Bankier.pl

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lipca 2003 r.

o nadaniu odznaczeń

(M.P. z dnia 21 listopada 2003 r.)


Rej. 98/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:


za zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Adamski Zdobysław Marek, 2. ppłk Antończak Jerzy Karol, 3. Antoszewska Krystyna, 4. ppłk Baczyński Wiktor Janusz, 5. ppłk Bartkowiak Jacek, 6. ppłk Basaj Krzysztof, 7. ppłk Bednarski Artur, 8. płk Bera Ryszard Wojciech, 9. ppłk Binas Lech Zenon, 10. ppłk Bronowski Waldemar Maciej, 11. kpt. Budaszewski Henryk Szymon, 12. płk Buliński Marian Ryszard, 13. ppłk Buzalski Zbigniew Jerzy, 14. ppłk Byrski Tadeusz Stanisław, 15. ppłk Cegiełka Stanisław Tomasz, 16. st. chor. szt. Choiński Witold Ryszard, 17. mjr Chowaniok Karol, 18. Chrobak Eugeniusz, 19. Cybulska Maria Klotylda, 20. Czarnecki Witold, 21. mjr Dąbkowski Jan, 22. mjr Dobaczewski Piotr, 23. ppłk Drążyk Ireneusz, 24. kmdr por. Dworak Andrzej Antoni, 25. ppłk Dyśko Waldemar, 26. ppłk Fabjan Artur Waldemar, 27. ppłk Franków Jan, 28. płk Gęślak Józef, 29. ppłk Gorzelańczyk Stanisław, 30. mjr Greńczuk Edward Kazimierz, 31. st. chor. szt. Grzegorzewski Ireneusz, 32. płk Guz Andrzej Bogusław, 33. ppłk Imianowski Andrzej Czesław, 34. ppłk Iwanicki Jan, 35. płk Jatczak Jacek, 36. kpt. Jaworski Marek Wacław, 37. mjr Jendrzejewski Henryk, 38. płk Jóźwiak Jan Zenon, 39. płk Kaczanowski Eugeniusz, 40. płk Kaczmarek Piotr, 41. ppłk Karasek Mirosław Tadeusz, 42. płk Karaś Roman, 43. ppłk Kępka Leszek, 44. płk Kłosiński Krzysztof Tomasz, 45. ppłk Kochanowski Wojciech Michał, 46. kmdr por. Kochański Tomasz Paweł, 47. ppłk Kondaszewski Bogusław, 48. ppłk Konończuk Jan Edward, 49. ppłk Kopczyk Józef, 50. płk Korpak Tomasz Mariusz, 51. Kowalczyk Stanisław Józef, 52. płk Kowalski Andrzej, 53. mjr Kowalski Wiesław Jerzy, 54. ppłk Kozłowski Henryk Andrzej, 55. Kruszewska Krystyna Janina, 56. ppłk Kuchta Jan Mieczysław, 57. ppłk Kulig Marian, 58. ppłk Kusicielek Grzegorz Marian, 59. ppłk Laskowski Sławomir Stanisław, 60. Leciejewski Stanisław Kazimierz, 61. płk Lewczuk Włodzimierz, 62. ppłk Licki Jerzy, 63. Liwiński Zbigniew, 64. Lutostański Ryszard Zdzisław, 65. płk Łączyński Lech, 66. ppłk Machnik Roman, 67. ppłk Makuchowski Józef, 68. kmdr por. Masłowski Jerzy Władysław, 69. płk Mierczyk Zygmunt, 70. kpt. Mocek Mirosław Franciszek, 71. płk Morawiak Andrzej Kazimierz, 72. kmdr Niklewicz Henryk Roman, 73. Ołtarzewski Kazimierz, 74. ppłk Orzeszko Edward Antoni, 75. ppłk Osmólski Janusz, 76. ppłk Pacyna Adam Jan, 77. Pawłowska Janina, 78. ppłk Piekarski Zdzisław, 79. st. chor. szt. Pikulicki Eugeniusz, 80. Pilecki Bogdan Jan, 81. ppłk Piotrowski Wiesław Wincenty, 82. ppłk Pokojski Alojzy Ignacy, 83. ppłk Popiel Andrzej Władysław, 84. Radomski Jerzy, 85. płk Radomski Marek Stanisław, 86. mjr Rakociński Jan Bolesław, 87. płk Romanowski Jerzy, 88. ppłk Romanowski Zbigniew Antoni, 89. płk Rosiak Zbigniew Ryszard, 90. ppłk Rutowicz Czesław, 91. ppłk Rychlik Tadeusz, 92. płk Rychliński Ryszard Michał, 93. ppłk Rykowski Jan, 94. płk Ryżyński Jerzy, 95. płk Serdyński Zenon, 96. ppłk Skulimowski Janusz, 97. płk Słapczyński Stanisław Mieczysław, 98. płk Soszyński Ryszard Józef, 99. chor. szt. Struk Henryk, 100. Strzyżewski Leszek Andrzej, 101. kmdr por. Sysko Jacek Waldemar, 102. ppłk Szczegielniak Tadeusz Stanisław, 103. ppłk Szczudliński Marek Mieczysław, 104. płk Szlęk Zbigniew, 105. ppłk Szot Jan, 106. ppłk Szymański Waldemar, 107. Świątkowski Marek, 108. ppłk Święcicki Jacek Mariusz, 109. ppłk Tarnowski Tadeusz, 110. ppłk Tichoniuk Anatol, 111. mjr Tomczak Ryszard, 112. ppłk Tymek Eugeniusz, 113. st. sierż. szt. Wątroba Andrzej, 114. płk Widawski Antoni, 115. płk Wieleba Ryszard Jan, 116. płk Więcławski Ryszard, 117. płk Winiarski Zbigniew, 118. mjr Wiśniowski Jan Józef, 119. płk Witaszczyk Kazimierz, 120. płk Wojtalak Wiesław Dominik, 121. mjr Wójcik Adam Stanisław, 122. płk Wójcik Stanisław, 123. Zajm Edward, 124. ppłk Załużny Alfred, 125. Zawada Stanisław, 126. Zawadzki Ryszard Jan, 127. ppłk Zielony Mirosław, 128. Ziółkowski Cezary Henryk, 129. ppłk Zuziak Janusz, 130. płk Żebrowski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. ppłk Adamkiewicz Marek Zbigniew, 132. ppłk Andrasik Wojciech, 133. chor. szt. Bałaziński Jarosław, 134. mjr Bańka Tomasz, 135. Baranowski Jan, 136. mjr Barański Leszek Marian, 137. ppłk Bartłomiejczyk Andrzej, 138. ppłk Bartosiewicz Sławomir, 139. ppłk Białach Leszek, 140. Błaszczyk Sabina, 141. mjr Bogut Marek, 142. Borowski Jerzy, 143. mjr Bożek Andrzej, 144. ppłk Branecki Dariusz Edward, 145. mjr Brodny Zbigniew, 146. mjr Brzostek Andrzej, 147. ppłk Bugajewski Krzysztof, 148. ppłk Bugajny Tadeusz Andrzej, 149. płk Bujak Andrzej, 150. Bulanda Krystyna Maria, 151. ppłk Bursiak Andrzej Stanisław, 152. mjr Buszko Marcin Marek, 153. mjr Chachurski Ryszard Zbigniew, 154. mjr Chłopaś Lucjan Józef, 155. płk Chojnacki Gerard, 156. ppłk Chrobak Ryszard Feliks, 157. mjr Chudy Zdzisław, 158. ppłk Cichalewski Robert Ryszard, 159. ppłk Ciesielski Edward, 160. ppłk Daleki Jacek Jan, 161. ppłk Dawidowski Jakub Jan, 162. ppłk Dąbrowski Jarosław Kazimierz, 163. mjr Derlukiewicz Leszek Zbigniew, 164. mjr Dębski Zbigniew, 165. ppłk Dobrowolski Wacław, 166. st. chor. szt. Dobrzelecki Andrzej, 167. Domeracki Jerzy, 168. mjr Dusza Andrzej, 169. mjr Endzelm Andrzej, 170. ppłk Fajdek Henryk, 171. ppłk Fehler Włodzimierz Stanisław, 172. Fidler Henryk, 173. ppłk Fiedor Jan, 174. mjr Frączek Ryszard, 175. ppłk Gacek Zbigniew Daniel, 176. mjr Gafka Marek Józef, 177. ppłk Galikowski Marian, 178. mjr Garniec Marek Leszek, 179. mjr Gawron Aleksander, 180. mjr Gibasiewicz Andrzej, 181. ppłk Gil Bogusław Maciej, 182. ppłk Gonos Marek Stefan, 183. mjr Gontarczyk Marek Andrzej, 184. ppłk Górzyński Andrzej, 185. mjr Grabiec Waldemar Krzysztof, 186. ppłk Graf Marek Arnold, 187. mjr Grefkiewicz Marian Wiesław, 188. mjr Grenich Bohdan Jan, 189. mjr Grudziński Tomasz Zdzisław, 190. mjr Hałasa Waldemar Szczepan, 191. mjr Iniec Ryszard Kazimierz, 192. ppłk Iwanowski Zdzisław Stanisław, 193. mjr Jabłoński Zbigniew Włodzimierz, 194. Jakubiak Sabina, 195. ppłk Jamrozik Piotr, 196. Jaworowicz Marek, 197. Jóźwiak Stanisław Szczepan, 198. ppłk Kamiński Wojciech Józef, 199. mjr Karczewski Robert Jacek, 200. ppłk Karpienko Andrzej Jacek, 201. kpt. Kasza Mirosław Stanisław, 202. płk Kazimierczak Marek, 203. Kazimierczak Marek Jerzy, 204. ppłk Kędzierski Bogusław Jan, 205. mjr Kieliba Paweł Jerzy, 206. płk Kiełbowicz Leszek Feliks, 207. mjr Kirmiel Waldemar Henryk, 208. mjr Kleczkowski Dariusz, 209. st. sierż. szt. Kłosowski Edward Michał, 210. Kłujszo Ryszard, 211. ppłk Knapiuk Zbigniew Janusz, 212. Kocańda Dorota Izabela, 213. Kolasa Krystyna Maria, 214. ppłk Koliński Dariusz Józef, 215. płk Kordel Karol, 216. Kossowski Robert, 217. Kowalewski Jerzy Kazimierz, 218. mjr Kozłowski Grzegorz, 219. ppłk Kozłowski Józef Szczepan, 220. mjr Krajdocha Zbigniew Jan, 221. Kręcioch Barbara, 222. płk Krężel Jacek, 223. mjr Krupa Andrzej Jan, 224. mjr Krupa Jarosław Bronisław, 225. mjr Kubicki Dariusz Bogumił, 226. st. chor. szt. Kuczer Jerzy, 227. Kunikowska Anna, 228. ppłk Kupiec Marek Stanisław, 229. ppłk Kurek Stanisław, 230. ppłk Kuś Włodzimierz Roman, 231. ppłk Kwećka Roman Jan, 232. mjr Lech Krzysztof Witold, 233. ppłk Legan Lucjan, 234. Lewandowska-Kraińska Alicja, 235. ppłk Lewicki Marek, 236. ppłk Licau Marek Zygmunt, 237. Ludwiczak Danuta, 238. Łopatka Marian Janusz, 239. Łukaszewicz Janusz Andrzej, 240. mjr Łuszcz Janusz Józef, 241. ppłk Magdziarz Leszek, 242. Malinowski Tomasz Bogdan, 243. mjr Matuszczak Zbigniew, 244. Mazurek Kazimierz, 245. ppłk Mazurek Zbigniew, 246. mjr Michniewicz Dariusz, 247. mjr Mietełka Witold Stanisław, 248. ppłk Mikołajczyk Jerzy, 249. mjr Mikrus Artur, 250. mjr Milczarek Dariusz, 251. ppłk Milczarek Stanisław, 252. ppłk Miszkurka Maciej Stefan, 253. kpt. Młodyński Andrzej Jan, 254. mjr Modrzyński Witold, 255. ppłk Mrożek Jan Jacek, 256. mjr Nagórny Waldemar, 257. ppłk Niekrasz Andrzej, 258. ppłk Nowak Mirosław Stefan, 259. st. chor. szt. Nowicki Krzysztof Jerzy, 260. ppłk Olewnik Zdzisław, 261. st. chor. szt. Olkiewicz Eugeniusz, 262. ppłk Ostrowidzki Mirosław Jerzy, 263. Pawlaczyk Mirosława Ewa, 264. chor. szt. Pawlak Andrzej, 265. mjr Piars Stanisław, 266. mjr Piątek Sławomir Roman, 267. ppłk Piechocki Zdzisław, 268. ppłk Pietrucki Tadeusz Bogusław, 269. ppłk Pietrzak Jan Henryk, 270. ppłk Pietrzyk Marek, 271. mjr Piotrowski Mirosław Marek, 272. ppłk Polak Mariusz, 273. kpt. Potyszka Józef, 274. Powiada Edward, 275. ppłk Powroźnik Jarosław, 276. płk Prokocki Ireneusz Kazimierz, 277. mjr Prusinowski Tomasz Jerzy, 278. kpt. Przygoda Gabriel Józef, 279. kmdr por. Purcel Dariusz, 280. płk Pydziński Leszek, 281. st. chor. szt. Radzioch Andrzej, 282. Rogowiec Barbara Stanisława, 283. kmdr por. Romanowicz Sławomir Maciej, 284. Romanowska Barbara Maria, 285. ppłk Rosłoniec Piotr, 286. ppłk Rosolak Piotr, 287. Rutkowski Adam Konrad, 288. chor. szt. Rutkowski Ryszard, 289. chor. szt. Rutkowski Sławomir Stanisław, 290. ppłk Samborski Jacek Stanisław, 291. Satała Wojciech, 292. mjr Sawicki Waldemar Michał, 293. mjr Sikora Tomasz, 294. ppłk Siwczyk Jarosław Janusz, 295. Skonieczny Wojciech Kazimierz, 296. ppłk Skrzypek Andrzej Janusz, 297. mjr Socha Andrzej Jarosław, 298. płk Soczewica Leszek, 299. mjr Sokół Marek Włodzimierz, 300. ppłk Stasiak Marek, 301. ppłk Stasiuk Marian Gabryel, 302. mjr Stefanowicz Stanisław, 303. ppłk Surmacz Andrzej Władysław, 304. mł. chor. szt. Szatewicz Krzysztof, 305. ppłk Szczurek Mirosław Wacław, 306. ppłk Szymański Andrzej Stanisław, 307. ppłk Ślipiec Jeremiasz, 308. kmdr por. Śliwa Jan Władysław, 309. mjr Śliwiński Krzysztof, 310. mjr Świder Adam, 311. ppłk Świerzbiński Waldemar, 312. st. chor. szt. Tarczoń Stanisław, 313. Telega Janusz Leszek, 314. ppłk Templin Grzegorz, 315. mjr Tomasik Jerzy Ryszard, 316. st. chor. szt. Tomczyk Andrzej Stanisław, 317. mjr Topol Waldemar Piotr, 318. ppłk Topyła Zenobiusz Marian, 319. płk Trochimiuk Waldemar Marek, 320. ppłk Truszkowski Jarosław, 321. Urbaniak Krystyna, 322. ppłk Utnik Kazimierz Jan, 323. mjr Wasiak Mirosław, 324. ppłk Wcisło Jerzy Jan, 325. ppłk Wesołowski Janusz Eugeniusz, 326. mjr Więckowski Sławomir, 327. ppłk Wilk Leszek Jan, 328. mjr Wilk Stanisław Grzegorz, 329. st. chor. szt. Wiśniewski Andrzej Jan, 330. Wiśniewski Jarosław, 331. mjr Wiśniewski Mieczysław Wojciech, 332. mjr Wlazło Dariusz, 333. ppłk Wnętrzak Mirosław Stanisław, 334. mjr Wojciechowski Jarosław, 335. Wojciechowski Zdzisław Mieczysław, 336. ppłk Woronczuk Anatoli, 337. mjr Woźniak Zbigniew Józef, 338. st. chor. szt. Wójcik Piotr, 339. Wójcik Zbigniew, 340. Wrzesień Stanisław Jan, 341. st. chor. Wrzosek Krzysztof, 342. ppłk Zatoń Marek Sylwester, 343. ppłk Zawadil Jerzy, 344. mjr Zeidler Jarosław Michał, 345. ppłk Zieliński Marek Józef, 346. Zielonka Grażyna Bożena, 347. st. chor. szt. Zielonka Stefan Stanisław, 348. ppłk Zulczyk Robert, 349, ppłk Żak Jan Szczepan, 350. kpt. Żorski Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

351. mjr Ancerowicz Waldemar, 352. Aniołkowski Grzegorz, 353. Anisko Czesław, 354. kpt. Antczak Maciej Stanisław, 355. kpt. Antonik Bronisław, 356. Antończak Jadwiga, 357. por. Arciuch Artur, 358. Baczyńska Alicja Henryka, 359. mjr Banasiak Sławomir Jan, 360. mjr Banaś Stanisław, 361. kmdr ppor. Barasiński Michał, 362. st. chor. szt. Barej Marek Wiesław, 363. mł. chor. szt. Bartecki Paweł Robert, 364. mjr Bartłomiejczak Waldemar Jerzy, 365. st. chor. Bartoszewski Robert Ryszard, 366. mjr Barzyk Mariusz Józefat, 367. Baszkiewicz Ryszard, 368. st. chor. szt. Bąk Zbigniew, 369. kpt. Berliński Bogdan Jan, 370. kpt. Bętkowski Dariusz, 371. kpt. Binkiewicz Maciej, 372. kpt. Birek Dariusz, 373. mjr Bluszcz Tomasz Jacek, 374. Bobryk Grażyna Małgorzata, 375. mjr Bodnar Władysław, 376. mjr Bogaj Mirosław Zbigniew, 377. kpt. Bogdanowicz Arkadiusz, 378. mjr Bohdanowicz Roman, 379. mjr Bojarski Grzegorz, 380. kpt. Bomba Marcin, 381. mjr Borek Tadeusz, 382. Borkowska Krystyna Maria, 383. Boruta Grzegorz, 384. mjr Brocki Paweł, 385. mjr Buczek Jacek Andrzej, 386. kpt. Buka Ireneusz, 387. kpt. Buksiński Zbigniew, 388. kpt. Burdziuk Waldemar, 389. mjr Cędrowski Ryszard Józef, 390. Chachulska Ryszarda Wiesława, 391. st. chor. szt. Chłopecki Zbigniew Jan, 392. Chmiel Barbara, 393. st. chor. szt. Chmielecki Stanisław, 394. Chmielewska Barbara, 395. chor. Chojnacki Zbigniew Grzegorz, 396. mjr Cholewiński Tomasz Maciej, 397. mjr Chyrc Krzysztof, 398. st. sier. szt. Ciastek Wit, 399. chor. szt. Cichowski Jan, 400. mjr Ciekot Zbigniew Grzegorz, 401. ppłk Ciepliński Tadeusz, 402. ppłk Cieśla Wiesław, 403. Ciunowicz Maciej, 404. mjr Czaja Ireneusz Antoni, 405. por. Czopik Grzegorz, 406. por. Czyżewski Mirosław, 407. chor. szt. Dąbrowski Zenon Marian, 408. Derewońko Agnieszka Małgorzata, 409. st. chor. szt. Dettlaff Piotr Paweł, 410. mjr Dębska Anna Janina, 411. mjr Dobosz Grzegorz, 412. Dobrowolski Andrzej Piotr, 413. mjr Dobrowolski Bogdan Paweł, 414. kpt. Dobrowolski Dariusz Piotr, 415. Dołęga Zbigniew Ireneusz, 416. ppłk Dubiak Sławomir, 417. chor. szt. Dul Ryszard, 418. ppłk Durmała Tadeusz Fryderyk, 419. mjr Dyrka Jerzy, 420. mjr Dytko Bogdan, 421. mjr Dzida Jędrzej, 422. mjr Fiutkowski Zdzisław Wiesław, 423. Folta Krzysztof Piotr, 424. st. chor. Fortuna Leszek, 425. sierż. szt. Frania Wojciech, 426. mjr Frenkiel Jan Alfred, 427. Gajewska Bożena, 428. kpt. Gala Sylwester, 429. ppłk Gala Wiesław Marian, 430. mjr Gałaj Tomasz, 431. mjr Garczyński Adam, 432. kpt. Giga Andrzej, 433. ppłk Ginszt Apolinary, 434. mjr Glica Marek Janusz, 435. Głąb Regina Leokadia, 436. chor. szt. Głowacki Dariusz Andrzej, 437. Gołąb Danuta Janina, 438. mjr Gołębiewski Krzysztof, 439. mjr Gołojuch Jarosław Roman, 440. mjr Gołoś Marek Jan, 441. mjr Gołota Sławomir Grzegorz, 442. mjr Gorczyca Waldemar, 443. mjr Górniak Jan Cezary, 444. mjr Górski Dariusz Grzegorz, 445. mł. chor. szt. Górski Mirosław, 446. mjr Grabowski Jacek, 447. chor. szt. Grobelny Wojciech, 448. kpt. Grzebielucha Józef, 449. kpt. Grzywa Mirosław Grzegorz, 450. mjr Grzywacz Janusz Grzegorz, 451. sierż. szt. Gumulski Roman Jakub, 452. ppłk Hajdukiewicz Lech Jan, 453. ppłk Harla Tadeusz, 454. mjr Helak Mariusz, 455. Henrykowska Bożena Łucja, 456. mjr Hermel Maciej Andrzej, 457. mjr Jacko Jerzy, 458. por. Jagusiak Bogusław, 459. ppłk Jakubik Bogdan, 460. Jałoszyński Henryk, 461. kpt. Janiak Waldemar, 462. mł. chor. szt. Janik Witold, 463. Januszewska Ewa Małgorzata, 464. mjr Jaroń Krzysztof, 465. ppłk Jasiukiewicz Grzegorz Czesław, 466. kpt. Jędrzejewski Sławomir, 467. Józefowska Zofia, 468. mjr Jupa Jarosław, 469. ppłk Jurkiewicz Ireneusz, 470. st. sierż. szt. Jurkiewicz Jan, 471. mjr Kaczmarek Artur Piotr, 472. Kaczmarek Elżbieta Grażyna, 473. st. chor. szt. Kaczmarek Krzysztof Andrzej, 474. kpt. Kaczmarek Krzysztof, 475. Kaczmarek Teresa, 476. por. Kaczmarek Wojciech, 477. ppłk Kajmowicz Andrzej, 478. sierż. szt. Kalinowski Zbigniew, 479. Kamińska Irena, 480. st. chor. szt. Kania Tadeusz, 481. Karczewski Mirosław Edmund, 482. st. chor. Karski Stanisław Leonard, 483. mjr Kasiarz Jerzy, 484. mjr Kaszubski Jan, 485. ppłk Katarzyński Jacek Jerzy, 486. kpt. Kawalec Bogdan, 487. mjr Kawecki Wiesław Jan, 488. kpt. Kazimierczak Mariusz Paweł, 489. kpt. Kaźmierski Robert Jacek, 490. mjr Kędzierski Dariusz, 491. st. chor. szt. Kędziora Witold Jerzy, 492. mjr Kępczyk Zbigniew, 493. kpt. Kiczyński Krzysztof, 494. mjr Kij Andrzej, 495. mjr Kij Sławomir, 496. kpt. Kijewski Jacek Józef, 497. Klepacz Tomasz Paweł, 498. kpt. Klinge Piotr Krzysztof, 499. mjr Kochaniak Dariusz Grzegorz, 500. Kochanowski Edward, 501. Komorniczak Wojciech, 502. mjr Kopa Cezary Witold, 503. ppłk Kopaczewski Mariusz, 504. mjr Kopczyński Krzysztof Andrzej, 505. ppłk Korpalski Krzysztof Jacek, 506. kpt. Kostrzewa Tomasz Tadeusz, 507. Kowal Elżbieta, 508. mjr Kowalewski Piotr, 509. kpt. Kowalski Andrzej, 510. mł. chor. szt. Kozieradzki Jarosław Tomasz, 511. mjr Kozioł Ireneusz Piotr, 512. Kraczek Katarzyna, 513. Krakowska Teresa, 514. sierż. Kraus Andrzej Roman, 515. kpt. Krawczak Robert Marek, 516. Krawczyk Piotr Jan, 517. mjr Kreczmer Piotr Jerzy, 518. mjr Krenc Mirosław Kazimierz, 519. Kroczak Henryka, 520. por. Kropiewnicki Grzegorz, 521. Krośnicki Zbigniew Antoni, 522. kpt. Król Artur Edward, 523. kpt. Krucz Tomasz Antoni, 524. sierż. szt. Krupa Stanisław, 525. por. Krygier Jarosław, 526. st. chor. szt. Kryszak Stanisław Grzegorz, 527. Kryszyńska Urszula, 528. Kuchcińska Ewa, 529. ppłk Kulik Longin Dariusz, 530. kpt. Kuropatwa Lucjan, 531. kpt. Kurowski Robert, 532. st. chor. Kusiołek Andrzej, 533. Lancmańska Elżbieta Maria, 534. mjr Latała Tadeusz Zbigniew, 535. Lebiedzka Liliana, 536. mjr Legęza Krzysztof, 537. st. chor. Lemke Marek, 538. Leszczyńska Barbara, 539. por. Lewandowski Piotr, 540. kpt. Lewiński Ryszard Eugeniusz, 541. Ligęza Łucja Anna, 542. mjr Likus Tadeusz, 543. chor. szt. Linowski Wiesław Aleksander, 544. kpt. Lizak Tomasz Tadeusz, 545. ppłk Loranty Krzysztof Adam, 546. mł. chor. szt. Luba Andrzej, 547. Ludwiczak Andrzej, 548. Luty Witold, 549. Łęga Jerzy Eugeniusz, 550. ppłk Łoziński Stanisław, 551. st. chor. Łuba Zbigniew, 552. Łuniewska Małgorzata, 553. kpt. Łyś Mirosław Marian, 554. Madera Urszula Zofia, 555. kpt. Majewski Grzegorz Tomasz, 556. Majka Grażyna, 557. st. chor. Makarewicz Janusz, 558. mł. chor. szt. Makaruk Rafał, 559. st. chor. szt. Malec Paweł, 560. st. chor. szt. Malinowski Tadeusz Zbigniew, 561. mjr Manikowski Mieczysław Jan, 562. kpt. Marecki Paweł Marian, 563. Maryniak Jerzy, 564. st. chor. Maśka Piotr Krzysztof, 565. mjr Matoga Krzysztof Ryszard, 566. mjr Matusiak Piotr Wojciech, 567. kpt. Matuszewski Szymon Piotr, 568. Matysiak Zofia, 569. mjr Mazur Krzysztof, 570. chor. Mazurkiewicz Marek, 571. ppłk Merski Andrzej Janusz, 572. mjr Meryk Radosław Jerzy, 573. Michalak Antoni, 574. Michałowski Bogusław, 575. mł. chor. szt. Mickiewicz Witold Tadeusz, 576. por. Mielnik Piotr Stanisław, 577. mjr Międlar Sławomir Kazimierz, 578. mjr Miler Adam, 579. Miszczak Bogdan Antoni, 580. mł. chor. szt. Miszczak Krzysztof, 581. mjr Mizerski Paweł, 582. ppłk Mróz Marek Janusz, 583. kpt. Mróz Waldemar, 584. sierż. Muchowski Zbigniew, 585. por. Murawski Krzysztof, 586. Musiał Grzegorz, 587. mjr Muszyński Jarosław Andrzej, 588. kpt. Muszyński Tomasz, 589. mjr Napadłek Wojciech Piotr, 590. mjr Naumowicz Krzysztof, 591. kpt. Nawrotek Lesław, 592. st. chor. szt. Nazaruk Wiesław, 593. Niemczyk Lucyna, 594. kpt. Niemiec Artur, 595. kpt. Nieścior Ireneusz Franciszek, 596. st. sierż. szt. Nieścioruk Waldemar, 597. Niski Roman Janusz, 598. Nitecki Grzegorz Andrzej, 599. mjr Nowak Jacek, 600. kpt. Nowak Jacek Roman, 601. Nowak Krystyna, 602. kpt. Nowak Marek, 603. mjr Nowak Marek Jarosław, 604. mjr Nowak Roman Janusz, 605. kpt. Obarowski Arkadiusz Grzegorz, 606. mjr Obraniak Krzysztof Mirosław, 607. ppłk Obrusiewicz Marek Andrzej, 608. kpt. Ogrodniczuk Tomasz, 609. mł. chor. szt. Ogrodowczyk Robert Ireneusz, 610. kpt. Olczykowski Robert, 611. mjr Oleszczuk Marek, 612. chor. szt. Oleszko Grzegorz, 613. st. chor. Olszyna Mariusz, 614. mjr Osiński Sylwester, 615. mjr Osmulski Dariusz Krzysztof, 616. por. Owczarek Robert Sławomir, 617. mjr Paliniewicz Mieczysław Jan, 618. por. Pałys Tomasz, 619. mjr Paraniak Marian Artur, 620. mjr Pardel Dariusz, 621. mjr Pawlak Jerzy Marian, 622. Pawlak Stanisław Czesław, 623. mjr Pawlik Zbigniew Marian, 624. kpt. Pawlikowski Sławomir Ryszard, 625. kpt. Pawluk Mariusz Dariusz, 626. kpt. Pawlun Henryk, 627. kpt. Pędzik Jarosław Tadeusz, 628. ppłk Piasecki Andrzej Janusz, 629. Piątek Elżbieta, 630. por. Pierzchała Dariusz, 631. Pietrulińska Maria, 632. Pietrzak Aneta Lidia, 633. ppłk Piotrowski Janusz Ryszard, 634. mjr Piotrowski Jerzy, 635. kpt. Piotrowski Wiesław Jan, 636. por. Piszczek Marek Marcin, 637. sierż. Plaskiewicz Janusz, 638. mjr Plewa Michał Edmund, 639. kpt. Plewa Zbigniew, 640. st. chor. szt. Płachecki Krzysztof Grzegorz, 641. Płeszka Andrzej, 642. Pokojowa Teresa, 643. st. chor. Polkowski Artur Bolesław, 644. st. chor. szt. Poskart Jerzy Henryk, 645. st. chor. szt. Prociak Henryk, 646. kpt. Prokop Mariusz, 647. Przybyciński Kazimierz Henryk, 648. ppłk Przybyliński Piotr Paweł, 649. Pytlak Radosław Leszek, 650. st. chor. Rabenda Marcin, 651. mjr Radomyski Adam Marek, 652. Rajewski Marek Jan, 653. mjr Rengel Krzysztof, 654. por. Retman Tomasz, 655. ppłk Rogowski Marek, 656. kpt. Rokicki Dariusz Stanisław, 657. mjr Romanowski Bogdan, 658. mjr Romantowski Bogusław Zbigniew, 659. kpt. Romek Zbigniew Paweł, 660. st. sierż. szt. Rozwalka Eugeniusz Stefan, 661. chor. szt. Rudnik Ryszard, 662. por. Rulka Jarosław, 663. sierż. szt. Rusa Piotr, 664. mjr Rusin Andrzej Jan, 665. Ruszel Marzena, 666. st. sierż. szt. Rybarczyk Włodzimierz, 667. kpt. Rybka Zbigniew Wacław, 668. ppłk Ryczkowski Jacenty Roch, 669. Rzepińska Zuzanna, 670. Samorańska Ewa Maria, 671. Sandura Bogumiła Antonina, 672. Sańczuk Janina, 673. st. chor. Sawicki Jan, 674. ppłk Scheffs Waldemar Wojciech, 675. Sekura Barbara, 676. Serafin Krzysztof Maria, 677. Sępor Urszula, 678. chor. szt. Siebyła Andrzej, 679. kpt. Siedlecki Jacek, 680. Sieniawska Jolanta, 681. chor. szt. Sikora Dariusz Wojciech, 682. Silko Dariusz, 683. Siwek Barbara, 684. ppłk Siwek Sławomir Zbigniew, 685. mjr Skwark Andrzej Jerzy, 686. por. Słowik Adam, 687. mł. chor. szt. Smoliński Zdzisław Roman, 688. ppłk Smolski Wiesław, 689. mjr Smusz Wojciech, 690. ppłk Smyk Stanisław, 691. Sobczyk Zbigniew, 692. mjr Soboczyński Jan, 693. kpt. Sobol Mirosław, 694. mjr Sobolewski Robert Wojciech, 695. Solarz Alicja, 696. mjr Sośnicki Aleksander, 697. kpt. Staniak Marian Władysław, 698. mjr Steć Jan, 699. chor. szt. Stefanowicz Jarosław, 700. mjr Stelmaszczyk Piotr Wojciech, 701. mjr Stępień Dariusz, 702. Stępkowska Elżbieta, 703. st. chor. Stopczyk Remigiusz, 704. Struczyk Tadeusz Stanisław, 705. ppłk Syguła Krzysztof, 706. sierż. szt. Sypniewski Mirosław, 707. mjr Syryt Edward Władysław, 708. kpt. Szajda Przemysław, 709. mjr Szambelan Bogumił Franciszek, 710. mjr Szamborski Robert, 711. Szczepańska Barbara Janina, 712. kpt. Szcześniak Adam Ryszard, 713. Szczupak Grażyna Katarzyna, 714. mjr Szczypek Grzegorz, 715. mjr Szewc Marek Stefan, 716. kpt. Szmigiel Mariusz Maciej, 717. st. chor. szt. Szubiński Janusz Andrzej, 718. kpt. Szulejko Tomasz Stanisław, 719. Szumielewicz Tadeusz, 720. Szumska Małgorzata Maria, 721. Szymaniec Arkadiusz, 722. kpt. Szymański Andrzej, 723. kpt. Szymański Krzysztof Piotr 724. mjr Szymczyk Paweł Cezary, 725. Szymczyk Wiesław, 726. kpt. Szypuła Ireneusz, 727. mjr Ślaski Paweł Janusz, 728. ppłk Śliwa Jarosław Stanisław, 729. Śmiertka Kazimierz Jan, 730. ppłk Świątek Bogdan Andrzej, 731. mjr Świderski Dariusz Tadeusz, 732. por. Świerczyński Zbigniew Adam, 733. ppłk Targosz Zbigniew, 734. st. sierż. szt. Tarnopolski Mieczysław, 735. mjr Toboła Waldemar Jan, 736. mjr Tokarski Władysław Szczepan, 737. Tomaszewski Marek Ludwik, 738. st. sierż. szt. Tomczyk Sławomir, 739. mjr Tomkowski Grzegorz, 740. mjr Topolewski Stanisław, 741. ppłk Trochim Jacek, 742. Trojnar Elżbieta Janina, 743. mjr Tulej Lesław, 744. Tworek Urszula, 745. Wal Radosław Adam, 746. Walas Irena, 747. kpt. Walaszek Janusz Grzegorz, 748. ppłk Wanago Mirosław, 749. mjr Wątor Włodzimierz Jerzy, 750. kpt. Wer Konrad Stanisław, 751. Wieczorek Marcin Szymon, 752. Wiewióra Lech Waldemar, 753. Wiktorko Hanna Maria, 754. Wilczak Danuta, 755. kpt. Winnik Ireneusz Tadeusz, 756. st. chor. szt. Witkowski Andrzej, 757. st. chor. szt. Witkowski Jerzy Leszek, 758. mjr Wróblewski Piotr, 759. kpt. Wróblewski Zdzisław, 760. mł. chor. szt. Wrzesiński Paweł, 761. sierż. Wydrowski Grzegorz, 762. mjr Zagórski Włodzimierz Julian, 763. st. sierż. szt. Zając Józef, 764. st. chor. szt. Zajonz Janusz Bernard, 765. st. chor. szt. Zalewski Andrzej Tomasz, 766. st. chor. Zatoński Leszek, 767. mł. chor. szt. Zawistowski Tadeusz Zygmunt, 768. Zdrodowska Jolanta Barbara, 769. Zielińska Jadwiga Helena, 770. kpt. Zieliński Leszek Stanisław, 771. chor. szt. Zielonka Leszek Zygmunt, 772. kpt. Zygmunt Andrzej, 773. Żak Waldemar, 774. kpt. Żebrowski Remigiusz,

za wykazane męstwo podczas pełnienia obowiązków służbowych

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

775. chor. Kalinowski Edward Adam.