barbara Winiarska-Hamiga "AUDIT" Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Kościuszki 1
612.Biuro Usługowo Doradcze "MROŻEK" spółka z o.o.33-300 Nowy Sącz, ul.Lachów Sądeckich 43
613.Zespół Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" spółka z o.o.33-300 Nowy Sącz, ul.Magazynowa 1
614.Anna Zielińska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Okulickiego 16
615.Zbigniew Okoń Biegły Rewident działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Rybacka 16
616.Kancelaria Finansowo-Księgowa Anna Lis działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA33-300 Nowy Sącz, ul.Rynek 18/3
617.Jadwiga Wolak-Rejthar Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Tarnowska 44
618.Irena Migacz Biuro Usług Księgowych działalność gospodarcza33-300 Nowy Sącz, ul.Wyspiańskiego 22
619.Biuro Rachunkowe "RECORD" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Biuro Rachunkowe RECORD sp. z o.o."33-300 Nowy Sącz, ul.Zakamienica 3
620.USŁUGI KSIĘGOWE KLOCEK KRYSTYNA działalność gospodarcza34-400 Nowy Targ, al.Tysiąclecia 139
621.Janina Kocjan Biuro Rachunkowości i Weryfikacji Bilansów działalność gospodarcza32-300 Olkusz, ul.Bylicy 4/12
622.mgr Janina Kmiecik Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza32-600 Oświęcim, ul.3 Maja 23/16
623.Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych B.Wanat działalność gospodarcza32-600 Oświęcim, ul.gen.Dąbrowskiego 45/6
624.Biuro Biegłego Rewidenta - Elżbieta Wójcicka działalność gospodarcza32-600 Oświęcim, Zaborze, ul.Borowiec 118
625.Honorata Wojcieszczak Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza32-052 Radziszów, ul.Jarzębinowa 5
626.Teresa Lisek Biuro Księgowo-Podatkowe działalność gospodarcza30-199 Rząska, os.Sarni Stok 28
627.Grażyna Seligowska Firma Usługowa "KSIĘGA" działalność gospodarcza32-447 Siepraw 875,
628.Usługi z Zakresu Rachunkowości Andrzej Świerkosz działalność gospodarcza34-200 Sucha Beskidzka, os.Beskidzkie 8/25
629.Józef Kurek BIURO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza34-200 Sucha Beskidzka, ul.29 Stycznia 8
630.Krystyna Labut Biuro Usług Księgowych "KL" Biegły Rewident działalność gospodarcza38-311 Szymbark, Szymbark 488
631.Ryszard Krzoska Firma Audytorsko-Doradcza "Audytor" działalność gospodarcza33-100 Tarnów, ul.Długa 24/195
632.Ryszard Szybczyński Biuro Rachunkowości i Rewizji Sprawozdań działalność gospodarcza33-100 Tarnów, ul.Fąfary 8/37
633.Tarnowska Agencja Dokumentacji, Ewidencji, Organizacji "TADEO" Firma Konsultingowo-Audytorska spółka z o.o.33-100 Tarnów, ul.Krakowska 3/5
634.Lucjan Rutkowski Biegły Rewident działalność gospodarcza33-100 Tarnów, ul.P.Skargi 29/12A
635.Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 5
636.Witold Polański - BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza33-100 Tarnów, ul.Reymonta 35/9
637.Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych związek rewizyjny33-100 Tarnów, ul.Sowińskiego 19
638.BIURO WERYFIKACYJNO KSIĘGOWE - BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza34-100 Wadowice, ul.Batorego 2A
639."BADSFIN" BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I USŁUGI KSIĘGOWE LUCYNA KASPERKIEWICZ działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "BADSFIN"32-020 Wieliczka, Pawlikowice 63A
640.Waleria Odroń "WALA" Biuro Ewidencji Księgowej i Badania Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza32-020 Wieliczka, ul.Podgórska 26
641.Maria Bigaj Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza32-089 Wielka Wieś, ul.Czajowice 121
642.SIGNUM KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA KRZYSZTOF URYGA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: SIGNUM32-007 Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska 373
643.Kancelaria Biegłych Rewidentów KRAK-AUDYT s.c. Katarzyna Kwiek, Grzegorz Kwiek spółka cywilna - skrócona nazwa: KRAK-AUDYT s.c.32-087 Zielonki, ul.Kanadyjska 46
 
Województwo mazowieckie
 
644.SŁAWOMIR PAWŁOWSKI BIURO BADANIA BILANSÓW I USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH działalność gospodarcza09-320 Bieżuń, ul.Nowy Rynek 7
645.Adrianna Pniewska Biuro Rachunkowe "Bilans" działalność gospodarcza05-870 Błonie, ul.Grodziska 22
646.Biuro Finansowo-Księgowe Marianna Glib działalność gospodarcza26-422 Borkowice, ul.Dolna 4
647.MARIANNA WENCEL USŁUGI KSIĘGOWO -PODATKOWE I BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH działalność gospodarcza05-840 Brwinów, ul.Szopena 10d
648.Anastazja Posytek "BAD-EKS" działalność gospodarcza05-430 Celestynów Pogorzel, ul.Główna 52
649.Maria Tyburska Biuro Usług Księgowych "MARIA" działalność gospodarcza06-400 Ciechanów, ul.Dygasińskiego 15
650.Stefania Pariaszewska Kancelaria Obsługi Finansowej działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Kancelaria Obsługi Finansowej06-400 Ciechanów, ul.Gwardii Ludowej 23 paw.15
651."AUDYT" działalność gospodarcza06-400 Ciechanów, ul.Konstantego I.Gałczyńskiego 13
652."Eksperci Finansowo-Księgowi" spółka z o.o.06-400 Ciechanów, ul.ks.P.Ściegiennego 10 lok.52A
653.Biuro Badań Bilansów i Usług Finansowo-Księgowych "EKSPERT" spółka z o.o.06-400 Ciechanów, ul.Powstańców Warszawskich 12
654.Mieczysław Piotrowski Consult-Audit "PROFIN" działalność gospodarcza06-400 Ciechanów, ul.Rumiankowa 14
655.Janina Krzysztoszek Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów działalność gospodarcza08-400 Garwolin, ul.Senatorska 38/7
656.Krystyna Korczak Biuro Biegłego Rewidenta "DEKRET" działalność gospodarcza08-400 Garwolin, ul.Staszica 13
657.Waldemar Olejniczak Biuro Biegłego Rewidenta "EKSPERTYZA" działalność gospodarcza09-500 Gostynin, ul.A.Czapskiego 11A/27
658.Kancelaria Księgowa "Wasiak i Sztylko" spółka cywilna09-500 Gostynin, ul.Ziejkowa 5
659.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JOANNA POWICHROWSKA działalność gospodarcza05-530 Góra Kalwaria, ul.Chopina 19 bl.1/21
660.Biuro Biegłych Rewidentów "BBR-FINLEX" spółka z o.o.05-530 Góra Kalwaria, ul.Moczydłów 48
661.Kancelaria Biegłych Rewidentów Szostak & Audytorzy spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Biegłych Rewidentów Szostak & Audytorzy Sp. z o.o.05-825 Grodzisk Mazowiecki, Czarny Las, ul.Kwitnącej Wiśni 31
662.Teresa Szuflińska Biuro Usług Finansowych i Księgowych działalność gospodarcza05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.Batorego 14A
663.Urszula Sroka "BUK-Fin" Biuro Usług Księgowo-Finansowych działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BUK-Fin Urszula Sroka05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul.Działkowa 4/1
664.Jadwiga Alina Grabowska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.Konspiracji 12/1
665.Jadwiga Godlewska KANCELARIA AUDITINGU I PODATKÓW "ALFA" działalność gospodarcza05-600 Grójec, os.Polna 9
666.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA Krystyna Dąbrowska działalność gospodarcza05-080 Izabelin, Klaudyn, ul.Ciećwierza 68
667."KAPLER I PONIATOWSKI KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW" SPÓŁKA PARTNERSKA ELŻBIETA KAPLER, ZBIGNIEW PONIATOWSKI spółka partnerska05-080 Izabelin, ul.Ludwiga van Beethovena 2
668.Mirosław Ciepłucha G.M.C. Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza05-080 Izabelin, ul.Piaskowa 5 Hornówek
669.MB AUDYT MARIUSZ BUKOWINSKI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: MB AUDYT05-080 Izabelin, ul.Stefana Czarnieckiego 14
670.Irena Jamiołkowska WAR-KONT działalność gospodarcza05-080 Izabelin Lipków, ul.Jakubowicza 13
671.Duś Paweł działalność gospodarcza05-110 Jabłonna, ul.Topolowa 16
672.Jan Kiepiel Audytor-Usługi Finansowo-Księgowe działalność gospodarcza26-630 Jedlnia-Letnisko, ul.Piotrowicka 26
673.ANNA MARIA TALAR-JESCHKE działalność gospodarcza05-410 Józefów, ul.Jachowicza 1
674.Józef Ślusarczyk Dorfin Usługi Księgowo Podatkowe Biegły Rewident działalność gospodarcza05-806 Komorów, Pęcice,ul.Tulipanowa 1
675.Czesław Bergel "BERGFIN" Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza05-520 Konstancin-Jeziorna, ul.Sobieskiego 67
676.Jadwiga Paszczyk Firma Usług Finansowo Księgowych "KONWER" działalność gospodarcza08-205 Kornica
677.Zygmunt Andrzej Kraska - Biegły Rewident Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Usług Rachunkowych działalność gospodarcza08-330 Kosów Lacki, ul.Parkowa 10
678.Marian Śpiewak Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza26-900 Kozienice, ul.Skłodowskiej 2/7
679.ADF LIDMAR AUDYT DORADZTWO FINANSE LIDIA JANKOWSKA działalność gospodarcza05-120 Legionowo, ul.Czarnieckiego 71
680.AUDYT I DORADZTWO KONRAD ROMANOWSKI BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza05-120 Legionowo, ul.Handlowa 6
681.Krystyna Gąska "BIURO RACHUNKOWE" działalność gospodarcza05-120 Legionowo, ul.Jagiellońska 19/15
682.Jadwiga Zielińska "Biuro Biegłego Rewidenta-AUDITOR" działalność gospodarcza05-120 Legionowo, ul.Krasińskiego 14B
683.Biuro Usług Rachunkowych Zenon Pawlak działalność gospodarcza05-120 Legionowo, ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 11 lok.7
684.KADIS spółka z o.o.05-092 Łomianki, Kiełpin, ul.Niegodzisza 11
685."MM AUDYT I DORADZTWO" spółka z o.o.05-092 Łomianki, ul.Brukowa 2C
686.Teodora Woźniak BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR TEODORA WOŹNIAK05-092 Łomianki, ul.Kwiatowa 18
687.WOJCIECH PRZYBYLSKI BIURO DORADZTWA FINANSOWEGO I USŁUG KSIĘGOWYCH "ATUT" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro ATUT05-092 Łomianki, ul.Wiślana 81A
688.Janina Kozłowska PRESTIGE KANCELARIA AUDYTORSKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: PRESTIGE KANCELARIA AUDYTORSKA05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul.Lotników Alianckich 28
689.Jadwiga Młynarczyk "BALANCE" działalność gospodarcza05-270 Marki, ul.R.Traugutta 14
690.Andrzej Manowski Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza05-822 Milanówek, ul.Krasińskiego 3
691.BIEGŁY REWIDENT Kazimierz Wiśniewski działalność gospodarcza05-822 Milanówek, ul.Spacerowa 2
692.Audytorskie Biuro Rachunkowe "ABRA" spółka z o.o.05-822 Milanówek, ul.Sportowa 4/25
693.Barbara Chorąży BIURO "RACH-AUDYT" działalność gospodarcza05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Jaśminowa 23
694.Biuro Rachunkowe "Bilans" spółka z o.o.05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.Warszawska 257
695.Edmund Tomczykowski Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDYTOR" działalność gospodarcza06-500 Mława, os.Książąt Mazowieckich 15/8
696.BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza06-500 Mława, os.Książąt Mazowieckich-pawilon 18A
697.Barbara Złotowska działalność gospodarcza09-162 Nacpolsk, ul.Wspólna 12/9
698.Teresa Misztal Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza09-120 Nowe Miasto, ul.Grunwaldzka 6
699.Anna Śmierska Profesjonalne Biuro Rachunkowe "BILANS" działalność gospodarcza05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul.gen.Berlinga 5/32
700.Wanda Marciniak BIURO BADAŃ BILANSÓW I USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "ACCREDITER" działalność gospodarcza05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul.Okulickiego 3 m.47
701.Jan Oleksa KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza07-410 Ostrołęka, ul.Zubrzyckiego 6/37
702.Consulting Finansowo-Inwestycyjny "URBI" spółka z o.o.07-300 Ostrów Mazowiecka, ul.Bagińska 33
703.Konstanty Kubicki BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza07-300 Ostrów Mazowiecka, ul.Lipowa 18/27
704.USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza05-805 Otrębusy, ul.Tarniny 8 lok.2
705.Barbara Magierowska KSIĘGOWOŚĆ-BILANSE działalność gospodarcza05-805 Otrębusy, ul.Tęczowa 14A
706."MEDIANA" spółka z o.o.05-805 Otrębusy, Kanie, ul.Górna 3B
707.Janina Grajda - USŁUGI KSIĘGOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: USŁUGI KSIĘGOWE05-400 Otwock, ul.Andriollego 54/7
708.Walentyna Perzyńska BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR - WAPE05-402 Otwock-Świder, ul.Majowa 24
709.Henryk Jóźwik "Kancelaria Księgowa" działalność gospodarcza05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz, ul. Mazowiecka 33
710.S & G Biuro Audytorskie i Rachunkowe działalność gospodarcza05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.1 Maja 14 lok.7
711.KULETA BERNADETA AUDIT SERVICES działalność gospodarcza05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.Mała 16
712.Krzysztof Skibiński AUDO-biegły rewident działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AUDO-biegły rewident05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.Obrońców Warszawy 10/26
713.Janusz Smoliński działalność gospodarcza05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.Obrońców Warszawy 14/32
714.DARIUSZ PUCZYŃSKI I PARTNERZY BIEGLI REWIDENCI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: DPP05-500 Piaseczno, Mysiadło, ul.Aronii 9
715."OPINION" BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza05-500 Piaseczno, ul.Rejtana 21
716."MS AUDYTOR" Biegły Rewident Małgorzata Szaniawska działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "MS AUDYTOR"05-500 Piaseczno, ul.Strusia 1B/5
717.KANCELARIA AUDYTORSKA; BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KANCELARIA AUDYTORSKA BARBARA KORNASIEWICZ05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 38
718.JANICKA KRYSTYNA "BILANS" BIURO AUDYTORSKO-RACHUNKOWE działalność gospodarcza05-820 Piastów, al.Tysiąclecia 14/5
719.Teresa Kowalik "TE-KA" Biegły rewident działalność gospodarcza05-820 Piastów, ul.J.Dąbrowskiego 1/7
720."Marlon Audyt" spółka z o.o.05-820 Piastów, ul.Kasprowicza 33
721.AUDYTOR SPOŁEM spółka z o.o.05-820 Piastów, ul.Moniuszki 10
722.Izabela Olejnik KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR05-820 Piastów, ul.Żeromskiego 11
723.Władysław Taraba Firma "TABIKS" Usługi Księgowe, Badanie Bilansów, Ekspertyzy działalność gospodarcza05-860 Płochocin, ul.Chopina 21
724.Stanisława Bożena Redlińska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza09-400 Płock, Brwilno 9A
725.Biuro Biegłych Rewidentów "OPINIA" spółka z o.o.09-402 Płock, ul.Działkowa 10
726.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "AUDYTOR" IWONA LASZUK działalność gospodarcza09-400 Płock, ul.Jasna 17/4
727."EKSPERT-FIN" Biegli Rewidenci spółka z o.o.09-400 Płock, ul.Kwiatka 41/1
728.B.R. AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: B.R. AUDYT Sp. z o.o.09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 41B
729.KRZYSZTOF GOLIŃSKI działalność gospodarcza09-100 Płońsk, ul.Krótka 5
730.Anna Koska KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA EKSPERT działalność gospodarcza09-100 Płońsk, ul.Kwiatowa 14D
731.Wanda Kurzela Biuro Biegłego Rewidenta "BILANS" działalność gospodarcza05-803 Pruszków, al.Armii Krajowej 34 lok.4
732.FI-DAR spółka z o.o.05-800 Pruszków, ul.Andrzeja 6/7
733.POSEL ALDONA "REWIDENT A-P" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "REWIDENT A-P" POSEL ALDONA05-802 Pruszków, ul.Niezapominajki 5
734."MULTIMAN" spółka z o.o.05-800 Pruszków, ul.Staszica 1
735.Alicja Opoka-Atkonis "Biuro Audytorskie" działalność gospodarcza05-800 Pruszków, ul. Stawowa 4
736.Tadeusz Kaliszewski Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza06-300 Przasnysz, ul.Różana 35
737.Zofia Prokop działalność gospodarcza26-600 Radom, ul.Filtrowa 15/47
738.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AUDYTOR" spółka z o.o.26-600 Radom, ul.Fundowicza 64
739.Mieczysław Skwarek "Rewidentus" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Rewidentus"26-600 Radom, ul.Gagarina 25/20
740.Wiesława Grotkowska "EKSPERT" BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza26-600 Radom, ul.Kanałowa 10/12 m.13
741.Danuta Gunerka Przedsiębiorstwo Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza26-600 Radom, ul.Komandosów 4/184
742.Wacław Kozera działalność gospodarcza26-617 Radom, ul.ks.Tadeusza Ofiary 11
743.Elżbieta Żurowska Przedsiębiorstwo Usług Rozrachunkowych działalność gospodarcza26-600 Radom, ul.PCK 7/31
744.Biuro Badania Bilansów i Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych spółka cywilna26-600 Radom, ul.Renesansowa 5/5
745.JAFRA-KOBRZYCKA ELŻBIETA BADANIE BILANSÓW I PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza26-611 Radom, ul.Sandomierska 22/27
746.Genowefa Nowak "EKSPERT" USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE działalność gospodarcza26-600 Radom, ul.Sowińskiego 15/43
747."BILKON" spółka z o.o.26-600 Radom, ul.Świerkowa 32
748."BI-SAP" spółka cywilna26-600 Radom, ul.Wodna 13/21 pok.111
749.Henryka Piątkowska BADANIE BILANSÓW I USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE działalność gospodarcza26-600 Radom, ul.Żeromskiego 114/87
750."B & C & AUDITORS" Doradztwo i Usługi Audytingowe spółka z o.o.26-600 Radom, ul.Żeromskiego 75/411A
751.SŁAWOMIR GAWROŃSKI - KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza05-250 Radzymin, al.Armii Krajowej 43
752.Sabina Kalińska Biuro Biegłego Rewidenta "KaSBo" działalność gospodarcza05-250 Radzymin, ul.Mickiewicza 1
753.Barbara Majewska Biuro Księgowości i Badania Bilansów działalność gospodarcza05-250 Radzymin, ul.Stary Rynek 25/I/9
754.Teresa Kowalska "TESA" Badanie Bilansów i Usługi Finansowo-Księgowe działalność gospodarcza05-090 Raszyn, al.Krakowska 4
755.Czesława Mikucka - Biuro Biegłego Rewidenta "SALDO-SERWIS" działalność gospodarcza07-411 Rzekuń, ul.Ostrowska 8
756.Irena Krawczyk działalność gospodarcza05-140 Serock, ul.Pułtuska 27/17
757.Teresa Zachariasz "RACHMISTRZ" BIURO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I USŁUG RACHUNKOWYCH działalność gospodarcza08-110 Siedlce, ul.Bema 25/13
758.Barbara Płatek Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza08-110 Siedlce, ul.Browarna 1 lok.2
759.Centrum Finansowo-Ekonomiczne "CEFIX" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Centrum Finansowo-Ekonomiczne "CEFIX" sp. z o.o.08-110 Siedlce, ul.Brzeska 12
760."EKSPERT" Biuro Biegłego Rewidenta spółka z o.o.08-110 Siedlce, ul.Chełmońskiego 16
761.Irena Marciniuk BIURO RACHUNKOWE "BILANS" działalność gospodarcza08-110 Siedlce, ul.Czerwonego Krzyża 15/2
762.TERESA BŁOŃSKA BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza08-110 Siedlce, ul.Hanny Januszewskiej 23
763."KONTEX" spółka z o.o.08-110 Siedlce, ul.Kruczkowskiego 3A
764."EkoFinans" spółka z o.o.08-110 Siedlce, ul.Obrońców Helu 25
765.Halina Arczewska Biuro Usług Księgowych i Audytorskich "PERFEKT" działalność gospodarcza08-110 Siedlce, ul.Podlaska 57
766.Wojciech Grabowski Biuro Rachunkowe "TAX" działalność gospodarcza08-110 Siedlce, ul.Pusta 5/9
767.Przedsiębiorstwo Usługowe "KONTAFIN" spółka z o.o.08-110 Siedlce, ul.Sokołowska 37/41
768.Jadwiga Gabriela Michalak BADOREKS działalność gospodarcza09-533 Słubice, Rybaki 21
769.AK Audyt Adrian Kruszewski działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AK Audyt05-830 Stara Wieś, ul.Złotego Runa 27
770.Jan Skórczyński Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza09-110 Suchocin, ul.Kwiatowa 10
771.Bolesława Piszczek Biuro Biegłego Rewidenta "AUDYTOR" działalność gospodarcza05-071 Sulejówek, ul.Okrzei 18
772."POŁAWSKI - AUDYTOR" spółka z o.o.05-070 Sulejówek, ul.Paderewskiego 48
773.Irena Stanisława Owczarek Biuro Biegłego Rewidenta "PERFEKT" działalność gospodarcza26-500 Szydłowiec, ul.Narutowicza 65
774."PricewaterhouseCoopers" spółka z o.o.00-638 Warszawa, al.Armii Ludowej 14
775.PricewaterhouseCoopers Polska spółka z o.o.00-638 Warszawa, al.Armii Ludowej 14
776.AUDIT UNION POLSKA spółka z o.o.00-609 Warszawa, al.Armii Ludowej 26
777.Krystyna Borodziuk Biuro Finansowo-Księgowe Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza00-175 Warszawa, al.Jana Pawła II 80 E23
778.BIURO KSIĘGOWO-PODATKOWE IRENEUSZ ŁAZARSKI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Księgowo-Podatkowe I.Łazarski00-024 Warszawa, Al.Jerozolimskie 44 lok.1125
779.Biuro Biegłych Rewidentów C i G- Consult Audyt spółka z o.o.02-001 Warszawa, Al.Jerozolimskie 91
780."AZET" Audyt-Zarządzanie Ekspertyzy spółka z o.o.02-001 Warszawa, Al.Jerozolimskie 91 pok.1
781.MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców spółka z o.o. - skrócona nazwa: MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.02-001 Warszawa, Al.Jerozolimskie 99 lok.9
782."PERFECTUM AUDIT" Doradcy Finansowo-Księgowi spółka z o.o.02-777 Warszawa, al.Kom.Edukacji Narodowej 98
783.PER-SALDO Prusek Zdzisław działalność gospodarcza02-797 Warszawa, al.Komisji Edukacji Narodowej 11 lok.176
784."Finans-Mark" spółka z o.o.02-797 Warszawa, al.Komisji Edukacji Narodowej 15/33
785.Cecylia Barwicka - Usługi biegłego rewidenta działalność gospodarcza02-668 Warszawa, al.Lotników 20/25
786."AT AUDIT" spółka z o.o. - skrócona nazwa: AT AUDIT Sp. z o.o.02-577 Warszawa, Al.Niepodległości 124 lok.19
787.Biuro Rachunkowe "ANPRO" spółka z o.o.02-555 Warszawa, Al.Niepodległości 143/50
788.Włodzimierz Naumiuk ABAKUS - kancelaria biegłego rewidenta działalność gospodarcza02-009 Warszawa, Al.Niepodległości 245/59
789.A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk działalność gospodarcza - skrócona nazwa: A-Hajduk. Doradztwo Finansowe03-964 Warszawa, al.Stanów Zjednoczonych 18 lok.104
790."Marciniuk i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Audytorska" spółka z o.o.00-580 Warszawa, al.Szucha 13/15
791.Kurt Iversen BALTIC ACCOUNTANTS AND CONSULTANTS działalność gospodarcza01-524 Warszawa, al.Wojska Polskiego 11
792."Kancelaria Audytorska GASPARD" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Kancelaria Audytorska GASPARD" Spółka z o.o.00-057 Warszawa, pl.Dąbrowskiego 1
793.POLSKI AUDYT spółka z o.o.00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
794."Ernst & Young Audit" spółka z o.o.00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
795.FINCONT spółka z o.o. - skrócona nazwa: FINCONT Sp. z o.o.00-465 Warszawa, ul.29 Listopada 18A lok.6
796.Kazimiera Bełkowska Biuro Usług Finansowo-Księgowych "BUCHALTERIA" działalność gospodarcza03-982 Warszawa, ul.Abrahama 12 lok.96
797.BIURO KSIĘGOWE działalność gospodarcza03-149 Warszawa, ul.Aluzyjna 25E lok.104
798.Krystyna Świnarska "AUDYTOR" Biuro Usług Rachunkowych działalność gospodarcza03-580 Warszawa, ul.Askenazego 1/106
799."AUDIT SERVICES" spółka z o.o.03-978 Warszawa, ul.Ateńska 10/14
800.E-ACCOUNTING.PL DARIUSZ PETRYKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: E-ACCOUNTING.PL03-141 Warszawa, ul.Barei 3 lok.76
801."Bilansista-Weryfikator" spółka z o.o.03-982 Warszawa, ul.Bartosika 8/51
802.BIURO AUDYTORSKO-FINANSOWE "SKONTO-FICADEX" spółka z o.o.02-349 Warszawa, ul.Baśniowa 3
803.Biuro Audytorsko-Rachunkowe "Eurokonsulting" spółka z o.o.02-349 Warszawa, ul.Baśniowa 3 p.107
804.Biuro Rachunkowo-Podatkowe "INTRATA" spółka z o.o.01-244 Warszawa, ul.Bema 65
805.Firma Barbara Pogorzelska d.g. Audytorsko-Konsultingowa działalność gospodarcza02-904 Warszawa, ul.Bernardyńska 20 m.63
806.Alfreda Kamińska Biuro Usług Księgowych "ALKAM" działalność gospodarcza02-904 Warszawa, ul.Bernardyńska 21/1
807.Ryszard Gorycki "Kancelaria Finansowa" działalność gospodarcza02-904 Warszawa, ul.Bernardyńska 22/23
808.KAM BBR ZDZISŁAWA ŁUCZKIEWICZ działalność gospodarcza02-904 Warszawa, ul.Bernardyńska 3 lok.55
809.Stanisław Kuźmiński Pracownia Rachunkowości działalność gospodarcza01-923 Warszawa, ul.Bogusławskiego 20/78
810.Renata Sasin Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza02-389 Warszawa, ul.Bohaterów Września 3 lok.64
811."AUDIT C-LAND" spółka z o.o.01-437 Warszawa, ul.Bolecha 68
812.Zofia Srebrzyńska "ELZA" Agencja Usługowo-Audytingowa działalność gospodarcza00-502 Warszawa, ul.Bracka 11/13 m.78
813."EMITAUDYTOR Ltd." spółka z o.o.00-028 Warszawa, ul.Bracka 18/21
814.KANCELARIA AUDYTORSKA "EBIT" HALINA LIS działalność gospodarcza - skrócona nazwa: EBIT03-946 Warszawa, ul.Brazylijska 16a lok.11
815."AUXILIUM" Warszawskie Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.03-946 Warszawa, ul.Brazylijska 7A lok.41
816."NOMAG-AUDIT" spółka z o.o.01-865 Warszawa, ul.Broniewskiego 77/124
817.Jolanta Romuzga A & C Kancelaria Usług Audytorskich i Consultingowych działalność gospodarcza02-991 Warszawa, ul.Bruzdowa 105L
818.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA ANNA OBARA działalność gospodarcza02-703 Warszawa, ul.Bukowińska 22 lok.53
819."ACCOUNT" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "ACCOUNT" Sp. z o.o.02-703 Warszawa, ul.Bukowińska 22B
820.MERITUM BIEGLI REWIDENCI MARZENA WÓJCIK działalność gospodarcza02-703 Warszawa, ul.Bukowińska 26B lok.U2
821."ULIVEX - EXPERT" spółka z o.o.00-891 Warszawa, ul.Chłodna 20/65
822.KPMG Audyt spółka z o.o.00-867 Warszawa, ul.Chłodna 51, XVI p.
823."A.Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta" spółka z o.o.04-314 Warszawa, ul.Chłopickiego 11/13
824.AUDYTOR SERVICE spółka z o.o.00-020 Warszawa, ul.Chmielna 8
825.Helena Jędrych Biuro Biegłego Rewidenta "KSIĘGOPOL" działalność gospodarcza03-332 Warszawa, ul.Chodecka 1/134
826.Helena Świeżak Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza02-716 Warszawa, ul.Cieszyńska 5/32
827.Alina Teresa Kizielewicz "A.T.K." Rachunkowość, Badanie Bilansów, Doradztwo Finansowe i Podatkowe działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "A.T.K."03-016 Warszawa, ul.Ciupagi 2A/17
828."BETA" Auditing Beata Rękawek działalność gospodarcza02-781 Warszawa, ul.Czapli 43
829.Andrzej Jakubowicz AUDITING ANALIZY działalność gospodarcza00-436 Warszawa, ul.Czerniakowska 201A/52
830.Justyna Turkowska Biuro Rachunkowe "Saldo" działalność gospodarcza00-436 Warszawa, ul.Czerniakowska 203/7
831.Elżbieta Karwik Biegły Rewident działalność gospodarcza00-732 Warszawa, ul.Czerska 18 lok.379
832.Kazimierz Kowalczyk Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza02-496 Warszawa, ul.Czerwona Droga 7/18
833."AUDIT-SKARBIEC-BIURO DORADCZE" spółka z o.o.01-914 Warszawa, ul.Dantego 7/380
834."JUSTAN AUDYTOR" spółka z o.o.02-490 Warszawa, ul.Denarowa 27
835.Henryka Pasterska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza01-441 Warszawa, ul.Deotymy 45/79
836."A.M.K." Audytorska Sp. z o.o. spółka z o.o.00-773 Warszawa, ul.Dolna 11 lok.96
837.Mieczysław Boguski "Mecis" działalność gospodarcza00-774 Warszawa, ul.Dolna 2A/62
838.HALINA DULEWICZ ACCFIN BIURO AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: ACCFIN BIURO AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 22A lok.90
839.Biuro Audytorsko-Księgowe "Value" spółka z o.o.01-355 Warszawa, ul.Doroszewskiego 9/19
840."MAREN" spółka z o.o.01-361 Warszawa, ul.Drogomilska 23/41
841.Ewa Kozera Biuro Audytorsko-Rachunkowe "EWA" działalność gospodarcza02-495 Warszawa, ul.Drzymały 12/31
842.KANCELARIA FINANSOWA BIEGŁEGO REWIDENTA ZBIGNIEW BOCZKOWSKI działalność gospodarcza02-495 Warszawa, ul.Dzieci Warszawy 27A lok.237
843.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA MACIEJ SKÓRZEWSKI działalność gospodarcza02-495 Warszawa, ul.Dzieci Warszawy 40 lok.14
844.Kancelaria Audytorsko-Doradcza Marzena Mazur działalność gospodarcza01-029 Warszawa, ul.Dzielna 21 lok.99
845.REWIKS spółka z o.o. - skrócona nazwa: REWIKS Sp. z o.o.01-445 Warszawa, ul.E.Ciołka 11A lok.105
846.Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Osińska działalność gospodarcza02-798 Warszawa, ul.Ekologiczna 1 lok.21
847.PKF Consult spółka z o.o.01-747 Warszawa, ul.Elbląska 15/17
848."POLAUDIT" spółka z o.o.01-747 Warszawa, ul.Elbląska 15/17
849.Hanna Ptaszyńska działalność gospodarcza01-123 Warszawa, ul.Elekcyjna 29/20
850.REKSANNA - Bożenna Zasępa-Olborska działalność gospodarcza - skrócona nazwa: REKSANNA00-137 Warszawa, ul.Elektoralna 13 lok.6
851."KAMIŃSKI I WSPÓLNICY - Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi" spółka z o.o.00-113 Warszawa, ul.Emilii Plater 53
852.Henryk Zatorski BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA "AUDYTOR" działalność gospodarcza02-482 Warszawa, ul.Fasolowa 24/1
853."Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD" spółka z o.o.03-707 Warszawa, ul.Floriańska 8 lok.2
854."MAZARS & GUERARD AUDYT" spółka z o.o.00-372 Warszawa, ul.Foksal 16
855.RSM POLSKA spółka z o.o. - skrócona nazwa: RSM POLSKA Sp. z o.o.00-372 Warszawa, ul.Foksal 18
856.Puławska Consulting spółka z o.o. - skrócona nazwa: Puławska Consulting Sp. z o.o.02-768 Warszawa, ul.Fosa 41A
857."Consultim Audit" spółka z o.o.04-078 Warszawa, ul.Garibaldiego 4 lok. 19
858.Jan Adamczyk Biuro Rachunkowe ADAŚ działalność gospodarcza01-510 Warszawa, ul.gen.Zajączka 15
859."Biuro Ekspertyz Księgowych Mark-Audit" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Mark-Audit Sp. z o.o."03-963 Warszawa, ul.Genewska 10 lok.3
860.FINSERVICE CONSULTING spółka z o.o.02-051 Warszawa, ul.Glogera 2 lok.26
861.Audyt i Finanse spółka z o.o. - skrócona nazwa: Audyt i Finanse Sp. z o.o., Audyt i Finanse Spółka z o.o.03-287 Warszawa, ul.Głębocka 56E lok.1
862.Józef Niedźwiedź Biuro Usług Księgowych i Audytorskich działalność gospodarcza03-287 Warszawa, ul.Głębocka 59 lok.6
863."VIDIMUS" Kancelaria biegłego rewidenta - Genowefa Filipska działalność gospodarcza05-077 Warszawa, ul.Gościniec 45 lok.13
864.Alina Barcikowska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza01-460 Warszawa, ul.Górczewska 156 lok.46
865."KONTO-PLUS" - BIURO RACHUNKOWE MAJEWSKA STANISŁAWA działalność gospodarcza01-460 Warszawa, ul.Górczewska 200A lok.238
866.Piotr Habib, Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza01-460 Warszawa, ul.Górczewska 226C lok.19
867.Biegli Rewidenci Szuszkiewicz i Spółka spółka z o.o. - skrócona nazwa: Biegli Rewidenci Szuszkiewicz i Spółka sp. z o.o.01-460 Warszawa, ul.Górczewska 228c lok.11
868.Tadeusz Marczak działalność gospodarcza04-357 Warszawa, ul.Grochowska 174/176 m.24
869.Barbara Poniatowska "Weryfikator Plus" działalność gospodarcza03-822 Warszawa, ul.Grochowska 341 lok.105
870.BIURO AUDYTORSKO-KSIĘGOWE ALICJA MAŁEK działalność gospodarcza03-822 Warszawa, ul.Grochowska 357/435
871.PERFECTA-AUDIT SERVICES spółka z o.o.02-314 Warszawa, ul.Grójecka 38
872.DANIEL DUDA działalność gospodarcza02-019 Warszawa, ul.Grójecka 5
873.Jadwiga Pękalska "Rewident JP"- Biuro Audytorskie i Rachunkowości działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Rewident JP"01-651 Warszawa, ul.Gwiaździsta 29/163
874."TAKSA-AB" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "TAKSA-AB" Sp. z o.o.01-651 Warszawa, ul.Gwiaździsta 5
875.MAK AUDYT Wojciech Mackiewicz działalność gospodarcza - skrócona nazwa: MAK AUDYT Wojciech Mackiewicz02-495 Warszawa, ul.Hassa 2 lok 48
876."ELDOR" Serwis Finansowo-Księgowy spółka z o.o.02-784 Warszawa, ul.Herbsta 1/38
877."BUCHALTER" Wiesław Rychter Biegły Rewident działalność gospodarcza02-784 Warszawa, ul.Herbsta 2A/38
878.Michał KOŁOSOWSKI działalność gospodarcza01-991 Warszawa, ul.Heroldów 10A lok.7
879.Chwojnicka Biuro Rachunkowe "Bilans" działalność gospodarcza00-681 Warszawa, ul.Hoża 43/49 m.100
880."Bogdan Miedziński Auditing Group" spółka z o.o.00-682 Warszawa, ul.Hoża 66/68
881.Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny związek rewizyjny00-950 Warszawa, ul.Hoża 66/68
882."F&S Finance Consulting" spółka z o.o. - skrócona nazwa: FSFC So. z o.o.02-776 Warszawa, ul.I.Gandhi 35 lok.246
883."FINPOL-BBS" Biuro Badania Sprawozdań spółka z o.o.00-710 Warszawa, ul.Idzikowskiego 12/5
884."Wessly" spółka z o.o.02-660 Warszawa, ul.Irysowa 24A
885.Elżbieta Filipczuk Biuro Usług Audytorskich i Księgowych "ELF" działalność gospodarcza02-645 Warszawa, ul.J.Bytnara"Rudego" 13A/7
886."EKA" spółka z o.o.01-494 Warszawa, ul.J.Kaden-Bandrowskiego 5/31
887.Pelagia Ochota AGIO Biuro Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza01-112 Warszawa, ul.J.Krysta 3/34
888.Firma Doradczo-Księgowa "IZABEX" spółka z o.o.02-743 Warszawa, ul.J.Sebastiana Bacha 10/701
889.MTAX spółka z o.o. - skrócona nazwa: MTAX Sp. z o.o.03-301 Warszawa, ul.Jagiellońska 55
890."ASSETS-CONSULTiNG" działalność gospodarcza03-721 Warszawa, ul.Jagiellońska 5A m.16
891."AUDIT CONSULT" spółka z o.o.00-764 Warszawa, ul.Jana Sobieskiego 104 lok.23
892."BUCHALTER" spółka z o.o.00-378 Warszawa, ul.Jaracza 3/13
893.Teresa Niedziółka-Szubiakiewicz działalność gospodarcza04-171 Warszawa, ul.Jarocińska 1/153
894."EMIST AUDYT" spółka z o.o.00-013 Warszawa, ul.Jasna 1
895.STRATEGIA HORWATH spółka z o.o.00-467 Warszawa, ul.Jazdów 8A
896.STRATEGIA HORWATH AUDIT spółka z o.o. - skrócona nazwa: STRATEGIA HORWATH AUDIT Sp. z o.o.00-467 Warszawa, ul.Jazdów 8A
897.TRANSFER - FIRMA AUDYTORSKA spółka z o.o. - skrócona nazwa: "TRANSFER - Firma Audytorska" Spółka z o.o.01-022 Warszawa, ul.Józefa Bellottiego 5 lok.76
898."FinanSter" BIURO RACHUNKOWE BEATA SIENKIEWICZ-RASIŃSKA działalność gospodarcza04-426 Warszawa, ul.Kadrowa 83K
899.INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY - AUDYT spółka z o.o.04-367 Warszawa, ul.Kaleńska 8
900.Ryszard Ożyński ROY Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza01-313 Warszawa, ul.Karabeli 11/11
901.ATEST TAMARA ROGUSKA działalność gospodarcza04-042 Warszawa, ul.kard.A.Kakowskiego 14 lok.14
902."WERYFIKACJA" spółka z o.o.00-168 Warszawa, ul.Karmelicka 19/150
903."Dobra firma" Justyna Struś działalność gospodarcza01-211 Warszawa, ul.Kasprzaka 24a lok.15
904."Doradztwo Finansowe FA" spółka z o.o.04-848 Warszawa, ul.Kąkolowa 37
905.Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta "BRBR" działalność gospodarcza04-359 Warszawa, ul.Kobielska 13 lok.90
906."PROMET" spółka z o.o.04-161 Warszawa, ul.Komorska 29/33 m.15
907.PBR Audyt - Marcin Haraszkiewicz i Partnerzy Biegli Rewidenci spółka partnerska00-775 Warszawa, ul.Konduktorska 4 lok.32
908.FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.00-336 Warszawa, ul.Kopernika 30
909.Zespół Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" spółka z o.o.00-950 Warszawa, ul.Kopernika 30
910.Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" związek rewizyjny00-950 Warszawa, ul.Kopernika 30
911.dr Jerzy Szafrański Biuro Usług Audytorskich i Księgowych działalność gospodarcza02-953 Warszawa, ul.Kosiarzy 37 lok.62
912."Biuro Usług Audytorskich B.J.Szafrańscy" spółka z o.o.02-953 Warszawa, ul.Kosiarzy 37 lok.62
913.BAKER TILLY POLAND AUDIT & CONSULTING spółka z o.o.00-060 Warszawa, ul.Królewska 27
914.Marianna Sobczyk M.S.AUDIT-BILANS działalność gospodarcza02-954 Warszawa, ul.Królowej Marysieńki 19/86
915.Grant Thornton spółka z o.o.00-380 Warszawa, ul.Kruczkowskiego 8
916.MDDP AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: MDDP AUDYT Sp. z o.o., MDDP AUDYT spółka z o.o.00-498 Warszawa, ul.Książęca 4
917.Audyt Zofia Twardo działalność gospodarcza01-926 Warszawa, ul.Kwitnąca 12B lok.28
918.AUDYT ANDRZEJ TWARDO działalność gospodarcza01-926 Warszawa, ul.Kwitnąca 12B lok.28
919.Agencja Konsultingowo-Audytorska i Rachunkowości "AKAR" spółka z o.o.02-792 Warszawa, ul.Lanciego 12
920.Bronisława Ozimek Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza02-792 Warszawa, ul.Lanciego 6/62
921.GRAŻYNA BAMBER - BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza01-315 Warszawa, ul.Lazurowa 4 lok.145
922.Bronisława Wierzbicka Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza01-315 Warszawa, ul.Lazurowa 6/158
923.BW CORPORATE SERVICES spółka z o.o.02-013 Warszawa, ul.Lindleya 16
924."ABR AUDYTOR" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "ABR AUDYTOR" Sp. z o.o.04-431 Warszawa, ul.Listonoszy 59
925.Kazimierz Maziarz Kancelaria Biegłych Rewidentów "DORACH" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR "DORACH"02-793 Warszawa, ul.Lokajskiego 4/6
926.Biuro Biegłego Rewidenta Usługi Informatyczno Księgowe spółka z o.o.04-687 Warszawa, ul.Lucerny 108
927."Staniszewski & Richter" spółka z o.o.00-658 Warszawa, ul.Lwowska 10/21
928."Jan Dworniak Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego" spółka z o.o.00-842 Warszawa, ul.Łucka 15 lok. 614
929."C & R Auditors" spółka z o.o.00-824 Warszawa, ul.Łucka 15 lok.8
930."DOSSIER" spółka z o.o.00-845 Warszawa, ul.Łucka 20/55
931.Kazimierz Lewański Kancelaria Audytorska działalność gospodarcza04-133 Warszawa, ul.Łukowska 31/30
932.Financial Service Support spółka z o.o.00-491 Warszawa, ul.M.Konopnickiej 6 lok.111
933.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA STANISŁAWA POŹNIAK działalność gospodarcza02-622 Warszawa, ul.Malczewskiego 37/41 m.46
934."Agnieszka Czarnecka i Wspólnicy - Kancelaria Biegłych Rewidentów" spółka z o.o.01-641 Warszawa, ul.Marii Kazimiery 18/135
935."ACA Partner Auditing, Consulting, Accounting" spółka z o.o.00-102 Warszawa, ul.Marszałkowska 115
936."CONRYAN" spółka z o.o.00-102 Warszawa, ul.Marszałkowska 115/365
937."SONAMI" spółka z o.o.02-674 Warszawa, ul.Marynarska 14
938.Biuro Biegłego Rewidenta "ANBIL" Tadeusz Jaworski działalność gospodarcza - skrócona nazwa: B.B.R."ANBIL" Tadeusz Jaworski03-948 Warszawa, ul.Meksykańska 7 lok.20
939.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA KRZYSZTOF ŁAWECK1 działalność gospodarcza03-617 Warszawa, ul.Miedzianogórska 2
940.Krystyna Zaczkowska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Kancelaria K.Zaczkowska03-922 Warszawa, ul.Międzynarodowa 34/15
941."Rachunkowość-Weryfikacja" spółka z o.o.02-487 Warszawa, ul.Milanowska 20
942.Towarzystwo Usługowe "HALEX" Andrzej Buziewski działalność gospodarcza - skrócona nazwa: TU "Halex" Andrzej Buziewski00-251 Warszawa, ul.Miodowa 12
943.Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka związek rewizyjny00-561 Warszawa, ul.Mokotowska 14
944.DOMOSŁAWSCY - AUDITORS spółka z o.o. - skrócona nazwa: DOMOSŁAWSCY - AUDITORS Sp. z o.o.04-847 Warszawa, ul.Mszańska 29
945.ABAKUS działalność gospodarcza04-847 Warszawa, ul.Mszańska 51
946.Ewa Błaszkiewicz Audyt działalność gospodarcza03-439 Warszawa, ul.Nadwiślańska 4/26
947.Towarzystwo Biegłych Rewidentów "F-01" spółka z o.o.03-349 Warszawa, ul.Nadwiślańska 5A lok.18
948.Irma Komorska Biegły Rewident nr ewid.6995 AUDYTOR-KSIĘGI działalność gospodarcza04-936 Warszawa, ul.Narcyzowa 37E
949.MS Rewident działalność gospodarcza - skrócona nazwa: MS REWIDENT01-471 Warszawa, ul.Narwik 17B lok.38
950.BEST AUDIT Spółka Biegłych Rewidentów spółka z o.o.00-973 Warszawa, ul.Niemcewicza 17
951."Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Baker, Tilly, Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.00-511 Warszawa, ul.Nowogrodzka 12/3
952."TALAR" spółka z o.o.00-695 Warszawa, ul.Nowogrodzka 56A
953."KOMPETENCJA" spółka z o.o.00-146 Warszawa, ul.Nowolipie 1 lok.21
954.MAC AUDITOR spółka z o.o.02-797 Warszawa, ul.Nowoursynowska 131A
955.ANNA KEMPSKA - BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AKBBR02-797 Warszawa, ul.Nowoursynowska 137D
956.Edward Ostrowski "BIEGŁY REWIDENT" działalność gospodarcza03-289 Warszawa, ul.Nurmiego 27
957.Zenobia Klonowska RACHUNKOWOŚĆ działalność gospodarcza03-310 Warszawa, ul.Odrowąża 9 lok.301
958.Maria Piętocha MaJer Audyt i Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Majer Biuro Rachunkowe03-357 Warszawa, ul.Ogińskiego 30/17
959.Jeschke Rentflejsz Dasiewicz spółka z o.o. - skrócona nazwa: JESCHKE Sp. z o.o.00-896 Warszawa, ul.Ogrodowa 28/30
960.DANUTA WIDZYŃSKA BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE działalność gospodarcza01-114 Warszawa, ul.Okocimska 11 lok.4
961.Piwoński Gadzała AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: Piwoński Gadzała AUDYT Sp. z o.o.01-042 Warszawa, ul.Okopowa 56 lok.135
962."BAWATEKS AUDYT" spółka z o.o.03-710 Warszawa, ul.Okrzei 34/23
963.NIEZALEŻNI DORADCY FINANSOWO-KSIĘGOWI spółka z o.o. - skrócona nazwa: NIEZALEŻNI DORADCY FINANSOWO-KSIĘGOWI SP. Z O.O.00-629 Warszawa, ul.Oleandrów 7 lok.1
964.Biuro Usług Finansowo-Księgowych "ETNA" spółka z o.o.00-143 Warszawa, ul.Orla 4
965.Konrad Przedpełski Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza03-289 Warszawa, ul.Paavo Nurmiego 59
966.Anna Małyska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza02-790 Warszawa, ul.Pachnąca 14
967.GRZEGORZ BASIŃSKI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: GRZEGORZ BASIŃSKI-"AUDYTOR"03-187 Warszawa, ul.Pancera 5 lok.30
968.Jan Szewczyk "Biuro Biegłych Rewidentów" działalność gospodarcza03-187 Warszawa, ul.Pancera 8/13
969."WBS Rachunkowość Consulting" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "WBS" Sp. z o.o.00-696 Warszawa, ul.Pankiewicza 3
970.Global Audit spółka z o.o. - skrócona nazwa: Global Audit sp. z o.o.00-696 Warszawa, ul.Pankiewicza 3
971.Zofia Kowalczyk Biuro Rachunkowe "Zofia" działalność gospodarcza00-124 Warszawa, ul.Pańska 7/12
972.Biuro Audytorsko-Rachunkowe Monika Bugajny działalność gospodarcza01-067 Warszawa, ul.Piaskowa 4 lok.136
973."ORTA-AUDIT" Zespół Biegłych Rewidentów spółka z o.o.03-126 Warszawa, ul.Picassa 11/36
974.Aleksy Bielecki - biegły rewident działalność gospodarcza02-784 Warszawa, ul.Pięciolinii 2 lok.4
975.DELOITTE AUDYT spółka z o.o.00-549 Warszawa, ul.Piękna 18
976.Biuro Badania Bilansów spółka z o.o.02-709 Warszawa, ul.Pod Skocznią 5
977.Celina Skrzeszewska "REWERS"- Przedsiębiorstwo Usługowo-Konsultingowe działalność gospodarcza02-732 Warszawa, ul.Podbipięty 27/45
978.ABES AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: ABES AUDYT Sp. z o.o.04-320 Warszawa, ul.Pokrzywnicka 5/1
979."Janina Linka Grupa Audytorsko-Konsultingowa" spółka z o.o.04-763 Warszawa, ul.Polarna 13 lok.13
980."Jarom-Audytor" spółka z o.o.02-777 Warszawa, ul.Polinezyjska 7/74
981.I.J.KONIECCY BIEGLI REWIDENCI spółka cywilna03-984 Warszawa, ul. Poprawna 67A
982."K.R. AUDYT" spółka z o.o.03-931 Warszawa, ul.Poselska 29
983.BDO Numerica spółka akcyjna - skrócona nazwa: BDO Numerica S.A.02-676 Warszawa, ul.Postępu 12
984.BDO Numerica International Auditors & Consultants spółka z o.o.02-676 Warszawa, ul.Postępu 12
985."BWS 3993 - AUDITOR I USŁUGI KSIĘGOWE" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "BWS 3993"02-676 Warszawa, ul.Postępu 4
986.DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA -Krystyna Zakrzewska działalność gospodarcza00-680 Warszawa, ul.Poznańska 16 lok.20
987.Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych związek rewizyjny00-850 Warszawa, ul.Prosta 2/14
988.ROEDL AUDIT spółka z o.o.00-838 Warszawa, ul.Prosta 51
989.Audytorskie Biuro Rachunkowe "Goodwill" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Audytorskie Biuro Rachunkowe Goodwill sp.z o.o.00-107 Warszawa, ul.Próżna 12A
990.KONSULT AUDYTOR BEATA PIETRASZKO KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KONSULT AUDYTOR BEATA PIETRASZKO01-457 Warszawa, ul.Przanowskiego 4 lok.35
991.Czesław Drężek Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DREFINANS" działalność gospodarcza02-595 Warszawa, ul.Puławska 71 lok.6
992.Maria Ossowska-Kryszczuk Biuro Ekspertyz i Badań Bilansów PRO ENTER działalność gospodarcza02-595 Warszawa, ul.Puławska 87/89 m.53
993.Barbara Mazanek FINANS-SEKRET działalność gospodarcza01-129 Warszawa, ul. Pustola 14/2
994."WOLSKI AUDYTOR" spółka z o.o.01-129 Warszawa, ul.Pustola 22/3
995.Grażyna Cichosz KANCELARIA AUDYTORSKA działalność gospodarcza02-782 Warszawa, ul.Puszczyka 18/66
996."AKCEPT-FK" spółka z o.o.02-876 Warszawa, ul.Puzonistów 13
997.Eugenia Tarwacka "ODYTOR" działalność gospodarcza01-143 Warszawa, ul.Rabsztyńska 24/9
998."Biuro Finansowo-Księgowe BMT" spółka z o.o.02-323 Warszawa, ul.Radomska 10/12 m.40
999.Andrzej Zapałowski Kancelaria Księgowa działalność gospodarcza03-611 Warszawa, ul.Radzymińska 211 lok.4
1000.FINANCIAL SERVICES działalność gospodarcza02-654 Warszawa, ul.Rajska 1 lok.84
1001."SYSTEM REWIDENT" spółka z o.o.02-528 Warszawa, ul.Rakowiecka 30A
1002.Izabela Stenzel działalność gospodarcza02-521 Warszawa, ul.Rakowiecka 41 lok.23
1003.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne "PROFIT" spółka z o.o.02-521 Warszawa, ul.Rakowiecka 41 lok.28
1004.Arkadiusz Stański "Kancelaria Biegłego Rewidenta" działalność gospodarcza03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11
1005.Warszawskie Biuro Audytu spółka z o.o.03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11
1006."POLSKA SPÓŁKA AUDYTORSKA" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "POLSKA SPÓŁKA AUDYTORSKA" Sp. z o.o.03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11
1007."BONA FK" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "BONA FK" Sp. z o.o.03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11 lok.146
1008.Czesław Zawłocki Biuro Biegłych Rewidentów WERYFIKATOR BIS działalność gospodarcza03-450 Warszawa, ul.Ratuszowa 11 lok.263
1009.PROGRES Biuro Biegłych Rewidentów Szwed Glinkowski spółka partnerska02-796 Warszawa, ul.Relaksowa 37 lok.27
1010."FINANSIER - Serwis Finansowo-Księgowy" spółka z o.o.01-840 Warszawa, ul.Reymonta 21/292
1011."ZAKS" Badanie Bilansów i Rachunkowości spółka z o.o.04-773 Warszawa, ul.Rogatkowa 4C
1012.Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich "TOP-BILANS" spółka z o.o.02-593 Warszawa, ul.Rostafińskich 4
1013."CUNNINGHAM AUDYTOR POLSKA" spółka z o.o.01-368 Warszawa, ul.Rzędzińska 3
1014."Biuro Biegłego Rewidenta" spółka z o.o.02-116 Warszawa, ul.Sąchocka 3/38
1015."COBO-COMPLEX" spółka z o.o.00-082 Warszawa, ul.Senatorska 12
1016.Jadwiga Szczygielska BIURO RACHUNKOWOŚCI "AUDYTOR" działalność gospodarcza03-317 Warszawa, ul.Siedzibna 37A
1017."BIURO AUDYTORSKO-KSIĘGOWE BARBARA RAFALSKA" działalność gospodarcza00-738 Warszawa, ul.Sielecka 57 lok.44
1018.MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT spółka z o.o.00-815 Warszawa, ul.Sienna 82
1019."EKSPERT" Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.02-104 Warszawa, ul.Skorochód-Majewskiego 3
1020.Alicja Bednarska "AL-KON" Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 1A/153
1021.Biuro Konsultingowe "Elita" Janina Bieranowska działalność gospodarcza01-708 Warszawa, ul.Słodowiec 3 lok.92
1022.Agencja Usług Audytorskich i Rachunkowych "EKORA" spółka z o.o.02-309 Warszawa, ul.Słupecka 4 lok.43
1023.Firma Konsultingowa "Kapitał-Audit" Zespół Biegłych Rewidentów spółka z o.o.00-375 Warszawa, ul.Smolna 40
1024."Korycka, Budziak & Audytorzy" spółka z o.o.00-410 Warszawa, ul.Solec 22
1025."BPG Polska Audyt" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "BPG Polska Audyt"00-394 Warszawa, ul.Solec 38
1026."BILANS CONSULTING" spółka z o.o.04-058 Warszawa, ul.Spalinowa 3 lok.2
1027.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA ANNA ŁASZKIEWICZ działalność gospodarcza05-075 Warszawa, ul. Spółdzielcza 2
1028.Krystyna Wierzbicka badanie sprawozdań finansowych doradztwo podatkowe i prowadzenie ksiąg działalność gospodarcza01-853 Warszawa, ul.Starej Baśni 14 lok.45
1029."MISTERS AUDYTOR" spółka z o.o.00-739 Warszawa, ul.Stępińska 22/30
1030."Bilanse-Finanse-Rachunkowość BEEFER" spółka z o.o.02-787 Warszawa, ul.Stokłosy 6/14
1031.KANCELARIA FINANSOWA ADAM KUSZYK działalność gospodarcza03-138 Warszawa, ul.Strumykowa 28A lok.35
1032.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AUDYTOR" spółka z o.o. - skrócona nazwa: KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AUDYTOR" Sp. z o.o.03-138 Warszawa, ul.Strumykowa 29C lok.511
1033.DORADCA FINANSOWY BOŻENNA ZEMBACZYŃSKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: DORADCA FINANSOWY02-791 Warszawa, ul.Stryjeńskich 13c lok.39
1034."KTB. Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych" spółka z o.o.02-791 Warszawa, ul.Stryjeńskich 8 lok.290
1035.Helena Gajda-Gajewska Kancelaria Biegego Rewidenta "Bilans" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Bilans00-517 Warszawa, ul.Sulejkowska 60B/205
1036."CHANGE" spółka z o.o.02-987 Warszawa, ul.Syta 181A lok.6
1037."ELPE" spółka z o.o.01-958 Warszawa, ul.Szubińska 6/25
1038."HAD" spółka cywilna01-314 Warszawa, ul.Szwankowskiego 4/28
1039.Biuro Audytorskie "SADREN" spółka z o.o.00-656 Warszawa, ul.Śniadeckich 10
1040.ABBA spółka z o.o.00-654 Warszawa, ul.Śniadeckich 1-15 lok.1A
1041."Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości" spółka z o.o.00-654 Warszawa, ul.Śniadeckich 17
1042."LEXPRO" spółka z o.o.00-654 Warszawa, ul.Śniadeckich 17
1043.Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców spółka z o.o.00-654 Warszawa, ul.Śniadeckich 17 piętro 4
1044."FICADEX-POLOGNE JACQUES COLIBERT" spółka z o.o.00-052 Warszawa, ul.Świętokrzyska 18
1045."QUAL" spółka z o.o.00-002 Warszawa, ul.Świętokrzyska 20 pok.403
1046.FTW AUDIT spółka z o.o.00-355 Warszawa, ul.Tamka 38
1047."OPTIMA AUDIT" spółka z o.o.00-355 Warszawa, ul.Tamka 38
1048."ECCOM" spółka z o.o.03-731 Warszawa, ul.Targowa 20a
1049."EURO-IN i PARTNERZY" Audytorzy, Konsultanci i Księgowi spółka z o.o.03-731 Warszawa, ul.Targowa 22
1050.Elżbieta Nawrocka działalność gospodarcza01-711 Warszawa, ul.Tołwińskiego 10/8
1051.CONSORT FIN spółka z o.o.02-850 Warszawa, ul.Trombity 54
1052.Radosław Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza03-289 Warszawa, ul.Tymotki 10
1053.Przedsiębiorstwo Usługowe "FINLEX" spółka z o.o.03-984 Warszawa, ul.Umińskiego 6/1
1054.Firma Krystyna Bielska Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza01-485 Warszawa, ul.Uniejowska 5 lok.14
1055.AUDITUM działalność gospodarcza04-381 Warszawa, ul.W.Chrzanowskiego 4
1056.Janusz Procner FINANSISTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: FINANSISTA03-984 Warszawa, ul.W.Rychtera 3/2
1057."POL-TAX" spółka z o.o.03-949 Warszawa, ul.Wandy 11A lok.3
1058.DT FINANSE DOROTA TRUSZKOWSKA BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza02-495 Warszawa, ul.Warszawska 15 lok.93
1059.Barbara Kłucińska-Kłocińska "LIMES" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "LIMES"02-495 Warszawa, ul.Warszawska 15/37
1060."Audyt Adach Sadowska - spółka partnerska - biegli rewidenci" spółka partnerska02-495 Warszawa, ul.Warszawska 17/8
1061.Invest-Eco spółka z o.o.00-650 Warszawa, ul.Waryńskiego 28 lok.3
1062."M.Krasowska, Kancelaria Biegłego Rewidenta" spółka z o.o.04-076 Warszawa, ul.Waszyngtona 132/10
1063."S.K.S. & G." Biuro Finansowe spółka z o.o.00-973 Warszawa, ul.Wawelska 15B
1064.Zespół Doradztwa Ekonomiczno - Finansowego "DEFIN" spółka z o.o.02-833 Warszawa, ul.Wełniana 26D
1065.AKONTO działalność gospodarcza04-680 Warszawa, ul.Wiązana 56/13
1066.KANCELARIA FINANSOWA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza02-657 Warszawa, ul.Wielicka 38 lok.50
1067.Stanisława Wilk USŁUGI KONSULTINGOWE I BADANIE BILANSÓW działalność gospodarcza00-679 Warszawa, ul.Wilcza 69/1A
1068."REWIDENT" Usługi Finansowo-Księgowe spółka z o.o.04-184 Warszawa, ul.Witolińska 5/79
1069.MJ BAUER działalność gospodarcza - skrócona nazwa: MJ BAUER02-384 Warszawa, ul.Włodarzewska 55C lok.13
1070.Biuro Rachunkowe "DOMINIKA" spółka z o.o.01-710 Warszawa, ul.Włościańska 10/27
1071.Bożenna Borzym Kancelaria Finansowa działalność gospodarcza04-755 Warszawa, ul.Wodyńska 7
1072.Janusz Wisłowski działalność gospodarcza02-583 Warszawa, ul.Wołoska 25
1073.ZOFIA BAŚ - BIURO AUDYTORA II działalność gospodarcza01-961 Warszawa, ul.Wrzeciono 6 lok.20
1074.Bożenna Zawicka Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza02-495 Warszawa, ul.Zagłoby 9/66
1075."BFA AUDYT" spółka z o.o.02-786 Warszawa, ul.Zamiany 16/LU 5
1076.Maria Konopka "AUDIT" Doradztwo Finansowe działalność gospodarcza02-483 Warszawa, ul.Zapustna 12/14
1077."KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA, JADWIGA KAŹMIERCZAK" działalność gospodarcza02-483 Warszawa, ul.Zapustna 32 lok. 17
1078."REWBIL" spółka z o.o.02-483 Warszawa, ul.Zapustna 8/29
1079.KANCELARIA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA "ALIKO-CONSULT" spółka z o.o.02-796 Warszawa, ul.Zaruby 11 lok.150
1080."BILS-MAR" spółka z o.o.02-439 Warszawa, ul.Zdobnicza 2
1081.M.W.Radomiński "Auditing" spółka z o.o.01-214 Warszawa, ul.Zegadłowicza 1/49
1082.Firma Danuta Szczepańska Biuro Rachunkowe Agencja Ekonomiczna "Konto" działalność gospodarcza03-984 Warszawa, ul.Złotej Wilgi 12 lok.64
1083.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA Marianna Jasińska działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR MARIANNA JASIŃSKA03-980 Warszawa, ul.Znanieckiego 4C/5
1084.Marcin Kida - Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza02-786 Warszawa, ul.Związku Walki Młodych 15/62
1085."BIURO RACHUNKOWE" ELŻBIETA GROCHOCKA działalność gospodarcza03-937 Warszawa, ul.Zwycięzców 59 lok.21
1086.Daniela Gawart Usługi Księgowe działalność gospodarcza01-861 Warszawa, ul.Żeromskiego 4D/3
1087."AKRO 3" spółka z o.o. - skrócona nazwa: AKRO 300-515 Warszawa, ul.Żurawia 22 lok.212
1088."FINANSPOL" spółka z o.o.00-515 Warszawa, ul.Żurawia 32
1089.GLOBAL AUDIT PARTNER spółka z o.o. - skrócona nazwa: Global Audit Partner Sp. z o.o.00-680 Warszawa, ul.Żurawia 45
1090.Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy związek rewizyjny00-680 Warszawa, ul.Żurawia 47
1091.Spółdzielczy Związek Rewizyjny "Spólnota Pracy" związek rewizyjny00-680 Warszawa, ul.Żurawia 47
1092."Kancelaria Biegłych Rewidentów MARIA" spółka z o.o.04-756 Warszawa, ul.Życzyńska 11
1093.EL-WW Audyt i Doradztwo spółka z o.o. - skrócona nazwa: "EL-WW" Sp. z o.o.04-823 Warszawa 94, ul.Grochowska 337 lok.29
1094.Biuro Rachunkowe Franciszek Wiśniewski działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Franciszek Wiśniewski05-077 Warszawa-Wesoła, ul.Forsycji 30
1095.mgr Irena Saczewska Biegły Rewident Rachunkowość, Finanse, Doradztwo działalność gospodarcza05-077 Wesoła, ul.Fabryczna 11/19
1096.Maria Lipska "LIMA-AUDIT" działalność gospodarcza05-077 Wesoła, ul.Orzechowa 3
1097.Zespół Doradztwa Finansowo-Księgowego "DORFIN" spółka z o.o.05-077 Wesoła-Stara Miłosna, ul.Dziewanny 13
1098.Krystyna Zbrożek Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDYTOR-SIGMA" działalność gospodarcza07-100 Węgrów, al.Siedlecka 25
1099.Jan Matusik KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA Audytorsko-Konsultingowa działalność gospodarcza07-100 Węgrów, ul.Wiejska 8
1100.Krystyna Zajdel Kancelaria Biegłego Rewidenta "ZAY AUDYTOR" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "ZAY AUDYTOR"05-200 Wołomin, ul.Broniewskiego 34
1101."EKSPERT" spółka z o.o.05-200 Wołomin, ul.Fieldorfa 10
1102.Wiesława Jędrasik "DORFIN" działalność gospodarcza05-200 Wołomin, ul.Litewska 26
1103.AUDYTOR - Kancelaria biegłego rewidenta działalność gospodarcza07-200 Wyszków, ul.Szkolna 6/10
1104.Wanda Kesler Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza05-091 Ząbki, ul.Harcerska 5A
1105."BILANS-AUDYT" spółka z o.o.05-220 Zielonka, ul.Nauczycielska 2/3
1106."ADK REWIDENT" Anna Odachowska działalność gospodarcza05-504 Złotokłos, Henryków Urocze, ul.Społeczna 5A
1107.Andrzej Nowakowski Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza09-300 Żuromin, pl.Piłsudskiego 6C/4
1108.Danuta Adamska Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza09-300 Żuromin, ul. Różana 9
1109.Marianna Babska Biuro Finansowo-Księgowe działalność gospodarcza96-300 Żyrardów, ul.Długosza 6
1110.Halina Staniaszek działalność gospodarcza96-300 Żyrardów, ul.Jedności Robotniczej 22/3
1111.Joanna Grabowska "BADKONT" Biuro Rachunkowo-Audytorskie działalność gospodarcza96-300 Żyrardów, ul.Korytów A, ul. Świerkowa 9
1112.Danuta Cebulska Biuro Usług Finansowo-Księgowych "Cedan" działalność gospodarcza96-300 Żyrardów, ul.Traugutta 7
 
Województwo opolskie
 
1113.SZEWCZYK KRYSTYNA Kancelaria Biegłego Rewidenta "PROFIN" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR "PROFIN"49-304 Brzeg, ul.Konopnickiej 114
1114.Bogusław Czarny "BILEX" Biuro Badań Bilansów i Doradztwa Podatkowego działalność gospodarcza46-081 Dobrzeń Wielki, ul.Wrocławska 9
1115.Jan Grabelus Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza47-320 Gogolin, ul.Górna 18
1116.Krystyna Kluk Kancelaria Księgowa działalność gospodarcza47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul.Kościuszki 31/3
1117.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "KBR BADFIN" działalność gospodarcza47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul.Platanowa 16
1118.AUDYT SZKOLENIA FINANSE spółka z o.o. - skrócona nazwa: AUDYT SZKOLENIA FINANSE Sp. z o.o.47-232 Kędzierzyn-Koźle, ul.Władysława Łokietka 9 lok.40
1119.Janina Mikosz BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza47-300 Krapkowice, ul.Kusocińskiego 2
1120.Krzysztof Potyra Biegły Rewident działalność gospodarcza48-300 Nysa, ul.Królowej Jadwigi 15/2
1121.Stanisława Groń Kancelaria Biegłego Rewidenta "BAD-DOR" działalność gospodarcza48-303 Nysa, ul.Makuszyńskiego 7
1122.Badanie Bilansów i Doradztwo Podatkowe "AUDYTOR" spółka cywilna45-301 Opole, ul.Dolnośląska 43
1123.Pierwsze Przedsiębiorstwo Rachunkowości i Podatków "BILANS" spółka z o.o.45-315 Opole, ul.Głogowska 37
1124."Rachunkowość-Audyt-Finanse BILANS" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Rachunkowość-Audyt-Finanse BILANS" Sp. z o.o.45-315 Opole, ul.Głogowska 37
1125."BAD-BIL" Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis spółka z o.o.45-064 Opole, ul.Kołłątaja 11
1126.A i E Consult - Opolska Grupa Auditingowa spółka z o.o.45-064 Opole, ul.Kołłątaja 11
1127.Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu związek rewizyjny45-075 Opole, ul.Krakowska 37
1128.Kancelaria Rachunkowo Podatkowa FinBad działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "FinBad"45-066 Opole, ul.Reymonta 29
1129.Agencja Biegłych Rewidentów "BADEX" spółka z o.o.45-072 Opole, ul.Reymonta 45
1130.Biuro Rachunkowe "AUDITING" Barbara Nowicka działalność gospodarcza45-015 Opole, ul.Rynek 16/2
1131.Eugeniusz Hoffmann Biuro Badań Bilansów i Innych Usług Księgowych "DEKRET" działalność gospodarcza45-767 Opole, ul.Wróblewskiego 47/2
1132.mgr Alina Poniatowska Biuro Badania Bilansów i Usług Księgowych działalność gospodarcza46-320 Praszka, ul.Senatorska 3
1133.Marian Pończochin Biuro Rachunkowe "KOMPUTER" działalność gospodarcza48-200 Prudnik, ul.Wyszyńskiego 31
1134.Maria Medyńska Badanie i Usługi Finansowo-Księgowe działalność gospodarcza46-250 Wołczyn, ul.Dworcowa 24/7
 
Województwo podkarpackie
 
1135.Maciej Kubica Biuro Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów działalność gospodarcza39-200 Dębica, ul.Budzisz 28
1136.Maria Adamczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza39-200 Dębica, ul.ks.Konarskiego 33/20
1137.mgr Emil Bal "REVIDENS" KANCELARIA AUDYTORSKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: REVIDENS37-500 Jarosław, ul.Grottgera 71
1138.Tadeusz Szymański KANCELARIA AUDYTORSKA działalność gospodarcza38-400 Krosno, ul.Kręta 26
1139.Andrzej Jaguszewski Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza38-400 Krosno, ul.Pużaka 37
1140.Józef Madej - Biegły Rewident AUD-FIN BILANS działalność gospodarcza38-400 Krosno, ul.Tysiąclecia 14
1141.Grzegorz Młynarczyk KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza38-400 Krosno, ul.Wieniawskiego 27
1142.Helena Koguc Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza37-300 Leżajsk, ul.Rynek 22
1143.Kancelaria Audytorsko-Podatkowa Paweł Kocoł działalność gospodarcza39-300 Mielec, al.Niepodległości 12
1144.MAKRO-BILANS Biuro Usług Finansowo-Księgowych spółka z o.o.39-300 Mielec, ul.Cyranowska 25
1145.Kancelaria Rachunkowość i Podatki mgr Halina Gągola działalność gospodarcza37-310 Nowa Sarzyna, ul.Azalii Pontyjskiej 4A
1146.Małgorzata Stępień - Biegły Rewident działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Małgorzata Stępień38-610 Polańczyk, os.Panorama 6/1
1147.Bolesław Bortnik działalność gospodarcza37-700 Przemyśl, ul.Mickiewicza 44
1148.Zespół Biegłych Rewidentów "BILANS" spółka z o.o.37-700 Przemyśl, ul.Słowackiego 104
1149.Kancelaria Prawno-Finansowa "Gravamen" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Prawno-Finansowa "Gravamen" Sp. z o.o.37-200 Przeworsk, ul.Piłsudskiego 1
1150.Irena Małek-Rodzinka Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza38-521 Rymanów-Zdrój, ul.Zdrojowa 13
1151.Jan Maciak KANCELARIA - biegły rewident - syndyk masy upadłości działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KANCELARIA - biegły rewident JAN MACIAK35-330 Rzeszów, Matysówka 232 D
1152.Wojtyra Grzegorz Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza35-030 Rzeszów, ul.3 Maja 22
1153.Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek działalność gospodarcza35-030 Rzeszów, ul.3 Maja 8
1154.Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości "ZEFiR - HLx" spółka z o.o.35-328 Rzeszów, ul.Geodetów 1
1155.Władysław Sondej Biuro Rachunkowe i Badania Sprawozdań Finansowych "SON" działalność gospodarcza35-202 Rzeszów, ul.Husarska 2/23
1156."EKSPERT" Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce spółka z o.o.35-006 Rzeszów, ul.Kopczyńskiego 8
1157.BIURO STUDIÓW I ANALIZ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Adam F.Weryński działalność gospodarcza35-010 Rzeszów, ul.ks.J.Jałowego 16/1
1158.EURO-BILANS Zespół Biegłych Rewidentów - R.Śliwińska i Partnerzy spółka partnerska35-025 Rzeszów, ul.Lisa Kuli 19/309
1159.Przedsiębiorstwo Usług Finansowo-Księgowych "Remiks" spółka z o.o.35-207 Rzeszów, ul.Pawia 12
1160."EURO-BILANS" Zespół Ekspertów spółka z o.o.35-025 Rzeszów, ul.płk.Lisa Kuli 19 p.309
1161.PODKARPACKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH związek rewizyjny35-061 Rzeszów, ul.Słoneczna 2
1162.MOORE STEPHENS Józef Król spółka z o.o.35-045 Rzeszów, ul.Staszica 10
1163.Andrzej Karpiak, Grzegorz Kielar spółka cywilna35-205 Rzeszów, ul.Warszawska 5/7
1164.Krystyna Dubiel Biuro Rachunkowe "Bilans" działalność gospodarcza38-500 Sanok, ul.Armii Krajowej 15/1
1165.Maria Fic BIURO RACHUNKOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW działalność gospodarcza38-500 Sanok, ul.I Armii WP 6/6
1166.Jadwiga Kiczorowska BIURO RACHUNKOWE PLUS działalność gospodarcza38-500 Sanok, ul.Konarskiego 22
1167.Biuro Rachunkowe Biegłych Rewidentów "EKSPERT-5" spółka z o.o.38-500 Sanok, ul.Krakowska 2
1168.Tadeusz Biskupski Biuro Rachunkowe "ATUT" działalność gospodarcza37-530 Sieniawa, ul.Kościuszki 40C
1169.Biuro Rachunkowe "TAKS" spółka z o.o.37-450 Stalowa Wola, ul.Ofiar Katynia 27/1
1170.Regina Fiałkowska - KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza37-450 Stalowa Wola, ul.Ofiar Katynia 33/3
1171.Maria Szeliga Biuro Usług Rachunkowości działalność gospodarcza38-203 Szebnie, ul.Zimna Woda 73
1172.Stanisław Cisło działalność gospodarcza39-400 Tarnobrzeg, ul.Konstytucji 3 Maja 21
1173.Kazimierz Stadnik - "Biuro Rachunkowe - FK" działalność gospodarcza39-400 Tarnobrzeg, ul.Kopernika 19/41
1174.Zespół Biegłych Rewidentów "FK-Ekspert" spółka z o.o.39-400 Tarnobrzeg, ul.Kościuszki 24
1175.Anna Pyra - Kancelaria Audytorska działalność gospodarcza39-400 Tarnobrzeg, ul.Zwierzyniecka 29/15
1176.Firma Audytorsko-Księgowa Ewa Hałucha działalność gospodarcza36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 20
 
Województwo podlaskie
 
1177.Marianna Sobolewska Z.U.R. "BUCHALTER" działalność gospodarcza16-300 Augustów, ul.Mazurska 6
1178.Henryk Kiełczewski "HENTOM"-AUDYT-DORADZTWO PODATKOWE I FINANSOWE działalność gospodarcza16-300 Augustów, ul.Śródmieście 11/6
1179.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA Renata Maria Dybowska działalność gospodarcza15-204 Białystok, ul.Andrukiewicza 2 lok.5
1180.Michał Czaban Biuro Rachunkowo-Podatkowe działalność gospodarcza15-864 Białystok, ul.Buska 2/2
1181.Wiesław Pietruczuk Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza15-080 Białystok, ul.Elektryczna 17/1
1182.Podlaskie Centrum Auditingu i Doradztwa "AUDYT" spółka z o.o.15-482 Białystok, ul.Fabryczna 39/41
1183."EMAG - Consulting" spółka z o.o.15-641 Białystok, ul.Fińska 3
1184."Bilans" spółka z o.o.15-697 Białystok, ul.gen.S.Maczka 70
1185.Irena Tiuryn "DORFIN" Doradztwo i Obsługa Finansowo-Księgowa działalność gospodarcza15-561 Białystok, ul.Gródecka 28
1186.BIEGŁY REWIDENT JANUSZ DOLIŃSKI działalność gospodarcza15-727 Białystok, ul.Hetmańska 25
1187.Biuro Rachunkowo-Usługowe "AUDYTOR" - Biegły Rewident - Mieczysław Lewkowicz działalność gospodarcza15-215 Białystok, ul.Konopnickiej 2/21
1188.N M Rachunkowość i Poradnictwo Nina Maksimiuk działalność gospodarcza15-868 Białystok, ul.Kozłowa 20 m.10
1189.Regina Sobolewska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza15-281 Białystok, ul.Legionowa 9A
1190.Teresa Sienkiewicz Biuro Usług "STER" Finanse-Rachunkowość działalność gospodarcza15-196 Białystok, ul.Makuszyńskiego 17
1191.Anna Jacewicz działalność gospodarcza15-232 Białystok, ul.Mickiewicza 80
1192.Marek Głowacki KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza15-365 Białystok, ul.Pogodna 27D/16
1193.FIRMA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA B.O. BIEGŁY REWIDENT Stanisława Perkowska działalność gospodarcza15-863 Białystok, ul. Radzymińska 2A m.17
1194.Zespół Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" spółka z o.o.15-002 Białystok, ul.Sienkiewicza 55A
1195.Audit and Tax Group spółka z o.o. - skrócona nazwa: Audit and Tax Group sp. z o.o.15-002 Białystok, ul.Sienkiewicza 55A lok.54-57
1196."CGP" spółka z o.o. - skrócona nazwa: CGP Sp. z o.o.15-203 Białystok, ul.Sienkiewicza 79A/401
1197.Kancelaria Biegłego Rewidenta "Buchalter" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Biegłego Rewidenta "Buchalter"15-048 Białystok, ul.Skorupska 22
1198.Halina Bidler Biuro Usług Księgowych działalność gospodarcza15-950 Białystok, ul.Starobojarska 12L 7U
1199.Biuro Rachunkowe mgr Grażyna Kowalewska-Dzienis działalność gospodarcza15-427 Białystok, ul.Starobojarska 22
1200.Ludmiła Waszczuk działalność gospodarcza15-687 Białystok, ul.Strażacka 35F
1201.Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i Jabłoński" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Firma Biegłych Rewidentów "Mazur i Jabłoński" Sp. z o.o.15-879 Białystok, ul.św.Rocha 5 lok.110
1202.Biuro Usług Księgowo-Audytorskich Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Buchalteria" Spółka z o.o. Grupa Finans-Serwis spółka z o.o.15-077 Białystok, ul.Warszawska 34
1203.Czesław Matejczuk Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza15-078 Białystok, ul.Warszawska 78/23
1204.Zespół Biegłych Rewidentów "Audytor" spółka z o.o.15-703 Białystok, ul.Zwycięstwa 8
1205.BIURO OBRACHUNKOWE I KSIĘGOWOŚCI RAISA DZIUNIK działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Obrachunkowe i Księgowości R.Dziunik17-100 Bielsk Podlaski, ul.Adama Mickiewicza 58 lok.5
1206.Jerzy Edward Wierciński działalność gospodarcza17-100 Bielsk Podlaski, ul.Warzywna 4
1207.Stanisława Michałowska działalność gospodarcza18-230 Ciechanowiec, ul.Sienkiewicza 18
1208.Zygfryd Sulewski Biuro Usług Księgowych "BILANS" działalność gospodarcza19-200 Grajewo, os.Broniewskiego 12
1209.Edward Rogało Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza19-124 Jaświły, Dolistowo Nowe 69A
1210.Firma "BB" Bogumiła Bęczkowska-Bacia działalność gospodarcza18-404 Łomża, al.Piłsudskiego 6
1211.Bogdan Wysocki działalność gospodarcza18-404 Łomża, ul.Mazowiecka 2/22
1212.Jerzy Kruszewski EDYTOR działalność gospodarcza18-400 Łomża, ul.Polowa 45 pok.201
1213.BIURO RACHUNKOWE ABAK KRYSTYNA PIESZKO działalność gospodarcza16-100 Sokółka, ul.Plac Kościuszki 5
1214.Irena Cichosz Firma Ekonomiczno-Prawna działalność gospodarcza - skrócona nazwa: FEP16-400 Suwałki, ul.1 Maja 4B
1215.Józef Osewski działalność gospodarcza16-400 Suwałki, ul.E.Plater 41A/2
1216.Alicja Bieńkowska "Consulting" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza16-400 Suwałki, ul.Korczaka 5/36
1217."REWIDENT-CONSULTING" spółka z o.o.16-400 Suwałki, ul.Kościuszki 110
1218.AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ DANIELA JASIULEWICZ działalność gospodarcza16-400 Suwałki, ul.M.Buczka 24
1219.BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW "DORADCA" spółka z o.o.16-400 Suwałki, ul.Noniewicza 10 lok.405
1220.Alicja Saładonis "RACH-MISTRZ" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza16-400 Suwałki, ul.Noniewicza 85c lok.17
1221.Zespół Biegłych Rewidentów "Spec" Stowarzyszenia Księgowych w Polsce spółka z o.o.16-400 Suwałki, ul.Utrata 2B
1222.Marian Rogowski Biuro Doradztwa Usług Finansowo-Księgowo-Podatkowych oraz badania bilansów działalność gospodarcza16-010 Wasilków, ul.Brzozowa 18
1223.Biuro Rachunkowe Feliksa Kowalewska działalność gospodarcza18-200 Wysokie Mazowieckie, ul.Wspólna 8
1224.Marian Czajka działalność gospodarcza18-300 Zambrów, ul.Podedwornego 23
 
Województwo pomorskie
 
1225.Jan Rutkowski "BILANS" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza89-606 Charzykowy, ul.Żwirowa 13
1226.Daniela Stoltmann BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH działalność gospodarcza89-606 Charzykowy, ul.Żwirowa 15
1227.Zbigniew Śpica działalność gospodarcza89-604 Chojnice, ul.Sportowa 3/3
1228.M 2 Audyt działalność gospodarcza89-650 Czersk, ul.Królowej Jadwigi 6
1229."ABAKUS" spółka z o.o.77-300 Człuchów, ul.Batorego 2
1230.Krystyna Skrabek Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Doradztwo Podatkowe - Biegły Rewident działalność gospodarcza82-440 Dzierzgoń, ul.Krzywa 6
1231.Andrzej Kruszyński Firma "STAN" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Firma "STAN"83-332 Dzierżążno, Borowo, ul.Spokojna 7
1232.Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych spółka z o.o.80-438 Gdańsk, ul.Aldony 17
1233.USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE "FIN-PRO" ALINA BIAŁEK działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "FIN-PRO"80-119 Gdańsk, ul.Asesora 94
1234.ARCHES SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW JANKOWIAK I PARTNERZY spółka partnerska80-299 Gdańsk, ul.Astronomów 5
1235."AUDIT-SYCOM" spółka z o.o.80-382 Gdańsk, ul.Beniowskiego 5
1236.Małgorzata Gaweł REVICONSULT działalność gospodarcza80-299 Gdańsk, ul.Biwakowa 22
1237.Sławomir Rodziewicz Kancelaria Księgowa "SALDO" działalność gospodarcza80-288 Gdańsk, ul.Bulońska 6A/5
1238.Danuta Jankowska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza80-423 Gdańsk, ul.Chrobrego 8
1239.Irena Wareliś Biuro Usług Audytorskich działalność gospodarcza80-809 Gdańsk, ul.Cieszyńskiego 24/22
1240.Helena Lenard działalność gospodarcza80-171 Gdańsk, ul.Cygańska Góra 22/2
1241.Irena Barzowska Biuro Biegłego Rewidenta "AKCEPT" działalność gospodarcza80-365 Gdańsk, ul.Czarny Dwór 6
1242.Roman Gierszewski Firma "RESTYTUCJA" działalność gospodarcza80-262 Gdańsk, ul.Dekerta 2/5
1243.Henryka Pokorowska FIRMA "re-USPOL" BIURO RACHUNKOWE - BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza80-456 Gdańsk, ul.Dygasińskiego 14
1244.Halina Sieńkowska "REVIDION" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza80-041 Gdańsk, ul.Dywizji Wołyńskiej 33D/5
1245.Juliusz Malinowski "JUBIL" Badanie Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza80-462 Gdańsk, ul.Dywizjonu 303 9C/7
1246.Biuro Biegłych Rewidentów "FINEX" spółka z o.o.80-724 Gdańsk, ul.Elbląska 54
1247.BIURO AUDYTORSKO RACHUNKOWE "T & W" spółka z o.o.80-292 Gdańsk, ul.Góralska 15B/3
1248."DORADCA AUDITORS" spółka z o.o.80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 212/6/4
1249.Jan Burakowski Zakład Doradztwa i Obsługi Finansowo-Księgowej "PROFIT" działalność gospodarcza80-126 Gdańsk, ul.Hausbrandta 3
1250."BILANS CONSULTING" spółka z o.o.80-299 Gdańsk, ul.Herkulesa 39
1251.Grażyna Łukjanow BIURO USŁUG RACHUNKOWO-AUDYTORSKICH działalność gospodarcza80-890 Gdańsk, ul.Heweliusza 11
1252."DM" Biuro Rachunkowe i Badania Bilansów spółka z o.o.80-462 Gdańsk, ul.Jana Pawła II 29D/30
1253.Biuro Biegłych Rewidentów "AUDIT-GM" spółka z o.o.80-252 Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina 15
1254.Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych "PARTNER" spółka z o.o.80-286 Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina 72/7
1255.Mieczysław Piekarski Biuro Rachunkowe "DELTA" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BR "DELTA"80-041 Gdańsk, ul.Krzemowa 21/16
1256.Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych "NOTA" spółka z o.o.80-880 Gdańsk, ul.Lastadia 35 lok.2
1257.Towarzystwo Audytorskie "BOOKING SERVICE" spółka z o.o.80-464 Gdańsk, ul.Leszczyńskich 9
1258.Jerzy Leszkowicz BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH I BADANIA BILANSÓW działalność gospodarcza80-298 Gdańsk, ul.Lirowa 18
1259.Biuro Biegłych Rewidentów "FIN-BAD" spółka z o.o.80-743 Gdańsk, ul.Łąkowa 35/38
1260.Tadeusz Karczyński "AUDYTOR" Rachunkowość i Finanse działalność gospodarcza80-299 Gdańsk, ul.Marsa 40
1261.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA TOMASZ SZANEL działalność gospodarcza80-034 Gdańsk, ul.Nieborowska 21A/3
1262.Audytorska Spółka Doradztwa Podatkowego "IRES" spółka z o.o.80-826 Gdańsk, ul.Ogarna 72
1263."AK-PA" Biuro Biegłego Rewidenta spółka z o.o. - skrócona nazwa: "AK-PA" Biuro Biegłego Rewidenta Spółka z o.o.80-169 Gdańsk, ul.Otwarta 38B lok.8
1264."BILANS" Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.80-460 Gdańsk, ul.Pilotów 12A/31
1265."MOORE STEPHENS Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy - Kancelaria Biegłych Rewidentów" spółka z o.o.80-804 Gdańsk, ul.Rogaczewskiego 9/19
1266.Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości "VERTO-AUDIT" spółka z o.o.80-822 Gdańsk, ul.Rzeźnicka 58
1267."ABS-AUDIT" KANCELARIA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA ANNA BIEŃ-SZYMAŃCZAK działalność gospodarcza80-463 Gdańsk, ul.Skarżyńskiego 5B/7
1268.REWERS - USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: REWERS80-299 Gdańsk, ul.Smugowa 9F
1269.REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z o.o.80-137 Gdańsk, ul.Starodworska 1
1270.Gdańska Grupa Audytorów spółka z o.o.80-837 Gdańsk, ul.Straganiarska 28/30
1271.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA KRZYSZTOF PAWELSKI działalność gospodarcza80-354 Gdańsk, ul.Subisława 31H/3
1272.Elżbieta Smogur "AK-PA" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza80-116 Gdańsk, ul.Szara 22/4
1273.Bogusław Konarzewski BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA "AUDIT" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BBR "AUDIT"80-335 Gdańsk, ul.Szyprów 9E/7
1274.Jadwiga Zemło Usługi Księgowe-Bilans działalność gospodarcza80-328 Gdańsk, ul.Świerkowa 11/3
1275.TAX-AUDYTOR M.Butkowska spółka z o.o.80-886 Gdańsk, ul.Targ Drzewny 3/7
1276."VISTA" Audytorzy, Księgowi i Doradcy spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Vista" Sp. z o.o.80-255 Gdańsk, ul.Topolowa 8/9
1277."NTR-AUDIT" spółka z o.o.80-237 Gdańsk, ul.Uphagena 27
1278."ATUT" USŁUGI RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE JOLANTA ORŁOWSKA BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "ATUT"80-437 Gdańsk, ul.Wajdeloty 1/7
1279.SPÓŁKA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA TAX spółka z o.o. - skrócona nazwa: Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX spółka z o.o.80-437 Gdańsk, ul.Wajdeloty 13
1280.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA WERONIKA KLISZ działalność gospodarcza80-298 Gdańsk, ul.Wiolinowa 10
1281.Joanna Idem-Burchard B-IDEM BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: B-IDEM BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA80-312 Gdańsk, ul.Wita Stwosza 19/1
1282.Alina Orłowska Kancelaria Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza80-299 Gdańsk, ul.Witrażowa 4, Nowy Świat
1283.Włodzimierz Kusiak AUDYT I DORADZTWO KSIĘGOWE "Q-AUDYT" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Włodzimierz Kusiak "Q-AUDYT"80-286 Gdańsk, ul.Z.Nałkowskiej 4B/6
1284.Kancelaria Biegłego Rewidenta "Optimist" Barbara Jońca Biegły Rewident działalność gospodarcza80-288 Gdańsk, ul.Związku Jaszczurczego 1/58
1285.Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" związek rewizyjny80-244 Gdańsk-Wrzeszcz, ul.Grunwaldzka 102
1286.Grupa Audytorska "re-VISTA" spółka z o.o.81-364 Gdynia, ul.3 Maja 27/15
1287."Pro-Bilans" J.K. spółka z o.o.81-520 Gdynia, ul.Akacjowa 19A
1288.Stanisława Czaplińska Biuro Biegłego Rewidenta "Bilans" działalność gospodarcza81-402 Gdynia, ul.Biskupa Dominika 45/11
1289.IWONA TROKA BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE działalność gospodarcza81-586 Gdynia, ul.bł.Królowej Jadwigi 62
1290.Lidia Grela KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW działalność gospodarcza81-402 Gdynia, ul.bpa Dominika 14/14
1291.Krystyna Daroszewska Biuro Audytorsko-Konsultingowe działalność gospodarcza81-572 Gdynia, ul.Górnicza 6/26
1292.Łucja Tabędzka działalność gospodarcza81-438 Gdynia, ul.Grottgera 44/1
1293.Jolanta Tchórzewska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza81-155 Gdynia, ul.Hutnicza 3
1294."ATEST" spółka z o.o.81-212 Gdynia, ul.Hutnicza 3
1295.Kazimiera Ciupińska działalność gospodarcza81-601 Gdynia, ul.Izydy 17
1296.KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I AUDYTU "DOMENA" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KDPiA "DOMENA"81-570 Gdynia, ul.Jelenia 11
1297.Kancelaria Biegłych Rewidentów "DOMENA" spółka partnerska - skrócona nazwa: KBR "DOMENA" sp.p.81-570 Gdynia, ul.Jelenia 11
1298.Wiesława Sitkowska "Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta" działalność gospodarcza81-597 Gdynia, ul.Kruczkowskiego 3A/2
1299.Biuro Rewizyjno-Doradcze "REA" spółka z o.o.81-472 Gdynia, ul.Legionów 109/1
1300.Krystyna Chmielarczyk Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza81-597 Gdynia, ul.Leopolda Staffa 15B/3
1301.Irena Wizimirska Biuro Rachunkowe "AUDIT" działalność gospodarcza81-589 Gdynia, ul.Lukrecjowa 51B/21
1302.Marcin Biliński Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza81-581 Gdynia, ul.Nowodworcowa 3A/A/6
1303.Wojciech Adamowicz Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza81-245 Gdynia, ul.Okrzei 18/30
1304.Zdzisław Janiszewski Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza81-591 Gdynia, ul.Paprykowa 12
1305.Beata Czyżewska "CBS-AUDYT" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "CBS-AUDYT" Beata Czyżewska81-549 Gdynia, ul.Parkowa 6E/1
1306.Jerzy Łopacki Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza81-337 Gdynia, ul.Rotterdamska 9
1307.Beata Nawrot AUDYT I DORADZTWO PODATKOWE "PROFIT" działalność gospodarcza81-549 Gdynia, ul.Spokojna 20D/3
1308.Zespół Biegłych Rewidentów "Saldo-Kredyt" spółka z o.o.81-356 Gdynia, ul.Starowiejska 24/1
1309."ATUT PLUS" Biuro Rachunkowo-Audytorskie Dorota Przytarska-Buja działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "ATUT PLUS"81-356 Gdynia, ul.Starowiejska 26/4
1310."NORD-COM" spółka z o.o.81-363 Gdynia, ul.Starowiejska 37 lok.3
1311.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA AKADIUSZ GRABOWSKI działalność gospodarcza81-616 Gdynia, ul.Strażacka 12/86
1312."REGNITUM" spółka z o.o.81-458 Gdynia, ul.Szczeblewskiego 15
1313.Marian Ratajczak działalność gospodarcza81-304 Gdynia, ul.Śląska 78 m.24
1314.FIDUS CONSULT MARZENA WOŁOSIUK działalność gospodarcza81-388 Gdynia, ul.Świętojańska 74/3
1315.Roman Kwiatkowski BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BIURO RACHUNKOWE81-603 Gdynia, ul.Wacława Gierdziejewskiego 10
1316.REWIKOM AUDYTOR Edward Niedźwiedź działalność gospodarcza - skrócona nazwa: REWIKOM AUDYTOR81-376 Gdynia, ul.Wacława Sieroszewskiego 17/1
1317.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Grela i Wspólnicy spółka z o.o. - skrócona nazwa: KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Grela i Wspólnicy Sp. z o.o.81-317 Gdynia, ul.Warszawska 20 lok.4
1318.Biuro Ekonomiczno-Prawne "PROMAR" spółka z o.o.81-395 Gdynia, ul.Władysława IV 43
1319.Anna Kraszek Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza76-251 Kobylnica, ul.Malwowa 4
1320.Biuro Rachunkowe "STAN" Stanisław Wroński działalność gospodarcza83-400 Kościerzyna, ul.8 Marca 6A
1321.Halina Kośnik Usługi Księgowe działalność gospodarcza82-500 Kwidzyn, ul.Kasprowicza 20K/19
1322.Marianna Mielewczyk BILANS-BADANIA-ANALIZY działalność gospodarcza84-300 Lębork, ul.Legionów Polskich 15/2
1323.Bogumiła Antoniak Firma "STORNO" działalność gospodarcza84-300 Lębork, ul.Staromiejska 1/3
1324.USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE, DORADZTWO PODATKOWE Cecylia Lisowska Biegły Rewident działalność gospodarcza82-200 Malbork, ul.Stefana Żeromskiego 12
1325.Henryk Jankowiak "ARCHES" Biuro Finansowo-Rachunkowe działalność gospodarcza82-200 Malbork, ul.Żeromskiego 36
1326.Edmund Koliński "Biuro Rachunkowe" działalność gospodarcza89-641 Nowa Cerkiew, Krojanty, ul.Osiedlowa 11
1327.KANCELARIA USŁUG AUDYTORSKO-RACHUNKOWYCH "LEGE-ARTIS" spółka z o.o.83-000 Pruszcz Gdański, ul.Chopina 2
1328.MARIA STANISŁAWSKA BIURO RACHUNKOWE "KAMASTA" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "KAMASTA"83-000 Pruszcz Gdański, ul.Chopina 36
1329.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JADWIGA URBAŃSKA-DĄBEK działalność gospodarcza83-000 Pruszcz Gdański, ul.Jacka Soplicy 6/1
1330."TRANSFER" spółka z o.o.83-000 Pruszcz Gdański, ul.Obrońców Poczty Polskiej 3/6
1331.PROFIT-TAX AUDIT spółka z o.o.83-000 Pruszcz Gdański, ul.Przemysłowa 2
1332.Doradztwo Finansowe,Ekonomiczne i Podatkowe "FINANSER" spółka z o.o.76-200 Słupsk, pl.Dąbrowskiego 3
1333.DOR-BIL KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BIRUTA WANDA KOŁOSOWSKA działalność gospodarcza76-200 Słupsk, ul.Jagiellońska 1
1334.Agencja Usługowa "PROPOL" spółka z o.o.76-200 Słupsk, ul.Kowalska 2/6
1335.Zespół Ekspertów Finansowych "AUDITOR" spółka z o.o.81-805 Sopot, al.Niepodległości 800/8
1336."ABC-Auditing" spółka z o.o.81-820 Sopot, ul.23 Marca 91A/57
1337.Leokadia Mordas Biuro Audytorsko-Doradcze działalność gospodarcza81-747 Sopot, ul.3 Maja 17B/10
1338.Ewa Dreliszak Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza81-706 Sopot, ul.Obrońców Westerplatte 38
1339.Dorota Kania Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR Dorota Kania81-706 Sopot, ul.Obrońców Westerplatte 38
1340.BIURO RACHUNKOWE MAREK SOWIŃSKI działalność gospodarcza81-706 Sopot, ul.Obrońców Westerplatte 38
1341.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW EUROLINKS spółka z o.o. - skrócona nazwa: KBR EUROLINKS Sp. z o.o.81-775 Sopot, ul.Obrońców Westerplatte 38
1342.Alfred Radosz "ALRAD" Biuro Ekspertyz, Analiz i Badania Bilansów działalność gospodarcza81-881 Sopot, ul.Oskara Kolberga 18A/7
1343.EL COUNT AUDIT I CONSULTING spółka z o.o.81-874 Sopot, ul.Reja 13/15
1344.Maria Karczewska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza83-200 Starogard Gdański, ul.Sienkiewicza 12
1345."Audytor" Kancelaria Księgowa Bożena Dziuba działalność gospodarcza83-010 Straszyn, Rotmanka, al.Piłsudskiego 12
1346.Mariola Akerman "ART-EKO" działalność gospodarcza83-110 Tczew, ul.Korczaka 19
1347.SYSTEM-BIS BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza83-110 Tczew, ul.Obrońców Westerplatte 24
1348.Wiesław Redkiewicz Biuro Usług Księgowych działalność gospodarcza83-110 Tczew, ul.Obrońców Westerplatte 7
1349.Bogusław Łuczak DEBET Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza83-110 Tczew, ul.Pułaskiego 10B
1350."BILANS" spółka z o.o.83-110 Tczew, ul.Wojska Polskiego 10/3
1351.Jerzy Kamień Biuro Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego działalność gospodarcza83-110 Tczew, ul.Wyczółkowskiego 33
1352.mgr Elżbieta Nowicka BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA "REPORT" działalność gospodarcza76-270 Ustka, ul.Żeglarzy 16
1353."Biuro Usług Księgowych FINANS-BUK" spółka z o.o.84-200 Wejherowo, ul.12 Marca 165
1354.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SKORPION" działalność gospodarcza84-200 Wejherowo, ul.Narutowicza 23/11
1355."PERFEKTA-AUDYTOR" spółka z o.o.84-200 Wejherowo, ul.Złota 9
 
Województwo śląskie
 
1356.Ireneusz Wieczorek Kancelaria Ekonomiczno-Finansowa działalność gospodarcza42-500 Będzin, ul.Sączewskiego 27
1357.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AUDYT" spółka z o.o.43-309 Bielsko-Biała, al.Armii Krajowej 193
1358.Janina Stoczek działalność gospodarcza43-300 Bielsko-Biała, ul.Akademii Umiejętności 22
1359.Halina Markiewicz "MEDIMAR" działalność gospodarcza43-300 Bielsko-Biała, ul.Batorego 17/5
1360.Krystyna Ochman Kancelaria - dyplomowany ekonomista działalność gospodarcza43-346 Bielsko-Biała, ul.Centralna 20
1361.Helena Nalborczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza43-346 Bielsko-Biała, ul.Dusznicka 37
1362.Stanisław Wróbel Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza43-300 Bielsko-Biała, ul.Grota Roweckiego 22/3
1363.Rewit Południe spółka z o.o. - skrócona nazwa: Rewit Południe sp. z o.o.43-300 Bielsko-Biała, ul.Hugona Kołłątaja 14 lok.5
1364."REKORD-WESPRA" Zespół Weryfikacji Bilansów i Organizacji Rachunkowości spółka z o.o.43-300 Bielsko-Biała, ul.I Dywizji Pancernej 45 lok. 114
1365."Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy Biegli Rewidenci" spółka partnerska - skrócona nazwa: Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy43-300 Bielsko-Biała, ul.Krakowska 68
1366.mgr inż. Alojzy Korzus Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza43-314 Bielsko-Biała, ul.Marzanny 3
1367.Przedsiębiorstwo Usługowe "BOOK-KEEPER" Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.43-300 Bielsko-Biała, ul.Paderewskiego 4/1B
1368.Czesława Klimunt-Kowalska działalność gospodarcza43-309 Bielsko-Biała, ul.Przedwiośnie 13
1369."AUDYT" Krystyna Buzikiewicz KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza43-305 Bielsko-Biała, ul.Słupska 3
1370.EKSPERT Zakład Usług Księgowo - Finansowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.43-300 Bielsko-Biała, ul.Wrzosowa 33
1371.Beskidzka Kancelaria Biegłych Rewidentów "PARTNER" spółka z o.o.43-300 Bielsko-Biała, ul.Wyzwolenia 94
1372.Mariusz Chorzewski Biuro Rachunkowe "ALIMAR" działalność gospodarcza43-150 Bieruń, ul.Bojszowska 17
1373.Przedsiębiorstwo Usługowe "BIREX" spółka z o.o.43-360 Bystra, ul.Wyzwolenia 10
1374.Kancelaria Audytorska "WIKTOR" spółka z o.o.41-902 Bytom, ul.Łużycka 12
1375.Monika Gargol Biuro Usług Księgowych Biegły Rewident działalność gospodarcza41-902 Bytom, ul.Moniuszki 26
1376.Magdalena Merwart "m-Audyt" działalność gospodarcza42-902 Bytom, ul.Moniuszki 26 p.4
1377.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW DORFIN spółka z o.o. - skrócona nazwa: KBR DORFIN Sp. z o.o.41-902 Bytom, ul.Rostka 9 lok.6
1378.Przedsiębiorstwo Usługowe "RACHPOL" spółka z o.o.41-902 Bytom, ul.Rynek 6/1
1379.Biuro audytorsko-księgowe działalność gospodarcza41-506 Chorzów, ul.Armii Krajowej 9a
1380.Biuro Księgowo-Podatkowe "KONCEPT - FINANSE" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "KONCEPT - FINANSE"41-500 Chorzów, ul.Narutowicza 1
1381.Elwira Klof działalność gospodarcza41-500 Chorzów, ul.Różana 1A
1382.GALEX KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA GAŁUSZKA JOLANTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: GALEX JOLANTA GAŁUSZKA43-400 Cieszyn, ul.Bobrecka 27
1383.Andrzej Matuszek Biegły Rewident Biuro Usług Księgowo-Podatkowych działalność gospodarcza43-400 Cieszyn, ul.Paderewskiego 37
1384.Barbara Kapicka KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza43-400 Cieszyn, ul.Pokoju 1
1385.Grzegorz Minczanowski Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza43-400 Cieszyn, ul.Pokoju 1
1386.Kancelaria Biegłego Rewidenta Wojciech Jamróz działalność gospodarcza43-300 Cieszyn, ul.Wyższa Brama 35
1387.Jadwiga Szczotka Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.Krzanowskiego 23
1388.Krzysztof Wartak Biuro Usług Księgowych "SALDO" działalność gospodarcza41-250 Czeladź, ul.Ciołkowskiego 45
1389.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA TERESA GRĘDA działalność gospodarcza41-253 Czeladź, ul.Pułaskiego 7
1390.Biuro Doradztwa Finansowo-Księgowego Cabaj-Pudo Grażyna działalność gospodarcza41-250 Czeladź, ul.Składkowskiego 20A/48
1391.Przedsiębiorstwo Usług Księgowych "KIFIN" spółka z o.o.44-230 Czerwionka, ul.Kolejowa 2
1392.KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "KUFIKS" spółka z o.o.44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul.Szyb Zachodni 26
1393.Tadeusz Kołek Biuro Biegłych Rewidentów "TAMAK" działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, al.Armii Krajowej 72 lok.19
1394.Biuro Biegłych Rewidentów "EKSPERT" Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.42-216 Częstochowa, al.Niepodległości 20/22
1395.Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości związek rewizyjny42-200 Częstochowa, ul.Armii Krajowej 64
1396.Halina Podsiadły Biegły Rewident działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Bialska 61 m.19
1397.Olga Nocoń Biuro Rachunkowości i Doradztwa Finansowego "NOBIT" działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Bór 143/157
1398.mgr Teresa Krzysińska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Fertnera 8/10
1399."PARTNER" Zespół Biegłych Rewidentów i Doradców Gospodarczych spółka z o.o.42-226 Częstochowa, ul.Gnaszyńska 4
1400.KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA "REWIDENT" mgr ALINA MOŹDZIOCH działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Jagiellońska 1
1401.Janina Detko Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Jasnogórska 70/1
1402.mgr Eugeniusz Głód Kancelaria Biegłego Rewidenta "Eks-Fin" działalność gospodarcza42-218 Częstochowa, ul.Kilińskiego 154
1403.Zygmunt Moczulski NEK "M" International Co. Ltd. działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Kilińskiego 16/11
1404.BIURO BADANIA BILANSÓW I USŁUG KSIĘGOWYCH "AUDYT" - BIEGŁY REWIDENT HELENA BARTOSIEWICZ działalność gospodarcza42-299 Częstochowa, ul.Lipowa 49/15
1405.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI AUDYT PODATKI RACHUNKOWOŚĆ FINANSE GAWROŃSKI WOJCIECH PIOTR działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Wojciech Piotr Gawroński - ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
42-200 Częstochowa, ul.Michałowskiego 15/20
1406.Maria Walko Biuro Badań Bilansów i Rachunkowości "PLUS" działalność gospodarcza42-208 Częstochowa, ul.Mireckiego 27/10
1407.Alicja Kucharska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Oleńki 17
1408.Dorota Kowalska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Stanisławy 11
1409.Henryka Rorat Biuro Badań Bilansów i Usług Finansowo-Księgowych "Consultant" działalność gospodarcza42-200 Częstochowa, ul.Witosa 8/39
1410.Kancelaria Finansowo-Księgowa LOGOS spółka z o.o.41-303 Dąbrowa Górnicza, al.J.Piłsudskiego 34 lok.630A
1411.MARCIN KRUPA AUDYT I DORADZTWO działalność gospodarcza41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Krasińskiego 1 m.84
1412."REWIDENT" spółka z o.o.41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Mickiewicza 14/15
1413.AUDYT I DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE MIROSŁAWA DRÓŻDŻ działalność gospodarcza44-121 Gliwice, ul.Czwartaków 11/15
1414.Kancelaria Audytorska 2A spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o.o.44-121 Gliwice, ul.Dekabrystów 22
1415.Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych "BANKFIRM" spółka z o.o.44-100 Gliwice, ul.Długa 17
1416.Kancelaria Księgowo-Audytorska spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Księgowo-Audytorska Sp. z o.o.44-100 Gliwice, ul.Dworcowa 40 lok.11
1417.KANCELARIA KSIĘGOWO-AUDYTORSKA Robert Szumski działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KKA44-100 Gliwice, ul.Dworcowa 40/11
1418.Ewa Torońska Biuro Biegłego Rewidenta "Sigma" działalność gospodarcza44-100 Gliwice, ul.Głowackiego 58
1419.Joanna Kobel Kancelaria rachunkowa działalność gospodarcza44-100 Gliwice, ul.Gwardii Ludowej 8/5
1420."Martan-Consulting" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Martan-Consulting" Sp. z o.o.44-100 Gliwice, ul.Jasnogórska 9
1421.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BARBARA GAŁUSZKA działalność gospodarcza44-110 Gliwice, ul.Jasnogórska 9 pok.309
1422."SALDO-BIZNES" spółka z o.o.44-101 Gliwice, ul.Kozielska 18
1423.Jadwiga Król BIURO USŁUG RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza44-100 Gliwice, ul.ks.Dzierżonia 59/1
1424.ACC-KANCELARIA AUDYTORSKA JAN GENDEK działalność gospodarcza44-113 Gliwice, ul.Literatów 12
1425.Irena Furman IRFUR Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza44-100 Gliwice, ul.Ludwika Zamenhofa 25
1426.ROMAN SEREDYŃSKI-AUDYT działalność gospodarcza44-105 Gliwice, ul.Obrońców Pokoju 15/5
1427."AVAL Audyt i Usługi Finansowo - Księgowe spółka z o.o.44-100 Gliwice, ul.Prymasa S.Wyszyńskiego 11
1428.Małgorzata Maj Biuro Usług Ekonomiczno-Finansowych "ESTYMA" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: ESTYMA44-100 Gliwice, ul.Toszecka 102
1429.Krystyna Borowska INTEKS BIURO INFORMATYCZNO-KSIĘGOWE działalność gospodarcza44-100 Gliwice, ul.Zabrska 5A
1430."Biuro Badań Bilansów i Usług Księgowych EKONOMISTA z udziałem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach" spółka z o.o.44-100 Gliwice, ul.Zwycięstwa 47
1431.Bożena Trzaska Kancelaria "Biegły Rewident" działalność gospodarcza43-609 Jaworzno, al.J.Piłsudskiego 60/90
1432.Śląska Firma Auditingu i Doradztwa "AUDIT" spółka z o.o.40-950 Katowice, pl.Grunwaldzki 8/10 pok.135
1433.Helena Strzemecka Firma Polekspert działalność gospodarcza40-078 Katowice, pl.Wolności 12
1434.Stanisława Ozga Biuro Usług Księgowych "BILANS" działalność gospodarcza40-672 Katowice, ul.Armii Krajowej 151
1435.Jadwiga Bul Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza40-301 Katowice, ul.Budowlana 4
1436.Biuro Rachunkowe "LEGE ARTIS" spółka cywilna40-301 Katowice, ul.Budowlana 4
1437.Henryk Stefański Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident działalność gospodarcza40-182 Katowice, ul.Cedrowa 72
1438.LEX-FIN spółka z o.o.40-121 Katowice, ul.Chorzowska 50
1439.Kancelaria Biegłych Rewidentów Rewido spółka z o.o.40-119 Katowice, ul.Dobra 13
1440.Biuro Usług Finansowo-Księgowych Danuta Stochel działalność gospodarcza40-060 Katowice, ul.Fliegera 9
1441.Zespół Biegłych Rewidentów STORNO spółka z o.o.40-594 Katowice, ul.Gallusa 6/31
1442."AUDITEX" spółka z o.o.40-861 Katowice, ul.Gliwicka 234
1443.Zespół Rewidentów Księgowych "ADVISOR" spółka z o.o.40-079 Katowice, ul.Gliwicka 4/7
1444.Stefan Sokołowski Rewizja Finansowa działalność gospodarcza40-018 Katowice, ul.Graniczna 49B/63
1445.Stanisław Stec Biuro Rachunkowe "PATRONAT" działalność gospodarcza40-018 Katowice, ul.Graniczna 61B
1446.Zofia Jakubiec BIURO RACHUNKOWE "7 X 7" działalność gospodarcza40-082 Katowice, ul.Jana III Sobieskiego 7
1447."AUDYT I DORADZTWO PAWLIK, MODZELEWSKI I WSPÓLNICY" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "AUDYT I DORADZTWO PAWLIK, MODZELEWSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o.40-703 Katowice, ul.Kłodnicka 9c
1448."SECESJA" Zespół Biegłych Rewidentów spółka z o.o.40-578 Katowice, ul.Kossak Szczuckiej 15 lok.1
1449.Elfryda Chmura Badanie Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza40-717 Katowice, ul.Koszalińska 1B/35
1450.Wiesława Romanowska "ISTECH-COMP" działalność gospodarcza40-600 Katowice, ul.Kościuszki 229
1451.Halina Wielgus BIURO RACHUNKOWE "H.W." działalność gospodarcza40-723 Katowice, ul.ks.Bromboszcza 11/18
1452.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JAN PSTRAŚ - AUDYT, DORADZTWO działalność gospodarcza40-737 Katowice, ul.Małopolska 7
1453."PLUTOS" KANCELARIA AUDYTU I DORADZTWA PODATKOWEGO ANDRZEJ PULUT działalność gospodarcza40-213 Katowice, ul.Markiefki 34/1
1454."Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego" spółka z o.o.40-077 Katowice, ul.Matejki 4
1455.GRUPA GUMUŁKA-AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o.40-077 Katowice, ul.Matejki 4
1456.AUDYTORZY I DORADCY spółka z o.o. - skrócona nazwa: AUDYTORZY I DORADCY Spółka z o.o.40-085 Katowice, ul.Mickiewicza 29
1457."BAD-BIL" spółka z o.o.40-146 Katowice, ul.Mikusińskiego 15/6
1458.HAŁAS KLAUDIA BIURO USŁUGOWE "EKSPERT" działalność gospodarcza40-146 Katowice, ul.Mikusińskiego 40/16
1459.Ewa Sobczak Biegły Rewident działalność gospodarcza40-622 Katowice, ul.Odrodzenia 2
1460.Piotr Kołodziejczyk "FINANSPOL" działalność gospodarcza40-759 Katowice, ul.Ogrodowa 12
1461.Aleksandra Wróbel-Żychoń Biuro Rachunkowo-Podatkowe "Aleksandra" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BRP ALEKSANDRA40-772 Katowice, ul.Panewnicka 129
1462."Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek" spółka z o.o.40-954 Katowice, ul.Powstańców 34
1463."MOORE STEPHENS-KATOWICE" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "MOORE STEPHENS-KATOWICE" sp. z o.o.40-954 Katowice, ul.Powstańców 34 lok. 206
1464.KANCELARIA AUDYTORSKA ALEKSANDRA NOWAK działalność gospodarcza40-847 Katowice, ul.Pukowca 15
1465."Kancelaria Biegłych Rewidentów" spółka z o.o.40-555 Katowice, ul.Rolna 43
1466.Kancelaria Biegłych Rewidentów KSIĘGA spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Biegłych Rewidentów KSIĘGA sp. z o.o.40-203 Katowice, ul.Roździeńskiego 188 B
1467."BUFIKS" Biuro Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.40-084 Katowice, ul.Sokolska 3
1468.SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY związek rewizyjny40-084 Katowice, ul.Sokolska 3
1469.Maria Pszczoła Biuro Usług Księgowych działalność gospodarcza40-018 Katowice, ul.Sowińskiego 29/8
1470.Przedsiębiorstwo Usługowe "PAGE" spółka z o.o.40-534 Katowice, ul.Zimorodków 13
1471.Helena Balas Biuro Rachunkowości i Doradztwa Finansowego "HELP" działalność gospodarcza42-100 Kłobuck, Lgota, ul.Północna 7
1472.Biuro Audytorsko-Księgowe Danuta Tekielska działalność gospodarcza42-100 Kłobuck, ul.Skorupki 10
1473.Julia Dorota Klecha Biuro Usług Księgowych i Badanie Bilansów "SALDO" działalność gospodarcza42-100 Kłobuck, ul.Wiśniowa 5
1474.mgr Arkadiusz Spratek - USŁUGOWY ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI "DEBECIK" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: UZR "DEBECIK"43-340 Kozy, ul.Wieżowa 7
1475.Jerzy Cisowski Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza42-700 Lubliniec, pl.K.Mańki 8
1476.Jerzy Wołowczyk Biuro Rachunkowości i Badania Bilansów działalność gospodarcza42-700 Lubliniec, ul.Szeroka 48
1477.Barbara Pawlik Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza43-190 Mikołów, ul.Paprotek 118
1478.Przedsiębiorstwo Usług Podatkowo-Księgowych "BILANS T-Z" spółka z o.o.34-360 Milówka, ul.Jodłowa 10
1479.Przedsiębiorstwo Usługowe "AUDYTOR" spółka z o.o.41-400 Mysłowice, ul.Cegielniana 14 skr.poczt.80
1480.KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PODATKOWEGO BOŻENA KSIĘŻOPOLSKA działalność gospodarcza41-400 Mysłowice, ul.Katowicka 17
1481.mgr Piotr Białas Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Obrachunkowe41-400 Mysłowice, ul.Kormoranów 13
1482.Bogumiła Zalega Biuro Badań Bilansów "AUDYTOR" działalność gospodarcza42-300 Myszków, ul.Błękitna 1
1483.Teresa Błaszczyk-Raszczyk Biuro Rachunkowości i Badania Bilansów działalność gospodarcza43-180 Orzesze, ul.Szklarska 7B/6
1484.Stanisław Ferdyn Usługi i Doradztwo w Zakresie Rachunkowości i Finansów działalność gospodarcza41-948 Piekary Śląskie, ul.Modrzejewskiej 5
1485.Kancelaria Biegłego Rewidenta Izabela Tomica działalność gospodarcza43-418 Pogwizdów, ul.Górna 2
1486.BIURO RACHUNKOWE "KONTO" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KONTO42-480 Poręba, ul.Górnośląska 56
1487.Kancelaria Biegłych Rewidentów "REWIDPOL" spółka z o.o.43-200 Pszczyna, ul.Biskupa Bednorza 19 lok.9
1488."BIURO USŁUG AUDYTORSKICH - mgr Sławomir Wąsowicz" działalność gospodarcza47-400 Racibórz, ul.Agnieszki 21
1489.Elżbieta Kuśmierz "EL-PLUS" Biuro Rewiz.-Konsult. działalność gospodarcza47-400 Racibórz, ul.Goduli 13
1490.Krystyna Adamska działalność gospodarcza47-400 Racibórz, ul.Katowicka 21/18
1491."PORAFIN" spółka z o.o.47-400 Racibórz, ul.Kolejowa 18
1492."BILANS" Biuro Rewizyjno-Konsultingowe Gerard Ceglarek i Partnerzy - Biegli rewidenci spółka partnerska47-400 Racibórz, ul.Morcinka 1
1493.Kancelaria Podatkowo-Księgowa "LEX" spółka z o.o.47-400 Racibórz, ul.Zborowa 4
1494.Kancelaria Biegłego Rewidenta "CONTRA" Zofia Kluźniak działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR "CONTRA" Zofia Kluźniak42-242 Rędziny, ul.Witosa 49
1495.ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI "AWE" spółka z o.o. - skrócona nazwa: ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI "AWE"41-709 Ruda Śląska, ul.Niedurnego 55/1
1496.Teodor Jonda działalność gospodarcza41-704 Ruda Śląska, ul.Piechy 8/4
1497.Katarzyna Walewska BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza41-707 Ruda Śląska, ul.Piłsudskiego 221
1498.Bożena Ballon Kancelaria Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego działalność gospodarcza41-704 Ruda Śląska, ul.Zielińskiego 4/8
1499.BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH I AUDYTORSKICH "SALDO" AGNIESZKA LESZCZYŃSKA działalność gospodarcza44-200 Rybnik, ul.Długosza 10/3
1500.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA EWA WISTUBA-CIEPLIK działalność gospodarcza44-270 Rybnik, ul.Gruntowa 69B
1501.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA LIDIA BERNACKA działalność gospodarcza44-200 Rybnik, ul.Jankowicka 23/25
1502.BIURO RACHUNKOWE STAŃCZYK działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BIURO RACHUNKOWE STAŃCZYK44-200 Rybnik, ul.Kościuszki 58/5
1503.Regionalny Związek Rewizyjny związek rewizyjny44-200 Rybnik, ul.Łony 9
1504.Kancelaria Finansowo-Księgowa spółka z o.o.44-200 Rybnik, ul.Łony 9
1505."BILANS" spółka z o.o.44-218 Rybnik, ul.Plebiscytowa 5
1506.SIMAR Ltd spółka z o.o.44-200 Rybnik, ul.Smolna 25
1507.Biuro Rachunkowe Eugenia Maleszewska-Gamoń działalność gospodarcza44-251 Rybnik, ul.Żorska 298
1508.Kazimierz Majewski Biuro Rachunkowe "REWIDENT" działalność gospodarcza42-470 Siewierz, ul.Zielona 46
1509.Jacek Zimny BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "PLUS" działalność gospodarcza41-200 Sosnowiec, ul.Bohaterów Getta 46
1510.Jadwiga Mroczek Biegły Rewident działalność gospodarcza41-200 Sosnowiec, ul.Kilińskiego 24/15
1511.Kancelaria Biegłego Rewidenta "Rachmistrz" Marta Gawlik działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR "Rachmistrz" Marta Gawlik41-200 Sosnowiec, ul.Sienkiewicza 25/6
1512.Mirosława Mucha Biuro Rachunkowości i Doradztwa Finansowego działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "B.R.I.D.F"41-200 Sosnowiec, ul.Sienkiewicza 3/103
1513.SIARKIEWICZ RAFAŁ działalność gospodarcza41-200 Sosnowiec, ul.Warszawska 9/22
1514.MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów spółka jawna - skrócona nazwa: MW RAFIN Sp.J.41-200 Sosnowiec, ul.Zwycięstwa 3
1515.Biuro Doradztwa i Usług "HERA" spółka z o.o.41-206 Sosnowiec, ul.Żytnia 13
1516.BIEGŁY REWIDENT BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE działalność gospodarcza42-261 Starcza, ul.Szkolna 77
1517.BIURO USŁUG FINANSOWYCH Stanisław Pyszny - biegły rewident działalność gospodarcza43-245 Studzionka, ul.Jedności 31
1518.Krzysztof Stoszek KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "REWISTO" działalność gospodarcza42-606 Tarnowskie Góry, ul. Chopina 10
1519.Rudolf Wojtacha działalność gospodarcza42-612 Tarnowskie Góry, ul.kard.S.Wyszyńskiego 125
1520.Stanisław Malinowski Badanie Bilansów i Usługi Księgowe działalność gospodarcza42-612 Tarnowskie Góry, ul.Morcinka 5D/9
1521.Jadwiga Wójcik Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych i Podatkowych "KSIĘGA" działalność gospodarcza42-600 Tarnowskie Góry, ul.Odrzańska 14
1522.Leon Ogrodnik Biuro "Bilans" działalność gospodarcza42-600 Tarnowskie Góry, ul.Sobieskiego 15/4
1523.Jolanta Wszołek "JOLA" Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza44-351 Turza Śląska, ul.Ligonia 7B
1524.USŁUGI RACHUNKOWOŚCI "BILFINA" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: J.S."BILFINA"43-100 Tychy, al.Niepodległości 170/61
1525.Anna Włodarczyk Zakład rachunkowości i badania bilansów działalność gospodarcza43-100 Tychy, ul.Armii Krajowej 8/67
1526.USŁUGI KSIĘGOWO-DORADCZE - ELŻBIETA GWIOŹDZIK działalność gospodarcza43-100 Tychy, ul.Reymonta 4/6
1527.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza43-100 Tychy, ul.Tulipanów 18
1528.Teresa Kuc BIURO KSIĘGOWE-BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza43-100 Tychy, ul.Ziębia 91
1529.Kancelaria Biegłych Rewidentów Stochel i Kuc spółka partnerska43-100 Tychy, ul.Ziębia 91
1530.Grażyna Durbas Biuro Księgowo-Finansowe działalność gospodarcza42-580 Wojkowice, ul.Długosza 4B
1531.Henryka Skęda Biuro Rachunkowe, Weryfikacji Bilansów działalność gospodarcza42-130 Wręczyca Wielka, ul.3 Maja 119
1532.Antonina Fiałkowska Usługi Księgowo-Finansowe działalność gospodarcza41-800 Zabrze, ul.Broniewskiego 12/47
1533.Zofia Dudek "ADWO-AUDIT" Kancelaria Badań Bilansów i Doradztwa działalność gospodarcza41-800 Zabrze, ul.Dybowskiego 1/4
1534.Leokadia Janczewska Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych i Podatkowych działalność gospodarcza41-800 Zabrze, ul.Kawika 26B/7
1535.Anna Jezierska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza41-800 Zabrze, ul.Sobieskiego 23A/21
1536.EC Advisory spółka z o.o.41-800 Zabrze, ul.Wolności 262
1537."Cesko-Accounting" Kancelaria Audytu i Doradztwa - Biegły Rewident Cecylia Skotnicka działalność gospodarcza41-800 Zabrze, ul.Wolności 67B/21
1538.Kancelaria Biegłych Rewidentów "Bulska-Pańczyk" spółka jawna - skrócona nazwa: KBR "Bulska-Pańczyk"24-400 Zawiercie, ul.Dojazd 5H
1539.KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza42-400 Zawiercie, ul.Miodowa 33
1540.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA MGR WOJCIECH SZKARŁAT działalność gospodarcza42-400 Zawiercie, ul.Przyjaciół 22
1541.Witold Trautsolt BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza42-400 Zawiercie, ul.Zaparkowa 8/34
1542.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDMED działalność gospodarcza - skrócona nazwa: PW BUDMED44-240 Żory, ul.Dworcowa 10
1543.DOROTA HOMEL KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza44-240 Żory, ul.Sosnowa 13C
1544.Ludwik Bizoń KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 9/34
1545."SPEDEX" spółka z o.o.34-300 Żywiec, ul.Mieszka I 15
 
Województwo świętokrzyskie
 
1546.Teresa Tatarowska Biuro Usług Finansowo-Księgowych działalność gospodarcza28-300 Jędrzejów, Wilanów 70d, ul.Piłsudskiego 1
1547.Joanna Stępniewska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza25-150 Kielce, ul.Barwinek 11/124
1548.FK Audyt Klementyna Łucka działalność gospodarcza25-139 Kielce, ul.Chodkiewicza 133
1549.Zakład Usług Finansowych "SK" działalność gospodarcza25-522 Kielce, ul.Nowy Świat 18
1550.Józef Kaproń działalność gospodarcza25-548 Kielce, ul.Orkana 8
1551."FK-EKSPERT" Zespół Biegłych Rewidentów spółka z o.o.25-004 Kielce, ul.Paderewskiego 31 lok.407
1552.Krzysztof Jaskulski Biuro Biegłego Rewidenta "PROFIT-BILANS" działalność gospodarcza25-550 Kielce, ul.Pienińska 29
1553.Agencja Usług Księgowo-Prawnych "Biegli Rewidenci" spółka z o.o.25-324 Kielce, ul.Sandomierska 105
1554.Cecylia Juchiewicz Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza25-315 Kielce, ul.Starodomaszowska 30/52
1555."JUCHIEWICZ AUDYT-CONSULTING" spółka z o.o.25-315 Kielce, ul.Starodomaszowska 30/52
1556.BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH KAZIMIERZ OWCZAREK działalność gospodarcza25-363 Kielce, ul. Wesoła 51
1557.Przedsiębiorstwo Doradczo-Usługowe "TIX" spółka z o.o.25-343 Kielce, ul.Wojska Polskiego 15
1558.Zespół Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS-SERVIS Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.25-528 Kielce, ul.Zagnańska 84
1559."AUDYT-PIĄTKA" spółka z o.o.25-015 Kielce, ul.Złota 23
1560."AC Roka" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "AC Roka" sp. z o.o.25-015 Kielce, ul.Złota 23
1561.Tomasz Michta "ATM-f" działalność gospodarcza26-085 Miedziana Góra, ul.Kostomłoty I 189
1562.Zenon Segieciński działalność gospodarcza28-340 Sędziszów, ul.Jaśminowa 13
1563.Krystyna Cieciora Biuro Usług Finansowych "OMEGA C" działalność gospodarcza27-200 Starachowice, ul.Graniczna 12/37
 
Województwo warmińsko-mazurskie
 
1564.Helena Statkiewicz KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "AUDYTOR" działalność gospodarcza11-010 Barczewo, ul.Długosza 1
1565.Katarzyna Siwulska-Gągała KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza11-033 Bartąg, Tomaszkowo 22
1566.mgr Jerzy Markowski KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza11-200 Bartoszyce, ul.K.Marksa 22A
1567.Irena Kucharewicz Biuro Rachunkowe "Abak" działalność gospodarcza11-200 Bartoszyce, ul.Ogrodowa 1A
1568.Halina Ledwińska działalność gospodarcza11-230 Bisztynek, ul.Reymonta 2/3
1569.Grażyna Szynkiewicz Księgowość i Finanse Biegły Rewident działalność gospodarcza14-500 Braniewo, ul.Armii Krajowej 24/9
1570.Kazimierz Kimso Badanie sprawozdań finansowych działalność gospodarcza14-500 Braniewo, ul.Traugutta 2C/3
1571.Ireneusz Olewniczak "RID" BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza11-001 Dywity, ul.Ługwałd 2J
1572.Marianna Brandt "AUDYT" Biuro Usług Księgowych i Doradztwa Gospodarczego działalność gospodarcza13-200 Działdowo, ul.Wolność 19
1573.JANUSZ GŁOWACKI BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BIEGŁY REWIDENT82-300 Elbląg, ul.Broniewskiego 21/7
1574.Mirosława Samsel FIRMA AUDYTORSKA BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza82-300 Elbląg, ul.Diaczenki 17/10
1575."DORADZTWO" Firma Consultingowo - Usługowa Biegłych Księgowych spółka z o.o.82-300 Elbląg, ul.Freta 26
1576.Barbara Górska Firma Audytorska "KF" działalność gospodarcza82-300 Elbląg, ul.Fromborska 27/2
1577.Maria Mastalerz Usługi Finansowo-Księgowe biegły rewident działalność gospodarcza82-300 Elbląg, ul.ks.P.Ściegiennego 2B
1578.Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych i Doradztwa Podatkowego - Biegły Rewident Halina Krawczyk-Sawicka działalność gospodarcza82-300 Elbląg, ul.płk.Stanisława Dąbka 94a
1579.Konrad Prusiecki Kancelaria Biegłego Rewidenta KONRAD działalność gospodarcza82-300 Elbląg, ul.Pokorna 11/III m.23
1580.Biuro Rachunkowe mgr Danuta Żuk Biegły Rewident działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Rachunkowe82-300 Elbląg, ul.Różana 7a/7
1581.Małgorzata Kwiatkowska Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta82-300 Elbląg, ul.Traugutta 37/23
1582.Bożena Koba BIURO USŁUG AUDYTORSKICH BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza82-300 Elbląg, ul.Zielona 1/5
1583.Juliusz Dziurdzikowski Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza19-300 Ełk, ul.gen.W.Sikorskiego 9/31
1584.Jan Połubok Zakład Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego działalność gospodarcza19-300 Ełk, ul.Malinowa 10
1585.BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH BIEGŁY REWIDENT IRENA POŁUBOK działalność gospodarcza19-300 Ełk, ul.Malinowa 10
1586.Przedsiębiorstwo Usługowe Biegłych "Ekspert" spółka z o.o.19-300 Ełk, ul.Mickiewicza 9A
1587."RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI" BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA ZENON SENIUTA działalność gospodarcza19-300 Ełk, ul.Mickiewicza 9A
1588.Anna Chmielewska Zakład Usług Księgowych działalność gospodarcza19-300 Ełk, ul.Wawelska 11/1
1589.USŁUGI RACHUNKOWOŚCI działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Z.W.PIĄTKOWSKA11-036 Gietrzwałd, Sząbruk 124
1590.Tadeusz Tołwiński Firma Usługowa "Bilans" działalność gospodarcza11-500 Giżycko, ul.Kopernika 11/8
1591.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "AUDYT" KAZIMIERZ CIERKOWSKI działalność gospodarcza14-200 Iława, ul.Andersa 2c
1592.Olga Pakulska "Biuro Rachunkowe" działalność gospodarcza11-100 Lidzbark Warmiński, Plac Wolności 5
1593.Bożena Wyrzykowska Biuro Rachunkowe "AKTYW" działalność gospodarcza11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Bohaterów Westerplatte 2
1594.BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA ANNA SIEJKA działalność gospodarcza14-300 Morąg, ul.gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 32
1595.mgr inż. Mieczysław Kulik "LUKFIX" Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza14-300 Morąg, ul.Wróblewskiego 4A/3
1596.DASIEWICZ ZBIGNIEW działalność gospodarcza - skrócona nazwa: DASIEWICZ13-100 Nidzica, ul.Warszawska 4A/20
1597.Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska działalność gospodarcza19-400 Olecko, ul.Składowa 10
1598.Elżbieta Kalejta Biuro rachunkowe "ElKa" działalność gospodarcza19-400 Olecko, ul.Zielona 15
1599.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "REFIN" MGR ALICJA JASIŃSKA działalność gospodarcza10-371 Olsztyn, Kieźliny, ul.Romana Domagały 35
1600.K & A BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: K&A BR10-156 Olsztyn, pl.gen.Józefa Bema 4 lok.3
1601.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA JANINA JARKOWSKA działalność gospodarcza10-540 Olsztyn, ul.Dąbrowszczaków 21
1602.Kancelaria Rachunkowości i Podatków "EuroKonsult" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "EuroKonsult" Sp. z o.o.10-542 Olsztyn, ul.Dąbrowszczaków 39
1603.Henryk Zarzeczny BIURO RACHUNKOWE "AUDYTOR" działalność gospodarcza10-672 Olsztyn, ul.Elbląska 69
1604.FINEX AUDIT spółka z o.o. - skrócona nazwa: Finex Audit Sp. z o.o.10-501 Olsztyn, ul.gen.Tadeusza Kościuszki 23 lok.6
1605."ZUFIKS" Zakład Usług Finansowo - Księgowych i Doradztwa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS spółka z o.o.10-547 Olsztyn, ul.Kajki 10/12
1606.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BILANS" spółka cywilna10-155 Olsztyn, ul.Klonowa 28
1607.Alina Gacka KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "SIGMA"(C) działalność gospodarcza11-041 Olsztyn, ul.Kmicica 25
1608.Renata Macuk "MAR CONSULTING KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE" działalność gospodarcza10-501 Olsztyn, ul.Kościuszki 23/6
1609.Halina Sikora Kancelaria Biegłego Rewidenta "EDAR" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KANCELARIA "EDAR" W OLSZTYNIE10-051 Olsztyn, ul.Lengowskiego 16/12
1610.Zakład Usług Księgowych i Doradztwo "EKSPERT-FIN" spółka z o.o.10-404 Olsztyn, ul.Lubelska 3
1611.KANCELARIA AUDYTORSKA "RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO PODATKOWE" EWA CELUCH działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KANCELARIA AUDYTORSKA "RiDP" EWA CELUCH10-689 Olsztyn, ul.Ludwiki Stramkowskiej 2A/4
1612.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza10-293 Olsztyn, ul.Małeckiego 7a/19
1613.Zofia Chodźko Biuro Rachunkowe "Zofix" działalność gospodarcza10-090 Olsztyn, ul.Martuszewskiego 22
1614.Jolanta Bocheńska KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza10-519 Olsztyn, ul.Mazurska 11/6
1615."TECHMAR-AUDYT" spółka z o.o.10-603 Olsztyn, ul.Metalowa 3
1616.Edward Tomczyk DORADZTWO-FINANSE-PODATKI KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: DFP KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA10-508 Olsztyn, ul.Mickiewicza 21/23 p.305
1617."AUDYTING" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "AUDYTING" Sp. z o.o.10-549 Olsztyn, ul.Mickiewicza 4 pok.117
1618.MAREK PEPOL AUDYT & DORADZTWO działalność gospodarcza10-172 Olsztyn, ul.Nad Jarem 2/26
1619.AUDYTOR działalność gospodarcza10-687 Olsztyn, ul.Pomorska 7
1620.Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Doradztwa PG ADVISERS spółka z o.o.10-602 Olsztyn, ul.Pstrowskiego 14F lok.3
1621.Rachunkowo-Podatkowy Serwis "Guida" spółka z o.o.10-602 Olsztyn, ul.Pstrowskiego 14G/2
1622.Zbigniew Godlewski "GOFIKS" Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "GOFIKS"10-142 Olsztyn, ul.Różowa 18
1623.MICHAŁ OSSOWSKI KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza10-698 Olsztyn, ul.Srebrna 1/30
1624.BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BIURO RACHUNKOWE10-900 Olsztyn, ul.Tadeusza Kościuski 61/4
1625.Wiesław Biernacki Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza14-100 Ostróda, ul.21 Stycznia 3/18
1626.Stefan Partyka Firma VAT-PIT-FIS działalność gospodarcza12-221 Ruciane-Nida, ul.Słoneczna 2
1627.Stanisław Gładkowski działalność gospodarcza12-100 Szczytno, ul.Pasymska 15/3
1628.BJM spółka z o.o.12-100 Szczytno, ul.Wincentego Pola 4
1629."PRECYZJA" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA DANUTA MUSIK działalność gospodarcza12-100 Szczytno, ul.Zbigniewa Sobieszczańskiego 3
 
Województwo wielkopolskie
 
1630.MICHAŁ CZERNIAK - DORADZTWO FINANSOWE działalność gospodarcza62-070 Dopiewo, Drwęsa, ul.Leszczynowa 7
1631.Biegli Rewidenci FINANS-LEX spółka z o.o. - skrócona nazwa: Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o.62-200 Gniezno, ul.Brzoskwiniowa 16
1632.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza62-200 Gniezno, ul.Lecha 1C
1633."Audyt Acme" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Audyt Acme" Sp. z o.o.62-200 Gniezno, ul.Lecha 1C
1634.Mariola Krzywania Zakład Usług Rachunkowych działalność gospodarcza63-200 Jarocin, ul.Hallera 5/4
1635.DOROTA KARCZ-GOŁĘBNIAK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza63-200 Jarocin, ul.Wrocławska 112
1636."AUDIT CONSULTING Pająk i Partnerzy" działalność gospodarcza64-915 Jastrowie, ul.1 Maja 7
1637.Kancelaria Biegłego Rewidenta - Grażyna Kwiecień działalność gospodarcza62-812 Jastrzębniki, Piotrów 35g
1638.EWA MŁYŃCZAK AUDIT STANDARD działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AUDIT STANDARD62-303 Kaczanowo, ul.Gospodarska 42
1639."AUDYTOR - CALISIA" spółka z o.o.62-800 Kalisz, ul.Asnyka 7-9
1640.Irena Matuszczak Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza62-800 Kalisz, ul.Bogumiła i Barbary 16/36
1641.Barbara Ryguła BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza62-800 Kalisz, ul.Kosynierów 8
1642.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA I DORADCY PODATKOWEGO DANUTA KARCZMARZ działalność gospodarcza62-800 Kalisz, ul.Tatrzańska 76
1643.Stanisław Konopka Biuro Usług Rachunkowych "CONSULTANS" działalność gospodarcza67-416 Kaszczor Wieleń, ul.Wczasowa 16
1644.JOLANTA JESSA BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza64-530 Kaźmierz, ul.Mikołaja Reja 38
1645.KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA działalność gospodarcza63-600 Kępno, ul.Szymanowskiego 15
1646.Aleksandra Bachan Kancelaria Finansowo Księgowa działalność gospodarcza63-600 Kępno, ul.Wiosny Ludów 19/15
1647.Zofia Drożdżewska AUDYT "DZiM" działalność gospodarcza62-600 Koło, ul.Blizna 54
1648.Jan Wojtaszek Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza62-600 Koło, ul.G.Zapolskiej 22
1649.Walczak Ryszard Usługi audytorskie i konsultingowe działalność gospodarcza62-600 Koło, ul.Wojciechowskiego 18a/30
1650.STELMASZYK TERESA BIURO RACHUNKOWE BIEGŁY REWIDENT NR 8940/3297 działalność gospodarcza62-052 Komorniki, ul.Jesionowa 16
1651.Biuro Księgowo-Finansowe "FINANCIAL SERVICE" spółka z o.o.62-510 Konin, ul.Chopina 21G lok.54
1652.Karol Dykcik Biuro Doradztwa Finansowo-Księgowego "X+CONSULTING" działalność gospodarcza62-510 Konin, ul.Górnicza 6/31
1653.Centrum Usług Finansowo-Księgowych "AUDYTOR" spółka z o.o.62-510 Konin, ul.Plac Wolności 7
1654.Biuro Biegłych Rewidentów "SPÓŁDZIELCA" spółka z o.o. - skrócona nazwa: BBR "SPÓŁDZIELCA"62-500 Konin, ul.Plac Wolności 7
1655.BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA Kazimierz Frydrychowski działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Biegłego Rewidenta Kazimierz Frydrychowski62-502 Konin, ul.Poniatowskiego 13
1656.Jolanta Pęcherska-Skrzypińska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza62-510 Konin, ul.Popiełuszki 2
1657."AKCEPT" Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.62-510 Konin, ul.Spółdzielców 3
1658.Krzysztof Kozłowski Agencja Finansowo-Księgowa "NOTA" działalność gospodarcza62-510 Konin, ul.Spółdzielców 3
1659."Biuro Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych" spółka z o.o.64-000 Kościan, ul.Dworcowa 2
1660.BIURO RACHUNKOWE BIEGŁY REWIDENT NR EWID. 5502 działalność gospodarcza64-000 Kościan, ul.Grodziska 4/1
1661.BIEGŁY REWIDENT PAWEŁ MICHALAK działalność gospodarcza62-028 Koziegłowy, os.Leśne 3B/9
1662."AD REM" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA I DORADCY PODATKOWEGO ANDRZEJEWSKI ROMAN działalność gospodarcza62-035 Kórnik, ul.Dworcowa 40
1663.Kancelaria Biegłego Rewidenta Wanda Cichowlas działalność gospodarcza63-700 Krotoszyn, ul.Więźniów Politycznych 32
1664.Kornel Stężycki Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.17 Stycznia 42/10
1665.Ewa Kleszcz Firma Audytorska "Bilans" - Biegły Rewident działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.Francuska 7
1666.Jadwiga Wełniak "BAJT" BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.Leśna Osada 79
1667."Abak" Kancelaria Biegłego Rewidenta Janina Sobocińska działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.Słowiańska 54
1668.Związek Rewizyjny Spółdzielni związek rewizyjny64-100 Leszno, ul.Słowiańska 54
1669.Alfreda Zawidzka-Franka KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.Spacerowa 29B
1670.Kancelaria Rachunkowa Zofia Kicka działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.Szymanowskiego 3
1671.Biuro Biegłych Rewidentów Wąsiak spółka partnerska64-100 Leszno, ul.Wiejska 1
1672.Jerzy Gahl Zakład Rachunkowości działalność gospodarcza64-100 Leszno, ul.Zawiszy Czarnego 1
1673.Jerzy Bieluszko Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza77-420 Lipka, ul.Rudziska 13
1674.Leszek Kowalski działalność gospodarcza62-030 Luboń, ul.Hugona Kołłątaja 14B
1675.PAWEŁ PIOSIK BIURO RACHUNKOWE - REWIDENT działalność gospodarcza62-030 Luboń, ul.Jana Mazurka 26
1676.Jerzy Skwierzyński Biuro Rachunkowe "SEVERINUS" działalność gospodarcza62-031 Luboń, ul.Żabikowska 48/19
1677.Biuro Rachunkowe - Kamila Majerowicz działalność gospodarcza63-910 Miejska Górka, ul.Kobylińska 33
1678.Stanisława Przybył BIURO AUDYTORSKIE BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza56-513 Międzybórz, Kraszów 7
1679."BUSINESS AUDIT BIURO USŁUG AUDYTORSKICH" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o.62-320 Miłosław, Białe Piątkowo 43
1680.EXACTUS spółka z o.o. - skrócona nazwa: "EXACTUS Spółka z o.o."62-050 Mosina, ul.Targowa 44
1681.Tomasz Nowak Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza62-095 Murowana Goślina, ul.Wiosenna 9/6
1682.Jolanta Niewiedział Biuro Rachunkowe "Bilans-Serwis" działalność gospodarcza64-300 Nowy Tomyśl, ul.Asnyka 8
1683.Michał Napierała "Kancelaria Księgowa" działalność gospodarcza64-300 Nowy Tomyśl, ul.Kolejowa 91
1684.BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I WERYFIKACYJNYCH JÓZEF SĘK działalność gospodarcza64-600 Oborniki, Bogdanowo 22
1685.Roman Gierka Kancelaria Audytorska działalność gospodarcza64-600 Oborniki, ul.3 Maja 14
1686.Barbara Kaczmarek Biuro Usług Księgowych działalność gospodarcza64-600 Oborniki Wielkopolskie, ul.Powstańców Wlkp. 44/11
1687.Jan Grzybowski Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza64-600 Oborniki Wielkopolskie, ul.Wedelickiego 11
1688.Elżbieta Kaleja Biuro Księgowe działalność gospodarcza64-330 Opalenica, ul.Niegolewskich 3/11
1689.Józef Nowak Biuro Rachunkowe "REWIX" działalność gospodarcza62-322 Orzechowo, ul.Słoneczna 8
1690.Audyt Biegły Rewident Maria Zielona działalność gospodarcza64-113 Osieczna, ul.Gostyńska 7H
1691."FINANS-SERWIS" spółka z o.o.63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Baczyńskiego 11
1692."BILANS" spółka z o.o.63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Chopina 3A
1693.Jan Dziedzic "Usługi Audytorskie" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Usługi Audytorskie"63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Głowackiego 88
1694."REWIDENT" spółka z o.o.63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Mylna 5
1695."KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW" spółka cywilna63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Raszkowska 36
1696.Barbara Janaszek "BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA" działalność gospodarcza63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Różana 23A
1697.Kancelaria Rachunkowa "PARTNER" spółka z o.o. - skrócona nazwa: Kancelaria Rachunkowa "PARTNER"63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Strzelecka 42
1698.BIURO PODATKOWO RACHUNKOWE "RABAT" BIEGŁY REWIDENT DANUTA NIEDBAŁA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: B.P.R. "RABAT"63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Wojska Polskiego 4A
1699.Ignacy Bryl Biuro Rachunkowe "DEBET" działalność gospodarcza63-400 Ostrów Wielkopolski, Wysocko Wielkie, ul.Kamienna 32
1700."Dewiza" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Dewiza" Sp. z o.o.64-920 Piła, ul.Drygasa 29
1701."BIURO RACHUNKOWE" RYSZARD GÓRNIAK działalność gospodarcza64-920 Piła, ul.Łączna 29B/9
1702.Łucja Lipińska BIURO RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU "EURO-EKSPERT" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "EURO-EKSPERT"64-920 Piła, ul.M.Buczka 2/4
1703.Stanisław Gabryś "SG-AUDORFIN" działalność gospodarcza64-920 Piła, ul.Matwiejewa 11C/10
1704.Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego "FIN-RACH" spółka z o.o.64-920 Piła, ul.oj.M.Kolbe 13 lok.B
1705.Tadeusz Krauze Zakład Usług Finansowo-Księgowych i Weryfikacja Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza64-920 Piła, ul.Rubinowa 24
1706."Biuro Biegłych Rewidentów PSW" spółka z o.o.64-920 Piła, ul.Szafirowa 4
1707.Krystyna Biernacka "Kancelaria Biegłego Rewidenta" działalność gospodarcza63-300 Pleszew, ul.Poznańska 22
1708."EUREKA-AUDITING" spółka z o.o.61-827 Poznań, al.Marcinkowskiego 22
1709."BIURO RACHUNKOWE I AUDYTORSKIE" działalność gospodarcza61-160 Poznań, Czapury, ul.Poznańska 137
1710.Mirosława Pilarczyk działalność gospodarcza61-374 Poznań, os.Armii Krajowej 22/13
1711.Barbara Urbanowicz "Biuro Biegłego Rewidenta" działalność gospodarcza60-681 Poznań, os.B.Chrobrego 38/92
1712."KANCELARIA AUDYTORSKA BOGUMIŁA KONIECZNA" działalność gospodarcza60-682 Poznań, os.Bolesława Śmiałego 8 m.25
1713.Maria Kowalak Kancelaria Rewident działalność gospodarcza61-450 Poznań, os.Dębina 3/17
1714.Andrzej Okupniak Biuro Finansowo-Księgowe działalność gospodarcza61-294 Poznań, os.Lecha 39/101
1715.Halina Noculak Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza61-296 Poznań, os.Lecha 72/7
1716."FECHNER I WSPÓLNICY" spółka z o.o. - skrócona nazwa: FECHNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z O.O.61-251 Poznań, os.Orła Białego 112 lok.11
1717.MAŁGORZATA JURGA-FORNALIK KANCELARIA AUDYTORSKA działalność gospodarcza61-251 Poznań, os.Orła Białego 4 m.90
1718."USŁUGI KSIĘGOWE I AUDYTORSKIE KRZYSZTOF KUCHARSKI" działalność gospodarcza61-211 Poznań, os.Oświecenia 95/11
1719.Cecylia Malesińska "BIURO REWIZYJNE" działalność gospodarcza61-687 Poznań, os.Przyjaźni 13/90 m.99
1720.Czesław Pniewski "KANCELARIA AUDYT" działalność gospodarcza61-245 Poznań, os.Rusa 132/14
1721.HALINA MRUG KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "AUDYT" działalność gospodarcza61-249 Poznań, os.Stare Żegrze 116 m.5
1722.Ryszard Linke "LIR" Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza60-687 Poznań, os.Stefana Batorego 6/8
1723.MACIEJ WITKOWSKI "AUDYT & CONSULTING" działalność gospodarcza61-255 Poznań, os.Tysiąclecia 54 m.6
1724.Irena Kostulak "BIURO AUDYTORÓW I KONSULTANTÓW" działalność gospodarcza61-699 Poznań, os.Wichrowe Wzgórze 33/76
1725."DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE KACZYŃSKA" MILENA KACZYŃSKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: DFKK61-647 Poznań, os.Zwycięstwa 14 m.128
1726.Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. - skrócona nazwa: Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. lub Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.61-831 Poznań, pl.Wiosny Ludów 2
1727.PWB spółka z o.o. - skrócona nazwa: PWB Sp. z o.o.61-831 Poznań, pl.Wiosny Ludów 2
1728."Kancelaria Biegłych Rewidentów Alina Kosicka-Toporek, Izabela Karwacka Spółka Partnerska" spółka partnerska60-185 Poznań, Skórzewo, ul.Skórzewska 63
1729."STS-AUDYT" spółka z o.o.61-714 Poznań, ul.Aleja Niepodległości 33 lok.2
1730.Joanna Bździak "KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA" działalność gospodarcza60-271 Poznań, ul.Arciszewskiego 35J/7
1731.Włodzimierz Rakocy Biuro Usług Rachunkowych i Weryfikacyjnych działalność gospodarcza60-161 Poznań, ul.Babimojska 11
1732.SKS - AUDIT spółka z o.o.60-161 Poznań, ul.Babimojska 11 lok.4
1733."Dalc i Ochocki - Audyt" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Dalc i Ochocki - Audyt" Sp. z o.o.60-866 Poznań, ul.Barzyńskiego 4A
1734.URSZULA PISZCZOROWICZ KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW działalność gospodarcza61-695 Poznań, ul.Batalionów Chłopskich 14
1735.Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska spółka z o.o. - skrócona nazwa: Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o.61-478 Poznań, ul.Bluszczowa 7
1736.Krystyna Panicz działalność gospodarcza60-221 Poznań, ul.Dmowskiego 4/12
1737.Bogdan Szymkowiak Przedsiębiorstwo Usług Rachunkowych działalność gospodarcza60-159 Poznań, ul.Galileusza 1B/20
1738.KDA AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: KDA AUDYT Sp. z o.o.60-263 Poznań, ul.Głogowska 100 lok.6
1739."MORISON FINANSISTA AUDIT" spółka z o.o.61-005 Poznań, ul.Główna 6
1740.Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe spółka z o.o.60-783 Poznań, ul.Grunwaldzka 21
1741.ANDRZEJ NETTER AUDIT EXPERTS działalność gospodarcza - skrócona nazwa: AUDIT EXPERTS60-203 Poznań, ul.Jakuba Krauthofera 16B/17
1742."Jarosław Ochocki" działalność gospodarcza60-846 Poznań, ul.Jana Kochanowskiego 22 m.4
1743.AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR" spółka z o.o.60-152 Poznań, ul.Junacka 34
1744."EURO-PROFIT" spółka z o.o.60-548 Poznań, ul.Kadłubka 9/1
1745.KAROLINA OSTROWSKA KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza61-131 Poznań, ul.Katowicka 63A m.3
1746.Zofia Okoniewska Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza60-158 Poznań, ul.Keplera 8A/17
1747.Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej związek rewizyjny60-846 Poznań, ul.Kochanowskiego 22/2
1748.Karolina Skawińska "Biuro Audytorskie i Rachunkowe" działalność gospodarcza61-046 Poznań, ul.Koronowska 8
1749."KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA LESZEK SKAWIŃSKI" działalność gospodarcza61-046 Poznań, ul.Koronowska 8
1750.4AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: 4AUDYT Sp. z o.o.60-538 Poznań, ul.Kościelna 18 lok.4
1751.Jolanta Przybylska Centralne Biuro Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza60-009 Poznań, ul.Kotowo 60F
1752."STADAR" Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.61-033 Poznań, ul.Krańcowa 48/83
1753.Kazimierz Piński "KANCELARIA REWIDENCKA" działalność gospodarcza61-873 Poznań, ul.Królowej Jadwigi 58A/4
1754.Józef Kowalczyk Biuro Usług Ekonomiczno-Finansowych działalność gospodarcza61-502 Poznań, ul.Langiewicza 23/17
1755."AUDYT" Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.60-454 Poznań, ul.Lubowska 82
1756.mgr Anna Stefańska BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE działalność gospodarcza61-114 Poznań, ul.Łaskarza 6/7
1757."JADWIGA KRAJEWSKA-KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA" działalność gospodarcza60-623 Poznań, ul.Mazowiecka 65
1758."ID" KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA KSYMENA JAZY-KOZŁOWSKA działalność gospodarcza60-613 Poznań, ul.Michała Drzymały 16 m.2
1759.Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu związek rewizyjny61-725 Poznań, ul.Mielżyńskiego 20
1760.Henryka Wojtkowiak "Biuro Biegłego Rewidenta" działalność gospodarcza60-162 Poznań, ul.Międzyborska 16/3
1761."Korporacja Biegłych Rewidentów" spółka z o.o. - skrócona nazwa: "Korporacja Biegłych Rewidentów" sp. z o.o.60-162 Poznań, ul.Międzyborska 39A
1762.Anna Stasiak działalność gospodarcza60-162 Poznań, ul.Międzyborska 45A/6
1763.Teresa Werbińska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza61-052 Poznań, ul.Mogileńska 4B/13
1764.Biuro Konsultingowe "TREZOR" spółka z o.o.61-854 Poznań, ul.Mostowa 25/2
1765.Kancelaria Biegłych Rewidentów "K.B.R." spółka z o.o.60-856 Poznań, ul. Mylna 21/15-16
1766.BIURO USŁUG AUDYTORSKICH I RACHUNKOWYCH "PERFEKT" ZOFIA JABŁOŃSKA działalność gospodarcza60-589 Poznań, ul.Nowina 25
1767.AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. - skrócona nazwa: AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.61-337 Poznań, ul.Oświęcimska 20
1768."AUDIT & BUSINESS CONSULTING" spółka z o.o.61-770 Poznań, ul.Paderewskiego 6 lok.11
1769.Michał Hajlig "ECONOMIST" działalność gospodarcza61-828 Poznań, ul.Podgórna 3/14
1770."CONTABLE" spółka z o.o.60-115 Poznań, ul.Poniecka 19
1771.Mirosław Urbanowicz KANCELARIA AUDYTORSKO-DORADCZA działalność gospodarcza60-851 Poznań, ul.Poznańska 40/5
1772.Mieczysław Jedliński Kancelaria Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza60-288 Poznań, ul.Promienista 12B/2
1773.Elżbieta Wiza działalność gospodarcza61-168 Poznań, ul.Rataje 164
1774.EWA MAKOWSKA "EFKA RACHUNKOWOŚĆ PODATKI AUDYT" działalność gospodarcza - skrócona nazwa: eFKa60-124 Poznań, ul.Romana Dmowskiego 153A/1
1775.MARIAN KACZMAREK BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Biuro Rachunkowe61-066 Poznań, ul.Rysia 9
1776.Helena Lobert Help Biuro Rachunkowe i Badanie Sprawozdań Finansowych działalność gospodarcza60-408 Poznań, ul.S.Drzewieckiego 71
1777.Biuro Biegłych Rewidentów "AUDYT" spółka z o.o.61-616 Poznań, ul.Sarmacka 7
1778.PNA Audit Union spółka z o.o.60-823 Poznań, ul.Słowackiego 16/1B
1779."AUDYT I CONSULTING" Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o.o.60-458 Poznań, ul.Słupska 28
1780.KZWS Audyt spółka akcyjna - skrócona nazwa: KZWS Audyt S.A.61-772 Poznań, ul.Stary Rynek 38-39
1781."CGS - AUDYTOR" spółka z o.o.61-773 Poznań, ul.Stary Rynek 87/88
1782.Tadeusz Dopierała "KBR" Kancelaria Biegłych Rewidentów działalność gospodarcza60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 37
1783.ADP Biegli Rewidenci spółka z o.o. - skrócona nazwa: ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o.60-461 Poznań, ul.Suwalska 81
1784.dr Stefan Owecki Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza60-375 Poznań, ul.Szronowa 10/2
1785."MOORE STEPHENS DGA AUDYT" spółka z o.o.61-896 Poznań, ul.Towarowa 35
1786.DGA Kancelaria Rachunkowa spółka z o.o. - skrócona nazwa: DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.61-896 Poznań, ul.Towarowa 35
1787."KANCELARIA PODATKOWA BARBARA PODCIECHOWSKA" działalność gospodarcza61-028 Poznań, ul.Warszawska 43
1788.Kazimierz Toboła Biuro Usług Rachunkowych działalność gospodarcza61-065 Poznań, ul.Wiewiórcza 34
1789."KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAFAŁ WOJTANOWSKI" działalność gospodarcza61-407 Poznań, ul.Wiktora Gosienieckiego 24
1790.Stanisław Witecki Kancelaria - Biegły Rewident działalność gospodarcza60-688 Poznań, ul.Wilanowska 40
1791.KANCELARIA - Biegły Rewident Wojciech Szafran działalność gospodarcza61-623 Poznań, ul.Wilczak 13/43
1792.POPRAWSKA I KASZTELAN - BIEGLI REWIDENCI spółka partnerska - skrócona nazwa: POPRAWSKA I KASZTELAN - BIEGLI REWIDENCI SP.P.60-246 Poznań, ul.Winklera 1
1793.Krystyna Bocheńska-Poziemba "KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA" działalność gospodarcza61-654 Poznań, ul.Wyżyny 22
1794.Przedsiębiorstwo Consultingowo-Usługowe "STORNO" spółka z o.o.61-695 Poznań, ul.Żołnierzy Lenino 6
1795.DFBS spółka z o.o. - skrócona nazwa: DFBS Sp. z o.o.61-761 Poznań, ul.Żydowska 1
1796.TPA Horwath Horodko Audit spółka z o.o. - skrócona nazwa: TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o.61-761 Poznań, ul.Żydowska 1
1797.AKCES AUDYT spółka z o.o. - skrócona nazwa: AKCES AUDYT SP. Z O.O.62-081 Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 54
1798.Firma Biegłych Rewidentów "Bilans-Audytor" spółka z o.o.62-041 Puszczykowo 3, ul.Kasprowicza 11
1799.BIURO RACHUNKOWE "EXPERT" DOROTA PATALAS działalność gospodarcza67-067 Rakoniewice, Wieś 17
1800.AUDYT DORADZTWO RACHUNKOWOŚĆ GRAŻYNA FILIPIAK działalność gospodarcza62-090 Rokietnica, ul.Golęcińska 9
1801.DANUTA ZIELIŃSKA "KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA" działalność gospodarcza60-185 Skórzewo, ul.Jaśminowa 10/2
1802."INSPIRACJA" spółka z o.o.60-185 Skórzewo, ul.Poznańska 65
1803.mgr Jan Dzwonkowski - biegły rewident - KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA działalność gospodarcza62-400 Słupca, ul.M.Konopnickiej 13
1804."CONTROLLING" - Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o.62-400 Słupca, ul.Plac Szkolny 11
1805.Władysław Kaczmarek "BUCHALTER" działalność gospodarcza62-060 Stęszew, ul.Kręta 12
1806.Mirosław Witkowski działalność gospodarcza62-420 Strzałkowo, ul.Pułaskiego 7C/2
1807.Sławomir Kasperski Biegły Rewident Zakład Obsługi Rachunkowej działalność gospodarcza63-023 Sulęcinek, ul.Zacisze 6, Solec
1808.Stefania Chuda Kancelaria Obsługi Finansowej działalność gospodarcza62-020 Swarzędz, os.H.Cegielskiego 10/11
1809.Karolina Kaszubowska KAiR Konsulting Audyt i Rachunkowość działalność gospodarcza62-020 Swarzędz, os.T.Działyńskiego 1e/62
1810.Ryszard Szwejk "PROFESJONALISTA" działalność gospodarcza62-020 Swarzędz, ul.Armii Poznań 79
1811.DORADZTWO GOSPODARCZE Marcin Hauffa działalność gospodarcza62-020 Swarzędz, ul.Księżycowa 17/3
1812.Maria Biniak Kancelaria Rachunkowa działalność gospodarcza64-500 Szamotuły, al.Powstania Styczniowego 14
1813.Biuro Rachunkowe "GŁOCKA" działalność gospodarcza62-561 Ślesin, ul.Knieja 7
1814.USŁUGI, EKSPERTYZY, DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE PIETRZAK ELŻBIETA działalność gospodarcza63-100 Śrem, Nochowo, ul.Pogodna 4
1815.Piotr Szurek Biuro Usług Księgowych "BILANS" działalność gospodarcza63-000 Środa Wielkopolska, ul.Kościuszki 6A/4
1816.KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KBR M.SZYMAŃSKI63-000 Środa Wlkp., ul.Kilińskiego 36/9
1817.PRO AUDYT działalność gospodarcza62-080 Tarnowo Podgórne, Lusówko, ul.Wiązowa 48
1818.MBJK AUDYT BENEDYKT SERWUS BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza - skrócona nazwa: MBJK AUDYT62-080 Tarnowo Podgórne, Swadzim, ul.Lipowa 9/3
1819.Irena Kołodziejczak Firma Audytorska "SPECTRUM" działalność gospodarcza62-700 Turek, ul.Kolska Szosa 28
1820.Janina Trembasiewicz USŁUGOWE BIURO RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW "EKSPERT" działalność gospodarcza62-700 Turek, ul.Milewskiego 4/21
1821.Ryszard Żeglis Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza64-850 Ujście, ul.Strzelecka 8A/4
1822.Marian Janowiak Biuro Usług Rachunkowych "FINLEX" działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Bartodziejska 8
1823.Zygmunt Konieczny Biuro Podatkowo Rachunkowe "CONSULTING" działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Lipowa 29A
1824.Jerzy Dopierała Biuro Rachunkowości "Rewidex" działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Palińskiego 10
1825.Alicja Wekwert Biuro Usług Rachunkowych "ALWEX" działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Reja 39
1826.Kancelaria Rachunkowo-Audytorska Ewelina Walinciak działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Taszarowo 21
1827.Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Jan Olszewski działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Tylmana 21
1828.KANCELARIA DORADCY I AUDYTORA Paweł Przybysz działalność gospodarcza62-100 Wągrowiec, ul.Wróblewskiego 1c/6
1829.BIURO DORADZTWA FINANSOWO - KSIĘGOWEGO I BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KAZIMIERZ KLUSKA działalność gospodarcza64-730 Wieleń, ul.Strzeiecka 1/3C
1830.Edward Twarogowski Biuro Usług Rachunkowych "REWIDENT" działalność gospodarcza63-230 Witaszyce, ul.Kolejowa 21/B/18
1831.
BIURO RACHUNKOWE HENRYK KIERYCH
działalność gospodarcza
64-200 Wolsztyn, Stary Widzim 184/1
1832.Maria Błoszyk działalność gospodarcza64-200 Wolsztyn, ul.Garbarska 8/134
1833."AUDIT-BILANS" spółka z o.o.77-400 Złotów, ul.Norwida 9
 
Województwo zachodniopomorskie
 
1834."DORADCA AUDYTOR" ANATOL PAPROCKI działalność gospodarcza76-039 Biesiekierz, Stare Bielice 22d
1835.Elżbieta Leśniczek Przedsiębiorstwo Usługowe "AGA" działalność gospodarcza78-449 Borne Sulinowo, ul.B.Chrobrego 13A/13
1836.BIURO RACHUNKOWE "DEBET" JADWIGA MONIKA KŁYŻ działalność gospodarcza78-100 Budzistowo, ul.Kasztelańska 31
1837.Kancelaria Biegłych Rewidentów "CHOSZCZNO" spółka z o.o.73-200 Choszczno, ul.Wojska Polskiego 1
1838.Tadeusz Berczyński Biuro Rachunkowe "BT" działalność gospodarcza78-550 Czaplinek, ul.Kochanowskiego 20/13
1839.Marek Smekot działalność gospodarcza - skrócona nazwa: ZUFK BADANIE SPRAW.FIN.78-500 Drawsko Pomorskie, ul.Kujawska 5/5
1840."Ekonlex Consulting" spółka z o.o.72-400 Kamień Pomorski, ul.Orzeszkowej 8A
1841.Ewa Bartoszek "KANCELARIA AUDYTORSKA" działalność gospodarcza72-123 Kliniska Wielkie, ul.Słoneczna 5
1842.Irena Maciejczyk Biuro Usług Rachunkowych "IRMA" działalność gospodarcza73-108 Kobylanka, os.Zielone 40
1843.Krystyna Suszyńska-Parafiniuk Biuro Audytorsko-Rachunkowe działalność gospodarcza73-108 Kobylanka, os.Zielone 59
1844.Jadwiga Siwek działalność gospodarcza78-100 Kołobrzeg, ul.Bogusława X 1A/2
1845.Danuta Ukleja BIURO RACHUNKOWE "TAX-AUDYT" BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza78-100 Kołobrzeg, ul.Dworcowa 3/3
1846.Biuro Biegłych Rewidentów "AKCEPT" spółka cywilna78-100 Kołobrzeg, ul.E.Gierczak 35/4
1847.Janina Sztanka Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Badania Bilansów "BILANS" działalność gospodarcza78-100 Kołobrzeg, ul.Ogrodowa 19
1848.Zofia Borowicz Biegły Rewident działalność gospodarcza75-526 Koszalin, ul.Broniewskiego 12/2
1849.Maria Pawluk działalność gospodarcza75-254 Koszalin, ul.Franciszkańska 18
1850.BUCHALTER BIURO FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI DANUTA BUCHOWIECKA działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BUCHALTER75-333 Koszalin, ul.Gierczak 19
1851.Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu "DEBET" Halina Kozak działalność gospodarcza75-628 Koszalin, ul.Grottgera 6
1852.Krystyna Romanowska Zakład Usług Ekonomiczno - Finansowych "AUDIT-EKSPERT" działalność gospodarcza75-659 Koszalin, ul.Jabłoniowa 16
1853.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW HELENA PACEWICZ-BEJNAROWICZ, JADWIGA KONIECZNA spółka partnerska - skrócona nazwa: "Kancelaria Biegłych Rewidentów Helena Pacewicz-Bejnarowicz, Jadwiga Konieczna sp.p."75-204 Koszalin, ul.Jana z Kolna 38
1854."PARTNER-REWIKS" spółka z o.o.75-819 Koszalin, ul.Jaskółek 9
1855.BIURO RACHUNKOWE "KAPITAŁ" ZOFIA ŁUKOMSKA działalność gospodarcza75-669 Koszalin, ul.Kalinowa 55A
1856.Sława Pyrda działalność gospodarcza75-062 Koszalin, ul.ks.kard.Wyszyńskiego 3/6
1857."100-SIO" Biuro Usług i Ekspertyz Finansowo-Księgowych spółka z o.o.75-363 Koszalin, ul.ks.M.Grochowskiego 20
1858.Anna Burakiewicz BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza75-343 Koszalin, ul.Kwiatkowskiego 15B
1859.AGENCJA RACHUNKOWOŚCI FINANSÓW I PODATKÓW "KAPITAŁ" działalność gospodarcza75-450 Koszalin, ul.Lelewela 15B/4
1860.Bożena Zyskowska Biegły Rewident działalność gospodarcza75-424 Koszalin, ul.Młyńska 80/3
1861.AUDYT I DORADZTWO PODATKOWE S.C. VIOLETTA KUSTRA, JOLANTA NERGA spółka cywilna75-808 Koszalin, ul.Połczyńska 55/57
1862.Danuta Kud działalność gospodarcza75-137 Koszalin, ul.Szczecińska 32 p.225
1863.Mikołaj Maksymiuk Biuro Usługowe "MAB" działalność gospodarcza75-453 Koszalin, ul.Śniadeckich 13/4
1864.Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego "FIN-EKSPERT" spółka z o.o.75-613 Koszalin, ul.Zwycięstwa 148
1865.Biuro Usług Księgowo-Finansowych "BILANS" spółka z o.o. - skrócona nazwa: B.U.K.F. "BILANS" Spółka z o.o.75-605 Koszalin, ul.Zwycięstwa 155 lok.2
1866.BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE "STORNO" MIROSŁAW ADAMCZYK działalność gospodarcza75-611 Koszalin, ul.Zwycięstwa 186
1867.Maria Kocięcka BIEGŁY REWIDENT działalność gospodarcza75-037 Koszalin, ul.Zwycięstwa 40 lok.50
1868.BIURO RACHUNKOWE Zygmunt Draczyński działalność gospodarcza73-150 Łobez, ul.Wybickiego 1
1869.STAN-MAR BIURO RACHUNKOWE MARIA STANOWSKA działalność gospodarcza72-006 Mierzyn, ul.Welecka 1G
1870."BILANS" BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH spółka cywilna74-300 Myślibórz, ul.Łużycka 35A
1871.Wacława Mikołajczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza72-200 Nowogard, ul.Dąbrowszczaków 6/1
1872.Marian Paciejewski Biuro Rachunkowe "Badanie Bilansów i Doradztwo" działalność gospodarcza73-110 Stargard Szczeciński, os.Kopernika 9B/7
1873.Halina Pawłowska "AUDYTOR" BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza73-110 Stargard Szczeciński, os.Zachód A2/G/14
1874.Halina Mitręga Biuro Rachunkowe i Usługi Audytorskie działalność gospodarcza73-110 Stargard Szczeciński, os.Zachód A2/G8
1875.Anna Bojarska BIURO RACHUNKOWOŚCI I WERYFIKACJI działalność gospodarcza73-110 Stargard Szczeciński, os.Zachód B5/F/1
1876.Kancelaria Biegłych Rewidentów "VERMAKS" spółka z o.o.73-110 Stargard Szczeciński, ul.Armii Krajowej 5F/9
1877.Józef Jakubowski Biuro Rachunkowo-Podatkowe "REWIDENT" działalność gospodarcza73-110 Stargard Szczeciński, ul.Dworcowa 12/1
1878.Elżbieta Kowalska Biuro Usług Rachunkowości i doradztwa ekonomiczno-finansowego działalność gospodarcza - skrócona nazwa: BUR E.Kowalska73-110 Stargard Szczeciński, ul.Grunwaldzka 9
1879."EKSPERT" BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW spółka cywilna73-110 Stargard Szczeciński, ul.Wojska Polskiego 119
1880.Józefa Makowiecka VERYFIKO Biegły Rewident działalność gospodarcza73-110 Stargard Szczeciński, ul.Zwycięzców 10
1881.Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" spółka z o.o.70-415 Szczecin, al.Papieża Jana Pawła II 45 lok.3
1882.SDO Audyt spółka z o.o. - skrócona nazwa: SDO Audyt Spółka z o.o.70-490 Szczecin, al.Wojska Polskiego 145
1883.Biuro Rachunkowe Daniel Wojsław działalność gospodarcza71-220 Szczecin, Bezrzecze, ul.Górna 17G m.2
1884.Maria Frankel Kancelaria Audytorska działalność gospodarcza71-696 Szczecin, ul.Bociania 45
1885.Biuro Usług Rachunkowości i Finansów "BUR-f" spółka z o.o.70-303 Szczecin, ul.boh.Getta Warszawskiego 11/1
1886.Iwona Kowalczyk działalność gospodarcza70-370 Szczecin, ul.Bohaterów Warszawy 11B/15
1887.Karol Schneider Biuro Rachunkowo-Podatkowe "Dr K.SCHNEIDER" działalność gospodarcza70-336 Szczecin, ul.Bohaterów Warszawy 2
1888.Barbara Jabłonowska-Snadzka działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "BJS"70-206 Szczecin, ul.Dworcowa 2
1889."ABAK BIURO AUDYTORSKO-RACHUNKOWE" działalność gospodarcza70-101 Szczecin, ul.gen.A.Madalińskiego 8
1890.KANCELARIA AUDYTORSKA KONTO MARIAN LITWINIAK działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KONTO71-075 Szczecin, ul.gen. Augusta Emila Fieldorfa 5/6
1891.Kazimierz Sutkowski działalność gospodarcza70-390 Szczecin, ul.Gorkiego 22/15
1892.Krystyna Bednarek Kancelaria Audytorska "Meritum" działalność gospodarcza71-741 Szczecin, ul.Grochowa 22/5
1893."Firma Audytorsko-Konsultingowa PER SALDO" spółka z o.o.70-900 Szczecin, ul.Henryka Pobożnego 5
1894.KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA BOŻENA KŁOS działalność gospodarcza - skrócona nazwa: KANCELARIA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA71-047 Szczecin, ul.Hrubieszowska 47/36
1895.Katarzyna Prasałek działalność gospodarcza70-530 Szczecin, ul.Jana Matejki 13/68
1896.Przedsiębiorstwo Rachunkowo-Konsultingowe "AUDYTING" spółka z o.o.70-501 Szczecin, ul.Jarowita 6/24
1897.Biuro Rachunkowe i Audytorskie "DORADCA" spółka z o.o.73-327 Szczecin, ul.Kochanowskiego 24
1898.Aleksandra Kamińska "BILANS" BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Bilans" Biuro Rachunkowe w Szczecinie71-313 Szczecin, ul.Korfantego 3/3
1899.
IN-PLUS BIURO AUDYTORSKO-RACHUNKOWE
Małgorzata Elżbieta Marzęcka działalność gospodarcza
70-035 Szczecin, ul.Krzysztofa Kolumba 86-89
1900.ZAKŁAD KSIĘGOWOŚCI ELŻBIETA CZARNECKA działalność gospodarcza70-354 Szczecin, ul.ks.Piotra Ściegiennego 26/3
1901.Paweł Niebieszczański Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza70-440 Szczecin, ul.Księcia Bogusława X 6/3
1902.AUDIT-EXPERT spółka z o.o.71-112 Szczecin, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 76 lok.6
1903.Łucja Lizak "PLUS" BIURO RACHUNKOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: "Plus" Biuro Rachunkowe71-006 Szczecin, ul.Lawendowa 25
1904.mgr Irena Świętochowska Kancelaria Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza70-783 Szczecin, ul.Lucjana Rydla 45/64
1905.Poncyliusz i Radź Firma Audytorsko-Księgowa spółka z o.o.71-425 Szczecin, ul.Lutniana 39
1906.Kancelaria Biegłych Rewidentów "PROFIT" spółka z o.o.70-255 Szczecin, ul.Łokietka 7/2
1907.Mirosława Parol KANCELARIA AUDYTORSKA "EKB" działalność gospodarcza70-101 Szczecin, ul.Madalińskiego 8
1908.Józef Szwachła BIEGŁY REWIDENT BIURO KSIĘGOWE działalność gospodarcza - skrócona nazwa: Józef Szwachła BIURO KSIĘGOWE70-462 Szczecin, ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 22/3
1909.KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO "OMNIBUS" BARBARA MARCINIAK działalność gospodarcza70-423 Szczecin, ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 37/4A
1910."REWIDENT" spółka z o.o.70-231 Szczecin, ul.Narutowicza 1/3
1911."SMOLEJ I SPÓŁKA - KSIĘGOWI I REWIDENCI" spółka z o.o.71-403 Szczecin, ul.Niedziałkowskiego 47/4
1912.BIURO CONSULTINGOWO-AUDYTORSKIE "NC-KOREKT" spółka z o.o.71-520 Szczecin, ul.Niemcewicza 15c/4
1913.ABAKUS spółka z o.o.71-112 Szczecin, ul.Poniatowskiego 76/6
1914.Barbara Szczerbiak KANCELARIA AUDYTORSKA "REFIN" działalność gospodarcza70-230 Szczecin, ul.Potulicka 63/4
1915.BIURO RACHUNKOWE "ALBA" spółka cywilna70-111 Szczecin, ul.Powstańców Wielkopolskich 39A
1916.Ryszard Kowalczyk BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH działalność gospodarcza71-687 Szczecin, ul.Roentgena 7/2
1917.Biuro Biegłych Rewidentów "PERFEKT" spółka z o.o.70-781 Szczecin, ul.Seledynowa 41/3
1918.KANCELARIA AUDYTORSKO-RACHUNKOWA ANNA ROTTER działalność gospodarcza70-354 Szczecin, ul.Ściegiennego 27/20
1919."ADET" FIRMA AUDYTORSKO-KSIĘGOWA EUGENIUSZ ADAMSKI działalność gospodarcza78-400 Szczecinek, ul.Jagiełły 56A/2
1920.Ewa Salamucha BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH "PODAFIN" działalność gospodarcza78-400 Szczecinek, ul.Mickiewicza 2
1921.Helena Pieńkos działalność gospodarcza78-400 Szczecinek, ul.Polna 4/5
1922.TOWARZYSTWO DORADZTWA PODATKOWEGO "TORUS" LESZEK SEHEŃCZUK działalność gospodarcza78-400 Szczecinek, ul.Wojska Polskiego 6
1923.Jan Lewandowski działalność gospodarcza78-300 Świdwin, ul. Armii Krajowej 16A/4
1924.Marian Schacht Biuro Usług Rachunkowości działalność gospodarcza72-600 Świnoujście, ul.Matejki 40/36
1925.BIURO USŁUG RACHUNKOWOŚCI JAN JASIUKIEWICZ działalność gospodarcza72-600 Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/19
1926.Janina Barbara Fischer - biegły rewident BIURO RACHUNKOWO-REWIZYJNE działalność gospodarcza78-600 Wałcz, ul.Kilińszczaków 17
1927.Anna Silska "OPTI - PRO" działalność gospodarcza78-411 Wierzchowo, Krągłe 17
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

LISTA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WPISANYCH NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 
Lp.Nazwisko i imięNumer legitymacji biegłego rewidenta
123
1.Aab Helena4862
2.Abgarowicz Katarzyna9445
3.Abramska Irena2
4.Adach Anna9703
5.Adamczewska Jadwiga4
6.Adamczuk Krystyna8647
7.Adamczyk Jan8
8.Adamczyk Kazimierz10
9.Adamczyk Krystyna5511
10.Adamczyk Lech4863
11.Adamczyk Maria11
12.Adamczyk Mirosław10840
13.Adamczyk Wanda4864
14.Adamczyk Zofia15
15.Adamek Alicja7233
16.Adamek-Borajkiewicz Danuta17
17.Adamowicz Wojciech9391
18.Adamowska Teresa7234
19.Adamska Alicja20
20.Adamska Danuta6688
21.Adamska Krystyna22
22.Adamska Marianna23
23.Adamska Urszula24
24.Adamski Eugeniusz25
25.Adamus Krystyna10289
26.Adanowicz Elżbieta26
27.Akermann Mariola9912
28.Alabrudziński Józef4867
29.Aleksandrowicz Ferdynand6689
30.Aleksandrowicz Stanisława31
31.Aluwihare Duleep90015
32.Alvarado-Rodriguez Jolanta11299
33.Alwasiak Rafał90093
34.Amanowicz Elżbieta34
35.Ambicka Małgorzata35
36.Andrzejewska Hanna42
37.Andrzejewski Bogdan43
38.Andrzejewski Roman4870
39.Antczak Julianna4871
40.Antolik Wiesława7235
41.Antoniak Bogumiła6692
42.Antonik Anna10082
43.Antończyk Joachim6693
44.Antoszczyszyn Teofila50
45.Antoszewska Kamila10541
46.Aponowicz Wanda52
47.Architekt Jadwiga4873
48.Arcyszewicz Jerzy54
49.Arczewska Halina6306
50.Arendt Edmund55
51.Armata Mieczysława57
52.Art-Franke Renata10320
53.Artyszuk Jarosław10321
54.Babicz Michał62
55.Babska Marianna6309
56.Bachan Aleksandra66
57.Bachan Eugenia6310
58.Bachryj Ludwika67
59.Bachurzewska Stanisława8904
60.Baczyński Jan5951
61.Bagan Irena69
62.Baginski Therese10483
63.Bagińska Wiesława9319
64.Bagłaj Franciszek70
65.Bajcar Michał11054
66.Bajda Liliana4875
67.Bajerlein Zofia5517
68.Bakalarz Jan75
69.Bakota Helena77
70.Bal Emil79
71.Bal Krystyna6703
72.Bala Kazimiera8451
73.Balas Helena6311
74.Balicka Barbara82
75.Ballion Gabriela4878
76.Ballon Bożena9967
77.Bałas Jan148
78.Bałut Anna11300
79.Bamber Grażyna11028
80.Banaszczak Jolanta10682
81.Banaszek Jadwiga8452
82.Banaś Tadeusz92
83.Banc Władysława93
84.Baniak Cecylia96
85.Baniewski Bronisław98
86.Bańkowska Ewa150
87.Baran Barbara101
88.Baran Marian9141
89.Baran Stefan4880
90.Baran Wioletta10897
91.Baranik Jan9589
92.Baranowska Krystyna10867
93.Baranowski Zbigniew113
94.Barańska Maria118
95.Barańska Teresa119
96.Barcikowska Alina10034
97.Bareja Mieczysław122
98.Barłowska-Walat Maria9826
99.Barszczewski Lucjan127
100.Bartczak Michał10291
101.Bartenbach Danuta128
102.Bartnikiewicz Kazimierz5954
103.Bartosiewicz Helena132
104.Bartosik Tadeusz6707
105.Bartoszek Ewa6708
106.Bartoszewicz Monika10268
107.Bartoszewska Bożena8762
108.Bartyzel Władysław4882
109.Barucha Czesław138
110.Barwicka Cecylia9369
111.Barycki Rafał10744
112.Barzowska Irena140
113.Basiński Grzegorz10684
114.Baś Zofia8091
115.Baucz Wojciech10937
116.Bauer Małgorzata10766
117.Bawtrol Ewa8453
118.Bazan Małgorzata10035
119.Bazan Stanisław145
120.Bączyński Tadeusz7238
121.Bąk Zofia11218
122.Beck Irena6712
123.Bednarczyk Paulina11083
124.Bednarek Krystyna7691
125.Bednarek Marianna153
126.Bednarek Stanisław154
127.Bednarek Teresa6317
128.Bednarska Alicja8093
129.Bednarska Janina156
130.Bednarska Leokadia4884
131.Bednarski Dariusz9392
132.Bej Leszek9674
133.Bejger Piotr10950
134.Bełkowska Jadwiga178
135.Bełkowska Kazimiera6319
136.Beńko Zofia8654
137.Berczyński Tadeusz167
138.Bergel Czesław4886
139.Berlin-Jurek Jolanta7239
140.Bernacka Lidia10376
141.Bernadek Marian171
142.Bernaziuk Anna173
143.Bęczkowska-Bacia Bogumiła8655
144.Białas Piotr9330
145.Białecka Krystyna180
146.Białecki Janusz9783
147.Białek Alina9418
148.Białek Lucyna181
149.Białocha Barbara8457
150.Białowąs Tadeusz183
151.Bicki Stanisław4887
152.Bidler Halina187
153.Biedrzycka Irena188
154.Biegun Józef4888
155.Biej Jan192
156.Biel Emil9175
157.Bielak Janina6718
158.Bielaszewska-Pogorzelczyk Danuta4889
159.Bielawski Franciszek9757
160.Bielawski Marian5528
161.Bielecki Aleksy196
162.Bielecki Lucjan6721
163.Bielecki Tadeusz198
164.Bielska Krystyna202
165.Bieluszko Jerzy203
166.Bienias Ilona205
167.Bienias Marcin11254
168.Bieniecki Jan206
169.Bienkiewicz Janina208
170.Bieńko Józef219
171.Bieńkowska Alicja220
172.Bień-Szymańczak Anna9300
173.Bieranowska Janina6724
174.Bierbasz Alicja209
175.Biernacka Janina4891
176.Biernacka Krystyna6725
177.Biernacki Wiesław211
178.Biernat Ireneusz10322
179.Bigaj Maria9386
180.Biguszewska Joanna10137
181.Bijak Mariola9784
182.Bilat Janina222
183.Bilewicz Janina223
184.Biliński Marcin9634
185.Bindas Piotr10809
186.Biniak Maria224
187.Biniak Przemysław9785
188.Binias Walenty5530
189.Biniaszek Bronisława5958
190.Biskupski Tadeusz231
191.Biszof Henryk232
192.Bizoń Ludwik234
193.Blewąska Irena245
194.Bluszcz Romuald6322
195.Błach Maria404
196.Błaszak Halina406
197.Błaszczak Marek5543
198.Błaszczykiewicz Irena6727
199.Błaszczyk-Raszczyk Teresa6728
200.Błaszkiewicz Ewa413
201.Błaszkowski Grzegorz90085
202.Błażejewski Andrzej415
203.Błędowski Robert10270
204.Błońska Teresa420
205.Błońska Teresa7247
206.Błoszyk Maria4918
207.Bobak-Dulka Anita9590
208.Bobrowska Maria251
209.Bobrowski Ryszard252
210.Bochenek Elżbieta254
211.Bochenek Jarosław90086
212.Bocheńska Jolanta5533
213.Bocheńska-Poziemba Krystyna5959
214.Bochnak Zbigniew256
215.Boczkowski Zbigniew10409
216.Bogacz Zenon261
217.Bogdanowicz Barbara10518
218.Boguski Mieczysław4897
219.Boguski Stefan269
220.Bogusławski Mirosław9796
221.Bogusz Ludwika270
222.Bogusz Teresa9332
223.Boguszewski Stefan272
224.Boguszewski Zbigniew273
225.Bojanowska Jolanta9576
226.Bojarska Anna278
227.Bombik Albin281
228.Bombik Radosław10737
229.Boniecka Danuta9544
230.Boniewicz Maria284
231.Bonifatiuk Grzegorz5534
232.Bończyk Wiesława6737
233.Bońdos Grzegorz10686
234.Borawski Henryk287
235.Borecka Franciszka289
236.Borgosz Andrzej293
237.Borkowska Walentyna296
238.Borodziuk Krystyna302
239.Boroń Adamina6738
240.Borowicz Zofia6684
241.Borowiec-Rogalska Anna9591
242.Borowska Krystyna9387
243.Bortnik Bolesław308
244.Borysienko Zofia309
245.Borzym Bożenna310
246.Bosak Ewa10952
247.Bosek Joanna10953
248.Bożym Barbara317
249.Brandt Marianna6744
250.Braniecka Alicja7250
251.Braun-Karp Lucyna9370
252.Brendzel Maria320
253.Broda Jan5963
254.Brodzisz Zofia324
255.Broniecka Janina4904
256.Broniewski Bogdan9061
257.Bródka Kinga10901
258.Bruś Stefan329
259.Bryczkowska Leokadia9516
260.Brykowska Stanisława331
261.Bryl Ignacy332
262.Brzezik Alina336
263.Brzezińska Danuta337
264.Brzezińska Mieczysława6749
265.Brzozowska Monika11451
266.Brzózka Henryk5964
267.Brzózka Wanda345
268.Brzykcy Wanda7701
269.Bucholz Mieczysław8974
270.Buchowiecka Danuta348
271.Buchta-Jasic Teresa350
272.Bucior Teresa4907
273.Buczak Włodzimierz7702
274.Buczek Teresa6754
275.Buczko Mieczysław4908
276.Buczkowski Bolesław355
277.Buć Walerian392
278.Budzińska Ewa5540
279.Bugaj Maria363
280.Bugajny Monika10989
281.Bujniak Maria4910
282.Bujnowicz Piotr9592
283.Bukowiński Mariusz10037
284.Bukowska Janina366
285.Bukowska Stefania6756
286.Buksa Florian7704
287.Bul Jadwiga8106
288.Bula Gertruda4911
289.Bulińska Danuta367
290.Bulińska Maria4912
291.Bulska Zofia368
292.Buława Krystyna6330
293.Buławska Danuta8107
294.Burakiewicz Anna371
295.Burakiewicz Renata372
296.Burakowska Janina10271
297.Burakowski Jan373
298.Burbo Julian374
299.Burdzik Krystyna376
300.Burnos Krzysztof9648
301.Bury Michał383
302.Bussler-Sołtysik Zofia386
303.Butkowska Maria388
304.Buzek Jerzy10870
305.Buziewski Andrzej391
306.Buzikiewicz Krystyna9333
307.Byczkowska Urszula10212
308.Byczkowski Jan5968
309.Byczyk Henryk6760
310.Byczyńska Monika9877
311.Byczyńska-Kubiak Wanda397
312.Bydlińska Bolesława399
313.Bykowski Witold4916
314.Byra Jadwiga401
315.Bzdon Edward403
316.Bździak Joanna7254
317.Cabaj-Pudo Grażyna9448
318.Cała Beata9615
319.Całka Jolanta6762
320.Capała Stanisław429
321.Cebrowska Teresa432
322.Cebula Krystyna433
323.Cebulska Danuta6763
324.Cegielski Edmund4920
325.Ceglarek Brunon9849
326.Ceglarek Gerard5969
327.Celiński Adam90033
328.Celuch Ewa436
329.Cewicka Barbara440
330.Chabowska Elżbieta9420
331.Chabza Krystyna8470
332.Chałan Władysław448
333.Charytoniuk Lidia447
334.Charytonowicz Janusz10615
335.Chądzyński Jan496
336.Chlebowska Genowefa4924
337.Chliszcz Jan5550
338.Chluska Jolanta9284
339.Chmielarczyk Krystyna456
340.Chmielewska Anna4925
341.Chmielewska Irena4926
342.Chmielewska Janina9301
343.Chmielewski Leszek7707
344.Chmura Elfryda5551
345.Chodźko Zofia462
346.Choińska Malwina10038
347.Chojnacka Katarzyna464
348.Chojnacki Henryk7258
349.Chojnowska Danuta469
350.Chojnowska-Dworek Teresa6770
351.Chojnowski Tomasz9635
352.Chołys Barbara8114
353.Chorąży Barbara6771
354.Choroszyńska Teresa6772
355.Chorowska-Kasperlik Ewa9797
356.Chorzewski Mariusz6773
357.Chowaniec Wiktoria11256
358.Chraplak Ludwik8115
359.Chrom Mieczysław8474
360.Chrom Teresa8475
361.Chróścielewski Adam11341
362.Chruściel Leokadia4928
363.Chrzanowski Roman4929
364.Chuchrak Mirosław5552
365.Chuda Stefania4930
366.Chudy Stefan483
367.Chudzik Jadwiga485
368.Chwojnicka Teresa5554
369.Chylewska Bożena492
370.Chyła Bogumiła5556
371.Chyra Janusz9798
372.Chyrowska Małgorzata10633
373.Chytroś Tadeusz494
374.Chyżyńska Bogumiła495
375.Ciaciuch Lucjan500
376.Ciborowska Zofia502
377.Cichecki Bolesław504
378.Cichocki Zygmunt9896
379.Cichomska Wanda507
380.Cichoń Krystyna511
381.Cichoń Krystyna6331
382.Cichosz Grażyna9878
383.Cichosz Irena508
384.Cichowlas Wanda510
385.Ciecholewska Elżbieta516
386.Ciechomska Jolanta6332
387.Cieciora Krystyna4935
388.Ciembronowicz Małgorzata10902
389.Ciepliński Witold6780
390.Ciepłucha Mirosław8116
391.Cierkowski Kazimierz5557
392.Ciesielska Izabela521
393.Ciesielska-Różańska Zofia522
394.Cieśla Krzysztof523
395.Cieślak Jerzy7711
396.Cieślik Arkadiusz90066
397.Ciężkowski Witold537
398.Ciołek Maria9302
399.Cisło Grażyna11055
400.Cisło Stanisław532
401.Cisowski Jerzy8118
402.Ciupińska Jadwiga534
403.Ciupińska Kazimiera9031
404.Cora Bogusław8119
405.Cugeher Zygmunt543
406.Cwanek-Łasecka Barbara544
407.Cwynar Aneta10546
408.Cybulska Jadwiga6785
409.Cygal Zofia6787
410.Cyraniak Elżbieta8120
411.Cywiński Czesław552
412.Czaban Michał6337
413.Czaja Janina11056
414.Czajka Bartłomiej11258
415.Czajka Marian556
416.Czajowska Zofia562
417.Czaki Teresa6788
418.Czapczyńska Halina563
419.Czapiewski Maciej10326
420.Czaplejewicz Janusz7713
421.Czaplińska Stanisława571
422.Czaplińska Stanisława6339
423.Czarkowska-Wołczyńska Zdzisława573
424.Czarnecka Agnieszka4939
425.Czarnecka Danuta6790
426.Czarnecka Eliza574
427.Czarnecka Elżbieta575
428.Czarnecki Waldemar6791
429.Czarny Bogusław581
430.Czekała-Uss Agnieszka11360
431.Czerniak Michał10170
432.Czerniawska Krystyna591
433.Czernicki Janusz593
434.Czerska-Jasińska Jadwiga8477
435.Czerwenka Wacław599
436.Czerwieniec Janusz600
437.Czerwińska-Drozd Elżbieta10498
438.Czerwiński Kamil11342
439.Czerwiński Stanisław601
440.Czerwiński Stefan9449
441.Czupajło Emil10688
442.Czupryniak Zbigniew616
443.Czyszczoń Elżbieta10467
444.Czyż Witold90094
445.Czyżewska Beata9808
446.Ćwiertnia Wiesław4674
447.Ćwik Zygmunt4675
448.Ćwiklińska Halina5933
449.Ćwiklińska Janina4676
450.Dac Jarosław10138
451.Danel Otylia6804
452.Danielewska Urszula6344
453.Daniluk Teresa632
454.Dargiewicz Janusz5983
455.Daroszewska Krystyna9321
456.Dasiewicz Zbigniew634
457.Dawid Helena7715
458.Dąbek Stanisław779
459.Dąbrowska Barbara7716
460.Dąbrowska Halina8480
461.Dąbrowska Henryka6345
462.Dąbrowska Irena8481
463.Dąbrowska Krystyna10547
464.Dąbrowska Maria7261
465.Dąbrowska Zdzisława8663
466.Dąbrowski Henryk787
467.Dąbrowski Roman10040
468.Dąbrowski Zbigniew4969
469.De Ville Józefa639
470.Deczyńska Elżbieta640
471.Defański Czesław4944
472.Deja Jadwiga642
473.Deja Joanna11456
474.Deleska Helena6346
475.Dembek Natalia11307
476.Dembowska Danuta645
477.Dembska Henryka6241
478.Dembski Witold646
479.Demianiuk Ludwik5990
480.Demiańczuk Wiktoria648
481.Derlatka Jan6349
482.Detko Janina657
483.Dębicki Bogdan796
484.Dębicki Tomasz11308
485.Dębowska Bożenna799
486.Dębska Janina800
487.Diakonowicz Marcin10524
488.Dien-Kościow Janina7719
489.Ditmer Anna658
490.Dłubała Zdzisław8664
491.Długosz Barbara7720
492.Długosz Jan777
493.Długosz Wiesława7263
494.Dmowski Aleksander7264
495.Dobek Marek10294
496.Dobersztyn-Hamerska Renata90116
497.Dobosz Elżbieta661
498.Dobrogowska Genowefa4946
499.Dobrowolska Jadwiga664
500.Dobruchowska Halina666
501.Dobrucka Iwona9289
502.Dobrzański Piotr6811
503.Dobrzyńska Urszula8665
504.Dolata Barbara7721
505.Dolata Jerzy5566
506.Dolata Mieczysław668
507.Doliński Janusz10550
508.Dołek Maria686
509.Dołowa Maria687
510.Domagała Krystyna4950
511.Domagała Marcin90046
512.Domagała Mirosław670
513.Domańska-Bala Jadwiga5567
514.Domański Władysław4951
515.Domański Zbigniew675
516.Domaraczenko Danuta671
517.Domasik Bronisław672
518.Domek Jerzy676
519.Dominko Edward678
520.Domosławska Alina679
521.Doms Stanisław680
522.Dondziło Stanisława6818
523.Doniec Barbara9759
524.Dopierała Jadwiga6819
525.Dopierała Jerzy682
526.Dopierała Maurycy8126
527.Dopierała Tadeusz683
528.Dorosz Antonina5993
529.Draczyński Zygmunt688
530.Dreher-Staszak Wiktor3824
531.Drelichowska-Zaguła Weronika689
532.Dreliszak Ewa9520
533.Drewniak Henryk692
534.Drewniak Łukasz10247
535.Drewniak Maria7265
536.Drężek Czesław5995
537.Drobniak Danuta9578
538.Drochomirecka Krystyna6823
539.Drozd Bronisław6354
540.Drozd Ewa6825
541.Drozd Romuald5568
542.Drożdż Barbara9898
543.Drożdżewska Zofia6828
544.Drożyńska Krzysztofa8130
545.Dróżdż Mirosława9180
546.Drygas Ewa9212
547.Dryk Cezary10551
548.Drzymała Wojciech90095
549.Dubert Stanisława707
550.Dubicki Leszek9451
551.Dubiel Krystyna708
552.Duć Maria733
553.Duda Daniel11033
554.Duda Robert11458
555.Dudek Józef712
556.Dudek Maksymilian10690
557.Dudek Piotr10552
558.Dudek Tadeusz713
559.Dudek Wiktoria714
560.Dudek Zofia6356
561.Dulewicz Halina11220
562.Duraj Małgorzata11060
563.Durbas Grażyna9880
564.Dusza Grażyna9259
565.Dusza Jan730
566.Duszańska Anna10843
567.Duszyńska-Nyga Wioletta10553
568.Duś Paweł10634
569.Dutkiewicz Alina5571
570.Dutkiewicz Grażyna5572
571.Dutkowska Janina732
572.Dworakowski Stanisław5573
573.Dworniak Jan7267
574.Dybowska Renata10745
575.Dycha Anna8781
576.Dydo-Rożniecki Longin4956
577.Dykcik Karol6004
578.Dykiel Anna738
579.Dyląg-Noga Wanda742
580.Dymek Marcin9899
581.Dymitrowicz Urszula745
582.Dymkowska Henryka8487
583.Dziadek Sebastian10042
584.Działoszewska Irena752
585.Dziamska Ewa9593
586.Dziedzic Jan755
587.Dziedzic Józefa6835
588.Dziedzic Magdalena8488
589.Dziedzic Robert9881
590.Dziedzic-Socha Barbara753
591.Dziedziczak Ignacy4959
592.Dziedziński Mariusz11034
593.Dziekański Karol90101
594.Dziekoński Krzysztof10089
595.Dzierżak Eugeniusz761
596.Dziewięcki Michał11260
597.Dziomdziora Irena765
598.Dziuba Alina5577
599.Dziuba Anna6359
600.Dziuba Bożena8133
601.Dziuba Henryk767
602.Dziunik Raisa4965
603.Dziurdzikowski Juliusz6836
604.Dzwonkowski Jan773
605.Dżbik Teresa6006
606.Dżon Janina802
607.Efenberger Henryk4970
608.Eisenberger Halina805
609.Ekiert Stanisław5580
610.Ekman Sławomir90087
611.Fabiś Henryk4973
612.Fabiś Przemysław10768
613.Faderewska-Kulesza Monika90096
614.Falfus Anna7270
615.Falis Lucyna812
616.Fałowski Władysław820
617.Faron Jadwiga816
618.Fechner-Kowalska Beata11343
619.Fediuszko Marian8138
620.Fedoruk Tadeusz4974
621.Felski Jan826
622.Fengier Anna11261
623.Fengier Maria4975
624.Ferdyn Stanisław828
625.Feszak Jan830
626.Fiałkowska Antonina831
627.Fiałkowska Regina832
628.Fic Maria835
629.Fidera Marian6845
630.Fiedziuk Liliana9335
631.Fietkiewicz Władysław838
632.Figurska Katarzyna90077
633.Fijałkowska Alicja842
634.Fijałkowska Maria843
635.Fil Przemysław10043
636.Filary Krystyna8489
637.Filipak Mirosław10379
638.Filipczuk Elżbieta6513
639.Filipiak Grażyna10994
640.Filipiak Lucyna850
641.Filipiak Wojciech851
642.Filipska Genowefa854
643.Filipski Ryszard6364
644.Fischer Janina4977
645.Flis Stanisław856
646.Flis-Zysiak Zofia857
647.Florczuk Wiesława6850
648.Florian Lidia861
649.Florysiak Halina863
650.Fludra Hanna4979
651.Fokt Bolesław865
652.Foltman Marian867
653.Foltyniewicz Stanisława868
654.Fołta Teresa870
655.Fornalik Adam9916
656.Foryś Jerzy9960
657.Franczak Mieczysław872
658.Franczyk Hubert10044
659.Franke Bogdan874
660.Frankel Maria875
661.Frankowska Mariola9829
662.Frankowski Edward877
663.Franus Wiesława8140
664.Fraś Czesława880
665.Frąckowiak Krystyna7731
666.Frąckowiak Regina4986
667.Frączek Hanna10090
668.Frączek Zbigniew898
669.Frąk Józef899
670.Frąszczak Barbara900
671.Frelich Łucja885
672.Frey Antoni886
673.Fröhlich Walentyna888
674.Frontczak Henryk6367
675.Frydrychowska Maria4984
676.Frydrychowski Kazimierz894
677.Frykowska Joanna90069
678.Fukiet Wiktoria6854
679.Fuks Jan8753
680.Furman Irena903
681.Furman Zofia905
682.Furmanek Barbara906
683.Furmanek Feliks907
684.Furmaniak Barbara7278
685.Furmanowski Andrzej8669
686.Furtak Józef5583
687.Fuszara Marek6855
688.Gabara-Pawlak Gabriela11222
689.Gabrusewicz Wiktor918
690.Gabryś Stanisław922
691.Gaca Marianna923
692.Gacka Alina9505
693.Gackowska Weronika925
694.Gadzała Aleksandra10844
695.Gadzała Andrzej10554
696.Gaertner Henryk6856
697.Gahl Jerzy931
698.Gajda Euzebiusz933
699.Gajda-Gajewska Helena6368
700.Gajdek Janusz936
701.Gajdziński Marek90061
702.Gajewska Agnieszka11085
703.Galacka Wanda948
704.Galantowicz Halina6859
705.Galla Marianna953
706.Galuba Grażyna954
707.Galuba Ireneusz4993
708.Galuba-Fil Natasza10812
709.Gałązka Dariusz9940
710.Gałązka Hanna11263
711.Gałuszka Barbara10499
712.Gałuszka Jolanta10328
713.Gański Jerzy6862
714.Garbacka-Lipa Katarzyna10273
715.Garbacz Edward5584
716.Garbalińska Alicja957
717.Gardynik Romuald962
718.Gargała Janina964
719.Gargol Monika7281
720.Garstka Małgorzata10659
721.Garstka Wacława966
722.Gasik Bożena6864
723.Gauza Stanisław972
724.Gawart Daniela8145
725.Gaweł Małgorzata10216
726.Gaweł Zygmunt974
727.Gawenda Krystyna6370
728.Gawlik Marta10382
729.Gawron-Gawrońska Aneta11364
730.Gawroniak Alina4997
731.Gawrońska Maria981
732.Gawrońska-Wójcik Dorota10007
733.Gawroński Jan983
734.Gawroński Paweł90097
735.Gawroński Sławomir9270
736.Gawroński Wojciech11130
737.Gawrych Dariusz11086
738.Gawryś Józef6371
739.Gazda Henryka984
740.Gaździcka Elżbieta9730
741.Gągola Halina1167
742.Gąsior Wojciech9637
743.Gąsiorek Dionizy1172
744.Gąsiorek Emilia1173
745.Gąsiorowska Aleksandra4996
746.Gąsiorowska Helena1174
747.Gąska Krystyna6873
748.Gembska Janina992
749.Gendek Jan9491
750.Gess-Szafaryn Alicja5587
751.Gębiś Daniela1177
752.Gibas Maria993
753.Gieras Andrzej9684
754.Gierat Józef5588
755.Gierka Roman999
756.Gierszewski Roman1000
757.Gilarski Zygmunt6876
758.Giszter Petronela6021
759.Gitcher Janina7736
760.Giziński Antoni9096
761.Giżycka Joanna1004
762.Glaubic Grzegorz10249
763.Glaubic Henryk1006
764.Glaza Halina6877
765.Glegoła Halina6022
766.Glib Marianna6374
767.Glinkowski Andrzej9917
768.Glonek Gabriela11264
769.Głacki Andrzej1143
770.Gładki Zdzisław1144
771.Gładkowska Brygida1145
772.Gładkowska Małgorzata9882
773.Gładkowski Stanisław1147
774.Głąb Jan1161
775.Głąba Tadeusz1162
776.Głąbica Henryk1163
777.Głocka Ewa10904
778.Głogiewicz Franciszek5020
779.Głombik Wilhelm5021
780.Głowacka Grażyna4005
781.Głowacki Janusz1153
782.Głowacki Marek10747
783.Głowińska Mirosława7282
784.Głownia Jan1156
785.Głód Eugeniusz8493
786.Główka Jan7739
787.Głuszczyk Zbigniewa1158
788.Głyk Urszula1160
789.Gmur Krzysztof10141
790.Gniewkowska Ewa10332
791.Gnoiński Leszek1012
792.Gocał Narcyza1014
793.Gochnio-Paczuska Marcella1015
794.Goć Maria1039
795.Goderska Irena1016
796.Godlewska Jadwiga9322
797.Godlewski Zbigniew1018
798.Godycka Anna10845
799.Goike Piotr10559
800.Golatowska Blandyna9147
801.Golczak Grzegorz8910
802.Golemiec-Jończyk Alicja5003
803.Golińska Maria1024
804.Goliński Krzysztof11413
805.Golis Marian1021
806.Gołaszewska Katarzyna11366
807.Gołaszewski Mirosław11414
808.Gołębiewska Alicja6024
809.Gołębiowska Monika6382
810.Gołygowska Janina9336
811.Gomulińska Ewa9522
812.Gonciarz Wincenty1026
813.Gondor Jarosław11191
814.Gonia Zdzisław1027
815.Gontkiewicz Barbara6383
816.Gorgol Tadeusz1030
817.Gorycki Ryszard7286
818.Gorzkiewicz Alina1032
819.Gosławska Ewa8496
820.Gościniak Jadwiga6385
821.Gozdek Waltrauda5591
822.Gozdur Halina5592
823.Góra Anna10519
824.Góra Teodozja6884
825.Góral-Żurawlew Stanisława1179
826.Górecka Alicja6886
827.Górecka-Zacharczyk Barbara1180
828.Górecki Jerzy1181
829.Górniak Józefa5024
830.Górniak Mieczysław1185
831.Górniak Ryszard7289
832.Górnik Wojciech10996
833.Górny Stanisław1188
834.Górska Anna10813
835.Górska Barbara1189
836.Górski Barnaba5601
837.Grabarek Mirosław90079
838.Grabelus Jan1050
839.Grabowska Jadwiga1053
840.Grabowska Joanna7747
841.Grabowska Maria8154
842.Grabowska Marianna1054
843.Grabowska Teresa1055
844.Grabowski Arkadiusz9706
845.Grabowski Marek10333
846.Grabowski Wojciech10115
847.Grabska Halina1057
848.Grabska-Czekońska Jolanta9389
849.Graczyk Bożena9941
850.Graczyk Gertruda1061
851.Graczyk Jerzy1062
852.Grad Jan1063
853.Grajda Janina7290
854.Grajewska Czesława7291
855.Grajewska Daniela1066
856.Graś Karolina11368
857.Grąbska Anna1125
858.Grech Anna9181
859.Grecki Bogdan9786
860.Greczycho-Chraplak Bronisława6895
861.Gregorowicz-Litwin Danuta6896
862.Grela Lidia9523
863.Grelowska Wilhelmina1072
864.Greser Anna6897
865.Gręda Teresa7748
866.Grędzińska-Jednaszewska Anna10618
867.Gricuk Olga1074
868.Grochocka Elżbieta10693
869.Grodziewicz Witold1075
870.Grom Monika11224
871.Groń Stanisława1084
872.Grotkowska Wiesława9422
873.Gruber Barbara9580
874.Gruchoła Anna6391
875.Grudzień-Wiśniewska Monika10298
876.Grudzińska Stanisława6392
877.Gryboś Cecylia1095
878.Grygiel-Wąs Danuta1098
879.Grygutis Kazimierz1100
880.Grzegorski Jerzy1105
881.Grzegorzak Urszula5598
882.Grzejszczak Małgorzata9971
883.Grzelak Krystyna5013
884.Grzelakowska Wanda1110
885.Grzesiak Jan1113
886.Grześkowiak Elżbieta5014
887.Grzyb Józef1120
888.Grzybowski Jan6903
889.Gudebska Stanisława1129
890.Gumułka Józef5016
891.Gumułka Stanisława5017
892.Gunerka Danuta1133
893.Gurbowicz Halina1134
894.Guzińska-Błońska Małgorzata11415
895.Gwiazdowska Aleksandra10299
896.Gwioździk Elżbieta9453
897.Gzyl Piotr1142
898.Habib Piotr10561
899.Hadas Jadwiga1198
900.Hadrian Olga9316
901.Hadyś Łukasz11065
902.Hajdasz Czesława1201
903.Hajduk Agnieszka11369
904.Hajduk Michał5026
905.Hajlig Michał1204
906.Hajto Tadeusz6397
907.Haładewicz Krystyna5603
908.Hałas Klaudia10439
909.Hałdys Adam1227
910.Hałucha Ewa10636
911.Handel Beata9547
912.Harańczyk Zofia5030
913.Harasimowicz Anna10939
914.Haraszkiewicz Marcin9919
915.Harłukowicz Bożena7753
916.Harmaciej Józef6912
917.Hartwich Elżbieta1218
918.Hatała Aniela1219
919.Hatała Michał1220
920.Hauffa Marcin11266
921.Helin André90004
922.Helon Ewa1230
923.Hemmerling Halina1231
924.Herbeć Sabina6913
925.Hering Brunon1233
926.Herma Krystyna1234
927.Hoffmann Eugeniusz1243
928.Homa Irena1247
929.Homa Jan1248
930.Homel Dorota11225
931.Hora Mirosława7301
932.Horbaczewska Elżbieta9883
933.Horodko Krzysztof10229
934.Hryniuk Danuta1258
935.Hryniuk Jacek9262
936.Hryńczak Bożena10250
937.Hubert Maria1261
938.Hudziak Mirosław7757
939.Hul Janina7758
940.Humska Hanna10091
941.Huzior Piotr9866
942.Hyjek Maria8506
943.Hyży Maciej9830
944.Idem Elżbieta1269
945.Idem-Burchard Joanna10335
946.Ignatowicz Danuta6918
947.Imach Tomasz11312
948.Indraszczyk Edward1278
949.Irla Zofia5039
950.Iversen Kurt90022
951.Iwan Maria6919
952.Iwanek Anna11267
953.Iwanicki Jan1283
954.Iwanienko Roman1284
955.Iżycki Stanisław8166
956.Jabłecka Zofia5040
957.Jabłonowska-Snadzka Barbara1292
958.Jabłońska Jadwiga1294
959.Jabłońska Zofia1297
960.Jabłońska Zofia9425
961.Jabłoński Tadeusz1299
962.Jacewicz Anna5042
963.Jachimowski Jerzy1302
964.Jackowska Henryka1306
965.Jackowska Marta9395
966.Jackowski Stanisław1309
967.Jacoń Stanisław1311
968.Jafra-Kobrzycka Elżbieta1313
969.Jagiełło Marian5043
970.Jagoda Urszula8169
971.Jagodzińska Iza10469
972.Jagodziński Marcin90042
973.Jaguszewski Andrzej1318
974.Jajko Piotr10696
975.Jakiel Halina8796
976.Jakielarz Jerzy1321
977.Jakimiuk Wanda1322
978.Jakubas Maria1325
979.Jakubczyk-Cały Ewa1326
980.Jakubiec Anna9548
981.Jakubiec Wanda1328
982.Jakubiec Zofia10215
983.Jakubiuk Ignacy1330
984.Jakubowicz Andrzej1331
985.Jakubowicz Ryszard1332
986.Jakubowska Karimiera6032
987.Jakubowski Józef1338
988.James David90024
989.Jamiołkowska Irena6033
990.Jamróz Janina5615
991.Jamróz Wojciech10251
992.Janaszek Barbara1342
993.Janczewska Leokadia9454
994.Janczy Grzegorz1344
995.Janczy Władysława1345
996.Janczyk Teresa1346
997.Janeczkowska-Staśkiewicz Anna10770
998.Janek Barbara6408
999.Janiak Ewa6926
1000.Janiak Maria7763
1001.Janic Barbara1348
1002.Janicka Anna11346
1003.Janicka Janina1349
1004.Janicka Krystyna6035
1005.Janik Janina1352
1006.Janiszewski Zdzisław1355
1007.Jankiewicz Maria1356
1008.Jankowiak Henryk6409
1009.Jankowiak Krzysztof10697
1010.Jankowska Danuta5049
1011.Jankowska Danuta5050
1012.Jankowska Halina8678
1013.Jankowska Krystyna1358
1014.Jankowska Lidia9323
1015.Jankowska Maria1359
1016.Jankowski Andrzej6036
1017.Jankowski Krzysztof6928
1018.Jankowski Mieczysław1364
1019.Janowiak Marian1369
1020.Janowski Bernard5619
1021.Janus Henryk8799
1022.Janusińska-Kasperczyk Joanna10906
1023.Janusz Agnieszka10637
1024.Janusz Małgorzata5053
1025.Januszewski Dominik9707
1026.Janyst Tomasz10847
1027.Jańczewska Wanda1424
1028.Jański Wojciech5057
1029.Jarecka Janina1374
1030.Jarecki Stefan1375
1031.Jarkowska Janina5620
1032.Jaromin Zdzisław1380
1033.Jarosz Mieczysław6931
1034.Jarosz Władysław8953
1035.Jaroszek Ilona10470
1036.Jaruga Alicja1384
1037.Jarząb Liliana1386
1038.Jasińska Alicja1394
1039.Jasińska Irena6934
1040.Jasińska Marianna1395
1041.Jasiukiewicz Jan1392
1042.Jasiulewicz Daniela1393
1043.Jaskulski Krzysztof1400
1044.Jasnorzewski Józef6935
1045.Jasowicz Wiera1403
1046.Jastrzębska-Staśko Marta11228
1047.Jaszczuk Eugeniusz1407
1048.Jaszczuk Katarzyna11313
1049.Jaszczuk Zofia5622
1050.Jaszczykowski Kazimierz1409
1051.Jaśkiewicz Seweryna1422
1052.Jatczak Anna1412
1053.Jatczak Tadeusz1413
1054.Jaworowska Danuta11175
1055.Jaworska Jadwiga5054
1056.Jaworski Tadeusz5623
1057.Jaworski Władysław5055
1058.Jazy-Kozłowska Ksymena10794
1059.Jedliński Mieczysław6040
1060.Jedynak Stefania1426
1061.Jelonek Andrzej1429
1062.Jendrośka Ryszard6413
1063.Jendrzejczak Krystyna6043
1064.Jesionowski Kamil10699
1065.Jeske Magdalena11268
1066.Jessa Jolanta6044
1067.Jewartowski Andrzej11463
1068.Jewulska-Budzik Lucyna8177
1069.Jezierska Anna1436
1070.Jezior Feliks7771
1071.Jeziorska-Hesse Anna9455
1072.Jeż Józef1438
1073.Jędral Halina1471
1074.Jędrasik Wiesława7772
1075.Jędraszewski Marian1473
1076.Jędrecka Teresa1474
1077.Jędrusik Józef6046
1078.Jędrych Helena5064
1079.Jędrysiak Henryk1476
1080.Jędrzejek Barbara11089
1081.Jędrzejek Elżbieta1481
1082.Jędrzejewska Elżbieta1482
1083.Jędrzejewska-Gołąb Izabella10563
1084.Jękot Mieczysław1487
1085.Jodko Jerzy1440
1086.Jokiel Anna10049
1087.Jonda Teodor1441
1088.Jońca Barbara1443
1089.Jońska Elżbieta1444
1090.Józwik Ewa11154
1091.Jóźwik Henryk6048
1092.Juchiewicz Cecylia1446
1093.Juchiewicz Janusz1447
1094.Juchno Janusz5061
1095.Jungmann Jens90031
1096.Jurczuk Aleksander5062
1097.Jurczuk Wiesław1452
1098.Jurczyk Janina1454
1099.Jurczyk Zygmunt1455
1100.Jurczykowska Lucyna1456
1101.Jurewicz Elżbieta7495
1102.Jurewicz Wanda1457
1103.Jurga-Fornalik Małgorzata10700
1104.Jurkiewicz Elżbieta1459
1105.Juszczyk Elwira6946
1106.Juszczyk Stefan1468
1107.Juszczyk Władysław1469
1108.Juza Tadeusz1470
1109.Kabat Wiesława1490
1110.Kacperczyk Jadwiga9920
1111.Kacprzak Halina6049
1112.Kacprzak Marzena10661
1113.Kaczka Jacek10013
1114.Kaczmarczyk Józefa9103
1115.Kaczmarek Barbara6949
1116.Kaczmarek Marian5625
1117.Kaczmarek Mariola10014
1118.Kaczmarek Mariusz90054
1119.Kaczmarek Teresa1502
1120.Kaczmarek Władysław7311
1121.Kaczmarek Zbigniew1504
1122.Kaczmarek Zdzisław1505
1123.Kaczmarek-Żbikowska Teresa5628
1124.Kaczmarska Hanna7773
1125.Kaczmarzyk Janusz9104
1126.Kaczorek Monika9686
1127.Kaczorowska Elżbieta1507
1128.Kaczorowska Zbigniewa8680
1129.Kaczorowska Zofia1508
1130.Kaczyńska Helena7774
1131.Kaczyńska Milena11137
1132.Kaczyńska Renata10566
1133.Kalamarz Anna1517
1134.Kalbarczyk Leon8508
1135.Kaleja Elżbieta6952
1136.Kalejta Elżbieta1518
1137.Kalinowska Alicja9921
1138.Kalinowski Jan6416
1139.Kalińska Edyta10336
1140.Kalińska Sabina1529
1141.Kalisiak Kazimiera1527
1142.Kaliszewski Tadeusz8509
1143.Kalwat Ludmiła6953
1144.Kałużny Radosław10530
1145.Kamień Jerzy1535
1146.Kamińska Aleksandra7775
1147.Kamińska Alfreda6417
1148.Kamińska Danuta5546
1149.Kamińska Dorota10144
1150.Kamińska Helena10531
1151.Kamińska Kazimiera5067
1152.Kamińska Wanda1540
1153.Kamińska-Mały Jadwiga6956
1154.Kamiński Eugeniusz5631
1155.Kamiński Jerzy7313
1156.Kamiński Roman1545
1157.Kamiński Stanisław1546
1158.Kampczyk Aleksander1547
1159.Kamper Eugenia1548
1160.Kanabus-Nowakowska Elżbieta1550
1161.Kania Dorota9922
1162.Kania-Wawrzyniak Janina9456
1163.Kaniuk Zofia9426
1164.Kankowski Marek9687
1165.Kantorska Irena9867
1166.Kapicka Barbara7777
1167.Kapler Elżbieta9427
1168.Kapral Andrzej1557
1169.Kapral-Józala Jolanta9458
1170.Kaproń Józef1558
1171.Kapustka Aleksander1560
1172.Karaszewski Julian1563
1173.Karaś-Kulicka Anita10145
1174.Karbarczyk Danuta1564
1175.Karbowska Danuta6960
1176.Karcher Adam1567
1177.Karczewska Maria9459
1178.Karczewska-Stypa Ewa9595
1179.Karcz-Gołębniak Dorota10567
1180.Karczmarz Danuta1569
1181.Karczyński Tadeusz1571
1182.Kardysz Zofia7314
1183.Kariozen Michał11465
1184.Karmowska Marianna5635
1185.Karolewicz Anna1575
1186.Karolewski Józef1576
1187.Karoń Jan6421
1188.Karp Marianna7317
1189.Karpiak Andrzej10532
1190.Karpiak Beata10275
1191.Karpiak Danuta6962
1192.Karpińska Lilianna9581
1193.Karwacka Izabela10016
1194.Karwatka Michał10176
1195.Karwecka Barbara9339
1196.Karwik Elżbieta90089
1197.Karwowski Edward1580
1198.Karwowski Mariusz10962
1199.Karwowski Przemysław10568
1200.Kasica Agata1582
1201.Kasińska Krystyna1584
1202.Kaspar-Bryła Ewa10963
1203.Kasperczyk Leokadia7319
1204.Kasperkiewicz Lucyna1585
1205.Kasperowicz Jadwiga6058
1206.Kasperski Sławomir7320
1207.Kaszczyński Antoni1589
1208.Kaszewska Olga8682
1209.Kasztelan Hanna7780
1210.Kasztelewicz Anna1590
1211.Kaszubowska Karolina9974
1212.Kata Henryk1610
1213.Kawalec Zofia1595
1214.Kawiorska Aleksandra1596
1215.Kawka Janina8512
1216.Kazek-Charzewska Alicja1601
1217.Kazirod Anna9303
1218.Kaźmierczak Jadwiga6062
1219.Kaźmierczak Zdzisław1607
1220.Kaźmierski Krzysztof5638
1221.Kempa Tadeusz1618
1222.Kempska Anna6972
1223.Kesler Wanda8190
1224.Kęcka Janina6063
1225.Kędzia Przemysław9527
1226.Kępczyńska Elżbieta2150
1227.Kępczyńska-Skiba Wiesława7324
1228.Kępka Jolanta9688
1229.Kęsik Adam2154
1230.Kęsik Barbara2155
1231.Kęsik Jerzy8513
1232.Kichiński Kazimierz1620
1233.Kicka Zofia5639
1234.Kiczorowska Jadwiga1621
1235.Kida Marcin10487
1236.Kieda Kazimierz1623
1237.Kiedrowicz Genowefa6974
1238.Kiedrowska Maria8806
1239.Kielan Zofia6975
1240.Kielan-Kuźnicka Bogusława1624
1241.Kielar Grzegorz10534
1242.Kieliszczyk Maria1626
1243.Kiełbasiński Julian1636
1244.Kiełczewski Henryk1638
1245.Kiepiel Jan1628
1246.Kierek Wiesława1630
1247.Kieruńczak Jadwiga9508
1248.Kierych Henryk5083
1249.Kijko Szymon5085
1250.Kijko Tomasz11270
1251.Kikut Łucja1641
1252.Kimso Kazimierz1645
1253.Kinast Andrzej90003
1254.Kiprowska Emilia1646
1255.Kisiel Eugeniusz1647
1256.Kisielewska Halina10816
1257.Kisielewska Irena10702
1258.Kisielewski Artur10907
1259.Kistryn Tadeusz9151
1260.Kiszczak Grażyna9583
1261.Kita Stanisław1651
1262.Kitlińska Zofia7782
1263.Kiwak Jarosław10092
1264.Kizielewicz Alina1652
1265.Kizińczak Aleksandra1654
1266.Klecha Julia1657
1267.Klemienia Magdalena11420
1268.Klepacki Stanisław1659
1269.Kleszcz Ewa1660
1270.Kleszczewska Regina1662
1271.Klima Zygmunt1664
1272.Klimacki Robert90055
1273.Klimaia Barbara1665
1274.Klimaszewska Łucja5643
1275.Klimek Joanna5644
1276.Klimek Teresa1669
1277.Klimont Stanisława1670
1278.Klimowicz Rozalia8810
1279.Klimunt-Kowalska Czesława8197
1280.Klin Henryk6425
1281.Klisz Weronika7331
1282.Kliś Tadeusz1676
1283.Kloc Edward1677
1284.Klocek Krystyna1678
1285.Klof Elwira8198
1286.Klonowska Sylwia10640
1287.Klonowska Zenobia8199
1288.Kloza Jarosław1680
1289.Kluba Danuta8516
1290.Klucznik Michał6986
1291.Kluk Krystyna5091
1292.Kluska Kazimierz5646
1293.Kluźniak Zofia1682
1294.Kłąb Władysław5152
1295.Kłos Alicja11421
1296.Kłos Alina2138
1297.Kłos Bożena10254
1298.Kłos Janina6987
1299.Kłucińska-Kłocińska Barbara6989
1300.Kłyż Jadwiga2146
1301.Kmiecik Janina1683
1302.Kmito Zdzisław1685
1303.Knichał Krystyna1858
1304.Knichnicki Władysław1687
1305.Knyziak Wiesław6428
1306.Koba Bożena1690
1307.Kobel Joanna9397
1308.Kobierecka Mariola10443
1309.Kobryń Elżbieta5092
1310.Kobylec Henryka1695
1311.Kobylińska Alicja1696
1312.Koc Paweł10795
1313.Koc Stanisław1699
1314.Kocent Ewa1700
1315.Kochanek Alina1703
1316.Kochanek Antoni1704
1317.Kocięcka Maria1710
1318.Kocjan Janina6072
1319.Kocoł Paweł10877
1320.Kocoń Anna9747
1321.Kocot Lucyna1713
1322.Koguc Helena1715
1323.Kogut Bronisław1716
1324.Kogut Jan1717
1325.Kokot Czesława1720
1326.Kolanek Grażyna6073
1327.Kolanowski Jerzy6992
1328.Kolbusz Czesław1723
1329.Koliński Edmund1725
1330.Kołakowska Walentyna1902
1331.Kołakowski Stanisław1904
1332.Kołek Tadeusz6994
1333.Kołodziej Jan5121
1334.Kołodziej Piotr10178
1335.Kołodziej Zygmunt1908
1336.Kołodziejczak Irena6075
1337.Kołodziejczak Maciej1909
1338.Kołodziejczyk Piotr9324
1339.Kołosowska Biruta4813
1340.Kołosowski Michał11117
1341.Koman Aleksander1727
1342.Komarzewska Jolanta1729
1343.Komer Anna1730
1344.Komer-Fabiś Justyna10964
1345.Komorowska Marta11272
1346.Komorska Irma6995
1347.Komsta Jacek10255
1348.Konarzewski Bogusław6077
1349.Koncewicz Irena6997
1350.Konefał Irena1738
1351.Koniecka Iwona1739
1352.Koniecka-Maliszewska Halina8208
1353.Koniecki Jerzy1740
1354.Konieczna Bogumiła1744
1355.Konieczna Jadwiga1746
1356.Konieczny Tomasz90070
1357.Konieczny Zygmunt1747
1358.Konopacki Andrzej1750
1359.Konopka Maria1753
1360.Konopka Marianna6434
1361.Konopka Stanisław8523
1362.Konopka Wiesław1754
1363.Konopko Maciej11316
1364.Konwiński Grzegorz1757
1365.Kopacz Stanisława1759
1366.Kopciuch Czesława1761
1367.Kopeć Hanka1762
1368.Kopeć Lidia7339
1369.Koperek Teresa9596
1370.Koprowicz Janina1766
1371.Koprowski Stefan8756
1372.Kopycińska Władysława5104
1373.Kopyciński Stanisław1767
1374.Korach Janusz1768
1375.Korczak Krystyna6085
1376.Korczyk Franciszek7791
1377.Kordaczuk Stanisława1773
1378.Kordus Dorota1775
1379.Korkus Bolesław1776
1380.Kornalewicz Ewa11194
1381.Kornasiewicz Barbara10704
1382.Korpała Władysław1780
1383.Korpikiewicz Barbara5105
1384.Korycka Katarzyna10771
1385.Korzeniewski Bartłomiej9660
1386.Korzeniowski Antoni5652
1387.Korzeń Józef1788
1388.Korzus Alojzy7008
1389.Korzycki Dariusz9341
1390.Kos Irena10093
1391.Kosacka Teresa9763
1392.Kosak Teresa1791
1393.Kosakowski Edward1792
1394.Kosarzycki Józef1794
1395.Kosicka-Toporek Alina10017
1396.Kosińska Janina5106
1397.Koska Anna9429
1398.Kosowska Sabina1801
1399.Kos-Sokołowska Zofia1790
1400.Koster Anna7009
1401.Kostewicz Barbara9461
1402.Kostka Wanda1806
1403.Kostrzewa Marta10339
1404.Kostulak Irena8687
1405.Koszalińska Irena1810
1406.Koszel Maria6439
1407.Koścień Anna7011
1408.Kośla Weronika1897
1409.Kośmicki Florian1898
1410.Kośmider Mirosław9273
1411.Kośnik Halina8526
1412.Kot Helena5655
1413.Kotarska Krystyna1815
1414.Kotkowska Jadwiga7794
1415.Kotlińska-Błach Aleksandra8923
1416.Kotowski Lucjan5657
1417.Kotulski Bogusław5658
1418.Kowal Andrzej90032
1419.Kowal Bogusław90073
1420.Kowal Tadeusz1819
1421.Kowalak Maria5659
1422.Kowalczuk Ewa9263
1423.Kowalczyk Anna10848
1424.Kowalczyk Bogdan7014
1425.Kowalczyk Eugeniusz5112
1426.Kowalczyk Helena5660
1427.Kowalczyk Irena5661
1428.Kowalczyk Iwona9285
1429.Kowalczyk Jadwiga1820
1430.Kowalczyk Janina1821
1431.Kowalczyk Józef5113
1432.Kowalczyk Józef7795
1433.Kowalczyk Kazimierz1822
1434.Kowalczyk Róża1823
1435.Kowalczyk Ryszard7017
1436.Kowalczyk Zofia1826
1437.Kowalczyk-Telesińska Barbara9153
1438.Kowalewska Ewa1827
1439.Kowalewska Feliksa5663
1440.Kowalewska Monika11230
1441.Kowalewska-Dzienis Grażyna1828
1442.Kowalik Stefan1834
1443.Kowalik Teresa6441
1444.Kowalska Anna9924
1445.Kowalska Dorota9430
1446.Kowalska Elżbieta9748
1447.Kowalska Eulalia1837
1448.Kowalska Jadwiga8688
1449.Kowalska Maria7796
1450.Kowalska Teresa6087
1451.Kowalski Jan7797
1452.Kowalski Józef1847
1453.Kowalski Leszek7022
1454.Kowalski Ryszard7023
1455.Kowalski Tadeusz7347
1456.Kowieska Janina7024
1457.Kozak Halina1856
1458.Kozak Hanna10641
1459.Kozak Jan1857
1460.Kozak Maria1859
1461.Kozak Mieczysław1860
1462.Kozakiewicz Janina6089
1463.Kozakowska Cecylia1863
1464.Kozar Katarzyna10878
1465.Kozera Ewa7799
1466.Kozera Wacław1866
1467.Kozieł Elżbieta1871
1468.Koziełek Grażyna5118
1469.Koziełek Łucja1872
1470.Kozień Emilia1874
1471.Kozień-Borusiewicz Agnieszka10572
1472.Kozioł Bożena1876
1473.Koziołek Edmund1877
1474.Kozłowska Beata9661
1475.Kozłowska Hanna9789
1476.Kozłowska Irena1881
1477.Kozłowska Janina10277
1478.Kozłowska Krystyna9217
1479.Kozłowska Lucyna1884
1480.Kozłowska-Pomieczyńska Wiesława1887
1481.Kozłowski Aureli1888
1482.Kozłowski Bartosz10505
1483.Kozłowski Krzysztof1890
1484.Kozłowski Stanisław7030
1485.Kozula Janina7352
1486.Koźbiał Małgorzata1892
1487.Koźmiński Piotr10148
1488.Kożuch Tadeusz1913
1489.Kożuszyna Janina1914
1490.Kóska Bronisława2157
1491.Kózka Jarosław10421
1492.Krajewska Anna11317
1493.Krajewska Jadwiga5667
1494.Krajewski Andrzej6444
1495.Kramarczuk Leszek1920
1496.Krasiński Czesław7035
1497.Kraska Zygmunt5670
1498.Krasoń Maciej10149
1499.Krasowska Maria5671
1500.Krasowski Arkadiusz10018
1501.Kraszek Anna1925
1502.Kraś Maria1938
1503.Krauze Tadeusz5126
1504.Krawczyk Ewa7356
1505.Krawczyk Halina5672
1506.Krawczyk Irena6095
1507.Krawczyk Zbigniew1933
1508.Krawczyk-Sawicka Halina1931
1509.Krawendek Aleksander7037
1510.Krempa Józef7804
1511.Kropiwnicka Krystyna7806
1512.Król Jadwiga1990
1513.Król Michał7042
1514.Król Waldemar10094
1515.Królak Helena1995
1516.Kruchelska Sabina1948
1517.Krudowska Marianna6447
1518.Kruk Alicja10574
1519.Krupa Marcin11142
1520.Kruszewska Monika1955
1521.Kruszewski Adrian10095
1522.Kruszewski Jerzy7360
1523.Kruszko Krystyna1957
1524.Kruszyński Andrzej5129
1525.Krużel Wojciech1959
1526.Krużmanowska Teodora9977
1527.Krużołek Zuzanna11040
1528.Krych Kazimierz6096
1529.Krynicki Jarosław7808
1530.Krysiuk Jerzy6448
1531.Krystosiak Anna1964
1532.Kryszczyński Stanisław7048
1533.Kryśkiewicz-Burnos Agnieszka9689
1534.Krzakiewicz Chalnisia10575
1535.Krzemińska Janina9551
1536.Krzewina Danuta8231
1537.Krzoska Ryszard7050
1538.Krzymański Roman1973
1539.Krzysińska Teresa1974
1540.Krzystek Helena1975
1541.Krzysztofek Henryka1977
1542.Krzysztoszek Janina6450
1543.Krzywania Mariola7362
1544.Krzyżak Urszula1982
1545.Krzyżanowska Janina9085
1546.Krzyżanowska Krystyna5131
1547.Krzyżanowska Natalia11197
1548.Księżopolska Anna6451
1549.Księżopolska Bożena9979
1550.Kubanek Krystian9529
1551.Kubel Wiesław9106
1552.Kubiak Krystyna6100
1553.Kubiak Roman5680
1554.Kubica Maciej2006
1555.Kubicka Krystyna9344
1556.Kubicki Konstanty5682
1557.Kubisa Marianna2011
1558.Kuboszek Radosław90029
1559.Kuc Teresa9399
1560.Kucharczyk-Dzioba Zofia9463
1561.Kucharewicz Irena5684
1562.Kucharska Alicja2014
1563.Kucharska Beata10577
1564.Kucharska Krystyna5685
1565.Kucharska Natalia9462
1566.Kucharska Renata90118
1567.Kucharski Arkadiusz2016
1568.Kucharski Krzysztof10387
1569.Kuchciak Elżbieta7056
1570.Kuchta Stanisława2020
1571.Kucik Genowefa2022
1572.Kuciński Mariusz9802
1573.Kuciński Stefan7055
1574.Kuczyńska Irena7366
1575.Kućma Mirosława8222
1576.Kud Danuta2524
1577.Kudłacik Jadwiga10797
1578.Kudra Barbara7368
1579.Kudra Waldemar7369
1580.Kudyba Franciszek2030
1581.Kujawińska Teresa2033
1582.Kujawska Elżbieta11143
1583.Kuklik Bogusław8533
1584.Kulesza Tadeusz9107
1585.Kuleta Bernadeta9325
1586.Kuliga Edward9570
1587.Kuligiewicz Andrzej2043
1588.Kulik Irena2044
1589.Kulik Mieczysław2045
1590.Kulik Zofia5686
1591.Kulińska Janina2049
1592.Kuliński Czesław7372
1593.Kulis Władysława2046
1594.Kuliś Stanisław2047
1595.Kulus Henryk2050
1596.Kułach-Maczyszyn Anna11347
1597.Kułakowska Anna2105
1598.Kumański Józef7064
1599.Kumor Barbara2051
1600.Kumorek Tadeusz2054
1601.Kupiec Wojciech10181
1602.Kuptel Irena2059
1603.Kurbiel Wanda6106
1604.Kurczab Julian2063
1605.Kurczab Lesław2064
1606.Kurczak Tadeusz2065
1607.Kurczych Władysława2066
1608.Kurdziel Stanisława7067
1609.Kurek Helena5688
1610.Kurek Józef2070
1611.Kurowski Andrzej9813
1612.Kurowski Władysław2076
1613.Kurzaj Witold2077
1614.Kurzawa Anna2078
1615.Kurzawa Jolanta11274
1616.Kurzawski Roman2080
1617.Kurzela Wanda6107
1618.Kus Jadwiga8228
1619.Kusiak Włodzimierz7817
1620.Kustra Violetta9691
1621.Kusyk Grażyna10444
1622.Kusz Alina10849
1623.Kusz Damian2085
1624.Kuszneruk Józef2086
1625.Kuszyk Adam10020
1626.Kuś Barbara2098
1627.Kuśmierski Krzysztof90106
1628.Kuśmierz Elżbieta2101
1629.Kuśnierkiewicz Wioletta11376
1630.Kuśnierz Halina5692
1631.Kutnik Grażyna5691
1632.Kutrzuba Grażyna2088
1633.Kuza Anna10473
1634.Kuzdro-Lubińska Elżbieta5143
1635.Kuziemski Jerzy2092
1636.Kuźma Ewa7072
1637.Kuźma Jacek2094
1638.Kuźmiński Stanisław7818
1639.Kuźniar Aniela2095
1640.Kuźniar Marian2096
1641.Kwarciak Arkadiusz10645
1642.Kwasiborska Ewa2107
1643.Kwasiborski Antoni2108
1644.Kwaśniok Grzegorz90104
1645.Kwaśny Władysław2115
1646.Kwaterski Tadeusz6113
1647.Kwiatek Halina2116
1648.Kwiatek Henryka2117
1649.Kwiatkowska Jadwiga5148
1650.Kwiatkowska Małgorzata2120
1651.Kwiatkowska Maria2119
1652.Kwiatkowska Maria5149
1653.Kwiatkowski Krzysztof10879
1654.Kwiatkowski Roman2125
1655.Kwiecień Bożena2127
1656.Kwiecień Grażyna5150
1657.Kwiecień Irena7075
1658.Kwiecień Krzysztof7374
1659.Kwiecień Stanisław5151
1660.Kwiecińska Irena2130
1661.Kwiecińska Małgorzata10622
1662.Kwiek Grzegorz11198
1663.Kwiek Katarzyna11092
1664.Kwinta Marek10389
1665.Kwit Wanda2134
1666.Labuda Adriana9326
1667.Labut Krystyna2160
1668.Lach Andrzej2161
1669.Lachaut Jerzy2164
1670.Lachman Jadwiga5153
1671.Lachowicz Bartłomiej11003
1672.Lachowicz Cecylia5695
1673.Lachowski Waldemar9345
1674.Larkowska Jadwiga2172
1675.Laskowski Bogusław6115
1676.Laskowski Wojciech11232
1677.Lasota Jarosław90107
1678.Laszuk Iwona10183
1679.Latała Lucyna2178
1680.Latocha Halina2180
1681.Latos Zenon2181
1682.Lawrenc Artur9944
1683.Lebisz Jerzy7080
1684.Lech Maria9274
1685.Lecińska Anna7376
1686.Leczyk Irena2190
1687.Ledwińska Halina7082
1688.Legutko Leszek5155
1689.Lejk Kazimierz2192
1690.Lekston Kazimierz2193
1691.Lektarska Wiktoria8236
1692.Lelek Lidia5156
1693.Lemańczyk Tadeusz7377
1694.Lemańska Janina2195
1695.Lenard Helena2197
1696.Leńska Irena2231
1697.Lerch Leszek9886
1698.Lesiak Ireneusz5157
1699.Leszczyńska Agnieszka10535
1700.Leszek Stanisław2207
1701.Leszkowicz Jerzy2208
1702.Leśniak Kazimierz2230
1703.Leśniczek Elżbieta7086
1704.Leśniewska Barbara10455
1705.Leśniewski Dariusz10096
1706.Leśniewski Wiesław9264
1707.Letkiewicz Jan9530
1708.Lewandowska Anna2210
1709.Lewandowska Barbara2211
1710.Lewandowska Janina2212
1711.Lewandowska Krystyna9306
1712.Lewandowska-Kowalczyk Krystyna7819
1713.Lewandowski Czesław2216
1714.Lewandowski Jan2217
1715.Lewandowski Jan2218
1716.Lewandowski Jerzy2219
1717.Lewandowski Józef2220
1718.Lewański Kazimierz9434
1719.Lewiński Andrzej2227
1720.Lewkowicz Mieczysław6120
1721.Lewy Anna5160
1722.Libera Zbigniew90047
1723.Liberacki Jan2232
1724.Libsz Marzena9869
1725.Licak Władysław2234
1726.Lignowska Elżbieta5704
1727.Linka Janina2243
1728.Linke Ryszard5705
1729.Lipa Stanisław2244
1730.Lipińska Helena7092
1731.Lipińska Łucja9980
1732.Lipińska Marianna2246
1733.Lipkowski Zygmunt5707
1734.Lipska Maria6469
1735.Lipski Marcin10667
1736.Lis Anna9788
1737.Lis Halina10668
1738.Lis Marianna2252
1739.Lis Władysław10219
1740.Lisek Teresa2254
1741.Lisiecka Krystyna5165
1742.Lisowska Cecylia2260
1743.Lisowski Jerzy2262
1744.Litwiniak Marian11107
1745.Litwińska Wanda5167
1746.Lityńska Barbara2265
1747.Lizak Łucja2267
1748.Lobert Helena2268
1749.Lonczak Stanisław2269
1750.Lorenc Kazimiera3709
1751.Lorenc-Dąbrowska Elżbieta9483
1752.Lorys Wojciech9584
1753.Lubaczewska Małgorzata5709
1754.Lubawy Bronisław2273
1755.Lubowicka Renata11041
1756.Ludwiczak Jerzy2275
1757.Ludwiczak Magdalena10097
1758.Ludwiczak Marta10820
1759.Lula Gustaw2277
1760.Lusina Elżbieta8541
1761.Lutkowska Halina7385
1762.Łabędzka Zdzisława4741
1763.Łabno Kazimierz4738
1764.Łabys Edyta10098
1765.Łacińska Marianna4743
1766.Łada Zofia4744
1767.Łajło Janina4747
1768.Łajszczak Halina8240
1769.Łasak Izabella10709
1770.Łaszczyk Magdalena4756
1771.Łaszkiewicz Anna10965
1772.Ławecki Bogdan4758
1773.Ławecki Krzysztof10773
1774.Ławryniuk Kazimiera4759
1775.Łazarski Ireneusz9601
1776.Łącka Teresa4809
1777.Łobas Cecylia4766
1778.Łodygowski Henryk5492
1779.Łodziana Anna7387
1780.Łomża Dariusz6472
1781.Łopacki Jerzy4772
1782.Łopatka Bożena5493
1783.Łopatka Marek5494
1784.Łosińska Krystyna5495
1785.Łoś Danuta9554
1786.Łoza Beata10281
1787.Łozowicki Władysław4775
1788.Łucjan Józef4777
1789.Łucka Klementyna9402
1790.Łuczak Bogusław4778
1791.Łuczak Czesława4779
1792.Łuczak Janusz4780
1793.Łuczak-Gilarska Barbara8929
1794.Łuczkiewicz Marian4781
1795.Łuczkiewicz Zdzisława4782
1796.Łukasiewicz Grażyna4785
1797.Łukasiewicz Stanisława4788
1798.Łukasik Halina4789
1799.Łukjanow Grażyna5501
1800.Łukomska Zofia4796
1801.Łukowiak Eugenia5502
1802.Łyczba Sebastian9946
1803.Łyda Janina4804
1804.Łysakowska Zdzisława8696
1805.Łysek Aleksandra5504
1806.Łyskawa Piotr90051
1807.Macek Piotr7390
1808.Machaj Barbara7824
1809.Machniak Kazimierz2279
1810.Maciak Jan2283
1811.Maciąg Małgorzata10966
1812.Maciąga Adam2290
1813.Maciejak Alicja11005
1814.Maciejak Barbara7825
1815.Maciejczyk Irena7826
1816.Maciejczyk Stanisława2285
1817.Maciejewska Izabela9887
1818.Maciejewska Karolina11160
1819.Maciejewski Ryszard7392
1820.Macikowski Stanisław2289
1821.Mackiewicz Anna10344
1822.Mackiewicz Wiktor2291
1823.Mackiewicz Wojciech11071
1824.Macuk Renata5712
1825.Maćkowiak Barbara7396
1826.Maćkowska Joanna11379
1827.Madej Józef6474
1828.Madejska Marta10021
1829.Magdej Edward2299
1830.Magierowska Barbara7828
1831.Magierska Czesława2301
1832.Magnuski Bogumił2303
1833.Mainka Halina5171
1834.Maj Czesław5172
1835.Maj Jadwiga9831
1836.Maj Małgorzata9556
1837.Maj Wojciech6128
1838.Majchrzyk Krystyna8827
1839.Majerowicz Kamila11042
1840.Majewska Barbara2314
1841.Majewska Daniela2315
1842.Majewska Ewa9294
1843.Majewska Irena2316
1844.Majewska Stanisława6131
1845.Majewska-Ptasznik Ewa9665
1846.Majewski Kazimierz7830
1847.Majewski Mieczysław6130
1848.Majorczyk Helena2321
1849.Majstryszyn Zofia2323
1850.Makal Anna10446
1851.Makaruk Renata2326
1852.Makowiecka Józefa2328
1853.Makowska Ewa11119
1854.Makowska Irena2329
1855.Maksimiuk Nina2334
1856.Maksymik Krzysztof11380
1857.Maksymiuk Janusz2336
1858.Maksymiuk Mikołaj2337
1859.Makuch Barbara10821
1860.Malczewska Maria2340
1861.Malec Alojzy2341
1862.Malec Bolesław2342
1863.Malec Krystyna2344
1864.Malec Teresa2346
1865.Maler Antonina2348
1866.Malesińska Cecylia5716
1867.Maleszewska-Gamoń Eugenia8547
1868.Malicki Henryk2350
1869.Malik Barbara10458
1870.Malinowska Anna11120
1871.Malinowski Juliusz2359
1872.Malinowski Stanisław8548
1873.Maliszewska Zofia6136
1874.Malowańska Marianna7832
1875.Małachow-Lasota Mirosława7105
1876.Małachowski Jan2467
1877.Małecka Halina5196
1878.Małecka Krystyna7409
1879.Małek Alicja10422
1880.Małek Jadwiga5197
1881.Małek Jan2474
1882.Małek-Rodzinka Irena2475
1883.Małkiewicz Jerzy6137
1884.Małkowski Grzegorz10489
1885.Małolepszy Stefan2478
1886.Małys Genowefa9009
1887.Małyska Anna9437
1888.Mamczarz Marianna2364
1889.Manget Krystyna7834
1890.Mania Janusz7411
1891.Mania Teodozja8549
1892.Manowski Andrzej8550
1893.Mara Sylwia2368
1894.Maraszek-Zięba Katarzyna10580
1895.Marchelewski Zbigniew9509
1896.Marchlewicz Stanisław2371
1897.Marchwińska Renata90090
1898.Marciniak Barbara10474
1899.Marciniak Wanda2380
1900.Marciniec Marcin2383
1901.Marciniec Stanisław2384
1902.Marciniuk Irena5180
1903.Marcinkowska-Franas Alicja9464
1904.Marcinkowski Jan2386
1905.Marcińczak Monika10256
1906.Marcyniuk Teresa2392
1907.Marczak Jacek9750
1908.Marczak Mieczysław2394
1909.Marczak Tadeusz5183
1910.Marczuk Stanisław8552
1911.Marczuk-Pająk Danuta7414
1912.Marecki Zdzisław2397
1913.Markiewicz Andrzej2399
1914.Markiewicz Dariusz11093
1915.Markiewicz Halina2401
1916.Markocki Tadeusz2404
1917.Markowska Bożenna9444
1918.Markowska Natalia10853
1919.Markowska-Bochenek Dorota10882
1920.Markowski Jerzy5725
1921.Markowski Zdzisław5187
1922.Marszałek Tadeusz2412
1923.Marszandt Jadwiga2411
1924.Martinek Janina2415
1925.Marzec Józef8556
1926.Marzec-Sobota Maria7108
1927.Marzęcka Małgorzata9888
1928.Masłowska Jadwiga2423
1929.Mastalerz Maria2419
1930.Mastalerz Michał90074
1931.Masternak Lidia9765
1932.Mastykarz Adam2421
1933.Maszek Barbara7109
1934.Maślanka Grażyna9375
1935.Maślanka Zbigniew2466
1936.Matczuk Eugeniusz2425
1937.Matecka Krystyna7415
1938.Mateja Jacek9736
1939.Matejczuk Czesław6480
1940.Matejko Anna2426
1941.Materna Daniela5192
1942.Matrowska-Mosakiewicz Marianna2427
1943.Matuła Teresa8895
1944.Matus Helena2428
1945.Matusiak Janina2431
1946.Matusik Jan5194
1947.Matusik Mirosław90048
1948.Matusik Szczepan2433
1949.Matusik Wanda2434
1950.Matuszak Małgorzata9557
1951.Matuszczak Irena2437
1952.Matuszek Andrzej7418
1953.Matuszewski Grzegorz7419
1954.Matyjewicz Elżbieta2443
1955.Matyka Katarzyna9275
1956.Matysiak Leonard2445
1957.Matyszczyk Teresa7838
1958.Matyszewska Monika9927
1959.Mazalewski Antoni2446
1960.Mazanek Barbara8254
1961.Mazanka Jakub10581
1962.Maziarka Artur90108
1963.Maziarz Kazimierz6145
1964.Mazur Eugenia5730
1965.Mazur Maciej10922
1966.Mazur Małgorzata10491
1967.Mazur Marian2457
1968.Mazur Marzena11162
1969.Mazur Narcyz6144
1970.Mazurczyk-Kucz Zofia2458
1971.Mazurek Mieczysława2459
1972.Mąka Bożena6484
1973.Mąkosa Halina2688
1974.Mąkosa Radosław10423
1975.Mebius Horst7423
1976.Medyńska Maria5198
1977.Mensfeld Irena5199
1978.Merwart Magdalena9602
1979.Mes Maria2491
1980.Mędrek Wanda2689
1981.Miałka Janina2493
1982.Michalak Grażyna7111
1983.Michalak Halina2494
1984.Michalak Jadwiga2495
1985.Michalak Paweł10968
1986.Michalak Sabina6488
1987.Michalak-Duda Małgorzata10282
1988.Michalewicz Izabela10187
1989.Michalewska Urszula9307
1990.Michalik Anna6489
1991.Michalik Stefan2500
1992.Michalska Iwona9870
1993.Michalska Janina2503
1994.Michalska Marianna6490
1995.Michalski Henryk10188
1996.Michalski Stanisław2510
1997.Michałkiewicz Teresa2513
1998.Michałowska Stanisława2514
1999.Michno Jadwiga2519
2000.Michta Irena2522
2001.Michta Tomasz9766
2002.Miciałkiewicz Zofia6147
2003.Micke Lucjan2523
2004.Mickiewicz Cezary8558
2005.Mickiewicz Jadwiga7113
2006.Mieczkowska Stanisława2525
2007.Mielewczyk Marianna2532
2008.Mielniczek Władysław2535
2009.Mielniczuk Irena8257
2010.Mierniczek Waldemar9276
2011.Mierzejewski Stanisław2538
2012.Migacz Irena2541
2013.Migacz Waldemar2543
2014.Migalska Jadwiga9349
2015.Migas Jerzy2546
2016.Migdałek Janina2547
2017.Mika Anna11474
2018.Mika Tomasz11006
2019.Mikołajczyk Anna2551
2020.Mikołajczyk Wacława2554
2021.Mikołajczyk Zenobia5206
2022.Mikos Marian5736
2023.Mikosz Janina8898
2024.Mikucka Czesława2555
2025.Mikuła Danuta2559
2026.Mila Krystyna2560
2027.Milcarz Maria2561
2028.Milcarz Stefan6148
2029.Milczanowska Zofia9277
2030.Milczek-Górniak Halina2564
2031.Miler Janina2565
2032.Milewski Ryszard2567
2033.Miłkowska Danuta2591
2034.Mincewicz Lucyna2573
2035.Minczanowski Grzegorz9982
2036.Mindowicz Janusz7115
2037.Mionczyńska Danuta2576
2038.Miotła Maciej10152
2039.Mirkowski Sławomir9639
2040.Mirosław Czesław2577
2041.Misiarz Stanisław2578
2042.Misińska Danuta8833
2043.Misiński Adam2580
2044.Misiukiewicz Halina2579
2045.Misterska-Dragan Barbara2581
2046.Mistygacz Krystyna5737
2047.Miszkinis Irena2582
2048.Misztal Ryszard9114
2049.Misztal Teresa9219
2050.Miśko Danuta10153
2051.Mitręga Halina2586
2052.Mizera Zofia2588
2053.Mizia Stanisława5211
2054.Młynarczyk Andrzej6150
2055.Młynarczyk Grzegorz2678
2056.Młynarczyk Jadwiga2679
2057.Młynarczyk Zygmunt2682
2058.Młyńczak Ewa10823
2059.Moczulska Zofia9254
2060.Moczulski Zygmunt2598
2061.Modrzejewska Danuta7118
2062.Mongiało Maria7848
2063.Mongiało Marian7849
2064.Mończyk-Jurczak Teresa2639
2065.Mońka Marian2640
2066.Morat Lech6498
2067.Morawska Kazimiera7443
2068.Mordas Leokadia2616
2069.Morisson Zdzisława2618
2070.Moritz Maria2619
2071.Moryc Maria9694
2072.Moryl Teresa2620
2073.Moskal Andrzej2624
2074.Motławska Krystyna2633
2075.Motławski Jan2634
2076.Motłoch Teresa2635
2077.Motulewicz Henryk2629
2078.Motyka Stefania2631
2079.Motykiewicz Jadwiga2632
2080.Moździoch Alina2636
2081.Mówińska Bożena8566
2082.Mroczek Jadwiga2642
2083.Mrożek Władysław2647
2084.Mróz Urszula2651
2085.Mrug Halina2648
2086.Mrugała Zuzanna9278
2087.Mucha Andrzej2652
2088.Mucha Helena6156
2089.Mucha Mirosława5216
2090.Muller-Grządka Agnieszka90064
2091.Multaniak Paweł11281
2092.Mundzia Kazimiera2656
2093.Murzyn Michał2657
2094.Murzyn Stanisław7851
2095.Musialik-Imiełowska Helena9467
2096.Musiał Marek90036
2097.Musiał Stanisława7852
2098.Musiał Teresa6500
2099.Musiałkowski Romuald2659
2100.Musik Danuta5741
2101.Muzalewski Tadeusz7451
2102.Mydłowski Edward2669
2103.Mykicka Czesława8262
2104.Mykita Krystyna2670
2105.Myszko Maria8264
2106.Myślińska Regina2676
2107.Nabrzeski Aleksander5219
2108.Nachyła Dariusz90034
2109.Nadrowska Halina2691
2110.Najda Maria2696
2111.Najdora Andrzej2697
2112.Najdzionek Zofia7122
2113.Najewski Leon2698
2114.Nalborczyk Helena2700
2115.Nalewajko Agnieszka90109
2116.Napieraiski Romuald9468
2117.Napierała Michał7454
2118.Napiórkowski Stanisław8986
2119.Napora Edward2703
2120.Narejko Danuta2705
2121.Narloch Hilary2706
2122.Natkańska Wiesława7456
2123.Natkowska Marianna2711
2124.Naumiuk Tadeusz2712
2125.Naumiuk Włodzimierz5745
2126.Nawrocka Elżbieta2714
2127.Nawrocka Maria2716
2128.Nawrocka-Hawro Danuta2717
2129.Nawrot Beata9779
2130.Nawrot Jadwiga2719
2131.Nawrot Tomasz2720
2132.Nerga Jolanta9695
2133.Netter Andrzej10425
2134.Niczyporuk Joanna10039
2135.Niebieszczański Paweł9807
2136.Nieckarz Weronika2726
2137.Niedbała Danuta8267
2138.Niedbał-Bryłka Teresa2728
2139.Niedośpiał Janina2729
2140.Niedziółka-Szubiakiewicz Teresa8268
2141.Niedźwiedź Edward10346
2142.Niedźwiedź Józef5224
2143.Niemiec Jan2736
2144.Niemiro Stanisław5226
2145.Niemirowska Irena2737
2146.Niespodziana Genowefa6508
2147.Niestryjewski Cezary7459
2148.Niewadził Elżbieta2739
2149.Niewiecki Henryk7460
2150.Niewiedział Jolanta8518
2151.Nikołajuk Lech5749
2152.Nitka Wacław2749
2153.Nocoń Olga8568
2154.Noculak Halina7461
2155.Nogowska Agnieszka11163
2156.Nowacka Zenobia8272
2157.Nowacka-Sznurkowska Elżbieta2760
2158.Nowacki Bolesław2761
2159.Nowaczek Dariusz9286
2160.Nowaczek Irena2763
2161.Nowaczewski Andrzej2764
2162.Nowaczyk Helena5230
2163.Nowaczyk Hieronim2766
2164.Nowaczyk Janusz2767
2165.Nowaczyk Marek2769
2166.Nowaczyk Salomea2770
2167.Nowak Aleksandra10057
2168.Nowak Alina10648
2169.Nowak Anna2773
2170.Nowak Felicja5753
2171.Nowak Genowefa2776
2172.Nowak Halina5755
2173.Nowak Halina6165
2174.Nowak Józef2780
2175.Nowak Krystyna10712
2176.Nowak Magdalena2781
2177.Nowak Maria2782
2178.Nowak Romualda2786
2179.Nowak Stanisława2789
2180.Nowak Stefan5233
2181.Nowak Tomasz7465
2182.Nowak-Aksak Stanisława2796
2183.Nowak-Ćwięk Danuta5235
2184.Nowakowska Anna6168
2185.Nowakowska Wanda2802
2186.Nowakowska Zofia2803
2187.Nowakowski Andrzej10189
2188.Nowakowski Stanisław2804
2189.Nowicka Barbara2806
2190.Nowicka Elżbieta9279
2191.Nowicka Maria6516
2192.Nowikowska Barbara2810
2193.Nowochodzki Kazimierz7468
2194.Nowosadko Paweł90119
2195.Nowotna Mirosława2814
2196.Nowotnik Edward2815
2197.Nowowiejska-Fedecka Joanna2816
2198.Nurczyński Tomasz11282
2199.Obara Anna11007
2200.Obrzut Elżbieta2822
2201.Ochman Krystyna5761
2202.Ochmańska Anna2827
2203.Ochnio Stanisław8572
2204.Ochocińska-Pilacka Cecylia8931
2205.Ochocki Jarosław9585
2206.Ochota Pelagia7859
2207.Oczki Marianna7125
2208.Oczkowska Danuta2830
2209.Odachowska Anna11235
2210.Odroń Waleria2831
2211.Oganowski Henryk2832
2212.Ogórek Stefania5763
2213.Ogrodnik Leon5240
2214.Okoniewska Zofia5764
2215.Okoniewski Michał10221
2216.Okoń Zbigniew2841
2217.Okupniak Andrzej8573
2218.Olczak Alicja6174
2219.Olczak Gracjan8279
2220.Olczak Józef2849
2221.Olczak Krystyna10156
2222.Olczak Maria2850
2223.Olechowska-Zalwowska Agnieszka90081
2224.Olejniczak Mieczysław9767
2225.Olejniczak Waldemar2855
2226.Olejniczak Zbigniew5243
2227.Olejnik Izabela7861
2228.Oleksa Jan2858
2229.Olesińska Krystyna9533
2230.Olewicz Krystyna2863
2231.Olewniczak Ireneusz6175
2232.Olędzki Jerzy2878
2233.Olszczyńska Beata9985
2234.Olszewska Halina5244
2235.Olszewska Irena10348
2236.Olszewska-Klewek Magdalena11387
2237.Olszewski Jan5768
2238.Olszewski Kazimierz2868
2239.Olszewski Stanisław2871
2240.Olszewski Zbigniew2874
2241.Ołtarzewska Stefania7862
2242.Onoszko Jan2883
2243.Opalska Irena2884
2244.Opęchowska Bożena2886
2245.Opoka-Atkonis Alicja2885
2246.Orczyk Stanisław7474
2247.Orechwa-Maliszewska Elżbieta2889
2248.Orkwiszewska Ewa2890
2249.Orlonek Przemysław10059
2250.Orłowicz Elżbieta2896
2251.Orłowska Alina9560
2252.Orłowska Jolanta9641
2253.Orłowska Renata2898
2254.Ortyl Tadeusz6178
2255.Orzechowska Stanisława7864
2256.Orziński Maciej7475
2257.Osewski Józef2901
2258.Osękowski Florian2932
2259.Osiecka Małgorzata8706
2260.Osiecki Stanisław2903
2261.Osińska Katarzyna11205
2262.Osipiak Zuzanna2905
2263.Osipowicz Ewa2906
2264.Oska Edwarda2908
2265.Osman Halina2909
2266.Osmański Kazimierz8707
2267.Osowiecki Tadeusz2911
2268.Ossowska-Kryszczuk Maria2913
2269.Ossowski Michał11008
2270.Ostałowski Ryszard7866
2271.Ostaszewicz Agnieszka9555
2272.Oster Jan2918
2273.Ostrowska Jadwiga938
2274.Ostrowska Jadwiga2923
2275.Ostrowska Jadwiga6524
2276.Ostrowska Karolina11044
2277.Ostrowska Magdalena9653
2278.Ostrowska Magdalena10589
2279.Ostrowski Cezary11388
2280.Ostrowski Edward2926
2281.Ostrowski Maciej5248
2282.Oszczypała Grzegorz10192
2283.Owczarek Irena2936
2284.Owczarek Kazimierz2937
2285.Owecki Stefan9889
2286.Owsiejczuk Eugenia2939
2287.Ozga Aniela2940
2288.Ozga Stanisława5773
2289.Ozimek Bronisława2941
2290.Ożdżeńska Anna2944
2291.Ożyński Ryszard9469
2292.Pabian Janina2945
2293.Pabich Antoni2948
2294.Pabich Robert11179
2295.Pabisek Wanda2949
2296.Paca Zdzisław6525
2297.Pacewicz-Bejnarowicz Helena2950
2298.Pachciarz Bolesław2951
2299.Pacholczak Marzena10350
2300.Paciejewski Marian2953
2301.Paciorek Anna2954
2302.Paciuszkiewicz Andrzej7480
2303.Paczuła Czesław2956
2304.Paduch Teresa6182
2305.Pajączek Zofia2959
2306.Pająk Tadeusz9073
2307.Pajor Zdzisław2958
2308.Pakulska Olga5777
2309.Pakuła Danuta5778
2310.Paleczny-Herba Lidia2965
2311.Paluch Elżbieta9352
2312.Paluch Henryk7484
2313.Paluchniak Jerzy10649
2314.Pałka Zdzisław3043
2315.Pałuka Aleksandra7129
2316.Pałys Eugenia3044
2317.Pamuła Ryszard9176
2318.Pamuła Zbigniew9280
2319.Panasiuk Teofila2977
2320.Panasiuk-Dzielska Anna10352
2321.Panek Jadwiga2979
2322.Panek Jakub11327
2323.Panicz Krystyna2980
2324.Paniec Anastazja2981
2325.Pankowski Henryk2983
2326.Pańczyk Brygida8933
2327.Pańczyk Maria8710
2328.Pańczyk Stanisław3047
2329.Pańszczyk Zbigniew3048
2330.Papierowska Lidia10592
2331.Paprocka Krystyna6529
2332.Paprocki Anatol2985
2333.Paradowska Longina2987
2334.Parfianowicz Grażyna7486
2335.Pariaszewska Stefania2990
2336.Parol Mirosława9496
2337.Partyka Paweł9622
2338.Partyka Stefan2992
2339.Pasieka Danuta2995
2340.Pasterska Henryka2999
2341.Pastuszak Ryszard9013
2342.Paszczyk Jadwiga6531
2343.Paszek Adrian10460
2344.Paszkiewicz Tadeusz3001
2345.Patalas Dorota7490
2346.Patelak-Sobańska Joanna11009
2347.Paterek Stefania3004
2348.Pawelec Małgorzata11389
2349.Pawelski Krzysztof10942
2350.Pawełczyk Jerzy3012
2351.Pawlak Maria3017
2352.Pawlak Maria3018
2353.Pawlak Wacława8932
2354.Pawlak Zenon8289
2355.Pawlicki Mieczysław3022
2356.Pawlik Barbara10258
2357.Pawlik Jacek10426
2358.Pawlik Józefa3023
2359.Pawlikowska Helena7492
2360.Pawlikowski Wiesław3025
2361.Pawlik-Wywrot Anna3024
2362.Pawluk Maria7493
2363.Pawłowicz Irena7874
2364.Pawłowska Bronisława3028
2365.Pawłowska Czesława3029
2366.Pawłowska Halina3031
2367.Pawłowska Janina3032
2368.Pawłowska Maria6533
2369.Pawłowska Regina8291
2370.Pawłowska Teresa3033
2371.Pawłowski Krzysztof11148
2372.Pawłowski Sławomir9986
2373.Pawłowski Władysław3036
2374.Pazdan-Dawidowska Mieczysława3038
2375.Pech Halina5261
2376.Pelc-Zub Halina3050
2377.Pelon Krystyna11123
2378.Penkert Zdzisław3055
2379.Pepol Marek10593
2380.Perkowska Stanisława3061
2381.Perłowska-Skotak Bożenna9014
2382.Pernaczyński Stanisław3063
2383.Pertkiewicz Zofia3064
2384.Perzyk Anna8294
2385.Perzyńska Janina3065
2386.Perzyńska Walentyna8646
2387.Petryka Dariusz11432
2388.Petrykowska Wanda3070
2389.Petta Edmund5263
2390.Pęcherska-Skrzypińska Jolanta3319
2391.Pęczkowska Halina10475
2392.Pękalska Jadwiga7876
2393.Pęzioł Hanna8585
2394.Piasecka Jolanta5265
2395.Piasecka Lucyna3074
2396.Piaskowski Leszek3077
2397.Piątek Beata9836
2398.Piątek Marek5277
2399.Piątek Patrycja90075
2400.Piątkiewicz Krystyna3163
2401.Piątkowska Henryka3164
2402.Piątkowska Janina3166
2403.Piątkowska Zofia9119
2404.Piechocka-Kałużna Agnieszka10536
2405.Pieciukiewicz Stanisław7877
2406.Piecuch Mieczysław3085
2407.Piecuch Teresa3086
2408.Pieczeniewska-Osesik Krystyna3087
2409.Piekarski Mieczysław9295
2410.Pielaszek Marcin10193
2411.Pieńkos Helena3120
2412.Pieńkowski Ireneusz3121
2413.Pieróg Wiesława9928
2414.Pieszko Krystyna5270
2415.Pietraszko Beata10739
2416.Pietrowski Wojciech10060
2417.Pietruczuk Wiesław3111
2418.Pietrulewicz Irena3112
2419.Pietruszka Marian3115
2420.Pietrzak Elżbieta8299
2421.Pietrzak Urszula7135
2422.Pietrzyk Elżbieta3118
2423.Pietrzyk Joanna11112
2424.Pietura Elżbieta8301
2425.Piętocha Maria9075
2426.Pijanowski Tadeusz3123
2427.Piktel Danuta3124
2428.Pilarczyk Mirosława9185
2429.Pilna Róża5272
2430.Pilżys Stanisław3130
2431.Pindor Bożenna10125
2432.Pinuszewska Danuta3131
2433.Pińkowska Zofia3174
2434.Piński Kazimierz5792
2435.Piosik Paweł5787
2436.Piotrowska Krystyna5788
2437.Piotrowski Mariusz90044
2438.Piotrowski Mieczysław3136
2439.Piórkowska Daniela3173
2440.Pisarek Czesława3140
2441.Pisarek Danuta3141
2442.Pisarski Wojciech10103
2443.Pisera Eugeniusz7880
2444.Piskor Halina7881
2445.Piszczek Bolesława3146
2446.Piszczek Elżbieta3147
2447.Piszczorowicz Urszula3151
2448.Pitek Lucyna3152
2449.Pituła Marianna5789
2450.Pitus Grażyna5276
2451.Piwko Henryk7508
2452.Piwoni Kazimierz3156
2453.Piwoński Tadeusz3160
2454.Piwowarczyk Mieczysław3158
2455.Plichta Franciszek3179
2456.Plichta Ryszard3181
2457.Plieth Urszula3182
2458.Ploszke Katarzyna11010
2459.Pluciński Zbigniew3186
2460.Pluta Stanisław6545
2461.Płachta Halina9837
2462.Płatek Barbara7512
2463.Płocka-Janiszewska Irena3312
2464.Pniewska Adrianna3189
2465.Pniewski Czesław7143
2466.Pobereźny Jerzy3190
2467.Pobocha Halina5279
2468.Pociecha Jacek5280
2469.Pocięgiel Marta7128
2470.Początek Elżbieta8305
2471.Podciechowska Barbara8849
2472.Podgórska Janina3194
2473.Podgórski Ernest10237
2474.Podolak Elżbieta11434
2475.Podsiadły Halina3197
2476.Podsiodło Cecylia3199
2477.Pofelski Andrzej3200
2478.Pogorzelska Barbara6197
2479.Pokorowska Henryka3201
2480.Pokorska Kazimiera3202
2481.Pokrowska Krystyna6549
2482.Pol Cecylia5282
2483.Polak Genowefa9308
2484.Polańska Elżbieta10476
2485.Polański Jan7518
2486.Polański Witold9697
2487.Polkowska-Lipińska Genowefa7519
2488.Poławski Zenon3241
2489.Połubok Irena4793
2490.Połubok Jan3243
2491.Pomaska Małgorzata10074
2492.Pondel Zdzisław8308
2493.Poneta Stanisława3211
2494.Poniatowska Alina7521
2495.Poniatowska Barbara3212
2496.Poniatowski Zbigniew9534
2497.Pończochin Marian8851
2498.Popczyńska Zofia7522
2499.Popiołek Barbara3220
2500.Popławska Jadwiga3225
2501.Popławska Zofia90027
2502.Popłońska-Różańska Zofia3227
2503.Poprawska Małgorzata5796
2504.Poremba Marian7883
2505.Posel Aldona8852
2506.Pospiech Emilia8312
2507.Posytek Anastazja8313
2508.Pośpiech Zbigniew3239
2509.Potaczek Piotr9170
2510.Potaczek Stanisław3232
2511.Potargowicz Ryszard3233
2512.Potworowski Tadeusz90002
2513.Potylicka Anastazja5284
2514.Potyra Krzysztof3235
2515.Powąska Krzysztof3237
2516.Powązka Genowefa6553
2517.Powichrowska Joanna10126
2518.Pozimska Barbara9077
2519.Poźniak Stanisława6202
2520.Pożyczka Wiesława9281
2521.Prasałek Katarzyna9471
2522.Praska Lidia3247
2523.Preisner Katarzyna11285
2524.Preuss Paweł10284
2525.Procner Janusz10104
2526.Prokop Zofia8712
2527.Prokopiuk Justyna10128
2528.Protasiuk Stanisław5798
2529.Prudziłko Urszula6203
2530.Prusakowska Janina3253
2531.Prusek Zdzisław6557
2532.Prusiecki Konrad3254
2533.Pruska Jolanta9586
2534.Pruss Irena3256
2535.Przedpełski Konrad10105
2536.Przeniosło Lucyna10198
2537.Przesada Stanisław9838
2538.Przewoźnik Tadeusz3264
2539.Przybylska Barbara3267
2540.Przybylska Jolanta6559
2541.Przybylska Lucyna5289
2542.Przybylski Marian3268
2543.Przybylski Wojciech10673
2544.Przybył Stanisława3271
2545.Przybyła Kazimierz9017
2546.Przybyła Michał5290
2547.Przybyłowicz Aleksandra3273
2548.Przybysz Paweł11011
2549.Przybyt Agnieszka10625
2550.Przybytniak Jadwiga6562
2551.Przychoda-Kozakiewicz Alicja10259
2552.Przychodzki Jan3275
2553.Przyłucki Alfred3277
2554.Przytarska-Buja Dorota9647
2555.Przytuła Alina7886
2556.Przytuła-Wrońska Janina9406
2557.Pstraś Jan3281
2558.Pszczoła Maria3286
2559.Ptaszyńska Hanna3288
2560.Ptaszyńska Krystyna8320
2561.Pucek Stanisława3290
2562.Puchała Roch5801
2563.Puczyński Bolesław9018
2564.Puczyński Dariusz9266
2565.Pudło Elżbieta9950
2566.Pudło Henryk8988
2567.Puk Andrzej3296
2568.Pulikowska Joanna9377
2569.Pulińska-Gdulewicz Joanna11286
2570.Pulut Andrzej10972
2571.Pułkownik Wojciech10477
2572.Pustelnik Bożena3298
2573.Puścian Danuta10973
2574.Puścian Teresa3303
2575.Putra Teodozja8598
2576.Puzia Irena3301
2577.Pyka Pelagia3304
2578.Pyra Anna3305
2579.Pyrda Sława3306
2580.Pyrz Jolanta9714
2581.Pyszka Barbara5294
2582.Pyszny Stanisław7146
2583.Rabczak Halina5299
2584.Rachwał Romualda3324
2585.Racis Helena3325
2586.Raczyńska-Mankiewicz Walentyna3328
2587.Radaszewski Ryszard3329
2588.Radek Zbigniew9666
2589.Radek Zofia9408
2590.Radkiewicz Czesław3331
2591.Radkiewicz Piotr3333
2592.Radomiński Wacław8854
2593.Radosz Alfred8855
2594.Radzio Elżbieta3343
2595.Rafacz Maria3346
2596.Rafalska Barbara11012
2597.Rajca Leon3350
2598.Rajchert Grażyna9355
2599.Rak Barbara10308
2600.Rak Romuald9606
2601.Rakocy Włodzimierz3358
2602.Rams Zofia5305
2603.Ramska Danuta7539
2604.Raszka Zygmunt9906
2605.Raś Stanisław3369
2606.Ratajczak Helena9058
2607.Ratajczak Marian3364
2608.Ratajczak Michał9643
2609.Raus Magdalena3367
2610.Rautman Gertruda3368
2611.Rebizant-Witek Joanna3370
2612.Reczek Antoni90011
2613.Rećko Amelia3393
2614.Redkiewicz Wiesław7542
2615.Redlińska Stanisława6206
2616.Redzimski Leon3374
2617.Regulska Czesława3376
2618.Reinfuss Tomasz90038
2619.Rej Jerzy5310
2620.Rek Krystyna3381
2621.Renciewicz-Wargin Maria3384
2622.Renda Maria5312
2623.Respondek Halina3386
2624.Reszka Bogusław3389
2625.Reszko Wiesław8323
2626.Rębacz Anna3507
2627.Rękawek Beata11013
2628.Richter Marzena90023
2629.Roczniak Edward3396
2630.Rodak Maria3398
2631.Rodziewicz Aleksandra6574
2632.Rodziewicz Józef9122
2633.Rodziewicz Sławomir7545
2634.Rodziewicz Teresa9123
2635.Rogala Henryk3401
2636.Rogalska Alina3402
2637.Rogalski Marian7891
2638.Rogało Edward3406
2639.Rogoś Krystyna3412
2640.Rogowski Marian3408
2641.Rogulska Elżbieta9019
2642.Roguska Tamara8603
2643.Rojek Piotr3416
2644.Rojek-Godzic Natalia11239
2645.Rojek-Zioło Agnieszka10801
2646.Romanowicz Danuta11241
2647.Romanowska Krystyna3422
2648.Romanowska Wiesława9770
2649.Romanowski Konrad10537
2650.Romański Michał10064
2651.Romuzga Jolanta7551
2652.Rorat Henryka3429
2653.Rosiak Hanna7893
2654.Rosińska Agnieszka9267
2655.Rostalska Danuta3438
2656.Rostkowski Tadeusz6210
2657.Rotkegel Urszula5809
2658.Rotter Anna9930
2659.Rozkwitalska Maria5810
2660.Rozmysłowicz Henryk7555
2661.Rozmysłowicz Wiesław10106
2662.Rozwadowska Jolanta10857
2663.Róg Irena3508
2664.Różańska Barbara3511
2665.Różycka Janina3515
2666.Różycka Zdzisława5815
2667.Rubczak Jan3453
2668.Ruciński Adam10428
2669.Rudnik Anna3457
2670.Rudowski Michał11046
2671.Rudzki Patryk11435
2672.Ruebenbauer-Skwara Iwona3680
2673.Rutkowski Hieronim3473
2674.Rutkowski Jan3474
2675.Rutkowski Lucjan3475
2676.Ryba Paweł90121
2677.Rybacka Lidia7561
2678.Rybak Krystyna3477
2679.Rybarczyk Krzysztof10925
2680.Rybicka Ingrid6215
2681.Rybińska-Górczyńska Dorota9931
2682.Rybka Jadwiga5812
2683.Rybus Michał9872
2684.Rycharska Marzenna9357
2685.Rychlik Krystyna3482
2686.Rychter Wiesław3484
2687.Ryckiewicz Władysław3485
2688.Rycyk Marianna7563
2689.Rydzewska-Michalak Anna7564
2690.Rydzewski Wincenty3488
2691.Rydzik Władysław3489
2692.Rydzińska Barbara7558
2693.Rygier Janina3490
2694.Ryguła Barbara3491
2695.Rymarczyk Artur11210
2696.Rymarz Andrzej3492
2697.Rymarz Bożena5814
2698.Rytwińska Marzanna9258
2699.Rząca Elżbieta9124
2700.Rzepa Halina3497
2701.Rzepnikowska Maria3499
2702.Rzeszut Helena3500
2703.Rzeźniczak Joanna10757
2704.Rzodkiewicz Franciszek3503
2705.Rzodkiewicz Sylwia3504
2706.Sacharczuk Eliza9485
2707.Sacharuk Janusz7158
2708.Saczewska Irena8330
2709.Sadowska Teresa9358
2710.Sadowska Urszula5325
2711.Sadowski Wojciech3527
2712.Sadowski Zygmunt3528
2713.Sadren Joanna10065
2714.Sak Barbara3530
2715.Sak Cecylia6586
2716.Sakson Krystyna7899
2717.Saks-Wojtasik Anna11436
2718.Saladra Jerzy3532
2719.Salamon Józefa3533
2720.Salamucha Ewa3535
2721.Salik Zbigniew3536
2722.Saładonis Alicja3567
2723.Sałamacha Jolanta8334
2724.Sałasińska Elżbieta3568
2725.Sałata Helena3569
2726.Sałek Teresa3571
2727.Samborska Alicja3538
2728.Samborska Wanda3539
2729.Samolik Marcin10066
2730.Samsel Mirosława5327
2731.Sarnowski Dariusz10200
2732.Sarosiek Antoni3548
2733.Sas Stanisława3549
2734.Sasin Renata10067
2735.Sasulska Józefa3552
2736.Saweljew Barbara9439
2737.Sawicka Danuta3555
2738.Sawicka Danuta3556
2739.Sawicka Irena3558
2740.Sawicki Kazimierz3562
2741.Sawicki Marcin11393
2742.Sawka Teresa5329
2743.Sawosz Stefan3566
2744.Sawosz-Tilkowska Krystyna8336
2745.Schacht Marian7907
2746.Schmidt Maciej10260
2747.Schneider Karol8337
2748.Schreiter Bogumiła3575
2749.Schulz Renata5330
2750.Segieciński Zenon3576
2751.Seheńczuk Leszek3577
2752.Sekulska Anna11438
2753.Seligowska Grażyna8338
2754.Semeniuk Janina5331
2755.Semeńczuk Walfriede3581
2756.Seniuta Zenon7571
2757.Serafin Halina3585
2758.Serafin Tadeusz3586
2759.Serafin Teresa10240
2760.Serafiński Mieczysław7573
2761.Serbiński Piotr11183
2762.Seredyńska Maria3587
2763.Seredyński Roman10395
2764.Seremet-Wosik Barbara10108
2765.Serwińska Irena3592
2766.Serwus Benedykt9497
2767.Seweryn Zofia7913
2768.Sęk Józef8340
2769.Sękowska Małgorzata10596
2770.Sękowska Zofia4083
2771.Siarkiewicz Rafał11211
2772.Siejka Anna3599
2773.Sieklińska Ewa9771
2774.Sielicka Maria8721
2775.Siemek Jerzy3603
2776.Siemiątkowski Łukasz11330
2777.Siemińska Barbara3607
2778.Sieniuta Piotr11331
2779.Sienkiewicz Krystyna3610
2780.Sienkiewicz Teresa5335
2781.Sienkiewicz-Rasińska Beata10976
2782.Sieńkowska Halina9772
2783.Sieradzka Alfreda3614
2784.Sieradzka Barbara8343
2785.Sieradzka Marianna3617
2786.Sierant Emilia3619
2787.Sierociński Kazimierz3620
2788.Sierpień Stanisław7917
2789.Sierpiński Cezary11075
2790.Sikora Halina6220
2791.Sikora Wanda3627
2792.Sikora Wiesława3628
2793.Sikorska Grażyna9699
2794.Sikorska Maria7576
2795.Sikorska-Giec Jadwiga3629
2796.Silska Anna7161
2797.Sionek Mieczysław7162
2798.Siorek Małgorzata9574
2799.Sirocka Alicja9991
2800.Sirocka Anna9626
2801.Sitarz Andrzej9317
2802.Sitarz Zbigniew9861
2803.Sitkiewicz Danuta3638
2804.Sitkowska Wiesława6222
2805.Siwak Alicja5338
2806.Siwek Jadwiga3642
2807.Siwica Teresa5340
2808.Siwiec Marcjanna3644
2809.Siwińska Halina3645
2810.Siwoń Grzegorz3646
2811.Siwowska Danuta5821
2812.Siwulska-Gągała Katarzyna8347
2813.Skalska Teresa3647
2814.Skalski Bolesław3648
2815.Skawińska Karolina6223
2816.Skawiński Leszek10360
2817.Skęda Henryka3684
2818.Skibińska-Cholewa Anna10361
2819.Skibiński Krzysztof6224
2820.Sklarz-Snopek Joanna10781
2821.Skoczylas Piotr3658
2822.Skomorow Barbara3659
2823.Skonecka Wanda7922
2824.Skorupa Stanisława5822
2825.Skotarczak Zdzisława11125
2826.Skotarek Stanisława3660
2827.Skotnicka Cecylia9499
2828.Skotnicki Eugeniusz3661
2829.Skowron Bogumiła3664
2830.Skowron Janina5824
2831.Skowron Zofia5342
2832.Skowronek Czesław8609
2833.Skowrońska Anna11289
2834.Skóra Joanna11439
2835.Skóra Leon5828
2836.Skóra Olimpia5829
2837.Skórczyński Jan6594
2838.Skórzewski Andrzej9409
2839.Skórzewski Maciej10396
2840.Skrabek Krystyna6227
2841.Skrzeszewska Celina3670
2842.Skrzeszewski Grzegorz3671
2843.Skrzypczyńska Zofia7927
2844.Skrzypińska Krystyna3675
2845.Skucha Józef3678
2846.Skudławska Lidia9500
2847.Skulska Maria3679
2848.Skwara Teresa5345
2849.Skwarek Mieczysław9250
2850.Skwarek Wiesław3682
2851.Skwierczyński Stanisław7928
2852.Skwierzyński Jerzy5827
2853.Skworcow Stanisław7929
2854.Slipiko Wacław3686
2855.Słaboszewska Stanisława4069
2856.Słaby Eliza11244
2857.Słonecka Barbara10803
2858.Słoniewska Anna7930
2859.Słotwińska Jadwiga6596
2860.Słowikowski Henryk9205
2861.Smarzewska Barbara3688
2862.Smeja Adrian10719
2863.Smekot Marek3689
2864.Smoczyński Joseph90001
2865.Smogur Elżbieta3693
2866.Smolej Władysław5833
2867.Smoleń Jan3696
2868.Smoleński Marek9700
2869.Smolińska Elżbieta3700
2870.Smoliński Janusz6598
2871.Smorawski Tadeusz7934
2872.Smyczek Waleria3705
2873.Snakowska Irena5836
2874.Snarska Maria3707
2875.Snarska-Kuman Dorota9667
2876.Snopek Jadwiga3708
2877.Snopek Marcin11212
2878.Sobański Aleksander3710
2879.Sobański Paweł7937
2880.Sobczak Danuta3711
2881.Sobczak Ewa9537
2882.Sobczak Julita9993
2883.Sobczak Krystyna8351
2884.Sobczyk Ewa3715
2885.Sobczyk Marianna3716
2886.Sobczyńska Aleksandra3717
2887.Sobiech Stefania7939
2888.Sobieraj Marianna3720
2889.Sobieska Teresa5348
2890.Sobieszek Małgorzata9868
2891.Sobina Józef5839
2892.Sobińska Ewa10025
2893.Sobko Danuta11166
2894.Sobkowiak Ryszard8726
2895.Sobocińska Janina3723
2896.Sobocińska Zdzisława6229
2897.Sobocka Anna9793
2898.Sobolewska Marianna7580
2899.Sobolewska Regina3725
2900.Sobolewski Stanisław8355
2901.Soboń Sabina7941
2902.Soboński Ireneusz3728
2903.Sobór Wanda5351
2904.Sobuś Irena3729
2905.Socha Agata3730
2906.Socha Krystyna8862
2907.Sochacka Ewa5840
2908.Sochacki Jan3732
2909.Soczówka Danuta7582
2910.Sofiński Józef9668
2911.Sokalska Krystyna9257
2912.Sokołowska Kazimiera5353
2913.Sokołowski Piotr9752
2914.Sokołowski Stefan3743
2915.Sokół Wacława3748
2916.Solarczyk Joanna9502
2917.Solarski Marcin10928
2918.Solarz Wiesława3749
2919.Soleniec Kinga10943
2920.Soleniec Wojciech11016
2921.Solik Leon9126
2922.Sondej Władysław3752
2923.Sońta Krystyna3775
2924.Sornat Genowefa3753
2925.Sosik Stanisław3754
2926.Sosna Marek90028
2927.Sosnowska Janina8614
2928.Sosnowska Monika10764
2929.Sosnowski Sławomir10071
2930.Sosnowski Tadeusz6602
2931.Sośnicka Stanisława3769
2932.Sośnik Regina3755
2933.Sowa Ewa3760
2934.Sowa Krystyna3761
2935.Sowada Krzysztof10944
2936.Sowińska Ewa9268
2937.Sowiński Marek10929
2938.Spaleniak Krystyna3776
2939.Spratek Arkadiusz8360
2940.Spuz-Szpos Grzegorz90084
2941.Spychała Czesława3780
2942.Srebrzyńska Zofia3781
2943.Sroka Urszula9840
2944.Stachowiak Kazimierz5358
2945.Stachura Bronisława3796
2946.Stadnik Kazimierz11098
2947.Stala Marian3798
2948.Stalmach Konstanty7946
2949.Stanclik Wolfgang8615
2950.Staniak Józef7947
2951.Staniaszek Halina3802
2952.Stanisławska Maria7948
2953.Staniszewski Adam5359
2954.Staniszewski Alexander90018
2955.Staniszewski Artur9841
2956.Stankiewicz Janina3807
2957.Stankiewicz Teresa3809
2958.Stanowska Maria3810
2959.Stanuch Lila3811
2960.Stańska Teresa3836
2961.Stański Arkadiusz7586
2962.Starba Danuta5360
2963.Starczyk Tomasz10979
2964.Starzec Franciszek3814
2965.Starzyńska Bronisława3816
2966.Starzyńska Halina9412
2967.Starzyńska Teodozja8361
2968.Stasiak Anna3817
2969.Stasiak Anna3818
2970.Stasiak Jan3819
2971.Stasiak Marianna8727
2972.Stasiakiewicz Czesław3820
2973.Stasiakiewicz-Kozłowska Karolina11167
2974.Staszkiewicz Piotr11245
2975.Statkiewicz Helena8966
2976.Stawarz Bolesław8362
2977.Stawarz Zofia6609
2978.Stawiarska Elżbieta5845
2979.Stawicki Henryk7954
2980.Stawicki Maciej11443
2981.Stawnicka Eugenia3828
2982.Stawski Kazimierz3830
2983.Stec Stanisław3838
2984.Stec Stanisław7956
2985.Stec Tadeusz3839
2986.Stefanowicz Henryk3844
2987.Stefańska Anna9843
2988.Stefański Henryk3846
2989.Stefek Tadeusz3849
2990.Stelmach Barbara3850
2991.Stelmachowska Krystyna3851
2992.Stelmańska Monika10859
2993.Stelmasiak Anna9020
2994.Stelmaszczuk Alicja3665
2995.Stelmaszczyk Marianna3852
2996.Stelmaszyk Teresa8940
2997.Stenzel Izabela10627
2998.Stęborowska Krystyna9309
2999.Stępień Małgorzata10109
3000.Stępień Michał9359
3001.Stępień-Gutowska Urszula9379
3002.Stępniewska Joanna9627
3003.Stężycki Kornel3885
3004.Stochel Danuta9441
3005.Stoczek Janina7589
3006.Stojek Katarzyna11396
3007.Stokarska-Szczurowska Krystyna3859
3008.Stokłosa Helena3860
3009.Stolc Krystyna3862
3010.Stolecka Janina5847
3011.Stolińska Janina8364
3012.Stolińska Małgorzata10980
3013.Stoltmann Daniela3863
3014.Stopczyk Halina3865
3015.Stopczyńska Ewa9933
3016.Stopka Wojciech90060
3017.Stosio Jędrzej3868
3018.Stoszek Krzysztof9934
3019.Stoszek Ryszard5365
3020.Stromecka-Soból Teresa3871
3021.Strugała Marek9645
3022.Strugała Marian3872
3023.Struski Maciej10720
3024.Struś Justyna3875
3025.Strycharz Anna2866
3026.Strzałkowska Wanda7594
3027.Strzemecka Helena8366
3028.Studziński Edward5367
3029.Stupak-Lisowska Alicja9360
3030.Styczyński Krzysztof9965
3031.Stypułkowska-Molga Marta10833
3032.Suchanek Elżbieta3889
3033.Suchoń Jadwiga3892
3034.Suder Jarosław9774
3035.Sudoł Stanisława7964
3036.Sukiennik Violetta9513
3037.Sukniewicz Anna7966
3038.Sulej Mirosława7053
3039.Sulewski Zygfryd5849
3040.Sulińska-Kawa Halina9313
3041.Sułkiewicz Justyna10981
3042.Suszyńska-Parafiniuk Krystyna9380
3043.Sutkowski Kazimierz3897
3044.Suwała Halina7597
3045.Suwara Ewa9608
3046.Sykulska Izabela11099
3047.Syrewicz Hanna8371
3048.Szabat Jadwiga3905
3049.Szachowicz Walentyna3907
3050.Szade Halina8618
3051.Szadowiak Janina7598
3052.Szafran Wojciech8731
3053.Szafranek Maria6243
3054.Szafraniec Jadwiga3911
3055.Szafraniec Łucja9129
3056.Szafraniec Robert9753
3057.Szafrański Jerzy8941
3058.Szafruga Krystyna10600
3059.Szakoła-Hypka Jadwiga3916
3060.Szalwa Iwona7177
3061.Szanel Tomasz10931
3062.Szaniawska Małgorzata10311
3063.Szaniec Edward3920
3064.Szaradowska Danuta5370
3065.Szarek-Majorowska Janina3922
3066.Szaruga Katarzyna11048
3067.Szatan Maria3926
3068.Szatkowski Jerzy3929
3069.Szawiel Romuald6618
3070.Szczegodziński Adam7604
3071.Szczepaniak Danuta5371
3072.Szczepaniak Hanna3934
3073.Szczepaniak Zofia9475
3074.Szczepanowska Wiktoria6621
3075.Szczepańska Danuta3938
3076.Szczepańska Ewa9299
3077.Szczepiński Alfred3940
3078.Szczerbiak Barbara9287
3079.Szczesiak Mariola9794
3080.Szcześniak Jadwiga6622
3081.Szczęsna Krystyna3950
3082.Szczęszek Lucyna3952
3083.Szczotka Jadwiga10203
3084.Szczotka Józef5856
3085.Szczubełek Helena6244
3086.Szczutkowska Jadwiga3948
3087.Szczygielska Jadwiga5857
3088.Szczygieł Halina8375
3089.Szczygieł Wiktor7178
3090.Szefler Marianna5858
3091.Szeląg Arkadiusz10262
3092.Szeląg Hanna9844
3093.Szeląg Krzysztof6624
3094.Szelągowska Wanda3956
3095.Szeliga Halina3954
3096.Szeliga Maria3955
3097.Szetela Danuta3961
3098.Szewczak Dorota3962
3099.Szewczuk Krystyna5859
3100.Szewczuk Zofia3963
3101.Szewczyk Jan3965
3102.Szewczyk Józef3966
3103.Szewczyk Kazimierz5375
3104.Szewczyk Krystyna9282
3105.Szewczykiewicz Sylwia90111
3106.Szkarłat Wojciech10758
3107.Szkudlarek Józef6246
3108.Szkutnik Irena8376
3109.Szlachciak Daniel90112
3110.Szlachta Lidia9393
3111.Szlegier Witold3975
3112.Szłapka Brygida7980
3113.Szmidt Łucja3981
3114.Szmidt Stanisława5378
3115.Szmigielski Mirosław90045
3116.Szmuksta Bolesław3986
3117.Szmytko Wawrzyniec5379
3118.Szopa Danuta3988
3119.Szopa Wiesława9538
3120.Szostak Ewa90102
3121.Szostak Henryk7607
3122.Szostak Ryszard3991
3123.Szostak Witold3993
3124.Szostak-Drzyzga Teresa9361
3125.Szostek Gustaw5382
3126.Szozda Janina3915
3127.Szóstak Mirosława9718
3128.Szpala Anna90122
3129.Sztanga Katarzyna10205
3130.Sztanka Janina4003
3131.Sztejka Teresa4004
3132.Sztuczyńska Hanna9269
3133.Szturma Stefania9679
3134.Sztylko Jerzy7179
3135.Szubert Kazimiera4009
3136.Szuflińska Teresa8381
3137.Szulakowska Lidia4011
3138.Szulczyńska Aniela8382
3139.Szumski Robert10463
3140.Szurek Halina4019
3141.Szurek Piotr4020
3142.Szurman Sławomir10110
3143.Szustak Tadeusz4021
3144.Szuszkiewicz Janina4022
3145.Szwachła Józef9609
3146.Szwarc Roman4026
3147.Szwejk Ryszard9610
3148.Szybczyński Ryszard4032
3149.Szydłowski Paweł10652
3150.Szymaniak Krystyna4039
3151.Szymankiewicz Longina10675
3152.Szymankiewicz Marta9996
3153.Szymańska Beata10285
3154.Szymańska Elżbieta4044
3155.Szymańska Krystyna6629
3156.Szymańska Małgorzata9646
3157.Szymańska Zofia6630
3158.Szymańska-Serwa Magdalena90115
3159.Szymański Dariusz9587
3160.Szymański Mieczysław5873
3161.Szymański Tadeusz9776
3162.Szymczyk Zygbert5877
3163.Szymkowiak Alicja9909
3164.Szymkowiak Bogdan7991
3165.Szymkowiak Janina5390
3166.Szymura Bernard4060
3167.Szynkiewicz Grażyna6250
3168.Szyszka Edmund4063
3169.Szyszkowska Alfreda6631
3170.Ścibior Jan4679
3171.Ściesiek Dorota10366
3172.Ściga Teresa4681
3173.Ślaga Maria4682
3174.Ślebzak Małgorzata10807
3175.Ślęzak Regina4695
3176.Ślęzak Stanisława7614
3177.Ślęzak-Marek Krystyna4696
3178.Ślifierz Waldemar9873
3179.Śliwicki Edward4685
3180.Śliwińska Regina4687
3181.Śliwińska Wiktoria4688
3182.Śliwiński Jerzy4689
3183.Ślusarczyk Elżbieta5484
3184.Ślusarczyk Józef4693
3185.Ślusarska Krystyna9381
3186.Śmiałowicz Małgorzata10945
3187.Śmierska Anna3690
3188.Śmigielska Leonora7994
3189.Śmigórski Rafał9805
3190.Śpica Zbigniew7995
3191.Śpiewak Marcin10724
3192.Śpiewak Marian4704
3193.Świąc Barbara4731
3194.Świątkowski Maciej4733
3195.Świderska Barbara5486
3196.Swiderska Bronisława4705
3197.Świderska Elżbieta9382
3198.Świderska Gertruda4706
3199.Świderska Krystyna4707
3200.Swiderska Lucyna7618
3201.Świderski Radosław11247
3202.Świderski Zdzisław4710
3203.Świecimska Janina4715
3204.Świerczek Marian4716
3205.Świerczyńska Ryszarda4718
3206.Świerkosz Andrzej4721
3207.Świerlikowska Zofia9051
3208.Świetlicka Jadwiga4725
3209.Świeżak Helena4726
3210.Świętochowska Irena4735
3211.Świętochowski Piotr90039
3212.Świnarska Krystyna7998
3213.Świst-Borkowska Krystyna9781
3214.Świtalska Izabella9543
3215.Tabaczyńska Halina4084
3216.Tabędzka Łucja4087
3217.Tabor Władysława4085
3218.Taborek Zygmunt4086
3219.Tacakiewicz Monika10160
3220.Talar Grażyna4090
3221.Talar-Jeschke Anna9629
3222.Tamkun Daniela11334
3223.Taraba Władysław4094
3224.Tarka Janusz4098
3225.Tarmas Janina5879
3226.Tarnowska Zofia11248
3227.Tarnowski Eugeniusz4099
3228.Tarwacka Eugenia4100
3229.Tas Cecylia7623
3230.Tatara Teresa4103
3231.Tatarowska Teresa4105
3232.Tatarzycki Bolesław4106
3233.Tchórzewska Jolanta4111
3234.Tecław Teresa6256
3235.Tekieli Antoni4112
3236.Tekielska Danuta9310
3237.Telega Zbigniew10935
3238.Terebińska Jadwiga4116
3239.Terpiłowski Jan5399
3240.Teter Adela8389
3241.Tęczyńska-Pawlik Małgorzata10432
3242.Tiuryn Irena4119
3243.Toboła Kazimierz5402
3244.Tofil Irena5403
3245.Tokarska Maria10134
3246.Tokarski Tadeusz7624
3247.Tokarzewska Stanisława9025
3248.Tołwiński Tadeusz4149
3249.Tomala Alojzy4124
3250.Tomala Małgorzata11021
3251.Tomala Maria4125
3252.Tomala Piotr10207
3253.Tomasiewicz Małgorzata11022
3254.Tomaszek Irena4127
3255.Tomaszewska Czesława6637
3256.Tomaszewska Maria4129
3257.Tomaszewska Michalina4130
3258.Tomczak Jadwiga8002
3259.Tomczak Maria4133
3260.Tomczak Zenona4134
3261.Tomczyk Edward10312
3262.Tomczykowski Edmund6639
3263.Tomica Izabela10759
3264.Tondys Włodzimierz4143
3265.Torchała Justyna10808
3266.Torońska Ewa9413
3267.Tota Wanda4148
3268.Towpik Marta90113
3269.Trachimik Danuta11445
3270.Tracz Stanisław4150
3271.Trautsolt Witold8624
3272.Trawińska Czesława5405
3273.Trąbińska Halina6640
3274.Trembasiewicz Janina5883
3275.Trembowelska Teresa4152
3276.Trochimowicz Stanisław4158
3277.Trochunowicz Zbigniew5407
3278.Troka Iwona11100
3279.Tronciewicz Helena7627
3280.Truchel Agnieszka9701
3281.Truchel Danuta5408
3282.Truchel Krzysztof9672
3283.Trusz Alicja5409
3284.Truszkowska Dorota10983
3285.Truszkowska-Kurstak Monika10862
3286.Trzaska Bożena8397
3287.Trzaskowska Irena9053
3288.Trzeciakiewicz Bożena7628
3289.Trzemżalska Anna10368
3290.Trzemżalski Jerzy5412
3291.Trzemżalski Maciej11023
3292.Trzewiczyńska Jadwiga4167
3293.Tumaszewicz Franciszka4171
3294.Turczyński Marek90114
3295.Turecki Henryk4174
3296.Turek Marek4176
3297.Turkiewicz Roman4177
3298.Turko Stanisława4178
3299.Turkowska Justyna7185
3300.Turowska Henryka4180
3301.Turzyńska Barbara7630
3302.Tusk Danuta7186
3303.Twardo Andrzej10676
3304.Twardo Zofia9312
3305.Twarogowski Edward4186
3306.Twarowska-Rybicka Renata10516
3307.Tworek Barbara9630
3308.Tyburska Maria4188
3309.Tyczyńska-Osińska Agnieszka10135
3310.Tyda Krzysztof9414
3311.Tymiński Stanisław4193
3312.Tyrolska Hanna4196
3313.Ukleja Danuta9539
3314.Uliasz Irena4202
3315.Ulińska Krystyna4203
3316.Urbaczka Bronisław4206
3317.Urban Dariusz9910
3318.Urban Maria4208
3319.Urban Piotr90076
3320.Urbaniec Otylia4214
3321.Urbanik Franciszek4215
3322.Urbanowicz Barbara8400
3323.Urbanowicz Mirosław4217
3324.Urbanowicz Wincenty4218
3325.Urbanowski Antoni8626
3326.Urbańska-Dąbek Jadwiga9283
3327.Uryga Krzysztof9741
3328.Uziębło Aldona10313
3329.Viwegier Monika9742
3330.Wach Anna10314
3331.Wacławska Zofia5416
3332.Wadas Ewa8012
3333.Wagner Stanisława4231
3334.Waiss Maria9936
3335.Wajszczuk Paweł10863
3336.Wala Franciszek5417
3337.Walat Anna4235
3338.Walczak Bożenna8014
3339.Walczak Piotr11492
3340.Walczak Ryszard7191
3341.Walczyk Krystyna4243
3342.Walec Mieczysław4245
3343.Walewska Grażyna9611
3344.Walewska Katarzyna9575
3345.Waliczek Kazimierz4252
3346.Waliczek Michał11049
3347.Waligórska Marta5419
3348.Walinciak Ewelina11213
3349.Waliński Piotr4254
3350.Walko Maria4256
3351.Walkowiak-Kamińska Anna90065
3352.Wałachowska-Okoniewska Danuta6643
3353.Wałęga Stanisław7192
3354.Wanat Bernarda8016
3355.Wantuch Irena4260
3356.Wardzała Bogusław10835
3357.Wareliś Irena8405
3358.Warmbier Monika10209
3359.Wartak Krzysztof4269
3360.Warzocha Grzegorz90035
3361.Wasiak Jolanta4271
3362.Wasil Marcin9846
3363.Wasilewska Krystyna5889
3364.Wasilewska Leonarda8408
3365.Wasilewski Andrzej4276
3366.Wasilewski Krzysztof10077
3367.Wasyluk Halina9179
3368.Waszak Anna8021
3369.Waszczuk Ludmiła4281
3370.Waszczykowski Tadeusz5421
3371.Waśko Henryk7643
3372.Wawro Lucyna6644
3373.Wawryk Jadwiga4285
3374.Waźbińska Bernadeta3625
3375.Wągrowska Barbara10029
3376.Wąsiak Jerzy4515
3377.Wąsiak Kazimiera4516
3378.Wąsiak Marcin10743
3379.Wąsowicz Sławomir10316
3380.Wąsowicz Teresa6646
3381.Wąsowska-Szczepanowska Ryszarda4518
3382.Wcisło Jarosław10605
3383.Wcisło Marian5424
3384.Wdowiak Jarosław9680
3385.Wegner Jacek4293
3386.Wekwert Alicja4297
3387.Wełk-Wendzina Aurelia4309
3388.Wełniak Jadwiga4310
3389.Wencel Marianna7196
3390.Wenda Bernadeta9540
3391.Wendlandt Ewa8740
3392.Werbińska Teresa4301
3393.Weronis Ryszard4304
3394.Werstler Lidia8741
3395.Weryński Adam4305
3396.Wesołowska Halina6649
3397.Węglarz Józef4520
3398.Węglarz Stanisław4521
3399.Węglerska Maria8414
3400.Węgrzyn Zygmunt4523
3401.Wiatr Stanisław4313
3402.Wiatrowska Maria5892
3403.Wichniewicz Teresa4314
3404.Widła Kazimiera4318
3405.Widzyńska Danuta9719
3406.Wieczorek Ireneusz4320
3407.Wielgórska Łucja4325
3408.Wielgus Halina8743
3409.Wieliczko Irena4327
3410.Wiencek Józef8881
3411.Wiencek Maria10370
3412.Wiencek Tadeusz4329
3413.Wierciński Jerzy4332
3414.Wiernowolski Maksymilian7202
3415.Wiertlewska Eliza11184
3416.Wierzbicka Bogusława7651
3417.Wierzbicka Bronisława4334
3418.Wierzbicka Irena4335
3419.Wierzbicka Krystyna7203
3420.Wierzchoń Zenon7654
3421.Wieszczeczyńska Janina5895
3422.Wietrzyk Urszula7655
3423.Więckowska Zofia8419
3424.Więckowski Stanisław4397
3425.Więcław Jadwiga4398
3426.Wilczyńska Agnieszka10078
3427.Wilczyńska Wanda4344
3428.Wilhelmi Adam4348
3429.Wilk Bożena9477
3430.Wilk Stanisława4355
3431.Wilk Tadeusz4356
3432.Wilski Bogdan4359
3433.Wincek Aleksandra11402
3434.Wincek Bartosz10112
3435.Wincław Danuta5898
3436.Winiarska Grażyna4362
3437.Winiarska-Hamiga Barbara4364
3438.Winnicka Elżbieta11214
3439.Winter Małgorzata11403
3440.Wirowska Jadwiga5434
3441.Wisłowski Janusz10727
3442.Wistuba-Cieplik Ewa5435
3443.Wiszejko Anna10030
3444.Wiśniakowski Zbigniew8628
3445.Wiśniewska Barbara6593
3446.Wiśniewska Halina6270
3447.Wiśniewska Jadwiga8948
3448.Wiśniewska Jolanta9567
3449.Wiśniewska Kazimiera4389
3450.Wiśniewski Franciszek4391
3451.Wiśniewski Kazimierz6272
3452.Wiśniewski Kazimierz8420
3453.Witecki Stanisław7659
3454.Witek Lucyna8038
3455.Witkowska Alicja8629
3456.Witkowski Maciej11078
3457.Witkowski Mirosław4381
3458.Witkowski Tadeusz6658
3459.Witowicz Mieczysław6274
3460.Wittek Irena4382
3461.Witulski Zdzisław4383
3462.Witzling Grzegorz4384
3463.Wiza Elżbieta4386
3464.Wizimirska Irena5437
3465.Włodarczak Barbara11025
3466.Włodarczyk Anna4499
3467.Włodarczyk Hanna4502
3468.Włodarczyk Stanisław8044
3469.Włodarczyk Wanda8885
3470.Włodarczyk Zdzisław4507
3471.Włodarska-Ożdżyńska Hanna4509
3472.Włodecka Ewa4510
3473.Włodkowska Grażyna9416
3474.Włoszek Aniela4513
3475.Wnęk Bolesław4399
3476.Wnęk Marianna4400
3477.Wochowska Halina8045
3478.Wodara Ignacy4401
3479.Wodziak Henryk4402
3480.Wojaczek Mirosław11215
3481.Wojas Wanda9588
3482.Wojciechowicz Józef4403
3483.Wojciechowska Mirosława7662
3484.Wojciechowska Teresa5442
3485.Wojciechowski Andrzej4407
3486.Wojciechowski Ludwik4410
3487.Wojciechowski Marek10984
3488.Wojcieszczak Honorata4412
3489.Wojdakowska-Mroczek Renata10985
3490.Wojdal Janina4413
3491.Wojdan Marian7211
3492.Wojdat Małgorzata9632
3493.Wojewódzka Helena4416
3494.Wojkowska Janina4418
3495.Wojnicka Zofia4420
3496.Wojnowska Małgorzata10265
3497.Wojsław Daniel10243
3498.Wojtach Katarzyna11252
3499.Wojtacha Rudolf8048
3500.Wojtalik-Mizera Teresa8049
3501.Wojtanowski Rafał11446
3502.Wojtaszak Bożenna7213
3503.Wojtaszek Jan4426
3504.Wojtkiewicz Wacława4427
3505.Wojtkowiak Agata10784
3506.Wojtkowiak Henryka4428
3507.Wojtkowiak Marcin11447
3508.Wojtkowski Stanisław4430
3509.Wojtuś Andrzej7664
3510.Wojtyla Małgorzata9681
3511.Wojtyna Małgorzata10609
3512.Wojtyra Grzegorz10864
3513.Wolak Halina8992
3514.Wolak-Rejthar Jadwiga4434
3515.Woldan Irena4435
3516.Wolff Joanna90099
3517.Wolfram Beata10936
3518.Wolicka Kazimiera4436
3519.Wolniakowski Karol90100
3520.Wolnicka Krystyna5905
3521.Wolnik Edward4437
3522.Wolska Ewa10610
3523.Wolska Małgorzata9755
3524.Wolski Marian8422
3525.Wolszon Robert10785
3526.Wołkońska Daniela6663
3527.Wołosiuk Marzena10729
3528.Wołosz Małgorzata9613
3529.Wołowczyk Jerzy4461
3530.Wołowiec Helena4462
3531.Wołyniak Dariusz5906
3532.Worotniak Paweł10679
3533.Woszczyński Józef4443
3534.Woś Janina4454
3535.Woś Marian4455
3536.Woś Teresa5448
3537.Woytowicz Katarzyna9874
3538.Woźniak Radosław10838
3539.Woźniak Seweryn7666
3540.Woźniak Teodora9563
3541.Woźniakowska Teresa4465
3542.Woźnica Alina8424
3543.Woźny Maria4453
3544.Wójciak Beata10948
3545.Wójcicka Elżbieta6282
3546.Wójcicki Stefan4526
3547.Wójciga Ireneusz11027
3548.Wójcik Danuta4527
3549.Wójcik Hieronim4529
3550.Wójcik Jadwiga7216
3551.Wójcik Marzena10787
3552.Wójcik Władysława5460
3553.Wójtowicz Daniela4538
3554.Wójtowicz Janina8745
3555.Wójtowicz Maria9314
3556.Wójtowicz Marianna4540
3557.Wójtowicz Mieczysław8426
3558.Wójtowicz Tomasz11253
3559.Wroceńska Olga5450
3560.Wrońska Kazimiera7668
3561.Wroński Stanisław4467
3562.Wróbel Alicja4471
3563.Wróbel Stanisław5452
3564.Wróbel-Żychoń Aleksandra6284
3565.Wróblewska Aleksandra4475
3566.Wróblewska Alina7218
3567.Wróblewska Janina4478
3568.Wróblewski Roman4481
3569.Wszeborowski Arkadiusz11050
3570.Wszołek Jolanta4483
3571.Wujek Agnieszka10372
3572.Wyjadłowski Roman4488
3573.Wylegała Teresa4489
3574.Wyprzał Helena4490
3575.Wyroba Krystyna4492
3576.Wyrzykowska Bożena5909
3577.Wysocka Helena5910
3578.Wysocka Jadwiga8434
3579.Wysocki Bogdan4495
3580.Wysoczański Jakub10317
3581.Wyszogrodzki Piotr90091
3582.Wytrykowski Stanisław6672
3583.Wzgarda Ewa4498
3584.Zabiegaj Joanna9564
3585.Zabielska Janina4541
3586.Zabielski Józef5915
3587.Zacharczuk Halina8060
3588.Zachariasz Teresa7670
3589.Zacko-Pająk Irena4544
3590.Zaczek Krystyna4545
3591.Zaczek Marcin7221
3592.Zaczkowska Krystyna4546
3593.Zadrożny Kazimierz4548
3594.Zagaja Zofia8061
3595.Zagórska Leokadia4550
3596.Zając Bogumiła6287
3597.Zając Jadwiga4556
3598.Zając Jan4557
3599.Zając Jerzy6673
3600.Zając Krystyna5464
3601.Zajczyk Krystyna4552
3602.Zajdel Krystyna4553
3603.Zajkowska-Żylska Elżbieta10986
3604.Zakrzewska Justyna10374
3605.Zakrzewska Krystyna8640
3606.Zakrzewski Stanisław4563
3607.Zalega Bogumiła4566
3608.Zaleska Stanisława5466
3609.Zalewska Czesława4567
3610.Zalicki Łukasz9542
3611.Zalwowski Jerzy10266
3612.Załęska Teresa5471
3613.Załuski Zbigniew5470
3614.Zamaro-Wiśniewska Agnieszka10244
3615.Zandecka Małgorzata8641
3616.Zaniewski Piotr10865
3617.Zapałowski Andrzej4571
3618.Zapotoczny Wiesław8747
3619.Zaremba Wiesław8439
3620.Zarybnicka Małgorzata8069
3621.Zarzeczny Henryk8070
3622.Zasada Józef4578
3623.Zasępa-Olborska Bożenna8894
3624.Zatorski Henryk4579
3625.Zatorski Tadeusz4580
3626.Zawadowska Brygida4581
3627.Zawadzka Henryka9566
3628.Zawadzka Krystyna4583
3629.Zawadzka-Kwaśny Aldona4584
3630.Zawadzki Ignacy4585
3631.Zawadzki Przemysław11337
3632.Zawadzki Witold9211
3633.Zawalich Regina7226
3634.Zawalska Halina7227
3635.Zawicka Bożenna4588
3636.Zawidzka-Franka Alfreda5921
3637.Zawiliński Bolesław8748
3638.Zawisza Zenobiusz6682
3639.Zawłocki Czesław4591
3640.Zbierski Zenon4595
3641.Zbrożek Krystyna5472
3642.Zdanowicz Stanisław4600
3643.Zdanowska Joanna11297
3644.Zdrojewska Danuta4601
3645.Zduńczyk Danuta5474
3646.Zdybel Edward4604
3647.Zegar Elżbieta8642
3648.Zehner Stefania4607
3649.Zembaczyńska Bożenna9702
3650.Zembaty Jacek4611
3651.Zemełka Bogusława9368
3652.Zemełko Adam4613
3653.Zemka Marta10427
3654.Zemleduch Stefan4614
3655.Zemło Jadwiga4615
3656.Zgoda Janina5477
3657.Zgud Małgorzata4618
3658.Ziąbrowski Andrzej90068
3659.Zielaskowska Elżbieta8950
3660.Zielińska Anna9138
3661.Zielińska Barbara4622
3662.Zielińska Danuta9937
3663.Zielińska Elżbieta8749
3664.Zielińska Jadwiga8445
3665.Zielińska Janina4623
3666.Zielińska Krystyna8446
3667.Zielińska Renata9721
3668.Zielińska Władysława4624
3669.Zieliński Czesław5926
3670.Zieliński Leonard4626
3671.Zieliński Marcin10402
3672.Zieliński Roman8075
3673.Zieliński Zbigniew5478
3674.Zielke Tomasz10245
3675.Zielnicki Zdzisław4630
3676.Zielona Maria10680
3677.Zientek Halina4637
3678.Zientek Jerzy4638
3679.Zięba Helena4645
3680.Zimniak Krystyna9288
3681.Zimny Jacek9756
3682.Zimoląg Elżbieta4642
3683.Ziobrowski Marian8077
3684.Ziółkowska Alicja4650
3685.Ziółkowska Jadwiga7230
3686.Ziuko Tadeusz4644
3687.Złotowska Barbara6296
3688.Zołoteńka Halina4656
3689.Zubrzycka Genowefa4657
3690.Zuchnicka Kazimiera4658
3691.Zwierz Marek4661
3692.Zwierzewicz Janusz9028
3693.Zwoleńska Irena4663
3694.Zwolińska-Grabowicz Milena10318
3695.Zwoniarkiewicz Barbara4666
3696.Zych Franciszka4851
3697.Zych Lucyna10113
3698.Zynda Barbara10653
3699.Zyskowska Bożena4671
3700.Żabiełowicz Danuta9875
3701.Żach Walentyna7679
3702.Żachowska Helena4814
3703.Żak Maria4816
3704.Żak Piotr10735
3705.Żbik Władysław4820
3706.Żbikowski Zbigniew8448
3707.Żbik-Stec Ewa8951
3708.Żebrowska Agnieszka8079
3709.Żeglis Ryszard4822
3710.Żegota Ryszard6685
3711.Żejmo Pelagia4823
3712.Żelazko Magdalena10896
3713.Żemła Paweł4824
3714.Żerko Bronisława4826
3715.Żiraldo Eugeniusz4827
3716.Żmudzin Sławomir8080
3717.Żochowska Elżbieta4831
3718.Żołna Barbara4834
3719.Żuchowska Marianna6301
3720.Żugaj Jan4838
3721.Żuk Danuta4839
3722.Żuk Krystyna8082
3723.Żukowski Marian4840
3724.Żuławski Stanisław4849
3725.Żurawicz Marcin11339
3726.Żurawska Lucyna8083
3727.Żurawski Jerzy4843
3728.Żurek Anna9954
3729.Żurek Celina4844
3730.Żurek Justyna10032
3731.Żurowska Elżbieta4848
3732.Żur-Zuber Halina8450
3733.Żwak Artur9894
3734.Żychlewicz Marianna4852
3735.Żygołowicz Stanisława4854
3736.Żylińska Zofia4855
3737.Żyrek Stanisław4857