Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Zasoby pieniądza:


Jest to suma wszystkich zidentyfikowanych for...

zobacz pozostałe hasła...

  Źródło: Twoja-Firma.pl 2009-07-03 10:40

Dotacja z PROW na otwarcie warsztatu blacharsko-lakierniczego

Warsztaty blacharsko-lakiernicze przeżywają w ostatnich latach swoisty renesans, jeżeli chodzi o branże usługową specjalizującą się w usługach lakierniczych i blacharskich. Samochodów w ostatnich latach na naszych drogach przybyło, zatem potencjalnych klientów firm blacharsko-lakierniczych również. To powodzenie branży wypływa również z faktu, że na tę działalność gospodarczą można w stosunkowo łatwo uzyskać dotację z PROW.

1. Warsztat prowadzony na terenie wiejskim
2. Na co można uzyskać pomoc unijną?
3. Dotacja na urządzenia do mierzenia powłok lakierniczych
4. Mechaniczne urządzenia do pomiaru grubości powłok
5. Dotacja na aparaturę do malowania
6. Harmonogram udzielania pomocy
7. Warunki uzyskania pomocy
8. Złożenie i rozpatrzenie wniosku
9. Realizacja projektu
10. Oświadczenia do wniosku o dotacje
11. Rozliczanie otrzymanej dotacji na warsztat blacharsko-lakierniczy


Pomoc może uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna), która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji na inwestycje w warsztat blacharsko-lakierniczy jest spełnienie każdego z następujących warunków:

 • prawidłowe i precyzyjne określenie przyszłej siedziby warsztatu w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj usług,
 • sporządzenie biznesplanu, który będzie obejmował stworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy,
 • napisanie deklaracji, że w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie otrzymał pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 Promocja przedsiębiorczości.

Poza tym:

 • projekt warsztatu musi być uzasadniony ekonomicznie (na podstawie pozytywnej oceny biznesplanu załączanego do wniosku);
 • projekt warsztatu musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu (np. wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę, koncesję na usługi transportowe, posiada wymagane uzgodnienia weterynaryjne, SANEPID itp);
 • projekt musi być realizowany w miejscowościach do 5 000 mieszkańców.

Przedsiębiorca musi wykazać, że warsztat blacharsko–lakierniczy będzie położony w danym miejscu co najmniej przez 5 lat. W tym celu musi przedstawić w projekcie stosowne dokumenty, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy projekt przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne to:

 • prace budowlane w obiektach niemieszkalnych oraz w istniejących budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • zakupy środków transportu:
  - na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych - do 75 proc. kosztów projektu,
  - na potrzeby prowadzenia innej działalności - do 50 proc. kosztów.

Do wydatków podlegających "zwrotowi" należą również tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu: kosztorysy, projekty, wyceny, koszty przygotowania wniosków do Agencji oraz inne koszty o podobnym charakterze. Łączna planowana wielkość środków dostępnych w ramach tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld euro tj. około 550 mln zł rocznie, co przy założeniu przeciętnej wartości pomocy w wysokości 200 tys. zł pozwoli na podpisanie prawie 3 tys. umów rocznie w całej Polsce.

Agencja rozpoczęła nabór wniosków z tego projektu. Wnioski będą przyjmowane do określonego limitu rocznego, tzn. że dla wszystkich wniosków przyjętych zapewnione będą środki na ich sfinansowanie (pod warunkiem pozytywnej weryfikacji).Otwórz bezpłatne eKonto z darmowymi bankomatami i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za transakcje kartą.
Sprawdź Sam najlepsze konto osobiste plebiscytu Złoty Bankier!

Komentarze do artykułu

Wiadomości przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

 Zobacz oferty na Bankier.pl
produkty finansowe Rachunki firmowe
produkty finansowe Kredyty dla firm
produkty finansowe Leasing środków transportu
 Narzędzia Bankier.pl
Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej
Fundusze UE dla Twojej firmy
Znajdź doradcę ds. funduszy UE

Gorące tematy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Rozliczenia podatkowe - PIT 2013
Bitcoin - wirtualna waluta
Budżet 2014
Mieszkanie dla młodych
Raport o cenach paliw
Oczy świata zwrócone na Ukrainę
Służba zdrowia pod kroplówką
W co warto teraz zainwestować?
Rząd majstruje przy emeryturach

Przejdź do serwisu

Firma
Firma w Unii Europejskiej

Narzędzia powiązane

Znajdź doradcę ds. funduszy UE
Fundusze UE dla Twojej firmy
Kalkulator walutowy