Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Średnia stopa opodatkowania:


Całkowity podatek podzielony przez podstawę (bazę opodatkowania).

zobacz pozostałe hasła...

Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Znajdź akty prawne potrzebne i niezbędne w prowadzeniu biznesu lub w codziennej pracy. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski prezentowany jest bez nanoszenia zmian wprowadzanych po ich publikacji.

Zobacz także:
Oblicz rzeczywiste oprocentowanie kredytu, Wzory dokumentów i formularzy, Fundusze UE dla Twojej firmy, Kalkulator płacowy


OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wykazu podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem środkami żywienia zwierząt2)

(M.P. z dnia 16 grudnia 2005 r.)


Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) ogłasza się wykaz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem środkami żywienia zwierząt, określony w załączniku do obwieszczenia.


______
1)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).
2)   Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995 r., z późn. zm., str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 365, z późn. zm.).
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776 oraz z 2005 r. Nr 110, poz. 927.

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYTWARZANIEM LUB OBROTEM ŚRODKAMI ŻYWIENIA ZWIERZĄT
 
 
 
Numer identyfikacyjny
Zakres działalności objętej zezwoleniem przy użyciu kodu działalności *
 
 
Oznaczenie **
 
 
Adres***
Uwagi dotyczące art. 13 dyrektywy 70/524/EWG ****
 
 
Uwagi *****
 
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
123456
αPL0208005pI
AGRA HANDEL
Export-Import
mgr inż. Nowicki Andrzej
ul. Spacerowa 45
57-402 Nowa Ruda
Magazyn Sprzedaży
- Magazyn PSK Dworzec Kolejowy Kłodzko Główne
ul. Towarowa 1
57-300 Kłodzko
  
αPL0204005pIAGRO-WĄSOSZ Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 11
56-210 Wąsosz
  
αPL0210002pIAGROMASTER-DK Sp. z o. o.
ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
Filia
Kościelnik 17a
59-800 Lubań
  
αPL0211001pI
Agrotom
Punkt Sprzedaży
Barska Irena, Kwaśnik Anna
ul. Kolejowa 8a
59-300 Lubin
  
αPL0226007pI
Agrovit-Pol
Spółka Cywilna
ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 8/2
59-500 Złotoryja
  
αPL0225003pI
AGROWET
Mróz Marian Józef
i Kacperski Eugeniusz
Spółka Jawna
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
  
αPL0212005pI
Akcesoria Ogrodniczo-Rolne
Kulewicz-Odyjas Jadwiga
Al. Wojska Polskiego -
Targowisko Miejskie
59-600 Lwówek Śląski
  
αPL0224014pI
AMIX
Piasecki Mirosław
Punkt Sprzedaży:
ul. Przemysłowa 40
57-220 Ziębice
Filia: Strąkowa 54
57-200 Ząbkowice Śląskie
  
αPL0218006pI
ARTBUD
Skład Rolno- Budowlany
Drinda Barbara
Lutynia
al. Wiśniowa 1
55-330 Miękinia
  
αPL0226006pI
Baza Artykułów Masowych
Blacha Józef
ul. Jeleniogórska 41
59-540 Świerzawa
  
αPL0224006pI
Baza Usługowo - Handlowa GEES
Zarzycki Andrzej
ul. Główna 19
57-255 Przyłęk
  
αPL0215004pA
BORYSZEW S.A.
Oddział Huta Oława
ul. Generała Władysława
Sikorskiego 7
55-200 Oława
  
αPL0214005pA
CAPRICORNE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
lek. wet. Lewandowski Zbigniew
ul. Bolesława Krzywoustego 1
56-400 Oleśnica
  
αPL0223011pACargill (Polska) Sp. z o. o.
Bielany Wrocławskie
ul. Mac Millan 1
55-040 Kobierzyce
  
αPL0204007pI
EKSPORT-IMPORT Artykułów Przemysłowo-Rolnych
Zalewski Eugeniusz
Czernina
ul. Narutowicza 28
56-200 Góra
Magazyn
ul. Poznańska 21
56-200 Góra
  
αPL0224001pCEuro - Farm
Stolec 1 A
57-200 Ząbkowice Śląskie
  
αPL0223003pA, B, C
FATRO-POLSKA
Sp. z o. o.
ul. Bolońska 1
50-040 Kobierzyce
  
αPL0209015pE
Ferma Drobiu
Strycharz Rafał
Spalona 20a
59-216 Kunice
  
αPL0218008pE
Ferma Drobiu
Müller Bogdan
Wróblowice 11d
55- 320 Miękinia
  
αPL0219022pE
Ferma Drobiu
Michalina Zygmunt i Lucyna
Milikowice
ul. Parkowa 21
58-140 Jaworzyna Śląska
  
αPL0204002pE
Ferma Drobiu
Świtała Jerzy
Świniary 16a
56-210 Wąsosz
  
αPL0204011pE
Fermy Drobiu
Woźniak Zbigniew
Żylice
63-900 Rawicz
Mieszalnia Pasz
ul. Przemysłowa 1
56-210 Wąsosz
  
αPL0264004pE
Fermy Drobiu Woźniak
Sp. z o. o.
Żylice 35A
63-900 Rawicz
Wytwórnia Pasz Wrocław
ul. Kleczkowska 52
50-227 Wrocław
  
αPL0209009pI
Firma Handlowa
ROLMAX
Malinowski Tadeusz
Witów 3
59-225 Chojnów
  
αPL0224015pI
Firma DOLWET
Fencenloben Jerzy
ul. Ząbkowicka 21
57-211 Ciepłowody
  
αPL0225001pI
Firma Handlowa AMAR
Anna Marek
Koźmin 27
59-900 Zgorzelec
  
dPL0225002pI
Firma Handlowo Usługowa
AGRO-CENTRUM Export-Import
Kondracka Ewa
Jędrzychowice 84
59-900 Zgorzelec
  
αPL0224008pI
Firma Handlowo-Usługowa
Krzyżanowski Zbigniew
Biernacice 54
57-220 Ziębice
  
αPL0220006pI
Firma ROLZBYCH
Bober Zbigniew
Węglewo 6
55-140 Żmigród
  
αPL0204009pI
Firma SZYMKOWIAK
Handel Węglem-Artykułami
Do Produkcji Rolnej
Szymkowiak Mirosław
ul. Kolejowa 44
56-210 Wąsosz
  
αPL0202002pI
Firma ZIBI
Raguza Zbigniew
ul. Nadrzeczna 3
58-210 Łagiewniki
  
αPL0224010pI
Gabinet Weterynaryjny DAMAR
Marcinków Dariusz
Osiedle XX - lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie
Lecznica Dla Zwierząt
ul. Daleka 21
57- 200 Ząbkowice Śląskie
  
αPL0224013pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul.1-go Maja 25
57- 200 Ząbkowice Śląskie
  
αPL0223009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Spółdzielcza 1
55-065 Jordanów Śląski
  
αPL0218002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 36
55- 300 Środa Śląska
  
αPL0217003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Armii Ludowej 31
57-120 Wiązów
  
αPL0216004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Głogowska 2
59-160 Radwanice
  
αPL0216003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Plac Wolności 19
59-170 Przemków
  
αPL0216001pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 13
59-150 Grębocice
  
αPL0215001pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Sikorskiego 13
55-200 Oława
  
αPL0208004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 58
57-522 Domaszków
  
αPL0205004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 30
59-420 Bolków
  
αPL0207003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Karola Miarki 4
58-400 Kamienna Góra
Magazyn w Marciszowie
ul. Spółdzielcza 27
58-410 Marciszów
  
αPL0208003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 58
57-522 Domaszków
Magazyn Sprzedaży
ul. Graniczna 8
57-530 Międzylesie
  
αPL0207002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Karola Miarki 4
58-400 Kamienna Góra
Magazyn w Lubawce
ul. Gazowa 6
54-420 Lubawka
  
αPL0225004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Zgorzelec
z siedzibą w Jędrzychowicach
Jędrzychowice 110
59-900 Zgorzelec
  
αPL0220021pI
Gospodarstwo Rolne
Maciejczyk Marian i Mariusz
ul. Kasztanowa 40
55-120 Pęgów
  
αPL0220008pE
Gospodarstwo Rodzinne
LEWEK BEATA & PRZEMYSŁAW
Przedkowice 13a
55-140 Żmigród
  
αPL0214002pI
Handel Artykułami Ogólnorolnymi
Łuczak Dorota
ul. Sosnowa 2a
56-416 Twardogóra
  
dPL0201002pI
Handel Detaliczny Artykułami Do Produkcji Rolnej I Paszami
DOLPASZ
Pilna Michalina
ul. Kaolinowa 27
59-730 Nowogrodziec
  
αPL0224011pI
Handel Hurtowo Detaliczny
ROLCHEM BUDZÓW
Wronkowska Maria
Budzów 53
57-214 Budzów
  
αPL0224003pI
Handel Paszami i Środkami
Ochrony Roślin
Błaźniak Janusz
ul. Boczna 7
57-211 Ciepłowody
  
αPL0209010pI
Hurtownia Leków
Weterynaryjnych
BAYLEG Spółka Jawna
Ziemnice
ul. Krzywa 18
59-216 Kunice
  
αPL0201005pI
Hurtownia i Sprzedaż Detaliczna
Produktów Do Produkcji Rolnej i Innych
DROBVET
Jagielski Jerzy
Bolesławice 239b
59-700 Bolesławiec
  
αPL0208014pAKAMBUD Sp. z o.o.
ul. Bystrzycka 21
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie
  
αPL0209004pI
KoMe
Kołodziej Miłosz
ul. Paderewskiego 6/2
59-225 Chojnów
  
αPL0226001pI
Kur-Pasz
Żarnowski Jan
ul. Legnicka 52
59-500 Złotoryja
  
αPL0223007pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Bielski Stanisław
ul. Spółdzielcza
55-081 Mietków
Magazyn Pasz NUTRENA
ul. 1 Maja 69
55-080 Kąty Wrocławskie
  
αPL0224007pI
Lecznica Dla Zwierząt
Ptak Zygmunt, Buła Jan
Spółka Cywilna
Plac Kościelny 2
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Filia
ul. Poprzeczna 6a/1
57-200 Ząbkowice Śląskie
  
αPL0219012pI
Lecznica Dla Zwierząt
Siekaniec Małgorzata
Al. Wojska Polskiego 62
58-150 Strzegom
  
αPL0202005pI
Lecznica Dla Zwierząt
Wilkos Zbigniew i Bugaj Andrzej
ul. Batalionów Chłopskich 7
58-200 Dzierżoniów
  
αPL0216002pI
Lecznica Dla Zwierząt
Spółka Cywilna
ul. Bankowa 199
59-180 Gaworzyce
  
αPL0208007pILecznica Dla Zwierząt Spółka Cywilna Kowalski Stanisław, Domański Tadeusz, Tyszka Mirosława
ul. Kościuszki 2a
57-410 Ścinawka Średnia
  
αPL0223018p Lecznica Dla Zwierząt w Świętej Katarzynie
ul. Główna 16
55-010 Święta Katarzyna
  
αPL0209012pI
Magazyn Artykułów Masowych PIEKARY Spółka Jawna
W. Lindorf G. Lindorf
ul. Ziemowita 1
59-220 Legnica
  
αPL0220009pI
MAREK-MAREK
Spółka Jawna
ul. Rzemieślnicza 27
55-140 Żmigród
  
αPL0203006pI
MARPASZ
Sys Marcin
Serby ul. Główna 25
67-200 Głogów
  
αPL0216005pI
Młynarstwo Zakład
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Baranek Michał
Magazyn Sprzedaży
Parchów 89
59-140 Chocianów
  
αPL0261002pI
Obrót Środkami Żywienia Zwierząt
AGROMELL
Meller-Wypych Ewa
ul. Kaczawska 19
58-506 Jelenia Góra
  
αPL0212004pI
Obsługa Rolnictwa - Handel Nawozy i Części Zamienne
Rudak Bogdan
Chmieleń 30
59-623 Lubomierz
  
αPL0209005pI
OSADKOWSKI-CEBULSKI
Sp. z o. o.
ul. Nasienna 6
59-220 Legnica
  
αPL0226002pI
OSADKOWSKI - CEBULSKI
Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
59-220 Legnica
Oddział Złotoryja
ul. Grunwaldzka 8
59-500 Złotoryja
  
αPL0226003pI
OSADKOWSKI - CEBULSKI
Sp. z o. o.
ul. Nasienna 6
59-220 Legnica
Oddział Zagrodno
Zagrodno
59-516 Zagrodno
  
αPL0201003pI
OSADKOWSKI - CEBULSKI
Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
59-220 Legnica
Oddział Bolesławiec
ul. Staszica 11
59-700 Bolesławiec
  
αPL0212003pI
OSADKOWSKI - CEBULSKI
Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
59-220 Legnica
Oddział Lwówek Śląski
ul. Budowlanych 4
59-600 Lwówek Śląski
  
αPL0223017pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
METALEX
Wawrzoszek Kazimierz
Szczodre
ul. Zakrzowska 19
55-095 MIRKÓW
  
αPL0215005pIPasz Jan, Gorzkowski Jakub Sprzedaż Hurtowa Zboża, Nasion i Pasz Dla Zwierząt
Jankowice 19
55-200 Oława
  
αPL0209011pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
KARTOL-PLUS
Sajewicz Urszula
ul.Fabryczna 3
59-225 Chojnów
  
αPL0219010pI
PRO-MARKET Spółka Jawna
Rainczuk Jan
Puzio Mirosław
Mokrzeszów 45a
58-160 Świebodzice
  
αPL0213003pC
Produkcyjno Handlowo-Usługowa
Spółdzielnia Pracy
Wytwórnia Pasz
ul. Osadnicza 12
56-300 Milicz
  
αPL0205002pC
PROVENTA Sp. z o. o.
Wytwórnia Pasz
ul. Kuziennicza 7
59-400 Jawor
  
αPL0264001pBPROVIMI-ROLIMPEX S. A.
Al. Jerozolimskie 146d
02-305 Warszawa
Wytwórnia Premiksów
Paszowych
ul. Przedmiejska 2
54-201 Wrocław
  
αPL0220001pCPROVIMI-ROLIMPEX S. A.
Aleje Jerozolimskie 146d
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Skokowej
Skokowa
ul. Przemysłowa 18
55-110 Prusice
  
αPL0209001pCPROVIMI-ROLIMPEX S. A.
Aleje Jerozolimskie 146d
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Rogowie
Legnickim
Rogów Legnicki
59-230 Prochowice
  
αPL0218001pCPROVIMI-ROLIMPEX S. A.
Aleje Jerozolimskie 146d
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Ujeździe
Dolnym
Ujazd Dolny
55-340 Udanin
  
αPL0202001pA, B
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy Vetos-Farma
Sp. z o.o.
Biuro i Hurtownia
ul. Dzierżoniowska 21
58-260 Bielawa Wytwórnia
ul. Pocztowa 6
58-260 Bielawa
  
αPL0202003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ELEKTRO-TECH
Krotowski Wacław
Gawlik Wojciech
Spółka Jawna
ul. Bolesława Chrobrego 24/1
58-260 Bielawa
Punkt Obrotu
ul. Podwalna 3
58-200 Dzierżoniów
  
αPL0208002pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Pankracy
Kobryń Beata Janusz
ul. Zielna 4
57-500 Bystrzyca Kłodzka
  
αPL0224016pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Brydowski Zbigniew
ul. Głownin 9
57-160 Borów
Magazyn Henryków
ul. Wrocławska 12
57-210 Henryków
  
αPL0214003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Dowet
Spółka Cywilna
ul. Oleśnicka 23
56-410 Dobroszyce
  
αPL0215003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RDJ
Gala Genowefa
Marszowice 6A
55-200 Oława
  
αPL0220010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Śniegocki Aleksander
Skokowa
ul. Polna 7
55-110 Prusice
Punkt Obrotu
ul. 22-lipca 1-2
55-140 Żmigród
  
αPL0214001pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjno - Usługowe ROLVIT
Spółka Jawna
Nawrocki Henryk
Knefel Kazimierz
ul. Towarowa 2
56-420 Bierutów
  
αPL0209014pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Jaworski Adam
Rogów Legnicki
59-230 Prochowice
  
αPL0209013pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Jaworski Adam
ul.Ciepła
59-230 Prochowice
  
αPL0213006pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ART-ZBYT
Spółka Jawna
ul. Trzebnicka 31
56-300 Milicz
Punkt Sprzedaży
Sułów
ul. Zamkowa 6
56-300 Milicz
  
αPL0213005pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ART-ZBYT
Spółka Jawna
ul. Trzebnicka 31
56-300 Milicz
Punkt Sprzedaży
ul. Kolejowa 20
56-320 Krośnice
  
αPL0204010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe AL - MAG
Purol Grzegorz
Miechów 13
56-215 Niechlów
Punkt Filialny
ul. Dworcowa 31
56-200 Góra
  
αPL0224004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe FARMA
Grażyna Mąkosza
ul. Wałowa 46
57-220 Ziębice
  
αPL0208012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe GRASS
inż. Jokś Wojciech
ul. Stanisława Mikołajczyka 18
63-800 Gostyń
Magazyn Sprzedaży
ul. Kolejowa 2
57-500 Bystrzyca Kłodzka
  
αPL0213004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe MAROL
Marczyk Wiesław
Bartniki 44
56-300 Milicz
  
αPL0219004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ROLMIX
Spółka Cywilna
Kosztur Roman
Makota Tadeusz
ul. Świdnicka 5
58-124 Marcinowice
  
αPL0209007pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Zaopatrzeniowe ZAPROL
Sp. z o. o.
ul. Jaworzyńska 258
59-220 Legnica
  
αPL0214008pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Transportowe
Wąż Bogdan
ul. Świętej Jadwigi 12/1
56-400 Oleśnica
Punkt Sprzedaży:
ul. Sycowska 1
56-504 Dziadowa Kłoda
  
αPL0226005p 
Przedsiębiorstwo Obrotu
Artykułami Rolnymi
Spółka Jawna
Kłak Anna i Mieczysław
ul. Legnicka 41
59-500 Złotoryja
  
αPL0218009pI
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Usług I Handlu
Malicki Sławomir
Różana 11
55-340 Udanin
  
αPL0212002pE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowe AGRAL
ul. Oświęcimska 70
59-600 Lwówek Śląski
Mieszalnia Pasz
w Lubomierzu
ul. Majowa
59-623 Lubomierz
  
αPL0206001pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo Usługowe ANEK
Spółka Cywilna
Szarżanowicz Andrzej
i Szarżanowicz Krystyna Anna
ul. Długa 6c
58-521 Jeżów Sudecki
  
αPL0201006pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo Handlowe
FERM-DROB
Kaczyńska Stanisława
ul. Zgorzelecka 26
59-700 Bolesławiec
  
αPL0203003pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
FAVET-HUROL Sp. z o.o.
ul. Okrężna 35
67-200 Głogów
  
αPL0205001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CERAL
Brambor Andrzej
ul. Starojaworska 99
59-400 Jawor
  
αPL0204001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Niewiarowski
Wytwórnia Pasz
ul. Rynek Zaborowski 34
64-100 Leszno
Zakład
Sławęcice 53
56-200 Góra
  
αPL0213001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AGROPASZ
Sp. z o. o.
Sławoszowice
ul. Szosowa 3
56-300 Milicz
  
αPL0223006pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe
PATRON Spółka Cywilna
Winiarski Jerzy & Rudyk Andrzej
ul. Liońska 20
51-215 Wrocław
  
αPL0226004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe
GAW-RO-POL Gawron Ewa
Pielgrzymka 105
59-524 Pielgrzymka
  
αPL0214010pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Spółka Cywilna AGROSKŁAD
Kruszelnicki Kazimierz
& Piecuch Jerzy
ul. Kępińska 6
56-500 Syców
  
αPL0208013pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Wytwórnia Pasz
Głąba Mieczysław
ul. Nadbrzeżna 11
57-500 Bystrzyca Kłodzka
  
αPL0205005pI
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Wądroże Wielkie Sp. z o.o.
Mierczyce 2
59-430 Wądroże Wielkie
  
αPL0205003pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VETOS
Spółka Jawna
Sokołowski Wojciech
Sokołowska Małgorzata
Zębowice 30
59-411 Paszowice
  
αPL0220002pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Duda Bogusław
ul. Prusicka 10
Skokowa
55-110 Prusice
  
αPL0223008pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DOMASŁAW
Banaś Marek
ul. Wrocławska 36b
Domasław
55-040 Kobierzyce
  
αPL0217002pI
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
W. OSADKOWSKI
ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów
Oddział Strzelin
ul. Oławska 32
57-100 Strzelin
  
αPL0214007pI
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
W. OSADKOWSKI
ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów
Sklep w Oleśnicy
ul. Krzywoustego 29 i 31a
56-400 Oleśnica
  
dPL0220004pI
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
W. OSADKOWSKI
ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów
Oddział Prusice
ul. Kaszycka 3
55-110 Prusice
  
αPL0218003pI
Przychodnia Weterynaryjna
Spółka Cywilna
ul.Targowa 3
55-300 Środa Śląska
  
αPL0219003pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Mroczek Stanisław
Lutomia Dolna 20
58-113 Lutomia
  
αPL0201004pI
Punkt Sprzedaży Pasz
i Koncentratów
Górna Weronika
ul. 1-go Maja 36
59-730 Nowogrodziec
  
αPL0213002pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Wytwórnia Pasz KARMEX
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 21
Sławoszowice
56-300 Milicz
  
αPL0217001pI
Punkt Zaopatrzenia w Środki
Do Produkcji Rolnej
Komorowski Jan
ul. Akacjowa 1
Borek Strzeliński
57-160 Borów
  
αPL0264003pI
RAVET
Sp. z o.o.
ul. Księgarska 1
51-180 Wrocław
  
αPL0201001pE
Reprodukcyjne Fermy Drobiu Zakład Wylęgowy
Szpila Feliks
Kraśnik Dolny 40a
59-700 Bolesławiec
  
αPL0203005pERolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Barbórka
Czerna
67-231 Żukowice
  
αPL0220023pI
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Rasławski Lech
Sanie 10
55-140 Żmigród
  
αPL0224012pI
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nawozy-Pasze
Materiały Budowlane
Spółka Cywilna
Kaczmarek Dorota i Jan
Lutomierz 35
57-213 Stoszowice
  
αPL0215002pISpółdzielnia Kółek Rolniczych
Godzikowice
55-200 Oława
  
αPL0207001pISpółdzielnia Mleczarska KaMos
ul. Towarowa 41
58-400 Kamienna Góra
  
αPL0220007pI
Sprzedaż i Skup Artykułów
Do Produkcji Rolnej
Kawa Stanisław
ul. Przemysłowa 18
Skokowa
55-110 Prusice
  
αPL0264005pI
Sprzedaż Pasz
Sosnowski Krzysztof
ul. Kleczkowska 52
50-227 Wrocław
  
αPL0218007pI
Sprzedaż Pasz
Lewandowska Czesława
Wilkszyn
ul. Marszowicka 1
55-330 Miękinia
  
αPL0218005pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Kołkowska Barbara
Ujazd Dolny 1a
55- 340 Udanin
  
αPL0209002pE
Sumicki Jarosław
Ferma Drobiu
Kwiatkowice 33
Kwiatkowice 33
59-230 Prochowice
  
αPL0204008pI
TOM-ROL
Kozłowski Stanisław
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
ul. Wierzbowa 8
56-200 Góra
  
αPL0223001pA
TRONINA Przedsiębiorstwo
Hodowlano-Wdrożeniowe
Raków 34a
55-093 Kiełczów
  
αPL0204003pI
Usługi Rolnicze i Ogrodnicze Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Kobus Kazimierz
Rogów Górowski 20
56-200 Góra
  
αPL0210001pI
Usługi Sanitarno-Weterynaryjne
Żywienie Zwierząt
Dezynfekcja Deratyzacja
Kaiński Waldemar
ul. Baworowo 22
59-820 Leśna
  
αPL0219002pI
Usługi Weterynaryjne
Dąbek Iwona, Guzik Bogusław
ul. Głowackiego 2
58-100 Świdnica
  
αPL0208008pI
Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Opiela Kazimierz
ul. Armii Krajowej 13
57-400 Nowa Ruda
Magazyn Sprzedaży
ul. Jasna 12
57-400 Nowa Ruda
  
αPL0204006pI
Usługi Weterynaryjne
Spółka Cywilna
ul. Pocztowa 15
56-210 Wąsosz
  
αPL0264002pI
Wet-lek ŁAWIK
Hurtownia Dodatków Paszowych
ul. Milicka 42
51-127 Wrocław
  
αPL0220005pC
Wytwórnia Superkoncentratów
i Pasz Akord
Spółka Jawna
H.M. Pawlak
ul. Bojanowska 9
64-125 Poniec
Oddział Żmigródek
Żmigródek 73D
55-140 Żmigród
  
αPL0223004pI
Zakład Handlowo-Usługowy Sprzedaż Pasz i Karm
Dla Zwierząt
Kępa Jurowska Hanna
ul. 1 Maja 69
55-080 Kąty Wrocławskie
  
αPL0223005pI
Zakład Handlowo-Usługowy
PASZKOWSCY Spółka Cywilna
ul. 1 Maja 69
55-080 Kąty Wrocławskie
  
αPL0203002pI
Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy
Gawlik Edward
Przedmoście
ul. Długa 37
67-200 Głogów
  
αPL0223002pI
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy MGS
Spółka Jawna
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
ul. Wrocławska 34
Gniechowice
55-080 Kąty Wrocławskie
  
αPL0204004pI
Zakład Usług Weterynaryjnych
Matysiak Marian Janusz
Luboszyce 42
56-209 Jemielno
  
αPL0208009pIZAMEK Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 3
57-522 Domaszków
Magazyn Sprzedaży
ul. Powstańców Śląskich 3
57-530 Międzylesie
  
αPL0208011pIZAMEK Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 3
57-522 Domaszków
Magazyn Sprzedaży
ul. Strażacka 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka
  
αPL0208010pIZAMEK Sp. z o. o.
ul. Międzyleska 3
57-522 Domaszków
Magazyn Sprzedaży
ul. Międzyleska 21
57-522 Domaszków
  
αPL0215007pIZaopatrzenie Rolnictwa Termena Andrzej
Minkowice Oławskie
ul. Kościuszki 87
55-220 Jelcz-Laskowice
  
αPL0215006pIZaopatrzenie Rolnictwa Termena Andrzej
ul. Krótka 1
55-220 Jelcz-Laskowice
  
 
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
123456
αPL0407018pI
ADAM-POL
HURT-DETAL Materiały
Budowlano-Rolnicze
Krystyna Bednarek
Rojewo 12
88-111 Rojewo
  
αPL0419003pC, I
Adamski Marek
Zakłady Zbożowe w Żninie
ul. Sportowa 1
88-400 Żnin
  
αPL0407036pI
ADAR Handel Nawozami
Sztucznymi
Dariusz Draganek
ul. Świętego Jana 21
88-170 Pakość
  
αPL0403007pI
AGRAL
Przedsiębiorstwo Handlowe
Adam Lachowicz
Gościeradz 26
86-011 Wtelno
  
αPL0405026pI
AGRIGOL
Zaopatrzenie Rolnictwa
ul. Bohaterów Kosmosu 23
87-400 Golub - Dobrzyń
  
dPL0406009p 
AGRO - PARK HANDEL USŁUGI
Ewa Jażdżewska, Piotr Barczak
Spółka Jawna
Wałycz
87-200 Wąbrzeźno
Magazyn Radzyń Chełmiński
  
αPL0405011pI
AGRO-CIECH
Spółka Jawna
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Żeromskiego 36/28
Punkt Sprzedaży
Ciechocin 159
  
αPL0416007pI
AGROL
Spółka Cywilna
Janusz Kawulka, Zbigniew Kawulka
Drożdzienica
89-506 Kęsowo
  
αPL0402023pIAGROLOK Sp. z o. o.
Oddział
Strzygi 28
87-340 Osiek
  
αPL0402006pIAGROLOK Sp. z o.o.
Osiek 15
87-340 Osiek
  
αPL0411017pI
AGROMAR
mgr inż. Włodzimierz Marszewski
Sadłużek 9
87-875 Topólka
  
αPL0411029pI
AGROMET
Urszula Budzyńska
Topólka 83
87-875 Topólka
  
αPL0417004pI
Agromis
Przedsiębiorstwo Nasienne
ul. Bolesłwa Prusa 11
87-400 Golub-Dobrzyń
Punkt Sprzedaży
Małe Pułkowo 1
87-207 Dębowa Łąka
  
αPL0417003pI
AGRO-PARK Handel-Usługi
Ewa Jażdżewska & Piotr Barczak
Spółka Jawna
Punkt Handlowy
Wałycz 18G
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0417008pI
AGRO-PARK Handel-Usługi
Ewa Jażdżewska & Piotr Barczak
Spółka Jawna
Wałycz 18G
87-200 Wąbrzeźno
Punkt Handlowy
87-222 Książki
ul. Główna 12
  
αPL0402029pIAGRO-SIEĆ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
87-330 Jabłonowo Pomorskie
  
αPL0406023pIAGRO-SIEĆ Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 2
86-320 Łasin
  
αPL0405012pI
AGROWET Handel- Usługi
Sp. z o.o.
ul. Strażacka 1a
87-410 Kowalewo - Pomorskie
  
αPL0405003pC
ALLERAQUA
Sp. z o.o.
ul. Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 52
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0418013pIALLIANCE- AGRO - POLSKA
Chodeczek 20
87 - 860 Chodecz
  
αPL0419013pI
ALTOMIX Zaopatrzenie Rolnictwa
Maria Małolepsza
Posługowo 31
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0404015pIAmpol Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28
87-200 Wąbrzeźno
Magazyn Kornatowo Pniewite
86-230 Lisewo
  
αPL0417002pI
AMPOL-MEROL
Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0417014pI
AMPOL-MEROL
Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49
87-200 Wąbrzeźno
Punkt Sprzedaży
87-213 Ryńsk
ul. Kościelna 5
  
αPL0406007pI
AMPOL-MEROL
Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28A
87-200 Wąbrzeźno
Magazyn Rywałd
  
αPL0406008pI
AMPOL-MEROL
Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28A
87-200 Wąbrzeźno
Magazyn Mełno
  
αPL0414014pI
AMPOL-MEROL
Sp. z o.o.
Twarda Góra 30
86-170 Nowe
  
αPL0405 032pI
AMPOL-MEROL
Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska
87-200 Wąbrzeźno
Punkt Sprzedaży w Radominie
87-404 Radomin
  
αPL0417010pI
AMPOL-MEROL
Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28A 87-200 Wąbrzeźno  
αPL0415005pI
AMPOL-MEROL
Sp. z o.o.
Wąbrzeźno
ul. Mikołaja z Ryńska 28A
Punkt Handlowy Ostaszewo
87-146 Łysomice
  
αPL0411025pI
ANKOROL
Andrzej Maciejczak
Koszały 28
88-210 Dobre
  
αPL0405014pI
AROLOK
Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń
Punkt Sprzedaży Podzamek
Golubski 47
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0403016pB, C
AVITA
Stanisław Pawlik
Spółka Jawna
Zakład Pracy Chronionej
ul. Leśna 38
86-031 Osielsko
  
αPL0407013pIBiałkowski Mariusz
ul. Szosa Bydgoska 51
88-180 Złotniki Kujawskie
  
αPL0415016pI
BIOCHEM-Praha Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Dworcowa 5
87-162 Lubicz Dolny
  
αPL0404006pI
Bomax
Bogdan Rulkowski
ul.Chełmińska 37/1 Unisław  
αPL0419016pI
BUDEX Sp z o.o.
Jerzy Skarbiński
62-213 Łopienno
Punkt Obrotu
ul. Powstańców Wielkopolskich 24
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0419017pI
BUDEX Sp. z o.o.
Jerzy Skarbiński
62-213 Łopienno
Punkt Obrotu
ul. Kolejowa 1
88-420 Rogowo
  
αPL0416019pICentrala Nasienna Szolczyński-Szwoch-Wiese
ul. Świecka 77
89-500 Tuchola
  
αPL0461003pI
CENTROWET
Sp. z o.o.
ul. Cieplicka 2
85-377 Bydgoszcz
  
αPL0419031pI
Centrum Hurtowe Pasz
Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak
Spółka Cywilna
ul. Dworcowa 14
88-300 Mogilno
Punkt Obrotu
Centrum Hurtowe Pasz
ul. Dworcowa 10
88-400 Żnin
  
αPL0409015pI
Centrum Hurtowe Pasz
Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak
Spółka Cywilna
ul. Dworcowa 14
88-300 Mogilno
  
αPL0408006pECentrum Przemysłowo Handlowe J.K.J. OMENROL Jankowscy
Punkt Handlowy
ul. 15 Sierpnia 50
87-605 Tłuchowo
  
αPL0410013pI
Centrum Weterynaryjne
Spółka Cywilna
Bogusław Wawer, Jacek Ziętara
ul. Witosa 29
89-240 Kcynia
  
αPL0419023pE
CERPLON
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Sp. z o.o.
Zakład Przemysłu i Tuczu Trzody
Cerekwica 1
88-400 Żnin
  
αPL0419035pEChęś Antoni
Januszkowo 25A
88-400 Żnin
  
αPL0409032pEChmiel Edward
Szerzawy 1
88-300 Mogilno
  
αPL0401017pICzyżewski Stanisław
ul. Włocławska 104
87-704 Bądkowo
  
αPL0401003pI
Dalgety Agra Polska
Sp. z o.o.
Biuro Regionalne
ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
  
αPL0409033pEDąbrowski Rafał
Wójcin 178
88-324 Jeziora Wielkie
  
αPL0407033pIDomagalski Ryszard
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
88-160 Janikowo
  
αPL0405030pI
DOMBUD RP Kompleksowe
Zaopatrzenie Składów
Budowlanych
Piotr Dąbrowski
Gałczewko
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0403008pC
DROBEX PASZ
Sp. z o.o.
Makowska 13
86-050 Solec Kujawski
  
αPL0419011pI
DROB-PASZ
Andrzej Hauke
ul. Żnińska 44
88-410 Gąsawa
  
αPL0419026pI
Dystrybucja Drobiu i Pasz Sprzedaż Artykułów Przemysłowych
Ryszard Kubicki
Łabiszyn Wieś 69
89-210 Łabiszyn
  
αPL0416005pI
Dystrybucja Pasz i Koncentratów
Roman Domeracki
ul. Koslinka 1
89-520 Gostycyn
  
αPL0413040pI
ECOVIT
lek.wet. Waldemar Kak
Wielowiczek Młyn 2
89-412 Sośno
  
αPL0414010pIEG-PASZ Eugeniusz Kostkowski - Genowefa Kostkowska
Luszkowo 21
86-120 Pruszcz
  
αPL0409018pI
ELEKTRO-PARTNER
Stanisław Kacprzak
88-324 Jeziora Wielkie  
αPL0403017pI
ELEWATOR
w Koronowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
86-010 Koronowo
  
αPL0411020pC
FARMPASZ
Paweł Benedykciński
ul. Rolnicza 3
88-200 Radziejów - Obrót
Wytwórnia Pasz w Płowcach
88-200 Radziejów
  
αPL0407039pE
Ferma Drobiu
Kazimiera Walczak
ul. Długa 60
88-133 Dąbrowa Biskupia
  
αPL0407040pE
Ferma Drobiu
Tomasz Zawadzki
Wielowieś 10
88-170 Pakość
  
αPL0407042pE
Ferma Drobiu
Rafał Grodziski
Góra 41
88-101 Inowrocław
  
αPL0407043pE
Ferma Drobiu
Urszula i Henryk Błoch
Sikorowo 62
88-101 Inowrocław
  
αPL0401019pEFerma Drobiu Marek Figas
Słupy Duże 11
87-704 Bądkowo
  
αPL0407041pE
Ferma Drobiu Stad
Reprodukcyjnych Ras Mięsnych
Roman Rychłowski
Balin 7/8
88-100 Inowrocław
  
αPL0402004pI
Firma AGRO-PARK
Ewa Jażdżewska, Piotr Barczak
Spółka Jawna
ul. Kościelna 5
87-330 Jabłonowo Pomorskie
  
αPL0401004pI
Firma Handlowa AGIMO
Sklep Przemysłowy Chemiczno-Rolny
Marian Stępiński
Siniarzewo 2
87-705 Siniarzewo
  
αPL0412014pI
Firma Handlowa BOGDAR
Dariusz Getka
87-337 Radziki Duże 39  
αPL0401016pI
Firma Handlowa KOALA
Zygmunt Szczepański
Turzynek 2
87-721 Raciążek
  
αPL0402025pI
Firma Handlowa KONPASZ
Jan Majewski
ul. Sikorskiego 10
87-330 Jabłonowo Pomorskie
  
αPL0412024pI
Firma Handlowa MIDEX
Mirosław Derkowski
ul. 3 Maja 40/7
87-500 Rypin
Punkt Obrotu
87-337 Wąpielsk I
  
αPL0402017pI
Firma Handlowa OMEGA
Agnieszka Trąmpczyńska
ul. Rynek 14
87-320 Górzno
  
αPL0409024pI
Firma Handlowa OMEGA
Andrzej Siekacz
Kijewice 1
88-320 Strzelno
Punkt Obrotu
Jeziora Wielkie 110
  
αPL0412022pI
Firma Handlowa ROLPASZ
Irena Rosiak
ul. Marii Konopnickiej 7
09-317 Lutocin
Punkt Obrotu
ul. Mławska 46G
87-500 Rypin
  
αPL0416020pI
Firma Handlowa Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Grzywacz Kazimierz
Łubna 55
89-650 Czersk
Punkt Sprzedaży Pasz
ul. Kasztelańska 14
89-502 Raciąż
  
αPL0415014pI
Firma Handlowa Wielobranżowa
Janusz Nowicki
87-133 Rzęczkowo
Łążyn I/8
  
αPL0415 011pI
Firma Handlowa WRZOS
Gabriela i Roman Blachowscy
87-152 Łubianka  
αPL0402015pI
Firma Handlowo - Usługowa
ROL-TECH
Bożena Stanisław Laps
Szczuka 25
87-300 Brodnica
  
αPL0405022pI
Firma Handlowo - Usługowa
Jolanta Szewczyk
Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie
  
αPL0405017pI
Firma Handlowo - Usługowa
Edyta Tecmer
Świętosław
87-408 Ciechocin
  
αPL0412020pI
Firma Handlowo - Usługowa
ROLNET
Edward Trokowski
Okonin 40
87-517 Brzuze
  
αPL0403024pI
Firma Handlowo - Usługowa
Piotr Szymczak
Makowiska 4
86-050 Solec Kujawski
  
αPL0407035pI
Firma Handlowo - Transportowa
Marian Buzała
Magazyn Sprzedaży
ul. Łazienkowa 5
88-170 Pakość
  
αPL0407027pI
Firma Handlowo - Usługowa
"U Farmera"
Marian Kołtuński
ul. Długa
88-133 Dąbrowa Biskupia
  
αPL0406013pI
Firma Handlowo Usługowa
JABŁOŃSCY
Elżbieta Jabłońska
Świecie nad Osą 25
86-341 Świecie nad Osą
  
αPL0416003pI
Firma Handlowo Usługowa ROL-MAS
Małgorzata Zofia Duks
ul. Główna 7
89-525 Sucha
  
αPL0415006pI
Firma Handlowo Usługowa
SOCHA
Jan Grzegorz Socha
Wybcz 7
87-152 Łubianka
  
αPL0415019pI
Firma Handlowo Usługowa TERA
Teresa Wojciechowska
87-123 Dobrzejewice
Kawęczyn 4
  
αPL0401001pIFirma Handlowo Usługowa Waldemar Przybysz
Koneck 48
87-702 Koneck
  
αPL0407014pI
Firma Handlowo-Doradcza
Tamara Zych, Grzegorz Zych
Sławęcinek 44
88-100 Inowrocław
  
αPL0406019pI
Firma Handlowo-Usługowa
Wacław Kobus
ul. Spółdzielców 12
86-320 Łasin
  
αPL0401055pI
Firma Handlowo-Usługowa
"U Farmera"
Oddział Wysocin
Wysocin 2
87-704 Bądkowo
  
αPL0417012pI
Firma Handlowo-Usługowa
Stanisław Zasadny
87-207 Dębowa Łąka 1  
αPL0409005pI
Firma Handlowo-Usługowa
Artykułami Rolniczymi
i Przemysłowymi
Zofia Filipiak
Bystrzyca 9
88-300 Mogilno
  
αPL0412010pI
Firma Handlowo-Usługowa
Barbara Ptaszyńska
Długie II/75
87-337 Wąpielsk
  
αPL0411028pI
Firma Handlowo-Usługowa
MAROL
Tadeusz Maciejewski
Byczyna Kolonia 10
88-210 Dobre
  
αPL0412009pI
Firma Handlowo-Usługowa
Piotr Kaczyński
ul. Wesoła 1/5
87-500 Rypin
Punkt Obrotu
Okalewo 54/A
87-510 Skrwilno
  
αPL0402032pI
Firma Handlowo-Usługowa
ROLSAN
Jacek Sikorski
ul. Prosta 14
87-300 Brodnica
  
αPL0417027pI
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa DAMIROL
Violetta Kuc
87-214 Płużnica 1  
αPL0402021pI
Firma ROLMIX
Lucyna Szymańska
Jastrzębie 57
87-322 Jastrzębie
  
αPL0419012pI
Firma Usługowo - Handlowa
Piotr Krasoń
Czewujewo 36
88-420 Rogowo
  
αPL0405021pI
Firma Usługowo - Handlowa
ARDOM
Zofia i Wiesław Wielga
ul. Cisowa 10
87-400 Golub-Dobrzyń
Oddział Szafarnia
87-404 Radomin
  
αPL0405015pI
Firma Usługowo - Produkcyjno -Handlowa
Karol Mełnicki
Świętosław
87-408 Ciechocin
  
αPL0402003pI
Firma Wielobranżowa
EURO-PASZ
Helena Zabroń
ul. Grudziądzka 22A
87-330 Jabłonowo
  
αPL0403010pI
Firma Wielobranżowa
HOD-ROL
Bonifacy Białek
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
  
αPL0419033pI
FORFAITING
Spółka Akcyjna
ul. Gnieźnieńska 18
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0416001pC
Giersz Roman
Mieszalnia Pasz i Koncentratów
ROK-PASZ
Bieszewo 1
86-141 Lniano
  
αPL0402007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Grążawy
Grążawy 12
87-321 Bartniczka
  
αPL0402008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Grążawy
Brzozie 45
87-313 Brzozie
  
αPL0402009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Grążawy
Jastrzębie 43
87-322 Jastrzębie
  
αPL0402010pIGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Świedziebnia
Świedziebnia 91A
87-335 Świedziebnia
  
αPL0402030pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Kawki
Kawki 60
87-326 Nieżywięć
  
αPL0402031pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kawki
Baza Kruszyny
Kruszyny 117
87-327 Bobrowo
  
αPL0406020pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Baza Obrotu Rolnego
ul. Spółdzielców 2
86-320 Łasin
  
αPL0407025pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Rojewo
88-111 Rojewo  
αPL0410007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Ludowego Wojska Polskiego 15
89-200 Szubin
  
αPL0410008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Słupowska 4
89-200 Szubin
  
αPL0413021pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Sośno
ul. Leśna 1
89-412 Sośno
  
αPL0413022pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Sośno
Baza Obrotu Rolnego Wąwelno
ul. Mrotecka 16
89-413 Wąwelno
  
αPL0413033pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kościuszki 28
89-400 Sępólno Krajeńskie
Pawilon Handlowy
89-405 Wałdowo
  
αPL0419022pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 10
88-190 Barcin
  
αPL0404009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Brzozowo
86-200 Chełmno
  
αPL0414008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Świecka 10
86-140 Drzycim
  
αPL0403011pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 8
86-010 Koronowo
  
αPL0403020pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 8
86-120 Pruszcz
Magazyn w Dobrczu
ul. Długa 23
86-022 Dobrcz
  
αPL0403012pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Magazyn Wierzchucin Królewski
ul. Dworcowa 8
86-010 Koronowo
  
αPL0403013pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Magazyn Sitowiec
ul. Dworcowa 8
86-010 Koronowo
  
αPL0411007pIGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
ul. Poznańska 11
88-230 Piotrków Kujawski Punkt Sprzedaży
ul. Włocławska 70
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0410018pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Punkt Sprzedaży
w Ślesinie
ul. Pocztowa 16
89-100 Nakło nad Notecią
  
αPL0414002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 32
86-122 Bukowiec
  
αPL0414004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Wojska Polskiego 23
86-100 Świecie
  
αPL0414007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 8
86-120 Pruszcz
  
αPL0414003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 2
86-170 Nowe
  
αPL0415007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Łubianka 23
87-152 Łubianka
  
αPL0415009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 26
87-140 Chełmża
  
αPL0411008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Poznańska 11
88-230 Piotrków Kujawski
Punkt Sprzedaży
Nowa Wieś
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0405023pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Magazyn Mąkowarsko
87-408 Ciechocin z Siedzibą w Elgiszewie
  
αPL0416018pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Gostycyn
ul. Główna 42
89-520 Gostycyn
  
αPL0416008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Lubiewo
Oddział w Klonowie
Klonowo
89-524 Klonowo
  
αPL0405005pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Punkt Sprzedaży Małszyce
Elgiszewo
87-408 Ciechocin
  
αPL0403014pIGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
ul Dworcowa 8
86-010 Koronowo
  
αPL0409001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Szkolna 28
88-306 Dąbrowa
  
αPL0405027pIGOLFARM Sp. z o.o.
ul. Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 50
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0405001pCGOLPASZ S.A.
ul. Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 50
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0419001pCGOLPASZ S.A.
Wytwórnia Pasz w Janowcu Wielkopolskim
ul. Działkowa 1
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0409031pE
Gospodarstwo Rolne
Sp. z o.o.
Wójcin
88-324 Jeziora Wielkie
  
αPL0403025pE
Gospodarstwo Rolne
Danuta i Czesław Frischke
Makowska 12
86-050 Solec Kujawski
  
αPL0419018pI
Gospodarstwo Rolno-Usługowe
Produkcyjno-Handlowe
Guzicki Stanisław
Smogorzewo 83
89-210 Łabiszyn
  
αPL0409016pI
GOT-PASZ
Sprzedaż Pasz Premiksów
i Koncentratów
Michał Gotowalski
Strzelce 43
88-315 Czarnotul
  
αPL0416002pC
Grzegorczyk Stanisław i Tadeusz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Główna 23
89-500 Tuchola
  
αPL0410005pB, C
H.W.S. Agrobusiness
Sp. z o.o.
Stary Jarużyn 50
89-205 Tur
  
αPL0404008pI
Handel
Marek Kochowicz
ul. Chełmińska 8
86-230 Lisewo
  
αPL0416015pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Marian Chmara
ul. Dworcowa 53
89-511 Cekcyn
  
αPL0419019pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Gabriela Patyk
Jadowniki Rycerskie 45
88-403 Jadowniki
  
αPL0412004pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Bożena Minda
ul. Targowa 16
87-510 Skrwilno
  
αPL0411005pI
Handel Artykułami Przemysłowymi
i Produktami Rolnymi
mgr Dariusz Świrski
Bytoń
88-231 Bytoń
  
αPL0410020pI
Handel Artykułami Rolnymi i Przemysłowymi
Centrala Nasienna Sadki
Zdzisław Krzemiński
ul. Strażacka 2
89-110 Sadki
  
αPL0405020pI
Handel Artykułami Weterynaryjnymi Zootechnicznymi i Środkami Ochrony Roślin
Jacek Radecki
ul. Brzozowa 1c
87-400 Golub-Dobrzyń
Punkt Sprzedaży w Działyniu
87-645 Zbójno
  
αPL0405019pI
Handel Artykułami Weterynaryjnymi, Zootechnicznymi i Środkami Ochrony Roślin -
Jacek Radecki
ul. Brzozowa 1c
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0406022pI
Handel Detaliczny i Hurtowy
Paweł Kwiatkowski
ul. 1000-lecia 26
87-220 Radzyń Chełmiński
  
αPL0414021pI
Handel Detaliczny i Hurtowy
Krzysztof Makles
ul. Polna 5
86-100 Świecie
  
αPL0407015pI
Handel Doradztwo Usługi
SANTUCZ
Piotr Walczak
Bachorce 95
88-150 Kruszwica
  
αPL0402 011pI
Handel Paszami i Koncentratami
Sławomir Wróblewski
Strzygi 122
87-340 Osiek
  
αPL0416021pI
Handel Paszami i Koncentratami
Środkami Ochrony Roślin Różnymi Produktami Do Produkcji Rolnej
Anna Kaczmarek
ul. Bydgoska 19
89-520 Gostycyn
  
αPL0416012pI
Handel Paszmi i Koncentratami
Dla Zwierząt
Roman Pstrąg
Bladowo 72A
89-500 Tuchola
  
αPL0416006pI
Handel Przemysłowo - Spożywczy
Wojciech Świetlik
Pruszcz ul. Kościelna 33
89-520 Gostycyn
  
αPL0401014pI
Handel Środkami Do Produkcji Rolnej
Sławomir Grzegórski
Toporzyszczewo I nr 48
87-704 Bądkowo
  
αPL0409003pI
Handel Środkami Do Produkcji Rolnej
Józefa Jarczyńska
Padniewo 48
88-300 Mogilno
  
αPL0419042pI
Handel Transport Usługi
Zenon Morawski
Sarbinowo 2
Punkt Obrotu Złotniki 2
88-420 Rogowo
  
αPL0414016pI
Handel Usługi Pasz-Bud
Wiesław Fandrejewski
ul. Lipowa 4a
86-160 Warlubie
  
αPL0416014pI
Handel Zbożem i Jego Przetworami Pasze i Koncentraty
Stanisław Kożuch
Lińsk 21
89-530 Śliwice
  
αPL0414009pI
Helena Konig
Handel Obwoźny-Hurt - Detal
ul. Główna 5
86-120 Pruszcz
  
αPL0411018pI
HENKOR
Joanna Mariusz Kordylak
Spółka Jawna
Filia Rybiny -
87-875 Topólka
  
αPL0402013pI
Hurt - Detal Artykułami
Wielobranżowymi
Jerzy i Bożena Kiciński
ul. Kościelna 12
87-330 Jabłonowo Pomorskie
  
αPL0416016pI
Hurt Detal
Józef Pilarski
ul. Witosa 16
89-526 Lubiewo
  
αPL0404004pI
Hurt -Detal Pasz i Koncentratów
Maria Jakubaszek
Grzybno 45
86-260 Unisław
  
αPL0414011pI
Hurtownia Paulina
Krzysztof Rytlewski
ul. Wyzwolenia 12
86-141 Lniano
  
αPL0405008pI
Hurtownia AGROLI
Spółka Jawna
Ryszard Cyrankowski, Wiesław Molek
ul. Młyńska 4
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0403018pI
Hurtownia Artykułów Spożywczych Przemysłowych i Pasz
Wiesław Leszczyński
Żołędowo
ul. Bydgoska 36
86-021 Maksymilianowo
  
αPL0463001pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
Ryszard Karpiński & spółka
Sp. z o.o.
ul. Chłopickiego 4
87-100 Toruń
  
αPL0419041pI
Hurtownia Środków Do Produkcji Rolno-Spożywczej
ROLNIK
Grajewski i Kaczmarek
Spółka Jawna
Nacław 25
64-000 Kościan
Filia: Żnin
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
  
αPL0409013pI
IM-PASZ
Sprzedaż Pasz Koncentratów i Dodatków Paszowych
Jacek Imański
Mirosławice 11
88-320 Strzelno
  
αPL0403015pIJeleń Wojciech
Łukowiec 17
86-017 Wierzchucin Królewski
  
αPL0417026pI
JEROS
Jerzy Osmański
ul. 3 Maja 55
87-140 Chełmża
Punkt Sprzedaży
ul. Partyzanta 22
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0410023pI
Kamawit
Mariola Kaptur
ul. Plac Wolności 3a
89-200 Szubin
  
αPL0412013pI
KARMASZ Handel Artykułami Rolniczo - Przemysłowymi
Piotr Czarnecki
ul. Bieżuńska 1
87-510 Skrwilno
  
αPL0410006pI
Konsil-Kompleks
Aleksandra Kaszubska
ul. Nakielska 10
89-121 Ślesin
  
αPL0409020pIKoszal Paweł
Jeziorki 7/2
88-320 Strzelno
  
αPL0411030pI
Kupno-Sprzedaż Żywca
Oraz Artykułów Rolno-Spożywczych
Grzegorz Chełminiak
Kolonia Czamanin 21
87-875 Topólka
  
αPL0402014pI
Lecznica Dla Zwierząt
Adam Chyliński
ul. 18 Stycznia 22
87-300 Brodnica
  
αPL0402019pI
Lecznica Dla Zwierząt
Bogusław Bojańczyk
Świedziebnia 63
87-335 Świedziebnia
  
αPL0406002pI
Lecznica Dla Zwierząt
NOWA
Mełno 22
86-33- Mełno
  
αPL0406014pI
Lecznica Dla Zwierząt
NOWA
Gruta 22
86-330 Mełno
  
αPL0407029pI
Lecznica Dla Zwierząt
Stanisław i Marek Grudzińscy
ul. Barcińska 58
88-170 Pakość
  
αPL0401010pI
Lecznica Dla Zwierząt
Jerzy Sołtysiak
ul. Wojska Polskiego 12 87-704 Bądkowo  
αPL0409002pI
Lecznica Dla Zwierząt
Leszek Mazepa, Piotr Łagowski Spółka Cywilna
ul. Centralna 3
88-306 Dąbrowa
  
αPL0404012pILecznica Dla Zwierząt
Nowa
86-300 Mełno
Punkt Sprzedaży Robakowo
86-212 Stolno
  
αPL0401007pI
Lecznica Dla Zwierząt
Andrzej Ligmanowski
ul. Warszawska 5
87-730 Nieszawa
  
αPL0412006pI
Lecznica Dla Zwierząt
Spółka Cywilna
Benedykt Kozłowski, Krzysztof Majkowski, Marian Braszka
ul. Mławska 22
87-500 Rypin
  
αPL0407012pI
Lecznica Dla Zwierząt VETINO
Wojciech Grochowina, Grzegorz Siekaniec, Witold Kowalczewski, Ewa Orpikowska
ul. Szosa Bydgoska 16
88-100 Inowrocław
  
αPL0405018pI
Lecznica Weterynaryjna Magazyn
lek. wet. Janusz Radecki
ul. Sokołowska 5
87-400 Golub - Dobrzyń
  
αPL0409008pI
Lecznica Zwierząt
Spółka Cywilna
ul. Obrońców Mogilna 1
88-300 Mogilno
  
αPL0419030pI
Lisiecki Wojciech
KULTURYSTA
ul. Górska 10
88-400 Żnin
  
αPL0415024pIMarszałkowski Krzysztof87-140 Chełmża Drzonówko 8  
αPL0404018pI
Mechanika Pojazdowa
Handel Paszami i Koncentratami
Józef Woskowicz
Górne Wymiary 65
86-208 Podwiesk
  
αPL0413008pI
METODYK 2
Marek Zalewski
ul. Wojska Polskiego 29
89-400 Sępólno Krajeńskie
  
αPL0411002pE
Mieszalnia i Suszarnia Pasz
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny
ul. Włocławska 1
88-220 Osięciny
  
αPL0408001pC
Mieszalnia Pasz
Skęp-Pasz
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
87-630 Skępe
  
αPL0410003pC
Mieszalnia Pasz Ostrowo
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Słaro
Spółka Jawna
Czesława Bębnista, Urszula Duda, Aleksander Drożdż, Sławomir Słomczewski
Ostrowo 4
89-115 Mrocza
  
αPL0419024pEMusiał Jan
Białożewin 24A
88-400 Żnin
  
αPL0419036pEMusiał Tadeusz
Białożewin 24
88-400 Żnin
  
αPL0412017pINarolco Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 55
87-500 Rypin
  
αPL0403005pC
NET-PASZ
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Andrzej Januszewski
Gościeradz 2
86-011 Wtelno
  
αPL0407017pI
Obsługa Rolnictwa
Zdzisław Kubski
ul. Cicha 17
88-100 Inowrocław
  
αPL0405024pI
PAROL
Sikorski Spółka Jawna
ul. Dworcowa 11
87-400 Golub-Dobrzyń
  
αPL0410016pI
Pasz-Mech
Paweł Bruski
Suchary 4
89-100 Nakło nad Notecią
  
αPL0409030pI
PASZOMIX
Wojciech Purgat
Wola Kożuszkowa 4
88-324 Jeziora Wielkie
  
αPL0405016pI
PASZROL
Sprzedaż Pasz i Koncentratów Mieczysław Bodziński
87-645 Zbójno  
αPL0461001pB, C, IPOLMASS S.A.
ul. Sobieszewska 7
85-713 Bydgoszcz
Zakład Preparatów Paszowych
ul. Grunwaldzka 287
85-438 Bydgoszcz
  
αPL0409019pI
POL-PASZ
Sprzedaż Pasz i Koncentratów Paweł Glanc
Rzeszyn 34
88-324 Jeziora Wielkie
  
αPL0419005pA
POZMLECZ
Sp. z o.o.
Wysogotowo k/Poznania
ul. Bukowska 18
62-081 Przeźmierowo Zakład Produkcyjny
ul. Mickiewicza 41
88-400 Żnin
  
αPL0407004pC
PREM - VIT Hurtownia Dodatków Paszowych
Róża Frątczak i Piotr Frątczak
Spółka Jawna
ul. Poznańska 185A
88-100 Inowrocław
  
αPL0409022pI
PREM-VIT
Hurtownia Dodatków Paszowych
Róża Frątczak, Piotr Frątczak
Spółka Jawna
Siedziba Spółki
ul. Poznańska 185A
88-100 Inowrocław;
Punkt Obrotu Żabno 23
88-342 Wylatowo
  
αPL0414022pC
PRIMA Sp. z o.o.
Wytwórnia Pasz
Krąplewice 40
86-130 Laskowice
  
αPL0416011pI
PROHAMIX
Henryk Tyda
ul. Wyzwolenia 8
89-506 Kęsowo
  
αPL0461004pI
PROKARMA
Małgorzata Przybylska
ul. Nad Torem 18/1
85-409 Bydgoszcz
  
αPL0404030pCProvimi - Rolimpex S.A.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz Brzozowo
86-200 Chełmno
  
αPL0414001pB, CProvimi-Rolimpex S.A.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Świeciu
ul. Chełmińska 25
86-100 Świecie
  
αPL0404031pCProvimi-Rolimpex S.A.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz Osnowo
86-200 Chełmno
  
αPL0411015pI
Prywatna Lecznica Dla Zwierząt-
lek. wet. Wiesław Wielgosz
ul. Brzeska 56
88-200 Radziejów
  
αPL0401008pI
Prywatna Lecznica Dla Zwierząt
KONECK-ZAKRZEWO
ul. Radziejowska 22
87-707 Zakrzewo
  
αPL0411012pI
Prywatna Lecznica Dla Zwierząt MAX
lek. wet. Piotr Wolf
Topólka
87-875 Topólka
Punkt Handlowy - Bytoń
88-231 Bytoń
  
αPL0411013pI
Prywatna Lecznica Dla Zwierząt MAX
lek. wet. Piotr Wolf
Topólka
87-875 Topólka
Punkt Handlowy - Piotrków Kujawski
pl. Sienkiewicza 1
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0411011pI
Prywatna Lecznica Dla Zwierząt MAX
lek. wet. Piotr Wolf
Punkt Handlowy - Topólka 38/1
87-875 Topólka
  
αPL0407022pI
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
Justyna Banaszak
ul. Długa 93/1
88-133 Dąbrowa Biskupia
  
αPL0401015pIPrywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GAN
ul. Włocławska 5
87-704 Bądkowo
  
αPL0405 006pI
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług
IREX
Punkt Sprzedaży
Małszyce
87-408 Ciechocin
  
αPL0415017pIPrywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług IREX
Ciechocin
Punkt Sprzedaży
Małgorzata Kiełpińska
Kawęczyn 57
87-123 Dobrzejewice
  
αPL0401006pI
Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TABAL
Tadeusz Gawroński
ul. Wojska Polskiego 77
87-704 Bądkowo
  
αPL0410024pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Lucyna Grycza
ul. Czerwińskiego 7
85-402 Bydgoszcz
Adres Magazynu:
ul. Ludowego Wojska Polskiego 7
89-200 Szubin
  
αPL0419021pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Wojciech Mikołajewski
88-405 Górzyce 1  
αPL0403023pIPrzedsiębiorstwo Handlowe FRAMON Renata Karalus
Stronno
ul. Koronowska 9
86-022 Dobrcz
  
αPL0405013pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
MEGRI
Mirosława Gralla
Nieżywięć
Punkt Sprzedaży
Wrocki 84A
87-423 Wrocki
  
αPL0419010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMA
Wiesław Walkowiak
ul. Nowa 1
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0418004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ZOO - PASZ
technik weterynarii Marian Hendzelek
Stary Brześć 25A
87 - 880 Brześć Kujawski
  
αPL0411004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ZOO-PASZ
Marian Hendzelek
Stary Brześć ZSA
87-880 Stary Brześć
Punkt Obrotu ul. I Armii Wojska Polskiego 26
88-220 Osięciny
  
αPL0410010pIPrzedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Darmark Pasz
ul. Kościuszki 80a
89-115 Mrocza
  
αPL0415028pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
CHEMIROL
Sp. z o.o.
88-300 Mogilno
ul. Przemysłowa 3
Oddział Chełmża
ul. Owocowa 4
87-140 Chełmża
  
αPL0411040pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
CHEMIROL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
Oddział Osięciny
88-230 Osięciny
  
αPL0404005 pIPrzedsiębiorstwo -Handlowo -Usługowe Agromiix
ul. Dworcowa 3A
86-260 Unisław
  
αPL0409007pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GLANC
Piotr Glanc
Lecznica Dla Zwierząt
ul. Powstania Wielkopolskiego 23
88-320 Strzelno
  
αPL0415022pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marko
Marek Brzustekiewicz
Osówka 28
87-632 Osówka
  
αPL0412012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Produkcyjne
Karol Przybysz
Zasady Nowe 47
87-335 Świedziebnia
Punkt Sprzedaży Balin 45
87-500 Rypin
  
αPL0419020pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne
Kolasa Andrzej
Nowa Wieś Pałucka 10
88-410 Gąsawa
  
αPL0415008pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne FRANK
Franciszek Krutelewicz
87-140 Chełmża
ul. Bydgoska 3
  
αPL0407020pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOGMAR
Bogdan Marek
Przybysław 73
88-133 Dąbrowa Biskupia
  
αPL0419025pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Agro-Pest Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
Punkt Obrotu
Cotoń 19
88-420 Rogowo
  
αPL0419028pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TRANS-PASZ
Antoni Bereźnicki
ul. Ogrodowa 12
88-430 Janowiec Wielkopolski
Punkt Obrotu
Włoszanowo 35a
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0404010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Miłodex
ul. Chełmińska 38a
86-230 Lisewo
  
αPL0411009pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GE-ES
Podolski Marek, Dobrzycki Eugeniusz
Bytoń
88-231 Bytoń
  
αPL0402018pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ESTERA
Estera Wilkanowska
Zbiczno 127
87-305 Zbiczno
  
αPL0402026pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MDM
Michał Dąbrowski, Danuta Buśko
Spółka Jawna
ul. Podgórna 12
87-300 Brodnica
  
αPL0411033pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROLPOLEX
Halina Nowacka
ul. Strażacka 11
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0411016pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOM
Zbigniew i Bernadeta Tomczak
Świerczyn 48
87-875 Topólka
  
αPL0409014pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-STAL
Piotr Grabowski, Andrzej Wcisło Spółka Jawna
Słaboszewko 41
88-306 Dąbrowa
Punkt Sprzedaży
Szczepanowo
ul. Żnińska 1
88-306 Dąbrowa
  
αPL0419015pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
AGRO-GOC
Grzegorz Goc
Sarbinowo 6
88-400 Żnin
  
αPL0419044pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
AGRO-GOC
Grzegorz Goc
Punkt Obrotu
ul. Gnieźnieńska 1e
88-400 Żnin
  
αPL0405010pI
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa PRO - AGRO
Wytwórnia Pasz i Koncentratów w Radominie Sp. z o.o.
87-404 Radomin  
αPL0405002pC
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa PRO - AGRO
Wytwórnia Pasz i Koncentratów w Radominie Sp z. o.o.
87-404 Radomin  
αPL0411032pI
Przedsiębiorstwo Producyjno-Handlowo - Usługowe
Art- Pol Dystrybucja
Artur Ruciński
Witowo 97
88-232 Witowo
  
αPL0417017pI
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług GB
Krzysztof Budzyński
Zieleń
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0418005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGROWET
Marek Marciszewski
ul. Czerniewicka 11
87 - 850 Choceń
  
αPL0418032pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MATRO
Roman Tomaszewski
Skrzynki 24
87-821 Baruchowo
  
αPL0414013pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
Danuta i Leszek Gill
Spółka Jawna
Wałdowo 16
86-120 Pruszcz
  
αPL0461005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LACTIPOL
Stanisława Mazurkiewicz
ul. Kanałowa 2a/3
85-207 Bydgoszcz
  
αPL0416004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SAN-PASZ
Grzegorz Finc
Bysław 3
89-510 Bysław
  
αPL0403019pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe AGROPASZ
Grzegorz Rożek
ul. Dworcowa 42
86-010 Koronowo
  
αPL0407016pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BODAR
Dariusz Budzyński-Barbara Budzyńska
Spółka Jawna
ul. Grodzka 2a
88-150 Kruszwica
  
αPL0407037pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ANIROL
Paweł Tylka
Marcinkowo 2
88-110 Inowrocław 2
  
αPL0407044pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
AGRO-PEST Sp. z o.o.
Oddział Sprzedaży Pasz
ul. Dworcowa 31
88-180 Złotniki Kujawskie
  
αPL0403009pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
VIT-TRA Kusowo
ul. Osiedlowa 8
Kusowo
86-022 Dobrcz
  
αPL0417001pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KRYSTAL
Alfred Kociołek
ul. Chełmińska 24
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0401013pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RADROL
Łazieniec 68
87-700 Aleksandrów Kujawski
  
αPL0407005pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOPASZ
Nowakowski Marek, Kalinowski Marek, Klukas Zenon
Spółka Jawna
ul. Długa 3
88-344 Kołodziejewo
  
αPL0419014pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PASZ-TRA
mgr Czesław Traczykowski
ul. Mickiewicza 72
88-400 Żnin
  
αPL0402 002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AGROBIS
Aldona Prusak, Mateusz Stachowiak
Brzozie 39
87-313 Brzozie
  
αPL0402024pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BO-RO
Wilary
Konojady 1A
87-330 Jabłonowo
  
αPL0402005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INTRAT
Marzanna i Jacek Kierzenkowscy
Brzozie 35
87-313 Brzozie
  
αPL0409026pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe K&P
Katarzyna Czubachowska
Wójcin 130
88-324 Jeziora Wielkie
  
αPL0419004pA, I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZO-RO
Zofia i Roman Skibińscy
ul. Aliantów 33
88-400 Żnin
  
αPL0416010pIPrzedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe Sp. z o.o. Wieszczyce
Wieszczyce
89-506 Kęsowo
  
αPL0409029pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe CHEMIROL
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
  
αPL0418012pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe
Wszystko Dla Zwierząt
Jarosław Czapowski
ul. Św. Anny 2
87 - 890 Lubraniec
  
αPL0412003pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SANPAN
Ryszard Pankowski
ul. Marii Konopnickiej 18a
87-500 Rypin
Punkt Obrotu Ławy 2a
87-500 Rypin
  
αPL0406017pI
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGROZBYT
Lucjan Poznański
Rywałd 69
87-220 Radzyń Chełmiński
  
αPL0419043pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
CHEMIROL
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
Punkt Obrotu
ul. Mickiewicza 52a
88-400 Żnin
  
αPL0417022pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
CHEMIROL
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
Oddział Myśliwiec
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0462010pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
Oddział Grudziądz
ul. Graniczna 35
86-300 Grudziądz
  
αPL0410009pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Farm-Vet
Zenon Kowalski,
Andrzej Podlaszewski
89-114 Witosław 32  
αPL0410011pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol
Sp. z o.o.
ul. Ludowego Wojska Polskiego 30
89-200 Szubin
  
αPL0410022pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Eugeniusz Niedbalski
Weronika 9
89-240 Kcynia
  
αPL0413001pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAGRA
Sławomir Polczyński
Piaseczno 65c
89-400 Sępólno Krajeńskie
Magazyn
ul. Kolejowa 4
89-400 Sępólno Krajeńskie
  
αPL0413003pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAGRA
Sławomir Polczyński
Piaseczno 65c
89-400 Sępólno Krajeńskie
Magazyn
ul. Dworcowa 2
89-430 Kamień Krajeński
  
αPL0413039pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PATRYCJA
Stanisław Gołuński
ul. 29 Stycznia 2
89-422 Sypniewo
  
αPL0413042pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KADO
Kazimierz Małyska
ul. 29 Stycznia 117
89-422 Sypniewo
  
αPL0411036pE
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BRONPOL
Broniewo
88-200 Radziejów
  
αPL0411038pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HURT - DETAL
Genowefa Dziubich
ul. Świętego Ducha 7
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0411022pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROMIS
Miriosław i Anna Mańkowscy
Punkt Handlowy - Byczyna
Kolonia 6
88-210 Dobre
  
αPL0411023pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGROMIS
Miriosław i Anna Mańkowscy
Byczyna Kolonia 6
88-210 Dobre
Punkt Handlowy
ul. Dworcowa
88-210 Dobre
  
αPL0419007pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-VAX Wacław Górny
Spółka Jawna
ul. Dworcowa 29
88-400 Żnin
  
αPL0411027pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRO-ROS
Artur Rosół
ul. Wspólna 16
88-153 Kruszwica Magazyn
Czołowo
88-200 Radziejów
  
αPL0403006pC
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HOBBY Zakład Pracy Chronionej
Piotr Matuszewski
Kobylarnia 20a
86-061 Brzoza
  
αPL0419008pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-VAX Wacław Górny
Spółka Jawna
Punkt Obrotu
ul. Gnieźnieńska 10
88-420 Rogowo
  
αPL0419038pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-VAX Wacław Górny
Spółka Jawna
Punkt Obrotu
ul. Krótka 4
88-410 Gąsawa
  
αPL0409011pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Irena Kotlińska
Dzierzążno
88-330 Gębice
  
αPL0409028pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PAKA
Małgorzata Maria Konieczka
Marcinkowo 100
88-330 Gębice
  
αPL0414019pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Przysiersk
Przysiersk 68c
86-122 Bukowiec
  
αPL0414017pI
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Obsługi Rolnictwa
Waldemar Szczerbetka
ul. Dworcowa 2
86-160 Warlubie
  
αPL0417009pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGRO-LIDER
Spółka Jawna
Mariusz Kikulski & Piotr Szczygielski
ul. Kętrzyńskiego 25
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0419040pI
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe
Zofia Lipowska
Jabłówko 21
89-210 Łabiszyn
  
αPL0407023pI
Przychodnia Dla Zwierząt
Frydrychowski Bogdan, Niewitecki Wiesław
Chełmce 14/3
88-150 Kruszwica
  
αPL0413041pI
Przychodnia Weterynaryjna
lek. wet. Krzysztof Janczewski
Punkt Obrotu Środkami
Żywienia Zwierząt
ul. 29 Stycznia 107
89-422 Sypniewo
  
αPL0419006pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Barbara Szczecińska
ul. Trzemeszeńska 8
88-410 Gąsawa
  
αPL0413038pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Młyn Kamionka
Sp. z o.o. Join Venture
Duża Cerkwica
89-430 Kamień Krajeński
  
αPL0412008pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Sławomir Duda
87-337 Radziki Duże 4  
αPL0401011pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Andrzej Dobrzyniak
Broniszewo 9
87-710 Służewo
  
αPL0406021pI
Punkt Sprzedaży Węgla
Zdzisław Górski
Gruta 80
86-330 Mełno
  
αPL0401012pI
Punkt Weterynaryjny
Włodzimierz Szczerbiak
ul. Broniewskiego 13a
87-720 Ciechocinek
  
αPL0406012pIRĘBISZ Sp. z o.o.
Punkt Sprzedaży
ul. Młyńska 5
86-320 Łasin
  
αPL0415001pC, I
Rodar Firma Zbożowa
Sp. z o.o.
87-152 Łubianka  
αPL0410002pI
ROD-PASZ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Spółka Jawna
Elżbieta Żurek, Aleksandra Perdoch, Barbara Marek
ROD-PASZ
ul. Piotra 12
89-115 Mrocza
  
αPL0411039pI
ROL - WIT
Szymon Szymkowiak
ul. Wyzwolenia 16
88-200 Radziejów
Punkt Sprzedaży
ul. Fabryczna 1
88-210 Dobre
  
αPL0417025pIROL-BIS Sp. z o.o.87-207 Dębowa Łąka 137  
αPL0411019pE
ROLHOD Sp. z o.o.
Wąsewo
Wąsewo
88-200 Radziejów
  
αPL0407026pI
ROLJAZ Spółka Jawna
Zofia Sobocińska, Aneta Wieczorek, Jan Krawczyk
ul. Szosa Bydgoska 7
88-180 Złotniki Kujawskie
  
αPL0414015pIRolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa BOROWIAK
ul. Laskowicka 6
86-131 Jeżewo
  
αPL0402 001pC
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Nowe Pole
Miesiączkowo 2
87-320 Górzno
  
αPL0404013pI
Rolnicze Biuro Handlowe
Zenon Szpręglewski
ul. Chełmińska 45
86-230 Lisewo
  
αPL0410019pI
Rolnik
Centrala Nasion
Sp. z o.o.
ul. Poznańska 25
89-240 Kcynia
  
αPL0410017pI
Rol-Partner
Waldemar Maciejewski
ul. Polna 6
89-115 Mrocza
  
αPL0417005pI
ROLZIT
Zbigniew Taczyński
Uciąż 7
87-214 Płużnica
  
αPL0404032pI, E
Romualda Grabowska
W Polu i Zagrodzie
86-206 Górne Wymiary 19  
αPL0419002pB, C
SAN-VIT
A.W.Haliszczak
Spółka Jawna
ul. Miodowa 6a
62-200 Gniezno
Zakład Produkcyjny -Janowiec Wielkopolski
ul. Zielona 10
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0415025pI
SANWET
Wojciech Siemianowski
ul. Heweliusza 37/2
Papowo Toruńskie
Punkt w Grzywnie
  
αPL0407021pISenske Witold
Murzynko 62a
88-140 Gniewkowo
  
αPL0412016pI
Sklep Wielobranżowy Artykuły Przemysłowe i Do Produkcji Rolnej
Zenon Słowik
87-337 Wąpielsk 62A  
αPL0404014pI
Sklep Przemysłowy Artykuły Do Produkcji Rolnej
Ewelina Zakierska
ul. 1 Maja 15
87-200 Wąbrzeżno
Punkt Sprzedaży
Mgoszcz
86-230 Lisewo
  
αPL0417021pI
Sklep Przemysłowy Artykuły Do Produkcji Rolnej
Ewelina Zakierska
ul.1-go Maja 15
87-200 Wąbrzeźno
Punkt Sprzedaży
Nowa Wieś Królewska
29
87-214 Płużnica
  
αPL0411035pI
Sklep Przemysłowy Dla Rolnictwa
Zofia Ochocińska
ul. Leśna 36
88-220 Osięciny
  
αPL0401002pI
Sklep ROLNIK Pasze i Koncentraty
Helena Kudłak
Sędzin 52
87-706 Sędzin
  
αPL0405028pI
Sklep Rolno Ogrodniczy
Sławomir Motycki
Dulsk
87-404 Radomin
  
αPL0415018pI
Sklep Rolno Ogrodniczy
Sławomir Orzażewski
87-640 Czernikowo
ul. Toruńska 25a
  
αPL0415023pI
Sklep Rolno Przemysłowy Krokus
Aldona Przybyło
87-140 Chełmża
ul. Wyszyńskiego 19
  
αPL0409023pI
Sklep Spożywczo-Przemysłowo-Handlowy WRZOS
Halina Wrzos
ul. Braci Rólskich 1a
88-330 Gębice
  
αPL0409025pI
Sklep Wielobranżowy
Bożena Piotrowicz
ul. Szkolna 17/2
88-306 Dąbrowa
Punkt Obrotu
Mokre 13
88-306 Dąbrowa
  
αPL0401009pI
Sklep Wielobranżowy ROLNIK
Dariusz Danielak
ul. Słowackiego 4a
87-704 Bądkowo
  
αPL0411006pI
Sklep Wszystko Dla Zwierząt Handel - Usługi
Zbigniew Strzelczyk
ul.1-go Maja 25
88-200 Radziejów
  
αPL0415012pI
Skład Rolny FARMA
Zbigniew Błaszkiewicz
Mazowsze 67
87-641 Mazowsze
  
αPL0403026pI
Składnica Artykułów Masowych ROLNIK
Teresa i Andrzej Żmudzińscy
Spółka Jawna
Kotomierz 24
86-022 Dobrcz
  
αPL0417018pI
Skup i Sprzedaż Żywca Artykuły Do Produkcji Rolnej
Benedykt Kubacki
Lipnica 69
87-207 Dębowa Łąka
  
αPL0407002pC
SOBROL Sp. z o.o.
Andrzej i Renata Sobolewscy
Ośniszczewo 56
88-133 Dąbrowa Biskupia
  
αPL0415013pI
Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL
Magazyn Bielczyny
Skąpe
87-140 Chełmża
Magazyn
Bielczyny 8
  
αPL0411001pCSpółdzielnia Jutrzenka
ul. Włocławska 1
88-220 Osięciny
  
αPL0402020pI
Spółdzielnia Mleczarska
EKOMLECZ
Świedziebnia 23
87-335 Świedziebnia
  
αPL0414012pISpółdzielnia Rolniczo-Handlowa
ul. Wyzwolenia 18
86-140 Lniano
  
αPL0411010pISpółdzielnia Świt-Topólka
Topólka
87-875 Topólka
  
αPL0413024pI
Spółdzielnia Usług
JEDNOŚĆ
Runowo Krajeńskie 34
89-410 Więcbork
  
αPL0409021pISpółdzielnia Usług Rolniczych AGROLA w Mogilnie
ul. Magazynowa 3
88-300 Mogilno
Zakład Usług Mechanizacyjnych nr 3
88-342 Wylatowo
  
αPL0413006pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Renata Czyżak
ul. Złotowska 16A
Magazyn Witunia
89-410 Więcbork
  
αPL0413032pISprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
ul. Złotowska 16A
Witunia
89-410 Więcbork
FILIA
Sępólno Krajeńskie
ul. Przemysłowa 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
  
αPL0407011pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Krzysztof Mnich
Ostrowo 31
88-140 Gniewkowo
  
αPL0413037pI
Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa
Jerzy Balcerowicz
Tuszkowo 40
89-413 Wąwelno
  
αPL0419039pI
Sprzedaż Drobiu i Pasz
Jadwiga Bandurska
Flantrowo 3
88-430 Janowiec Wielkopolski
  
αPL0414018pI
Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna
Adam Bochański
ul. Podgórna 20
86-140 Drzycim
  
αPL0416009pI
Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna
Marek Pianowski
ul. Wojska Polskiego 57
89-526 Lubiewo
  
αPL0414005pI
Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna
Marek Pianowski
ul. Koronowska 20
86-182 Świekatowo
  
αPL0407024pI
Sprzedaż Hurtowa Zboża Nasion i Pasz Dla Zwierząt
Krystyna Szałkiewicz
Murzynno 23
88-140 Gniewkowo
  
αPL0409034pI
Sprzedaż Koncentratów i Pasz
Leszek Nawrocki
Żabienko 21
88-342 Wylatowo
  
αPL0409004pI
Sprzedaż Koncentratów i Pasz
Leszek Nawrocki
Żabienko 21
88-342 Wylatowo
Punkt Sprzedaży
ul. Magazynowa 1
88-300 Mogilno
  
αPL0414020pI
Sprzedaż Pasz
Tomasz Arentowicz
Ostrowite 3a
86-141 Lniano
  
αPL0410015pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Michał Wieczorek
Żarczyn 35
89-243 Dziewierzewo
  
αPL0415004pI
Sprzedaż Pasz
Rafał Dunajski
Brzeźno 12
87-162 Lubicz
  
αPL0407030pI
Sprzedaż Pasz
DORAK
Katarzyna Dorak
Leszcze 9
88-180 Złotniki Kujawskie
  
αPL0417011pI
Sprzedaż Pasz
Michał Dąbrowski
Sitno 31
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0413005pI
Sprzedaż Pasz Dla Zwierząt
Alina Wyrwińska
ul. Ogrodowa 4
Witunia
89-410 Więcbork
  
αPL0410021pISprzedaż Pasz i Koncentratów Ewa Siwkowska
Wyrza 35
85-115 Mrocza
  
αPL0413014pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Krzysztof Gonciarz
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-410 Więcbork
  
αPL0409012pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Zbigniew Węcki
88-315 Czarnotul 3  
αPL0409017pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Jan Łykowski
Procyń 73
88-330 Gębice
  
αPL0411003pI
Sprzedaż Pasz Koncentratów i Dodatków Paszowych
lek. wet. Ewa Grzelak
ul. Wyszyńskiego 21
88-220 Osięciny
  
αPL0402012pI
Sprzedaż Pasz Treściwych i Gazu
Piotr Sobiech
Grążawy 62
87-321 Bartniczka
  
αPL0412007pI
Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Helena Pocierznicka
ul. Targowa 1a
87-510 Skrwilno
  
αPL0412019pI
Stefański Sławomir
Usługi Transportowe
Siedziba Firmy
Charszewo 26
87-515 Rogowo
Punkt Obrotu
Nadróż 48
87-515 Rogowo
  
αPL0405004pIStowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim STOROL
ul. Odrodzenia 8
87-410 Kowalewo Pomorskie
  
αPL0405031pIStowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim STOROL
ul. Odrodzenia 8
87-410 Kowalewo Pomorskie
  
αPL0415026pI
Szcześniak Krystyna
BORO
87-640 Czernikowo Steklinek 76  
αPL0405007pI
Szlufik Marek
AGRO-MARK
87-404 Radomin 2c  
αPL0407038pC
TAŃSCY Spółka Jawna
Wytwórnia Pasz
Turzany 40
88-101 Inowrocław
  
αPL0410014pITomasz Gałka
Suchary 25
89-100 Nakło nad Notecią
  
αPL0417023pI
Transport Ciężarowy Działalność Handlowa
Ryszard Pielak
Małe Radowiska 95
87-200 Wąbrzeźno
  
αPL0413015pI
Transport Ciężarowy i Sprzedaż Pasz
Ryszard Małek
Runowo Krajeńskie 53
89-410 Więcbork
  
αPL0409027pI
UNIROL Pasze Nawozy Koncentraty
Sebastian Glanc
ul. Kasztanowa 6
62-540 Kleczew
Punkt Obrotu
ul. Braci Rólskich 1a
88-330 Gębice
  
αPL0406003pI
Usługi Transportowe Sprzedaż Opału
Marian Zakrzewski
ul. Bratkowa 5
86-320 Łasin
Magazyn Plesewo
  
αPL0413035pI
Usługi Transportowe i Handel
Piotr Goś
Gościeradz 45
86-011 Wtelno
Oddział Przepałkowo 4
89-42 Sośno
  
αPL0412011pI
Usługi Weterynaryjne
Spółka Cywilna
Leonard Tamulewicz, Józef Polak, Andrzej Komorowski
87-515 Rogowo 63/1  
αPL0419009pI
Usługi Weterynaryjne
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Witold Mrówczyński
ul. Jasna 2
88-410 Gąsawa
  
αPL0411014pI
Usługi Weterynaryjne
Stefan Szklarski,
Zbigniew Tomczak
Topólka 125
87-875 Topólka
  
αPL0407028pI
Usługi Weterynaryjne
Sprzedaż Pasz
lek. wet. Piotr Pułkownik
Janocin 31
88-121 Chełmce
  
αPL0403022pI
Usługi Weterynaryjne
Ludwik Tylski
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
86-010 Koronowo
  
αPL0407034pI
VETERINARIUS
Spółka Cywilna
Przychodnia Dla Zwierząt
ul. Nadgoplańska 3
88-153 Kruszwica
  
αPL0462011pI
VETOQUINOL BIOWET
Sp. z o.o.
Hurtownia Środków Farmaceutycznych i Materiałów
Medycznych Stosowanych
Wyłącznie u Zwierząt
ul. Waryńskiego 32-36
86-300 Grudziądz
  
αPL0411024pI
VIT-ANIMAL
Krystyna Żbikowska
ul. Wyzwolenia 23
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0403001pB, C
VITFOSS
Spółka z o.o.
ul. Dr. Alberta Schmidta 1
86-031 Osielsko
  
αPL0409009pI
Vitobit Computer
Krzysztof Witkowski
88-342 Wylatowo 70  
αPL0406015pIWETERYNARIA
Rogoźno 92
86-318 Rogóźno
  
αPL0415002pC, I
Wiejska Spółdzielnia Handlowo-Usługowa
Wytwórnia Pasz
87-640 Czernikowo
ul. Słowackiego 1
  
αPL0404011pIWiejska Spółdzielnia Handlowo-ProdukcyjnaStolno 86-212  
αPL0407006pC
WIMA - Obsługa Rolnictwa
Oddział - Wytwórnia Pasz
Sławomir Sałek
ul. Nadgoplańska 5
88-150 Kruszwica
  
αPL0407019pI
WIMA -Obsługa Rolnictwa
Sławomir Sałek
ul. Szkolna 12
88-181 Jaksice
  
αPL0412005pI
WITPASZ
Krystyna Reimann
ul. Nowy Rynek 15/6
87-500 Rypin
  
αPL0410004pA, B, C
Wytwórnia Pasz
Andrzej Morawski
Żurawia 19
89-240 Kcynia
  
αPL0407001pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
Zenon Bąkowski
Krusza Podlotowa 18
88-101 Inowrocław
  
αPL0412002pC
Wytwórnia Superkoncentratów i Pasz
Andrzej Kudła
Rusinowo
87-500 Rypin
  
αPL0413034pI
Zakład Handlowo Usługowy
Kazimierz Czerwiński
89-412 Sośno 5  
αPL0404017pI
Zakład Handlowo Usługowy
AGROMARKET
Andrzej Maćkow
87-153 Siemoń
Punkt Sprzedaży
Bruki Brzozowo
  
αPL0416013pI
Zakład Handlowo Usługowy
VITAMIX
Piotr Chyła
ul. Towarowa 4
89-500 Tuchola
  
αPL0415020pI
Zakład Handlowo Usługowy
Agromarket
Andrzej Maćkow
87-153 Siemoń
Siemoń 89/1
  
αPL0415021pI
Zakład Handlowo Usługowy
Agromarket
Andrzej Maćkow
87-153 Siemoń
Wybcz 12
  
αPL0402027pI
Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy
Robert Przybysz
Zasady Nowe 47
87-335 Świedziebnia
  
αPL0402028pI
Zakład Handlowo-Usługowy
Bożena Dreślińska
ul. Św. Floriana 30
87-320 Górzno
  
αPL0409006pI
Zakład Handlowy
Stanisław Krzewiński
Procyń 34
88-330 Gębice
  
αPL0411037pI
Zakład Pośrednictwa Handlu
Zbigniew Bąk
Nowa Wieś 33
88-230 Piotrków Kujawski
  
αPL0412001pC
Zakład Produkcji Mieszanek Paszowych WOSTAWIT
Wojciech Sobierajski, Wojciech Siatkowski
ul. Bielawki 8
87-500 Rypin
  
αPL0403002pC
Zakład Produkcji Pasz i Zanęt Wędkarskich
RECORD Spółka z o. o.
Kruszyn Krajeński 59
86-005 Białe Błota
  
αPL0410001pB, C
Zakład Produkcji Pasz Mineralnych Vet i Mix
Stanisław Marek
ul. Polna 17
89-115 Mrocza
  
αPL0416017pI
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy DUBLET
Krzysztof Piasek
Bysław 56
89-510 Bysław
  
αPL0402033pI
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tech-Rol
Janusz Serowiński
Nieżywięć 36
87- 326 Nieżywięć
  
αPL0402022pI
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tech-Rol
Janusz Serowiński
Kawki 102
87-326 Nieżywięć
  
αPL0406001pC, I
Zakład Przemysłu Rolnego
Sp. z o.o.
Linowo 82
86-341 Świecie nad Osą
  
αPL0416022pI
Zakład Usług Transportowych Handel Akwizycja Sprzedaż -Pośrednictwo Zwierzętami
Adam Migawa
ul. Kochanowskiego 75
89-400 Sępólno Krajeńskie
Punkt Sprzedaży Pasz w
Wielkiej Klonii
89-520 Gostycyn
  
αPL0413023pI
Zakład Usług Transportowych Handel Akwizycja Sprzedaż Pośrednictwo Zwierzętami
Adam Migawa
ul. Kochanowskiego 75
89-400 Sępólno Krajeńskie
Punkt Obrotu
ul. Kościuszki 15
89-400 Sępólno Krajeńskie
  
αPL0413030pI
Zakład Usług Transportowych Handel Akwizycja Sprzedaż Pośrednictwo Zwierzętami
Adam Migawa
ul. Kochanowskiego 75
89-400 Sępólno Krajeńskie
Punkt Obrotu
ul. Gdańska 17
89-410 Więcbork
  
αPL0413031pI
Zakład Usług Transportowych Handel Akwizycja Sprzedaż Pośrednictwo Zwierzętami
Adam Migawa
ul. Kochanowskiego 75
89-400 Sępólno Krajeńskie
Punkt Obrotu
89-405 Wałdowo 55
  
αPL0412021pI
Zakład Usługowo - Handlowy
Jarosław Głowacki
Trąbin 10
87-517 Brzuze
  
αPL0405025pI
Zakład Usługowo - Handlowy
Sławomir Rumuński
Ciechocin 19
87-408 Ciechocin
  
αPL0415015pI
Zakład Usługowo Handlowy
Janusz Grodzicki
Mazowsze Parcele 33
87-640 Czernikowo
  
αPL0404019pI
Zakład Usługowo Handlowy
Rolnik Irena Modliborska
Żygląd
86-221 Papowo-Biskupie
  
αPL0406016pI
Zakład Usługowo-Handlowy
Anna Olszewska
Huta-Strzelce 34
86-320 Łasin
  
αPL0417007pI
Zakład Usługowo-Handlowy
Kazimierz Chmielewski
Błędowo 15
87-214 Płużnica
  
αPL0411021pI
Zakład Weterynarii
lek. wet. Wojciech Nitecki
ul. Piekarska 5
88-210 Dobre
  
αPL0411031pI
Zakład Zaopatrzenia i Obsługi Rolnictwa
Czesław Sadowski
Czamianinek 2
87-875 Topólka
  
αPL0404007pI
Zakład-Handlowo Usługowy AGROZBYT
Marianna Ziółkowska
Brzozowo
86-200 Chełmno
  
αPL0406005pI
Ziemowit Rębisz
Rolnicze Biuro Handlowe
ul. Fijewo 3
87-220 Radzyń Chełmiński
  
αPL0406006pI
Ziemowit Rębisz
Rolnicze Biuro Handlowe
Gruta 92
86-330 Mełno
  
αPL0405009pI
Zoowetchemrol
Gerard Bielecki
ul. Brodnica 2
87-410 Kowalewo Pomorskie
  
 
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
123456
αPL0664001pC"ANIMEX" - Pasze Sp. z o. o.
ul. Namysłowskiego 3
22-400 Zamość
  
αPL0606001pI"AZOT-CHEM" Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Rolno -Handlowe
Tuligłowy 7
22-300 Krasnystaw
  
αPL0663007pI
"BEDPOL" Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe
Czesław Bednarczyk
ul. Kaczeńcowa 3/9
20-543 Lublin
Miejsce Działalności
Wojcieszyn 23
24-200 Bełżyce
  
αPL0605002pIBielak Jan
Kocudza III 39
23-304 Dzwola
  
αPL0610006pI
Biuro Broker - Rol
Adam Kloc
Wólka Cycowska 1
21-070 Cyców
  
αPL0663008pICENTROFARB Sp.z o.o.
ul.Chemiczna 3
22-100 Chełm
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
ul. Chemiczna 11B
20-329 Lublin
  
αPL0663009pA
"CENTRUM METAL"
Zakład Odczynników w Lublinie
ul. Metalurgiczna 15 E-17D
20-234 Lublin
  
αPL0609005pI
"DEKOPASZ"
Sławomir Dekondy
Jaroszewice 121
24-200 Bełżyce
  
αPL0608023pI
"DOVITA" Spółka Cywilna
Zbigniew Siwiec i S-ka
ul. Leśna 26
21-100 Lubartów
  
αPL0610011pI
Firma Usługowo Handlowa Rokofarm
Robert Koziak
Głębokie 8
21-070 Cyców
  
αPL0610008pI
Firma Usługowo-Handlowa
Rafalscy J.H., J.S.
Zezulin Niższy 33
21-075 Ludwin
  
αPL0608005pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Kamionce
ul. Rynek 3
21-132 Kamionka
  
αPL0608013pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Firleju
ul. Rynek 8
21-136 Firlej
  
αPL0608007pI
HOVET Spółka Jawna
Zbigniew Siwiec Piotr Dardziński
ul. Leśna 26
21-100 Lubartów
  
αPL0664002pI
HOVET Spółka Jawna
Zbigniew Siwiec, Piotr Dardziński
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
  
αPL0617010pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
"VETOQINOL BIOWET" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 41C
21-040 Świdnik
  
αPL0609003pILecznica Dla Zwierząt
ul. Żeromskiego 1
24-200 Bełżyce
  
αPL0610004pI
Lecznica Dla Zwierząt w Milejowie
Walenty Świec
ul. Partyzancka 28
21-020 Milejów
  
αPL0608012pI
Lecznica Weterynaryjna
lek. wet. Adam Sowa
Uścimów Stary 3
21 -109 Uścimów Stary
  
αPL0609007pI"MARPIL" Sp. z o.o.
Snopków 100
21-002 Jastków
  
αPL0601002pC
Mieszalnia Pasz KOJPASZ
Spółka Jawna
Kossowski, Jakubiuk
ul. Przemysłowa 13
21-580 Wisznice
  
αPL0610005pI
Piowet Usługi Weterynaryjne
Piotr Biełuszka
ul. Rynek 4
21-013 Puchaczów
  
αPL0609011pI
Pogotowie Weterynaryjne
lek. wet. Piotr Szalewski
ul. Sienkiewicza 76
23-100 Bychawa
  
αPL0615001pCPrzedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp.z o.o.
Bedlno Radzyńskie 49a
21-300 Radzyń Podlaski
  
αPL0605001pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe "RAFAN"
Kolonia Potok Stany II 61
23-313 Potok Wielki
  
αPL0608001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
"AGROMIESZ"
Spółka Cywilna
EXPORT-IMPORT
Jerzy Goliszek, Jan Zdzienicki
ul. Przemysłowa 20
21 - 100 Lubartów
  
αPL0601001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "WOLA-PASZE"
Sp.z o.o.
ul. Handlowa 7
21-500 Biała Podlaska
  
αPL0601004pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Export-Import
"INTERPASZ" Antoni Mościcki
Wysokie 45
21-560 Międzyrzec Podlaski
  
αPL0663004pI
Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe "STANDARD"
Sp. z o.o
ul. K. Olszewskiego 10
20-481 Lublin
  
αPL0609001pC
Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowe "GEMAR"
Grażyna Gęca, Danuta Mełgieś, Tadeusz Radomski Spółka Jawna
ul. Spółdzielcza 1
24-220 Niedrzwica Duża
  
αPL0663002pB, CPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKITA" Teresa Mikita
ul. Tęczowa 159
20-517 Lublin
  
αPL0609004pI
Przychodnia Dla Zwierząt
Spółka Lek - Wet
Strzeszkowice Duże 115
24-220 Niedrzwica Duża
  
αPL0609008pI
"Przychodnia Dla Zwierząt Dużych i Małych"
lek. wet. Adam Kania
Garbów I nr 52
21-080 Garbów
  
αPL0663003pI
"ROLFARM" Sp.z o.o.
Piotr Wdowiak
ul. Nizinna 1
20-515 Lublin
  
αPL0601003pC
"SANOWET"
Spółka Cywilna
Kazimierz Wiśnicki, Grażyna Skupińska
ul. Brzeska 46
21-560 Międzyrzec Podlaski
Miejsce Działalności:
21-570 Łózki
  
αPL0663001pB
"SANVET"
dr n. wet. Janusz Piórkowski
ul. Jana Sawy 8
20-632 Lublin
Miejsce Działalności: Lublin
ul. Mełgiewska 55
  
αPL0608003pI
Sklep - Artykuły Do Produkcji Rolnej
Roman Korzeniowski
Marcinów 44a
21 -143 Abramów
  
αPL0610007pI
Sklep Spożywczo -Przemysłowy
Kazimierz Kloc
Świerszczów 9
21-070 Cyców
  
αPL0605006pI
Sklep Środków Ochrony Roślin
Kowalik Krzysztof
Branew 11
23-304 Dzwola
  
αPL0617011pI
Sprzedaż Pasz, Premiksów
Wiesława Pochwatka
Bystrzejowice II nr 29
21-050 Piaski
  
αPL0610003pI
Sprzedaż Hurtowo - Detaliczna Nasion Zbóż, Pasz
Jadwiga Więcławska
ul. Lubelska 6
21-070 Cyców
  
αPL0609010pI
Usługi Weterynaryjne
dr n. wet. Krzysztof Tomczuk
Tomaszowice 50B
21-008 Tomaszowice
  
αPL0609002pC
Wytwórnia Koncentratów
i Mieszanek Paszowych "AGROPOL" Wawryszuk A.M.P.T, Wilczek A.B.
Spółka Jawna
Motycz
21-030 Motycz
gmina Konopnica
  
 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
123456
αPL0806001pCAGRO-MEYER Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
  
αPL0861002pB, C"BIOFAKTOR" Sp. z o.o.
ul. Czysta 4
96-100 Skierniewice
Zakład Produkcji Leków Gorzów Wielkopolski
ul. Podmiejska 15c
66-400 Gorzów Wielkopolski
  
αPL0861004pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych "GO-VET"
Spółka Cywilna
Bartłomiej Tombak, Dariusz Komarnicki
Al. 11-go Listopada 91/1
66-400 Gorzów Wielkopolski
  
αPL0808002pI
"ROLVET"
Napierała Józef i Barbara
Spółka Jawna
64-310 Lwówek
ul Nowotomyska 33 Hurtownia Farmaceutyczna Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Świebodzin
ul. Poznańska 16
66-200 Świebodzin
  
αPL0803001pEPacan Jerzy, Dominik, Maciej
Nowa Niedrzwica
66-340 Przytoczna
  
αPL0805001pCPROVIMI - ROLIMPEX S.A.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Bieganowie
Bieganów 2
69-108 Cybinka
  
αPL0812001pC
Przedsiębiorstwo "PROPASZ"
Sp.z o.o.
ul. Towarowa 4
67-400 Wschowa
  
αPL0862003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Multi - Vet" w Śremie
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
Filia w Zielonej Górze
ul. Wiśniowa 48b
65 - 540 Zielona Góra
  
αPL0801001pB, C
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "JOWENA"
Andrzej Nowak i Spółka
66-446 Deszczno 76  
αPL0808001pC
Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe "SKIOLDPASZ"
Sp.z o.o.
Wytwórnia Pasz w Radoszynie
Radoszyn
66-213 Skąpe
  
αPL0861003pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LUB-VET" Trzeszczkowski
Spółka Jawna
ul. Słowiańska 55
66-400 Gorzów Wielkopolski
  
αPL0803002pEStelmaszyk Marek, Ewa i Piotr
Nowe Gorzycko
66-330 Pszczew
  
αPL0862004pI
VET-FARM
Weterynaryjna Farmacja
Sylwia Mejnartowicz
ul. Miodowa 1
65 - 602 Zielona Góra
  
αPL0861001pA, B, C
Vetoquinol Biowet
Sp.z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14
66-400 Gorzów Wielkopolski
  
αPL0804001pC
Wytwórnia Pasz "SOLPASZ"
Sp.z o.o.
ul. Wrocławska 30
67-100 Nowa Sól
  
 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
123456
αPL1014011pIAGDAR-Dariusz Owczarek
Wola Brzeźniowska
98-275 Brzeźnio
  
αPL1016002pI
Agencja Doradczo-Handlowa
"EKOPLON"
Spółka Jawna
Grażyna i Karol Staroń
ul. Mazowiecka 50
97-216 Czerniewice
  
αPL1015008pI
AGRO GAJ
Tomasz Gajdziński
Suliszew 34
96-115 Nowy Kawęczyn
  
αPL1002001pA,I
Agro Skład Celny
Cezary Humański, Cezary Janiszewski Spółka Jawna
ul. Spółdzielcza 3
99-300 Kutno
  
αPL1010018pCAGRO-Bogdan Kocięba
ul. Główna 160
97-318 Czarnocin
  
αPL1008010pI
AGROENZYM
Celina Chojnowska
ul. Główna 1a
95-081 Dłutów
  
αPL1015007pI
AGROL
Adam Chojnicki
Kolonia Bolimowska Wieś 45B
99-417 Bolimów
  
αPL1019005pI
AGROMADEX
Sklep - Środki Do Produkcji Rolnej
Marek Mosiniak
ul. Klonowa 20
98-220 Zduńska Wola
  
αPL1002020pI
AGRO-MAX
Handel-Usługi - Produkcja Mirosław Jagieła
Dąbkowice 20
99-307 Strzelce
  
αPL1012128pI
Agromix
Bogusław Szóstek
ul. Słoneczna 14
Blok Dobryszyce
97-505 Dobryszyce
  
αPL1010003pI
AGRO-PLON
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
ul. Piotrkowska 21
97-310 Moszczenica
  
αPL1007013pI
Animals Spółka Cywilna Lecznica Dla Zwierząt
Robert Synowiec, Jan Mielcarz
Pl. Kościuszki 7
26-300 Opoczno
  
αPL1008002pI
Artykuły Do Produkcji Rolnej
Edward Błoch
Bychlew 25
95-200 Pabianice
  
αPL1012076pI
Artykuły Paszowe
Henryk Nowak
Ochotnik 93
97-515 Masłowice
  
αPL1014005pI
Artykuły Rolne
Teresa Olbińska
ul. Opłotki 5
98-270 Złoczew
  
αPL1005025pI
Artykuły Rolno-Przemysłowe
"Magdan" Teresa Salamon
ul. Tkaczew 8
99-400 Łowicz
  
αPL1012067pI,EArwar Mateusz
Korytno 56
97-515 Masłowice
  
αPL1012126pC
"Batmek" Bożena Kowalska
Usługi Weterynaryjne Produkcja Karmy Dla Zwierząt
Radziechowice II Nr 16
97-570 Ładzice
  
αPL1012039pIBalcerowicz Joanna
ul. Bema 23
97-500 Radomsko
  
αPL1012044pIBanaszkiewicz Dariusz
ul. Przemysłowa 42
97-500 Radomsko
  
αPL1002006pB,C
BASF Polska Sp.z o.o.
Wytwórnia Premiksów
ul. Sklęczkowska 16
99-300 Kutno
  
αPL1012015pIBasińska Ewa
Annopol 14
97-512 Kodrąb
  
αPL1012014pIBędkowski Adam
ul. Żarnowska 11
97-570 Przedbórz
  
αPL1007003pIBiałecki Mirosław
Trojanowice 47
26-330 Żarnów
  
αPL1012098pIBiałkowska Małgorzata
Kletnia 9
97-545 Gomunice
  
αPL1012020pIBinczak Henryk
ul. Radomszczańska 116
97-565 Lgota Wielka
  
αPL1012002pIBIO-AGRO Sp.z o.o.
ul. 40-lecia PRL 7
Blok Dobryszyce
97-505 Dobryszyce
  
αPL1063011pA,IBIOFAKTOR Sp.z.o.o
ul. Czysta 4
96-100 Skierniewice
  
αPL1012068pIBobras Dariusz
Nosalewice 16
97-570 Przedbórz
  
αPL1012058pIBogacz Roman
Amelin 43
97-500 Radomsko
  
αPL1011007pIBurski Józef Handel Artykułami Do Produkcji Rolno-Hodowlanej
ul. Szkolna 17
99-200 Poddębice
  
αPL1012123pIBus Adam
Mała Wieś 26
97-532 Żytno
  
αPL1017013pI
Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa A. i M. Spółka Jawna
Maciej Jerzy i Adam Spodymek
ul. Targowa 12
98-346 Skomlin
  
αPL1012071pICieciura Jerzy
Bartodzieje Przerębskie 18
97-515 Masłowice
  
αPL1012121pICisowska Joanna
Sudzinek 27
97-532 Żytno
  
αPL1012116pICzuprynowski Wiesław
Niedośpielin 80
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1006003pI
"Danpol"
Krawętek Janusz
ul. Ludowa 37
Mąkoszyn
97-315 Tuszyn
  
αPL1006002pIDerach Elżbieta
Wola Rakowa 113
95-006 Brójce
  
αPL1012108pIDering Zdzisław
ul. Norwida 19
97-540 Gidle
  
αPL1012035pIDłubakowska Zofia
ul Kopernika 2
Strzałków
97-500 Radomsko
  
αPL1012127pEDobrakowski Mirosław
Dziepółć 105
97-500 Radomsko
  
αPL1062001pB,CDOLFOS Spółka Jawna
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski
  
αPL1017028pIDuchna Danuta
ul. Młodzieżowa 5
98-300 Wieluń
  
αPL1010009pI
Działalność Handlowa Pasze, Koncentraty, Premiksy
Remigiusz Próba
ul. Częstochowska 52
Niechcice
97-340 Rozprza
  
αPL1011022pEDzierbicki Dariusz
Sikory 2
99-232 Zadzim
  
αPL1012003pC
Fandrób - Pasze Spółka Cywilna
Michał Dudek, Łukasz Dudek
Huta Drewniana 43
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1008011pI
Farma Wet Spółka Jawna
Tomasz Skalski, Andrzej Witos
ul. 19 Stycznia 37
95-050 Konstantynów Łódzki
  
αPL1021004pB,IFarmer Lesław Proga
ul. Słowackiego 12
96-140 Brzeziny
  
αPL1006001pE
Ferma Prawda
Andrzej Kurasik
Prawda 60A
95-030 Rzgów
  
αPL1008005pIFirma "Karina"- Janusz Bolonek
Lesieniec 11
95-081 Dłutów
  
αPL1016005pIFirma "AGRO-Bogdan Kocięba"
ul. Łódzka 1
97-221 Rokiciny
  
αPL1018010pI
Firma "SOYAPOL"
Stanisław Pawlak
ul. Konopnickiej 46
98-405 Galewice
  
αPL1012036pI
Firma Anset
Andrzej Chudek
ul. Brzeźnicka 270
97-500 Radomsko
  
αPL1015001pI
Firma Doradczo - Usługowa
Michał Kowalczyk
Słupia 116
96-128 Słupia
  
αPL1011013pI
Firma Handlowa "EKAT"
Anna Janiak
ul. Tęczowa 9
99-210 Uniejów
  
αPL1011011pI
Firma Handlowa "ROLWET"
Spółka Cywilna
Ewa Dębowska
Brudnów 5
99-205 Dalików
  
αPL1011025pI
Firma Handlowa "ROLMEX"
Sebastian Romanowski
Wola Flaszczyna 18
99-232 Zadzim
  
αPL1014016pI
Firma Handlowo "AWAR"
Cwynar Alicja
Wrząca 82
98-235 Błaszki
  
αPL1010007pI
Firma Handlowo - Usługowa "EMI"
Spółka Cywilna
Marianna i Krzysztof Pastusik
Grabica 61
97-306 Grabica
  
αPL1017027pI
Firma Handlowo Usługowa
"LODZIK"
Leokadia Mielczarek
Mokrsko 36
98-354 Mokrsko
  
αPL1012070pIFirma Handlowo Usługowa ROLMAX
Strzelce Małe 15
97-515 Masłowice
  
αPL1012072pI
Firma Handlowo Usługowa
WIERZBA
Łączkowice 3
97-515 Masłowice
  
αPL1010016pI
Firma Handlowo-Usługowa
"WIT-PASZ"
Witold Barański
Kamocin 29
97-306 Grabica
  
αPL1017029pI
Firma Handlowo-Usługowa
Lenik Paweł
Grębień 110
98-335 Pątnów
  
αPL1004003pI
Firma Handlowo-Usługowa
"MAGBERT"
Urszula Kuleczka-Wojciechowska
Błonie 7
99-100 Łęczyca
  
αPL1003002pI
Firma Handlowo - Usługowa
"OVER"
Stare Kobuzy 63A
98 -100 Sędziejowice
  
αPL1017007pI
Firma Handlowo-Usługowa
"AGROSA"
Stefan Stępień
Czarnożyły 72B
98-310 Czarnożyły
  
αPL1007021pI
Firma Handlowo-Usługowa
"JUREK"
Marianna Jurek
Dzielna 104B
26-300 Opoczno
  
αPL1019006pI
Firma Handlowo-Usługowa
Maciej Woźniak
ul. Osiny 43
98-240 Szadek
  
αPL1009002pI
Firma Handlowo-Usługowa
Sylwester Olczyk
Wola Wiewiecka 134
98-337 Strzelce Wielkie
  
αPL1017011pI
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "IREX" HURT-DETAL
Ireneusz Fraszek
ul. Wincentego Witosa 1
98-346 Skomlin
  
αPL1017012pI
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "IREX" HURT-DETAL"
Ireneusz Fraszek
ul. Zielona 29
98-300 Wieluń
  
αPL1014002pC
Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Doradcza "LUX-PASZ"
Jerzy Spychała
ul. Pułaskiego 5
89-235 Błaszki
  
αPL1012057pI
Firma Usługowo Handlowa
Anna Tymińska
Kol. Kietlin 96
97-500 Radomsko
  
αPL1003003pI
Firma Usługowo-Handlowo-Doradcza "MINI -MAX"
lek. wet. Wiesław Osiecki
ul. Adama Mickiewicza 23
98-170 Widawa
  
αPL1012009pIGaik Elżbieta
Biestrzyków Wielki 11
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1002004pI
GAMBIT HUMAŃSKI,
JANISZEWSKI Spółka Jawna
ul. Spółdzielcza 3
99-300 Kutno
  
αPL1012033pIGawron Henryk
ul. Cmentarna 17a
97-540 Gidle
  
αPL1012069pIGawron Marian
Góry Mokre 112
97-570 Przedbórz
  
αPL1012061pIGąciarek Jolanta
Kolonia Kietlin 55
97-500 Radomsko
  
αPL1017020pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Baza w Wielgiem
Wielgie
98-311 Ostrówek
  
αPL1008007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" - Magazyn Zbożowo- Paszowy
ul. Torowa 25
95-200 Pabianice
  
αPL1019001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Szadek -Mieszalnia Pasz
ul. Sieradzka 18
98-240 Szadek
  
αPL1015003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Głuchowie
ul. Aleja Kolonowa 12
96-130 Głuchów
  
αPL1009003pIGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
ul. Strażacka 16
98-338 Sulmierzyce
  
αPL1009004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Piwna 2
98-337 Strzelce Wielkie
  
αPL1017019pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Ostrówek 113
98-311 Ostrówek
  
αPL1020006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Prosta 1
95-035 Ozorków
  
αPL1021008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Piotrkowska 15
95-047 Jeżów
  
αPL1007004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Inowłodzu
ul. Tuwima 14
97-215 Inowłódz
Sklep nr 19
26-315 Poświętne
  
αPL1012026pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Gomunice
ul. Dworcowa 2
97-545 Gomunice
  
αPL1012081pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kodrąb z siedzibą w Zakrzewie
Punkt Sprzedaży:
Chełmo 5
97-515 Masłowice
  
αPL1012082pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kodrąb z siedzibą w Zakrzewie
Punkt Sprzedaży:
Granice 19
97-515 Masłowice
  
αPL1012083pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kodrąb z siedzibą w Zakrzewie
Punkt Sprzedaży:
Przerąb 5
97-515 Masłowice
  
αPL1012084pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kodrąb z siedzibą w Zakrzewie
Punkt Sprzedaży:
Kraszewice 111
97-515 Masłowice
  
αPL1012093pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kodrąb z siedzibą w Zakrzewie
Wola Malowana 11
97-512 Kodrąb
  
αPL1012094pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Kodrąb z siedzibą w Zakrzewie
Lipowczyce 15
97-512 Kodrąb
  
αPL1012105pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Ładzicach
ul. Wyzwolenia 34
97-560 Ładzice
  
αPL1012062pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Zakrzewie
Kietlin 11
97-500 Radomsko
  
αPL1012004pE
Gospodarstwo Rolne
Paweł Święcicki
ul. Królewska 47
Tuszynek Majoracki
95-080 Tuszyn
Ferma Piaszczyce nr 15
97-545 Gomunice
  
αPL1008008pE
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Urszula i Henryk Rzepkowscy
Mieszalnia Pasz
ul. Karniszewicka 175
95-200 Pabianice
  
αPL1002021pIGrabarczyk Jan, Grabarczyk Krzysztof SERWIS-PASZ Spółka Jawna
Kozia Góra 17
99-307 Strzelce
  
αPL1012078pIGrabowski Bogdan
Kraszewice 72
97-515 Masłowice
  
αPL1014003pC
"GRANUM" Animal Nutrition
Mirosława Jasińska
Lubanów 18A
98-235 Błaszki
  
αPL1012095pIGryber Grzegorz
Dmenin 69
97-512 Kodrąb
  
αPL1012118pIGrzędziel Anna
Rędziny 28
97-532 Żytno
  
αPL1019004pI
Handel Artykułami Nasiennymi i Przemysłowymi
Teresa Kamińska
ul. Plac Strażacki 3
98-161 Zapolice
  
αPL1014008pI
Handel Artykułami Spożywczo -Przemysłowymi i Rolnymi
Anna Mikołajczyk
Owieczki 34
98-273 Klonowa
  
αPL1007017pI
Handel Obwoźny Artykułami Przemysłowymi
Wojciech Ajdamiak
Kamień 26
26-332 Sławno
  
αPL1007006pI
Handel Obwoźny
Sprzedaż Pasz i Otrąb
Tadeusz Kowalski
Brzustowiec 166A
26-340 Drzewica
  
αPL1014004pI
Handel Obwoźny
Środkami Do Produkcji Rolnej Hurt - Detal"
Bożena Aleksandrowicz
Wola Brzeźniowska 13
98-275 Brzeźnio
  
αPL1014019pIHandel Stacjonarny i Obwoźny, Paszami, Koncentratami Paszowymi Oraz Artykułami Do Produkcji Rolnej - Chojecki Jarosław
ul. Kaliska 9
98-215 Goszczanów
  
αPL1017017pI
Handel Stały i Obwoźny Artykułami Przemysłowymi
Beata Bandera
Borowiec 28
98-300 Wieluń
  
αPL1012117pIHasik Witold
Trzebce 61
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1010019pEHodowla Drobiu Rzeźnego
Mzurki 11
97-371 Wola Krzysztoporska
  
αPL1017030pI
Hurt Detal Artykułami Spożywczo - Przemysłowymi
Marek Matyja
Skrzynno 77
98-311 Ostrówek
  
αPL1062003pI
Hurtownia Dodatków Paszowych "AGROWIT"
Wieczorek i Wspólnicy
Spółka Jawna
Pomorzany 38
99-340 Krośniewice
Punkt Sprzedaży:
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski
  
αPL1002002pI
Hurtownia Dodatków Paszowych "AGROWIT" Wieczorek i Wspólnicy
Spółka Jawna
Pomarzany 38
99-340 Krośniewice
  
αPL1004002pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
"WETERPOL" Sp. z o.o.
Gawrony 98
99-100 Łęczyca
  
αPL1062005pIHurtownia Leków Weterynaryjnych Skrzek i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Rzemieślnicza 26
97-300 Piotrków Trybunalski
  
αPL1005096pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
WETPOL
ul. Jana Pawła II 103
99-400 Łowicz
  
αPL1002019pAINTER YEASTS Sp. z o. o.
ul. Łęczycka 38
99-340 Krośniewice
  
αPL1016003pI
IWOPASZ
Iwona Kraś
ul. Reymonta 5
97-319 Będków
  
αPL1012101pIJakubek Mariusz
Karkoszki 22
97-545 Gomunice
  
αPL1012037pIJanek Małgorzata
ul. Jagiellońska 28/29
97-500 Radomsko
  
αPL1021005pI
Jatczak Marek
"Agro-Mark"
ul. Słowackiego 14
96-140 Brzeziny
  
αPL1012049pI,EJędryszek Zbigniew
ul. Krańcowa 97
97-500 Radomsko
  
αPL1012019pIJędrzejczyk Janusz
ul. Ogrodowa 8
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1012114pIJędrzejczyk Janusz
Niedośpielin 24
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1012025pIKacperczyk Witold
ul. Krasickiego 44
97-545 Gomunice
  
αPL1011015pIKacprzak Grzegorz
Dąbrówka 13
99-232 Zadzim
  
αPL1011017pIKaczmarek Antoni i Teresa
Ostrowsko 84
99-210 Uniejów
  
αPL1012103pI,EKaczmarek Zdzisław
Wiewiórów 1
97-505 Dobryszyce
  
αPL1012115pIKantonowski Henryk
Krzętów 55
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1012088pIKapica Joanna
Rzejowice 19
97-512 Gm. Kodrąb
  
αPL1012052pIKaszuwara Kazimierz
ul. Jeżynowa 94
97-500 Radomsko
  
αPL1011016pIKiełbik Karol
Krzepocinek 7
99-220 Wartkowice
  
αPL1012053pIKlamka Tadeusz
ul. Jeżynowa 27
97-500 Radomsko
  
αPL1012113pIKoch Dariusz
ul. Reymonta 4
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1012077pIKołodziejczyk Włodzimierz
Masłowice 66
97-515 Masłowice
  
αPL1004001pB,CKOUDIJS PASZE Sp.z o.o.
ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
  
αPL1012021pIKowalczyk Marian
Woźniki 57
97-565 Lgota Wielka
  
αPL1012124pIKowalski Artur
ul. Kościuszki 12
Borzykowa
97-532 Żytno
  
αPL1012119pIKowalski Jerzy
ul. Konopnickiej 84
97-532 Żytno
  
αPL1012125pI,EKrakowiak Agnieszka
Huta Drewniana 17
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1012042pIKrakowska Stanisława
ul. Spacerowa 46
97-500 Radomsko
  
αPL1012091pI,EKrawczyk Radosław
Wola Malowana 11
97-512 Kodrąb
  
αPL1012031pIKucharski Ryszard
Zagórze 15
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1012011pIKułak Waldemar
ul. Słowackiego 101
97-360 Kamieńsk
  
αPL1011003pIKuźniak Sławomir Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SEMIKA"
ul. Baczyńskiego 14
99-200 Poddębice
  
αPL1014010pI
Kwiaciarstwo, Handel Stacjonarny i Obwoźny Kwiatami, Artykułami Spożywczo - Przemysłowymi Pochodzenia Krajowego i Zagranicznego Oraz Nasionami i Środkami Do Produkcji Rolnej
Halina Dzikowska
Goszczanów
ul. Kaliska 24
98-215 Goszczanów
  
αPL1019007pILecznica Dla Zwierząt
Czechy 266a
98-220 Zduńska Wola
  
αPL1010015pI
Lecznica Dla Zwierząt
Krzysztof Pająk
Grabica 97
97-306 Grabica
  
αPL1015005pI
Lecznica Dla Zwierząt
Jan Chodecki
Kowiesy 76
96-111 Kowiesy
  
αPL1014012pI
Lecznica Dla Zwierząt w Warcie
Mieczysław Maj i Aleksander Oganiaczyk
ul. Cielecka 39
98-290 Warta
  
αPL1011009pILefik Marcin
Rzechta Drużbińska 46
99-232 Zadzim
  
αPL1012111pILesiakowska Barbara
Łowicz 20
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1011012pILubiński Piotr
Brudnów II
99-205 Dalików
  
αPL1012063pIŁęgowik Mirosław
ul. Sikorskiego 9
Gorzędów
97-360 Kamieńsk
  
αPL1015099pIŁukawski Jan
Nowe Kęszyce 20
99-417 Bolimów
  
αPL1012080pIŁuszczyńska Anna
Jaskółki 92
97-515 Masłowice
  
αPL1012079pI,EŁuszczyński Henryk
Jaskółki 92
97-515 Masłowice
  
αPL1011018pI
MAGROL
Tomasz i Maciej Magdziak
Kazimierzew 14
99-232 Zadzim
  
αPL1012107pI,EMajak Jan
Jedlno II nr 22
97-560 Ładzice
  
αPL1012046pIMajewska Barbara
ul. Popiełuszki 27
97-500 Radomsko
  
αPL1062002pIMAKA Usługi Handel Produkcja Marzenna Kafarska
ul. Mazowiecka 42
97-300 Piotrków Trybunalski
  
αPL1012109pI,EMałolepszy Kazimierz
Huta Drewniana 5
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1021007pI
Matysiak Bogdan
"MAT-PASZ"
ul. Brzezińska 62
95-047 Jeżów
  
αPL1009008pIMielczarek Kazimierz
Stróża 3
98-332 Rząśnia
  
αPL1002007pC
Mieszalnia Pasz
Gabriela Jankowska
ul. Sikorskiego 2
99-340 Krośniewice
  
αPL1017006pINiciejewski Piotr
Łagiewniki 74
98-310 Czarnożyły
  
αPL1012018pINowak Marcin
Strzelce Małe 32
97-515 Masłowice
  
αPL1012007pINowak Marek
Silnica 41
97-532 Żytno
  
αPL1012008pINowak Zbigniew
ul. Polna 19
97-525 Wielgomłyny
  
αPL1007018pIOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
ul. Jagiellońska 4
97-500 Radomsko
Punkt Sprzedaży Pasz
Gawrony 5
26-332 Sławno
  
αPL1007019pIOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
ul. Jagiellońska 4
97-500 Radomsko
Punkt Sprzedaży Pasz
Bielowice 22
26-300 Opoczno
  
αPL1012006pA,IOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
ul. Jagiellońska 9
97-500 Radomsko
  
αPL1012041pIOlczyk Grażyna
ul. Kościówa 7
97-500 Radomsko
  
αPL1012056pIOlczyk Grzegorz
ul. Sanicka 209
97-500 Radomsko
  
αPL1012092pI,EOlczyk Marian
Dmenin 132
97-512 Kodrąb
  
αPL1012066pIOlczyk Paweł
ul. Słowackiego 79
97-360 Kamieńsk
  
αPL1012065pIOlejnik Jerzy
ul. Sikorskiego 1/a
Gorzędów
97-360 Kamieńsk
  
αPL1011023pEOlejnik Leszek
Biernacice 9
99-220 Wartkowice
  
αPL1012064pIOlejnik Stella
ul. Sikorskiego 9
Gorzędów
97-360 Kamieńsk
  
αPL1012106pI,EPająk Andrzej
Jedlno II nr 9
97-560 Ładzice
  
αPL1020013pI
Paszerado
Włodzimierz Ochota
Wielka Wieś 34
95-045 Parzęczew
  
αPL1011008pIPatora Tomasz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "AGRO"
Busina Kolonia 7
99-200 Poddębice
  
αPL1001016pEPawlicki Marek - Gospodarstwo Rolno - Hodowlane
Wygoda 12
97-400 Bełchatów
  
αPL1011014pIPełczyńska Aleksandra
Dzierzążna 19
99-200 Poddębice
  
αPL1012047pIPiechorowski Henryk
ul. Krańcowa 139
97-500 Radomsko
  
αPL1012024pI,EPikiel Krzysztof
Teodorów Duży 25
97-512 Kodrąb
  
αPL1012055pEPiwowarczyk Andrzej
ul. Stodolna 9
97-500 Radomsko
  
αPL1061003pI
Plano - Pasz
Grażyna Wyszomierska
ul. Zjazdowa 2
91-610 Łódź
  
αPL1017005pIPodyma Anna
ul. Szkolna 28
98-324 Wierzchlas
  
αPL1008009pI
POL - PASZ Sprzedaż Artykułów Rolnych Do Produkcji Rolnej -
Henryka Piotrowska
ul. Rypułtowicka 116
95-200 Pabianice
  
αPL1003008pI
POLWET - CENTROWET
Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 2
98-100 Łask
  
αPL1061004pIPolwet-Centrowet
ul. Spiska 1
91-610 Łódź
  
αPL1017001pC
Produkcja Handel "PASZWIN"
Zbigniew Szkudlarek
Śmiecheń 8
98-350 Biała
  
αPL1002005pCPROVIMI - ROLIMPEX S.A.
Aleje Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Dobrzelinie
ul. Władysława Jagiełły 98
99-319 Dobrzelin
  
αPL1012001pA,C,IPROVIMI - ROLIMPEX S.A. Wytwórnia Pasz w Bloku Dobryszyce
ul. Dobryszycka 22
Blok Dobryszyce
97-505 Dobryszyce
  
αPL1013001pC,IPROVIMI-ROLIMPEX S.A.
Al. Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Babsku
ul. Polna 3
Babsk
96-200 Rawa Mazowiecka
  
αPL1002008pIPROVIT Sp.z o.o.
ul. Grunwaldzka 3
99-300 Kutno
  
αPL1010010pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"AGROL" Gabriela Adaszek
Longinówka 67
97-340 Rozprza
  
αPL1017021pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"ROLSKŁAD" Jerzy Skrzypecki
Biała Rządowa 48
98-350 Biała
  
αPL1018016pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"BIAŁEK"
Zofia Maria Białek
Kolonia Dzietrzkowice
ul. Wojska Polskiego 7
98-432 Łubnice
  
αPL1018001pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"SOMAR"
Mieczysław Sobała
ul. Kościuszki 33
98-433 Dzietrzkowice
  
αPL1012075pI
Przedsiębiorstwo Handlowe AGRO-MAX Hurt-Detal
Marcin Nowak
Strzelce Małe 32
97-515 Masłowice
  
αPL1017008pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Krystyna Marciniak
Raducki Folwark 23
98-320 Osjaków
  
αPL1018007pIPrzedsiębiorstwo Handlowe, Artykuły Do Produkcji Rolnej "HEEA" Helena Jaśko
Radostów 49
98-412 Radostów
  
αPL1005029pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Drew - Pasz"
Józef Drewnicki
Punkt Sprzedaży:
ul. Katarzynów 49
99-400 Łowicz
  
αPL1007002pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROLBUD"
Andrzej Gozdek
ul. Piotrkowska 134
26-300 Opoczno
  
αPL1007014pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Feniks"
Krystyna Sędkowska
Alfonsów 2
26-333 Paradyż
  
αPL1063012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SIBES"
Sławomir Sawicki
ul. Batorego 22
96-100 Skierniewice
  
αPL1020003pIPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "DREW-PASZ"
ul. Miła 9
95-015 Głowno
  
αPL1010006pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Zbigniew Woch
Grabica 16
97-306 Grabica
  
αPL1017015pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Zdzisław Białas
ul. Spokojna 111
98-324 Wierzchlas
  
αPL1010012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NOWEX"
Sławomir Nowicki
ul. Wschodnia 2
Srock
97-310 Moszczenica
  
αPL1010017pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PASZEX"
Agnieszka Mirowska - Filia
Lutosławice Rządowe 40
97-306 Grabica
  
αPL1017010pIPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROL-LAND" Roman Peliński
ul. Spacerowa 12
98-320 Osjaków
  
αPL1003004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROLMUŚ"
Bogdan Muś
Punkt Sprzedaży:
Brzyków 23
98-170 Widawa
  
αPL1017026pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
Arkadiusz Dzięcioł
Komorniki 74
98-345 Mokrsko
  
αPL1062006pIPrzedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA"
ul. Sklęczkowska 42
99-100 Kutno
Punkt Sprzedaży:
ul. Wierzejska 94
97-300 Piotrków Trybunalski
  
αPL1003010pIPrzedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA" Kutno
Punkt Sprzedaży Hurtowej i Detalicznej Nr 25
Orchów 147/178
98-100 Łask
  
αPL1005041pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "Wega" Marta Górecka, Cezary Kotlarski
Kocierzew 25
99-414 Kocierzew
  
αPL1011010pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ANAS" Łódź
ul. Targowa 12
99-200 Poddębice
  
αPL1008004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WERTPOL"
Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 6
95-050 Konstantynów Łódzki
  
αPL1010008pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WIKROL"
Krystian Moczkowski
Bleszyn 6
97-306 Grabica
  
αPL1017022pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AGROBUD"
Czesław Jerzy Pawlicki
Pątnów 321
98-335 Pątnów
  
αPL1017023pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AGROBUD"
Czesław Jerzy Pawlicki
Mierzyce 202A
98-324 Wierzchlas
  
αPL1017002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe
"DOMIMPEX"
Sławomir Pychyński
ul. Joanny Żubr 7
98-300 Wieluń
  
αPL1003006pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WIGOR"
Krzysztof Witusik
Wygwizdów 6
98-113 Buczek
  
αPL1017003pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe "GABIKO"
Romuald Godliński
ul. Bohaterów Września 100
98-313 Konopnica
  
αPL1009001pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROL-BUD"
Spółka Jawna
P. Gładysz, M. Bednarski A. Bednarski
ul. Kościuszki 4
98-331 Nowa Brzeźnica
  
αPL1009005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROLMAG"
Jan Szatan
Biała 90
98-332 Rząśnia
  
αPL1017009pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ROLAX"
Zbigniew Kałużny
Krzyworzeka 219A
98-345 Mokrsko
  
αPL1020004pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Europasz"
Jarosław Piaskowski
ul. Kolejowa 30
95-010 Stryków
  
αPL1007009pI
Punkt Sprzedaży "Agrokomax"
Kowalski Grzegorz
Olimpiów 30
26-341 Mniszków
  
αPL1010001pI
Punkt Sprzedaży Pasz, Koncentratów, Nawozów
Halina Jagodzińska
Lutosławice Szlacheckie 11
97-306 Grabica
  
αPL1018003pI
Punkt Sprzedaży Środków Do Produkcji Rolnej
Aleksandra Dominikowska
Piaski 37
98-360 Lututów
  
αPL1011006pIPusty Krzysztof Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Pudłówek 13
99-200 Poddębice
  
αPL1062004pI
RAWEX Produkcja - Handel -Usługi
Renata Rawicka
ul. Gliniana 6
97-300 Piotrków Trybunalski
  
αPL1021002pIRobaszewska Anna
Dmosin Drugi 76
96-140 Brzeziny
  
αPL1010005pI
ROL - HANDEL
Benedykt Jaros
Zwierzyniec 5a
97-320 Wolbórz
  
αPL1010004pI
ROLMAX Spółka Cywilna
Iwona i Andrzej Dąbrowscy
Świątniki 4
97-320 Wolbórz
  
αPL1009006pIRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach
ul. Szkolna 6
98-338 Sulmierzyce
  
αPL1019003pI
Rolnicze Centrum Handlowe
"WILK" Tadeusz Wilk
ul. Główna 30
98-161 Zapolice
  
αPL1010014pIRolniczy Punkt Handlowo-Usługowy "WIGOR"
Łochyńsko 86
97-340 Rozprza
  
αPL1012090pIRyszka Tadeusz
ul. Spółdzielcza 9
97-512 Kodrąb
  
αPL1012097pI,ESarna Zbigniew
Korytno 94
97-515 Masłowice
  
αPL1012087pI,ESiewior Jerzy
Dmenin 121
97-512 Kodrąb
  
αPL1012110pISikora Małgorzata
ul. Reymonta 70
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1012022pISiwczyk Józef
Wiewiórów 144
97-565 Lgota Wielka
  
αPL1014009pI
Sklep Ogólno - Przemysłowy
Marian Zajączkowski
ul. Złoczewska 1
98-273 Klonowa
  
αPL1014014pI
Sklep Rolno- Przemysłowy
Józef Płuciennik
ul. Kościelna 1
98-260 Burzenin
  
αPL1018011pI
Sklep Rolno - Spożywczo -Przemysłowy
Grażyna Chadryś
ul. Wojska Polskiego 49
98-433 Dzietrzkowice
  
αPL1007011pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Jacek Reszka
Grabowa 32
26-341 Mniszków
  
αPL1007015pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Jolanta Jęcek - Zwierzchowska
Konstantynów 20
26-342 Błogie
  
αPL1017025pISklep Spożywczo - Przemysłowy Alicja Kowalik
Drobnice 50A
98-320 Osjaków
  
αPL1017018pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Andrzej Kapral
Młynisko Wieś 17
98-350 Biała
  
αPL1016004pI
Sklep. Środki Ochrony Roślin. Nasiona. Pasze. Artykuły Przemysłowe
inż. Ewa Stasio
Rokiciny 32
97-221 Rokiciny
  
αPL1015010pI
Skład Handlowy
Grażyna Czajka
ul. Wiosenna 42
96-127 Lipce Reymontowskie
  
αPL1015097pI
Skład Handlowy
Grażyna Czajka
ul. Główna 45
96-124 Maków
  
αPL1017004pI
Skład Rolny
Wioleta Majchrowska
ul. Wieluńska 165
Kurów
98-300 Wieluń
  
αPL1012104pISosnowicz Zofia
Wola Blakowa 227
97-565 Lgota Wielka
  
αPL1010002pISpółdzielnia "AGROMEL"
ul. Reymonta 32
97-320 Wolbórz
  
αPL1007008pI
Spółdzielnia "Włościanin"
w Sławnie
26-332 Sławno 46A  
αPL1014006pISpółdzielnia Pracy "ROLNIK"
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 60
98-200 Sieradz
  
αPL1015004pISpółka Handlowo-Usługowa "Elektromech"
ul. Batorego 17/19
96-100 Skierniewice
  
αPL1017016pI
Sprzedaż Artykułów i Środków Do Produkcji Rolnej
Ryszard Szczepaniak
Radomina 23
98-350 Biała
  
αPL1020012pI
Sprzedaż Artykułów Przemysłowych i Pasz
Zofia Szczęśniak
Wola Mąkolska 7
95-015 Głowno
  
αPL1010011pI
Sprzedaż Koncentratów i Dodatków Paszowych
Andrzej Bąkowski
Szydłów Kolonia 30
97-306 Grabica
  
αPL1003005pI
Sprzedaż Koncentratów Paszowych, Pasz i Premiksów Do Produkcji Zwierzęcej
Piotr Kałużny
Wodzierady 69
98-105 Wodzierady
  
αPL1007023pISprzedaż Otrąb i Pasz Stanisław Wijata
Ostrów 9
26-300 Opoczno
  
αPL1014001pI
Sprzedaż Pasz
Magdalena Misiak
Brończyn 6A
98-235 Błaszki
  
αPL1018014pI
Sprzedaż Pasz
Hadryś Marek
ul. Generała Sikorskiego 12
98-432 Łubnice
  
αPL1012038pI
Sprzedaż Pasz
Marcin Grzeszczuk
ul. Sanicka 134
97-500 Radomsko
  
αPL1010013pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Halina Dura
Podolin 55
97-310 Moszczenica
  
αPL1003009pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Julian Zdziechowski
ul. Żeromskiego 71
98-100 Łask
  
αPL1017014pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Ryszard Dudek
Przywóz 21
98-324 Wierzchlas
  
αPL1018009pI
Sprzedaż Pasz i Nawozów Sztucznych
Stefania Mikołajczyk
ul. Główna 66
98-402 Wyszanów
  
αPL1018002pI
Sprzedaż Premiksów i Koncentratów
Waldemar Sobiela
Piaski 82
98-360 Lututów
  
αPL1017031pI
Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Mirosław Majchrowski
Turów 132
98-330 Wieluń
  
αPL1018005pI
Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Waldemar Stochmiał
ul. Klonowska 24
98-360 Lututów
  
αPL1007012pI
Stacja Paliw
Czesław Wroński
Kraśnica 50
26-300 Opoczno
  
αPL1012100pIStawczyk Marek
Kletnia 51
97-545 Gomunice
  
αPL1008001pESuflida Józef
Świerczyna 5
95-081 Dłutów
  
αPL1012040pISułkowska Danuta
ul. Bema 23
97-500 Radomsko
  
αPL1021003pISupera Bogdan
Bielanki 17
96-140 Brzeziny
  
αPL1012099pISzafrański Krzysztof
Kolonia Chrzanowice 29
97-545 Gomunice
  
αPL1012122pISzałowski Grzegorz
Silniczka 65
97-532 Żytno
  
αPL1012054pISzcześniewski Andrzej
ul. Sikorskiego 5
97-500 Radomsko
  
αPL1012089pISzmidt Leon
Lipowczyce 70
97-512 Kodrąb
  
αPL1021001pI
Szymczak Alina
Mieszalnia Pasz
Nagawki 25
95-140 Brzeziny
  
αPL1061002pIŚliwińska Krystyna
ul. Pomorska 557
92-735 Łódź
  
αPL1008006pIŚrutowanie Zbóż, Handel Artykułami Zbożowymi - Sylwan Bolonek
ul. Krzywa 22
95-081 Dłutów
  
αPL1012048pITatara Wiesław
ul. Krańcowa 123
97-500 Radomsko
  
αPL1011019pITomczyk Adam
Wólka 17
99-220 Wartkowice
  
αPL1009007pI
Transport Towarowy Handel Artykułami Przemysłowymi
Zenon Koch
ul. Strzelecka 9
98-338 Sulmierzyce
  
αPL1015002pI
Transport Towarów i Handel -
Franciszek Czechowski
Borysław 46
96-130 Głuchów
  
αPL1012060pITybel Marian
ul Kopernika 62
Strzałków
97-500 Radomsko
  
αPL1011005pIUrbaniak Wojciech Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "URBANIAK"
Łążki 29
99-220 Wartkowice
  
αPL1011020pI
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
lek. wet. Stefan Szaqa
ul. Targowa 4
99-200 Poddębice
  
αPL1011021pI
Usługi Weterynaryjne
Jerzy Andrzejewski, Stanisław Kuna Spółka Cywilna
ul. Kwiatowa 8
99-210 Uniejów
  
αPL1011024pI
Usługi Weterynaryjne
Wiesław Prośniak
ul. Targowa 48
99-210 Uniejów
  
αPL1014018pIVetoquinol Biowet Sp.z o.o.
Hurtownia Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych Stosowanych Wyłącznie u Zwierząt
ul. Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
  
αPL1007020pI
Wiejski Dom Handlowy "Stefan"
Stanisław Leśniewski
Błogie Szlacheckie
Nr 25A
26-341 Mniszków
  
αPL1012017pIWierniccy Maria i Józef
Masłowice 106
97-515 Masłowice
  
αPL1012074pIWiernicka Magdalena
Masłowice 106
97-515 Masłowice
  
αPL1012073pIWiernicka Maria
Masłowice 106
97-515 Masłowice
  
αPL1011004pIWitkowski Sławomir Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Konopnica 19
99-220 Wartkowice
  
αPL1012032pIWłodarczyk Czesław
Borki 25
97-515 Masłowice
  
αPL1021006pIWosik Mirosław
Teresin 1
96-140 Brzeziny
  
αPL1019002pCWytwórnia Pasz Granulowanych i Koncentratów "CezMar"
ul. Grabowiny 14
98-240 Szadek
  
αPL1011001pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
"UNIPASZ"
ul. Sienkiewicza 150a
99-210 Uniejów
  
αPL1016001pCWytwórnia Pasz i Koncentratów Dla Zwierząt Gospodarskich ASPO "Firma Posiadało" Spółka Jawna
Wykno 40
97-225 Ujazd
  
αPL1014015pC
Wytwórnia Pasz WIERCIŃSKI
Katarzyna Wiercińska
Gruszczyce 73B
98-235 Błaszki
  
αPL1012043pIZagaj Paweł
ul. Dzielnicowa 42
97-500 Radomsko
  
αPL1003007pI
Zakład Handlowo Usługowy
Jan Krzemień
Brody 3
98-160 Sędziejowice
  
αPL1018004pI
Zakład Handlowo- Usługowy
"AGROL"
Jan Karbowski
Kol. Dobrosław 8A
98-360 Lututów
  
αPL1007022pI
Zakład Handlowy "MASART"
Krzysztof Smak
ul. Opoczyńska 6
26-330 Żarnów
  
αPL1020026pA
Zakład Produkcji Leków Weterynaryjnych "ELMIR"
mgr inż. Elżbieta Sut
ul. Kolejowa 24
95-011 Bratoszewice
  
αPL1015100pI
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
Jan Mozga
Godzianów 177
96-126 Godzianów
  
dPL1017024pI
Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy
Barbara Michnik
Pątnów 5
98-350 Pątnów
  
αPL1012129pA
Zakład Przetwórstwa Rolnego
"Danielów" Sp. z o. o.
Zakład Utylizacyjny
Danielów 5
97-360 Kamieńsk
  
αPL1012130pA
Zakład Przetwórstwa Rolnego
"Danielów" Sp. z o. o.
Tapialnia Tłuszczy Paszowych
Danielów 5
97-360 Kamieńsk
  
αPL1007016pI
Zakład Usługowo - Handlowy
"Farmer"
Zbigniew Hermanowski
Alfonsów 18
26-333 Paradyż
  
αPL1012005pIZałęcki Paweł
Masłowice 100
97-515 Masłowice
  
αPL1007005pI
Zaopatrzenie Rolnictwa
Maksymilian Chrustowicz
Bukowiec Opoczyński 11A
26-300 Opoczno
  
αPL1012086pIZaręba Piotr
ul. Leśna 1
97-512 Kodrąb
  
αPL1012051pIZawadzki Tadeusz
ul. Ładna 47
97-500 Radomsko
  
αPL1012023pIZawisza Andrzej
ul. Szkolna 3
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1012059pIZborowski Tomasz
Amelin 34
97-500 Radomsko
  
αPL1012112pIZięba Jerzy
ul. Turystyczna 9
97-524 Kobiele Wielkie
  
αPL1012096pI,EZimek Zdzisława
Dmenin 71
97-512 Kodrąb
  
αPL1012029pI,EZPMiG "SMAK" Spółka Jawna T.M. Cebula S. Cebula - Nagoda
ul. Główna 88
97-410 Kleszczów
ul. Łódzka 1
Brudzice
97-565 Lgota Wielka
  
αPL1012050pIŻarek Ireneusz
ul. Piłsudskiego 218
97-500 Radomsko
  
 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
123456
αPL1207007pI
"Agro-Pasz" Artykuły Rolno-Przemysłowe
Paweł Jeż
ul. Widok 4
34-600 Limanowa
  
αPL1214015pI
"AGRO-PASZ-KO"
Spółka Cywilna
Krzysztof Środa
Joanna Porębska-Środa
Kościelec 152
32-123 Kościelec
  
αPL1261033pB
Anima Sp. z o. o.
Badania Produkcja Usługi
ul. Dziekanowicka 8a
30-670 Kraków
  
αPL1204001pB,C,IANIMALS Sp. z o. o.
ul. Żabieńska 2b
33-200 Dąbrowa Tarnowska
  
αPL1214003pI
Artykuły Przemysłowe
Zbigniew Juszczyk
Makocice 40
32-100 Proszowice
  
αPL1261018pICentrowet Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 28
31-524 Kraków
  
αPL1216002pI
"CENTROWET" Rzeszów
Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy Hurtownia Leków Weterynaryjnych "ALKA"
ul. Braci Saków 1
33-100 Tarnów
  
αPL1206029pI
Centrum Paszowe
Mirosław Rubarczyk
Czernichów 11
32-070 Czernichów
  
αPL1210017pI
"CHIRON"
Lecznica Dla Zwierząt
Ewa Drożdż-Winiarska, Ryszard Winiarski
Bartkowa 112
33-318 Gródek nad Dunajcem
  
αPL1206019pI
Eskulap
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
ul. Krakowska 311
32-080 Zabierzów
  
αPL1219005pE
Ferma Drobiu
Grzegorz Jach
Szarów 286
32-014 Brzezie
  
αPL1205008pI
Firma Przemysłowo - Handlowo - Usługowa
Barbara Wojtas
38-322 Łużna 668  
αPL1205019pI
Firma "Dutmach"
Józef Machowski, Andrzej Jantar
38-323 Rożnowice 365  
αPL1212015pI
Firma "Imper-Chem"
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 34A
32-332 Bukowno
  
αPL1214006pI
Firma Handlowa - Sklep z Artykułami Do Produkcji Rolnej
Stanisław Kwapień
Niegardów 71
32-104 Koniusza
  
αPL1214013pI
Firma Handlowa "CHEMIROL"
Leszek Kokosiński,
Marta Białczyk
Piekary 27
32-100 Proszowice
  
αPL1206009pI
Firma Handlowa Centro - Pasz
Władysława Poniedziałek
Nowa Wieś Szlachecka 208
32-060 Czernichów
  
αPL1206014pI
Firma Handlowa
Janina i Jacek Kozik
Pietrzejowice 67
32-104 Koniusza
  
αPL1206001pI
Firma Handlowa
Lucyna Malik
Łososkowice 52
31-712 Kocmyrzów
  
αPL1262008pI
Firma Handlowa "HIMPASZ"
Wanda Ogórek
ul.Jamnicka 144a
33-300 Nowy Sącz
  
αPL1206002pI
Firma Handlowa
Dorota Rochem Ołów Katula
Baranówka 19
32-010 Kocmyrzów
  
αPL1205025pI
Firma Handlowa
Tadeusz Szczerba
Mszanka 226
38 - 322 Łużna
  
αPL1214024pI
Firma Handlowo Usługowa
"EKOROL"
Włodzimierz i Danuta Doniec
Sokołowice 10
32-130 Koszyce
  
αPL1206023pI
Firma Handlowo - Przemysłowa
Krzysztof Czekaj
Nowa Wieś Szlachecka 11
32-060 Liszki
  
αPL1206010pI
Firma Handlowo - Usługowa
Kazimierz Kmita
Kacice 6
32-090 Słomniki
  
αPL1206015pI
Firma Handlowo - Usługowa
Władysław Ptak
Pękowice 38
32-087 Koniusza
  
αPL1206016pI
Firma Handlowo - Usługowa
Stanisław Ożóg, Maria Stoczek, Piotr Płonka
ul. Mickiewicza 113
32-056 Skawina
  
αPL1206017pI
Firma Handlowo - Usługowa
Franciszek Czekaj
32-051 Wielkie Drogi 648/1  
αPL1206020pI
Firma Handlowo - Usługowa
Jagra
Jadwiga Tochowicz
32-091 Michałowice 105  
αPL1206022pI
Firma Handlowo - Usługowa
Genowefa Grela
Bębło 183
32-085 Wielka Wieś
  
αPL1206028pI
Firma Handlowo - Usługowa
Andrzej Płatek
Nowa Wieś Szlachecka 52
32-060 Liszki
  
αPL1206003pI
Firma Handlowo - Usługowa Central Pasz
Danuta Kawula
Zdziesławice 23
32-325 Kocmyrzów
  
αPL1205026pI
Firma Handlowo - Usługowa
Józef Tokarz
Brunary 42
38-313 Śnietnica
  
αPL1206006pI
Firma Handlowo - Usługowa
Krzysztof Wójcik
Wilków 79
32-010 Kocmyrzów
  
αPL1205020pI
Firma Handlowo - Usługowa
Teresa i Paweł Migacz
Staszkówka 199
38-321 Moszczenica
  
αPL1206011pI
Firma Handlowo - Usługowo -Przemysłowa "Piodor"
Piotr Bojarski
Prandocin 95
32-090 Słomniki
  
αPL1206013pI
Firma Handlowo - Usługowo -Przemysłowa Wadar
Andrzej Wąsik
Biskupice 22
32-095 Iwanowice
  
αPL1209004pI
Firma Handlowo Produkcyjna
AGRO - FACH
Stanisław Gogól
Trzemeśnia 82
32-425 Trzemeśnia
  
αPL1216001pA,C,I
Firma Handlowo-Produkcyjna
"Barbara" Sp. z o. o.
33-167 Turza 195  
αPL1214008pI
Firma Handlowo-Usługowa
"CENTROL" Spółka Cywilna
ul. Brodzińskiego
32-100 Proszowice
  
αPL1214014pI
Firma Handlowo - Usługowa
Agata Wróblewska
Majkowice 14
32-120 Nowe Brzesko
  
αPL1214018pI
Firma Handlowo - Usługowa
"CHEMROL" Beata Bucka
Makocice 76
32-100 Proszowice
  
αPL1214005pI
Firma Handlowo - Usługowa
"FRYMAROL" Spółka Cywilna
Lucyna Fryt, Wiesław Malara
ul. Królewska 77
32-100 Proszowice
  
αPL1214026pIFirma Handlowo - Usługowa "ROLNIK" Wojciech Makowski
Łętkowice 16
32-107 Radziemice
  
αPL1213007pI
Firma Handlowo - Usługowa
"AGROPUNKT"
Stanisław Młynarski
ul. Dolna 20
43-330 Stara Wieś
Magazyn
ul. Piastowska
32-640 Zator
  
αPL1207010pI
Firma Handlowo - Usługowa
Władysław Działek
34-608 Kamienica Zbludza 145  
αPL1206004pI
Firma Przemysłowo - Handlowa
Edyta Chmiest
32-317 Sułoszowa III 115  
αPL1214004pI
Firma ROL - HANDEL
Ryszard Piątek
Kadzice 5
32-112 Klimontów
  
αPL1206005pI
Firma
Ryszard Szewczyk
32-345 Sułoszowa II 40  
αPL1216004pI
Firma Usługowo - Handlowa "ANKA-WET" Spółka Cywilna Lecznica Dla Zwierząt
Andrzej Bryndal i Kazimierz Potyrała
Strzyżewski, Rzepiennik Suchy 172
33-163 Rzepiennik
  
αPL1210029pI
Firma Wielobranżowa "EUREKA"
Barbara Lulińska
Stara Poczta
33-331 Stróże
  
αPL1213008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Osieku
ul. Kościelna 3
32-608 Osiek
  
αPL1205023pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
38-307 Sękowa  
αPL1210021pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
33-322 Korzenna 329  
αPL1210031pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
33-335 Nawojowa  
αPL1209002pI
Gminna Spółdzielnia
Dobczyce
Plac Zgody 12
32-410 Dobczyce
  
αPL1209001pI
Gminna Spółdzielnia
Myślenice
ul. Przemysłowa 6
32-400 Myślenice
  
αPL1216008pE
Gospodarstwo Hodowlane
Barbara Łokaj
ul. Mielecka 29a
33-140 Lisia Góra
  
αPL1219006pE
Gospodarstwo Rolne
Kazimiera Skolarus
Cichawa 1
32-013 Niegowić
  
αPL1214011pI
Handel Artykułami Rolnymi, Środkami Do Produkcji Rolnej, Paszami Oraz Nasionami
Edward Dej
Wronin 13
32-104 Koniusza
  
αPL1206027pI
Handel Paszami i Drobiem
lek. wet. Renata Czerwonka
Prandocin Wysiołek 61
32-090 Słomniki
  
αPL1207006pI
Handel Paszami i Artykułami Do Produkcji Rolnej, Handel Obwoźny
Józef Wojciech Dębski
ul. Kościuszki 89
34-600 Limanowa
  
αPL1207002pI
Handel Paszami, Zwierzętami i Artykułami Rolno - Przemysłowymi
Bolesław Gąsior
34-620 Jodłownik 119  
αPL1218002pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych "FARWET" Spółka Cywilna
mgr. inż. Zbigniew i Bartłomiej Wyrwa
Brody 13a
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  
αPL1206030pI
Hurtownia Pasz
Spółka Cywilna
Maria i Józef Jurek
Sulechów 21
32-010 Kocmyrzów
  
αPL1211001pI
Hurtownia Weterynaryjna
"PHARMAKON"
lek. wet. Mirosław Radwański
Osiedla Bereki 19
34-400 Nowy Targ
  
αPL1214012pILecznica Dla Zwierząt
ul. Kościuszki 17
32-130 Koszyce
  
αPL1214025pILecznica Dla Zwierząt
ul. Szkolna 2
32-130 Koszyce
  
αPL1216005pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Zbigniew Mączka
ul. Biskupska 14
33-130 Radłów
  
αPL1206032pI
Lecznica Dla Zwierząt, Sprzedaż Pasz
lek. wet. Marian Rodak
Słomniki
Prandocin Wysiółek 1
32-090 Słomniki
  
αPL1207001pI
Lecznica Weterynaryjna
Stanisław i Jarosław Stożek
ul. Piłsudskiego 27
34-600 Limanowa
  
αPL1207003pI
Lecznica Weterynaryjna
Piotr Musiał
ul. Mordarskiego 2
34-600 Limanowa
  
αPL1218003pI
Lecznica Weterynaryjna
Spółka Cywilna
Hurtownia
34-122 Wieprz 235
  
αPL1201021pI
Lecznica Zwierząt
lek. wet. Jerzy Warszawski
ul. Proszowska 4
32-700 Bochnia
  
αPL1202004pI
Lecznica Zwierząt
Iwona Chrzanowska-Czaja
ul. Mickiewicza 33
32-800 Brzesko
  
αPL1205001pI
Lecznica Zwierząt
Daniel Cieśla
ul. Kościuszki 44
38-300 Gorlice
  
αPL1205002pI
Lecznica Zwierząt
Roman Szpyrka
38-315 Ropa 57  
αPL1205003pI
Lecznica Zwierząt
Grzegorz Lipa
38-305 Lipinki 44  
αPL1205004pI
Lecznica Zwierząt
Janusz Sobieszczuk
ul. Kościuszki 41
38-300 Gorlice
  
αPL1205005pI
Lecznica Zwierząt
Jerzy Harmata
38-322 Łużna 509  
αPL1205006pI
Lecznica Zwierząt
Piotr Białobok
38-321 Moszczenica 253  
αPL1205007pI
Lecznica Zwierząt
Jerzy Haberek
Strzeszyn 333
38-340 Biecz
  
αPL1210007pI
Lecznica Zwierząt w Krynicy
lek. wet. Bogdan Potoczek
ul. Kraszewskiego 225 A
33-380 Krynica
  
αPL1214017pI
Lecznica Zwierząt
w Biórkowie Wielkim
Stanisław Pierwoła
Biórków Wielki 83
32-104 Koniusza
  
αPL1216003pI
Lecznica Zwierząt
lek. wet. Tadeusz Pawluś
ul. Sieradzka 5
33-240 Żabno
  
αPL1210018pI
Lecznica Zwierząt
lek. wet. Antoni Król
33-386 Podegrodzie 99  
αPL1210005pI
Lecznica Zwierząt
lek. wet. Janusz Soczek
Biała Niżna 345
33-330 Grybów
  
αPL1214022pI
Lecznica Zwierząt
w Radziemicach
32-107 Radziemice 1  
αPL1212014pC
"Marlibo" Zakład Pracy Chronionej
Jacek i Mariola Czekaj
ul. Pakuska 64
32-300 Olkusz
  
αPL1207009pI
"Medivet" Usługi Weterynaryjne
Artur Borkowski
ul. Starowiejska 9
34-730 Mszana Dolna
  
αPL1213009pIMilichowicz Barbara
ul. Franciszkańska 1
Harmęże
32-600 Oświęcim
  
αPL1207004pI
Młyn Gospodarczy
Jan Szynalik
ul. Stawowa 21
34-730 Mszana Dolna
  
αPL1207012pI
"MOTO-TOM" Sklep Motoryzacyjny i Usługi
Mechaniczne
Tomasz Orzeł
34-654 Męcina 270  
αPL1205017pI
Pawilon Handlowy
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Bobowa
38-350 Bobowa  
αPL1219003pI
"Polpasz"
Czesław Partyka
ul. Dębowa 53
32-410 Dobczyce
Miejsce Działalności
32-013 Niegowić
  
αPL1202003pIPrywatna Lecznica Zwierząt lek. wet. Wiesław Więckowski
ul. Lwowska 103
32-820 Szczurowa
  
αPL1212001pA
Przedsiębiorstwo "ARKOP"
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 34A
32-332 Bukowno
  
αPL1218001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe "Hima"
Sp. z o.o.
ul. Krakowska 102
34-116 Spytkowice
  
αPL1210015pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"ART-ROL"
Małgorzata & Magdalena Pysiewicz
Podrzecze 36
33-386 Podegrodzie
  
αPL1205018pI
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Budowlane
Ryszard Maciak
ul. Węgierska 2
38-350 Bobowa
  
αPL1213001pIPrzedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Ewa Kozak
Piotrowice 469
32-641 Przeciszów
  
αPL1210019pI
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ROLNIK"
Grzegorz Gurgul
33-394 Klęczany 177  
αPL1261031pI
Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowo - Usługowe
Irena, Dariusz Suchaniak
ul. Przylesie 43
Libertów
30-444 Kraków
  
αPL1209005pE
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Realizacji Inwestycji
Zarodowa Ferma Szynszyli RABA
ul. Drogowców 8
32-400 Myślenice
  
αPL1214002pI
Przychodnia Dla Zwierząt
w Proszowicach
ul. Grzymały
Siedleckiego 4
32-100 Proszowice
  
αPL1213002pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Maria Gałgan
ul. Długa 143
32-607 Polanka Wielka
  
αPL1202001pC
PROVIMI - ROLIMPEX
Spółka Akcyjna
Wytwórnia Pasz w Brzesku
ul. Przemysłowa 6
32-800 Brzesko
  
αPL1206006pIRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Czech
Czechy 17
32-090 Słomniki
  
αPL1262011pIRolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy
ul. Zielona 49
33-300 Nowy Sącz
  
αPL1208001pA,C,ISILOMIX Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7
32-200 Miechów
  
αPL1205016pI
Sklep nr 39
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Biecz
ul. Tumidajskiego 2
38-340 Biecz
  
αPL1210026pI
Sklep Ogrodniczy
Andrzej Pysiewicz
ul. Radziecka 19
33-300 Nowy Sącz
  
αPL1205021pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Bobowa
Brzana
38-350 Bobowa
  
αPL1205013pISklep Spożywczo - Przemysłowy nr 15
Bednarskie
38-305 Lipinki
  
αPL1205014pISklep Spożywczo - Przemysłowy nr 18
Wójtowa - Sośniny
38-305 Lipinki
  
αPL1205012pISklep Spożywczo - Przemysłowy nr 2
Wójtowa
38-305 Lipinki
  
αPL1205015pISklep Spożywczo - Przemysłowy nr 5
Bednarka
38-305 Lipinki
  
αPL1205011pISklep Spożywczo - Przemysłowy nr 838-305 Lipinki  
αPL1214027pI
Sklep Spożywczo Monopolowo -Przemysłowy
Beata Pypno
Ostrów 161
32-112 Ostrów
  
αPL1214019pISklep Spożywczo -Przemysłowy, Wymiana Butli Gazowych, Sprzedaż Pasz i Środków Do Produkcji Rolnej
Polekarcice 14
32-104 Koniusza
  
αPL1214016pISklep Spożywczo -Przemysłowy Urszula Kowalska
Ostrów 157
32-112 Klimontów
  
αPL1214028p I
Sklep Wielobranżowy "PRIMA"
Teresa Groszówka
Nadzów 95
32-109 Pałecznica
  
αPL1213005pI
Sklep z Artykułami Do Produkcji Rolnej
Krystyna Momot
ul. Długa 35
32-641 Przeciszów
  
αPL1214009pISklep z Środkami i Artykułami Do Produkcji Rolnej
Czuszów 101
32-112 Klimontów
  
αPL1213004pISpółdzielnia Rolniczo Handlowa "SKIBA"
ul. Fabryczna 15a
32-650 Kęty
  
αPL1205024pISpółdzielnia Usług Rolniczych38-321 Moszczenica  
αPL1205022pI
Sprzedaż Pasz
Dariusz Bożek
Wola Łużańska 177
38-322 Łużna
  
αPL1206007pI
Sprzedaż Artykułów
Do Produkcji Rolnej
Arkadiusz Kopiński
Prandocin Iły 92
32-090 Słomniki
  
αPL1205010pI
Sprzedaż Pasz
Bogusław Kotowicz
38-322 Łużna 401  
αPL1213006pI
Sprzedaż Pasz
Anna Makuch
Piotrowice 116
32-641 Przeciszów
  
αPL1213003pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów Dla Zwierząt
Leszek Stybak
Laskowa 35a
32-640 Zator
  
αPL1212010pI
Sprzedaż Pasz, Koncentratów, Nawozów, Nasion, Środków Ochrony Roślin
Czesław Kowal
Imbramowice 134
32-353 Trzyciąż
  
αPL1206012pISzaleniec Bogdan
Sieciechowice 170
32-095 Iwanowice
  
αPL1216007pI"TADVET" Zakład Hurtowo -Usługowo - Produkcyjny
ul. Przedmieście 22
33-131 Łęg Tarnowski
  
αPL1219001pI
"Ubojnia, Skup i Sprzedaż Mięsa"
Maria i Józef Domoniowie
Spółka Cywilna
Dobranowice 69
32-020 Wieliczka
  
αPL1219002pI
Usługi Budowlane
i Działalność Handlowa
Andrzej Włodek
Czyżów 3
32-012 Niegowić
  
αPL1202002pI
Usługi Lekarsko - Weterynaryjne Spółka Cywilna "Lupus"
Witold Skowron, Marta Skowron
32-825 Borzęcin 586d  
αPL1214023pIUsługi Weterynaryjne, Sprzedaż Pasz i Koncentratów, Inseminacja
Radziemice 1a/2
32-107 Radziemice
  
αPL1207005pIUsługowo - Handlowa Spółdzielnia Pracy
ul. Mordarskiego 3
34-600 Limanowa
  
αPL1216006pI
"VIPER"
Hurtownia Żabno
ul. Szkotnik 3
33-240 Żabno
  
αPL1214010pI
"Wet-Rol"
Stanisław Pędziwiatr
1. Górka Stogniowska 79
32-100 Proszowice
2. Pałecznica 144
32-109 Pałecznica
  
αPL1261025pI
"Za Wiaduktem" Handel Hurtowy i Detaliczny Pasz Dla Zwierząt
Stefan Broś
ul. Pysocice 14
31-988 Kraków
  
αPL1206009pIZakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Gospodarstwo Brzezie
Brzezie 13
32-080 Zabierzów
  
αPL1209003pIZakład Leczniczy Dla Zwierząt
Raciechowice 210
32-415 Raciechowice
  
αPL1210009pI
Zakład Przemysłowo - Usługowo - Handlowy
"ROL-PASZ"
Janusz Szymon
Łyczana 89
33-322 Korzenna
  
αPL1206008pIZdzisław Witek
Cianowice 188
32-323 Skała
  
 
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
123456
αPL1403014pI
"AGRO-FARM-RS" Sp. z o.o
Smolarek Ewa
Miętne 64A
08-400 Garwolin
  
αPL1433004pI
"AGROHANDEL"
Łukasz Jarkowski
Gałki 13
07-110 Grębków
  
αPL1427012pI
"AGROMA-ROL"
Ireneusz Wojda
ul. Mazowiecka 2
09-226 Zawidz
  
αPL1426004pI
"Agrosed" Techniczna Obsługa Rolnictwa
Zbigniew Zalewski & Adam Syryjczyk
ul. Sokołowska 178
08-110 Siedlce
  
αPL1418007pI
ALGAWITA
Giejbowicz Edmund
ul. Aleja Róż 9/35
05-500 Piaseczno
  
αPL1426019pIAlltech Poland Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Bysławska 82
04-968 Warszawa
Miejsce Działalności:
ul. Karowa 3
08-110 Siedlce
  
αPL1435008pI
Ampulski Jerzy
Działalność Weterynaryjna
ul. Kopernika 8
07-205 Rząśnik
  
αPL1416014pI
"Animals"
Usługi Weterynaryjne
ul. Warszawska 31A
07-305 Andrzejewo
  
αPL1428008pI
"ARDEX" Spółka Jawna - Tadeusz Chojnicki,
Marek Chojnicki
Dachowo 35
96-500 Sochaczew
  
αPL1413011pI
"ARKO - POL" Pasze i Koncentraty
Artykuły Do Produkcji Rolnej
Katarzyna Budzyńska
ul. Żuromińska 1
06-550 Szreńsk
  
αPL1425021pI
"ARTROL"
Góźdź Anna
Polany 64
26-680 Wierzbica
  
αPL1411006pIArtykuły Do Produkcji Rolnej Hurt i Detal
ul. Chłopiołącka 18
06-212 Krasnosielc
  
αPL1420009pI
"ARWET"
Usługi Weterynaryjne
ul. Sienkiewicza 47
09-110 Sochocin
  
αPL1426003pI
"Avena"
Eligiusz Paczuszki
ul. Karowa 3
08-110 Siedlce
  
αPL1426017pEBaj Dariusz
ul. Siedlecka 226
Stok Lacki
08-110 Siedlce
  
αPL1434001pIBałdyga Czesław
ul. Kościuszki 45
Dąbrówka
  
αPL1425018pI
Banaszkiewicz Iwona
Pośrednictwo Handlowe
Bujak 45
26-640 Skaryszew
  
αPL1434003pI
Barej Grażyna
Sklep Wielobranżowy
ul. Szklana 1
05-280 Jadów
  
αPL1425007pIBilski Paweł
Zakrzew 57
26-652 Zakrzew
  
αPL1402008pI
Borkowski Andrzej
Punkt Sprzedaży
ul. Płońska 123
06-400 Ciechanów
  
αPL1420015pI"BUD-CHEM" Spółka Cywilna
ul. Szkolna 30
09-162 Nacpolsk
  
αPL1427019pI"BUDWAL" Sp. z o.o.
ul. Płocka 44
09-200 Sierpc
  
αPL1426002pC
Cargill (Polska) Sp. z o.o.
Oddział Siedlce
ul. Karowa 4
08-110 Siedlce
  
αPL1427001pC
"CARGILL POLSKA" Sp. z o.o.
w Sierpcu
ul. Browarna 3
09-200 Sierpc
  
αPL1424002pI
Centrala Nasienna w Warszawie
Punkt Sprzedaży
ul. Nasielska 8
06-110 Pułtusk
  
αPL1431011pI"Cheman S.A"
ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa
  
αPL1426016pEChojecki Michał
ul. Swoboda 10
Stare Iganie
08-110 Siedlce
  
αPL1403018pI
Chrzanowski i Frydel
Lecznica Dla Zwierząt
ul. Długa 79A
08-430 Żelechów
  
αPL1427005pI
"DANEW" Spółka Jawna
Arkadiusz Gapiński,
Jerzy Sulkowski
Mochowo 21
09-214 Mochowo
  
αPL1426020pI
Dealer "Cargill Pasze"
Krzysztof Krajewski
Siedziba:
Proszew 76
07-110 Grębków
Sklep Firmowy:
ul. Karowa 6
08-110 Siedlce
  
αPL1426035pEDobrzynski Janusz
Grabianów 51
08-110 Siedlce
  
αPL1406001pA, B
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego
Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 9
05-651 Drwalew
  
αPL1438003pA, B"DSM Nutritional Products" Sp. z o.o.
ul. Tarczyńska 113
96-320 Mszczonów
  
αPL1427008pI
Dystrybutor Pasz i Koncentratów Firmy "Central Soya"
Jan Skowroński
Gutowo-Stradzyno 17
09-209 Łęg
  
αPL1412015pEDziewulski Jan
Milew 45
05-310 Kałuszyn
  
αPL1419008pI"ELKA-TANK" Spółka Jawna
Bądkowo Kościelne
09-414 Brudzeń
  
αPL1406004pI"ELMIX" Węgrodzka Elżbieta
ul. Armii Krajowej 13
05-600 Grójec
  
αPL1436010pI
"EWAT"
Tyburska Bożena i Szczypiór
Jolanta Spółka Jawna
ul. Zwoleńska 21
26-720 Zwoleń
  
αPL1438001pI"EUROLPOL" Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 15A
96-300 Żyrardów
  
αPL1427015pI"FARMER" Jerzy Żurawski
Grąbiec 20
09-205 Jeżewo
  
αPL1435006pI
Firma Handlowo - Usługowa
"Prosiaczek"
Henryka Rucińska
07-203 Somianka 88  
αPL1426034pE
Ferma Drobiu
Jarosław Rytel
Mingosy 39b
08-130 Kotuń
  
αPL1420019pI
Firma "B i M"
Bożena Cieślak
ul. Basztowa 1
09-140 Raciąż
  
αPL1406005pI
Firma Handlowa
Kucharska Hanna
Turowice 19
05-604 Jasieniec
  
αPL1420006pI
Firma Handlowa "ROL-FARM"
Spółka Cywilna
Strachówko
09-100 Płońsk
  
αPL1426007pI
Firma Handlowo Usługowa
"Agro-Pol"
Edward Kokoszka
ul. Ogrodowa 1
08-114 Skórzec
  
αPL1426013pI
Firma Handlowo - Usługowa
Księżopolski Wiesław
Tworki 28
08-112 Wiśniew
  
αPL1410005pI
Firma Handlowo - Usługowa
"Domańscy"
Olszanka 47A
08-207 Olszanka
  
αPL1425004pI
Firma Handlowo - Usługowa
Anna Fituch
Suliszka 28
26-680 Wierzbica
  
αPL1420018pI
Firma Handlowo - Usługowa
Krzysztof Sikorki
ul. Zielona 17/2
09-140 Raciąż
  
αPL1427010pI
Firma Handlowo - Usługowa
"AGROCOR"
Zbigniew Korwel
ul. Płocka 35B
09-200 Sierpc
  
αPL1425010pI
Firma Handlowo - Usługowa
"DAREX"
Sławno 10
26-652 Wolanów
  
αPL1427016pI
Firma Handlowo - Usługowa
"ELSŁAW"
Sławomir Churski
ul. Lipowa 16
09-200 Sierpc
  
αPL1420013pI
Firma Handlowo - Usługowa
"PLONBUD"
Zofia Grąbczewska
Ilinek 75
09-100 Płońsk
  
αPL1425023pE
Firma Handlowo - Usługowa "WĘGLOB"
Marta Adamczyk
Maków-Sporna 8
26-640 Skaryszew
  
αPL1427017pI
Firma Produkcyjno - Handlowa
Stefan Przybylski
Słupia 50
09-206 Łęg
  
αPL1416011pI
Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "MARPOL"
Marek Wagner
Lubotyń Stary 94
07-303 Lubotyń
  
αPL1425009pI
Firma Spółka Cywilna
A. Kowalczyk, K. Kowalczyk
ul. Targowa 16
26-650 Przytyk
  
αPL1462002pIFlorysiak Danuta i Maciej
Pl. Dąbrowskiego 3/6
09-402 Płock
  
αPL1430001pI
Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Podleśny
ul. Sowińskiego 39
26-500 Szydłowiec
  
αPL1430002pI
Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Podleśny
Mirów 62A
26-503 Mirów
  
αPL1412022pCGiziński Janusz
Iganie Nowe
ul. Siedlecka 93
08-110 Siedlce
  
αPL1416013pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Rynek 3
07-305 Andrzejewo
  
αPL1419009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
1) Juliszew
gm. Słubice
2) ul. Płocka 51
09-533 Słubice
3) ul. Wiejska 12
09-540 Sanniki
  
αPL1413006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Punkt Sprzedaży Pasz
ul. Słowackiego 18
06-455 Strzegowo
  
αPL1410006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Kornicy
Kornica 5
08-205 Kornica
  
αPL1416003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 3
07-323 Zaręby Kościelne
  
αPL1426008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Plac Chreptowicza 28
08-124 Mokobody
  
αPL1426009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Buczynie
ul. Klonowa 2
08-106 Zbuczyn
  
αPL1416008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Zastawska 1
07-311 Wąsewo
  
αPL1427003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
1) ul. Mazowiecka 30
09-200 Zawidz
2) Jeżewo
09-205 Jeżewo
  
αPL1410012pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej "Lux - Pasz"
Monika Kozioł
Wólka Nosowska 8
08-205 Kornica
  
αPL1420020pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Roman Kozłowski
Kossobudy
09-140 Raciąż
  
αPL1435011pI
Handel Artykułami Przemysłowymi
Wiesław Grzybowisk
Stary Mystkówiec 23
07-206 Wola Mystkowska
  
αPL1427004pI
Handel Artykułami Rolno -Przemysłowymi
Bogumiła i Stanisław Piórkowscy
ul. Traugutta 24
09-200 Sierpc
  
αPL1425019pI
Handel Artykułami Rolnymi
Dauksza Albert
ul. Grabowa 15
26-600 Radom
  
αPL1436008pI
Handel Artykułami Rolnymi
Wolszczak Janina Antonina
Łaguszów 15
26-704 Przyłęk
  
αPL1419020pI
Handel Artykułów Rolno-Spożywczych
Kazimierz Szymczak
Bulkowo Kolonia
09-454 Bulkowo
  
αPL1427021pI
Handel Artykułami Rolno -Przemysłowymi
Szymański Kazimierz
ul. Podleska 6A
09-216 Gójsk
  
αPL1419019pI
Handel Artykuły Do Produkcji Rolnej
Honorata Latarska
ul. Okólna 10
09-450 Wyszogród
  
αPL1413014pI
Handel Obwoźny
Mirosław Goplański
ul. Zielona 9
06-540 Radzanów
  
αPL1423006pI
Handel Obwoźny Artykułami Rolno - Przemysłowymi
Witold Gabryszczak
Wistka 27A
26-400 Przysucha
  
αPL1423005pI
Handel Obwoźny Artykułami Rolno - Spożywczymi
Kazimierz Kondrowski
Kolonia Rdzuchów 5
26-414 Potworów
  
αPL1419012pI
Handel Wielobranżowy
Kazimierz Zembrzycki
ul. Kościelna 17B
09-440 Staroźreby
  
αPL1431006pI
Happy-Horse
Firma Handlowo - Usługowa
Nowak Olga
ul. Na uboczu 16/73
02-791 Warszawa
  
αPL1421002pE
Hodowla Rolno-Spożywcza
w Dawidach
Dawidy 93
02-800 Warszawa
  
αPL1416004pI
Hurtownia Artykułów Do Produkcji Rolnej
Michał Skłodowski
ul. Czyżewska 20
07-323 Zaręby Kościelne
  
αPL1435002pI
Hurtownia Rolnicza
Ryszard Będziński
ul. I Aleja Wojska Polskiego 171
07-200 Wyszków
  
αPL1403016pI
JAG - VET Lecznica Dla Zwierząt
Jagielski Andrzej
ul. Lubelska 11A
08-480 Kochów
  
αPL1434002pIKielczyk Jarosław
Turze
05-326 Poświętne
  
αPL1424001pC
"Kłos-Pasz"
Wytwórnia Pasz
Zatory 128C
07-217 Zatory
  
αPL1431012pIKOLME Kruszewski i inni Spółka Jawna
ul. Kazimierzowska 22
02-572 Warszawa
  
αPL1427011pIKosiński Tomasz
ul. Płocka 17
09-212 Lelice
  
αPL1414002pI"Konasz" Spółka Jawna
ul. Lipowa 11
05-190 Nasielsk
  
αPL1426018pEKopański Marek
Pruszyn 2c
08-110 Siedlce
  
αPL1406007pA
Laboratorium Chemiczne, Badania Podstawowe i Stosowane
Krucińska Hanna
ul. Dziarnowska 95
05-640 Mogielnica
  
αPL1421001pC"LA GAMME - DROSED SUROWIEC" Sp.z o.o.
Al. Powstańców Warszawy 43
05-816 Reguły
  
αPL1423009pI
"LECH - BUD"
Augustyniak Leszek
ul. Kochanowskiego 98
26-432 Wieniawa
  
αPL1419010pI
Lecznica Dla Zwierząt
Spółka Cywilna
ul. Bankowa 9
09-470 Bodzanów
  
αPL1404005pI
Lecznica Dla Zwierząt
Wojciech Kierzkowski
ul. Zamkowa 19
09-500 Gostynin
  
αPL1426011pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Bogdan Treter
ul. Narutowicza 10
08-140 Mordy
  
αPL1425015pI
Lecznica Dla Zwierząt
Paweł Głowacki
ul. Staszica 32
26-680 Wierzbica
  
αPL1413005pI
Lecznica Dla Zwierząt
"Centaur"
Jacek Chmieliński
i Marek Pawłowski
ul. Wójtostwo 77
06-500 Mława
  
αPL1420012pI
Lecznica Dla Zwierząt
Jarosław Dobrzyński
ul. Sportowa 2
09-130 Baboszewo
  
αPL1427009pI
Lecznica Dla Zwierząt
Paweł Miller
ul. Gozdawy 4
09-213 Gozdowo
  
αPL1411002pI
Lecznica Dla Zwierząt w Płoniawach Spółka Cywilna
Grzegorz Strzelecki, Jacek Koper, Tomasz Gach
Płoniawy 18
06-200 Płoniawy
  
αPL1409005pIlek. wet. Jacek Karczmarski
Stara Wieś 153
27-350 Sienno
  
αPL1438005pIMaj Dorota - Handel Hurtowy i Detaliczny
Aleksandrów 37
96-317 Guzów
  
αPL1425008pIMajchrzak Witold - Sprzedaż Pasz
Gulin 50
26-652 Zakrzew
  
αPL1420011pI
"MAXROL" Spółka Jawna
Grzegorz Ziemkiewicz
i Tomasz Urbański
Parlin 3
09-150 Czerwińsk
  
αPL1402007pI
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
Zakład w Ciechanowie
ul. Gostkowska 94
06-400 Ciechanów
  
αPL1431005pI
"MEDICO-WET"
Lusiński Piotr
ul. Rudnickiego 10
01-858 Warszawa
  
αPL1420003pB, C
Mieszalnia Pasz
Jerzy Lewandrowski
ul. Dworcowa 19
09-140 Raciąż
  
αPL1406002pCMieszalnia Pasz Spółdzielni Pracy "Handlowiec"
ul. Spółdzielcza 2
05-600 Grójec
  
αPL1435003pI
MIFARM
Michał, Antoni Wiech
ul. 11-go Listopada 16/14
07-200 Wyszków
  
αPL1419007pI
"MIZBET"
Usługi Lekarsko - Weterynaryjne
ul. Sierpecka - Targowica
09-210 Drobin
  
αPL1425006pINapora Piotr - Handel
Zbijów Duży 46
26-503 Mirów
  
αPL1409006pI
Niebrzydowski Adam
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo AGROLAND
Stara Wieś 153A
27-350 Sienno
  
αPL1423002pI
Obrót Dodatkami Paszowymi
Marek Kania
ul. Warszawska 4
26-425 Odrzywół
  
αPL1423008pI
Obrót Dodatkami Paszowymi
Szklarska Janina
ul. Warszawska 15
26-414 Potworów
  
αPL1420004pI
Obrót Towarami Rolno-Przemysłowymi
Zbigniew Ługowski
ul. Mławska 61
09-140 Raciąż
  
αPL1416012pI
"OREX"
Adam Polak
ul. Warszawska 31
07-305 Andrzejewo
  
αPL1413004pI
"Paszmark"
Punkt Sprzedaży
Nosarzewo Polne 1
06-516 Szydłowo
  
αPL1433010pI
"PEGROL"
Renata Suchodolska, Katarzyna Ufnal, Jacek Kobyliński
Ruchna 6A
07-100 Węgrów
  
αPL1425025pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Transportowe "AGROCEM"
Baran Jacek
ul. Wójtowska 70
27-100 Iłża
  
αPL1426001pC, I"Pol-Pasz" Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Poniatowskiego 89
08-110 Siedlce
1) Mieszalnia Pasz
ul. Kolejowa 2
08-125 Suchożebry
2) Mieszalnia Pasz w Zawadach
08-111 Krzesk
  
αPL1431013pI"POLYPHARM" Spółka Akcyjna
ul. Barska 33
02-315 Warszawa
  
αPL1402001pIPROMLEKO Sp. z o.o.
ul. Mleczarska 4
06-400 Ciechanów
  
αPL1413002pIPROMLEKO Sp. z o.o.
ul. Napoleońska
06-500 Mława
  
αPL1419018pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"AGROMA"
ul. Niepodległości 56
09-450 Wyszogród
  
αPL1416010pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "Elmar"
Elżbieta Skłodowska
ul. Ogrodowa 1
07-322 Nur
  
αPL1436005pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "MONIKA"
Jadwiga Stępień i Wspólnicy
Spółka Jawna
Strykowie Górne 66
26-700 Zwoleń
  
αPL1410007pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"Rolmix"
Spółka Cywilna
ul. Targowa 27
08-200 Łosice
  
αPL1403015pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"VET - FARM"
Gendek Zygmunt,
Zalewski Włodzimierz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
  
αPL1411007pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Doradcze
ul. Ciechanowska 30
06-200 Maków Mazowiecki
  
αPL1428010pIPrzedsiębiorstwo Handlowo-Doradcze "AGRO-SERWIS"
ul. Żeromskiego 32/37
96-500 Sochaczew
  
αPL1406003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Agro - Pasz"
Wiśnik Danuta
Domaniewice 75a
26-420 Nowe Miasto
  
αPL1433003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Końsko Wojciech
1) ul. Gdańska 80
07-100 Węgrów
2) ul. Borzychy
ul. Wiejska 11
07-100 Węgrów
  
αPL1414001pIPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGRO - WET"
Michałów 3
05-155 Leoncin
  
αPL1423003pA, I
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "BODEX"
Mieszalnia Pasz
ul. Kolejowa 29
Skrzyńsko
26-400 Przysucha
  
αPL1402005pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "CHEMIROL"
ul. Szosa Ciechanowska 6
06-460 Grudusk
  
αPL1435013pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "EDROL"
Edward i Jadwiga Kozioł
ul. Kościelna 25
Niegów
07-230 Zabrodzie
  
αPL1402003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROL-KUP"
Grzegorz Bugalski
ul. Graniczna 2A
06-440 Gąsocin
  
αPL1416005pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Rolwit"
Witold Złotkowski
ul. J.Pawła II 39
07-325 Boguty-Pianki
  
αPL1402002pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Andrzej Smoliński
Strzelnia 7
06-460 Grudusk
  
αPL1425016pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AGRO-ROLMET"
ul. Konopnickiej 7
26-640 Skaryszew
  
αPL1436001pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AGROLA"
Florianów 17
26-720 Policzna
  
αPL1410013pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Artpol"
Roman Wyczółkowski
Szały 14
08-207 Olszanka
  
αPL1416009pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DANEX"
Danuta Koszykowska
Gniazdowo 2B
07-303 Lubotyń Stary
  
αPL1410010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Korpol"
Mieczysław Korowajczuk
Chybów 68A
08-220 Sarnaki
  
αPL1416007pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Mąk-Pasz"
ul. Lubiejowska 154
07-300 Ostrów Mazowiecka
  
αPL1413003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Mega-Rol"
Sławomir Piłkowski
Kamień 3
06-520 Dzierzgowo
  
αPL1419016pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PASZOWET"
Kazimierz Rokicki
09-210 Drobin
1) ul. Piłsudskiego 2
Drobin
2) ul. Tupadzka 8
Drobin
  
αPL1433008pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROLDAR"
Dariusz Chodecki
ul. Gościniec Niepodległości 8
07-100 Węgrów
  
αPL1425020pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROLMEKS"
Jedlanka 96
26-660 Jedlińsk
  
αPL1411005pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Roltech"
Nowy Szelków 36
06-200 Szelków
  
αPL1410004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Turlasz"
Spółka Jawna
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego
08-200 Łosice
  
αPL1423007pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Woj-Pol"
Ewa Wożniak
ul. Opoczyńska 4
26-411 Rusinów
  
αPL1424003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Witriol"
Mitkowski Wiktor
ul. Mickiewicza 41/43
06-100 Pułtusk
  
αPL1425014pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ŹRÓDŁO-PASZ"
Piotrowice 41
26-650 Jedlnia Letnisko
  
αPL1426012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe, Export - Import "Agrosprzęt"
Józef Księżopolski
ul. Ossolińskich 33
08-124 Mokobody
  
αPL1404004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AGROLAND"
Wojciech Buchholz
ul. Topolowa 2
09-540 Sanniki
  
αPL1438004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AGRO-PLON"
Beata Banaszak
Feliksów 37
96-315 Wiskitki
  
αPL1411010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROLHAND"
Szczepański Stanisław
ul. Moniuszki 79
06-200 Maków Maz.
  
αPL1402009pI
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA"
Punkt Sprzedaży
ul. Śmiecińska 13
06-400 Ciechanów
  
αPL1410008pI
Przedsiębiorstwo Nasienno -Rolnicze "Parol"
Andrzej Wierczuk
ul. Targowa
08-200 Łosice
  
αPL1433001pC, I
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Węgrowie
Zakład Produkcji Pasz w Łochowie
ul. Myśliwska 1
07-130 Łochów
  
αPL1420001pB, C
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "FERM-PASZ" Spółka Jawna
Jan Rusin, Roman Rusin
ul. Spółdzielcza 3
09-130 Baboszewo
  
αPL1416002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Okazja"
Stanisław Schiffer i Roman Pecura
ul. Kościelna 12A
07-304 Jasienica
  
αPL1415001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "OSPASZ"
Spółka Jawna
ul. Składowa 1
07-411 Rzekuń
  
αPL1426015pE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Smak"
Leszek Rytel
Mingosy 39b
08-130 Kotuń
  
αPL1416001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Mieszalnia Pasz w Nieskórzu
Regina Godlewska
Nieskórz 69
07-304 Jasienica
  
αPL1436004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Włodzimierz Piskorek
Sycyna Północna 229A
26-700 Zwoleń
  
αPL1412001pCPrzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Wytwórnia Pasz w Rządzy
Rządza
05-304 Stanisławów
  
αPL1410002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Boferm"
Marcin Bojdo
Górki 13
08-210 Platerów
  
αPL1402006pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "CERTOL"
ul. Żeromskiego 38A
06-460 Grudusk
  
αPL1428001pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DJAMEX"
Dorota Prengowska,
Adam Majewski
Kąty 7C
96-500 Sochaczew
  
αPL1411001pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Elita"
ul. Mazowiecka 5
06-200 Maków Mazowiecki
  
αPL1436007pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "GUTEK"
Małek Jacek
Ranachów Wieś 81
26-713 Kazanów
  
αPL1420010pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "IMEX"
Ireneusz Krzemiński
Królewo 83
09-131 Joniec
  
αPL1427007pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "IZA"
Marzanna Leszczyńska
Ligowo 26
09-228 Ligowo
  
αPL1427018pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "JANPOL"
Jan Kłobukowski
Ligowo 58
09-228 Ligowo
  
αPL1404001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KAZAN"
Mieszalnia Pasz, Spółka Jawna
ul. Płocka 38
09-500 Gostynin
  
αPL1403019pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Machnicki Mirosław
Samorządki 17
08-404 Górzno
  
αPL1429002pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
"WIRÓW PASZE"
Wiesława Pawińska,
Elżbieta Pawińska
Wirów 24
08-304 Jabłonna Lacka
  
αPL1426014pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Roldar"
Dariusz Chojecki
ul. Szkolna 6
08-124 Mokobody
  
αPL1425002pA, B, C, I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "AGROPEX"
Waldemar Żaczek
Klwatka 38A
26-634 Gózd
  
αPL1427013pI
Przedsiębiorstwo Rolno - Handlowe
Wojciech Chmielewski
ul. Kwiatowa 1
09-226 Zawidz
  
αPL1436009p 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Kowalczyk Grzegorz
Czarnolas 114
26-720 Zwoleń
  
αPL1425003pIPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOBRYT"
Jedlanka Stara 60
27-100 Iłża
  
αPL1419014pI
Przychodnia Dla Zwierząt
Barbara Figiel
ul. Świerkowa 8
09-412 Proboszczewice
  
αPL1419011pI
Przychodnia Weterynaryjna
Jakub Wiktorzak
ul. Płońska 5
09-460 Mała Wieś
  
αPL1416015pI
Punkt i Usługi Weterynaryjne
Marian Konferowicz
ul. Prusa 3/4
07-300 Ostrów Mazowiecka
  
αPL1436006pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Kowalczyk Tomasz
ul. Słowackiego 4
26-700 Zwoleń
  
αPL1435004pI
Punkt Sprzedaży Wielobranżowej
Tomasz Choiński
07-203 Somianka 32  
αPL1416016pI
Punkt Weterynaryjny
lek. wet. Zbigniew Konrad
ul. Broniewskiego 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
  
αPL1409002pIRogozińska Zofia
Gardzienice Kol. 61
27-310 Ciepielów
  
αPL1404003pI
"ROL-CENTER"
Ryszard Smolarek
ul. Wiejska 12
09-540 Sanniki
  
αPL1425005pI"Rochem" Spółka Cywilna
Wierzbica-Osiedle
26-680 Wierzbica
  
αPL1435001pC"Rolimpex" Spółka Akcyjna
Oddział w Bloku Dobryszyce Wytwórnia Pasz w Wyszkowie
ul. Zakolejowa 11
07-200 Wyszków
  
αPL1419015pI
"ROLMEX" Spółka Jawna
Witold Jankowski,
Henryk Jankowski
Brudzeń Duży 128
09-414 Brudzeń
  
αPL1426005pI"Rolnik" - Sklep z dodatkami paszowymi
ul. 3-go Maja 51
08-110 Siedlce
  
αPL1425001pA, B, C, I"ROLPOL" Mieszalnia Pasz
ul. Tartaczna 6
26-600 Radom
  
αPL1419005pI
"Rolwib" Artykuły Do Produkcji Rolnej
Katarzyna Barcuńska
ul. Dąbrowskiego 12
09-470 Bodzanów
  
αPL1413013pI
"Rowet"
Małgorzata i Robert Wyszomirscy
ul. Żwirki 6/1
06-500 Mława
  
αPL1411004pI
"Rzewwet" Spółka Cywilna
Andrzej Nartonowicz,
Zenobia Lipka
Rzewnie 44
06-225 Rzewnie
  
αPL1401001pCSensas - Polska Sp. z o.o.
ul. Reymonta 5
26-800 Białobrzegi
  
αPL1426021pI
"Serwis Kadry"
Jolanta Matłaszek
Siedziba:
ul. Poezji 19
04-942 Warszawa
Miejsce Działalności:
ul. Karowa 3
08-110 Siedlce
  
αPL1436003pI
Sklep "ROL-MET"
Teresa Drąg
ul. Kopernika 1
26-700 Zwoleń
  
αPL1426010pI
Sklep Mięsno - Wędliniarski Spożywczo - Wielobranżowy
Danuta i Andrzej Domańscy
08-124 Mokobody
ul. Siedlecka 2
  
αPL1427006pI
Sklep Rolno - Spożywczy
Dariusz Smoliński
ul. Armii Krajowej 11
09-214 Rościszewo
  
αPL1420017pI
Sklep Wielobranżowy
Ewa Dolińska
09-152 Naruszewo  
αPL1419017pISpółdzielnia Handlowo - Usługowa
ul. Spółdzielcza 12
09-412 Proboszczewice
  
αPL1410009pISpółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Kolejowa 42
08-220 Sarnaki
  
αPL1435005pI
Spółka Cywilna M. K.
"Szafner & Szafner"
Somianka Parcele 16
07-203 Somianka
  
αPL1425022pI
Sprzedaż Artykułów Rolno -Spożywczych
Stanisław Krok
Słupica 60
26-630 Jedlnia Letnisko
  
αPL1425011pI
Sprzedaż Obwoźna
Wojciech Szymczak
Lisów 89
26-660 Jedlińsk
  
αPL1425012pI
Sprzedaż Pasz
Jadwiga Kwiecień
Kończyce Kolonia 3
26-600 Radom
  
αPL1438006pI
Sprzedaż Pasz
Robert Majchrzak
Korytów
ul. Główna 170
96-300 Żyrardów
  
αPL1403005pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Belka Jan
Iwowe 136
08-412 Borowie
  
αPL1403020pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Michalik Kazimierz
ul. K.S.Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
  
αPL1416006pI
Sprzedaż Pasz Treściwych
Godlewski Karol
Gorzejewo 12
07-305 Andrzejewo
  
αPL1427020pI
Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej Transport Samochodowy
Waldemar Kalkowski
Borkowo Wielkie
09-200 Sierpc
  
αPL1409001pI
Stępnik Barbara
Firma Handlowo Usługowa
PAWPOL
ul. Solecka 7
27-300 Lipsko
  
αPL1408001pI"STS" Hurtownia Leków
ul. Zielona 1
05-140 Serock
  
αPL1412014pESzopa Mirosława i Ryszard
Mikanów 27
05-300 Mińsk Mazowiecki
  
αPL1419006pI
"TAURUS"
Ewa i Janusz Multon
Spółka Jawna
1) ul. Bankowa 35
09-470 Bodzanów
2) ul. Dąbrowskiego 9
09-470 Bodzanów
  
αPL1426032pETreter Bogdan
Opole Stare 4
08-110 Siedlce
  
αPL1405002pB, C
"Trouw Nutrition Polska"
Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk Mazowiecki
  
αPL1404002pI
"UNIT-SERWIS"
Andrzej Pachnicki
Osmolin
ul. Rynek 8
09-540 Sanniki
  
αPL1427014pI
"UNIWET" Spółka Cywilna -
Tomasz Ostrowski
ul. Parkowa 8
09-226 Zawidz
  
αPL1411009pI
Usługi Doradczo-Handlowe
"Farmer"
Krasnosielc Nowy 6
06-212 Krasnosielc
  
αPL1416018pI
Usługi Sanitarno - Weterynaryjne
Jerzy Polak
ul. 3-go Maja 7 /3
07-300 Ostrów Mazowiecka
  
αPL1420007pI
Usługi Weterynaryjne
Edward Zalisz
ul. 19-go Stycznia 39
09-100 Płońsk
  
αPL1416019pI
Usługi Weterynaryjne
Cezary Prończuk
ul. Borkowska 124
07-320 Małkinia Górna
  
αPL1419021pI
Usługi Weterynaryjne
Marek Gołębiowski
Brudzeń Duży 124
09-414 Brudzeń
  
αPL1416017pI
Usługi Weterynaryjne
Roman Prygiel
ul. Zastawska 1
07-311 Wąsewo
  
αPL1420021pI
Usługi Weterynaryjne "LUPA"
Andrzej Lipieński
ul. Kopernika 29
09-130 Baboszewo
  
αPL1411008pIUsługi Weterynaryjne "Madvet"
ul. Kościelna 24
06-200 Maków Mazowiecki
  
αPL1431009pI
"WETFARMA"
Małgorzata Ochmańska - Hecold
ul. Karwińska 19
02-639 Warszawa
  
αPL1420008pI"WETLEK" Hurtownia Leków Weterynaryjnych - filia Płońsk
ul. Generała Berlinga 11
09-100 Płońsk
  
αPL1462001pI
"WETLEK"
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
Wojciech Chrostowski
Pl. Dąbrowskiego 7
09-402 Płock
  
αPL1412017pEWocial Zygmunt
Jakubów 117
05-306 Jakubów
  
αPL1409003pIWójtowicz Maria
ul. Sandomierska 2
27-310 Ciepielów
  
αPL1412016pEWysmyk Wojciech
Piaseczno 195
05-319 Cegłów
  
αPL1419004pC
Wytwórnia i Sprzedaż Pasz
Elżbieta i Waldemar Guzanek
Borowiczki-Pieńki
ul. Piastowska 27
09-410 Płock
  
αPL1418001pC
Wytwórnia Pasz
Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1
05-530 Baniocha
  
αPL1419002pC
Wytwórnia Pasz
Halina Milewska, Wojtek Reszczyński, Marek Gurda
Spółka Jawna
ul. Świętokrzyska 2A
09-200 Sierpc
  
αPL1420002pB, C
Wytwórnia Pasz "PIAST II"
Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 4
09-100 Płońsk
  
αPL1419003pC
Zakład Handlowo - Usługowy
"AGROMIN"
Krzysztof Grabarczyk
ul. Bielska 2B
Nowe Proboszczewice
09-412 Proboszczewice
  
αPL1410003pI
Zakład Handlowo-Usługowy "Kruk"
Edward Kruk
Szpaki Nowe 13
08-205 Kornica
  
αPL1419013pI
Zakład Handlowo - Usługowy
"NAGÓRKA"
ul. Targowa 2
09-440 Staroźreby
  
αPL1425013pI
Zakład Handlowo-Usługowy
"MIMAR"
Mirosława Pajdzińska
Grabina 2
26-640 Skaryszew
  
αPL1410011pI
Zakład Handlowy
Elżbieta Obrępalska
Hołowczyce 41
08-221 Hołowczyce
  
αPL1410001pI
Zakład Obsługi Rolnictwa "Rolnaft"
Hryciuk i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Targowa 16
08-200 Łosice
  
αPL1436002pI
Zakład Obrotu Rolnego
Marian Bicz
ul. 550-lecia 35
26-700 Zwoleń
  
αPL1425017pI
Zakład Usług Weterynaryjnych
Andrzej Chołuj
ul. Staromiejska 50
27-100 Iłża
  
αPL1436011pI
Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy
Bartosiewicz Stanisław
Czarnolas 6A
26-720 Policzna
  
αPL1429001pC
Zakład Zbożowy "KOSÓW"
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
08-330 Kosów Lacki
  
αPL1426006pI
Zalewski Marek
Sprzedaż Pasz Handel Obwoźny Artykułami Przemysłowymi
Górki 22
08-109 Przesmyki
  
αPL1409004pIZięba Henryk
Podgórze 7
27-310 Ciepielów
  
αPL1420005pI
"ZOOWET" Spółka Jawna
Robert Pniewski,
Sławomir Pniewski
ul. Parkowa 8
09-140 Raciąż
  
 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
123456
αPL1610009pI
"Agra Nowa" Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa
ul. Jagiellońska 2
48-300 Nysa
Magazyn Pasz i Koncentratów
ul. Kolejowa 42
48-200 Prudnik
  
αPL1610003pI
AGRAVET Spółka Jawna
Irena, Zbigniew Niewitecki
ul. Powstańców 69
48-250 Głogówek
  
αPL1611002pC"Agrocentrum" Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz Siedlec
ul. Poznowicka 1
Siedlec
47-180 Izbicko
  
αPL1607004pI
Agroma Skład Fabryczny "Dolpasz"
Marcin Humaj
ul. Nowowiejska nr 16
48-303 Nysa
  
αPL1601011pI
ARKA Spółka Cywilna
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. 1- go Maja 9
46-100 Namysłów
  
αPL1609001pI"Blattin Polska" Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek
  
αPL1603001pABRENNTAG Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
  
αPL1606004pI
Centrum Rolnicze "Wamar" Handel - Usługi
Teresa Bartoń
Plac Wolności 12
46-100 Namysłów
  
αPL1610004pI
"Chempest Głogówek"
Spółka Cywilna
Z. Wodzisławski
W. Wodzisławska
ul. Damrota 19
48-250 Głogówek
  
αPL1603010pI
"Chempest Gościęcin"
Janusz Kasprzak
ul. Kozielska 74
47-270 Gościęcin
  
αPL1603023pI
Chempest Polska Cerekiew
Stanisław i Halina Banek
Spółka Jawna
ul. Karola Miarki 34
47-260 Polska Cerekiew
  
αPL1601001pCCONTIPASZ Spółka Akcyjna
ul. Wrocławska 61
49-200 Grodków
  
αPL1610001pE
Ferma Drobiu
Marek i Werner Jasiulek
ul. Konopnickiej 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Ferma Marianków
47-340 Twardawa
  
αPL1603025pE
Ferma Drobiu
Jasiulek Janusz
ul. Nowe Osiedle
47-240 Bierawa
  
αPL1607003pI
Firma BARTKAS
Jerzy Sewielski
Piątkowice 32
48-315 Jasienica Dolna
  
αPL1610008pI
Firma Handlowa "Mineral - Pasz"
Jadwiga Heda
Ligota Bialska 56
48-210 Biała
  
αPL1606012pI
"Hand - Pos" Spółka Cywilna
Ireneusz Sobczak
ul. Krakowska 18/2
46-100 Namysłów
  
αPL1606011pI
Hurt - Detal, Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje
Barbara Makuch
ul. Sycowska 1
46-100 Namysłów
Punkt Sprzedaży w Świerczowie
ul. Brzeska 89
46-112 Świerczów
  
αPL1603011pIHurtownia Leków Weterynaryjnych
ul. Szkolna 25
47-270 Gościęcin
  
αPL1610006pI
Krawczyk Andrzej
Przedsiębiorstwo "WET - ROL."
ul. 1 Maja 30
48-210 Biała
  
αPL1604001pI
Maszyny i Urządzenia Rolnicze
Zbigniew Danecki & Norbert Suchy
Spółka Jawna
ul. Kamienna 9
47-300 Krapkowice
  
αPL1606007pI
"Pol - Paszdol" Spółka Jawna
Piotr Średziński,
Małgorzata Średzińska
ul. Staromiejska 26
46-100 Namysłów
  
αPL1606013pI"POLMASS" Spółka Akcyjna
ul. Sobieszewska 7
85-713 Bydgoszcz
Punkt Sprzedaży w Smogorzowie
ul. Główna 7
46-142 Bukowa Śląska
  
αPL1606014pI
"Polonia"
Małgorzata Magdziarczyk
ul. Budowlanych 52
45-124 Opole
Punkt Sprzedaży w Świeczowie
ul. Brzeska 23
46-112 Świerczów
  
αPL1602001pCPROVIMI - ROLIMPEX
ul. Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz w Baborowie
ul. Opawska 31a
48-120 Baborów
  
αPL1607001pC
Przedsiębiorstwo
Produkcji, Handlu i Usług
AGRO - EKO Sp. z o.o.
Frączków
48-314 Pakosławice
  
αPL1607002pCPrzedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług UNIPASZ Sp. z o.o.
Radzikowice
48-381 Goświnowice
  
αPL1606009pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"Agromund"
Edmund Podeszwa
ul. Piłsudskiego 25
46-100 Namysłów
Punkt Sprzedaży:
ul. Kasztanowa 2
Dąbrowa Namysłowska
46-112 Świerczów
  
αPL1603020pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Import - Eksport
Joachim Neuwald
ul. Główna 53
47-256 Łany
  
αPL1608026pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "AGROMEX"
Agnieszka Żurek
ul. Towarowa 3
46-310 Gorzów Śląski
  
αPL1661002pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne
"Holpona" Sp. z o.o.
ul. Amarantowa 20
45-401 Opole
  
αPL1605004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe OPOLNET
Andrzej Wieczorek
ul. Karola Miarki 34
47-330 Zdzieszowice
  
αPL1605002pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Wolfgang Kroll
ul. Wiejska 37
Rozkochów
47 -344 Walce
  
αPL1610002pC,I
Przedsiębiorstwo Paszowe
Suchy Alfons i Zofia
Leśnik 16
48 -200 Głogówek
  
αPL1603004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
"Janpasz"
Jan Tomanek
ul. Bródek 36
47-214 Mechnica
  
αPL1661003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
"Weton"
Wyszyński i Wspólnicy
Spółka Jawna
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
  
αPL1606001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Ferma - Pol"
Sp. z o. o. w Zalesiu
Zalesie
46-146 Domaszowice
  
αPL1606016pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
"AGROPLON"
Małgorzata Wołczańska
ul. Główna 38
46-134 Głuszyna
  
αPL1606003pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Polonia"
mgr Rozalia Magdziarczyk
ul. Budowlanych 52
50-124 Opole
Zakład Produkcyjny
w Świerczowie
ul. Brzeska 23
46-112 Świerczów
  
αPL1606010pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "Gudzowski"
Zbigniew Gudzowski
ul. Główna 67
Smogorzów
46-142 Bukowa Śląska
  
αPL1605010pI
Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowo - Handlowe
TRANS-PEL
Piotr Pelka
ul. Zamkowa 10
47-344 Walce
  
αPL1611001pC
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowo - Produkcyjne
Wytwórnia Pasz
Stanisław Toboła
ul. Strzelecka 51
Rozmierka
47-171 Rozmierz
  
αPL1661001pIPrzedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "OPOLFERM"
ul. Krzanowicka 31
Opole
46-020 Czarnowąsy
  
αPL1603017pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe GROTRANS
Paweł i Bernard Groeger
ul. Szkolna 24
47-256 Łany
  
αPL1610007pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe
Hubert Seiler
Grabina 39
48-210 Biała
  
αPL1603016pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe
Andrzej Tajster
ul. Długa 39
47-208 Długomiłowice
  
αPL1606005pA
Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
"BIO - GEN" Sp. z o.o.
ul. Książąt Opolskich 48-50
45-006 Opole
Zakład Biotechnologii
w Namysłowie
ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów
  
αPL1610005pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Zygmunt Zoła
Szonów 179
48-115 Szonów
  
αPL1606006pI
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
Władysław Osadkowski
ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów
Oddział w Namysłowie
ul. Oleśnicka 7
46-100 Namysłów
  
αPL1608010pI
Rajpol
Piotr Antkowiak, Rajmund Mrugała, Damian Szirch Spółka Jawna
ul. Chopina 3
46-300 Olesno
  
αPL1608035pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
"AURORA"
Lidia Kubosz
Zakład Wielobranżowy
ul. Ojca Alarda 28
46-345 Borki Wielkie
  
αPL1603026pI
SOLIDARIS Sp. z o.o.
Kędzierzyn-Koźle
ul. Kochanowskiego 28
47-200 Kędzierzyn-Koźle
  
αPL1603018pISOLIDARIS Sp. z o.o. Dzielawy
ul. Kolejowa 23
47-260 Dzielawy
  
αPL1604001pC,ISpółdzielnia Pracy Handlowo Produkcyjna "MIX - PASZ"
ul. Sienkiewicza 24
46-200 Kluczbork
  
αPL1603009pI
Sprzedaż Detaliczna Artykułów Nieżywnościowych
Alfons, Jerzy Künzer
ul. Mickiewicza 30
47-280 Maciowakrze
  
αPL1605003pIUsługi Transportowe i Handel Marek Wdowiak
Zwiastowice 22
47-340 Twardawa
Punkt Sprzedaży
ul. Dworcowa
47-364 Strzeleczki
  
αPL1605009pI
Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Lech Kozłowski
ul. Nowa 13
Brożec
47-341 Żużela
  
αPL1611003pC
Wytwórnia Pasz "Błotnica"
Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 24
47-134 Błotnica Strzelecka
  
αPL1606002pCWytwórnia Pasz Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 5
46-113 Wilków
  
αPL1608031pI
Zakład Handlowo Produkcyjno Usługowy AGROPASZ
Danuta i Ryszard Żurek
ul. Rolnicza 17
46-320 Praszka
  
αPL1603024pI
Zoo Market
Paweł, Tomasz Kluczniok
ul. Piastowska 44/2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
  
 
WOJEWÓDZTWO PODKΑRPΑCKIE
123456
αPL1813009pI
"Abacus" Przychodnia Dla Małych Zwierząt
lek. wet. Jerzy Czuchman
ul. Świętego Jana 1
37-700 Przemyśl
  
αPL1804006pI
"AGROL"
Firma Usługowo - Handlowa
Kuchar Zofia
ul. Sanowa 2A
37-550 Radymno
Magazyn Wietlin
  
αPL1819003pI
"AMHIOR"
Krupka Zdzisław
Gogołów 303
38-130 Frysztak
  
αPL1815001pCCargill (Polska) Sp. z o.o.
Oddział Ropczyce
ul. Robotnicza 20
39-100 Ropczyce
  
αPL1804026pECegliński Jacek
Święte 160
37-555 Sośnica
  
αPL1803002pI
"Centrowet" Rzeszów
Sp. z o.o.
ul. Wielopolska 161
39-200 Dębica
  
αPL1863001pI"Centrowet" Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy
Filia Rzeszów
ul. Lubelska 15
35-241 Rzeszów
  
αPL1804003pI"Centrowet" Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy
Oddział w Tywonii
Tywonia 2
37-500 Jarosław
  
αPL1813001pI"Centrowet" Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Wielopolska 161b
39-200 Dębica
Magazyn w Przemyślu
ul. Wiejska 2
37-700 Przemyśl
  
αPL1811002pI
Dębickie Zakłady Komunalne
"DEZAKO"
Sklep Rolno - Przemysłowy
39-321 Tuszyma  
αPL1811003pI
Działalność Handlowo - Usługowa
Cichoń Andrzej
Żarówka 12
39-312 Żarówka
  
αPL1804011pIDrabik Andrzej
Roźwienica 126
37-565 Roźwienica
  
αPL1816005pI"DROBEKS"
ul. Grunwaldzka 37c
36-020 Tyczyń
  
αPL1803006pI"Eko - Kłos" Sp. z o.o.
Żyraków 110B
39-204 Żyraków
  
αPL1804013pI
"Euro - Pasz"
Centrum Dystrybucji
Matyja Daniel
ul. Nad Sanem 3
37-500 Jarosław
  
αPL1817007pI
Firma "Com - Bud"
Radomski Władysław
Prusiek 197
38-500 Sanok
  
αPL1804009pI
"FARM - BUD"
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Biesiadcki Janusz
ul. Budowlanych 3
37-550 Radymno
  
αPL1818007pI
Firma "KAMA"
Źródłowiska - Macko Izabela
ul. Niezłomnych 68
37-450 Stalowa Wola
  
αPL1813004pI
Firma Handlowa "Henpol"
Artykuły Rolno - Przemysłowe
ul. Sielecka 2
37-700 Przemyśl
  
αPL1802001pI
Firma Handlowa "Rol-Pasz"
Szałajko Antoni
ul. Kościuszki 17
38-200 Brzozów
  
αPL1804015pI
Firma Handlowa "Spichlerz"
Aniela i Andrzej Figlarscy
ul. Lwowska 9
37-550 Radymno
  
αPL1819001pI
Firma Handlowo - Usługowa
"Paszwit"
Szaro Zofia
ul. Witosa 1
38-100 Strzyżów
  
αPL1811004pI
Firma Handlowo - Usługowa
"ROLMAR"
Żak Marian
Górki 68
39-306 Górki
  
αPL1807011pI
Firma Handlowo - Usługowa
"KOR"
Korzec Dorota
ul. Tysiąclecia 6a
38-460 Jedlicze
  
αPL1806003pI
Firma Handlowo - Usługowa
"Rolmasz"
Kazimierz Smolak
39-122 Kamionka 323
Punkt Sprzedaży
36-147 Niwiska 473
  
αPL1806008pI
Firma Handlowo - Usługowa
Wiesław Kosiorowski
ul. Sarnia 21
39-460 Nowa Dęba
Magazyn
ul. Kozłowieckich 6
36-110 Majdan Królewski
  
αPL1814007pI
Firma Handlowo - Usługowa
Władysława Tworzyło
Pantalowice z/s w Kańczudze
Pantalowice 337a
37-224 Pantalowice
  
αPL1817003pI
Firma Handlowo - Wielobranżowa
"JĘDRUŚ"
Andrzej Florian i Andrzej Jaślar
ul. Podkarpacka 46
38-524 Besko
  
αPL1820002pI
Firma Produkcyjno - Handlowa
"AMB"
Apolonia Burghardt
ul. Zachodnia 101
Wola Baranowska
39-451 Skopanie
  
αPL1819005pI
Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa
Bogusława Kwaśniewska
Markuszowa 10
38-126 Markuszowa
  
αPL1814002pI
Firma Wielobranżowa
Czesław Wygonny
Adamówka 70
37-534 Adamówka
  
αPL1802005pEFrydrych Jacek36-211 Jasionów  
αPL1813006pI
Gabinet Weterynaryjny
"Aasmus"
lek. wet. Paweł Wittner
ul. Świętego Jana 37
37-700 Przemyśl
  
αPL1804017pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Jarosławiu
Magazyn
37-514 Munina 113A
  
αPL1819006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Frysztackiego 35
38-130 Frysztak
  
αPL1819007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Rynek 3
38-100 Strzyżów
Sklep Nr 8
ul. Sanocka 32
38-100 Strzyżów
  
αPL1819008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Punkt Nr 25
ul. Rynek 3
38-100 Strzyżów
  
αPL1804002pC,I
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Roźwienicy
Mieszalnia Pasz w Rudołowicach
Rudołowice
37-565 Roźwienica
  
αPL1804004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kościelna 2
37-560 Pruchnik
  
αPL1804016pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Jarosławiu
Magazyn
ul. Pruchnicka 11
37-500 Jarosław
  
αPL1806005pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
36-105 Cmolas 235  
αPL1806006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
36-130 Raniżów 444  
αPL1806007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Pl. Rynek 21
36-110 Majdan Królewski
  
αPL1809002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Rynek 1
37-610 Narol
  
αPL1809003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kościuszki 74
37-632 Stary Dzików
  
αPL1812001pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Reymonta 1A
37-400 Nisko
  
αPL1812002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Jeżowe 237
37-430 Jeżowe
  
αPL1814003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Sieniawa
ul. Piłsudskiego 1
37-530 Sieniawa
  
αPL1814004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Zarzecze
Zarzecze 171
37-205 Zarzecze
  
αPL1814005pIGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Gać
Gać 411
37-207 Gać
  
αPL1814006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Przeworsk
ul. Studziańska 1
37-200 Przeworsk
  
αPL1817004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Bukowsku
Sklep Wielobranżowy Nr 5
38-505 Bukowsko
  
αPL1817005pI
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Komańczy
Sklep z Artykułami Wielobranżowymi
38-543 Komańcza
  
αPL1817006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Komańczy
Sklep Wielobranżowy
w Szczawnem
38-542 Rzepedź
  
αPL1821001pEGospodarstwo Pomocnicze Przy Zakładzie Karnym w Uhercach Zakład Produkcyjny w Średniej Wsi38-604 Hoczew  
αPL1864004pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej "KWIATKOWSKI" -
Sławomir Kwiatkowski
ul. Generała Bema 166
39-441 Tarnobrzeg
  
αPL1806004pI
Handel Artykułami Rolnymi i Przemysłowymi
Stanisław Bednarz
Wola Raniżowska 26
36-125 Wola Raniżowska
  
αPL1820003pI
Handel Artykułami Spożywczo -Przemysłowymi i Masowymi -
Robert Pęk
ul. Zachodnia 95
Wola Baranowska
39-451 Skopanie
  
αPL1818008pI
Handel Obwoźny
Elżbieta Piwowar
Kępie Zaleszańskie 59
37-415 Zaleszany
  
αPL1804012pI
Handlowo Usługowy
Zakład Drobiarski
Barbara i Lesław Matyja
ul. Nad Sanem 3
37-500 Jarosław
  
αPL1803001p 
"Indofarm"
Ferma Indyków
Latoszyn 147c
39-200 Dębica
  
αPL1818003pIKaraban Konrad
ul. Lubelska 29
37-455 Radomyśl n/Sanem
  
αPL1807003pI
"Kardi" Firma Handlowo -
Usługowa
Bogumiła Urbanek
ul. Pigonia 26
38-420 Korczyna
  
αPL1804022pEKrzeszowski Adam
Rokietnica 299
37-562 Rokietnica
  
αPL1821003pIKusal Paweł i Anna
ul. Piłsudskiego 48
38-600 Lesko
  
αPL1816002pI
"Lech - Wet"
Lech Michalski, Maciej Michalski, Aleksandra Sadok-Michalska
Magazyn Trzciana
Trzciana 138
36-071 Trzciana
  
αPL1813005pILecznica Dla Psów i Kotów Kamil Policht
ul. Dworskiego 74
37-700 Przemyśl
  
αPL1802002pI
"Novit" Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo -Usługowe
Andrzej Kielar
Buków 53
36-212 Trześniów
  
αPL1818001p IOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Staszica 1
37-450 Stalowa Wola
  
αPL1818002pIPaleń Zdzisław
Zdziechowice II 218A
37-470 Zaklików
  
αPL1807002pI
"Piękny Ogród"
Małgorzata Nadziałkiewicz
ul. Zielona 3
38-400 Krosno
  
αPL1807001pCProdukcyjno - Usługowa Spółdzielnia Pracy "Rolnik" Mieszalnia Pasz w Targowiskach
ul. Składowa 1
38-400 Krosno
  
αPL1807009pIProdukcyjno - Usługowa Spółdzielnia Pracy "Rolnik" Sklep Hurtowo - Detaliczny
ul. Składowa 1
38-400 Krosno
  
αPL1804001pC,IPROVIMI - ROLIMPEX S.A.
Wytwórnia Pasz w Jarosławiu
ul. Zbożowa 7
37-500 Jarosław
  
αPL1803003pI
Prywatny Punkt Weterynaryjny
Kazimierz Kłęk
ul. Mickiewicza 2
39-230 Brzostek
  
αPL1820001pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "MALECKI"
Janina i Piotr Malecki
Spółka Jawna
ul. Zachodnia 101
Wola Baronowska
39-451 Skopanie
  
αPL1817001pA,C,IPrzedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 21
38-500 Sanok
  
αPL1817002pI
Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" Sp. z o. o.
Sklep w Nowotańcu
38-500 Sanok
ul. Okulickiego 21
  
αPL1801001pI
Przedsiębiorstwo Nasienne
Centrala Nasienna Sp. z o. o.
Sklep w Ustrzykach Dolnych
ul. Korczaka 1
38-700 Ustrzyki Dolne
  
αPL1821002pI
Przedsiębiorstwo Nasienne
Centrala Nasienna Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 48
38-600 Lesko
  
αPL1816007pA,I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe "BOLAND"
Bolesław Brud
36-062 Zaczernie
Miłocin 181
  
αPL1816006pIRadoń Henryk
Punkt Sprzedaży
Harta 553/3
37-757 Harta
  
αPL1813007pI
"Res - Por" Handel I Usługi
Drozd Mirosław
ul. Basztowa 13
37-700 Przemyśl
  
αPL1803005pIRolnicza Fundacja Gminy Dębica "Zbożowiec"
Pustków 594 A
39-206 Pustków
  
αPL1804019pE
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
WIETLIN III
Wietlin III
37-543 Laszki
  
αPL1804020pERolniczy Zespół Spółdzielczy w Charytanach
Charytany
37-543 Laszki
  
αPL1804007pI
"Rolpias"
Zakład Usługowo - Handlowy
Teresa Sus, Zdzisław Lis
Manasterz 147
37-522 Wiązownica
  
αPL1818006pIRup Władysław
ul. Lipowa 46
37-450 Stalowa Wola
  
αPL1809001pI
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "Resmlecz"
Trzebownisko
Oddział Lubaczów
ul. Generała Dąbka 2
37-600 Lubaczów
  
αPL1808001pI
Sagan - Klejment Izabela
Henryk Sagan "TAURUS"
Spółka Cywilna
Wierzawice 869
37-300 Leżajsk
  
αPL1804021pESiwoń Tadeusz
Widna Góra 49a
37-550 Jarosław
  
αPL1821004pI
Sklep Wielobranżowy
Spółka Cywilna "MIK - GNA"
Mikołajczak, Gnap
38-604 Hoczew  
αPL1813003pI
Skup, Sprzedaż Artykułów Rolnych i Przemysłowych -
Konstanty Lis
Magazyn
Dubiecko - Resztówka
ul. Sienkiewicza 3
37-750 Dubiecko
  
αPL1806001pC
Spółdzielnia Pracy Handlowo -Produkcyjna
"Samopomoc Chłopska PŁUG"
ul. Handlowa 5
36-100 Kolbuszowa
  
αPL1806002pISpółdzielnia Pracy Handlowo -Produkcyjna "Samopomoc Chłopska PŁUG" Agro -Sklep
ul. Handlowa 5
36-100 Kolbuszowa
  
αPL1811005pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Stanisława Pyź
Chrząstów 204
39-331 Chorzelów
  
αPL1803004pI
Sprzedaż Artykułów Rolno -Przemysłowych
Piotr Szwalec
ul. Węgierska 32
39-220 Pilzno
  
αPL1809004pI
"Sprzedaż Pasz i Koncentratów"
Marian Miedniczek
Nowe Sioło 1
37-611 Cieszanów
  
αPL1804008pI
Sprzedaż Pasz
Korbut Jolanta
Szówsko 67
37-522 Wiązownica
  
αPL1804023pEStysiał Marek
Rokietnica 302
37-562 Rokietnica
  
αPL1804025pESzumigraj Franciszek
Szówsko 459
37-522 Wiązownica Rokietnica 299
37-562 Rokietnica
  
αPL1804027pESzumiński Paweł
Kidałowice 139
37-500 Jarosław
  
αPL1819002pI
Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Janusz Borysławski
ul. Mostowa 24
38-100 Strzyżów
  
αPL1813008pI
Usługowy Punkt Weterynaryjny
lek. wet. Janusz Woźniak
Wyszatyce 74
37-722 Wyszatyce
  
αPL1804014pI
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe
Henryk Seidel
Pawłosiów - Widna Góra 103A
37-500 Jarosław
  
αPL1818005pIWojewoda Henryk
Pniów 1
37-455 Radomyśl n. Sanem
  
αPL1804010pIWrucha Marek
Wólka Pekińska 137
37-511 Wólka Pekińska
  
αPL1814001pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
Eksport - Import Lucjan Kuźnar
Gać 207a
37-207 Gać
  
αPL1804024pEZagrobelna Irena
Cetula 80
37-523 Radawa
  
αPL1811006pE
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki
Chorzelów Sp. z o.o.
39-331 Chorzelów  
αPL1816004pI
Zakład Usługowo-Handlowy
AGMAR
Wola Cicha 146B
36-060 Głogów Małopolski
  
αPL1804005pEZazulka Mieczysław
Laszki 124
37-543 Laszki
  
αPL1802004pEŻurak Edward
Haczów 186
36-213 Haczów
  
αPL1818004pIŻyłka Ludwik
Witkowice 51
37-455 Radomyśl n. Sanem
  
 
WOJEWÓDZTWO PODLΑSKIE
123456
αPL2001011pIADLER AGRO Sp. z o.o.
ul. Szosa Baranowicka 62a
15-521 Białystok Zaścianki Magazyn:
ul. Mazurska 6
16-300 Augustów
  
αPL2006001pI"Agrocentrum" Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
18-500 Kolno
  
αPL2006004pI
"Agro - Handel"
Andrzej Kozikowski
ul. Kołłątaja 12/10
18-400 Łomża
Punkt Sprzedaży Środków Żywienia Zwierząt
ul. Krótka 1
18-516 Mały Płock
  
αPL2002002pC
"AGROKOMPLEX" Spółka Jawna
Agata Monika Piotr Wiśniewscy
ul. Józefa Piłsudskiego 54
18-105 Suraż
  
αPL2011011pI
"Agroland" Spółka Cywilna
Czesław Andrzejczyk, Marek Oszmian
ul. Marii Konopnickiej 2
16-200 Dąbrowa Białostocka
  
αPL2001013pI
"Aromat"
Eugeniusz Kozłowski
Janówka 2
16-300 Augustów
  
αPL2061005pI
AGROWET Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna
Borowik Dominik
ul. Zwycięstwa 26b
15-703 Białystok
  
αPL2014007pIAnimals - Usługi Weterynaryjne
ul. 1 Maja 51
18-305 Szumowo
  
αPL2001009pI
Artykuły Do Produkcji Rolnej
Małgorzata Mitros
Bargłów Dworny 103a
16-320 Bargłów Kościelny
  
αPL2004007pI
Artykuły Przemysłowe
Krzysztof Szumski
Ciemnoszyje 59
19-212 Białaszewo
  
αPL2004005pI
Artykuły Rolno-Przemysłowe i Paliwowe
Spółka Cywilna
Leszek Czyżewski, Kazimierz Czyżewski
ul. Sienkiewicza 18
19-222 Wąsosz
  
αPL2001006pI
Biebrzańskie Przedsiębiorstwo Nasienno - Handlowe "Kłos"
Stanisław Reducha
ul. Pusta 1
16-315 Lipsk
  
αPL2007007pI
BIOPRIMEX Biuro Handlowo -Konsultingowe
mgr inż. Halina Rybicka
Czarnocin 19
18-421 Piątnica
  
αPL2013012pI
Centrum Nasienno-Handlowe Spółka Cywilna
Barbara i Wiesław Walczuk
ul. Kwiatowa 18
18-200 Wysokie Mazowieckie
Punkt:
ul. Strażacka 6
18-220 Czyżew
  
αPL2014002pIDługopol Sp. z o. o.
Długobórz 42
18-300 Zambrów
  
αPL2008004pCEKO-PASZ Wytwórnia Pasz
ul. Ełcka 43
19-100 Mońki
  
αPL2005001pC
"EKOPASZ" Mieszalnia Pasz Spółka Cywilna
Jadwiga, Władysław Kozłowscy
ul. Białostocka 7
17-200 Hajnówka
  
αPL2062005pI
"EL - PASZ" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
Elżbieta Chojnowska
ul. Poligonowa 2
18-400 Łomża
  
αPL2001012pI
"ELBIG"
Piekarska Elżbieta
ul. Rynek Zygmunta Augusta 39
16-300 Augustów
  
αPL2003023pI"FARMA" Spółka Cywilna
ul. Kościelna 4
17-132 Wyszki
  
αPL2005002pC"FARMPASZ" Sp. z o.o.
Makówka 79
17-210 Narew
  
αPL2013018pI"Farol" Jerzy Falkowski
Wyszonki Wojciechy 14
18-214 Klukowo
  
αPL2011016pI
"Far - rol"
Krystyna Ratkiewicz
Dzięciołowo 2
16-150 Suchowola
  
αPL2003012pIFirma Handlowa "MJ & NM" Maria Pryzowicz
ul. Żwirki i Wigury 43A
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2003007pIFirma Handlowo - Usługowa "Aleks"
ul. Stefana Batorego 18
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2010012pI
Firma Handlowo - Usługowa
Dromar Marian Pykało
ul. Monterska 3
17-312 Drohiczyn
  
αPL2013001pI
Firma Nasienno - Handlowa "JAMIR"
Borkowski Mirosław
ul. 11 Listopada 1
18-230 Ciechanowiec
  
αPL2003014pIFirma Usługowa "ANIELA"
ul. Mickiewicza 9
17-106 Orla
  
αPL2011015pI
"Front - Wet - Agra"
Spółka Cywilna
Janusz Mikłasz, Ryszard Piekut
ul. Sienna 6
16-100 Sokółka
  
αPL2004008pI
Gliński Hubert
Kompleksowa Obsługa Hodowców i Producentów
ul. Piłsudskiego 13
19-200 Grajewo
  
αPL2011010pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Pl. Kościuszki 5
16-100 Sokółka
Sklep
ul. Sidrzańska 31
16-123 Kuźnica Białostocka
  
αPL2011009pIGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Pl. Kościuszki 5
16-100 Sokółka
Magazyn
ul. Łąkowa 9
16-100 Sokółka
  
αPL2011001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Mieszalnia Pasz
ul. Fabryczna 1
16-124 Sidra
  
αPL2002003pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Poświętne 42
18-112 Poświętne
  
αPL2003022pE
Gospodarstwo Rolne
Bożena i Andrzej Brzozowscy
ul. Szkolna 9
Juchnowiec Górny
16-061 Juchnowiec Kościelny
Ferma w Szczytach Nowodworach
17-106 Orla
  
αPL2010015pI
GRO - PASZ
Morzy Kazimierz
ul. Bielska 26
17-315 Grodzisk
  
αPL2006002pI
Handel Artykułami Przemysłowymi "Rolfest"
Tomasz Nowak
ul. Kolejowa 7
18-500 Kolno
  
αPL2011017pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Sławomir Romanowski
Bombla 4
16-140 Korycin
  
αPL2004004pI
Handel Artykułami
Metalowo -Przemysłowymi
Orłowski Józef
Bełda 51
19-204 Bełda
  
αPL2003021pI
Handel Artykułami Przemysłowymi
WULKANIZACJA
Bogdan Gołaszewski
ul. Sienkiewicza 44
17-120 Brańsk
  
αPL2003009pI
Handel Artykułami
Rolno - Przemysłowymi
Genowefa i Janusz Wyszkowscy
ul. Piórkowska 34
17-132 Wyszki
  
αPL2004002pI
Handel Artykułami Rolno -Przemysłowymi i Opałem
"DANROL"
Danuta Cimochowska
ul. Mazowiecka 51
19-222 Wąsosz
  
αPL2002020pI
Handel Artykułami Rolno -Spożywczymi
Anatol Dmitruk
Nowosiółki
ul. Leśna 3
16-070 Choroszcz
  
αPL2013024pI
Handel i Usługi
Antoni Wojno
Wojny Pietrasze 18A
18-210 Szepietowo
  
αPL2003013pI
Handel Paszami, Dodatkami Mineralnymi i Artykułami Do Produkcji Rolnej
Nadzieja Turkowicz
ul. Grunwaldzka 16
17-111 Boćki
  
αPL2013019pI
Handel Rolno- Spożywczy Przemysłowy i Budowlany TRANSROL
Józef, Andrzej Remisiewicz
Kruszewo Wypychy 29
18-218 Sokoły
  
αPL2013007pIHandel Stały i Obwoźny
ul. Mazowiecka 8
18-214 Klukowo
  
αPL2013014pI
HEKPASZ
Henryk Waszczuk
ul. Kościelna 47
18-200 Wysokie Mazowieckie
  
αPL2001005pI
"HIRON"
Leszek Czokajło
ul. Rosiczkowa 4
16-300 Augustów
  
αPL2006003pI
Hurt - Detal "Michał"
Michał Truszkowski
ul. Polowa 22
18-520 Stawiski
  
αPL2014009pI
Hurtownia Artykułów Spożywczych
Krzysztof Pęski
ul. Mazowiecka 51a
18-300 Zambrów
  
αPL2062004pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych "HURTEX"
lek. wet. Roman Durzyński
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
  
αPL2010010pI
Ilczuk Tadeusz
Sprzedaż Mieszanek Treściwych
Pełch 77
17-322 Perlejewo
  
αPL2013026pEJabłoński Rafał
Roszki Ziemaki 12
18-218 Sokoły
  
αPL2014001pC
"Jaskra" Spółka Jawna
Krajewski Grzegorz,
Święcki Roman, Święcki Józef
Wdziękoń II 28
18-300 Zambrów
  
αPL2061004pI
"Julex" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Renata Lewczuk-Kuzyka
ul. Raginisa 73
15-161 Białystok
  
αPL2010014pEKorol Krzysztof
Makarki 63
17-315 Grodzisk
  
αPL2001003pILecznica Dla Zwierząt Stanisław Karczewski
ul. Polna 5A
16-310 Sztabin
  
αPL2011003pILecznica Dla Zwierząt "Medicus"
ul. Targowa 2
16-100 Sokółka
  
αPL2003003pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Mikołaj Chrol
ul. Kościuszki 3
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2003019pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Dariusz Olszewski
ul. Wita Stwosza 5
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2003001pI
Lecznica Weterynaryjna "Animals"
Aleksy i Sławomir Burzyńscy
ul. Jagiellońska 16
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2002016pI
Lecznica Weterynaryjna ANIMALS
lek. wet. Zygmunt Matusik
ul. Ogrodowa 26
16-070 Choroszcz
  
αPL2003006pI
Lecznica Zwierząt
Jan Andrzej Postępski
ul. Brańska 43
17-111 Boćki
  
αPL2010006pI
Lecznica Zwierząt
Wiesław Dariusz Dmitruk
ul. Bielska 14
17-315 Grodzisk
  
αPL2010004pI
Lecznica Zwierząt
lek. wet. Andrzej Małaszkiewicz i Krzysztof Masłowski
ul. Wielkiego Księcia Witolda 12
17-312 Drohiczyn
  
αPL2010005pI
Lecznica Zwierząt Siemiatycze
Michał Kosiński Michał Stradczuk Krzysztof Osmólski
ul. 11-go Listopada 43
17-300 Siemiatycze
  
αPL2011002pI
Lecznica Zwierząt Nr 1
Spółka Cywilna
ul. 3 Maja 13
16-100 Sokółka
  
αPL2011012pI
Lecznica Zwierząt
Spółka Cywilna
Stanisław Trusewicz, Elżbieta Czerniawska
ul. Górna 15
16-200 Dąbrowa Białostocka
  
αPL2004010pI
Łupkowski Ryszard
Usługi Transportowe
ul. Grunwaldzka 4
19-230 Szczuczyn
  
αPL2003017pI"MAXWET" Irena Maksymiuk
ul. Tadeusza Kościuszki 2
17-120 Brańsk
  
αPL2014008pI
Mini - Market
Józef Kazimierz Bartliński
ul. Krótka 4
18-312 Rutki
  
αPL2002018pIMAŁROL Punkt Sprzedaży Materiałów Do Produkcji Rolnej
ul. Piaskowa 51
16-070 Choroszcz
  
αPL2002008pI
Olszyńska Izabela
Pasze i Koncentraty
ul. Łąkowa 12
16-002 Dobrzyniewo Duże
  
αPL2002019pI
"Piast"
Punkt Handlowo - Usługowy
Poświętne 54
18-112 Poświętne
  
αPL2061008pIPodlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o.
ul. Pozioma 2
15-950 Białystok
  
αPL2003005pIPodlaskie Zakłady Zbożowe Spółka Akcyjna
Punkt Sprzedaży
w Brańsku
ul. Księdza Ściegiennego 2
17-120 Brańsk
  
αPL2010008pIPolser Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 18
17-300 Siemiatycze
  
αPL2013008pIProdukty AGRO
ul. Ludowa 91
18-200 Wysokie Mazowieckie
  
αPL2013009pIProdukty AGRO
ul. Zambrowska 1
18-220 Czyżew
  
αPL2013010pIProdukty AGRO
ul. Mazowiecka 27
18-214 Klukowo
  
αPL2013016pI
Produkty AGRO
Radosław Decewicz
ul. Przytorowa 4
18-220 Czyżew
  
αPL2013015pI
Produkty AGRO
Aneta Krajewska
ul. Ludowa 91
18-200 Wysokie Mazowieckie
  
αPL2004011pIProMleko Serwis Sp. z o.o.
Łazarze 3
19-212 Bełda
  
αPL2014004pI
ProMleko Serwis Sp. z o.o.
Jan Modzelewski - Niezależny Przedstawiciel Handlowy ProMleko Serwis
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów
  
αPL2061002pC
PROVIMI - ROLIMPEX S. A.
Wytwórnia Pasz w Białymstoku
ul. Elewatorska 14
15-950 Białystok
  
αPL2003016pI
Prywatna Lecznica Zwierząt
lek. wet. Włodzimierz Ślesiński
ul. Kazimierzowska 14
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2011006pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Budowlano -Rolne
Leszek Kreczko
ul. Targowa 6
16-100 Sokółka
  
αPL2004003pIPrzedsiębiorstwo Handlowo Nasienne "CENNAS"
ul. Elewatorska 12
19-200 Grajewo
  
αPL2003010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo-Transportowe
"ARMAG"
Artur Pac
Łubin Kościelny 75
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2013017pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Piotr Wojno
Krasowo Wielkie 53
18-212 Nowe Piekuty
  
αPL2003020pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "RolMlek"
Jan Arnold, Andrzej Siemieńczuk, Eugeniusz Świętochowski
ul. Wojska Polskiego 52
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2014003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Szepietowski"
Wojciech Szepietowski
ul. Polowa 14a
18-300 Zambrów
  
αPL2014006pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Jarbank"
Punkt Sprzedaży Pasz
ul. Wyszyńskiego 12
18-300 Zambrów
  
αPL2011004pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Agro-Centrum"
ul. 11 Listopada 26
16-200 Dąbrowa Białostocka
  
αPL2011008pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Farmer"
Jolanta Siwicka
ul. Browarna 5
16-140 Korycin
  
αPL2004006pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Szymanowski"
ul. Mikołaja Kopernika 14
19-200 Grajewo
  
αPL2002014pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe MAGRO
Grzegorz Maliszewski
Zawady Kolonia 36
16-075 Zawady
  
αPL2013005pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ROLWET
ul. Szkolna 52A
18-220 Czyżew
  
αPL2013004pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ROLWIT
ul. Szkolna 52A
18-220 Czyżew
  
αPL2002009pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe STALMEX
Stanisław i Lucyna Sienkiewicz
ul. Akacjowa 19
16-075 Zawady
  
αPL2002010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe VETSCULAP
Lecznica Dla Zwierząt
ul. Osiedlowa 20
16-061 Juchnowiec Górny
  
αPL2003004pI
Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Alkaz"
Kazimierz Jabłoński
ul. Polna 7
17-111 Boćki
  
αPL2001001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Mieszalnia Pasz Jerzy Granacki, Marek Granacki
Spółka Jawna
ul. Netta II 1a
16-320 Bargłów
  
αPL2007003pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Roltucz"
Bożena i Roman Łuniewscy
Modzele Stare 2
18-408 Wygoda
  
αPL2011013pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Pro - fit"
Krzysztof Kacprowski
ul. Białostocka 71
16-150 Suchowola
  
αPL2011007pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Wiesław Wilczko
ul. Słowiańska 11/A
16-140 Korycin
  
αPL2062001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "HIMA"
Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 102
34-116 Spytkowice
Zakład w Łomży
ul. Poznańska 121
18-402 Łomża
  
αPL2061003pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGROMA
Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 9
15-950 Białystok
  
αPL2002005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SIS
Spółka Cywilna
ul. Plac 11 Listopada 15
16-050 Michałowo
  
αPL2005003pI
Przedsiębiorstwo - Usługowo -Handlowe "Rol - Mech"
Michał Denisiuk
Dubicze Osoczne 23
17-200 Hajnówka
  
αPL2061006pIPrzedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno - Weterynaryjnego CENTROWET
ul. Zwycięstwa 26d
15-703 Białystok
  
αPL2001015pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Lewoc Władysław
Punkt Podległy
"STAN-ROL"
Bogusław Stankiewicz
Jaświły 73
19-124 Jaświły
Punkt Sprzedaży
Jaminy nr 3
16-310 Sztabin
  
αPL2008018pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Dariusz Ciochanowski
ul. Kolejowa 23 C
19-100 Mońki
  
αPL2008019pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Dariusz Ciochanowski
ul. Wojska Polskiego 74 19-110 Goniądz  
αPL2008003pIPunkt Sprzedaży Pasz Firmy EKO-PASZ
ul. Ełcka 43
19-100 Mońki
  
αPL2008015pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy STAN-ROL
Bogusław Stankiewicz
Jaświły 73
19-124 Jaświły
  
αPL2008016pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy STAN-ROL
Bogusław Stankiewicz
ul. 3 Maja 3
19-104 Trzcianne
  
αPL2008012pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach
ul. Mickiewicza 62
19-100 Mońki
Punkt Sprzedaży
ul. Białostocka 67
19-100 Mońki
  
αPL2008011pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe AGROKING
ul. Piłsudskiego 1
19-120 Knyszyn
  
αPL2008002pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "MJK"
Ferma Drobiu
Krypno Wielkie 118A
19-111 Krypno Wielkie
  
αPL2008010pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGRO-PASZ
ul. Grodzieńska 8
19-120 Knyszyn
  
αPL2008006pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe PLON
ul. Białostocka 38
19-100 Mońki
  
αPL2008007pIPunkt Sprzedaży Pasz Firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe PLON
ul. Wojska Polskiego 68c
19-110 Goniądz
  
αPL2008008pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe PLON
ul. Jagiellońska 41
19-120 Knyszyn
  
αPL2008009pI
Punkt Sprzedaży Pasz Firmy:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno- Usługowe
AGROWIK Spółka Cywilna
ul. Kolejowa 23
19-100 Mońki
  
αPL2008020pIPunkt Sprzedaży Pasz Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej "TOMROL"
ul. Świerkowa 8
19-100 Mońki
  
αPL2008013pI
Punkt Sprzedaży Pasz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "EJ"
Janusz Zamojtuk
ul. Korycińska 36
19-122 Jasionówka
  
αPL2008014pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Sklep Rolniczy
Piotr Kitlas
Jaświły 19A
19-124 Jaświły
  
αPL2008017pIPunkt Sprzedaży Pasz Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe ECOROL
Krypno Wielkie 15
19-111 Krypno
  
αPL2012001pI
ROL-BUD
Grażyna Jabłońska
ul. Suwalska 4
16-411 Szypliszki
  
αPL2003011pI
"ROL-LAND"
Mirosław Spaliński i Andrzej Kozłowski
ul. Błonie 3
17-120 Brańsk
  
αPL2003002pI
"Rolmax"
Wojciech Maksymiuk
ul. Armii Krajowej 4B
17-120 Brańsk
  
αPL2004001pI
"Rolmex" Spółka Jawna
Wiesław Drobiński Kazimierz Niebrzydowski
ul. Grunwaldzka 3
19-230 Szczuczyn
  
αPL2002004pI
ROLNIK Spółka Cywilna
Alicja Michniewicz, Katarzyna Michniewicz
Rumejki 2B
16-061 Juchnowiec
  
αPL2011024pI
"Sambo"
Lucjan Bombrych
ul. Sokólska 61
16-120 Krynki
  
αPL2002017pISANO GRÓDEK
ul. Rzemieślnicza 1
16-040 Gródek
  
αPL2010009pI
SKI - ROWAL
Skowroński Roman
Ostrożany 5
17-312 Drohiczyn
  
αPL2001007pI
Sklep Przemysłowo - Spożywczy
Czajkowska Bożena
Białobrzegi 44
16-300 Augustów
  
αPL2002011pI
Sklep Rolno - Przemysłowy
Teresa, Ryszard Włodarscy
ul. Plac Wolności 13
16-075 Zawady
  
αPL2013006pISklep Spożywczo-Przemysłowy
Wnory Kużele 19
18-208 Kulesze Kościelne
  
αPL2002007pI
Sklep Ze Środkami Do Produkcji Rolnej
Stanisław Adamski
ul. Świerkowa 7
16-002 Dobrzyniewo Duże
  
αPL2010003pI
Sol - Wet. Lecznica Zwierząt
lek. wet. Jerzy Jaskólski i Ewa Jaskólska
ul. Ciechanowiecka 1
17-312 Drohiczyn
  
αPL2006006pI
Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
ul. Cedrowska 15
18-520 Stawiski
  
αPL2014010pI
Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol"
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa Magazyn Pasz
Mężenin 69
18-312 Rutki
  
αPL2013002pI
Sprzedaż Pasz i Artykułów Do Produkcji Rolnej
Sklep MAGROL
ul. Tykocińska 40
18-218 Sokoły
  
αPL2003015pI
Sprzedaż Pozarecepturowych Leków Weterynaryjnych i Dodatków Do Pasz Dla Zwierząt
Edwin Zabrocki
ul. Konopnickiej 11
Strabla
17-132 Wyszki
  
αPL2013003pI
Sprzedaż Mieszanki Paszowe Środki Do Produkcji Rolnej
Aleksander Zdrodowski
ul. Kolejowa 24
18-218 Sokoły
  
αPL2003008pI
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o.
w Bydgoszczy, Oddział Piątnica
Placówka Terenowa
w Bielsku Podlaskim
ul. Studziwodzka 44
17-100 Bielsk Podlaski
  
αPL2007009pI
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
Oddział Piątnica
ul. Czarnocka 56
18-421 Piątnica
  
αPL2012002pISUPROS Sp. z o.o.
ul. Polna 3
16-423 Bakałarzewo
  
αPL2012003pI
Suwalskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WITAL
Kolenkiewicz, Uździło
Spółka Jawna
ul. Modrzewiowa 9
16-400 Suwałki
Magazyn Pasz
ul. Kościuszki 4A
16-411 Szypliszki
  
αPL2014005pITransport Ciężarowy Handel Obwoźny Artykuły Do Produkcji Rolnej
ul. Mazowiecka 57
18-300 Zambrów
  
αPL2010001pB,CUnipasz Spółka Jawna
ul. Drohiczyńska 140
17-300 Siemiatycze
  
αPL2006005pI
Usługi Handel Transport
"Agropasze"
Zbigniew Szymański
ul. Targowa 2
18-500 Kolno
  
αPL2002015pI
Usługi Sanitarno - Weterynaryjne
lek. wet. Józef Wszeborowski
Juchnowiec Dolny 98
16-061 Juchnowiec Dolny
  
αPL2001014pI
Usługi Weterynaryjne
Borawski Tadeusz
ul. Rajgrodzka 71
16-300 Augustów
Punkt Usług
Janówka 74
16-300 Augustów
  
αPL2002013pI
Usługi Weterynaryjne i Handel
lek. wet. Jarosław Czeladko
ul. Piłsudskiego 26
16-080 Tykocin
  
αPL2001004pI
Usługi Weterynaryjne, Pasze, Koncentraty
lek. wet. Mirosław Maksimowski
Żarnowo II/2a
16-300 Augustów
  
αPL2001002pI
"Usługi Weterynaryjne Doradztwo Hodowlane, Profilaktyka Zdrowotna Zwierząt, Rozprowadzanie Na Zasadach Ajencji Koncentratów Oraz Odżywek Dla Zwierząt."
Tomasz Oleksiuk
ul. Augustowska 43
16-320 Bargłów Kościelny
  
αPL2013023pIWojtkowski Sp. z o.o.
ul. Główna 23
18-212 Nowe Piekuty_
  
αPL2063001pA
Zakład Produkcji Pasz "KEMOS"
Spółka Jawna
Mariusz Jarmuż, Marek Karwowski Tomasz Kruciński
Filia w Suwałkach
ul. W. Polskiego 112a
16-400 Suwałki
  
αPL2002006pC
Zakład Produkcyjny Turpasz
Jurczak, Wołyński Spółka Jawna
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
  
αPL2011014pI
Zakład Usługowo - Handlowy "Mechanik"
Stanisław Zarzecki,
Jan Tomaszewski
ul. Wesoła 3
16-200 Dąbrowa Białostocka
  
 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
123456
αPL2213023pI
"AGRO-FARM" Handel Paszami
Pączek Alicja
Wysoka 75
83-212 Bobowo
  
αPL2210001pIBOTUS Sp. z o.o.
ul. Jantarowa 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
  
αPL2204002pC
CARGILL (Polska) Sp. z o.o.
Wytwórnia Pasz
ul. Zastawna 36
83-000 Pruszcz Gdański
  
αPL2261001pI
"Centrowet" Sp. z o.o.
Bydgoszcz
Oddział Gdańsk
ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk
  
αPL2213020pI
Centrum Zaopatrzenia Rolnego
Burczyk Roman
ul. Główna 6
83-210 Zblewo
  
αPL2213028pIFirma Handlowo Usługowa "Irez"
Koźmin
83-236 Pogódki
  
αPL2213022pI
Firma Handlowo Usługowa "Kasia"
Wilkowska Katarzyna
Wybudowania 1
83-240 Lubichowo
  
αPL2213016pI
Firma Handlowo Usługowa "Katarzynka"
Małecka Gabriela
ul. Bony 4
Zelgoszcz
83-240 Lubichowo
  
αPL2213030pIFirma Handlowo Usługowa "Maja" Knitter Jacek
ul. Piechowskiego 43A
83-400 Kościerzyna
Punkt Sprzedaży
ul. Gdańska 89
83-212 Bobowo
  
αPL2213007pI
Firma Handlowo - Usługowa "MIKA"
Richter-Bartkowiak Mirosława
Dąbrówka 86
83-200 Starogard Gdański
  
αPL2213008pI
Firma Handlowo - Usługowa "MIKRO"
Bartkowiak Roman
Dąbrówka 86
83-200 Starogard Gdański
  
αPL2213026pI
Firma Handlowo - Usługowa
"PA - MI"
Hoeft Grażyna i Piotr
ul. Prusa 45
83-200 Starogard Gdański
  
αPL2213002pI
Firma Handlowo - Usługowa "ROLNIK"
Trapp Anna
Koźmin 2
83-236 Pogódki
  
αPL2213004pI
Firma Produkcyjno Handlowa "Agro - Bud"
Redzimski Zygmunt
ul. Drogowców 24
83-250 Skarszewy
  
αPL2213031pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Długa 184
83-440 Karsin
ul. Dworcowa 25
84-242 Osieczna
  
αPL2205001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Wytwórnia Pasz "SIERPASZ"
ul. Kartuska 4
83-340 Sierakowice
  
αPL2208002pE
Gospodarstwo Rolne
Baranowski Roman
Kębłowo
84-351 Nowa Wieś Lęborska
  
αPL2213027pC
"GRASO" Mieszalnia Pasz
Sobiecki Zenon
Krąg 4A
83-200 Starogard Gdański
  
αPL2213014pI
Hurtownia Pasz
Kulas Józef
Kopytkowo Baza GS
83-230 Smętowo Górne
  
αPL2213015pI
Hurtownia Pasz i Koncentratów
Kulas Józef
Osiedle Przylesie 2
83-230 Smętowo Górne
  
αPL2213006pI
Hurtownia Weterynaryjna
"WET - POL"
ul. Traugutta 58
83-200 Starogard Gdański
  
αPL2202001pC
Mieszalnia Pasz
Gospodarek Stanisław i Jadwiga
ul. Zielona 3
77-120 Konarzyny
  
αPL2203001pE
"POLDANOR" Spółka Akcyjna
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
ul. Przemysłowa 9
77-220 Koczała
  
αPL2204001pB, C, IPOLSANDERS Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 29
83-000 Pruszcz Gdański
  
αPL2213001pI
Praktyka Weterynaryjna
lek. wet. Mikołajewski Jarosław
ul. Ściegiennego 1
83-250 Skarszewy
  
αPL2208001pCPROVIMI - ROLIMPEX S. A.
Al. Jerozolimskie 146d
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz Cewice
Kamieniec 7
84-312 Cewice
  
αPL2213029pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Agrar"
Bielawa Marek
i Bielawa Kazimiera
ul. Drogowców 5
83-250 Skarszewy
  
αPL2213012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AGROLEX"
inż. Lorek Piotr
Koteże 30
83-200 Starogard Gdański
  
αPL2213009pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "MARYSIA"
Matuszewska Maria
ul. Kranek 1/9
83-220 Skórcz
  
αPL2213010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROMAR"
Manuszewski Roman
ul. Kranek 1/9
83-220 Skórcz
  
αPL2207001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
"FERM-TUCZ" Sp. z o.o.
w Korzenienie
Korzeniewo
82-500 Kwidzyn
  
αPL2213005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "FARMER"
Wiecki Andrzej
ul. Jeziorna
83-236 Pogódki
  
αPL2213025pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "SORED"
inż. Kropidłowski Romuald
ul. Leśna 13
Klincz
83-211 Jabłowo
  
αPL2213013pI
Punkt Sprzedaży Pasz
i Koncentratów
Piór Eugeniusz
Pączewo 46
83-213 Pączewo
  
αPL2212001pC
Raiffpol Sp. z o.o.
Wytwórnia Pasz
Zakład Nasienny w Głobinie
Głobino 50F
76-200 Słupsk
  
αPL2205002pI
"ROL - WET"
Itrich Teresa
Sławki 12
83-312 Somonino
  
αPL2211001pC"Schaap - Pol" Sp. z o.o.
ul. Gdańska 22
84-100 Puck
Połczyno
  
αPL2213021pISkład Handlowy Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7
83-210 Zblewo
  
αPL2213019pI
Skup i Sprzedaż Pasz i Środków Do Produkcji Rolnej
Adrych Henryk
ul. Starogardzka 17
83-210 Zblewo
  
αPL2204003pC
Spółdzielnia Produkcyjno -Handlowa
"Samopomoc Chłopska" Mieszalnia Pasz KARMEN
ul. Przemysłowa 3
83-050 Kolbudy
  
αPL2213018pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Kozłowski Grzegorz
ul. Gdańska 12
83-230 Smętowo Graniczne
  
αPL2212002pI
Trans - Wet Spółka Jawna
Wierzchowski Piotr i Zdoliński Tomasz
ul. Słupska 16
Siemianice
76-200 Słupsk
  
αPL2213024pI
Usługi Transportowe
Rankiewicz Barbara
Kopytkowo 37B/11
83-230 Smętowo Górne
  
αPL2213003pI
Zakład Produkcyjno - Handlowo - Transportowy "Elar"
Marszałek Arkadiusz
ul. Drogowców 11
83-250 Skarszewy
  
αPL2213017pI
Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy
Paszek Feliks
ul. Kalinowa 1
83-200 Starogard Gdański
  
 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
123456
αPL2469001pI"Ancora" Sp. z o.o.
ul. Generała Jankego 11
40-934 Katowice
  
αPL2406002pC"CARGILL" (Polska) Sp. z o.o.
Wytwórnia Pasz
Oddział Krzepice
ul. Przemysłowa 1
42-160 Krzepice
  
αPL2406003pC"CARGILL" (Polska) Sp. z o.o.
Wytwórnia Karm
Oddział Krzepice
ul. Przemysłowa 1
42-160 Krzepice
  
αPL2408001pI
"Centaur"
Rafał Korzewski
ul. Dąbrowszczaków 139
43-175 Wyry
  
αPL2405002pE
Danish Farming Consultans
Sp. z o. o.
ul. Piaskowa 16
Rzeczyce Śląskie
44-164 Gliwice
  
αPL2405003pE
Ferma Drobiu
Janusz Piotrowicz
ul. Szkolna 14
Łącza
44-160 Rudziniec
  
αPL2410023pE
Gospodarstwo Rolne
Małgorzata i Jan Zachraj
ul. Zebrzydowicka 64
43-253 Pielgrzymowice
  
αPL2414001pE
Hodowla Drobiu
Janusz Wyderka
ul. Świerczyniecka 38
43-150 Bieruń
  
αPL2407002pI
Hurtownia Weterynaryjna
lek. wet. Krzysztof Zupok
ul. Sokoła 34
42-700 Lubliniec
  
αPL2402001pI"Lucta Polska" Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 57
40-602 Katowice
Magazyn
ul. Mazańcowicka 70
43-502 Czechowice -Dziedzice
  
αPI2403001pC"POLMORAVIA" Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 20
Zamarski
43-419 Haźlach
  
αPL2466001pA"POCH" Spółka Akcyjna
ul. Sowińskiego 11
44-100 Gliwice
  
αPL2413001pCPROVIMI - ROLIMPEX S.A.
Wytwórnia Pasz w Tworogu
ul. Renarda 10
42-690 Tworóg
  
αPL2406001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AGROMAR"
Eksport - Import
Marek Szleper
Pierzchno 67
42-130 Wręczyca Wielka
  
αPL2405001pE
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"AGRO - MAS" Sp. z o.o.
ul. Rachowicka 1
44-156 Sierakowice
  
αPL2407001pC, IPROVIMI - ROLIMPEX S.A.
Wytwórnia Pasz
w Kochanowicach
ul. Wiejska 46
42-713 Kochanowice
  
αPL2416001pC
Spółdzielcza "Agrofirma"
Szczekociny
Wytwórnia Pasz
ul. Żarnowiecka 65
42-445 Szczekociny
  
αPL2478001pC"Tropical" Tadeusz Ogrodnik
Chorzów
ul. Wolności Zakład Produkcyjny
ul. Leśna 23-25
41-807 Zabrze
  
αPL2463001pC"Tropical" Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25
41-507 Chorzów
  
αPL2403002pC
Zakład Handlowo-Usługowy "ROP"
Konieczny Irena, Franciszek, Waldemar Spółka Jawna
ul.Tęczowa 17 Zbytków
43-246 Strumień
  
 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
123456
αPL2604026pI
AGATER
Teresa Dziurska
ul. Głowackiego 14
26-021 Daleszyce
  
αPL2602041pI
AGRO - BUD Roberto
Adamczyk Robert
Mnichów 45
28-300 Jędrzejów
  
αPL2601011pI
AGRO - FARMER
Sklep Z Artykułami
Do Produkcji Rolnej
Maliga Zbigniew
Piestrzec 22
28-131 Solec-Zdrój
  
αPL2605004pI
AGRO - HANDEL
Zbroszczyk Jacek
Wilczkowice 55
26-230 Radoszyce
  
αPL2613001pC, I
AGROPASZ Spółka Jawna
Jerzy Maciejczyk, Dariusz Stępień
ul. Topolowa 9
29-100 Włoszczowa
  
αPL2602015pI
Artykuły Do Produkcji
Rolno - Ogrodniczej
Pilawski Sylwester
Klimontów 96
28-340 Sędziszów
  
αPL2613007pI
Artykuły Rolne
Błaut Krzysztof
Radków 58
29-135 Radków
  
αPL2608006pI
Centra - Pasz
Krzysztofik Mirosław
Kije 25
28-404 Kije
  
αPL2604007pI
CENTROWET Rzeszów
Hurtownia Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
ul. Jagiellońska 70
25-958 Kielce
  
αPL2611002pI, ECieślik Agnieszka
Ambrożów 20
27-225 Pawłów
  
αPL2609001pC, I
Dossche Sp. z o.o.
Kalisz Oddział Nr 1
Sandomierz
ul. Trześniowska 6
27-600 Sandomierz
  
αPL2612001pB, C, IEKOPLON Spółka Akcyjna
Grabki Duże 37
28-225 Szydłów
  
αPL2603006pI
Firma Handlowo - Usługowa
AGRO PLUS
Piotr Kowalczyk
Rogów 20
28-520 Opatowiec
II Punkt Sprzedaży Sokolina 84
28-506 Czarnocin
  
αPL2613006pI
Firma Handlowa
Gasińska Anna
Chebdzie 37
29-130 Moskorzew
  
αPL2602043pI
Firma Handlowa ALTA
Potęga Tadeusz i Alicja
Tarnawa 51
28-340 Sędziszów
  
αPL2602035pI
Firma Handlowa Andmar
Rogowska Mariola
Łysaków Kawęczyński 3
28-300 Jędrzejów
  
αPL2602037pC
Firma Handlowa GABI
Ostrowski Waldemar
Osiedle Skarpa 19/14
28-340 Sędziszów
  
αPL2602020pI
Firma Handlowa Okruszek
Szymańska Renata
Lasochów 22
28-366 Małogoszcz
  
αPL2603002pI
Firma Handlowa PASZE
Wanda Szczepanie
ul. Kolejowa 56
28-500 Kazimierza Wielka
  
αPL2613012pI
Firma Handlowa ROW - DAM
Rowiński Waldemar
Marianów 81
26-070 Łopuszno
  
αPL2602018pI
Firma Handlowa Sprzedaż Hurtowo - Detaliczna
Jąderko Józef
Nagłowice 118
28-362 Nagłowice
  
αPL2603013pI
Firma Handlowa WOJ - PASZ
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Tomasz Wojas
ul. Kolejowa 50
28-500 Kazimierza Wielka
  
αPL2601010pI
Firma Handlowo - Usługowa AGRO
Tadeusz Kowalczyk
Rogów 20
28-520 Opatowiec
Punkt Sprzedaży
Stary Korczyn 96
28-136 Nowy Korczyn
  
αPL2601009pI
Firma Handlowo - Usługowa AGRO
Tadeusz Kowalczyk
Rogów 20
28-520 Opatowiec
Punkt Sprzedaży Ludwinów 31
28-131 Solec-Zdrój
  
αPL2606002pI
Firma Handlowo - Usługowa AGRO - PASZ
Edyta Adamska
ul. Młyńska 2
27-570 Iwaniska
  
αPL2606003pI
Firma Handlowo - Usługowa
AGRO - PASZ
Edyta Adamska
Magazyn
ul. Sienkiewicza 31
27-500 Opatów
  
αPL2602039pI
Firma Handlowo - Usługowa Centrum Paszowe
Górski Janusz
Warzyn 90
28-300 Jędrzejów
  
αPL2603012pI
Firma Handlowo - Usługowa
POL - PASZ
Barbara Lubera
Podolany 11
28-500 Kazimierza Wielka
  
αPL2609002pE
Firma Handlowo - Usługowa RENATA
Ciach Renata
ul. Sandomierska 100
27-640 Klimontów
  
αPL2609003pI
Firma Handlowo - Usługowo -Transportowa Spółka Cywilna
Centrum Rolniczo - Ogrodnicze Górnisiewicz Tomasz Tadeusz
ul. Holownicza 3a
27-600 Sandomierz
  
αPL2608005pI
Firma Sprzedaży Artykułów Do Produkcji Rolnej
Kowalski Kazimierz
Chroberz 13a
28-425 Złota
  
αPL2603011pI
Firma Usługi Targowiskowe i Mała Gastronomia
Bogusław Mościcki
Drożejowice 27
28-530 Skalbmierz
  
αPL2603008pI
Firma Usługowo - Handlowa ZAGBUD
Zdzisław Kabat
Sokolina
28-506 Czarnocin
  
αPL2602003pI
Firma Usługowo - Handlowa
NO-VET
Hieronim i Grażyna Jach
Raków 63
28-300 Jędrzejów
  
αPL2612008pI
Gabinet Weterynaryjny
Tomasz Miodyński
ul. Połaniecka 19
28-221 Osiek
  
αPL2610001pI
GOVI Sp. z o.o.
Nowak Zbigniew
ul. Grota Roweckiego 45
26-110 Skarżysko-Kamienna
  
αPL2602023pI
GRANUL - PASZ
Odrzywołek Danuta
Sobowice 96
28-313 Imielno
  
αPL2602034pI
HALMAR
Makulska Helena
Deszno 14
28-362 Nagłowice
  
αPL2609005pI
Handel i Usługi
Alina Galus
ul. Szklana 2
39-400 Tarnobrzeg
  
αPL2611005pI, E
Handel Obwoźny Paszami Oraz Artykułami Produkcji Rolnej
Jacek Stompor
Mirzec Podkowalów 11
27-220 Mirzec
  
αPL2605005pI
Handel Obwoźny
Ryszard Wydra
Grębosze 10
26-230 Radoszyce
  
αPL2605002pI
Handel Obwoźny Towarami Spożywczo - Przemysłowymi
Kazimierz Kowalski
ul. Częstochowska 35
26-230 Radoszyce
  
αPL2603001pI
Handel Paszami i Środkami Do Produkcji Rolnej
Kałuża Janusz
Kamieńczyce 49
28-500 Kazimierza Wielka
  
αPL2602025pI
Handel - Produkcja - Usługi
Dziopa Danuta
Mnichów 100
28-304 Miąsowa
  
αPL2602006pI
Hurt - Detal, Pasze, Koncentraty, Premiksy, Nawozy
Czesław Struzik
Rożnica 206
28-350 Słupia Jędrzejowska
  
αPL2611001pI, E
Hurtownia Pasz
EKO-PASZ
Sylwia Dąbrowska
Godów 81
27-225 Pawłów
  
αPL2602013pI
Hurtownia Polfamiksów, Pasz i Dodatków Paszowych
Beata Potyńska
ul. Głowackiego 11
28-300 Jędrzejów
  
αPL2603009pI
Hurtownia Przemysłowo -Spożywcza
Marian Sterna
ul. Legatka 10
28-520 Opatowiec
  
αPL2611003pI, E
Hurtownia Stasia
Stanisława Derlatka
Gadka 212a
27-225 Pawłów
  
αPL2612003pI
KAZ-PASZ Sprzedaż Pasz i Dodatków Paszowych
Staszewski Kazimierz
Beszowa 42
28-232 Łubnice
  
αPL2602033pI
Lecznica Dla Zwierząt
Adamus Dariusz
ul. Cmentarna 6
28-313 Imielno
  
αPL2608001pI
Lecznica Dla Zwierząt
Barbara i Stanisław Suchacz
Dziekanowice 62
28-440 Działoszyce
  
αPL2611004pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Lech Błach
Mirzec Majorat 32b
27-220 Mirzec
  
αPL2612009pI
Lecznica Dla Zwierząt
Dulęba Maciej, Gębura Krzysztof
ul. Ogrodowa 2
28-230 Połaniec
  
αPL2601013pI
Lecznica Dla Zwierząt
Adam Zabiegło
Bronina 22
28-100 Busko-Zdrój
  
αPL2601012pI
Lecznica Dla Zwierząt
ADLIS-RÓG Spółka cywilna
Grotniki Duże 68
28-136 Nowy Korczyn
  
αPL2602010pI
Lecznica Zwierząt
Sprzedaż Pasz
lek. wet. Zbigniew Kruk
ul. Krakowska 11
28-330 Wodzisław
  
αPL2604011pI
Lecznictwo i Profilaktyka Zwierząt
Sprzedaż Pasz i Premiksów
Leszek Węgrzyn
ul. Kielecka 39
26-070 Łopuszno
  
αPL2602022pI
LEGRA Skup i Sprzedaż Pasz i Koncentratów Oraz Środków Do Produkcji Rolnej
Grad Krystyna i Paweł Leśniewski
Prząsław 94
28 - 300 Jędrzejów
  
αPL2604018pI
Magazyn Towarów Masowych
Halina Mazur
Ruda Strawczyńska 79
26-067 Strawczyn
  
αPL2604008pI
MAXPLON
Zaopatrzenie Rolnictwa
Marian Kapica
ul. Zapłotnia 26
27-430 Łagów
  
αPL2604002pC, IMłyn ZGODA
Leszczyny 82a
26-008 Leszczyny
  
αPL2603014pI
MRÓZ - VET
lek. wet. Mróz Henryk
Czarnocin 112
28-506 Czarnocin
  
αPL2613010pI
OCZKO - Sprzedaż Pasz
Wrońska Zofia
Lubachowy 68
29-130 Moskorzew
  
αPL2605006pA, IOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Zielona 11
26-200 Końskie
  
αPL2602027pI
Pasze i Dodatki Paszowe
Kijewski Andrzej
Maria Kowal
ul. Głowackiego 16
28-300 Jędrzejów
  
αPL2602038pI
Pasze i Koncentraty
Chwastek Józef
Węgleszyn 61
28-363 Oksa
  
αPL2612004pI
PASZ - VET Sprzedaż Pasz i Dodatków Paszowych
Trybuszkiewicz Zdzisław
ul. Południowa 3
28-210 Bogoria
  
αPL2602019pI
PIG - PASZ
Pośpiech Krzysztof
Zielonki 11
28-340 Sędziszów
  
αPL2607003pI
PIMAR Spółka Jawna
Piotr, Grzegorz,
Antonina Machula
Czajęcice 38
27-425 Waśniów
  
αPL2612002pI
Pogotowie Weterynaryjne
Ligęza Włodzimierz
ul. Zrębińska 28
28-230 Połaniec
  
αPL2601008pIPrywatna Lecznica Dla Zwierząt
Zborów 76
28-131 Solec-Zdrój
  
αPL2603003pI
Prywatna Lecznica Dla Zwierząt
BOMA
Spółka Cywilna
Bodzioch Jolanta, Robert Maj
Odonów 126
28-500 Kazimierza Wielka
II punkt
ul. Sienkiewicza 41
28-500 Kazimierza Wielka
  
αPL2602016pI
Prywatny Punkt Weterynaryjny
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
lek. wet. Jarosław Krawczyk
Nawarzyce 36
28-330 Wodzisław
  
αPL2604020pI
Przedsiębiorstwo Handlowe MUSZELKA
Antonina Paliborek
ul. Staszica 15
26-060 Chęciny
  
αPL2604012pI
Przedsiębiorstwo Handlowe AGRO
Waldemar Łaskawski
ul. Orkana 44/28
25-548 Kielce
  
αPL2604021pI
Przedsiębiorstwo Handlowe Artykułów Rolno - Spożywczych
Sylwester Borycki
26-001 Masłów I 123  
αPL2602014pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Janik - Pol
Janik Wiesława
Prząsław 97
28-300 Jędrzejów
  
αPL2607005pI
Przedsiębiorstwo Handlowe JARED
Józef Lipiec
Szewna
ul. Armii Ludowej 6
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  
αPL2602042pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Transportowe ATRANS
Prząsław 104
28-340 Sędziszów
  
αPL2603004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Doradcze ROB - AGRA
Robak Wiesław
Stradów 46
28-506 Czarnocin
  
αPL2603007pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe FRYMAROL
ul. Republiki Partyzanckiej 16
28-530 Skalbmierz
  
αPL2606007pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AGRO - PASZ
Danuta Batog
ul. Kolejowa 46
27-530 Ożarów
  
αPL2602030pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
AGROPOL Sp. z o.o.
26-065 Piekoszów Zajączków
Oddział
ul. Dworcowa 6
28-340 Sędziszów
  
αPL2607008pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JAGROST
Jarosław Strojny
ul. Kolejowa 8
27-440 Ćmielów
  
αPL2602046pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Nawrot Andrzej
Miąsowa 77
28-305 Sobków
  
αPL2605003pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Paweł Kowalski
ul.Częstochowska 35
26-230 Radoszyce
  
αPL2604004pC, I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe UTIL - PASZ
Andrzej Sójka Spółka Jawna
Szczukowice
26-065 Piekoszów
  
αPL2604030pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe WYDRUŚ
Wydra Mariusz
Grębosze 10
26-230 Radoszyce
  
αPL2607004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
Władysław Gałka
Doły Biskupie 33
27-415 Kunów
  
αPL2607018pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MAGOS
Aneta Osojca
Magonia 5a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  
αPL2607011pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
Władysław Gałka
ul. Kolejowa
27-415 Kunów
  
αPL2607017pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Jan Gałęzia & Zygmunt Pytlak
Jastków 5a
27-440 Ćmielów
  
αPL2604017pE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe JARZĄBEK
Krzysztof i Paweł Jarząbek
Oblęgór 104
26-067 Strawczyn
  
αPL2601015pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LIWR - BIS
Marek Kuś, Tomasz Rajca Spółka Jawna
ul. Langiewicza 1
28-100 Busko-Zdrój
  
αPL2613003pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MAROL
Marian Frąszczak
ul. Ks.Tadeusza Urbańskiego 12
29-105 Krasocin
  
αPL2604016pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Rolpasz
Kwiecińska Krystyna
Radlin 78
26-008 Górno
  
αPL2601002pC, I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SOLEC
Zenon Grosicki
Magazyn i Wytwórnia Pasz
ul. Kościuszki 60
28-130 Stopnica
  
αPL2608004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Woźniak
Mariola Woźniak
Świerczyna 33
28-440 Działoszyce
  
αPL2613002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ZOMIX
Zofia Frąszczak
Oleszno
ul. 1-go Maja 18
29-105 Krasocin
  
αPL2612005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo -Transportowe PASZ-ROL
Marian Dziadom
Budziska 4
28-232 Łubnice
  
αPL2602002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
Mariusz Gul
Prząsław 93
28-300 Jędrzejów
  
αPL2602004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PIASECKI
Jan Piasecki
ul. Jaszowskiego 5
28-366 Małogoszcz
  
αPL2604013pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe SAR
Danuta i Elżbieta Sarkam
Jeziorko 89A
26-006 Nowa Słupia
  
αPL2608003pI
Przedsiębiorstwo Sprzedaż Pasz i Koncentratów Paszowych
Jerzy Wójcik
Biedrzykowice 1
28-440 Działoszyce
  
αPL2601007pI
Przedsiębiorstwo Sprzedaż Towarów Masowych
Danuta Szczepan
Skotniki Górne 59a
28-160 Wiślica
  
αPL2602007pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe Care Security
Piotr Smolarek
ul. Rzeczna 1
28-305 Sobków
  
αPL2606009pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Krzysztof Tomaszewski
Piórków 97
27-552 Baćkowice
  
αPL2601001pC, I
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
AGSOL Spółka Jawna
Zdzisław Wróbel,
Agnieszka Wielgus
ul. Wójczańska 17
28-133 Pacanów
  
αPL2604009pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZIMNY Spółka Jawna
Henryk Krzysztof Mirosław Zimny, Dariusz Stelmaszczyk
ul. Leśna 1
Snochowice
26-070 Łopuszno
  
αPL2606006pI
Przedsiębiorstwo Wytwórczo -Usługowo - Handlowe
AGROMIK
Gojców 24
27-500 Opatów
  
αPL2606010pIPrzychodnia Weterynaryjna
ul. Kolejowa 1
27-576 Iwaniska
  
αPL2607006pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Krystyna i Zbigniew Kwiatkowscy
Strupice 6
27-425 Waśniów
  
αPL2612006pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Zając Marta
Orzelec Duży 32
28-232 Łubnice
  
αPL2604001pC, IROLIMPEX S. A. Oddział w Bloku Dobryszyce Wytwórnia Pasz w Chmielniku
ul. Pierzchnicka 9
26-020 Chmielnik
  
αPL2609004pI
SA - WOJ
Wojciech Sałek
ul. Wielowiejska 6
27-600 Sandomierz
  
αPL2606008pI
Sklep Ogólnoprzemysłowy
Kupka Maria
Baćkowice 82
27-552 Baćkowice
  
αPL2604022pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Krystyna Kotwa
Wola Łagowska 14
27-430 Łagów
  
αPL2604006pI
Sklep Wielobranżowy
Jan Graboń
Szumsko 36B
26-035 Raków
  
αPL2601004pI
Sklep Zootechniczno -Przemysłowy
ZOOTEX
inż. Maciej Wójcik
ul. Piotrowskiego 16A
28-130 Stopnica
  
αPL2602001pI
Skład Zaopatrzenia Rolno -Ogrodniczego
mgr inż. Tadeusz Banasiński
ul. Św. Barbary 34
28-300 Jędrzejów
  
αPL2607001pI
Skup i Sprzedaż Płodów Rolnych
Józef Ronduda
Pękosławice 48
27-425 Waśniów
  
αPL2602028pISpółdzielnia Producentów Rolnych Nida
Dalechowy 13
28-313 Imielno
  
αPL2602012pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Tadeusz Jagoda
Gawrony 17
28-363 Oksa
  
αPL2604027pI
Sprzedaż Detaliczna
Sypniewska Bogusława
Eustachów Duży 31
26-070 Łopuszno
  
αPL2602032pI
Sprzedaż Koncentratów i Pasz
Bernaś Grzegorz
Brzeście 61
28-330 Wodzisław
  
αPL2602017pI
Sprzedaż Mieszanek Paszowych, Koncentratów, Opału, Nawozów Sztucznych, Materiałów Budowlanych
Jopek Rafał
Raków 16c
28-300 Jędrzejów
  
αPL2602040pI
Sprzedaż Opału i Środków Do Produkcji Rolnej
Rejek Iwona
Obiechów 13
28-350 Słupia
  
αPL2602021pI
Sprzedaż Pasz
Kowalski Waldemar
Słaboszowice 9a
28-340 Sędziszów
  
αPL2602009pI
Sprzedaż Pasz
Zych Lech
Klemencice 47
28-330 Wodzisław
  
αPL2607007pI
Sprzedaż Pasz
Jerzy Dunal
Okół 288
27-423 Bałtów
  
αPL2602031pI
Sprzedaż Pasz i Artykułów Wędkarskich
Zając Józef
Pl. Wolności 8
28-305 Sobków
  
αPL2612007pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Pietrzyk Dorota
Kiełczyna 27
28-210 Bogoria
  
αPL2605001pI
Sprzedaż Pasz i Środków Do Produkcji Rolnej
Stanisław Salamaga
Czermno
ul. Kolejowa 21
26-260 Fałków
  
αPL2602044pI
Sprzedaż Pasz, Koncentratów i Dodatków Paszowych
Siewior Krzysztof
Zagaje 95A/2
28-300 Jędrzejów
  
αPL2602045pISprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej Baran Magdalena
Diament 20
28-300 Jędrzejów
  
αPL2602024pI
Szafran Grzegorz
Przedsiębiorstwo Handlowe
Rol-Bud
ul. Cmentarna 8
28-313 Imielno
  
αPL2602026pI
Zakład Wylęgu Drobiu
Szlija Stanisław
ul. Głowackiego 18
28-300 Jędrzejów
  
αPL2604003pC, I
Świętokrzyska Wytwórnia Pasz
"GOLDPASZ"
Grabków 45
27-225 Pawłów
  
αPL2613005pI
Usługi Handel
Fornal Julianna
Komparzów 20
29-120 Kluczewsko
  
αPL2601003pI
Usługi Lekarsko - Weterynaryjne
lek. wet. Stanisław Król
ul. Bohaterów Warszawy 6
28-100 Busko-Zdrój
  
αPL2601014pI
Usługi Sanitarno - Weterynaryjne
lek. wet. Wiesław Zych
ul. Partyzantów 16
28-136 Nowy Korczyn
  
αPL2602008pI
Usługi Sanitarno - Weterynaryjne Remedium
lek. wet. Małgorzata Mysiara
technik weterynarii Jacek Sroka Adam Mysiara
Obiechów 90
28-350 Słupia Jędrzejowska
  
αPL2613004pI
Usługi Transportowe i Handel Artykułami Przemysłowymi
Batorski Jan
Kurzelów
Pl. 1-go Maja 17
29-100 Włoszczowa
  
αPL2606011pI
Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Wacław Rodek
ul. Sandomierska 2
27-505 Tarłów
  
αPL2601006pI
Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Zbigniew Czerwonka
ul. Staszica 4
28-100 Busko-Zdrój
Punkt Sprzedaży Gorysławice 1
26-160 Wiślica
  
αPL2604023pI
Usługi Weterynaryjne
Piotr Szwej, Helena Szwej
ul. Wspólna 19
25-003 Kielce
  
αPL2601005pIUsługi Weterynaryjne Badanie Zwierząt Rzeźnych i Mięsa Spółka Cywilna
ul. Objazdowa 9
28-100 Busko-Zdrój
  
αPL2604019pI
Vetoquinol BIOWET Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
ul. Klonowa 18
26-065 Piekoszów
  
αPL2602005pI
Zakład Handlowo - Produkcyjno - Usługowy
Marek i Małgorzata Pałka
28-350 Słupia Jędrzejowska 204  
αPL2613011pI
Zakład Handlowy ROL - BUD
Alicja Wojewoda
Chlewie
ul. Partyzantów 11
29-130 Moskorzew
  
αPL2603005pI
Zakład Leczniczy Dla Zwierząt
Wojas & Wojas
Odonów 67
28-500 Kazimierza Wielka II
Punkt
28-512 Bejsce 67
  
αPL2603010pI
Zakład Leczniczy Dla Zwierząt
Zbigniew Przęzak
Bejsce 50
28-512 Bejsce
  
αPL2606005pI
Zakład Usługowo - Handlowy
Mruk Stanisław
ul. Leszka Czarnego 12
27-500 Opatów
  
αPL2606004pI
Zakład Usługowo - Handlowy
Mruk Stanisław
Modliborzyce 102
27-552 Baćkowice
  
αPL2608002pI
Zakład Wylęgu Drobiu
Jan Walasek
ul. Słabska 21
28-400 Pińczów
  
αPL2611006pI, E
Zakład Wylęgu Drobiu
Marek Kalisz
Brzezie 32
27-225 Pawłów
  
 
WOJEWÓDZTWO WΑRMIŃSKO - MΑZURSKIE
123456
αPL2816006pC
AGROCENTRUM Sp. z o.o.
Wytwórnia Pasz Kałęczyn
ul. Kolejowa 1
18-500 Kolno
Wytwórnia Pasz
Kałęczyn 8
12-213 Jeże
  
αPL2814003pI
AGRO - SYSTEM
Aldona Lipińska
Warkały 28a
11-041 Olsztyn
  
αPL2810001pIAmiga Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
11-700 Mrągowo
  
αPL2813001pIBielecka Teresa
Stożne 60
19-420 Kowale Oleckie
  
αPL2862002pIBio-Farma Sp. z o.o.
ul. Warszawska 105
10-701 Olsztyn
  
αPL2862003pI
BIOPOINT
Michał Jankowski
ul. Iwaszkiewicza 48/1
10-089 Olsztyn
Punkt Sprzedaży
ul. Polna 21
10-059 Olsztyn
  
αPL2862001pICentrowet Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 15
10-282 Olsztyn
  
αPL2807042pIChłopik Wojciech Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "MULTI-KRAM"
ul. Grunwaldzka 22B
14-260 Lubawa
  
αPL2801006pIDerda Marian11-218 Sątopy - Samulewo 42/2  
αPL2812001pC, B
Doradztwo Rolnicze Handel Usługi
"DO - ROL"
ul. Dworcowa 18
13-306 Kurzętnik
  
αPL2804007pCDOSSCHE Sp. z o.o.
ul. Obozowa 32/36
62-800 Kalisz
Wytwórnia Pasz
Oddział nr 2 w Rychlikach
14-411 Rychliki 112
  
αPL2812003pI
EKO - PASZ
Tomasz Rudnik
Spółka Jawna
ul. Jagiellońska 44
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  
αPL2803001pC, B, IEVIALIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Staszica 35
13-240 Iłowo-Osada
  
αPL2804005pI
Firma Handlowo - Usługowa "AGRO-DEM"
Mieczysław Szczotka
14-411 Rychliki 97/13  
αPL2812009pI
Firma Handlowo - Usługowa Centrala Nasienna
Renata i Marcin Mazur
Spółka Jawna
ul. Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
  
αPL2804003pI
Firma Handlowo - Usługowo -Produkcyjna "AGRO-MIX"
Anna Grochola
ul. Dworcowa 30
14-420 Młynary
  
αPL2812010pI
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Kurzętniku z/s w Marzęcicach
Punkt Sprzedaży
ul. Nowomiejska 9
13-314 Marzęcice
  
αPL2812008pI
GOLDMAS
Godziński Edmund,
Renata Has-Godzińska
Spółka Jawna
Szafarnia 13
13-315 Tereszewo
Punkt Sprzedaży
ul. Jagiellońska 24A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  
αPL2811003pE
Gospodarstwo Rolne w Szkotowie
Bolesław Tołłoczko
Szkotowo 60/2
13-124 Kozłowo
  
αPL2806005pI
Grabikowski - Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe
"INEX" Spółka Jawna
ul. Białostocka 12
11-500 Giżycko
Punkt Sprzedaży
ul. Suwalska 25
11-500 Giżycko
  
αPL2806011pI
Grabikowski - Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"INEX" Spółka Jawna
ul. Białostocka 12
11-500 Giżycko
Punkt Sprzedaży
ul. Białostocka 40
11-500 Giżycko
  
αPL2818003pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej i Usługi Przewozowe
Henryk Gągolewski
ul. Osiedlowa 4/2
19-504 Dubeninki
  
αPL2813009pI
Handel Artykułami Przemysłowymi i Chemicznymi
Jan Górski
ul. Gospodarska 13
16-420 Raczki
  
αPL2807023pI
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
Mysiak B., Stopa A., Wiśniewski A.
Spółka Jawna
ul. Dąbrowskiego 15
14-200 Iława
  
αPL2809001pCKOMPAN PASZE Sp. z o.o.
ul. Kopernika 5
11-135 Lubomino
  
αPL2807008pC
Koncpasz Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjno - Handlowy
Ogrodzieniec 35
14-220 Kisielice
  
αPL2807038pI
Lecznica Dla Zwierząt
E.Banacki, J.Berdyński, M.Dubicki, R.Markiewicz, M.Szymański
ul. 19 Stycznia 33
14-260 Lubawa
  
αPL2806007pI
Lecznica Dla Zwierząt
lek. wet. Piotr Gij
ul. Grunwaldzka 78A
11-510 Wydminy
  
αPL2801005pI
Lecznica, Kloska, Kowalczyk, Sokalski, Szarejko, Zaremba
Spółka Jawna
ul. Olsztyńska 2
11-220 Górowo Iławeckie
  
αPL2818005pI
Magazyn Artykułów Przemysłowych LEGRA
Grażyna Kulbacka
ul. Słoneczna 4
19-520 Banie Mazurskie
  
αPL2813005pI
MIX - PASZ
Beata Kozic
ul. Kwiatowa 4
19-420 Kowale Oleckie
  
αPL2803003pC, B
PASZMARK
Hanna Dzieńkowska
Truszczyny 4
13-220 Rybno
Wytwórnia Pasz
ul. Dworcowa 4
13-206 Płośnica
  
αPL2814005pI
Polska Grupa Farmaceutyczna
"Cefarm" Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 25
11-001 Dywity
  
αPL2808001pC
PROVIMI - ROLIMPEX S.A.
Wytwórnia Pasz w Kętrzynie
Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa Wytwórnia Pasz ul. Bałtycka 24A
11-400 Kętrzyn
  
αPL2814002pC
PROVIMI-ROLIMPEX S.A.
Wytwórnia Pasz w Olsztynku
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz
ul. Mierkowska 1
11-015 Olsztynek
  
αPL2818010pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Export - Import
Zbigniew Pasiuk
ul. Paderewskiego 17/52
19-500 Gołdap
  
αPL2806003pI
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne
Stanisława Ponichtera
ul. Daszyńskiego 21A/57
11-500 Giżycko
Punkt Sprzedaży
ul. Obwodowa 7
11-500 Giżycko
  
αPL2806004pI
Przedsiębiorstwo Doradczo - Handlowe
Małgorzata i Krzysztof Sobieraj
Doba 12/2
11-500 Giżycko
Magazyn Pasz Gajewo
ul. Dworska 3
11-500 Giżycko
  
αPL2804006pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "FARMA"
Waldemar Ebert
ul. Elbląska 40
82-316 Milejewo
  
αPL2818008pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "SEJK"
Krystian Podziewski
ul. Przytorowa
19-500 Gołdap
  
αPL2818012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe AGROMET
Jadwiga Dołęga
ul. Paderewskiego 35
19-500 Gołdap
  
αPL2811005pI
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Wojciech Szypulski
Kuce 9
13-111 Janowiec Kościelny
  
αPL2806006pI
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Mieczysław Guz
ul. Antonowska 19
11-500 Giżycko
Magazyn Pasz: Świdry
  
αPL2801004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Bart - Tur Spółka Cywilna
Hurt, Detal, Import, Export, Mirosław Szporka, Kamil Patyra
ul. Bema 12
11-200 Bartoszyce
  
αPL2807002pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Kompasz"
Spółka Jawna
Mirosław Tkaczyk, Stanisław Pawłowski
ul. Dąbrowskiego 11
14-200 Iława
Punkt Sprzedaży
ul. Długa 21
14-204 Rudzienice
  
αPL2812002pC, B
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Kompasz Spółka Jawna,
Mirosław Tkaczyk, Stanisław Pawłowski
ul. Dąbrowskiego 11
14-200 Iława
Wytwórnia Pasz Mszanowo ul. Podleśna 5
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  
αPL2817001pE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AGRONEX
Zbigniew Ronkiewicz
Dębówko 16a
12-100 Szczytno
  
αPL2813008pI
Przedsiębiorstwo UNIROL
Piotr Nowak
ul. Kościuszki 10
19-420 Kowale Oleckie
  
αPL2810003pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe
Jarosław Majewski
Bagienice Małe 39
11-700 Mrągowo
Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 44
11-700 Mrągowo
  
αPL2818004pI
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROLSTEF
Stefan Kowal
ul. Marii Konopnickiej 71/4
19-520 Banie Mazurskie
  
αPL2804001pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Witold Stabrowski
Marzewo 5
14-400 Pasłęk
  
αPL2806001pC
Przedsiębiorstwo - Handlowo -Produkcyjne "KARPASZ"
Zdzisław Karwowski
Marcinowa Wola 6
11-513 Miłki
  
αPL2806002pC
Przedsiębiorstwo - Handlowo -Usługowe "IWANOWSKI"
Wytwórnia Pasz
Zenon Iwanowski
Staświny 8
11-513 Miłki
  
αPL2811001pE
ROL - AGRO
Edward Rozmus,
Danuta Danielewska
Orłowo 8
13-100 Nidzica
  
αPL2814004pCRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "KIEŹLINY" w Kieźlinach
ul. Romana Domagały 3
10-371 Olsztyn
  
αPL2813004pI
ROL - WET Spółka Cywilna
Andrzej Gajdemski,
Jarosław Kuczyński
ul. Lipowa 35
19-404 Wieliczki
  
αPL2807005pC, BSBP Pasze Sp. z o.o.
ul. Piastowska 38A
14-240 Susz
  
αPL2818002pI
Skład Opałowo - Przemysłowy
Jarosław Podziewski
ul. Warszawska 8
19-500 Gołdap
  
αPL2805004pISpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie
ul. Elewatorska 13
19-203 Grajewo
Punkt Sprzedaży
ul. Mickiewicza 41
19-300 Ełk
  
α28PL10002pISpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie
ul. Elewatorska 13
19-203 Grajewo
Magazyn w Pieckach
ul. Zwycięstwa 12
11-710 Piecki
  
αPL2804002pI
Spółdzielnia Mleczarska w Pasłęku
"Sklep Agro"
ul. Bankowa 25
14-400 Pasłęk
Punkt Sprzedaży
ul. Bankowa 25
14-400 Pasłęk
  
αPL2812004pC, BSpółdzielnia Pracy Handlowo -Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska" Mieszalnia Pasz
ul. Jagiellońska 25c
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  
αPL2804010pI
Spółdzielnia - Handlowo -Produkcyjno - Usługowa
"EKOPLON"
82-325 Markusy 63  
αPL2811002pI
Spółka Handlowo - Nasienna "Nihanas"
Andrzej Styczyński,
Bogdan Kowalski
ul. Pawła Findera 6
13-100 Nidzica
Punkt Sprzedaży
13-111 Janowiec Kościelny 64c
  
αPL2813006pI
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt
Sp. z o.o.
w Bydgoszczy - Oddział w Olecku
ul. Aleja Zwycięstwa 10
19-400 Olecko
  
αPL2813003pI
VET-OL Prywatna Lecznica Dla Zwierząt
Lech Marian Szymański,
Piotr Chlebus, Józef Szemis
ul. 11 Listopada 24
19-400 Olecko
  
αPL2814006pI
VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdańskich 13/14
66-400 Gorzów Wielkopolski
Hurtownia Weterynaryjna
ul. Wojska Polskiego 50
11-010 Barczewo
  
αPL2818006pIWaszak Bogdan
ul. Marii Konopnickiej
19-520 Banie Mazurskie
  
αPL2815002pE
Wytwórnia Pasz "KEDAR"
Spółka Cywilna
Beata Rafalska Radosław Rafalski
Żabi Róg 31
14-300 Morąg
  
αPL2804004pCWytwórnia Pasz Wipasz Sp. z o.o.
Wadąg 9
10-373 Olsztyn
Zakład Produkcyjny
Krosno 34
14-400 Pasłęk
  
αPL2814001pCWytwórnia Pasz Wipasz Sp. z o.o.
Wadąg 9
10-373 Olsztyn
  
αPL2815001pCWytwórnia Pasz Wipasz Sp. z o.o.
Wadąg 9
10-373 Olsztyn
Zakład Produkcyjny
ul. Wojska Polskiego 35
14-300 Morąg
  
αPL2818001pI
Zakład Gospodarczy Korn
Spółka Cywilna
Zbigniew Świerzbin, Joanna Świerzbin
ul. Zatorowa 4
19-500 Gołdap
  
αPL2818009pI
Zakład Gospodarczy Korn
Spółka Cywilna
Zbigniew Świerzbin, Joanna Świerzbin
ul. Zatorowa 4
19-500 Gołdap
Punkt Sprzedaży
ul. Kolejowa 1
19-520 Banie Mazurskie
  
αPL2801001pI
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
Bogdan Kudasiewicz Wojciechy
ul. Kętrzyńska 45
11-200 Bartoszyce
  
αPL2801002pI
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
Bogdan Kudasiewicz Wojciechy
ul. Dworcowa 4
11-210 Sępopol
  
αPL2801003pI
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
Bogdan Kudasiewicz Wojciechy
ul. Kętrzyńska 45
11-200 Bartoszyce
Punkt Sprzedaży
Wojciechy 61
11-200 Bartoszyce
  
 
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
123456
αPL3005015pIAdamczak Helena
Maksymilianowo 32
64-060 Wolkowo
  
αPL3028003pIAdamski Michał
ul. Kościuszki 31
62-290 Mieścisko
  
αPL3021027pI
AGRI-BIOVET Sp. z o.o.
Magazyn WEBA
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
  
αPL3021028pI
AGRI-INVEST Sp. z o.o.
Magazyn WEBA
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
  
αPL3015002pI
"Agrivet"
Alina Kiljańska, Andrzej Kiljański,
Spółka Jawna
ul. Sczanieckiej 18/1
64-316 Kuślin
  
αPL3024034pI
Agro-Zbyt
Tadeusz Mazurek
Spółka Jawna
ul. Świerczewskiego 29
64-550 Duszniki
  
αPL3004014pI
"Agro-Centnas"
Spółka Jawna
Ryszard Woltmann i Synowie
ul. Parkowa 3
63-860 Pogorzela
  
αPL3003034pI
"AGRO-CHEM"
Alina Leszczyńska
Goślinowo 55
62-200 Gniezno
  
αPL3029001pCAGROFIRMA Spółdzielcza
ul. Wolsztyńska 5
64-200 Wolsztyn
Wroniawy
  
αPL3026007pI
AGRO-KOMPLEX
mgr inż. Katarzyna Lisiak
Os. Słowiańskie 52
Manieczki
63-112 Brodnica
  
αPL3004050pI
"AGRO-MRÓZ"
Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 29
63-810 Borek Wielkopolski
  
αPL3012002pC
"AGROPASZ"
Sp. z o.o.
ul. Transportowa 11
63-700 Krotoszyn
  
αPL3002039pIAGROPLON Sp. z o.o.
ul. Korczaka 20
64-920 Piła
Magazyn Zbożowy
64-720 Lubasz
Stajkowo
  
αPL3019017pI"Agroplon" Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła
Punkt Sprzedaży
ul. Pilska
64-850 Ujście
  
αPL3028011pI
"Agrotyll"
Anna Maria Tyll
Kakulin 5
62-285 Popowo Kościelne
  
αPL3002042pI
AGRO-VET SERWIS
Elżbieta Jażdżewska
ul. Plac Wolności 17
64-700 Czarnków
  
αPL3016015pI
"Agro-Vit"
Sprzedaż Pasz
Witold Kruś
ul. Mickiewicza 15
64-630 Ryczywół
  
αPL3021030pI
"AGRO-ZBYT"
Spółka Jawna
Tadeusz Mazurek
ul. Wiejska 15
64-320 Buk
  
αPL3015008pI
"ALEX-FARM"
Aleksandra Dobrzyńska
ul. Nowotomyska 33
64-310 Lwówek
  
αPL3019024pI
"AMA-POL"
Andrzej Szulc
Jabłonowo 27
64-850 Ujście
  
αPL3003018pI
"AMILAC"
Handel - Produkcja - Usługi
Kamilla Cholewiak
Aleja Reymonta 26
62-200 Gniezno
  
αPL3030006pI
"AMPOL-MEROL"
Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28A
87-200 Wąbrzeźno
Hurtownia Borzykowo
ul. Wrzesińska 104
62-306 Kołaczkowo
  
αPL3015003pI
"ARBI"
Spółka Jawna
ul. Nowotomyska 29
64-310 Lwówek
  
αPL3025009pI
"ARKA VIT"
Kamila Wojewodzie
ul. Centralna 21
63-012 Dominowo
  
αPL3028022pI
"ARPO"
Artykuły Rolno-Przemysłowe
Andrzej Olejniczak
ul. Polna 1
62-130 Gołańcz
  
αPL3009016pI,E
Artykuły Do Produkcji Rolnej
Radziemski Piotr
ul. Konińska 10
62-604 Kościelec
  
αPL3009047pI,E
Artykuły Przemysłowe i Spożywcze
Rybczyk Ryszard
ul. Asnyka 3
62-600 Koło
  
αPL3031020pI
Bar "GOPLANA" i Handel
Zdzisław Dudek
ul. Młyńska 11
Radawnica
77-400 Złotów
  
αPL3003030pI
"BEK-PASZ"
Andrzej Bethke
ul. Polna 4
62-230 Witkowo
  
αPL3019026pI
"BIOLAND"
Firma Handlowo - Usługowa
Henryk Gabriel
ul. Krzywa 9
64-920 Piła
  
αPL3021024pI
"BIS-ROL" Spółka Jawna
Małgorzata i Maciej Hempowicz
ul. Główna 110
Krosno
62-050 Mosina
  
αPL3025007pI
Biuro Handlowe "NASIONA"
Jan Weinert
ul. Chłapowskiego 27/12
63-100 Śrem
Punkt Sprzedaży Chwalęcin 41
63-041 Chocicza
  
αPL3012025pI
Biuro Techniczno-Handlowe "AKM"
Krawcewicz Aleksander
ul. Wrocławska 35
63-760 Zduny
  
αPL3019011pI"Bonrol" Sp. z o.o.
Dolaszewo k/Piły
64-930 Szydłowo Krajeńskie
  
αPL3004060pI
"Bud-Gaz-Agro"
G.J.M. Bogusławscy
Głuchów 74
63-860 Pogorzela
  
αPL3017037pI
"BUDROL"
Sp. z o.o
ul. Raszkowska 30
63-430 Odolanów
  
αPL3013002pA,C,I
CARGILL (POLSKA)
Sp. z o.o.
Oddział Krzemieniewo
ul. Dworcowa 167
64-120 Krzemieniewo
  
αPL3024003pCCehave Pasze Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 52
64 - 500 Szamotuły
  
αPL3016004pI"Centrala Nasienna w Obornikach"
ul. Staszica 37
64-600 Oborniki Wielkopolskie
  
αPL3025021pI
Centrala Nasienna Środa Wielkopolska
Spółka Cywilna
Maria Balcerek, Błażej Białowąs
ul. Szarych Szeregów 2
63-000 Środa Wielkopolska
  
αPL3004069pI
Centrum Nasienne i Artykuły Różne
Elżbieta Sierpowska
ul. Armii Krajowej 2
63-900 Rawicz
Punkt Sprzedaży
Szurkow 60
64-125 Poniec
  
αPL3022009pI
Centrum Nasienne i Artykuły Różne
Sierpowska Elżbieta
ul. Armii Krajowej 2
63-900 Rawicz
  
αPL3019025pI
"DAMAG"
Dorota Mielnik, Andrzej Dróbka, Grzegorz Dróbka
ul. Dworcowa 22a
89-320 Wysoka
  
αPL3004036pI
Dealer Firmy Sano
Dariusz Zuchowski
ul. Nad Kanią 24
63-800 Gostyń
  
αPL3007018pIDomagalski Grzegorz
Korzeniew 108
62-831 Korzeniew
  
αPL3007001pB,CDossche Sp. z o.o.
ul. Obozowa 34-36
62-800 Kalisz
  
αPL3012019pEDrewniak Ireneusz
Pogorzałki Wielkie 4
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3012052pI
Drygas Maria
ROL-PASZ
ul. Bolewskiego 67
63-700 Krotoszyn
  
αPL3019010pI
Drzymała Teresa
Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa
Grabówno 15
89-350 Miasteczko Krajeńskie
  
αPL3012007pEDymarscy Piotr Katarzyna
Grębów 61
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3024013pI
Dystrybucja Pasz i Koncentratów
Tadeusz Werno
ul. Krzeszkowicka 35
64-551 Otorowo
  
αPL3005016pI
Działalność Handlowa
Rafał Bartkowiak
ul. Ratajczaka 35
64-050 Wielichowo
Śniaty
  
αPL3004020pI
"EKO - ROLNIK"
Aleksander Szczepaniak
Bodzewo 60
63-820 Piaski
  
αPL3007016pI
"ELTOM"
Tomasz Żarnecki
Niemiecka Wieś 31
62-862 Iwanowice
  
αPL3021022pI
ERWOL
Sp. z o.o.
Złotniki
ul. Zielona 6
62-002 Suchy Las
  
αPL3021014pAEXPOL Spółka Cywilna
ul. Leszczyńska 143a
61-417 Poznań
Oddział
ul. Maya 1
62-031 Luboń
  
αPL3007019pI
"F.W.OMEGA"
Grzegorz Ostrowski
Lipka 9
62-865 Szczytniki
  
αPL3002021pI
FARMLEK
Sklep Wielobranżowy
Krzysztof i Małgorzata
Uciekałek
ul. Powstańców Wielkopolskich 15
64-730 Wieleń
  
αPL3021007pC
FARMPASZ Spółka Jawna
Krzysztof Jopek i Włodzimierz Cieślak
Będlewo
ul. Wiejska 20
62-060 Steszew
  
αPL3030013pI
FARMWET
Hurtownia Leków Weterynaryjnych
Roman Dudkowiak
ul. Kaliska 33
62-300 Września
  
αPL3015015pI
"Febris"
Lecznica Dla Zwierząt
ul. Zamkowa 5
64-330 Opalenica
  
αPL3022004pE
Ferma Drobiu
Joanna Giżewska, Gospodarstwo Rolne - Ferma Drobiu -Przemysław Giżewski
Słupia Kapitulna 86
63-903 Słupia Kapitulna
  
αPL3017073pE
Ferma Drobiu
Korczak Aleksander
Biskupice Ołoboczne
ul. Ostrowska 59
63-460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3017065pE
Ferma Drobiu
Sapikowska Kamila
Lewków
ul. Żwirowa 2
63-410 Ostrów Wlkp.
  
αPL3009001pIFicner Edward
Dęby Szlacheckie 24
62-613 Osiek Mały
  
αPL3007021pI
Firma "Hurt - Pasz"
Tadeusz Cymer
Plewnia 25
62-834 Ceków
  
αPL3025011pI
Firma "AGROBIS"
Ryszard Jarzyniak
Tokarów 8
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą
  
αPL3004068pI
Firma "RATAJSKI"
Bronisław Ratajski
Gogolewo 6
63-840 Krobia
  
αPL3020005pI
Firma Doradczo - Handlowa
Barbara Piasecka
ul. Karłowicza 7
63-300 Pleszew
  
αPL3024011pI
Firma Handel - Usługi Transportowe
"Przemko" Przemysław Urbańczak
Biezdrowo 41
64-510 Wronki
  
αPL3004051pI
Firma Handlowa
Bogusz Maciej
Potarzyca 32
63-840 Krobia
  
αPL3004057pI
Firma Handlowa
Jasiński Marek
ul. Szkolna 6
63-720 Kaźmin Wielkopolski
Punkt Sprzedaży
Głoginin 7
63-810 Borek Wielkopolski
  
αPL3014009pI
Firma Handlowa
"Kawed"
Włodzimierz Kaczmarek
Wielowieś 36
64-400 Międzychód
  
αPL3014019pI
Firma Handlowa
Pasze, Koncentraty, Dodatki
Bogumiła Gąsiorowska
Wielowieś 30
64-400 Międzychód
  
αPL3022020pI
Firma Handlowa
Edmund Błaszyk
ul. Lipowa 5
63-920 Pakosław
  
αPL3023015pI
Firma Handlowa Usługowa
ROLPASZ
Tadeusz Matkowski
ul. Kolejowa 8
62-420 Strzałkowo
  
αPL3023014pI
Firma Handlowa
Usługowa ROLPASZ
Tadeusz Matkowski
ul. Przemysłowa 7
62-400 Słupca
  
αPL3026022pI
Firma Handlowa
Dariusz Lisiak
Manieczki
Osiedle Słowiańskie 52
63-112 Brodnica
  
αPL3004041pI
Firma Handlowa
Jacek Krystkowiak
Rębowo 26a
63-830 Pępowo
  
αPL3007015pI
Firma Handlowa
Andrzej Michalak
Ceków Kolonia 55A
62-834 Ceków
  
αPL3018029pI
Firma Handlowa "ML"
Maria Latoń
ul. Kolejowa 5E
63-520 Grabów n/Prosną
  
αPL3025002pI
Firma Handlowa "ART - ROL"
R. Filipiak, T. Baraniak
Spółka Cywilna
ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wielkopolska
  
αPL3006005pI
Firma Handlowa "ECHO"
Ewa i Ireneusz Płócienniczak
Dobieszczyzna 115
63-210 Żerków
  
αPL3025001pI
Firma Handlowa "HAWBI"
Henryk i Barbara Wiśniewscy
ul. Pogodna 12
63-000 Środa Wielkopolska
  
αPL3030005pI
Firma Handlowa "HAWBI"
Henryk i Barbara Wiśniewscy
ul. Pogodna 12
63-000 Środa Wielkopolska
Punkt Sprzedaży
ul. Dworcowa 27
62-320 Miłosław
  
αPL3025015pI
Firma Handlowa "KŁOS"
Urszula Stępniak
ul. Szkolna 33
Pięczkowo
63-025 Witowo
  
αPL3006009pI
Firma Handlowa "MAKSOLA"
Tatiana Krysztofiak
ul. Księdza Rymarkiewicza 42
63-220 Kotlin
  
αPL3022007pI
Firma Handlowa "Mireks"
Mirosława i Jacek Hajduk
ul. Dubińska 1
63-920 Pakosław
  
αPL3025018pI
Firma Handlowa "P&P"
Spółka Cywilna
Jeziory Małe 10
63-020 Zaniemyśl
  
αPL3009006pI
Firma Handlowa "ROL-MAR"
Anna Tadeusz Marciniak
ul. Szkolna 3a/5
62-635 Przedecz
  
αPL3028023pI
Firma Handlowa "Spychała"
Róża Spychała
Rybowo 56
62-130 Gołańcz
  
αPL3021036pI
Firma Handlowa P&P
Spółka Cywilna
Jeziory Małe 10
63-020 Zaniemyśl
ul. Starowiejska 16
Gowarzewo
63-004 Tulce
  
αPL3014021pI
Firma Handlowo - Usługowa
Anna Żybura
ul. Ogrodowa 30
64-410 Sieraków
  
αPL3004058pI
Firma Handlowo - Usługowa
Rafał Duda
Siemowo 31
63-800 Gostyń
  
αPL3023006pI
Firma Handlowo - Usługowa
Wojciech Bartz
ul. Powstańców Wielkopolskich 36
62-436 Orchowo
  
αPL3007022pI
Firma Handlowo - Usługowa Hurt-Detal "ROBPAL"
Kazimierz Paluszczak
Blizanów Drugi 47
62-814 Blizanów
  
αPL3025017pIFirma Handlowo - Usługowa Suchorski Wojciech
Poświątno 9
63-012 Dominowo
  
αPL3030009pI
Firma Handlowo - Usługowa
Jarosław Kołodziejczak
"MULTI - FARMA" Export - Import
Grzybowo 48
62-300 Września
  
αPL3012038pI
Firma Handlowo - Usługowa
Danuta Tomaszewska
Pogorzałki Wielkie 21
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3003020pI
Firma Handlowo - Usługowa
Magdalena Walkowiak
62-327 Kruchowo 16  
αPL3002018pI
Firma Handlowo - Usługowa
HELWIG
Grażyna Helwig,
Jarosław Helwig
ul. Powstańców Welkopolskich 1
64-733 Pęckowo
  
αPL3004062pI
Firma Handlowo - Usługowa "ALKOPASZ"
Aleksander Kozal
ul. Bolewskiego 51
63-700 Krotoszyn
Punkt Sprzedaży
Ochla 7A
  
αPL3006003pI
Firma Handlowo - Usługowa
"FARMER"
Witaszyczki 11
63-230 Witaszyce
  
αPL3012048pI
Firma Handlowo - Usługowa ANIMAR
Marek Wosiek
ul.Głowackiego 11a
63-700 Krotoszyn
  
αPL3004025pI
Firma Handlowo - Usługowa Eksport - Import
Hanna Zajdel
Ziółkowo 38
63-840 Krobia
  
αPL3024018pI
Firma Handlowo - Usługowa
Grzegorz Zając
ul. Szamotulska 11
64-514 Pamiątkowo
  
αPL3005003pI
Firma Handlowo - Usługowa
Katarzyna Banach
ul. Dożynkowa 4
64-050 Wielichowo Trzcinica
  
αPL3007010pI
Firma Handlowo - Usługowa
Renata i Włodzimierz Janczak
Blizanówek 44
62-814 Blizanów
  
αPL3023016pI
Firma Handlowo - Usługowa
ROLMEX
Cienin Zaborny 49
62-400 Słupca
  
αPL3003031pI
Firma Handlowo - Usługowo -Transportowa
Marek Kozanecki
ul. Długa 4a
62-220 Niechanowo
  
αPL3011017pI
Firma Usługowo - Handlowa
Tadeusz Dubisz
ul. Długa 15
Kluczewo
64-234 Przemęt
Punkt Sprzedaży
ul. Kilińskiego 71
64-030 Śmigiel
  
αPL3014015pI
Firma Usługowo - Handlowa "Adaś"
Awana Przybył
Miłostowo 26
64-420 Kwilcz
  
αPL3023013pI
Firma Zaopatrzenia Weterynaryjnego "AVUS"
Władysław Kruk
ul. Prusa 3
62-400 Słupca
  
αPL3007027pIGaj Teresa
Moskurnia 24
62-840 Koźminek
  
αPL3019022pI
Gajewski Dominik
Zakład Handlowo-Usługowy
Usługi Wulkanizacyjne
Kosztowo 8
89-300 Wyrzysk
  
αPL3019016pI
"Global" Spółka Cywilna
Tomasz Zdrenka,
Małgorzata Zdrenka
ul. Dworcowa 26/1
89-320 Wysoka
Punkt Sprzedaży
ul.Szkolna 1
89-320 Wysoka
  
αPL3030007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Wrzesińska 101
62-307 Borzykowo
  
αPL3030018pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Rynek 21
62-330 Nekla
  
αPL3003035pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
62-220 Niechanowo  
αPL3031021pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Domańskiego 22
77-424 Zakrzewo
  
αPL3002008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomc Chłopska"
ul.Kościuszki 24
64-700 Czarnków
  
αPL3002012pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul.Sikorskiego 80
64-980 Trzcianka
  
αPL3002031pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Rynek 18
64-710 Połajewo
Punkty Sprzedaży:
1) Baza Artykułów Masowych Połajewko 34
64-710 Połajewo
2) Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nr 10
64-710 Krosin
3) Sklep Żelaza nr 8
ul. Obornicka 8
64-710 Połajewo
  
αPL3011001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Składowa 2
64-000 Kościan
  
αPL3014004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Pl. Powstańców Wielkopolskich 1
64-410 Sieraków
  
αPL3014013pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Główna 10
64-412 Chrzypsko Wielkie
  
αPL3020011pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Ostrowska 1
63-330 Dobrzyca
  
αPL3022021pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Pakosławiu
ul. Dubińska 4
63-920 Pakosław
  
αPL3023004pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Konińska 74
62-410 Zagórów
  
αPL3023005pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Lipowa 3b
62-402 Ostrowite
  
αPL3023011pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Pyzderska 44
62-406 Lądek
  
αPL3005008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Główna 37
64-061 Kamieniec
  
αPL3005009pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. 1 Maja
62-065 Granowo
  
αPL3005010pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Rynek 19
64-050 Wielichowo
  
αPL3007012pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc chłopska"
ul. Spółdzielców 11
62-850 Lisków
  
αPL3021031pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Średzka 17
62-035 Kórnik
Radzewo 10
62-035 Kórnik
  
αPL3024027pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Pl. Wolności 9/1
64-510 Wronki
  
αPL3024015pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Leśna 16
64-530 Kaźmierz
  
αPL3008005pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Bralinie
ul. Wrocławska 63
63-640 Bralin
  
αPL3008013pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Perzowie
Perzów 85
63-642 Perzów
  
αPL3003036pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Dworcowa 29
62-280 Kiszkowo
  
αPL3023001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Wytwórnia Pasz Treściwych
ul. Dworcowa 1
62-420 Strzałkowo
  
αPL3028015pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Klasztorna 25
62-130 Gołańcz
  
αPL3030003pC,I
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 10
62-300 Września
  
αPL3025020pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Centralna 13
63-012 Dominowo
  
αPL3031007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kolejowa 11
77-420 Lipka
  
αPL3030002pC,I
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Centralna 13
63-012 Dominowo
Mieszalnia Pasz
ul. Pałczyńska 5
62-320 Miłosław
  
αPL3004006pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Pępowie
ul. Dworcowa 1
63-830 Pępowo
  
αPL3004005pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Piaskach
ul. Gostyńska 11
63-820 Piaski
  
αPL3006002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Poznańska 2
63-200 Jarocin
  
αPL3012027pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Zamkowy Folwark 11
63-700 Krotoszyn
  
αPL3014006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Powstańców Wielkopolskich 15
64-420 Kwilcz
  
αPL3009005pI,E
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Plac Wolności 14
62-620 Babiak
  
αPL3015005pI
Gminne Składy
Sp. z o. o.
ul. Powstańca Kozaka 15
64-330 Opalenica
  
αPL3012024pE
Gospodarstwo Rolne
Ryszard Oleszczuk
Zalesie Wielkie 27
63-740 Kobylin
  
αPL3017067pE
Gospodarstwo Rolne
Balcer Piotr
ul. Wrocławska 27
63-421 Przygodzice
  
αPL3022035pC
Gospodarstwo Rolne
Dariusz Jankowiak
Kołaczkowice 1
63-930 Jutrosin
  
αPL3017066pE
Gospodarstwo Rolne
Ferma Drobiu
Stryjak Anna, Lucyna, Rafał
Świeca 64
63-430 Odolanów
  
αPL3017062pE
Gospodarstwo Rolne
Grzęda Tadeusz
Baby 16
63-430 Odolanów
  
αPL3012022pE
Gospodarstwo Rolne
Maciej Wujczak
ul. Pleszewska 58
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3004007pE
Gospodarstwo Rolne
Karolew Sp. z o. o.
Karolew 7
63-810 Borek Wielkopolski
  
αPL3017060pE
Gospodarstwo Rolne
Paszczak Krzysztof
Baby 5
63-430 Odolanów
  
αPL3017058pE
Gospodarstwo Rolne
Pietrzak Paweł
Moszczanka 97
63-440 Raszków
  
αPL3017064pE
Gospodarstwo Rolne
Pławucki Zbigniew
Mariak 14
63-435 Sośnie
  
αPL3017059pE
Gospodarstwo Rolne
Szmaj Marek i Paweł
Kania 5
63-520 Grabów n/Prosną
  
αPL3017061pE
Gospodarstwo Rolne
Trzeciak Paweł
Baby 16
63-430 Odolanów
  
αPL3005002pE
Gospodarstwo Rolne
Urszula Heinrich
Biała Wieś 20
62-065 Grodzisk Wielkopolski
  
αPL3017063pE
Gospodarstwo Rolne
Żurkowski Władysław
Baby 3b
63-430 Odolanów
  
αPL3002027pI
GRAŻ - POL
Grażyna Michałowska
ul. Kościuszki 10
64-630 Ryczywół
Magazyn
ul. Polna 1
64-710 Połajewo
  
αPL3016006pI
"GRAŻ - POL"
Grażyna Michałowska
ul. Kościuszki 10
64-630 Ryczywół
  
αPL3012009pEGręda Zbigniew
Ustków 17
63-700 Krotoszyn
  
αPL3005005pI
Grofer
Felicja Rykowska
ul. Żwirowa 10/3
62-065 Grodzisk Wielkopolski
  
αPL3024024pI
Grofer
Felicja Rykowska
ul. Przemysłowa 1
64-500 Szamotuły
  
αPL3012034pI
Grupa Producentów Rolnych
Koźmin Wielkopolski
ul. Borecka 23
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3012013pEGrzemski Józef
Nowa Obra 5
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3004016pI
GS - POL Spółka Cywilna
Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjno - Usługowe Zaopatrzenia Rolnictwa
ul. Krobska 23/24
64-125 Poniec
  
αPL3024032pIHaak Irena
ul. Mickiewicza 36
64-510 Wronki
  
αPL3015001pC"Halasz i Spółka" Spółka Cywilna
ul. Zachodnia 3
64-300 Nowy Tomyśl
  
αPL3009046pI,E
Handel - Usługi Transportowe
"PAWROL"
Krzysztof Pawlak
Pl. Narutowicza 5
62-600 Koło
  
αPL3024020pI
Handel Artykułami Rolno -Spożywczymi
Przemysław Ziółek
Zamorze 26
62-045 Pniewy
  
αPL3016005pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Grażyna Foedke
Wieś Łaszczewiec 2
64-603 Ludomy
  
αPL3004027pI
Handel Artykułami Rolno -Przemysłowymi
Eugeniusz Gumienny
ul. Bohaterów Westerplatte 10
63-860 Pogorzela
Punkt Sprzedaży
Gumienice 45
63-860 Pogorzela
  
αPL3012035pI
Handel Artykułami Rolno -Przemysłowymi
Bochna Alina
Lipowiec 12a
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3020010pI
Handel Artykułami Rolnymi
Bernard Maciejewski
Broniszewice 52
63-304 Czermin
  
αPL3003028pI
Handel Artykułami Rolnymi
inż. Roman Bułat
Owieczki 47
62-260 Łubowo
  
αPL3014017pI
Handel Detaliczny Artykułami Do Produkcji Rolnej
Halina Gursz
Głażewo 56
64-426 Łowyń
  
αPL3014014pI
Handel Detaliczny Paszami Oraz Środkami Do Produkcji Rolnej
Zofia Cybulska
ul. Poznańska 22
64-421 Kamionna
  
αPL3014014pI
Handel Detaliczny Paszami Oraz Środkami Do Produkcji Rolnej
Jarosław Cybulski
ul. Poznańska 22
64-421 Kamionna
  
αPL3019029pI
Handel Hurtowy i Detaliczny
Maria Tomasz
ul. 600-lecia 2
89-310 Łobżenica
  
αPL3019034pI
Handel i Pośrednictwo Skupu i Sprzedaży Artykułów Rolnych
Grzegorz Piskuła
Dźwierszno Małe 35
89-310 Łobżenica
  
αPL3012042pI
Handel i Usługi
Henryk Staniewski
Gościejew 30
63-707 Mokronos
  
αPL3008003pI
Handel Obwoźny Artykułami Przemysłowymi Oraz Środkami Do Produkcji Rolnej
Mieczysława Dudziak
Łęka Mroczeńska 5
63-611 Mroczeń
  
αPL3023018pI
Handel Obwoźny,
Pasze, Koncentraty, Artykuły Przemysłowe
Lechosław Krzywiński
ul. Łąkowa 17
62-436 Orchowo
  
αPL3026008pI
Handel Paszami Koncentratami i Dodatkami Paszowymi
Andrzej Frąckowiak
Krzyżanowo 56
63-100 Śrem
  
αPL3008012pI
Handel Paszami Dla Zwierząt Hurt-Detal
Tomasz Tyc
Rzetnia 18
63-600 Kępno
  
αPL3017025pI
Handel Paszami i Artykułami Przemysłowymi
Rosada Stanisław
ul. Kościelna 40
Ołobok
63-405 Sieroszewice
  
αPL3023007pI
Handel Towarami Masowymi
Grzegorz Waszak
ul. Kruczkowskiego 3
62-400 Słupca
  
αPL3008001pCHandlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy
ul. Kościelna 3
63-600 Kępno
  
αPL3024033pI
Hirszfeld Piotr
Firma Handlowo- Transportowa
Nojewo 59
62-045 Pniewy
  
αPL3017074pE
Hodowla Roślin Sobótka
Sp. z o.o.
Gospodarstwo Kotowiecko
Kotowiecko
63-460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3017072pE
Hodowla Roślin Sobótka
Sp. z o.o.
Gospodarstwo Sobótka
Sobótka
63-410 Ostrów Wlkp.
  
αPL3004063pI"HOLAGRA" Sp. z o. o.
ul. Śniadeckich 1
64-100 Leszno
Punkt Sprzedaży
Magazyn nr 2 w Poniecu
ul. Kusza 1B
64-125 Poniec
  
αPL3020007pIHumpa Andrzej
Galew 106
63-330 Dobrzyca
  
αPL3030010pI
HURT - PASZ
Maciej Ziółkowski
Wszembórz 38
62 - 306 Kołaczkowo
  
αPL3028001pI
Hurtowa Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Justyna Matusak
ul. Berdychowska 54
62-100 Wągrowiec
  
αPL3003026pI
Hurtownia "AGMA - ROL"
Maciej Ogórkiewicz
1) Al. Reymonta 26
62-200 Gniezno
2) Jankowo Dolne
62-200 Gniezno
3) Strzyżewo Kościelne
62-200 Gniezno
  
αPL3012047pI
Hurtownia Pasz
Monika Lachowska
ul. Wrocławska 35
63-760 Zduny
  
αPL3024017pI
"II Sole"
Aleksandra Urbaniak
Spółka Jawna
Buszewo
62-045 Pniewy
  
αPL3021013pB,CINVE POLAND Sp. z o. o.
Będlewo
ul. Wiejska 26
62-060 Stęszew
  
αPL3009023pI,E
"JASZYM"
Sławomir Ważny
ul. Zamkowa 18
62-635 Przedecz
  
αPL3027001pC
"JAZBO - BIS"
Sp. z o. o.
Smaszew 53
62-740 Tuliszków
  
αPL3020001pA"JHJ" Sp. z. o. o
Taczanów II 43
63-300 Pleszew
  
αPL3010001pC
"Kaboro" Sp. z o. o.
w Koninie
Myślibórz
Bobrowo 1
62-590 Golina
Siedziba Spółki
Myślibórz
Bobrowo 1
  
αPL3026017pI
"KARMA MIX"
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Aneta Maciejewska
ul. Lipowa 18
Nochowo
63-100 Śrem
  
αPL3026016pI
"KARMA" Spółka Cywilna
Małgorzata Stanisławska
Karol Stanisławski
Grzybno 51
63-112 Brodnica
  
αPL3012012pEKędziora Stanisław
Romanów 7
63-700 Krotoszyn
  
αPL3012011pEKokot Izydor
ul. Krotoszyńska 75
Biadki
63-714 Kobierno
  
αPL3012017pEKolenda Hanna
Wrotków 59
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3002024pI
KOMPLEX
Adam Kozowski
ul. Stajkowska 20
64-720 Lubasz
  
αPL3012029pI
KON - BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Konrad Genderka
Grębów 37
63-708 Rozdrażew
  
αPL3009002pAKopalnia Soli w Kłodawie
Al. 1000-lecia 2
62-650 Kłodawa
  
αPL3002006pI
Kordy Franciszek
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Mikołajewo 29
64-700 Czarnków
  
αPL3003013pEKotula Zygmunt
Modliszewko
62-200 Gniezno
  
αPL3021004pC
"KOUDIJS PASZE" Sp. z o. o.
Wytwórnia Pasz
ul. Lotnicza 21b
99-100 Łęczyca
ul. Dobieżyńska 54
64-320 Buk
  
αPL3005001pB,C
Koudijs Sp. z o. o.
Wytwórnia Pasz w Grodzisku
Wielkopolskim
99-100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21b
Wytwórnia Pasz
ul. Żwirowa 8
62-065 Grodzisk Wielkopolski
  
αPL3028005pC
"Koudijs" Sp. z o. o.
Wytwórnia Pasz w Mieścisku
ul. Pocztowa 34
62-290 Mieścisko
  
αPL3019023pI
Kowalska Wiesława
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Agro-Kow"
Luchowo 110
89-310 Łobżenica
Dźwierszno Małe
  
αPL3002036pIKoza Justyna
Mikołajewo 33
64-700 Czarnków
Punkt Sprzedaży
ul. Czarnkowska 17
64-730 Wieleń Gulcz
  
αPL3003007pEKozłowski Dominik
ul. Kostrzyńska 48
62-200 Gniezno
  
αPL3024029pI
Kółko Rolnicze
im. Stanisława Mikołajczyka
ul. Krzeszkowicka 45
64-551 Otorowo
  
αPL3025008pIKółko Rolnicze Koszuty
Koszuty 24
63-022 Słupia Wielka
  
αPL3012020pEKrzyżosiak Grzegorz
Wolenice-Dębówiec 6
63-708 Rozdrażew
  
αPL3012006pEKubiak Piotr
Sapieżyn 11
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3023009pI
Kujawa Tadeusz
Punkt Sprzedaży Pasz i Środków Do Produkcji Rolnej
Oleśnica 34A
62-410 Zagórów
  
αPL3012014pEKuzia Maciej
Psie Pole 12
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3015016pI
Lecznica Dla Zwierząt
Józef Napierała
Lipka Wielka 28
64-310 Lwówek
  
αPL3009029pI,E
Lecznica Dla Zwierząt
Piotr Bartłomiejczak
ul. Przedecka 32
62-650 Kłodawa
  
αPL3030014pI
Lecznica Dla Zwierząt
Spółka Cywilna
Bogusław Gołębiowski,
Andrzej Nowakowski
ul. Objazdowa 21
62-300 Września
  
αPL3028007pI
Lecznica Dla Zwierząt "Trivet"
Spółka Cywilna
Mirosław Gawkowski,
Stanisław Kłos, Antoni Hanć
ul. Lipowa 6
62-130 Gołańcz
  
αPL3009019pI,ELewandowski Ryszard
Zieleniec 1
62-652 Chodów
  
αPL3020004pI
Lider Spółka Jawna
Jan Bandosz
Ryszard Szwajkowski
Kowalew
ul. Kościelna 20
63-300 Pleszew
  
αPL3012008pELipski Marek
Henryków 6
63-708 Rozdrażew
  
αPL3003025pI
LNB Gniezno
Hurtownia Dodatków Paszowych
Tadeusz Berlik
ul. Kłeckoska 86
62-200 Gniezno
  
αPL3003001pA,B,CLNB POLAND Sp. z o.o.
ul. Rolna 2/4
62-280 Kiszkowo
  
αPL3009017pI
"ŁUKMAR"
Łukasz Marchewka
Drzewce
62-641 Olszówka
  
αPL3030016pI
MACH-PASZ
Katarzyna Machyńska
ul. Czerniejewska 4
62-300 Września
  
αPL3012015pEMaćkowiak Stanisław
Romanów 5
63-700 Krotoszn
  
αPI3024035pI
MADMAG
Magdalena Maćkowiak
ul. Polna 22
62-045 Pniewy
  
αPL3006027pI
Magazyn Fabryczny
Marcin Łuczak
ul. Krotoszyńska 17
56-330 Cieszków
Punkt Sprzedaży
Chrzan
ul. Akacjowa 1
63-210 Żerków
  
αPL3016003pC,I
Magazyn Zbożowy
"Konrad"
Urszula Owczarzak
ul. Kryształowa 1
62-002 Suchy Las
Zakład Produkcyjno - Handlowy
ul. Piłsudskiego 7
64-610 Rogoźno
  
αPL3005014pI
Magazyn Zbożowo - Paszowy
Piotr Konieczek
ul. Starowolsztyńska 4
62-067 Rakoniewice
  
αPL3021026pIMagazyn Zbożowy Chmiel
Chomęcice
ul. Polna 61
62-052 Komorniki
  
αPL3004042pI
"MAGROL"
Magdalena Przybylak
Trzecianów 25
63-810 Borek
  
αPL3022023pI
Mansfeld
Hejdysz Katarzyna
ul. Zacisze 1
63-940 Bojanowo
  
αPL3004035pIMarkowski Stanisław
ul. Starogostyńska 7
63-800 Gostyń
  
αPL3004034pIMarkowski Stanisław
ul. Starogostyńska 7
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
Szelejewo
63-820 Piaski
  
αPL3021021pIMatecki Grzegorz
ul. Poznańska 54
62-010 Pobiedziska
  
αPL3025024pI
Materiały Budowlane
WESOŁEK" Sp. z o. o.
ul. Składowa 14
63-041 Chocicza
  
αPL3007008pIMatusiak Ryszard
Gorzuchy 1
62-865 Szczytniki
  
αPL3022019pI
Max - Pasz
Gliniana Maria
Golina Wielka 13
63-940 Bojanowo
  
αPL3002038pIMazur Mieczysław
ul. Powstańców Wielkopolskich 65
64-733 Drawsko
  
αPL3023002pC
Mieszalnia Pasz
Józef Kujawa
Drzewce 37
62-410 Zagórów
  
αPL3004001pC
Mieszalnia Pasz
"ROL - MIX"
Mieczysław Nowacki
Ludwinowo 10
63-830 Pępowo
  
αPL3019003pC
Mieszalnia Pasz Dla Bydła
Zakład Rolniczo - Przemysłowy
"FARMUTIL HS"
ul. Przemysłowa 4
Śmiłowo
64-810 Kaczory
  
αPL3022006pI
Mieszalnia Pasz Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Stanisław Markowski
Gołaszyn 70
63-940 Bojanowo
  
αPL3021029pI
"MIROL"
Łukasz Michalski
Krzyżowniki 1
63-006 Krerowo
  
αPL3003038pI
Mosiek Wanda
Handel Detaliczny i Hurtowy
Artykułami Do Produkcji Rolnej
Szczytniki Duchowne 1
62-200 Gniezno
  
αPL3006001pB,C
"NEOROL"
Sp. z o. o.
ul. Gołębia 3
63-200 Jarocin
Zakład Produkcyjny
w Chrzanie
ul. Akacjowa 1
63-210 Żerków
  
αPL3012005pENiemiec Piotr
Nowa Obra 68
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3003012pE
Niewiadomski
Zbigniew Jacek
62-235 Trzemżal 2/1  
αPL3028029pE
Niewiadomy
Stanisław
Starężynek 5
62-110 Damasławek
  
αPL3007028pINosal Wiesław
Saczyn 46b
62-872 Godziesze Małe
  
αPL3017075pINowak Investment S.K.A.
ul. Majakowskiego 13
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 68
63-400 Ostrów Wlkp.
  
αPL3012010pENowakowski Paweł
Nowa Wieś 17
63-708 Rozdrażew
  
αPL3021025pI
"NUTRANIN" Sp. z o. o.
Magazyn "Promexim"
ul.Starowiejska 14/2
61-664 Poznań
ul.Śremska 75c
62-050 Mosina
  
αPL3016001pINutrimix Polska Sp. z o. o.
ul. Rataje 164
61-168 Poznań
Magazyn Zbożowy
ul. Piłsudskiego 7
64-610 Rogoźno
  
αPL3019033pI
Oborowski Tadeusz
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Dziembowo 15
64-810 Kaczory
  
αPL3002004pIOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Kościuszki 105
64-700 Czarnków
  
αPL3007003pIOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska
ul. Budowlanych 2
62-800 Kalisz
Magazyn Pasz
ul. Kaliska 23
62-820 Stawiszyn
  
αPL3009009pI,EOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
ul. Towarowa 6
62-600 Koło
Baza Osiek Wielki
  
αPL3009008pA,COkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
ul. Towarowa 6
62-600 Koło
  
αPL3031010pIOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska Złotów
77-400 Złotów
ul. Kolejowa 12
  
αPL3013006pI,E
Ośrodek Hodowli Zarodowej
"GARZYN" Sp. z o. o.
Gospodarstwo
Drobnin / SPM
64-120 Krzemieniewo
  
αPL3012031pIPasze Superkoncentraty, Środki Do Produkcji Rolnej Chuda Danuta
Bestwin 53
63-760 Zduny
  
αPL3018002pC,I
"PASZOWIT" Spółka Jawna
Lucjan Latoń, Maria Latoń
Giżyce 11
63- 520 Grabów n/Prosną
  
αPL3003011pEPietrzak Wiesław
Sławno 13
62-280 Kiszkowo
  
αPL3012023pEPiłkowscy Danuta, Paweł
Orla-Klatka 2
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3007020pIPolewski Roman
ul. Nakwasińska 16
62-840 Kożminek
  
αPL3028025pI
Polskie Zakłady Zbożowe
Sp. z o.o. w Gołańczy
Elewator Zbożowy w Gołańczy
ul. Margonińska 8
62-130 Gołańcz
  
αPL3031008pI
Polskie Zakłady Zbożowe
Sp. z o. o. Gołańcz
ul. Kolejowa 80
64-956 Okonek
  
αPL3019032pIPontex - Poniccy Spółka Jawna
ul. Portowa 7
64-850 Ujście
  
αPL3006019pI
"PORPOL" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
Grzegorz Łuczak
Poręba 34
63-233 Jaraczewo
  
αPL3025005pI
Pośrednictwo Sprzedaży Pasz i Superkoncentratów
Danilewicz Roman
ul. Długa 21
63-023 Sulęcin
  
αPL3024006pCPrima Sp. z o. o.
ul. Chrobrego 21
64-500 Szamotuły
  
αPL3009003pA,C
Produkcja Pasz
Anna Biskupska
ul. Składowa 13
62-600 Koło
  
αPL3028028pI"Promleko Serwis" Sp. z o. o.
ul. Napoleońska 92
06-500 Mława
Miejsce Działalności
ul. Piaskowa 16
62-100 Wągrowiec
  
αPL3013003pA,C,I
PROVIMI POLSKA
BIEGANÓW
Sp. z o. o.
Bieganów 2
69-108 Cybinka
Oddział Zamiejscowy
27-29 w Kąkolewie
ul. Krzywińska
64-113 Osieczna
  
αPL3009028pI,E
Prywatna Przychodnia Weterynaryjna
lek. wet. Grzegorz Drapiński
ul. Przedecka 20
62-650 Kłodawa
  
αPL3002022pI
Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe
HERKULES Henryk Dassuj
ul. Nowa 11
64-720 Lubasz
  
αPL3011011pI
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe
"Centrala Nasienna" Sp. z o. o.
ul. Polna 52
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
Bielewo 25
64-010 Krzywiń
  
αPL3011003pC
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe
"AGROPASZ" Spółka Cywilna
Tadeusz Spurtacz, Janusz Lisieniecki
ul. Krzyżowa 5
Rąbiń
64-010 Krzywiń
  
αPL3020013pIPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marcin Bródka
ul. Słoneczna 2
63-322 Gołuchów
  
αPL3021016pA
Przedsiębiorstwo
P.P. ZETA - CHEM
Wojciech Zawadzki
ul. Głogowska 66/8
60-740 Poznań
Wytwórnia
ul. Armii Poznań 49
62-030 Luboń
  
αPI3024026pI
Przedsiębiorstwo "Rol - Agro"
Adam Szymaszyk
ul. Bukowska 13
64-552 Sędziny
  
αPL3014008pI
Przedsiębiorstwo - Handel - Usługi
Ryszard Kadziszewski
Kurnatowice 49
64-420 Kwilcz
  
αPL3024014pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
"Agro - Zaopatrzenie"
Tadeusz Musiał
ul. Wiśniowa 3
62 - 045 Pniewy
  
αPL3014007pIPrzedsiębiorstwo - Handlowo -Usługowe Urszula Piechocka
ul. Polna 18
64-423 Lubosz
  
αPL3009013pI,E
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe"SKOBROL"
Jolanta i Włodzimierz Krzyżańscy
Skobielice 1
62-600 Koło
  
αPL3014016pI
Przedsiębiorstwo - Usługowo -Handlowe, Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej, Usługi Weterynaryjne
Aleksandra Kędziora
Pólko 4
64-420 Kwilcz
  
αPL3024009pI
Przedsiębiorstwo "Utyliz"
Sp. z o.o.
ul. Wjazdowa 1
64 - 500 Szamotuły Brodziszewo
  
αPL3024021pI
Przedsiębiorstwo Artykuły Do Produkcji Rolnej "Budyła"
Elżbieta Budyła
ul. Wroniecka 6
64-520 Obrzycko
  
αPL3002043pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Rafał Bartłomiejczyk
ul. Sportowa 8
64-720 Lubasz
  
αPL3003037pIPrzedsiębiorstwo Handlowe Karczewscy Maria, January, Krzysztof
ul. Roosevelta 108b/3
62-200 Gniezno
Magazyn
ul. Wrzesińska 43
62-200 Gniezno
  
αPL3011019pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Marek Skoracki
Karśnice 87
64-030 Śmigiel
  
αPL3024010pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Wojciech Kalinowski
ul. Czereśniowa 10
64 - 530 Kaźmierz
  
αPL3024022pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Gracjan Subsar
ul. Bukowska 22
64-553 Grzebienisko
  
αPL3025004pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Jackowski - Sikora Spółka Jawna
ul. Brodowska 32
63-000 Środa Wielkopolska
  
αPL3004056pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "ROL-PON"
Roman Woźniak
Pasierby 19
63-830 Pępowo
  
αPL3011007pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Maria Furmaniak
Poladowo 12a
64-030 Śmigiel
  
αPL3003024pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Anna Berlik
ul. Kłeckoska 86
62-200 Gniezno
  
αPL3005004pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "Rolgos"
Przetwory Zbożowe -Hurtownia
ul. Kolejowa 10
62-065 Grodzisk Wielkopolski
  
αPL3025013pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMIX"
Grażyna Pacholczak & Piotr Pacholczak
ul. Brodowska 1
63-000 Środa Wielkopolska
  
αPL3025010pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"AGROPLON" Jankowiak
Spółka Jawna
ul. Brodowska 38C
63-000 Środa Wielkopolska
  
αPL3003014pIPrzedsiębiorstwo Handlowe "JARO-BIS" Jacek Duszczak
Plac Wiosny Ludów 21
62-250 Czerniejewo
  
αPL3015010pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "Pasze - Koncentraty"
Stankowska Aleksandra
ul. Nowotomyska 33
64-310 Lwówek
  
αPL3016002pC,I
Przedsiębiorstwo Handlowe "ROLPOL" Mieszalnia Pasz
Janusz Kasprzak
ul. Jałowcowa 10
Kowanówko
64-600 Oborniki
  
αPL3002028pIPrzedsiębiorstwo Handlowe HANROL inż. zoot. Tomasz Dymek
ul. Wybudowanie Stare 1
64-710 Połajewo
  
αPL3026021pI
Przedsiębiorstwo Handlowe M.P. "Rozpasz"
Marek Pióro
Chromiec 23
63-040 Nowe Miasto
Punkt Sprzedaży Radoszkowo II
63-130 Książ Wielkopolski
  
αPL3023017pIPrzedsiębiorstwo Handlowe Spółka Cywilna "AGROPARTNER"
ul. Szkolna
62-402 Ostrowite
  
αPL3015012pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
Waldemar Nowak
ul. Św. Marcina 6
64-333 Bukowiec
  
αPL3026010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Dystrybucyjne Dealer Sano
Jarosław Piotrowski
Górka 9
63-112 Brodnica
  
αPL3017004pCPrzedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjno - Usługowe "Rolskład"
Słaborowice 3
63-450 Sobótka
  
αPL3017023pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjno - Usługowe "Rolskład" Grzelak Czesław
Słaborowice 3
63-450 Sobótka
  
αPL3026004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AN - KON"
Anna Konarkowska
Mchy 37
63-130 Książ Wielkopolski
  
αPL3018026pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Paweł Wróbel
ul. Dworcowa 6
Punkt Sprzedaży i Skład Opału
63-500 Ostrzeszów
  
αPL3023012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AGMAR"
Mirosława Pryka
Bielsko 1a
62-436 Orchowo
  
αPL3024016pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Agro Wit"
Krystyna Michałek
ul. Staromiejska 10A
64-510 Wronki
Nowa Wieś
  
αPL3016011pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe " Edano"
Piotr Stykała
Wieś Uściskowo
Folwark 54a
64-600 Oborniki
  
αPL3016007pC,I
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Markol"
Marek Banasiak
64-611 Gościejewo 82a  
αPL3024031pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Max"
Patrycy Drzymała
ul. Kolejowa 3
64-550 Duszniki
  
αPL3007005pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Partner"
Janusz Kazimierczak
ul. Helska 3/3
62-800 Kalisz
  
αPL3025016pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "JARO"
Jacek Duszczak, Robert Olejniczak
ul. Centralna 13
63-012 Dominowo
  
αPL3009004pI,E
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROL-PASZ"
Krystyna Kwapińska
Rybno 44
62-635 Przedecz
  
αPL3009011pI,E
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PLUS"
Teresa Braszkiewicz
Żarowo 68
62-635 Przedecz
  
αPL3009021pI,E
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "BUDROL"
Spółka Jawna
Józef Walczak Janina Walczak
Adamin 30
62-641 Olszówka
  
αPL3017010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Produkcyjne "Adex"
Przybecki Andrzej
Grudzielec Nowy 11
63-440 Raszków
  
αPL3017056pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Produkcyjne "ROLBUD"
Michał Michalak
ul. Ostrowska 42
63-440 Raszków
  
αPL3019012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Produkcyjne "DANMAR"
Danuta Nowak
64-843 Dziembowo 35  
αPL3017014pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Transportowe
Witkowska Aniela
ul. Wankowicza 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
  
αPL3024012pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Doradcze
Włodzimierz Izydor
ul. Wiosenna 2
64-500 Szamotuły
  
αPL3004040pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Doradcze "ZOYKA" Kopcińska Zofia
ul. Powstańców Wielkopolskich 48
63-830 Pępowo
  
αPL3002001pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjne KOMES I.P.
Ireneusz Polus
ul. Krótka 5
64-700 Czarnków Brzeźno
  
αPL3004030pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjno - Usługowe "ARAT"
Aleksandra Ratajczak
Łęka Wielka 38
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
Żytowiecko 50
63-800 Gostyń
  
αPL3004033pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjno - Usługowe "ARAT" Aleksandra Ratajczak
Łęka Wielka 38
63-800 Gostyń
  
αPL3007023pIPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RAMAR" Barbara Rajm
Góry Zborowskie 5
62-817 Żelazków
  
αPL3004064pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Krzysztof Hańć
ul. Wolności 79
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
Strzelce Wielkie 40
63-820 Piaski
  
αPL3016009pC,I
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Vitamex"
Rozalczyk Grzegorz
64-608 Parkowo 80a
gm. Rogoźno
  
αPL3004038pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "RATAJCZAK"
Piotr Ratajczak
Krajewice 33
63-800 Gostyń
  
αPL3012049pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Stach Łukasz
Baszków 27
63-760 Zduny
  
αPL3003002pA,B,C
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "IWONA"
Iwona Czarnecka
Al. Odzyskania Niepodległości 2
62-240 Trzemeszno
  
αPL3004019pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Wojciech Kudełka
Brzezie 106
63-800 Gostyń
  
αPL3026013pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Multi - Vet"
Paweł Sarnowski
ul. Staszica 2a
63-100 Śrem
  
αPL3030017pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "AVO" Justyna Kowalska
ul. Pałczyńska 10
62-320 Miłosław
  
αPL3006010pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "CARMILL"
Wiesław Ogrodowczyk
ul. Marcina 2
63-230 Witaszyce
  
αPL3004048pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "ROLNIK"
Stefan Dutkowiak
Łęka Wielka 39
63-800 Gostyń
  
αPL3011004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "SZAŁAGA"
Spółka Cywilna
Piechanin 55
64-020 Czempiń
  
αPL3012033pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
Spółka Jawna R.M.T. Ludzis
ul. Towarowa 1
63-760 Zduny
  
αPL3004045pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Sprzedaż Dla Rolnictwa Małgorzata Dworczak
Szelejewo I nr 13
63-820 Piaski
  
αPL3014005pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Agro - Plon" Spółka Cywilna
Wiesław Drzyzga i Tadeusz Kowalczyk
ul. Dworcowa 5
64-410 Sieraków
  
αPL3028019pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe, Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Grzegorz Szcześniak
ul. Jeziorna 19
62-130 Gołańcz
  
αPL3003029pI
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Produkcyjne "AR-WET"
lek. wet. Elżbieta Woźniak
ul. Hallera 24c
88-300 Mogilno
Punkt Obrotu Paszami
62-235 Trzemżal
  
αPL3030019pIPrzedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo - Produkcyjne "ARKO"
ul. Wrzesińska 65
62 - 307 Borzykowo
  
αPL3008004pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Agropasz"
Józef Parzonka
63-611 Mroczeń
Łęka Mroczeńska 10
  
αPL3003032pI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMED"
Edward Kamieński
ul. Kiszkowska 2
62-200 Gniezno
  
αPL3017070pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo Usługowe " RAFF"
Rafał Błaszczyk
ul. Parcele 6
Biskupice Ołoboczne
63-460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3012046pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe Centrala Nasienna Gostyń Sp. z o. o.
Punkt Sprzedaży Detalicznej
ul. Borecka 58
62-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3024028pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
Ryszard Rutkowski
ul. Poznańska 17
64-541 Podrzewie
Sękowo
  
αPL3004004pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"Centrala Nasienna" Sp. z o. o.
ul. Polna 62
63-800 Gostyń
  
αPL3028026pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe "AGRO-ZBYT" Hurt-Detal
ul. Parkowa 18
62-085 Skoki
  
αPL3028024pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe "INKO" Andrzej Miś
ul. Słoneczna 2a/6
62-110 Damasławek
  
αPL3019006pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe Ewa Perlińska
Rzadkowo 67
64-810 Kaczory
  
αPL3022018pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe "Centrala Nasienna"
Gostyń Sp. z o. o.
ul. Dubińska 4
63-920 Pakosław
  
αPL3025023pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"Centrala Nasienna" Sp. z o. o.
ul. Polna 62
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Poznańska 16
63-040 Nowe Miasto n/ Wartą
  
αPL3004002pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe "MIR - ZEN"
Mirosław Stachowiak
ul. PKP 9
63-830 Pępowo
  
αPL3012041pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Spółka Cywilna
Elżbieta Maćkowiak
Dariusz Maćkowiak
ul. Ogrodowa 43
Bożacin
63-700 Krotoszyn
  
αPL3026011pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ROL-ZBYT"
Ewa Wawrzyniak
ul. Krupczyn 10
63-140 Dolsk
  
αPL3020003pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "Piobox" Import - Export Hurtownia Czermin
Czermin 54b
63-304 Czermin
  
αPL3007006pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ROL-VIT"
Krzysztof Wlazły
Piegonisko Kolonia 16
62-874 Brzeziny
  
αPL3007014pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ARKAN " Hurt-Detal Józef Militowski
ul. Kordeckiego 14
62-862 Iwanowice
  
αPL3024005pCPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "Lech- Pasz"
ul. Krzeszkowicka 12
64 - 551 Otorowo
  
αPL3009015pI,E
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "JARES"
Roman Kropidłowski
Chełmno Parcele 3
62-660 Dąbie
  
αPL3028027pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "WŁADEX"
Władysław Rudzki
Kłodzin 15a
62-290 Mieścisko
  
αPL3024019pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
Małgorzata Cebernik
ul. Kolejowa 7
64-550 Duszniki
  
αPL3020006pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
Mariusz Urbaniak
Szkudła 9
63-322 Gołuchów
  
αPL3030001pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe
"Pasz-Konspol" Sp. z o. o.
Gierłatowo 19
62-330 Nekla
  
αPL3030012pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe "IRPASZ"
Małgorzata Kubis
Wszembórz 55a
62-306 Kołaczkowo
  
αPL3017032pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Centrala Nasienna Sp. z o. o Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Pleszewska 15
63-440 Raszków
  
αPL3018001pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe MIKROL Spółka Jawna
Ryszard Tereszkiewicz, Wiesław Motyl, Elżbieta Frankowska-Motyl, Jolanta Tereszkiewicz
ul. Składowa 4
63- 500 Ostrzeszów
  
αPL3017031pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe Centrala Nasienna
Sp. z o.o. Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Partyzancka 15
63-400 Ostrów Wielkopolski
  
αPL3004009pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"Centrala Nasienna"
Sp. z o.o. w Gostyniu
ul. Polna 62
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Gostyńska 18
63-860 Pogorzela
  
αPL3004010pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"Centrala Nasienna"
Sp. z o.o. w Gostyniu
ul. Polna 62
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Dworcowa 1
63-830 Pępowo
  
αPL3004012pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"MIR-ZEN"
Mirosław Stachowiak
ul. PKP 9
63-830 Pępowo
Punkt Sprzedaży
Pasz Siedlec 5
63-830 Pępowo
  
αPL3004011pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"Centrala Nasienna"
Sp. z o.o. w Gostyniu
ul. Polna 62
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Marii Konopnickiej 3
63-810 Borek Wielkopolski
  
αPL3004013pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
"MIR-ZEN"
Mirosław Stachowiak
ul. PKP 9
63-830 Pępowo
Punkt Sprzedaży
Bułaków 10
63-860 Pogorzela
  
αPL3002034pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe HARNAŚ
Łukasz Halik
Oś. 40-lecia PRL 8
64-630 Ryczywół
Punkt Sprzedaży
ul. Szamotulska 31
64-710 Połąjewo
  
αPL3002033pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe HARNAŚ
Wiesław Halik
Oś. 40-lecia PRL 8
64-630 Ryczywół
Punkt Sprzedaży
64-708 Huta
Huta k/Czarnkowa 15
  
αPL3031022pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe Krystyna Jędryka
ul. Zwycięstwa 35
77-416 Tarnówka
  
αPL3021003pCPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe Tadeusz Michalski Wytwórnia Pasz i Koncentratów
Krzyżowniki
63-006 Krerowo 1
  
αPL3009045pI,EPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "PREMO" Barbara i Andrzej Kozłowscy
ul. Bogumiła 14
62-600 Koło
  
αPL3026019pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ROL-ZET"
Ewa Kołtyś
Chrząstowo 28
63-130 Książ Wielkopolski
  
αPL3028012pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "Arinpes"
Emilia Sytek
Morakowo 27
62-130 Gołańcz
  
αPL3003003pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ROLTECH"
Ryszard Stolarz
ul. Czerniejewski 6
62-270 Kłecko
Mieszalnia Pasz
62-212 Mieleszyn 96
  
αPL3004051pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "RĘ-POL"
Stanisław Wawrzyniak
Rębowo 10
63-840 Krobia
  
αPL3004024pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
Andrzej Zajdel
Ziółkowo 33
63-840 Krobia
  
αPL3014001pC,I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "Dawo"
Spółka Cywilna
Danuta i Wojciech Habiera
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
ul. Sikorskiego 16
64-400 Międzychód
  
αPL3026015pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
Tadeusz Nowak
Magazyn Dalewo 75
63-100 Śrem
  
αPL3019008pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "TAD -POL"
Luchowo 110
89-310 Łobżenica
  
αPL3003008pE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe "AGRO-MAR"
Kazimierz Szymański
Marysin 3
62-220 Niechanowo
  
αPL3004031pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ANPASZ"
Cecylia Nawrot
Strzelce Wielkie 63
63-820 Piaski
  
αPL3026005pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "B-S"
Bogdan Styperek
Chopina 4/90
63-100 Śrem
Magazyn
ul. Jesienna 2
Nochowo
63-100 Śrem
  
αPL3004047pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ELMASZ"
Elżbieta Rzepka
ul. Szkolna 22
63-830 Pępowo
  
αPL3003022pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "GRACZYK"
Marzena Graczyk
62-260 Łubowo 74  
αPL3004039pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "JUKO"
Kopciński Jerzy
ul. Powstańców Wielkopolskich 48
63-830 Pępowo
  
αPL3006012pIPrzedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "MIKS"
Wola Książęca 92a
63-220 Kotlin
  
αPL3003021pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "ROLTECH"
Stolarz Ryszard
1)62-212 Mieleszyn 96
2) ul. Czerniejewska 6
62-270 Kłecko
  
αPL3014012pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe
Ryszard Rutkowski
Siedziba:
ul. Poznańska 17
64-541 Podrzewie
Miejsce Działalności:
1) ul. Dworcowa 2
64-423 Lubosz
Maria Florek
2) ul. Mylin 43
64-412 Chrzypsko Wielkie
Janina Antkowiak
3) Mechnacz 42
64-420 Kwilcz
Stanisław Sobótka
  
αPL3031002pC,I
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "FRED-ROL"
Spółka Jawna
Leszek Chuchrak, Alfred Pikulik,
Danuta Łosoś
Górzna 105
77-400 Złotów
  
αPL3015004pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "CENTRUM"
Paweł Musiał
ul. Radosna 3
64-316 Kuślin
  
αPL3004055pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "PRZEWOŹNY"
Stefan Przewoźny
Skoraszewice 89
63-830 Pępowo
  
αPL3006026pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "TIM"
Krzysztof Kaczmarek
Rusko
ul. Folwarczna 4a
63-233 Jaraczewo
  
αPL3031019pI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowo - Doradcze
"DOKTOR"
ul. Słoneczna 4
64-918 Lotyń
  
αPL3004003pC
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowo -Transportowe "WALZEN"
Zenon Turbański
ul. Kwiatowa 7
63-800 Gostyń
Kunowo
  
αPL3008009pI
Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "POL - FEED"
Wichniarek - Urbaniak
Spółka Jawna
ul. Podjazdowa 24
62-090 Rokietnica Kiekrz
Trzebień 64
63-645 Łęka Opatowska
  
αPL3018015pI
Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "POL - FEED"
Spółka Jawna
Wichniarek i Urbaniak
Kiekrz
ul. Podjazdowa 24
62-090 Rokietnica
Miejsce Działalności:
Jelenie 8
63-522 Kraszewice Pacyna
Stanisław
  
αPL3008010pI
Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "POL - FEED"
Wichniarek - Urbaniak
Spółka Jawna
Kiekrz
62-090 Rokietnica
ul. Podjazdowa 24
63-640 Bralin
Nowa Wieś Ks. 55
Bożena Czomko
  
αPL3007009pI
Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "POL - FEED" Wichniarek - Urbaniak
Spółka Jawna
Kiekrz
ul. Podjazdowa 24
62-090 Rokietnica
  
αPL3026014pIPrzedsiębiorstwo Rolne Produkcyjno - Handlowo -Usługowe "KSIĄŻ - ROL"
ul. Radoszkowska 3
63-130 Książ Wielkopolski
  
αPL3031018pI
Przedsiębiorstwo Rolno Handlowe "Rol Bud"
Wiesław Adamczak
ul. Bydgoska 78
77-400 Krajenka
  
αPL3022008pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe
Eugeniusz Sobasik
Konary 10
63-912 Konary
  
αPL3019036pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "Biochem"
Józef Niemczuk
64-920 Piła
ul. Krzywa 9
  
αPL3008007pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "Transmar"
Marian Trzęsicki
ul. Lipowa 5
63-620 Trzcinica
Laski
  
αPL3009050pIPrzedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
  
αPL3006014pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "KŁOS"
Teresa Białas
ul. Szubianki 19
63-200 Jarocin
  
αPL3004067pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PASZOMIX"
Marek Musielak
Kuczyna 15
63-840 Krobia
  
αPL3026009pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "RETOR"
Lucyna Paszczak
Masłowo 22
63-140 Dolsk
  
αPL3014020pI
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "Rol - Mar"
Mariusz Hetmanowski
Nowe Gorzycko 22/1
66-330 Pszczew
Miejsce Działalności:
ul. Cmentarna
64-421 Kamionna
  
αPL3019030pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"MINI ROLNIK"
Danuta Budnik
ul. Browarna 4
89-310 Łobżenica
  
αPL3016010pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Parex"
Tadeusz Andrzej Urszula Stachowscy
Spółka Jawna
"Magazyn Ryczywół"
Magazyn
64-705 Sarbia 25A
ul. Kolejowa 11
Ryczywół 64-630
  
αPL3007007pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Ewa Militowska
Porwity 28A
62-860 Opatówek
  
αPL3019031pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poli - Vet Sp. z o. o.
Krzysztof Wylegała
Punkt Sprzedaży
Kruszewo
ul. Pilska 23
  
αPL3019013pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Szczepan Żołędziewski
Dębówko Nowe 36
89-334 Krostkowo
  
αPL3012026pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REMEK" Spółka Cywilna
Remigiusz Wencławiak,
Dariusz Wencławiak
ul. Przedszkolna 4 Orpiszew
63-714 Kobierno
  
αPL3031005pIPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGRO-MAR" Marian Kulpa
ul. Brzuchalskiego 3
77-400 Złotów
  
αPL3031014pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BEŁKA"
Spółka Jawna
ul. Jeziorna
77-400 Złotów
  
αPL3025003pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KaMaCi"
Kazimierz Cichosz
Koszuty 22a
63-022 Słupia Wielka
  
αPL3031006pIPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAMAROL" Andrzej Martin
ul. Floriańska 3/14
77-430 Krajenka
  
αPL3012044pIPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIDAR" Ludwika Szymanowska
Tomnice 38
63-714 Kobierno
  
αPL3004015pIPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "Łapa Wa" Wiesław Łapawa
Skoraszewice 6
63-830 Pępowo
  
αPL3028021pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Patom"
Tomasz Pawlak
ul. Polna 3
62-105 Łekno
  
αPL3002029pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PAREX
Tadeusz, Arkadiusz, Urszula Stachowscy
Spółka Jawna
Sarbia 25A
64-705 Sarbia
Punkt Sprzedaży
1) Magazyn 1
Sarbka 38
64-705 Sarbia
2) Magazyn 2
Młynkowo 124
64-710 Połajewo
  
αPL3002005pA, I
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Poli - Vet Sp. z o. o.
ul. Myśliwska 1
64-700 Czarnków
  
αPL3021023pI
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "POLFEED ADITIVE"
Sp. z o.o.
Magazyn
61-005 Poznań
ul. Główna 6
Kobylnica
  
αPL3022012pI
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
Władysław Osadkowski
ul. Kolejowa 23
63-900 Rawicz
  
αPL3024008pEPrzekop Józef
ul. Krańcowa 6
64-530 Kaźmierz
Radzyny
  
αPL3003004pEPrzybylski Bartosz
Kędzierzyn 28
62-220 Niechanowo
  
αPL3010002pI
Przychodnia Dla Zwierząt
lek. wet. Tomasz Porwan
ul. Włocławska 56 a
62-560 Skulsk
  
αPL3009022pI,E
Przychodnia Dla Zwierząt Babiak
Zbigniew Budziszewski
ul. Poznańska 24
62-620 Babiak
  
αPL3004023pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Barbara Idziak
Sarbinowo 22a
64-125 Poniec
  
αPL3015007pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Łański Józef
Pl. Kościelny 5
64-300 Nowy Tomyśl
Boruja Kościelna
  
αPL3003019pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Marzena Kotula
Gurówko 1
62-220 Niechanowo
  
αPL3028017pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Katarzyna Rakowska
Rudnicze 7A
62-113 Żelice
  
αPL3028016pI
Punkt Sprzedaży Pasz
Jan Machnikowski
Pawłowo Żońskie 15
62-104 Pawłowo Żońskie
  
αPL3009026pI,E
Punkt Sprzedaży Pasz
Boruszewski Ryszard
ul. Leśna 18
62-600 Koło
  
αPL3012030pI
Punkt Sprzedaży Pasz i Koncentratów
Kowal Urszula
Henryków 56
63-708 Rozdrażew
  
αPL3002032pI
Punkt Usługowy
Danuta Kostyk
Przybychowo 38a
64-710 Połajewo
  
αPL3009027pI,E
Punkt Weterynaryjny
Zbigniew Gutkowski
ul. Leśna 4
62-613 Osiek Mały
  
αPL3028018pIRejonowy Związek Spółek Wodnych z/s w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98
62-100 Wągrowiec
  
αPL3019014pIRentz Józef
Morzewo 51
64-810 Kaczory
  
αPL3003005pERochowiak Tadeusz
ul. Pławnik 1
62-200 Gniezno
  
αPL3012036pI
ROL - BIO - POL Przedsiąbiorstwo Handlowe Export - Import
Teresa Krawcewicz
ul. Leśna 36
Chwaliszew
63-750 Sulmierzyce
  
αPL3026020 pI"Rol - Food" Jerzy Ciszewicz
Małachowo 101
63-140 Dolsk
  
αPL3003015pI
"ROL - HANDEL"
Wojciech Pietras
62-235 Trzemżal 35  
αPL3012040pI
ROL - HURT Spółka Jawna Koncentraty, Pasze, Premiksy
Teresa Stanisławska,
Grzegorz Wybierała, Lech Sitarz
ul. Borecka 58
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3015011pI
"ROL - POL"
Halina Woźna
Michorzewko 22
64-316 Kuślin
  
αPL3004021pI
"ROL-PREM"
Andrzej Grzemski
Spółka Jawna
ul. Polna 44
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
Magazyn Borek Wielkopolski
Karolew
63-810 Borek Wielkopolski
  
αPL3004022pI
"ROL-PREM"
Andrzej Grzemski
Spółka Jawna
ul. Polna 44
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
ul. Gostyńska 14 a
63-860 Pogorzela
  
αPL3004070pI
"ROL-PREM"
Andrzej Grzempski
Spółka Jawna
ul. Polna 44
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
Gostyń
ul. Polna 44
63-800 Gostyń
  
αPL3017053pI
"Rol - Vit - Chem"
Kościelny Ludwik
ul. Długa 8
Janków Przygodzki
63-421 Przygodzice
  
αPL3020012pI
Rolchem
Antoni Nowicki
Piła 24
63-313 Chocz
  
αPL3030015pI
ROLMARK Spółka Cywilna
Marek Stefaniak
ul. Poznańska 10
62 - 320 Miłosław
  
αPL3017003pC
"Rolmark" Spółka Jawna
Kowalczyk Wytwórnia Pasz
Chojnik 32
63-435 Sosnie
  
αPL3004032pI
"Rolmast"
Stanisław Łakomy Spółka Jawna
Czeluścin 9
63-830 Pępowo
  
αPL3022001pC
"Rolmast"
Stanisław Łakomy Spółka Jawna Wytwórnia Pasz Sielec Stary
Sielec Stary
63-930 Jutrosin
  
αPL3006011pI"ROLMEX M&R GOŚCINIAK"
ul. Sienkiewicza 53a
Cielcza
63-200 Jarocin
  
αPL3014002pC
Rolnicza Spółdzielnia
"Nowe Życie" w Tuczępach
Tuczępy 10A
64-421 Kamiona
  
αPL3014018pC,E
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
"Zdrowie"
Izdebno
64-410 Sieraków
  
αPL3030011pIRolnicza Spółdzielnia Usługowo - Handlowa
ul. Wrzesińska 38a
62-306 Kołaczkowo
  
αPL3004008pIRolniczy Kombinat Spółdzielczy Skoraszewice z/s w Krzyżankach
Skoraszewice
63-830 Pępowo
  
αPL3031003pC,I
"ROLNIK"
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
77-400 Złotów  
αPL3031025pI
"ROLNIK"
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Złotów
77-400 Złotów
Kleszczyna 13
  
αPL3031026pI
"ROLNIK"
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" Złotów
77-400 Złotów
Radawnica Młyńska 5
  
αPL3017048pI
"Rologród" Handel Usługi
Chlasta Jan
ul. 1-go Maja 2
63-460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3018028pI
"ROLPASZ" Handel Paszami i Dodatkami Paszowymi
Andrzej Puchała
ul. Szkolna 33
63-520 Grabów n/Prosną
  
αPL3015013pI
"ROLVET"
Józef i Barbara Napierała
Spółka Jawna
ul. Nowotomyska 33
64-310 Lwówek
  
αPL3004071pI
ROMI Firma Usługowo - Handlowa
Roman Stanisławski
ul. Strzelecka 8A
63-740 Kobylin
Punkt Sprzedaży
Pogorzela
ul. Gostyńska 2
63-860 Pogorzela
  
αPL3022011pI
"Rot - Pol" Artykuły Rolnicze
Marlena Rotman
Konary 123
63-912 Konary
  
αPL3003016pI
"SANO - PASZ"
Władysław Kędzierski
Niewolno 9/2
62-240 Trzemeszno
  
αPL3024001pB,CSano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o.
ul. Lipowa 10
64-541 Podrzewie
Sękowo
  
αPL3003023pISchaumann Polska Sp. z o. o.
ul. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
Magazyn w Fałkowie
  
αPL3009020pI,E
"SEGELS"
Teresa Bartosik
Gozdów 68
62-604 Kościelec
  
αPL3003006pESemrau Jerzy
Popielewo 9
62-235 Trzemżal
  
αPL3023010pI
SIR GOLD PASZ
Irena Sulkowska
ul. 1 Maja 24
62-420 Strzałkowo
  
αPL3012037pI
Sklep Wielobranżowy
Szymczak Elżbieta
ul. Glinki 13
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3024023pI
Sklep Ogrodniczy
Marian Skowroński
ul. Wysoka 2
64-520 Obrzycko
  
αPL3022010pI
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Ślusarczyk Edyta
Konary 103 a
63-912 Konary
  
αPL3009018pI,E
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Mała Gastronomia
Henryk Wolski
Lubotyń 3
62-620 Babiak
  
αPL3004059pI
Sklep Zielarsko - Drogeryjny
Stefan Gruchała
ul. Zdzieska 58
63-810 Borek Wielkopolski
  
αPL3024025pI
Skład "Agro - Bizek"
Krzysztof Bilon
ul. Obornicka 13
64-500 Szamotuły
  
αPL3030020pI
Skład Artykułów Do Produkcji Rolnej i Zwierzęcej
Danuta Szymańska
ul. Niepodległości 59a
62-310 Pyzdry
  
αPL3006013pI
Skład Materiałów Masowych
Krzysztof Tondaś
ul. Sienkiewicza 31
Cielcza
63-200 Jarocin
  
αPL3025006pI
Składnica Towarów Masowych "DORJA"
Jacek Andrzejewski
ul. Zapłocie 4a
63-230 Witaszyce
Punkt Sprzedaży
Utrata
ul. Podgórna 3
63-040 Nowe Miasto
  
αPL3004044pI
Skup i Sprzedaż Pasz i Koncentratów Oraz Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej
Stanisław Biernat
Sułkowice 93
63-840 Krobia
  
αPL3015018pE
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne
Genowefa i Ireneusz Bąbelek
ul. Nowotomyska 35
64-310 Lwówek
  
αPL3015017pE
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne
Krystyna Ratajewska
ul. Opalenicka 31
64-310 Lwówek
  
αPL3028002pCSpomis" Sp. z o. o.
ul. Smolary 40
62-130 Gołańcz
  
αPL3001003pC
Spółdzielnia "ADOROL" w Adolfowie
Mieszalnia Pasz Studźce
Studźce 10 b
64-800 Margonin
  
αPL3022014pISpółdzielnia Kółek Rolniczych Miejska Górka z siedzibą w Sobiałkowie
Sobiałkowo 7
63-910 Miejska Górka
  
αPL3004029pISpółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Krobska Szosa 32
64-125 Poniec
  
αPL3028006pISpółdzielnia Kółek Rolniczych w Damasławku z/s w Starężynie
Starężyn 6a
62-110 Damasławek
  
αPL3006018pISpółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Księdza Rymarkiewicza 44
63-220 Kotlin
  
αPL3018011pI
Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa
"ROLNIK"
ul. Kościuszki 44
63- 500 Ostrzeszów
  
αPL3006007pI
Spółdzielnia Usług
i Zaopatrzenia Kółek Rolniczych
ul. Golska 45
63-233 Jaraczewo
  
αPL3003017pISpółdzielnia Usług Rolniczych62-260 Łubowo  
αPL3002003pI
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Czarnkowie
Zakład Usług Mechanizacyjnych
64-700 Czarnków
Romanowo 137A
  
αPL3011010pI
Spółka Handlowa "TRANSFER"
Roman Nijaki i Natalia Nijaka
ul. Dworcowa 3
Widziszewo
64-000 Kościan
  
αPL3009030pI,E
Sprzedaż Pasz i Witamin
Dla Zwierząt
Jerzy Ulatowski
ul. Poznańska 19
62-650 Kłodawa
  
αPL3016013pI
Sprzedaż Koncentratów i Premiksów Paszowych
Miłosek Jan
Wieś Łaszczewiec 6
64-603 Ludomy
  
αPL3012039pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Szymczak Rafał
ul. Krotoszyńska 119
Gorzupia
63-714 Kobierno
  
αPL3012028pI
Sprzedaż Pasz Koncentratów i Nawozów
Szczotka Teresa
Nowa Wieś 44
63-708 Rozdrażew
  
αPL3014011pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Remigiusz Borkowski
ul. Powstańców Wielkopolskich 15
64-420 Kwilcz
  
αPL3004049pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej i Ogrodniczej
Piotr Kubiak
Wymysłowo 2
63-840 Krobia
  
αPL3020002pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej i Usługi Transportowe
Paweł Jasiak
ul. Kaliska 36
63-308 Gizałki
  
αPL3004061pI
Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej
Tadeusz Ciechanowski
Janiszewo 2
64-125 Poniec
  
αPL3004028pI
Sprzedaż Artykułów Rolnych
Teresa Jakubiak
Stankowo 67
63-800 Gostyń
  
αPL3031013pI
Sprzedaż Hurtowo Detaliczna Spółka Cywilna
Przemysław i Stefania Wojtasik
ul. Złotowska 10
77-424 Zakrzewo
  
αPL3018004pI
Sprzedaż Mieszanek i Koncentratów Paszowych
Oraz Handel Detaliczny Artykułami Do Produkcji Rolnej
Tułacz Łucja
Kaliszkowice Ołobockie 128
63-510 Mikstat
  
αPL3018005pI
Sprzedaż Mieszanek i Koncentratów Paszowych Oraz Handel Detaliczny Artykuły Do Produkcji Rolnej
Tułacz Łucja
ul. Rolna 1a
63-510 Mikstat
  
αPL3016012pI
Sprzedaż Pasz
Edmund Kierenkiewicz
ul. Plac Powstańców 17
64-610 Rogoźno
  
αPL3004046pI
Sprzedaż Pasz
Roman Fajczyk
ul. Wrocławska 215
63-800 Gostyń
  
αPL3024030pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Marzena Pułkownik
Marianowo 7
64-510 Wronki
  
αPL3028004pI
Sprzedaż Pasz
Rakowska Danuta
ul. Wągrowiecka 14
62-290 Mieścisko
  
αPL3007004pI
Sprzedaż Pasz - Doradztwo
Halina Skotowska
Dębsko Ostoja 22
62-840 Koźminek
  
αPL3011008pI
Sprzedaż Pasz "MARKES"
Marian Kęsy
Wławie 34
64-000 Kościan
  
αPL3004018pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Czesław Wojciechowski
Michałowo 25
63-820 Piaski
  
αPL3025012pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Niemier Marek
ul. Podgórna 2
63-023 Sulęcinek
  
αPL3004037pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
"DAVIS" Sibiak Irena
ul. Krotoszyńska 34
63-860 Pogorzela
  
αPL3016014pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Paszowych Feldman Dorota
ul Kościuszki 20B
64-630 Ryczywół
  
αPL3005007pI
Sprzedaż Pasz i Koncentratów
Paszowych Winiarczyk Mariola
ul. Krystyny 1
62-067 Rakoniewice
  
αPL3009031pI,E
Sprzedaż Pasz i Polfamiksów
Anna i Kazimierz Zabłoccy
ul. Łęczycka 16
62-650 Kłodwa
  
αPL3004043pISprzedaż Pasz i Środków Do Produkcji Rolnej Danek Elwira
Rokosowo 11
63-800 Gostyń
  
αPL3009032pI,E
Sprzedaż Pasz Treściwych i Dodatków Mineralnych
lek. wet. Kazimierz Grabowski
Wrząca Wielka 85
62-633 Wrząca Wielka
  
αPL3002013pI
Sprzedaż Pasz, Nawozów, Cementu, Wapna
Piotr Jerzy
ul. Polna 25
64-733 Drawsko Pęckowo
  
αPL3009012pI,E
Sprzedaż Pasz, Polfamiksów i Środków Do Produkcji Rolnej
Bogdan Matusiak
Luboniek 52
62-650 Kłodawa
  
αPL3012043pI
Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Aleksandra Szymczak
Borzęcice 113
63-721 Wałków
  
αPL3003027pI
Sprzedaż Środków Do Produkcji Rolnej
Zenon Klukas
ul. Modrakowa 2
62-240 Trzemeszno
  
αPL3012032pI
Sprzedaż Towarów Do Produkcji Rolnej
Kostuj Barbara
Tatary 21
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3012016pEStanisławski Zenon
Suśnia 16
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3017030pI
Suflet Polska Sp. z o. o.
ul. Szwajcarska 13
61-285 Poznań
Punkt Sprzedaży
ul. Wiejska 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
  
αPL3031009pISztandera Mirosław i Wspólnicy Spółka Jawna "KAPOST"
Stara Wiśniewka
ul. Parkowa 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
  
αPL3022013pIŚrodki Do Produkcji Rolnej "AKORD"
ul. Polna 5
63-910 Miejska Górka
  
αPL3012045pIŚrodki Do Produkcji Rolnej "AKORD"
ul. Boruty 13
63-740 Kobylin
  
αPL3004026pIŚrodki Do Produkcji Rolnej "AKORD"
ul. Bojanowska 9
64-125 Poniec
  
αPL3028008pI
"Takopasz"
Małgorzata Tadej
ul. Wągrowiecka 23
62-110 Damasławek
  
αPL3017051pI
Tasomix
Sp. z o. o.
ul. Środkowa 89
63-460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3017050pI
Techna Pologne Sp. z o. o.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
Magazyn Produktów Rolmark-Kowalczyk Chojnik 32
63-435 Sośnie
  
αPL3004053pI
Techniczno Handlowa Obsługa
Rolnictwa "TORAL"
Elżbieta Krupa
ul. Poznańska 65
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży THOR TORAL
ul. Polna 42
63-800 Gostyń
  
αPL3004054pI
Techniczno Handlowa Obsługa Rolnictwa "TORAL"
Elżbieta Krupa
ul. Poznańska 65
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
THOR TORAL
Zychlewo
63-840 Krobia
  
αPL3004066pI
Techniczno Handlowa Obsługa Rolnictwa "TORAL"
Elżbieta Krupa
ul. Poznańska 65
63-800 Gostyń
Punkt Sprzedaży
THOR TORAL
Głuchów 66
63-860 Pogorzela
  
αPL3020008pITomczak Adam
Polskie Olędry 10
63-330 Dobrzyca
  
αPL3023008pI
Transport Ciężarowy
Handel Artykułami Przemysłowymi
Jan Szubiński
ul. Pyzderska 17
62-406 Lądek
  
αPL3012018pETrawiński Adam
Grębów 9
63-708 Rozdrażew
  
αPL3004017pI
"TURBAŃSCY" Spółka Jawna
Krystian Turbański
Genowefa Turbańska
i Paweł Turbański
Głuchów 34
63-860 Pogorzela
  
αPL3012051pI
Usługi Transportowe Handel
Stanisław Sułot
Ugrzele 5
63-714 Kobierno
  
αPL3005017pI
Usługi Transportowe, Handel Artykułami Rolno-Spożywczo -Przemysłowymi
Wacław Kocik
ul. Odrodzenia 36
64-050 Wielichowo
Łubnica
  
αPL3007011pI
Usługi Wet Spółka Cywilna
Andrzej Twardowski
i Leszek Koralewski
1)Żelazków 3
62-817 Żelazków
2) Słuszków 29
62-831 Korzeniew
  
αPL3026012pIUsługi Weterynaryjne "Multi-Vet" Spółka Cywilna
ul. Jana Brzechwy 13/1
63-100 Śrem
  
αPL3028014pIUsługowo Handlowa Spółdzielnia Rolników
ul. Sportowa 26
62-130 Gołańcz
  
αPL3002002pI
Vet - AGRO - SERWIS
lek. wet. Zenon Jażdżewski
ul. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka
  
αPL3030022pI
VETOQINOL BIOWET
Sp. z o. o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14
62-400 Gorzów Wielkopolski
  
αPL3016008pI"Vitamex" Polska Sp. z o. o.
Wieś Garbatka 16
64-610 Rogoźno
  
αPL3015006pIWaga Grzegorz
Nądnia 25
64-360 Zbąszyń
  
αPL3028013pI
Wągrowiecka Spółdzielnia Pracy
"Samopomoc Chłopska"
ul. Gnieźnieńska 47
62-100 Wągrowiec
  
αPL3005006pI
"WET - PASZ" Spółka Cywilna
Gnus Maria Jolanta,
Gnus Zbigniew Stanisław
ul. Rakoniewicka 24/1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
  
αPL3024004pB,C
Wichniarek i Urbaniak Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego "Pol - Feed"
Spółka Jawna
Buszewo
62 - 045 Pniewy
  
αPL3021064pI
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
SIGMA Sp. z o. o.
ul. Słowackiego 5
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
  
αPL3002016pI
Wielobranżowy Zakład Usługowo -Handlowy NOW-MAR
Nowicki Marian
ul. Szosa Dworcowa
64-731 Drawski Młyn
  
αPL3020014pI
"Wikpol"
Mariusz Mościpan
Pieruchy 43
63-304 Czermin
  
αPL3012050pI
WIT - PASZ
Andrzej Kamiński
ul. Kobylińska 48
63-700 Krotoszyn
  
αPL3017057pEWronka Krystyna Łukasz
Janków Przygodzki
ul. Ostrowska 28a
63-421 Przygodzice
  
αPL3022002pC
Wytwórnia Mieszanek i Koncentratów Paszowych
Tadeusz Kolibabka i Jan Gwizdek
Spółka Jawna
Sobiałkowo 131
63-910 Miejska Górka
  
αPL3004065pI
Wytwórnia Mieszanek i Koncentratów Paszowych
Handel Komponentami Paszowymi i Płodami Rolnymi
Tadeusz Kolibabka i Jan Gwizdek
Spółka Jawna
Sobiałkowo 131
63-910 Miejska Górka
Punkt Sprzedaży
Krobia
ul. Kobylińska 18
63-840 Krobia
  
αPL3019005pC
Wytwórnia Mieszanek Mineralnych i Dodatków Paszowych
Bogdan Matuszewski,
Janusz Wołkowski
ul. Lutycka 61
64-920 Piła
  
αPL3012004pCWytwórnia Mieszanek Paszowych i Koncentratów Sp. z o. o.
Stary Kobylin 11c
63-740 Kobylin
  
αPL3017002pC
Wytwórnia Pasz
"KARMEX"
ul. Gajowa 1
Topola Wielka
63-421 Przygodzice
  
αPL3017001pC
Wytwórnia Pasz
"PIAST"
Lewkowiec 50
63-400 Ostrów Wielkopolski
  
αPL3011002pB,C,I
Wytwórnia Pasz
"LIRA" Sp. z o. o.
Bielewo 15
64-010 Krzywiń
  
αPL3011021pB,C,I
Wytwórnia Pasz
"LIRA" Sp z o. o.
Siedziba
Bielewo 15
64-010 Krzywiń
Zakład Produkcyjny Wieszkowo
64-010 Krzywiń
  
αPL3001002pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
mgr inż. Mirosław Ekiert
ul. Ofiar Gór Morzewskich 60
64-800 Chodzież
  
αPL3017005pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
"Tasomix"
ul. Środkowa 89
Biskupice Ołoboczne
63 - 460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3017006pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
"Farmer"
ul. Parcele 6
Biskupice Ołoboczne
63-460 Nowe Skalmierzyce
  
αPL3021009pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
Kubiak Wiesław
ul. Młyńska 1
Cerekwica
62-090 Rokietnica
  
αPL3023003pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów "DARHEN" Spółka Jawna
Dariusz Sobczak,
Henryk Zaparty
ul. Przemysłowa 1
62-400 Słupca
  
αPL3001001pC
Wytwórnia Pasz i Koncentratów
"JANRA"
Margońska Wieś 50
64-830 Margonin
  
αPL3024002pCWytwórnia Pasz i Koncentratów Mirosław Lewicki
ul. Szamotulska 2
64 - 533 Grzebienisko
  
αPL3012021pEZajfert Tadeusz
Nowa Obra 74
63-720 Koźmin Wielkopolski
  
αPL3024007pC
Zakład Drobiarski
"Rowex"
Wytwórnia Pasz w Lubosinie
ul. Poznańska 64
64-560 Ostroróg
  
αPL3005012pI
Zakład Handlowo - Usługowo -Budowlany "DIK"
Dariusz Koszuta
Grąblewo 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski
  
αPL3028009pI
Zakład Handlowo - Usługowy
Józef Sudyka
Morakówko 4a
62-130 Gołańcz
  
αPL3028020pI
Zakład Handlowo - Usługowy
Włodzimierz Kozłowski
ul. Cisowa 24
62-130 Gołańcz
  
αPL3030021pI
Zakład Handlowo-Usługowy
"PRE - SANO" Spółka Cywilna
Krzysztof Baranowski,
Inga Baranowska
ul. Przemysłowa 1
62-300 Września
  
αPL3019021pI
Zakład Handlowy "BOREK"
Sybilia Borowy
Dźwierszno Małe 3
89-312 Dźwierszno Wielkie
  
αPL3002041pI
Zakład Handlowy
Zaopatrzenia Rolnictwa
Mieczysław Krystek
ul. Dworcowa 31
64-730 Wieleń
Rosko
  
αPL3028010pI
Zakład Handlowy
"Jóźwiakowski"
ul. Żnińska 11
62-110 Damasławek
  
αPL3025019pI
Zakład Handlowy Sprzedaż
Materiałów Budowlanych i
Rolniczych Stefania Pawełczyk
ul. Kręta 11
63-024 Krzykosy
  
αPL3019001pC
Zakład Młynarsko - Paszowy
"Młynpasz" Sp. z o. o.
ul. Księdza Kordeckiego 18
89-340 Białośliwie
  
αPL3021002pC
Zakład Produkcji Pasz
"Super Feedmix" Sp. z o. o.
Czołowo 68
62-035 Kórnik
  
αPL3008002pC
Zakład Produkcyjno Handlowy
"Mikropasz" Ryszard Pustkowski
63-600 Mikorzyn 130  
αPL3008011pI
Zakład Produkcyjno - Handlowo -Usługowy "Tomex"
Włodzimierz Hadryś
ul. Radosna 7
63-648 Słupia
  
αPL3008006pI
Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy "ATMA"
Wiesława Polowa i Stanisław Polowy
ul. Szkolna 1
63-620 Trzcinica
  
αPL3025027pB,C
Zakład Produkcyjny
Profeed
Żabikowo 10
63-022 Słupia Wielka
  
αPL3013005pEZakład Rolno Przemysłowy "AGROMIĘS" Sp. z o. o.
Mieszalnia Goniembice
64-113 Osieczna
  
αPL3002017pI
Zakład Usługowo
-Handlowy ZIM - TRANS
Krzysztof Zimny
Chełst 11
64-734 Chełst
  
αPL3002010pI
Zakład Usługowo - Handlowy
U ZIUTKA Józef Zyska
Siedlisko 15
64-980 Trzcianka
  
αPL3030008pI
Zakład Usługowo - Handlowy
Rafał Kiernikowski
Szamarzewo 55
62-305 Sokolniki
  
αPL3030004pC,I
Zakład Usługowo - Handlowy "Farmwet"
Hieronim Kędziora
ul. Waryńskiego 6A
62-300 Września Wytwórnia
Mieszanek Paszowych w Sokołowie
ul. Sportowa 6
62-300 Września
  
αPL3015009pI
Zakład Usługowo - Handlowy
Wojciech Rajewski
Nowa Boruja 116
64-300 Nowy Tomyśl
  
αPL3015014pI
Zakład Usługowo -Handlowy "ZEN"
Zenon Gołek
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
64-360 Zbąszyń
  
αPL3016016pC
Zakład Wielobranżowy
"OLMI"
Michał Olech
ul. Szamotulska 50
64-600 Oborniki
  
αPL3002019pI
Zakład Zaopatrzenia
Rolnictwa
Aleksander Kudliński
ul. Leśna 2
64-706 Kruszewo
Punkt Sprzedaży
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
64-730 Wieleń Rosko
  
αPL3011022pI
Zakład Zaopatrzenia i Usług Dla Rolnictwa
Brembor Zdzisław, Nowak Sławomir, Sroczyński Eugeniusz
Spółka Jawna
ul. Lipowa 1
Stare Bojanowo
64-030 Śmigiel
  
αPL3019007pI
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa
Aleksander Kudliński
ul. Leśna 2
64-706 Kruszewo
  
αPL3005019pI
Zakład Zaopatrzenie i Usług Dla Rolnictwa
Brembor Zdzisław, Nowak Sławomir, Sroczyński Eugeniusz
Spółka Jawna
ul. Główna 91
Stare Bojanowo
64-030 Śmigiel
ul. Przemysłowa 1
64-050 Wielichowo
Wilkowo Polskie
  
αPL3005013pI
Zaopatrzenie Rolnictwa "ANEX"
Sp. z o. o. Wielichowo
Wieś 7
64-050 Wielichowo
  
αPL3002037pI
ZIEMPIL S. A.
w Pile
ul. Walki Młodych 30
64-920 Piła
Punkt Sprzedaży
Marunowo 54
64-705 Sarbia
  
αPL3031001pC,IZłotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna
ul. Za Dworcem 2a
77-400 Złotów
  
αPL3013001pC
Zootechniczny Zakład Doświadczalny
Pawłowice
Instytut Zootechniki
31-047 Kraków
ul. Sarego 2
Wytwórnia Pasz Pawłowice -Robczysko
64-122 Pawłowice
  
 
WOJEWÓDZTWO ZΑCHODNIOPOMORSKIE
123456
αPL3202003pI
"Agra" Hurt - Detal
Adam Łyszyk
ul. Pełczyk 6
73-260 Pełczyce
  
αPL3202004pE"Agro - Pełcz" Sp. z. o.o
ul. Starogrodzka 13
73-260 Pełczyce
  
αPL3217010pI"AGROPLON" Sp. z o.o.
Siedziba
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła
Magazyn Pasz
Różewo 78-600 Wałcz
  
αPL3204003pC, I
"ALL - POL" Spółka Cywilna
Piotr Bogdaniec & Paweł Serafin
ul. Nadtorowa 14b
72-200 Nowogard
  
αPL3208007pI
"ARC - WET - R.W."
Ryszard Włodarczyk
ul. Kolejowa 18a
78-113 Dygowo
  
αPL3209002pI
AVEX Spółka Cywilna
Iwona Szaranek,
Zdzisław Szaranek
ul. Darłowska 4
76-003 Sucha Koszalińska
  
αPL3217009pI
"BIOCHEM" Zaopatrzenie Rolnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa
Stefan Szczepski
ul. Bydgoska 83
Magazyn
Karsibór
78-600 Wałcz
  
αPL3262004pI
Centrowet Sp. z o. o. Bydgoszcz
Oddział Szczecin
ul. Targowa 4
70-634 Szczecin
  
αPL3209001pI
Centrum Wspomagania Rolnictwa
AGRI TRADING Sp. z o. o.
Kłos 28
76-004 Sianów
  
αPL3205002pIDystrybucja Koncentratów Paszowych Grzegorz Gołębiowski
Barkowo 20
72-310 Płoty
  
αPL3217001pB, C
EVIALIS POLSKA
Sp. z o. o.
ul. Staszica 35
13-240 Iłowo
Wytwórnia Pasz
ul. Kołobrzeska 43
78-600 Wałcz
  
αPL3213001pI
"Ew - Pasz"
Ewa Zielińska
ul. Koszalińska 60
76-100 Sławno
  
αPL3202001pC
"FEL-PASZ" Sp. z o.o.
Błaszczyk Feliks
ul. I Armii Wojska Polskiego 7
73-200 Choszczno
  
αPL3204004pE
Ferma Drobiu
Kazimierz Chwiałek
ul. Kościuszki 21a
72-221 Osina
  
αPL3214015pI
Firma Handlowo-Usługowa FORMAT
Borkowski Arkadiusz
ul. Powstańców Warszawy
Ferma Kiczarowo
73-110 Stargard Szczeciński
  
αPL3217011pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Bydgoska 86
78-600 Wałcz
  
αPL3208001pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Kołobrzeska 7
78-123 Siemyśl
  
αPL3213006pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Darłowo Baza Wiekowo
ul. Wojska Polskiego 32
76-150 Darłowo
  
αPL3208002pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
Siemyśl
Magazyn
ul. Kołobrzeska 1
78-122 Charzyno
  
αPL3214007pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Pomorska 80
73-132 Suchań
  
αPL3217008pI
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
ul. Wolności 35
78-640 Tuczno
  
αPL3261001pC
Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska",
Mieszalnia Pasz
ul. Szczecińska 61b
75-122 Koszalin
  
αPL3205004pI
Handel Artykułami Do Produkcji Rolnej Spółka Cywilna
Andrzej Caban, Tomasz Mruk, Henryk Nadskakulski
ul. Mickiewicza 1
72-300 Gryfice
  
αPL3214011pC
"IKO" Kompania Drobiarska
Wytwórnia Pasz
ul. Podmiejska 3
73-110 Stargard Szczeciński
  
αPL3213005pI
Lecznica "NOVA"
Wojciech Mękarski
ul. Hanki Sawickiej 7d/ 5
76-150 Darłowo
  
αPL3214001pI
Lecznica Dla Zwierząt
"DOL - WET" Ryszard Mikołajczyk
ul. Pyrzycka 12
73-115 Dolice
  
αPL3208006pI
"Lecznica Weterynaryjna"
Krzysztof Hubner
ul. Kolejowa 16a
78-113 Dygowo
  
αPL3206001pI
Lecznica Zwierząt
lek. wet. Marian Jagusz
ul. Mickiewicza 10
74-500 Chojna
  
αPL3214012pEMusiał Adam
Motaniec
73-108 Kobylanka
  
αPL3202005pE"Niwa" Sp. z. o. o.
Przekolno
73-260 Pełczyce
  
αPL3202002pE
Ośrodek Hodowli Zarodowej
Lubiana Sp. z o. o.
73-236 Płotno  
αPL3203001pC"PRIMA" Sp. z o. o.
Wytwórnia Pasz
Czarne Małe
78-550 Czaplinek
  
αPL3208004pI
"PROHAMIX"
Zbigniew Konieczny
ul. Kolejowa 16
78-113 Dygowo
  
αPL3218001pCPROVIMI - ROLIMPEX S. A.
Al. Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
Wytwórnia Pasz
ul. Drawska 6
73-150 Łobez
  
αPL3261004pI
"PRO - WET" Spółka Jawna
Radosław Śnioch, Ireneusz Wiese
ul. Partyzantów 19/2
75-411 Koszalin
  
αPL3205001pIPrzedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o. o.
ul. Niekładzka 1
72-300 Gryfice
  
αPL3214006pI
Przedsiębiorsto Usługowo Handlowe "ROLEX"
Kazimierz Olszówka
ul. Krótka 7
73-132 Suchań
  
αPL3213002pI
Przedsiębiorstwo Handlowe "Agromor" Spółka Jawna
Ryszard Niemczura,
Paweł Łuczak
ul. Koszalińska 46/11
76-100 Sławno
  
αPL3261003pI
Przedsiębiorstwo
AGROMA Sp. z o. o.
Hurtownia "Agrocentrum" w Koszalinie
ul. Szczecińska 14-18
75-135 Koszalin
  
αPL3261005pI
Przedsiębiorstwo AGROMA Sp. z o. o.
AGROMARKET
ul. Szczecińska 14-18
75-135 Koszalin
  
αPL3209003pI
Przedsiębiorstwo
AGROMA Sp. z o. o.
Sklep Nr 6 w Bobolicach
ul. Fabryczna 1c
76-020 Bobolice
  
αPL3214010pI
Przedsiębiorstwo "AGROMA"
Sp. z o. o. Sklep nr 12
ul. Piłsudskiego 52a
73-110 Stargard Szczeciński
  
αPL3217006pI
Przedsiębiorstwo Handlowe
"SOBPOL" Henryk Soboń
ul. Kołobrzeska 26
78-600 Wałcz
  
αPL3207001pC
Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjne "KAREX"
Jarosław Romańczuk
Ciesław
72-405 Świerzno
  
αPL3213003pIPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Dingo" Jerzy Nudziar
ul. Morska 43/1
76-150 Darłowo
  
αPL3214002pIPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Aleksandra Kuczyńska
ul. Wojska Polskiego 6
73-115 Dolice
  
αPL3217005pIPrzedsiębiorstwo Handlu i Usług "Ziarenko" - Krystyna Makarońska
ul. Kołobrzeska 39/1
78-600 Wałcz
  
αPL3217002pB, CPrzedsiębiorstwo Produkcji Zbóż "EKO - MŁYN" Sp. z o. o.
ul. Chełmińska 2
78-600 Wałcz
  
αPL3215001pA, C, IPrzedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej "Przybkowo"
ul. Zwycięzców 30
78-460 Barwice
  
αPL3214013pE
Przedsiębiorstwo Rolno -Handlowe "AGRO - WAR"
Sp. z o. o. Warszyn
Mieszalnia Pasz w Brzezinie
73-115 Dolice
  
αPL3261002pI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ALCZES"
Małgorzata Kołtun
ul. Połczyńska 73
75-811 Koszalin
  
αPL3205003pI