Polecane
Konta krok po kroku

Co to jest przelew SEPA?

Jest to usługa, która pozwala przesyłać pieniądze pomiędzy rachunkami banków na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Przelew taki można zlecić w placówce banku, przez telefon lub w serwisie bankowości internetowej. Zlecenie musi spełniać kilka warunków:

  • przelewana kwota musi być podana w walucie euro,
  • należy podać adres SWIFT banku odbiorcy oraz numer rachunku w standardzie IBAN,
  • koszty przelewu muszą być dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja SHA).

Zaletą przelewów SEPA, w stosunku do polecenia wypłaty za granicę, jest szybkość transferu środków (do trzech dni roboczych, a od 2012 r. jeden dzień roboczy), niższy koszt (ponieważ nie ma banków pośredniczących) oraz fakt, że opłaty za przelew nie są potrącane z transferowanej kwoty.